Urxit, afscheid Urk van neoliberale Europese Unie…

Eiland in de Polder (UK)

Of het nu de ruzie is tussen Urker autochtonen en wat ze bij Geenstijl ‘Licht-Getintiërs’ noemen, of het door ambtenaar Ton IJlstra (Economische Zaken) veroorzaakte Pulsvisserij-debacle: visserijbolwerk Urk staat weer in de belangstelling.

We zien hoe 1 ambtenaar van het Ministerie van Asfalt en Windmolens (Infrastructuur en ‘Milieu’), Wim van Urk (…) beleid vormgeeft van Wallstreet-haaien als Rockefeller Capital Management; privatisering van ONZE Noordzee. Daarmee (2030 Agenda, Strategie Noordzee 2030) worden de Urker vissers van nog meer visgrond verdreven. 

De sloop door Corporate BV (ambtenaar-parasieten als slaafjes van multinationals) van onze visserijgemeenschappen en familiebedrijven is door Franse documentaire-maakster Mathilde Jounot beschreven (Oceans, Voices of the Invisibles), haar documentaire is bij visserijactiegroep EMK op de webstek te zien. 

Het ANP aan de slag

URXIT; Overheid door De Mammon aangesteld..
Uw Rechtse Hippie ontmoette bij bezoek gisteren ook al een ANP-fotograaf die reportages maakte over het inpolderde eiland, dat nog een aparte enclave bleef; zelfs toen direct contact met de visgronden in 1932 verdween (Afsluitdijk).

Het SGP-eiland houdt dit jaar geen Visserijdagen, uit protest voor het verlies van Elektrisch Vissen, per schip een investeringsstrop van tenminste 4 ton euro. Waarna ze tegen dubbele brandstofkosten weer in een steeds kleiner wordend gebied mogen platvissen. Tot de laatste der 90 grote kotters het licht uit mag doen.

Omdat Brussel ze ook een ‘aanlandplicht’ voor jonge bijgevangen vis oplegt, wat NOG meer lastenverzwaringen brengt voor de visserman..

De ‘op zee gebleven vissers’

Dat – volgens uw Rechtse Hippie- zinloze gebaar van zelfkastijding van de Gemeente Urk typeert de gezagsgetrouwe Reformatorische Rebellie die nog heerst. Straf Jezelf. Dat je jezelf liever in de voet schiet door je eigen feest te ontzeggen. In plaats van WEL Visserijdagen te houden, en die in het teken te stellen van URXIT; deze neoliberale overheid pikken wij niet langer, zij ontneemt ons bestaan.

Deze overheid is niet door God maar de Mammon aangesteld, zij misbruikt het geweldsmonopolie van De Staat voor private belangen (2030 Agenda) als de kapitaalhaaien Rockefeller Capital Management, zoals Franse filmmaakster Mathilde Jounot al liet zien. Wat die corporate haaien eerder al in de Derde Wereld uitvroten (bv Seychellen), dat doen ze nu ook bij ons.

KIJK DIE FILM!!

Zoals EMK al beschrijft op haar ‘Theater van de Zee’, bij aankondiging van Jounot haar film (die je gratis op de stek kunt zien):

Traditionele familiebedrijven zijn de klos. Op de Noordzee, op de Waddenzee en elders in de wereld. De documentaire ‘Oceanen, Stem van de Onzichtbaren’ is een eye opener voor iedereen die van vis en vissers houdt. De film (56 min.) won 3 prestigieuze prijzen en draaide al op 29 internationale festivals. Val niet van uw stoel…

Dus graag zou ik de Burgermeester van Urk eens spreken, en ‘m vragen: heeft hij die film dan nu wel eens gezien? Of gelooft hij nog steeds in de natte krant? Dat ‘de waarheid’ in ‘ut midduh’ ligt, ja tussen waar en gelogen ergens in zeker….Tussen moedig en laf, een beetje hetero en homo.

Wallstreet-kapitaalhaai Rockefeller Capital Management wil ONZE visgronden en vis hebben. Van die privatisering der Noordzee en ONZE visgronden voor Amerikaanse kapitaalhaaien is Wim van Urk de uitvoerder (Blue Economy)

2030 Agenda/Strategie Noordzee 2030/’Blue Growth’
Het Neoliberale Brussel – dependance van de CIA/Wallstreet-handelt vrijwel altijd onder druk van multinational-lobby van The City en Wallstreet, en de milieuclubs waarmee die multinationals/bankiers samenwerken door financiering van die milieuclubs.

Je hebt hier opnieuw typische ‘schurken’ (die weten wat ze doen) en ‘ezels’ (klimaatmarslopers, zelfbevlekkers, milieuclubmeiskes), het gros van ngo-personeel. De bureaucratie met schurken – in dienst van Corporate BV- stopt die milieuclubs met subsidies vol (in Brussel de LIFE+ subsidies) als pressiemiddel voor multinational-beleid.

Ton IJlstra pompte ook milieuclubs als windmolenlobbyclub Stichting de Noordzee vol met subsidies via Ministerie van EZ. Zo kan hij die ‘ngo’s gebruiken als stok om een sector mee in het gewenste beleidshokje te drijven: dat van Wallstreet-kapitaalhaaien, energiebedrijven en multinationals als Van Oord/Boskalis.

De ambtenarij is weer het slaafje van de bedrijven die de meeste poet beloven voor de immer geldhongerende Staat met publiek geldgat in handen: de Oligarchie der Nederlanden. Parasitaire mensen als Wim van Urk.

Milieuactivist bij Ministerie, berooft vissers van visgronden voor ‘een gezonde zee’, iets dat niet bestaat…

Wim van Urk drukt 2030 Agenda van Rothschild cs door, inclusief privatisering van de overheid (Blue Growth Public Private Partnerships)

Wim van Urk, vijand van alle Urkers
Uw Rechtse Hippie is bevriend met Urker vissers, mensen met ouderwets Karakter. Hij kent de wijze waarop ambtenaren Wim van Urk (…)van het Ministerie van Asfalt en Windmolens (I/M) en Ton IJlstra hun visgronden afpikken. Karakter- en Hartelozen die zich achter ‘het Systeem’ verschuilen. Schreibtischmorder van visserijgemeenschappen.

Dat ‘hang de Visserman’-beleid gebeurt uit naam van ‘Natura 2000’ (IJlstra) en 2030 Agenda. Wollig geleuter over planeetje redden, omdat neoliberale globalisten de planeet in bezit willen.

De privatisering van de Noordzee voor multinationals en energiebedrijven, en dat met een ‘groen’ excuus verpakt. Ze noemen dat ook wel ‘Blue Economy./Blue Growth’, de bankiers van Rothschild en haar vele dochters, Rockefeller Foundation, kortom Wallstreet en The City, de Trilateral Commission.

We zien dus hoe twee (…) aanwijsbare ambtenaren bij de Rijksoverheid verantwoordelijk zijn voor het ruïneren van onze visserij. Oh ironie, dat 1 van hen ‘Van Urk’ van achternaam heet.

Hoofdelijk verantwoordelijk voor het pulsvisserijdebacle, EN voor het afpikken van visgronden uit naam van Natura 2000

Het verjagen van vissers van hun visgronden via ‘wetenschap’ op bestelling…Privatisering der Zee.

Het is mij volledig duister waarom verantwoordelijke ambtenaren niet op die verantwoordelijkheid afgerekend worden. Maar tot in lengte van jaren met betonnen CAO’s schade aan de productieve sector mogen brengen. En wanneer je ze met naam en toenaam noemt, schijn je tegenwoordig ‘terrorist’ te zijn of zoiets.

Wie denken Wim van Urk en Ton IJlstra wel dat ze zijn? Of wie dan ook van dat wereldvreemde volk met vals zelfbeeld, dat het geweldsmonopolie van De Staat misbruikt voor private agenda’s.

AD kiest direct partij voor De Staat en de voetsoldaten van George Soros

Youssoef Youssoef is gekomen, heeft mijn meisje meegenomen…
En dan de ophef van deze week, rellen in Urk vanwege ruzie tussen Marokkanen en Urkers. Het Algemeen Dagblad verspreidde nepnieuws, alsof zouden wel 100 jongeren de woning van een Marokkaan zijn binnengestormd. Die niet op Urk maar in Almere blijkt te wonen.

De aanleiding? Wanneer je meisje vreemdgaat met een Marokkaan (de versie die ik lokaal te horen kreeg), en je wilt dan verhaal halen bij zo’n multiculturele verrijking van onze samenleving/kansenjongere….Was het dan wel het goede meisje voor je?

Als zo’n slet bij ‘Ikzwirretje schatje jai bent die maisje voor mai’ al vochtig wordt.

Waarom daar nog energie in steken. Laat staan dat je wilt vechten om ‘je eer’ te verdedigen, alsof je zelf een Marokkaan bent. Wees dan liever orthodox (dus niet week, liberaal) christen, dan had je jezelf niet zo aangesteld, laat staan al liggen krikken met een meid die je kwalijk kent. (wie zonder zonde is…. 🙂 )

Je hebt geen ‘eer’ nodig, wel De HEER, de ouderwetse die ook God der Wrake kan zijn (net als de Zee) en die op Urk nog op zijn sokkel staat.

Urkse negerin met heerlijke kont, daar mag je uw Rechtse Hippie altijd voor wakker bellen.

Maar goed, zo thuis zijn we hier dus niet in de mores op Urkije. We kwamen in De Kaap een prachtige Urker negerin tegen met heerlijke kont, Benda (20).

Nu is deze ‘meneer’ wat te oud voor haar (zij niet voor mij), maar je maakt wat complimentjes, ze wordt er verlegen van zegt ze, begint te glimmen, en ping, je hebt toch in slechts enkele minuten d’r al  opgewarmd. Hoeveel te meer bij een gezonde jonge Urker visserman? Once you go Black, you never go Back!

Dus waarom dan al dat gedoe over een H*** die met een Marokkaan ligt te …**** De Hollandse romantische traditie kent daar een passend liedje bij:

Youssoef Youssoef is gekomen, heeft mijn meisje meegenomen….. Maar ik zal er niet om treuren, gauw een ander mee gebracht. Laalaalalalalala, laalaalalalala.

Benda, mooie vrouwelijke Urkse negerin

Anders geef je de linkse media (NPO of erger) maar een velddag, om al hun links-liberale clichees af te reageren op alles dat nog rechts en traditioneel is. Omdat ze de poorten open willen houden voor de voetsoldaten van George Soros (Asielzoekers, de asielindustrie).

De licht getinte voetsoldaten uit Afrika, wegwerp-personeel voor Corporate BV, die WEL gesubsidieerde rechtsbijstand houden die Sander Dekker (VVD, globalisme/neoliberalisme) aan de lage inkomens wil ontzeggen.

Sterke economische drager

Nog zichzelf gebleven dankzij sterke economische drager gemeenschap
Dankzij een sterke economische drager, de visserij kon het door de NO-polder omringde eiland Urk ook haar eigenheid behouden. Met meer gemeenschapszin dan je elders in geliberaliseerd NL treft. Dat zal verstikkende kanten kennen, maar ook een ‘wij nemen ’t voor elkaar op’-mentaliteit geven.

Veel andere gemeenschappen buiten de Randstad verwerden tot openluchtmusea die met toerisme en wegkwijnende agrarische bedrijven de broek op moeten houden. Daar moet de jeugd wel wegtrekken naar ‘de stad’ omdat er geen toekomstperspectief is. Maar de Urkers zijn de vishoofdstad van Nederland, ondanks de Afsluitdijk die ze directe toegang tot visgronden al in 1932 beroofde.

UK

Wie ‘visserman’ is, heeft nog een zekere sociale status, met je Stalen Visserijros de golven bedwingend. Ook als visserijknecht kun je in de jaren met goede ‘besommingen’ een stevige boterham verdienen. De fosfaatrijke jaren ’70- ’80 met haar hoge productiviteit van de kustzee waren de hoogtijdagen van de Urkers. Goud werd er verdiend aan historisch hoge kabeljauwvangsten.

Maar door milieubeleid was de met overheidsubisidie uitgebreide vlootcapaciteit plots veel te groot. Dus moest er vanaf 1990 stevig gesaneerd worden. De huidige vloot is dus nog een derde (of iets in die geest) van wat ’t was.

Het eilandgevoel

David tegen Neoliberale Goliath (2030 Agenda)
Dankzij de privatisering van de publieke ruimte en de zeeen (2030 Agenda) onder de Verenigde Naties-vlag via Brussel, staat de Urker zelfstandigheid dus verder onder druk. Windturbines, zandwinning, kweekvis, de hele zee moet 1 industrieterrein worden voor Boskalis, Van Oord en gunstelingen van De Oligarchie der Nederlanden.

Bankiers onder leiding van Rothschild’s The Economist die ‘De Oceaan’ willen privatiseren inclusief onze Noordzee

Zolang traditionele gemeenschappen geen sterk antwoord formuleren op doorgeschoten globalisme en de privatsering van de overheid, dan blijven ze terugtrekken tot ineenstorting. Zodat je morgen verdedigt waar je gisteren nog op tegen was. URXIT moet de inzet zijn, ophouden met dat laffe gedoe ingekleed als ‘christen’ zijn.

Wat voor weke dominees hebben ze?

Wat voor dominees hebben ze daar dan? Mensen die direct vanuit de Theologie-stude op de kansel belandden? Laat zulke mietjes dan eerst verplicht een jaar op een kotter meebuffelen. Automatisch krijg je dan vanzelf wel wat minder linkse opvattingen, opinies uit de natte krant opgetast waarbij je ‘lafheid’ verpakt als ‘naastenliefde’. En ‘iedereen te vriend houden’ als christelijke deugd, in plaats van karakterloosheid.

Net als iemand die roept ‘ik ben tegen geweld’, terwijl die te slap is ook maar een vlieg kwaad te doen. Dan is afzien van geweld geen keuze, maar ‘zwakte verkopen als deugd’. Stel dat de nazi’s weer aan de deur stonden, en je zou zeggen ‘ik ben tegen geweeeeld’….:-) Held!

Stevig windje

Wie zijn wereldbeeld ontleent aan de natte krant, gaat- zoals de huidige SGP bij de Klimaatwet- roepen ‘wij zijn van het midden’. Het midden van wat? Dat je niet 1000 miljard euro van burgers rooft voor de diepe zakken van subsidiemiljonairs, maar 500 miljard?

Straks geen visserij meer maar wel overal windturbines

Het centrum van Urk is in ‘Wijk’en ingedeeld

Het Eilandgevoel

Zuidwest overheerst

Eiland in de polder

Met een weke twijfelachtige houding win je de oorlog niet. Helemaal niet, wanneer je al ontkent dat er zoiets als een oorlog gaande is. De strijd van David tegen Groene Goliath, om het behoud van de menselijkheid, bij een maatschappij die een liberalistische ‘rewilding’-operatie ondergaat. Dat zelfs het publieke bestuur niet meer van burgers is maar de Mammon.

De Afschaffing van de mens, is wat de Neoliberale Goliath wil…Laten we de (neo)Liberalen met wortel en tak uit ons midden verwijderen.

5 Replies to “Urxit, afscheid Urk van neoliberale Europese Unie…”

 1. Hoi Rypke,

  “Omdat Brussel ze ook een ‘aanlandplicht’ voor jonge bijgevangen vis oplegt, wat NOG meer lastenverzwaringen brengt voor de visserman..”

  Ik koop bij een groothandel vlees en vis voor onze dieren.
  De vissen daar zijn altijd onder de maat, t/m babyvisjes aan toe.
  Dus, de visser betaald boete en de vissen gaan toch naar de handel?
  Idiote is ook dat ondermaatse vis die overboord wordt gekieperd sterft doordat hun schubben beschadigd zijn door de netten.

  Wij leven aldus in een openbare inrichting waarvan de grootste gekken opgesloten zitten in filiaal Brussel, Den Haag, het Elysee etc.

  1. Het is goed mogelijk dat het opkloppen van rellen in Urk ook een CIA/AIVD-ding is, zoals George Soros met zijn Black Lives Matter ook overal onrust stookt.

   Alleen van traditionele gemeenschappen kan het rechtse verzet komen tegen de Oligarchie

   En zo breng je dat soort gemeenschappen via de gecontroleerde media in diskrediet

 2. Kan goed, zoals ze waarschijnlijk ook flikten met de reli’s tegen vaccinazies, Staphorts, de bijbelbelters etc.
  Verdeel & heers.
  Maar het verliest zijn glans, steeds meer mensen beginnen het door te krijgen.
  Geweld zal het antwoord zijn van de poppenspelers, zoals in Frankrijk.
  Het is ongekend met welke arrogantie en geweld er hier wordt opgetreden tegen mensen zoals jij en ik die het gewoon meer dan zat zijn vernederd, bestolen, vernacheld en verraden te worden.
  Een klein pluspunt is dan wel dat zowat in iedere Franse huiskamer op la campagne er een paar geweren aan de muur hangen.
  Men kan zich dus in elk geval verdedigen.
  Er zijn al pogingen ondernomen hier wat aan te doen, maar stuitten op veel weerstand.
  Mensen van Urk zijn recht door zee………

  Stay Human,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *