De Hel, dat is een ambtenaar…

Boom van een vent, nu geveld door de harteloze bureaucratie

Na jaren juridische pesterij door ambtenarij van het Waterschap Rivierenland, en intimidatie plus illegale inbraak door de agenten HWL Plasman en AG Van der Wal van de Eenheid Rotterdam, is broeder in het goede Andre Blokland, rivierkreeftvisser in het ziekenhuis opgenomen met hartproblemen.

Alle broeders en zusters in het enige ware geloof, dat van De Liefde, bidt voor Andre, zo vraagt uw Rechtse Hippie.

Het is typerend dat een man met Hart het in onze harteloze bureaucratie aan zijn hart krijgt. De achtergrond van het dossier heb ik HIER al beschreven. Zijn relaas lijkt sterk op het verhaal van Slagerij van Broekhuizen in Dalfsen, en de vele andere kleine ondernemers met prachtige zaak die stuklopen op bureaucratische terreur.

Big Government en Big Finance versterken elkaar, tot enkel de reuzen overblijven die advocatenkantoren kunnen betalen. Voor spontaan ondernemerschap is steeds minder ruimte en lucht, Nederland is een kil  land geworden de laatste kwart eeuw, Ambachtsman pur sang Van Broekhuizen zag ook de menselijke omgang verdampen.

Kreeftenbak Arjan Smit in Cothen bij De Pronckheer

Met chefkok Arjan Smit van de Pronckheer gaf Andre Blokland ook succesvolle workshops over het vangen en klaarmaken van binnenvis als snoek en kreeft. Daar namen per keer tientallen ‘terug naar de natuur’-stedelingen aan deel. En dat succes, die zelfstandigheid wekt afgunst bij de talentloze horden die zich achter “Een Systeem’ kunnen verschuilen.

Om parasiterend op de creatieve en productieve sector aan hun gerief te komen. Het laatste dat de overheid wil is mondige en verantwoordelijke burgers, die het negatieve mensbeeld weerspreken waarop de uitdijende bureaucratie haar bestaan rechtvaardigt.

De Hel, dat is een ambtenaar. We zoeken nog even na wie de verantwoordelijke ambtenaren zijn. Voor de journalisten die mij volgen: Het kan Hans van Gellecum zijn, afdelingshoofd Vergunningen. Zijn telefoonnummer is 0651299732. Of Jeannette Bos, teamleider Vergunningen West. Je kan haar bereiken via 0620416279.

Poldergamba’s, vers en natuurlijk in fuiken gevangen

Andre zijn zonde is dat hij bewijst hoe je geheel zonder de overheidsbureaucratie kunt als natuurgebruikers, wanneer je maar hersens hebt, visie en hard wilt werken. Dat je zonder onkosten voor de belastingbetaler iets kunt oogsten waardoor je tegelijk schade aan oeverwallen tegengaat. Twee kreeften in 1 klap, wat zeg ik; 3, want het eten zelf is een genot, gekookt met gember en peper. Je kunt ze ook rauw eten als sushi.

Wie rivierkreeft van Andre eet, doet dus automatisch aan oeverwalbescherming, dus je moet zulke mensen koesteren, niet kapot treiteren.

Teveel vissers kunnen wel hard werken, maar hebben niet de verbale en schriftelijke weerbaarheid die Andre tot bedreiging voor ambtenarij maakt. Dus werd hij doelwit.

Delicatesse, geen ‘schadelijk gedierte’

De Poldergamba’s uit het groene Hart zijn immens populair en je kunt er als binnenvisser gemakkelijk een boterham mee verdienen. Maar de Waterschappen willen ZELF met subsidie aan de rivierkreeften verdienen, door ze als ‘Het Groote Kwaedt’ in de gecontroleerde media af te schilderen, ‘schadelijke exoten’ die’ bestreden’ moeten.

Door ze consequent ‘Amerikaanse’ rivierkreeften te noemen, terwijl de dieren allang zijn ingeburgerd. Zoals de vele honderden andere diersoorten van konijn tot bruine rat die zich uit buitenlanden hier vestigden. We hebben veel meer last van die borderline-bevers die Alterra (Wageningen UR) uitzette, zodat je al probleembevers hebt in Limburg.

Bevers die watergangen verstoppen, en die met hun 40 kilo gewicht ook aanrijdingsgevaar geven. Inheemse diersoorten als ganzen zijn vele malen schadelijker, gemeten in jaarlijks uit te keren schade-miljoenen..

Bestrijden is niet nodig, je kunt ze gewoon oogsten en eten. De Agitprop aan de leiband der overheid

Niet alleen Waterschap Rivierenland treft hier schuld, maar al die waterhoofd-organisaties waar de managers de praktijkmensen in aantal overtreffen. Die Waterhoofd-waterschappen beginnen zelfs belastinggeld uit te geven aan ‘energieneutraal’ waar ze beter hun kerntaken bewaken. Door dat Waterhoofd gaat uw waterschapsbelasting ook door het plafond. Bij mij verdubbelde die plots.

Ze blazen nu ook vol op het klimaatorgel, om meer publieke gelden naar zich toe te trekken. Die verdampen dan aan managers, reclamepersoneel en nutteloze academici.

Waterhoofd-waterschappen willen snel meer publiek geld verdampen via ‘global warming’, omdat het een stel harteloze leugenaars bij elkaar zijn

Het inmiddels bekende liedje in geprivatiseerd Nederland, waar ‘publieke’ instanties niet meer van de burger zijn. Ze bestaan louter voor zichzelf. Baantjesjager Co Verdaas, de gesjeesde PvdA’er kreeg er als kartelvriend nu een managementbaantje. Opnieuw, het oude liedje.

Door de polder bomen. Delicatessen, geen schadelijk gedierte

Net als bij de 30 miljoen euro per jaar kostende muskusratten-bestrijding, wil ambtenarij zichzelf hier belangrijk maken op publieke kosten. Dus krijg je eerst agitprop in media over ‘schade’ en ‘veiligheid’ zodat ze particulier belang publiek kunnen financieren. Dat is ook het verdienmodel van ‘duurzaam’.

In de winter van 2015 ging ik met Andre mee te vissen in het Groene Hart. Het is een man naar God’s hart, met karakter waar het met weke en laffe dweilen overbevolkte vaderlandse christendom nog een voorbeeld aan kan nemen. De meeste naam-christenen zijn gewoon ‘massamensen’, zoals door Ortega Y Gasset in 1930 al omschreven, lees ‘wie slechts welvaart erft, die bederft‘.

Het type mens dat de moderniteit kweekt, ‘hoedt u voor namaeck’.

Waren er maar veel meer echte mensen als Andre. Dan zaten we nu niet in de rommel waarin we leven, slechts verhuld door een bubbel van geleende welvaart.

Onder de brug door, met christenhond Trudy er natuurlijk bij

De verantwoordelijken bij de overheid, zij zijn PERSOONLIJK verantwoordelijk, hoe ze zich ook achter systemen verschuilen.

De oogst van een rondje bomen door de poldersloot

Vroeg of laat moet U voor het hemelse hekje staan, zo bidden wij in Christus naam Amen. We zien alvast opnieuw: zonder God is er geen Moraal, wel een uit zijn voegen groeiende bureauratie, zich voedend op een negatief mensbeeld, wantrouwen, zodat zij de menselijkheid vermoorden.

Laten we liever de bestrijding richten op een andere invasieve plaagsoort: bureaucratische baantjesjagers die een rapportje poepen voor subsidie, zoals Bram Kroese van Naturalis. Die zich- mogelijk zonder ooit zelf 1 fuik gezet te hebben- dan ‘kreeftenexpert’ noemt. Dagelijks een rondje internet varen en dat inkleden met academie-taal.

Kreeft slachten

Koken…

…en smullen maar

Maar wij geloven dat de kentering komt. De namen der ambtenarij staan in het Grote Boek. En Bijltjesdag zal komen, de Frisse Wind waait al. Een ander verzoek aan de dagelijkse paar duizend mensen die ons bezoeken; wordt weer gewoon Christen, je gelooft altijd in iets, ook als je ‘on’-gelovig bent of geheel onwetend over de eigen overtuiging. Dat je bijvoorbeeld zelfs gelooft wat het NOS Journaal je op de mouw speldt 🙂

Dus je geloof kan beter Het Goede zijn, de Liefde.

In grote delen van Europa keert het christendom alweer terug, als reactie op een steeds meer totalitair en goddeloos systeem, gedirigeerd door ‘managers’, waar we juist Herders gebruiken.

Ik zie de her-christianisering als enige antwoord op de totalitaire bureaucratie, dat op een louter negatief mensbeeld voedt. En neem op die re-traditionalisering als Rechtse Hippie alvast een voorschot. Orthodoxie is de nieuwe rebellie. (je kunt niet ‘progressief ‘christen zijn, dat is net als ‘oneetbaar lekkernij’, dan ben je gewoon een zelfrechtvaardigende eigengeiler, model Karel Smouter)

Zo zal de duivel de ambtenaar aanpakken, die Andre terroriseerde 🙂

Het christendom leert dat je weliswaar GENEIGD bent tot alle kwaad, en dus kritisch op jezelf moet blijven. Maar ook tot het goede in staat, al heeft de 1 daar meer overreding voor nodig dan de ander. Vergeving na berouw, biecht, is de gift van het christendom. Niet de ‘zonde’ of zelfkastijding, dat kenden de heidenen ook al wel.

De bureaucratie gelooft dat U enkel slecht bent en dus meer ambtenaren, straf en belastingheffing gebruikt. Dat is de sfeer die ook in de Hel heerst, zoals ook CS Lewis schetste in ‘Brieven uit de Hel’. Een soort Waterschap Rivierenland.

In de hemel is ook Abdijbier, we zijn wel streng op onszelf maar niet fanatiek. Vandaar het motto van de Abdij van Langweer: Ora, Biera et Labora.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *