Sietske Poepjes (CDA), de zaak ‘Windpark Fryslan’ stinkt!

Baas boven baas, Reid uit Workum, verre familie, organisator Strontrace

Slechts twee ambtenaren bij RVO, Marco Klaassen (nu RIVM) en Meindert Smallenbroek (RVO) zijn de Schreibtischmörder van onze Friese Zuidwestkust. Zij gaven op valse gronden een ontheffing voor industrialisatie (Windpark Fryslan) van Natura 2000-gebied IJsselmeer, binnen PKB-gebied de Waddenzee.

Meindert Smallenbroek liet procedure-prostituees van Pondera met wat Photoshop veinzen dat de ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de weidsheid ‘niet significant’ aangetast zouden worden. Door 183 meter hoge Eifeltorens, 89 stuks met rode zwaailichten die tot 40 kilometer de horizon domineren.

 De CDA-provinciebestuurder die de contracten tussen de Provincie Friesland en Anne de Groot (127 miljoen euro publiek durfkapitaal) onder de tafel houdt, Sander de Rouwe stelt zich nu weer verkiesbaar. Zijn ‘running mate’ Sietske Poepjes kan de fout van De Rouwe rechtzetten, wanneer ze moraal heeft.

Mooi afgelegen

Uw Rechtse Hippie fan Fryske Grun werd door de zoon gebeld van Reid (86), Workummer schipper, visser en de organisator van de Strontrace; de jaarlijkse wedstrijd van de Vereniging Zeilvracht met Skutsjes van Workum naar Warmond (de bollenstreek) tijdens de Strontweek (18-26 oktober). Wij zouden verre familie zijn via de Harlinger tak, een rederij van Zeilmaker.

Zeilmakers zouden wat dwars en strijdbaar zijn, de vrouwen wat bazig, zo stelde zijn zoon. Natuurlijk ben ik niet dwars, de mensen die ‘het’ niet snappen zijn hooguit in de meerderheid. De zoon las Interessante Tijden. En zo kom je dan ’s middags bij de vader even een biertje drinken, woonachtig in de Workummer vuurtoren met zijn vrouw er bij.

Gastvrij binnengelaten

Reid en de IJsselmeervereniging voerden als actiegroep ‘Don Quichote’ ook strijd tegen het windmolenschroot dat Anne de Groot (Windpark Fryslan) tegenover zijn deur plaatst. Beloond door De Staat/Belastingbetaler met 1,2 miljard euro subsidies.

Dat andere schroot van Anne de Groot (Westermeerwind) Zo komt ’t er voor de deur van Reid uit te zien

Zie maar hieronder op de kaart de locatie, op 7 kilometer afstand een industrieterrein dat tot 40 kilometer in de omtrek de horizon zal domineren. Ook ’s nachts als Red Light District met knipperlichten. In Langweer kan ik ook het 30 kilometer verder gelegen schroot van Anne de Groot zien, Westermeerwind.

Pal tegen de Waddenzee in Natura 2000, een compleet industrieterrein

Vechten tegen Windmolens, Don Quichote
Het ‘Don Quichote’-spandoek hangt nog aan de vuurtoren Workum. Strijd tegen de neo-liberale industrialisering van onze Friese Zuidwestkust, de machteloos gemaakte burger versus de Totalitaire Oligarchie, de BV Nederland en haar multinationals/Bankiers.

De Workumer Goeroe Reid is het juiste karakter als leider van De Strijd tegen de privatisering van onze publieke ruimte en het publiek bestuur…… maar ook de jongste niet meer.

Even door De Meester gekeurd….

Van Reid kun je zeggen wat je wilt, eigengereid. Alvast onbetwist is dat het nog een Vent is in klassieke zin, Karakter als mijn pakes Wybe en Rypke waren, Rjocht en Sljocht; een uitstervende menssoort. Zoals mijn eigen ouweheer ook nog op z’n 65ste de Elfstedentocht kon schaatsen. Taaipoppen.

Waar een lul nog een lul is, 1+1=2 en waar een man nog man is, een vrouw een vrouw. Hou die Randstedelijke liberale rotzooi toch vooral lekker daaar… En dat geklets over ‘duurzaam’ of ’t redden van De Planeet, iedereen weet wel dat ’t gewoon subsidiediefstal is.

Zelfs Jesse Klaver stookt zijn kachel met tot ‘biomassa’ gedode bomen.

Rechtse Hippie, een Zeilmaker. Wij zijn niet dwars, de mensen die ‘het’ niet willen snappen zijn hooguit in de meerderheid.

Zo voel je jezelf dan – tegenover de gestopte pijp van Reid- even gekeurd door een vent in ’t kwadraat. Uw Rechtse Hippie, hij is op De Weg, Tao, na jaren een dwaalspoor in te gaan. Maar of we klaar zijn voor ’t grotere werk buiten stukkietikken, een Cursus Bullshitdetectie hier&daar en wat plaatjes schieten…

Ik moest ook weer opkrassen 🙂 En Reid kon dan weer even een slaapje doen. Terwijl zijn gastvrije en hartelijke vrouw de spruitjes uit de tuin klaar maakte.

Een traditionele en natuurlijke vrouw die je als man ondersteunt, dat leek uw Rechtse Hippie ook wel wat. Die ook liever de tuinhark hanteert en vogeltjes kijkt. Alvast niet zo’n liberale borderline-barbie die wat nerveus op zo’n mobieltje loopt te friemelen op zoek naar aandacht voor zichzelf.

Hier komt Windpark Fryslan, 89 zwaaipalen met rode zwaailichten van 180 meter hoog, 1,2 miljard euro subsidie

De Raad van Oligarchische State der BV Nederland
Uw Rechtse Hippie voerde al wel procedures voor vissers bij de Raad van State in 2014. Die vissers worden door Schreibtischmörder van het Ministerie van Economische Zaken (Ton IJlstra en Mr Tieleman) van hun bestaan beroofd.

Voor de vorm diende ik afgelopen dinsdag bij de Raad van State hoger beroep in tegen de instelling van een Waddenoligarchie, de privatisering van onze Waddenzee voor Corporate BV. Dikke kans dat die coke-snuivende corpsballen van D66/Raadsheren zich ook daar met papieren kluitje in het riet afhelpen.

Burgerprotest Oudemirdum tegen zandmijnbouw voor mooiste kust; ze wonnen dankzij burgerverzet en dat smaakt naar VEEL MEER

Maar toch: Hoger beroep heeft altijd Moreel Zin, door het signaal dat je afgeeft. Strijdbaar zijn, Leaver Dea as Slaef.

Dat je niet achter je rollator lopend moet erkennen, dat je niet alles deed om de vernietiging van It Heitelan door het Neoliberale Corporatisme tegen te houden, het valse groen wat vissers ‘De Groene Leugen’ noemen.

En zie ook, dat strijdbare Friezen voorlopig de zandwinning door Smals in de Zuiderzee tegenhielden! Victorie! De zandmijnbouwers dachten dat ze ’t al in de tas hadden met hun coke-snuiversgilde (advocaten). NOT! De FNP rook verkiezingswinst, dus stemde de gemeenteraad tegen zandmijnbouw inclusief boortoren met werkeiland. Blokkeer-Friezen aller provincies verenigt U!

Workummer haventje

Reid met kluitje in het riet door Raad van de BV Nederland
Die Raad van State stuurde de IJsselmeervereniging met Reid deze zomer ook al met kluitje het riet in, hun Hoger Beroep tegen Windpark Fryslan. Natuurlijk verbaast dat niet.

De Raad van State is dat andere loket van De Oligarchie, de BV Nederland. Met een cokesnuivende windmolenadvocaat van Stibbe, Aart ten Velde als nieuwe Raadsheer Omgevingsrecht per 1 maart. Dan weet je ook dat het Recht is geprivatiseerd. Van een kantoor, Poederneus en Partners (Stibbe) dat Anne de Groot hielp zijn schroot rond Urk te zetten, Westermeerwind.

Poederneus en Partners, advocaten van Anne de Groot, nu raadsheer van de Oligarchie Nederland BV

De Raad van State- met haar politiek benoemde raadsleden – voert slechts kabinetsbeleid uit. De privatisering van de publieke ruimte. Met de Crisiswet (2010) en Rijkscoordinatieregeling (2008) maken ze iedere oppositie monddood. De nieuwe Omgevingswet zal ook de laatste remmingen voor exploitatie van landschap en publieke ruimte wegnemen.

En wie boos wordt en zijn eigen omgeving wil verdedigen tegen de Corporate Zelfverrijkers, die heet voortaan ‘terrorist’. Krijg je het Ministerie van Liefde op je dak (AIVD en Ministerie Sociale Zaken). Ben ik de enige die zegt: tot hier en niet verder! Vuist op tafel: BOEM.

BInnen PKB-gebied MAG je de ruimtelijke kwaliteit niet aantasten…

Windpark Fryslan Illegaal
Slechts een kleine blik op het Inpassingsplan 2016 dat directeur Energie en omgeving Meindert Smallenbroek opstelde, en de door RVO-ambtenaar Marco Klaassen verleende Ontheffing F&F-wet, bewijst dat Windpark Fryslan er illegaal komt. Maar dat je op papier alles dat krom is recht kunt praten, wanneer je De Staat bent en de Crisiswet hanteert.

Schreibtisch-Morder van onze Friese Zuidwestkust. 

Het plangebied valt onder de PKB (Planologisch Kernbesluit) Waddenzee uit 2006, de Derde Nota. Daarin mogen geen industriele activiteiten plaatsvinden die de ruimtelijke kwaliteit en weidsheid van het gebied aantasten.

Dus wat voor Orwelliaanse capriolen voerden Smallenbroek, Klaassen en consorten uit.

‘Ik ben Integer’ hahahahahahahaha, liberaal van D66 of erger…

Zie wat onder verantwoordelijkheid van Meindert Smallenbroek uit het EZ-toetsenbord komt, om te beweren dat 89 Eifeltorens met rode zwaailichten van 180 meter hoog pal tegen de Waddenzee GEEN aantasting van de natuur en haar ruimtelijkheid zouden zijn?

….

En dit:

….op slechts 800 meter van het Wad zie je niets meer van 89 Eifeltorens van 183 meter hoog,want de Afsluitdijk van 12 meter hoog staat ‘er tussen, aldus 

Het gaat om die ene bewering… want meer dan een bewering die tegen alle gezonde boerenverstand en waarneming indruist is ’t niet. Zie ook wat voor bureaudweil en metroman dan met 1 pennestreek onze Friese Zuidwestkust vol schroot zet:

Schreibtisch-Morder van ONZE Friese Zuidwestkust, heeft nu ook weer een ander overheidsbaantje; opknopen aan de hoogste boom

Alleen beeldmanipulatie en beweringen als ‘onderbouwing’ ontheffing
Zoek je naar substantie in het Inpassingsplan Windpark Fryslan (2016) , de Passende Beoordeling en de verlening van de Natuurvergunning (2015), dan zie je het gebruikelijke verwijzen naar rapportjes van gekochte instituten, en doen alsof dat ‘wetenschappelijk’ is. (been there, done that…). Een papierpak leugens.

Verder zien we als enige onderbouwing voor bovenste bewering een beeldplan. Een foto-montage opgesteld door de vaste procedureprostituee van het Ministerie van Economische Zaken: Pondera Consult. Dus even Photoshoppen op zijn Pondera’s, en plots zijn de ‘ruimtelijke kwaliteit’ en de weidsheid’ niet ‘siginificant’ (hoe meet je dat…) aangetast.

Nu vraag ik me af wat voor camera en perspectief Pondera Consult gebruikt, om te beweren dat je op slechts 800 meter van de Afsluitdijk DIT ziet:

Op 800 meter afstand volgens de procedure-prostituee Pondera van Het Ministerie van EZ

Terwijl je op ACHT KILOMETER afstand, tien maal verder dus in Lemmer DIT ziet van Westermeerwind, dat andere Schroot van Anne de Groot:

Westermeerwind; Windpark Fryslan wordt 3 maal zo groot

Wat voor camera gebruikten het Ministerie van EZ en hun procedure-prostituee Pondera dus? Zie ook, wanneer je op 800 meter staat ziet het er ZO uit:

…een offshore-wiek weegt al snel 30 ton, dus Windpark Fryslan genereert 8900 ton turbineblad-afval

En zie hier; dat je op 6,4 kilometer afstand van Windpark Fryslan in Makkum vrijwel niets ziet van 89 Eifeltorens met zwaailicht:

OP slechts 6,4 kilometer afstand onzichtbaar, op gezag van de Procedureprostituee van EZ, Pondera

Terwijl ik Anne de Groot zijn Westermeerwind op 10-20 kilometer afstand ZO op de plaat krijg. Ik zal ’t vanuit meerdere perspectieven tonen. Zodat duidelijk is dat IK de boel niet loop te manipuleren. Ik ben procedureprostituee Pondera niet, een eerloze neo-liberale geldkloppersclub.

Slechts een onderzoeker, schrijver en fotograaf die van de liefdadigheid leeft. Deze hier vanaf ’t gemaal bij de Jodenbegraafplaats van Tacosyl.

Op tenminste 10 kilometer afstand.,..dus zoals je Windpark Fryslan vanuit Workum straks ziet

Of deze op tenminste 15 kilometer afstand vanaf Nijemirdum:

Vanaf Nijemirdum

Het schroot van Anne de Groot domineert de gehele kust, dit wordt ook de aanblik bij Workum

Poepjes afvoeren met de Stontrace?
Ben ik nu scheel? Of ligt dit toch echt aan de Pondera-procedureprostituees van De Oligarchie, de BV Nederland?

Alsof dat niet genoeg is. Na afscheid van Reid en zijn gastvrije vrouw lopen we tegen dit affiche aan. De Provinciebestuurder van het CDA, Sander de Rouwe die houdt de contracten onder de tafel om onafhankelijke juridische toetsing onmogelijk te maken. Terwijl De Rouwe dus 127 miljoen euro publiek durfkapitaal steekt als investeerder in Windpark Fryslan.

Over die verborgen gehouden contracten sprak uw Rechtse Hippie de emeritus hoogleraar bestuursrecht Albert Koers, van Nationaal Kritisch Platform Windenergie. Dus ook De Rouwe is hoofdelijk verantwoordelijk voor de onherstelbare VERMINKING van onze Friese Zuidwestkust. EN de verduistering van 127 miljoen euro provinciaal publiek geld.

Die De Rouwe stelt zich nu weer verkiesbaar, samen met Makkummer vissersdochter Sietske Poepjes:

Sander de Rouwe houdt de contracten onder de tafel om onafhankelijke juridische toetsing tegen te houden

Een Oprjochte Fries KAN dus als liefhebber van Fryslan niet zo stupide zijn om nog CDA te stemmen. Aan het CDA danken wij de SDE+-subsidieregeling, en de eerdere MEP-subsidieregeling voor windmolens. (Pieter van Geel)

Dus Sietske, als je nog enige geloofwaardigheid wilt behouden: haal de contracten met Anne de Groot uit de Provinciale Bureaulade, maak ze openbaar. En laat ze onafhankelijk toetsen op hun juridische houdbaarheid, bijvoorbeeld door Albert Koers en mij.

Voor 127 miljoen euro publiek provinciekapitaal kun je ook alle industriedaken vol zetten met zonnepanelen, EN het belangrijkste toerismegebied van Friesland sparen. Win-win. Er is geen enkel redelijk argument voor die windturbines, achterhaalde techniek; behalve dat partijen profiteren van gesubsidieerde zelfverrijking.

Wanneer ik binnen een week niets van Sietske hoor, mogen ze Poepjes met de Strontrace in komende oktober wel in ’t ruim tussen de mest meenemen, en haar in de Randstad bij Warmond achterlaten…Sietske, dit zaakje STINKT!

En al die bureaumofielen van D66 of erger, die nu als giftige kleuter reageren omdat ik hun ‘imago’ door het slijk haal:  Ja, nou en?

One Reply to “Sietske Poepjes (CDA), de zaak ‘Windpark Fryslan’ stinkt!”

 1. https://sa24.nl/cda-wil-actie-rond-opwekking-groene-elektriciteit/

  Gemeente Opsterland en provincie Fryslân steken elk 30.000 euro in dit project
  Gasunie 200 man uren a plus minus ter waarde van 20.000 euro en nog een 25000 aan contanten om ter projct vlot te trekken. Geld stinkt niet. Maar met een bio gas instaklatie aan de west kant van een dorp, zullen ze de komende jaren wel weten waar het het biogas geproduceerd wordt.
  te oude waterzuivering van wetterskip fryslan is overgedragen aan de WEN voor waarschijnlijk niet al te hoog bedrag. Hier moet een bio gas installatie komen om wijnjewoude van schone energie te voorzien. oa bio gas.
  Ik vraag me af of je die afgeschreven silos van de riool zuivering wel kunt hergebruik, en hoeveel mest van boeren uit de buurt hier werkelijk naar toe gaat. Steeds meer boeren zien ook de nadelen van vergiste mest. mest verliest namelijk organische stof. waardoor het minder bijdraag aan gezonde bodem biologie. Mest vergisten is trouwen ook helemaal niet interessant als je in een extensief gebied boer waar alle meer grond is dan mest.
  Mij niet gezien. lekker je waardevolle mest laten mengen met dat van de hele buurt, of mest van geïmporteerde mest kalveren, met alle risico’s op ziekte versleep, en dan weet van dat dode spul weer terug krijgen. Iets in mijn boerenverstand zecht mij dat deze investering nooit heel duurzaam zal zijn. ik voorspel de komen de 10 jaar dat dit ding gaat draaien veel elende en storingen. en na afloop van de mep subsidie is het snel over en sluiten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *