Platform Stop Invasieve Bureaucraten, nieuw meldpunt!

Verspreidt de Bureaula-bacterie die maatschappij verlamt

We krijgen jaar op jaar meer last van ‘deskundigen’ die- zich verschuilend achter ‘het beleid’- ons landschap uitmijnen, bossen vernietigen, boeren, burgers, buitenlui en vissers het ziekenhuis in pesten.

Genoeg! Meldt met naam en toenaam bij ons nieuwe Platform Stop Invasieve Bureaucraten: de parasitaire academici die de productieve sector besmetten met de Bureaula-bacterie, zodat de maatschappij door papieren muren verlamt.

Vandaag Invasieve Bureaucraat Wilfred Reinhold, die een bevriende visser met waterschap Rivierenland het ziekenhuis in treiterde, zich verschuilend achter ‘het beleid’, dat hij zelf in de steigers hielp zetten via particuliere lobby op publieke kosten.

Wij zijn even niet aanspreekbaar? Bel het Platform Stop Invasieve Bureaucraten

Schreibtisch-Mörder van De Staat haben es gewusst.
Vanaf vandaag start een nieuw meldpunt, het Platform Stop Invasieve Bureaucraten van uw Rechtse Hippie, gericht op het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC).

Zelfverklaarde deskundigen die een probleem verzinnen en ‘eeuwig meer onderzoek en beleid’ als oplossing bieden, met als uitwerking: nog meer lastenverzwaringen. Zij leven op uitdijende Brusselse en Internationale regulering tot verwoesting van het MKB. Zij profiteerden lang genoeg, en dienen van repliek voorzien te worden door Burger-belangengroepen bij een falende democratische controle.

Voor zij de rest van wat normale mensen dierbaar is, ons landschap, natuur, sociale verbanden, de menselijke natuur ook verwoesten. Het BAC is de onheilige drie-eenheid die op de productieve sector parasiteert. Zij bestaat uit:

  1. Niet Gekozen Organisaties (NGO’s), fondsenwervende ‘non-profit’-clubs die miljoenensubsidies harken en Postcodeloterij-geld,
  2. Ambtenarij
  3. Nutteloze academici, ook wel ‘deskundigen’ genoemd van Wageningen UR en Radboud Universiteit Nijmegen, en eigenlijk alle universiteiten, onderzoeksbureaus zonder een greintje Liefde voor Waarheid met de eurotekens in de ogen, een linkse feminist als vrouw (en dus een rotleven) en een hypotheek.

Ze gedijen op de stroom aan extra regels die vanuit Brussel op Haagse bordjes landen

Slechts 1 ambtenaar mag hele sector ruïneren
Dankzij procedures die ik voor kustvissers voerde, leer je hoe slechts 1 ambtenaar, zich verschuilend achter ‘Het Systeem’ een gehele beroepsgroep kan ruineren. Met misbruik van het geweldsmonopolie van De Staat halen zij ’t laagste in de mens boven.

Door via ‘wetenschap op bestelling’ bij Wageningen UR cs een ‘wetenschappelijke noodzaak’ voor beleid te kopen. Om zwaaiend met rapporten de beroepsgroep in de beklaagdenbank te houden.

Een voorbeeld is de ambtenaar van het Ministere van Economische Zaken, Ton IJlstra die hoofdelijk verantwoordelijk is voor het Brusselse debacle met pulsvissers. En hoofdelijk verantwoordelijk voor de Natura 2000-bureaucratie, samen met 1 ambtenaar bij Rijkswaterstaat. Hans Lammers.

Verspreider van de verlammende Bureaula-bacterie

Of neem de RVO-ambtenaar Kees Kwant, hoofdelijk verantwoordelijk voor beleid dat onze bossen degradeert tot ‘biomassa’ voor Klimaatcrematoria (bioamassacentrale) voor de Klimazi’s.

Maar zulke Schreibtisch-Mörder van levende wezens, de publieke ruimte, landschap en werkende mensen: Die worden nooit persoonlijk op hun menselijke verantwoordelijkheid aangesproken. Omdat zij zich achter Het Systeem verschuilen.

Terwijl ze zo meer macht uitoefenen dan deze of gene Staatssecretaris/Minister die de bijenkast van de overheid in en uit vliegt, om zelf in het lobbycircuit te landen. Zo’n infantiel Gristenmeiske met dikke tieten als Carola (LNV) die kun je hier niet op aanspreken. Want dan verandert er niks. Als je Carola wegstuurt, komt er zo’n ander lichtwicht, terwijl de bureauparasiet schade blijft aanrichten.

Wilfred Reinhold, archetypische invasieve bureacraat die de Bureaula-bacterie verspreidt

Bureaucratische teken verspreiden bureaula-bacterie
Invasieve Bureaucraten misbruiken dus het geweldsmonopolie van de overheid, en publieke gelden voor de Oligarchie, particuliere doelen. Zo besmetten zij onze economie met de Bureaula-bacterie, een verlammende ziekte van papieren lastenverzwaringen die Nederland te gronde richt. Vergelijkbaar met hoe de bloedzuigende Teek via borelia-bacterieen ook mensen kan verlammen.

Meestal zijn het academici zonder enige levenservaring, die direct na een academische studie bij Vadertje Staat een baantje met 9:00-16:45-geestverwanten vonden. Daar hangen ze 2 decennia aan de koffie-automaat, in hun vrije tijd samen met milieuclubjes hobbyend.

Zodra zij- dankzij lobby met die milieuclubjes- nieuwe regulering helpen invoeren, proberen ze daar dan met hun mede-parasieten economisch van te profiteren. Het Bureaucratisch Acacemisch Complex (BAC) dus.

Van je bij de overheid opgebouwde hobby je werk maken

Wilfred Reinhold (Platform Invasieve Exoten), Schreibtisch-Mörder van riviervissers
De persoonlijke druppel, is hier deze week beschreven in ‘De Hel dat is een Ambtenaar’: een vriend en rivierkreeftvisser werd het ziekenhuis in gepest door Waterschap Rivierenland, met daarachter zich verschuilend de milieu-ambtenaar Wilfred Reinhold. Terwijl die visser succesvol bewees dat je zonder 1 cent belastinggeld die kreeften als delicatesse kunt vermarkten, werd hij jarenlang geïntimideerd en juridisch getreiterd.

Ze stuurden zelfs 2 politie-agenten die illegaal bij ‘m inbraken, als intimidatie-poging. Nu ligt die kreeftvisser met kritieke hartproblemen in het ziekenhuis, dankzij jaren juridische stress. De Waterschappen willen namelijk die kreeftjes op publieke kosten vangen als ‘schadelijk dier’, waar de visser dat commercieel doet, als leverancier aan restaurants.

En voor die degradatie-lobby van ‘delicatesse’ tot ‘exoot is Wilfred Reinhold de hoofd-verantwoordelijke in Nederland sinds 2006 als lobbyist in publieke tijd.

We hebben meer last van INHEEMSE ganzen dan van tot ‘exoten’ bestempelde nieuwkomers

Reinhard is eigenhandig aanstichter van het ‘invasieve exoten’-circus in Nederland sinds 2009. Een exoot is ‘een dier niet van hier’, zoals die reeds ingeburgerde rivierkreeft. Niet de mate van schade speelt een rol bij ’t beleid, tijgermuggen uitgezonderd, maar een ideologie; dat een ambtenaar bepaalt welk dier hier wel of niet thuishoort. Inheemse dieren als de wesp en ganzen hebben we veel meer last van.

…beleids-beinvloeding bij LNV, terwijl je als ambtenaar bij VROM werkte

Reinhold kostte al tientallen miljoenen publieke euro’s
De onkosten sinds 2009 van Reinhold bedragen reeds tientallen miljoenen PUBLIEKE euro’s, voor bureaula-onderzoek dat ‘meer beleid’ helpt rechtvaardigen. De Bureaula-bacterie verspreidt zich dankzij beleid, dat tot stand kwam door de private lobby van Reinhold. Een lobby in publiek betaalde tijd als ambtenaar voor VROM (nu Ministerie Asfalt & Windmolens) en jurist voor Waterschappen.

Dat je tonnen euro’s besteed aan de bestrijding van een paar kraaien, miljoenen euro’s aan onderzoeksbureaus met rapporten voor de bureaula.

Over die Exoten-soap kun je bijvoorbeeld lezen in mijn verhaal voor Elsevier Weekblad op 24-4-2016 .

Het beleid tegen ‘exoten’ is ook onderdeel van Agenda 21/2030 Agenda (Convention on Biological Diversity, CBD) . Voor die CBD tankte de Europese Commissie Europese groene ‘ngo’s’ vol met LIFE+-subsidies. Voor oa lobby voor ‘meer beleid’ tegen ‘exoten’ op de beleids-agenda kregen van Brussel.

In Buit, het promotieblaadje van de Dierendoodknalvereniging (KJV) zet Reinhold zijn eigen ‘noodzaak’ in de markt. Typische massamens-dweil met vals zelfbeeld van morele superioriteit

Archetypische Dweil met vals zelfbeeld van morele superioriteit
Als VROM-ambtenaar sinds 1988, zag Reinhold werkend voor De Staat een kans zijn hobby tot werk te maken. Eerst alarm slaan met een in 2009 opgericht gesubsidieerd Platform Stop Invasieve Exoten. Zodat Nederland weer het groenste jongetje van de klas ging spelen.

En na zich decennialang als milieu-ambtenaar in particuliere doelen te bekwamen, begon Reinhold dan na 28 jaar overheid afgelopen jaar voor zichzelf. Als ‘particulier’ milieujurist met de overheid als enige klant. Omdat niemand om dat beleid en die bestrijding zit te springen, zoals het plots tegen hoge kosten moeten uitroeien van de reuzenberenklauw.

In het ziekenhuis in kritieke toestand dankzij Reinhold en waterschap Rivierenland

Dus dankzij Reinhold ligt niet alleen mijn mattie Andre Blokland in kritieke toestand in het ziekenhuis. Zoals Andre Bericht:

Met pijn in het hart, bericht ik je dat ik 26 feb jl, 0500 uur gecrasht ben. Chronische stress heeft vermoedelijk de klappen uitgedeeld. Hart, Burnout, Cortisol. Iedere vorm van prikkels zijn ondraaglijk geworden. 3 dgn zkh en nu absolute prikkelvrije zone. 26 maart cardioversie.

De Streep dient door mij te worden gezet. De tank is leeg en het zal een lange weg worden in herstel. Jullie zullen het in het vervolg zonder mij moeten stellen. De prikkels van gebeld worden etc. zijn op dit moment zelfs te zwaar.  Hopelijk dat ik tegen de zomer weer voldoende mate van levensenergie heb weten te vinden om leuke dingen te gaan doen.

Voor nu is het boek visserij en handel gesloten.

Maar gaan Waterschappen voor tientallen miljoenen publieke euro’s per jaar een kreeftje ‘bestrijden’ alsof ’t een muskusrat is. Omdat ze de subsidies willen. Door te lobbyen om die kreeft uit de visserijwet te krijgen. En zo elimineren ze DE inkomstenbron voor binnenvissers, die dat zonder onkosten commercieel kunnen exploiteren.

Een kreeftje, dat je als delicatesse kunt eten als Poldergamba. Maar dat we nu uit China ingevoerd in de Jumbo moeten kopen.

Uit China invoeren? Wel als het aan Wilfred Reinhold ligt, en de eigen kreeftjes voor tientallen miljoenen publieke euro’s ‘bestrijden’.

Wilfred Reinhold wil kosmopoliet-kreeftjes ‘Ausrotten’ 
Kortom. Wilfred Reinhold,  is een klassieke Invasieve Bureaucraat, die onze maatschappij besmet met de Bureaula-bacterie als Schreibtisch-Mörder. De Verlammende werking daarvan resulteerde al in 1 ernstig verwond mens, en tientallen miljoenen euro’s lastenverzwaringen.

Lees ook in Buit, het aaibaarheidsblaadje van de Dierendoodknalverening (KJV) wat hij over die delicatessen roept, Ausrotten, omdat dit ras niet ‘van hier’ is. Exact de zelfde ideologie als bij de nazi’s, die Joden ook als ‘bacteriologische infectie’ van ‘het volk’ zagen. Daarover later meer in de bespreking van ‘Nazi Ecology’.

Het is Kafka in de sloot. Want niet alleen de ongebreidelde voortplantingsdrift is reden voor de excessieve verspreiding van de rode Amerikaanse rivierkreeft. Ook de Europese Nederlandse wetgeving maakt het onmogelijk om goed (…) in te grijpen.

en

Omdat de kreeftenvangst onder de visserijwet valt zijn er veel restricties (voor nutteloze mensen als Reinhold RZ) Kafkaeske Bureaucratie dus (hoe lachwekkend, als je zelf uit die bureaucratie komt en die exotenbureaucratie helpt optuigen met Waterschap Rivierenland RZ)

Het Ministerie van LNV mikt er op dat beroepsvissers het probleem (…) oplossen. Dat gaat niet lukken (says who, en IS er wel een probleem? RZ) Dat gaat niet lukken. Zij vangen vooral grote kreeften, want kleintjes zijn commercieel niet interessant. (nou en, het zijn de groten die de voortplanting domineren RZ) 

Mocht Blokland overlijden…

Reinhold der Schreibtisch-Morder
Dus had Reinhold een rapport besteld bij ‘deskundigen’ van de Radboud Universiteit Nijmegen die nog nooit 1 fuik voor kreeften hadden gezet. Mensen die met een rondje internet plots kreeft-expert zijn van Alterra-niveau (beneden zeeniveau). Reinhold vervolgt:

Een rapport- opgesteld in opdracht van waterschap Rivierenland (op instigatie van Reinhold waarschijnlijk, RZ) dat vorig jaar verscheen, gaf al aan dat we (… Reinhold zelf RZ) de uitdijende populatie niet in bedwang kunnen houden. De beste Oplossing is dan ook: de Rode Amerikaanse Rivierkreeft moet uit de visserijwet. Dan kan er, net zoals bij de muskusrat, veel effectiever worden ingregrepen EN KUNNEN OOK DE WATERSCHAPPEN KREEFTEN VANGEN.

Aap uit de mouw. 🙂 En sinds wanneer is die muskusratbestrijding effectief, kosten 30 miljoen euro per jaar?

Verspreider van de verlammende Bureaula-bacterie

En oh ja, het boek ‘Nazi Ecology’, over de fascistische wortels van (beleids-)ecologie een andere bespreking. Het boek is net binnen. Dat u maar vast weet; Wir haben es gewust, Wilfred, je valse zelfbeeld van morele superioriteit is niet iets om je op voor te staan.

Ik hoop voor Reinhold dat Andre zijn ziekbed overleeft, Wilfred, je hebt menselijk leed aan je handen…En nee: we hebben niet MEER maar minstens 90 procent MINDER ambtenaren, onderzoek en ‘beleid’ nodig.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *