Mysterie Hunebedbouwers opgelost: teveel subsidie…

De mystieke sfeer van Stone-Drentsj

Twee theorieen uit de Intuitieve Archeologie strijden om de eer, te verklaren hoe en waarom ze ’t nu deden, die Hunebedbouwers. De Bomkeldertheorie van Frits Bom (1977, Ankh Hermes) en de ‘Teveel Subsidie’-theorie van uw Rechtse Hippie van Interessante Tijden (2019)

Wanneer je een voetbal vindt in een Hunebed, betekent het immers ook niet dat de KNVB-Bekercultuur die megalieten stapelde. Dus waarom zouden ze dan wel door wat pottenbakkertjes van de Trechterbeker-cultuur zijn gebouwd, enkel omdat je er wat scherven tussen vindt en halve toiletrol?

Paleomystiek op z’n Hollands

Op de Havelterberg vind je 1 van de grootste hunebedden. Die prehistorische stenenstapel is na vernieling in de Tweede Wereldoorlog ‘in oorspronkelijke staat’ herbouwd volgens bouwtekening uit 1918.

Om nu haar rechtmatige plaats in te nemen als recreatie-object in de museale landschaps-pretparken van Staatsbosbeheer. Waar de boswachter met kettingzaag en dennetjetrekkend voor landschapschilder Bob Ross speelt.

Dit dennetje hier, dat dennetje niet daar…Kloddertje subsidie hier, zaag je daar met een ‘Spartelvijver voor paarden en honden’. ‘Het Zit in onze Natuur’ bij de Zaagmaffia van 30 duizend euro boven Balkenende Sylvo Thijssen en zijn Staatsbosbeheer.

Ze zijn onder ons…

Net wanneer je aan hunebedden denkt, krijg je ‘het Mysterie van de Hunebedden, buitenaardse hulp?’ in handen, dat Frits Bom in 1977 uitgaf voor New Age-uitgever Ankh Hermes. Wat een verrijking van de Drentse literatuur na een dichtbundel met Drentse erotische poezie op de kop te tikken! ‘Na, dan wier’k mei dan toch’n potje gail’.

Ook in Drenthe maken ze babies.

En zie dan de mystieke sfeer rondom ons paleo-erfgoed, Stone-Drenths. Waar je aan denkt, dat krijg je ook toegeworpen. Al die heerlijke meisjes die bij ontwaken uit je REMslaap nog halfnaakt ronddansen als nymfen in je benevelde geest, wanneer je ’s ochtends met pijnlijk harde lul wakker….Nou die dus niet, maar dat Hunebeddenboek van Frits Bom uit 1977, dat dan weer wel.

Pure Mystiek

Laat je verbeelding niet vermoorden door modernisme..
Bij uitgeverij Ankh Hermes- logootje met lotusbloem en de Kundalini-slang- voel je de UFO’s op afstand al aanvliegen en de levitatie via spirituele zelfverwerkelijking. De geur van een nog wat jeugdiger Herman Wijffels tussen de pagina’s met ‘hoger bewustzijn via ‘hogere evoluussie’. En Klimaatzieners uit de Duurzame 100 als Jan Paul van Soest die ‘voelen’ dat De Aarde Koorts heeft…

Zonder ook maar 1 bladzijde om te slaan, zien wij al het visioen:

 • De Annunaki en Reptielwezens in de Holle maan. DIE zitten ‘r achter, de hunebedden. Als de Illuminati ook niet iets bekokstoofden, met de Tempeliers en Rothschild-bankiers onder 1 hoedje…Al de Geheime Kennis moet je ergens verstoppen. Waarom dan in Godesnaam niet in de Hunebedden van Drenthe jaa..

En dat is heerlijk.

Want je moet de Verbeelding niet laten vermoorden door het modernisme. Met al haar opdringerige hoekige lelijkheid, haar vloek van monotone ‘functionaliteit’ en massa = kassa. Laten wij vooral als vrij individu onze verbeelding gebruiken, zonder bang te zijn ‘huhuh’ te horen.  Wie is die ‘Huhuh’-zegger uiteindelijk ook wel helemaal. Behalve geïndoctrineerd massamens met z’n opinie uit de natte krant?

Hoe maak je een hoop stenen te gelde; Paleo op zijn Hollands….

Moderne wetenschap is ook maar Bullshit
Uiteindelijk heet wat iemand uit zijn duim zuigt op academisch niveau ‘wetenschap’, de theorie die het langste in de lucht blijft door levitatie met de meeste subsidie. Moderne academiewetenschap – zie de klimaatwetenschap- bestaat immers grotendeels om aan onbeperkte staatsmacht een geleerde rechtvaardiging te geven.

Onwaar bij academie-prostituees aan het Staats-infuus is ‘wat geen onderzoeksubsidie krijgt of populair is’ (peer review). Paleo-fantasie, ingekleed met pretentieuze academietaal, wat botgruis met potscherven omkleed door technotermen is ‘echte wetenschap’.

Maar paleo-fantasie met prof.dr er voor blijft nog steeds fantasie.

Wanneer je een voetbal in een hunebed vindt, zijn de Hunebedden dan gebouwd door de KNVB-beker-cultuur?

Geef mij dan maar iemand als Frits Bom, nog uit de tijd van De Bom (1977) die met een bredere kijk dan D66 naar onopgeloste vragen kijkt. Alles dat hij met verbeelding, logica en bewijs te berde kan brengen is welkom.

Als we dan antwoorden kunnen zoeken op de vraag;

 • hoe konden mensen in de vroege steentijd nu stenen van 30 ton op andere stapelen?
 • en waarom deden ze dat?

Want eigenlijk weet niemand dat echt, net als bij die piramides in Egypte, Stonehenge en al die megalieten in Frankrijk. Zijn het stenen sterrencomputers?

Stonehenge, voor astrologische waarneming?

Het Einde der Geschiedenis….
Archeologen die over duizenden jaren in onze aardlaag graven; Als die dan windturbines opgraven, zullen ze daar ook religieuze bezweringsmachines in zien? En ons dan heel primitief vinden… dat RVO-ambtenaren en milieuclubjes met teveel subsidie dachten dat De Staat het weer op de planeet kon verbeteren.

Door 180 meter hoge zwaaipalen overal op land neer te zetten en bos te stoken in Klimaatcrematoria..(biomassacentrale)

Zoals je ook niet snapt waar zo’n MODERN kunstwerk nu voor dient. Zo’n Steelhenge-gedrocht als dat bij Staatsbosbeheer staat te vloeken voor het pislelijk moderne Bezoekers-aquarium. Is de titel ‘Belediging van de Menselijkheid’ ? Of ‘Zonder Titel’? Noem het dan ‘Godsakkerdeteringtyfus’ of ‘MET SUBSIDIE’. Hrrrr.

Steelhenge voor Staatsbosbeheer, godsgruwelijk lelijke nihilisten-‘kunst’, pisbakken stalen belediging voor de menselijkheid, MET SUBSIDIE$%^&*(!

‘…van de Moderne Primitieven
Hein Mader heet die gelukkig al in 2011 door Magere Hein onschadelijk gemaakte barbaar, die wat aanrotzooide met in pisbakkenstaal gegoten nihilisme voor subsidie. En hij beweert ook nog dat ie ‘iets waardevols aan onze tijd wilde bijdragen’. De brutaliteit.

Had Hein Mader zichzelf bungelend aan de galg als kunstwerk gepubliceerd, vooruit. Van zo’n roestige belediging van de menselijkheid word je opstandig. Moet je de pretentie lezen, had van dat staal dan boorbuizen gemaakt voor de Gasunie. Als kunst toch maar is wat de gek er van vindt….

Nihilisme + zelfprofilering x subsidie = moderne ‘kunst

Volgens die zelfde mentaliteit van ‘teveel subsidie zonder Visie’ herbouwde Defensie op de Havelterberg na 20 jaar het ‘originele’ stalen hekwerk, inclusief de roest, rond de bewakingstoren van de voormalige kernwapenbasis.. Haar museale ATB-playground. Terwijl ze tegelijk al het eeuw-oude beukenbos met de grond gelijk maakten, om te stoken in een Klimaatcrematorium.

Francis Fukuyama verkondigde ‘Het Einde van de Geschiedenis’ (1992) door het neo-primitieve liberalisme, van seculiere (goddeloze) holbewoners met WIFI.

Vervolgens brengen die Verlichte Liberalen met DE Wetenschap in Pacht, (en met bommen) de democratie, het einde van de geschiedenis voor miljoenen tot bloedmoes vermalen Irakezen, Afghanen, Libiers, Syriers, (Regime) Change-makers. Massamoord = Kassa.

Een ‘in oorspronkelijke museale staat hersteld’ hekwerk bij Defensie…

De bouwwerken van de KNVB-Bekercultuur
We bevinden ons kortom op de Apex der Beschaving; een cultuur die niets dan vernietiging, oorlog, modernistische lelijkheid, massavermaak voortbrengt, absurdistisch subsidie-nihilisme….En blingbling met mobieltje. Met mensen van zichzelf en anderen vervreemd.

Graven archeologen dieper door de drek van onze aardlaag, dan vinden ze een barbaarse maatschappij met gigantische afvalbergen, vol toxisch materiaal. En waar mensen krom gegroeid waren door het gluren naar een mysterieus schermpje.

‘Fiew, gelukkig zijn wij zo primitief niet meer’, zullen ze dan concluderen met prof.dr. er voor.

Kloddertje Subsidie Hieeerrrr, en een kloddertje subsidie daaarrr….De Intensieve Natuurindustrie ‘Life Going up a Level’

Iedereen kent de grafheuvels op de hei van overleden Heidevolk, want daarin werden ook dode hoofdmannen gevonden. Zo niet in de hunebedden. Toch blijven mensen die graftheorie reciteren. Waarom? Omdat bijvoorbeeld aardewerk-resten van Trechterbekervolkjes en urnen rond zo’n hunebed werden gevonden.

Terecht schrijft Frits Bom op blz 37:

De ingewortelde opvatting dat het hier domme graven betrof, overgeleverd door even stompzinnige grafbouwers, de niets anders te doen hadden dan potjes bakken en stenen opstapelen, leidde eigenlijk tot de complete vernietiging van een van de grootste raadsels dat over onze vroegste tijden bestaat. 

Hear Hear, waarom met te weinig nieuwsgierigheid en teveel modernistische kortzichtigheid genoegen nemen? Het Drentse Stonehenge IS een mysterie; hoe deden ze’t? Niemand die ’t weet.

Wanneer je over duizend jaar een voetbal vindt in zo’n Hunebed, zijn die Hunebedden dan gebouwd door de KNVB-Bekercultuur? Waarom roept men dan hier dat de Trechterbekercultuur er achter zat. Omdat je er wat potscherfjes bij vond, die door een handvol academici dan aan een volk zijn geplakt..En voor ’t gemak tegelijk maar die Hunebedden erbij, promoveren en volgende onderzoeksvoorstel…

De KNVB-beker Cultuur laat voetballen achter…

Er waren vele honderden
Er zijn nog 53 hunebedden in Drenthe (en 1 in Groningen) van sloop bewaard gebleven, maar het kunnen er wel honderden zijn geweest. Ze danken hun aanduidingen met D (van Drenthe) er voor aan dr EA van Griffen die in de jaren ’20 het eerste systematische onderzoek uitvoerde. Ook bij Rijs (Friesland F) stond 1, die inmiddels verloren ging.

Alle toegangen van hunebedden staan op het zuiden gericht. En zoals Frits Bom voorrekent, zie je iets merkwaardigs in hun oriëntatie. Gemiddeld liggen alle 53 resterende hunebedden vrijwel precies in rechte hoek (90graden) ten opzichte van het Noorden georiënteerd.

Terwijl je van voorjaar tot herfst door de veranderen de positie van de zon 2x 23,5 graden verschil hebt: dus hoe wisten ze waarop ze hun Noord-Zuidlijn konden projecteren?

Alleen al door die observatie wil je de graftheorie bij Hunebedden liever verruilen voor een functie als astrologisch monument. Zoals de Babylonische sterrenwichelaars ook al meer van het Heelal wisten, je ziet inscripties waarop ze al 6 planeten afbeelden. Hoe wisten ze dat al duizenden jaren voor onze Heiland op aarde verscheen?

Het KNVBbekercultuur-volk had ook honden, d’r is een drol gevonden…

Kijk; nu snap je dus ook, waarom ik de draak stak met ‘De Moderne Wetenschap’. Vroeger waren mensen net zo slim, niet primitiever. Dat je op je glimmende I-vuistbijl gluurt naar aandachtsprikkels; is dat hoog ontwikkeld? Alsof de geschiedenis een opgaande vaart der volkeren zou zijn, in plaats van cyclisch. Waarom zouden ze dus toen niet op een aantal terreinen al veel verder geweest kunnen zijn?

Hoe konden ze zulke megalieten precies vlak afsnijden? En transporteren? In al die logische vragen en rekensommetjes, metingen vond ik Frits Bom nog veel te mainstream. Ongeduldig trappelend – dit is toch Ankh Hermes- wacht je dan lezend tot ’t hoge woord er uit zal komen van ‘Ze Zijn Onder Ons!’

Doet Rothschild ook mee? De Tempeliers met Geheime Kennis?

Zo komen we dan op het terrein van wat Bom de ‘Intuitieve Archeologie’ noemt. (blz 116) Het ‘inschakelen van een hoger bewustzijnsniveau’. Heeeerlijk. Haa. NU komen we terzake, ik bedoel; daarvoor schaf je werk uit de stal van Ankh Hermes aan. Kopje rooibosthee met vliegende schotel, en even een slokje.  Wat gaan we doen? 🙂

Bouwwerk van het KNVB-Bekercultuurvolk, de moderne primitieven, na 1945 volgens bouwtekening in ‘oorspronkeljke staat’ hersteld

Hunebedden waren Bomkelders
Het is natuurlijk gemakkelijk hier grapjes over te maken. Doe je dat te zeer, dan vermoord je de Verbeelding weer, die uiteindelijke bron van alle Wijsheid via inspiratie. Waaruit alle goede ‘ideeen’ voortkomen. Dus daarom schrijft Bom terecht:

De hunebedbouwers hebben deze minachting niet verdiend. Dit volk heeft voldoende sporen achter gelaten, van het raadsel van de vlakke stenen (hoe kun je zonder moderne techniek 10 ton graniet vlak doorzagen RZ) tot en met de hoog ontwikkelde rekenkundige prestaties ten aanzien van de gemiddelde orientatie.

Om deze te kunnen opvatten als een teken van respect, bewondering en aandacht voor deze geheimzinnige mens. Het kan de oplossing tot de herkomst van die mens dichterbij brengen, en daarmee ook de zin van het bestaan.

De primitieve bouwerken van de KNVB-Bekercultuur

Kijk, die zit. BOM. En dan nu de intiuitieve archeologie waarbij je met helderzienden de graven opspoort van prehistorische Indianen. Iedereen die weet dat ‘de geestelijke wereld’ bestaat, die kijkt daar niet van op. De realiteit is geen 3D (materialisme) maar tenminste 4D, uw lijf met het poortje van ‘De Tijd’ er door.

E= MC2, alles is energie.

Of had U van de Mayamotor, gehoord, mysterieuze Paleo-vindingen van stenen kubussen die het energievraagstuk op lossen? Met het Paleo-dieet in onstuitbare opmars kunnen we dat ook nog wel hebben.

…in de museale landschapsparkjes van SBB

Het Einde van de Geschiedenis met Paleo-delete-knop
Of Frits, toe. Nee, dan is die andere benadering beter. Dat je uit oude religieuze geschriften als het Zondvloedverhaal afleidt, dat een ramp heeft plaatsgevonden van ongekende omvang. En dat de Hunebedbouwers hun hunebedden als een soort schuilkelders bouwden. Dat ze een astrologische ramp voorzagen, waar ze tegen wilden schuilen..

 • De Bomkelder-theorie, noemen we die, naar zijn ontdekker Frits Bom.

Je praat dan over een ramp, die bijvoorbeeld ook de Atlantis-beschaving zou hebben doen verdwijnen, waarover Plato nog schreef. Op Internet vind je een antropoloog Atlantean Gardens die deze beschavings-opvatting zo in kundige filmpjes uitwerkt.

Voor ‘De Grote Ramp’ zouden best hogere beschavingen bestaan kunnen hebben van het niveau van Atlantis, waarover diverse religieuze geschriften samen met Plato berichtten. Wist U bijvoorbeeld, dat de piramides ook GEEN graven waren, daar lagen GEEN mummies? En dat die piramides, net als de Hunebedden veel ouder zijn dan die latere Egyptische beschaving van de Farao’s en Toetanchamon?

Jajaaa

Een meteoriet of vulkaan
De ‘zilveren kogel’ voor die ramp lijkt ook gevonden, waarmee Paleo-beschavingen ten onder zouden kunnen gaan. Onder het kilometers dikke ijs van Groenland, vonden geologen de kilometers grote krater van een meteoriet. Die kan rond 13.000 zijn ingeslagen, en die had zo gemakkelijk iedere beschaving kunnen uitroeien op aard. Met als de meteoor die 65 miljoen jaar de Dino’s tot stof deed vergaan.

Al zouden de Drenten van 11-12.000 jaar terug ook getroffen kunnen zijn door de exploderende Maria Laach-vulkaan in de Eifel, die nu nog CO2 bubbelt. Toevoegen van die bewezen catastrofe, dat had Frits Bom zijn Bomkelder-theorie nog geloofwaardiger gemaakt. Dus doen wij dat hier nog even.

Hoe het ook zij….

Met zo’n onverwachte Delete-knop op ‘De nog vrij recente Geschiedenis’, kun je er ook als doodnuchtere Drent of Fries plots weer anders naar zien. Veel Pleistocene megafauna (bijvoorbeeld Cheeta’s in Amerika) stierven toen plots uit. Wat als met die volledig weggevaagde beschavingen ook de kennis verdween om 30-ton-stenen te verplaatsen?

Een karwei dat ons enkel met het godenvuur van Fossiele Brandstof lukt…

Kloddertje Subsidie Hieeerrrr, en een kettingzaag daaarrr….De Intensieve Natuurbouw-industrie heeft weer nieuwe subsidie

Hunebedbouwers hadden teveel subsidie
Zouden Hunebedbouwers dan toch een techniek kennen om de zwaartekracht op te heffen (levitatie), net als de hoppende Yoghi’s op hun matje. Of uw Rechtse Hippie toen hij eens te snel 8 La Chouffe-bieren achter over tankte.

Zodat de gehele wereld om hem heen leviteerde, hij in de nachtbus stapte en ergens in een weiland buiten Amsterdam de volgende dag zich afvroeg: Hoe zijt gij HIER terecht gekomen? De Buitenaardse Wezens! Dat de patrouillerende politie je maar naar de dichtsbijzijnde taxi-basis bracht..

Laten we er via de intuïtieve archeologie nog eens over fantaseren, veel leuker dan die doodsaaie, nutteloze en gecorrumpeerde academie-wetenschap.

De Apex van beschaving, ‘Modern’ Nederland….

En zo komen wij tot de eigen hunebed-theorie via de Intuitieve Archeologie. Voor de Zondvloed was een hoog ontwikkelde maatschappij actief. Maar die ging ten onder aan haar succes via een uitdijende staat. Je kreeg ‘moderne kunstenaars’ en een hele kaste van RVO-ambtenarij die de miljardensubsidies tegen de Paleo-plinten lieten klotsen.

Wie weet hadden de Hunebedbouwers dus wel gewoon teveel subsidie te besteden en ga je hele volkstammen betalen, om wat stenen op elkaar te stapelen. De Paleo-variant op ‘Bos stoken in Klimaatcrematoria’… Conclusie: wat menen wij moderne mensen nu werkelijk te weten?

Rechtse Hippie, de RIPPIE. Verlost uw organisatie van Bullshit zodat ‘Waarde’ met grote W voorop kan staan

 • Ook op zijn minst even kunnen gniffelen, en wilt U meer van zulke humo-literaire beeldverhalen lezen over de Menselijke Natuur? Doe dan een duit in ’t zakje van uw Rechtse Hippie van Interessante Tijden voore Bier (10 euro), Boeken (25 euro) en Benzine (100 euro of meer) via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rypke

4 Replies to “Mysterie Hunebedbouwers opgelost: teveel subsidie…”

 1. beste rippie, het toeval wil dat ik vandaag even bij de bovenstaande hunebedden ”op bezoek” ben geweest, wat opvalt is dat de omringende bomen, ongeacht of t berken, essen, lariksen of de, tussen de twee hunebedden in staande, eik betreft, deze, ondanks dat deze allen zogenaamde penwortels hebben, waardoor dit van nature ”eenstammige” bomen (zouden moeten) zijn, veel van de omringende bomen ”gemuteerd” zijn tot meerstammige exemplaren, mag men (ik) hier de conclusie trekken dat de, daar aanwezige ”aardstraling”, de reden is geweest om de hunebedden daar te ”bouwen” omdat t hier om natuurlijke krachtplaatsen handelt, moet je zeker eens bekijken/ controlleren als je daar in de buurt bent. mvg jean

 2. Polaris, oftewel de Poolster.

  >Hoe konden ze zulke megalieten precies vlak afsnijden? >
  Met keggen. Eerst kijk je hoe de steenlagen lopen. Je hakt dwars op een laag gaten in een rij, daar stop je keggen in. Die keggen ga je aanslaan en met wat geluk breekt de steen dan recht af. Is ook mogelijk met stenen keggen, alleen moet je die meer vervangen dan staal tijdens het proces. Kan gewoon met de hand.
  Zolang je geen haast hebt kan er erg veel.

  1. Eerste regel is weggevallen: <Terwijl je van voorjaar tot herfst door de veranderen de positie van de zon 2x 23,5 graden verschil hebt: dus hoe wisten ze waarop ze hun Noord-Zuidlijn konden projecteren?

   1. Heel simpel, als je om 12.00 uur lokale tijd, als de zon door het zenith gaat, staat die precies in het zuiden. En wie wil nou niet dat het zonnetje lekker naar binnen schijnt? Of zou Bom zijn tuintje op het noorden gehad hebben?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *