Met uitsterven bedreigd door Liberalisme, ‘de menselijkheid’…

Requiem voor een oude boekentempel, als symbool van menselijkheid….

Met weemoed nemen we afscheid van Jan de Boekenman in Langweer. Hij stopt, en laat zo een volgend vacuum achter in een dorpje dat als plattelands-museum enkel nog toerisme heeft als economische drager. 

Zulke boekentempels sterven uit, vermalen door het cultuur-liberalisme dat we danken aan de Anglo-Amerikaanse bezetting sinds ’45…

Langzaam verdwijnt dankzij de permanente Koude Oorlog tegen de menselijke natuur en door de kweek van ‘de massa’, permanente rust- en wortelloosheid, ook het culturele geheugen uit de Westerse maatschappij. 

Permanente oorlogseconomie, die massa’s kweekt en op drift houdt (1941)

Een echt mens versus massamens met ‘imago’ (nep-zelf)
Het uitsterven van de menselijke maat, de kleine schaal gebeurt niet zomaar ‘vanzelf’, zij is onderdeel van een liberalistische ideologie die we van Anglo-Amerikanen kado kregen. De omvorming van de menselijke maatschappij tot kapitalistische oorlogs-economie, zoals James Burnham die al beschreef in The Managerial Revolution. (1941)

Daarbij lopen Big Money en Big Government hand in hand, hoe groter de 1, hoe meer de ander meegroeit met het huidige 2030 Agenda als summum. Een agressieve variant op het techno-liberalisme als ‘de enige weg die we kunnen gaan’, krijg je nu via de boeken van Yuval Harari opgedrongen.  Die worden overal gehyped door de oligarchie.

Een oase in het dorp

Door die liberalistische oorlogs-ideologie, in maatschappelijke structuren uitgekristallisseerd via een totalitaire bureaucratie, kom je nog nauwelijks echte karakters tegen. Maar wel een plaag van ruggengraatloze nep-mensen met ‘main meuning‘, iets dat ze uit de natte krant of van de teuluvisie oppikten, dat ze dat moment ter profilering even uitkomt voor hun ‘imago’, de gecultiveerde nep-zelf.

Massamensen.

De (post-) katholieke boekenman was 1 van de weinige dorpelingen met een geestelijke ontwikkeling waarmee je ook een fatsoenlijk gesprek kon voeren, boven het niveau van mompelende holbewonertaal, geinformeerd door de laatste tv-serie en de massamens-opinie van ‘ja dat vund jai, jai mog nie oordeeluh’.  Je moet mensen in hun eigenwaan laten, hun imago, of je ontmoet agressie.

Omdat ze van zichzelf niet weten wie ze nog zijn. Mensen die zich achter ‘systemen’ verschuilen met ambtenaar-persoonlijkheid.

De geur van boekenlijken, muizenpis en geordende chaos

De bibliotheek van De Abdij werd dankzij de Boekenman fors uitgebreid. Bij het afscheid tikten we nog het complete werk van Schopenhauer in ’t Duits op de kop.

Mijn misogyne uitingen zijn aan Schopenhauer ontleend, geïnspireerd op zijn humor. Maar ja, omdat het absorberende geslacht met inlegkruisje geen zelfstandig intellect bezit, begrijpen ze dat niet en worden ze boos. Of ze ventileren dan scheldwoorden die ze door anderen zijn ingefluisterd als ‘wanneer ik dit zeg kom ik spitsvondig uit de hoek’.

Dan heet je ‘gefrustreuurrr‘. Die kreet (in die context) is afkomstig van Wilhelm Reich, uitvinder van ‘De Seksuele Revolutie’. (1933)

De herkomst van algemeen gebruikte kreten en termen ken je alleen wanneer je veel studeert en leest. Inclusief ‘dat heb ik helemaal niet nodig ik ben zo ook wel gelukkig‘. 🙂 Pas dan zie je ook waar zaken die ‘iedereen’ onbewust gebruikt of uit, ooit door 1 iemand zijn verzonnen. Waarna het via sociale besmetting over de massa verspreidde. Reich was een leerling van Sigmund Freud.

…ja waar komt ‘De Klimaatmars’ van Milieudefensie van 10 maart toch vandaan 🙂

Een Kolonie van Anglo-Amerikaans bankiers-fascisme
De mooiste aanwinst bij Jan de Boekenman, was wel de eerste Nederlandse vertaling van Mijn Kamp (strijd) van Adolf H, inclusief een mooie Swastika en handtekening van de Fuhrer zelf.

De Fuhrer bouwde zijn eigen massabeweging op, als wraakactie op wat Duitsland met de wurgende herstelbetalingen van Versailles (1919, na Eerste Wereld Oorlog) was aangedaan door Anglo-Amerikaanse liberalen en hun kosmopolitische financiers als Baruch, JP Morgan en Schiff, en de in 1913 door de kosmopoliet Warburg opgerichte Federal Reserve Bank.

Terwijl Dolfie via Wallstreet tegelijk ook kapitaal kreeg om zijn oorlogsmachine te herbouwen. Dolfie daagde het Anglo-Amerikaanse liberalisme en haar kosmopolitische bankiers uit, met zoals bekend catastrofale gevolgen…Via decennia agitprop vermomd als ‘historisch onderwijs’ leerden we dat de Duitsers uitzonderlijk wreed waren, terwijl er meer Duitse burgers dan Joden zijn vermoord.

De overwinnaars schreven de geschiedenisboeken.

Ik tel 20 Amerikaanse taalvervuilingen op een half A4tje

Sinds 1945 werd Europa zo een Anglo-Amerikaanse kolonie, wat je bijvoorbeeld afleest aan de taalvervuiling. We spreken de turbotaal van Amerikaanse ‘managers‘, ook zo’n Amerikaans woord. Dat je zelfs geen openbaar bestuur meer hebt maar ‘governance‘…

De ING Bank nodigt uit voor een ‘Businessboost‘ met ‘ondernemersEVENT met ’s werelds grootste dirkjan (dj): een bak lawaai in Ahoy.

Dan mag je luisteren naar het succesgelul van Coolblue en SWAPfiets, en zelfs een ‘relatiewetenschapper’. De menselijkheid getechnocratiseerd door het ontwortelde gebabbel van Esther Perel, zo’n managementtrut die iedere ochtend een karakter op het gezicht moet verven.

Uit Amerika afkomstig, met subsidie van Ministerie Buitenlandse Zaken

Je kunt ook geen ‘kaartjes’ kopen maar ‘tickets’, waarbij je moet afrekenen in Europese Dollars (de Euro).

Bijna alles dat bedorven, lelijk, massaal, vervreemdend, ontworteld en onecht is, krijgen we kado van de Amerikanen en hun techno-liberalisme. Had Hitler de oorlog maar gewonnen, denk je dan wel eens.

….je zou bijna zeggen; had Het Grote Geld geen belang dat wij Dolfie zelf lazen?

Klimaatmarsen, permanente oorlog en Mac Donalds: Amerika
De Klimaathysterie, ‘biodiversiteit’, het cultuur-liberalisme van ’68, de met drugs doorregen Counter Culture die de CIA plantte in de Bay Area van Californie ter pacificatie van jeugd, de moderne milieubeweging, de massa-immigratie van ontwortelde volken op drift gejaagd door Amerikaanse oorlogszucht, prikkeldraad in de plaats van meidoornhagen langs het boerenland.

Mac Donalds, massa-consumptie, massavernietiging (atoombom, neutronenbom, waterstofbom, The Mother Of All Bombs) megahallen en megastallen, ‘terrorisme’-wetgeving, massa-spionage sinds 9/11 juridisering van de menselijke omgang. Windmolens, ‘biomassa’, het slechte vreten. Hoera.

Voor ‘herders’ als leider kregen we ‘managers’ in de plaats die sturen op ‘efficiency’, oftewel: alle menselijkheid uit de organisatie knijpen voor winst-maximalisatie in de oorlog tegen menselijkheid. Het bedrijf als oorlogs-machine, geoptimaliseerd met de Managerial Revolution. De valse concreetheid van percentages en getallen die ze dan ‘output’ noemen, geleid door een CEO.

Een Central Executive Officer, dus met een militaire term.

Van het liberalisme moet ook alles groot en nieuw zijn, iets dat makkelijk op drift raakt…

God ‘verdween’ niet uit Jorwerd, maar werd verjaagd…
De Europese Unie kregen we van de Amerikanen kado. Ook 1 van de Founding Fathers, Jean Monnet was een Wallstreet-financier. Haar functie:  ‘To keep de Russians Out, America in and the Germans Down’, aldus de ontwortelde kosmopoliet Henry Kissinger bij de Bilderberg-conferentie van 1992. Al kun je dat ook in de biografieën lezen die Niall Fergusson over de kosmopoliet maakte.

Fergusson schreef ook de historie van de kosmopoliet-bankiers van de Rothschild-dynastie.

..hoe Allah verscheen in Jorwerd. De Redbad-kerk heet hij

God – symbool voor de natuurlijke sociale gemeenschap- die verdween niet zomaar uit Jorwerd,  het symbooldorp van klassieke agrarische gemeenschappen. Zodat jeugd wegtrekt, het platteland ontvolkt, en de boerenstand aan de bankschulden en subsidies hangt. God is er uitgejaagd door het Liberalisme en haar permanente oorlog tegen de menselijke natuur, die ‘bevrijd’ moet van zichzelf, verleden, omgeving.

Alles vloeibaar, op drift.

Die trend ontstond door aanwijsbare personen als Sicco Mansholt met zijn Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Zodat je nu geen weilanden meer hebt, maar mest-geinjecteerde agro-industrieterreinen. Met hier een daar een klein snippertje dat nog aan het straktrekken ontsnapte.

Veel van de eigen observaties tonen overlap, aanrader…

Blauw (diepvrieskleur) is het nieuwe Bruin
Een mooie verdieping van ‘het Liberalisme doodt ons’- argument kun je lezen in Permafrost van filosoof Tom Zwitser, zelf woonachtig op het Groninger Platteland. Hij duidt de moderne geschiedenis als logisch uitvloeisel van de Eerste Wereld Oorlog, toen de Amerikanen het stokje overnamen. (1914-1918)

Een deels tegen het meer traditionele Oostenrijk en Duitsland uitgelokte oorlog, zodat de Anglo-Amerikaanse liberalen hun macht over Europa konden vestigen. Met de nationale soevereiniteit op het hakblok van een financiele oligarchie, een technocratie die haar afwezigheid van menselijke Waarden (objectief, eeuwig) positioneert als ‘ideologisch neutraal’: in plaats van ‘asociaal’.

Zodat we nu in een permanente ‘koude oorlog’ leven, zowel als mensen onderling, met onszelf en met de buitenwereld.

Dat is in het kort waar Permafrost’ ook voor staat. Blauw is het nieuwe Bruin, het liberalisme-fascisme. Een massa, permanent op drift, op zoek naar een externe vijand die ‘bevrijd’ moet worden van zijn niet-liberale misdunk. Elke Westerse kogel heet daardoor ‘gerechtvaardigd’,  en altijd gericht op ‘dictators’ en niet-liberale misdunkers.

Ook tegen de eigen bevolking voert de liberale staat continue oorlog, vanuit het idee dat mensen van de eigen natuur bevrijd moeten, zie ook de gender-ideologie. Zo krijg je een massa die door De Staat in diepvries-toestand gehouden kan worden, en via propaganda af en toe tot hysterie opgehitst.

Vaarwel

Permanente Koude Oorlog door Orwell (1945) voorspeld
De term ‘Koude Oorlog’ werd voor het eerst door George Orwell gebruikt in zijn essay You and the Atomic Bomb (19 oktober 1945) voor een vrede die geen vrede is. We citeren Orwell zijn vooruitziende blik:

When James Burnham wrote The Managerial Revolution (1941 RZ) it seemed probable to many Americans that the Germans would win the European end of the war, and it was therefore natural to assume that Germany and not Russia would dominate the Eurasian land mass, while Japan would remain master of East Asia. This was a miscalculation, but it does not affect the main argument.

For Burnham’s geographical picture of the new world has turned out to be correct. More and more obviously the surface of the earth is being parceled off into three great empires, each self-contained and cut off from contact with the outer world, and each ruled, under one disguise or another, by a self-elected oligarchy.

The haggling as to where the frontiers are to be drawn is still going on, and will continue for some years, and the third of the three super-states — East Asia, dominated by China — is still potential rather than actual. But the general drift is unmistakable, and every scientific discovery of recent years has accelerated it.

Een klein snippertje aan de ruilverkaveling ontsnapt

We were once told that the aeroplane had ‘abolished frontiers’; actually it is only since the aeroplane became a serious weapon that frontiers have become definitely impassable. The radio was once expected to promote international understanding and co-operation; it has turned out to be a means of insulating one nation from another.

The atomic bomb may complete the process by robbing the exploited classes and peoples of all power to revolt, and at the same time putting the possessors of the bomb on a basis of military equality. Unable to conquer one another, they are likely to continue ruling the world between them, and it is difficult to see how the balance can be upset except by slow and unpredictable demographic changes.

For forty or fifty years past, Mr. H. G. Wells and others have been warning us that man is in danger of destroying himself with his own weapons, leaving the ants or some other gregarious species to take over. Anyone who has seen the ruined cities of Germany will find this notion at least thinkable.

Agro-Industrieel injecteert het industrieterrein met mest

Nevertheless, looking at the world as a whole, the drift for many decades has been not towards anarchy but towards the reimposition of slavery.

We may be heading not for general breakdown but for an epoch as horribly stable as the slave empires of antiquity. James Burnham’s theory has been much discussed, but few people have yet considered its ideological implications — that is, the kind of world-view, the kind of beliefs, and the social structure that would probably prevail in a state which was at once unconquerable and in a permanent state of ‘cold war’ with its neighbors.

Had the atomic bomb turned out to be something as cheap and easily manufactured as a bicycle or an alarm clock, it might well have plunged us back into barbarism, but it might, on the other hand, have meant the end of national sovereignty and of the highly-centralised police state.

If, as seems to be the case, it is a rare and costly object as difficult to produce as a battleship, it is likelier to put an end to large-scale wars at the cost of prolonging indefinitely a ‘peace that is no peace’.

Zelfs de lucht is een snelweg geworden

Permanent op drift
Het Liberalisme houdt de mensen in permanente ontworteling, op drift, in strijd met hun ware zelf (natuur) en met anderen. Ze wil alle tradities kapot, wat de wortels in het verleden zijn, ons geheugen. Ze investeren vooral in hun nep-zelf, het imago, niet in identiteit, wie ze ECHT zijn, hun natuur en geloof. Al die uit elkaar gebarsten gezinnen, individuen permanent op drift,  op reis, zelfs de lucht is door het liberalisme en kosmopolitisme tot benevelde snelweg gemaakt.

ONRUST.

Het kost mij ook jaren Kung Fu-training om iets van die mentale en fysieke worteling terug te vinden, na jaren op drift te zijn. Daarnaast is het zo ontzettend belangrijk om te studeren, leren en lezen. Zodat je niet door mediascheten van de 1 op de andere gedachte wordt gebracht die dan zelfs even ‘je mening’ zouden zijn. Omdat je intellectueel niet ‘geworteld’ bent.

Een betere titel zou zijn: Hoe God VERJAAGD werd uit Jorwerd..

Je mening is niet wie je bent. Hoe meer je weet, hoe minder meningen er ook toe doen. Je leert weer beter observeren. Omdat je steeds beter onderscheid maakt tussen wat je verinnerlijkt hebt, en wat van buiten aan je wordt opgedrongen. De optie van een kernoorlog ligt ondertussen nog steeds open.

Zie hoe de Amerikanen hun frontlijn in Europa naar Rusland toe bewogen. Daarom moesten Roemenie en Bulgarije in 2005 ook met alle geweld in de EU ingelijfd, al waren ze economisch volstrekt niet klaar daarvoor. Je trof in 2005 bij Brasov (Roemenie) nog zigeuners achter de handploeg, en bij de pas met EU-subsidie geplaveide snelwegen borden van ‘Paard met Wagen’ en streep er door.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *