Nieuwe Toren van Babel heeft 17 SDG-bouwstenen

‘Getrouw in het Nederlandsch overgezet’

Op de zondag viert uw Rechtse Hippie op De Abdij de Rustdag. Dus geen profane boodschappen maar een meditatie uit de antieke Statenbijbel. Vandaag Genesis 11;1-9 waarin de Babylonische spraakverwarring ontstaat nadat de mensheid de ‘Toren van Babel’ bouwt. Een toren om de hemel te bereiken, zodat de mens als God kan zijn.

Mijn ge-erfde Statenbijbel

Een mysterieus verhaal waarin de Heer ‘neder vaart’ alsof Hij een buitenaards wezen was in een vliegende schotel. Zo wordt die actie ook wel door New Agers geinterpreteerd, net als de ‘reuzen’ die voor de ‘Zondvloed’ zouden leven:

De Babylonische spraakverwarring ontstaat

…laat hunne spraak aldaar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet hoore. Alzoo verstrooide de Heeere van daar over de gansche aarde; en zij hielden op om de stad te bouwen. Daarom noemde men haren naam Bab-El; want aldaar verwarde de Heere de spraak der gansche aarde, en van daar verstrooide ze de Heere over de gansche aarde.

Babylon zou ‘Poort van God’ betekenen; de stad van het Oud Babylonische Rijk in Mesopotamie werd ongeveer 2000 voor Christus gebouwd.

‘Eminent Person’ Paul Polman (Unilever) weet wat goed is voor de heeeeeeeeeele wereld/zichzelf

Het moderne Babylon
Het neoliberale wereldverbeterprogramma 2030 Agenda, dat de Rijksoverheid (Hugo von Meijenfeldt van Ministerie van Buitenlandse Zaken) implementeert op gezag van multinational-belangen van het High Level Panel of Eminent Persons (panel van 27 met voorzitter David Cameron), het is een nieuwe poging die toren alsnog te bouwen.

Zodat het Nieuwe Babylon verschijnt dat de Club van Rome (1968) nastreeft (Abdij-preek van Vorige Week), vanuit de stad op de Zeven Heuvelen.

Ook tot in het hart van de kerken is 2030 Agenda doorgedrongen

De Liberale Westerse elite laat zich drijven door een geloof in ‘wereldeenheid’. En het geloof, dat technocratische sturing van bovenaf door een ‘ingewijde elite’ (het panel van 27) het voor alle mensen op aarde beter weet. Met als hoogste werelddoel de ‘strijd tegen het klimaat’, waarover klimaatwaarzeggers de volmaakte kennis bezitten voor het jaar 2100.

Zo vertellen hun glazen blingbling-bollen, genaamd ‘klimaatmodellen’ (GCM’s, global circulation models).

Sinds de Mysterie-godsdiensten uit de Orient en de Manicheers van Mani (216-276, in Mesopotamie bij ‘Babylon) is dat Gnostieke thema een terugkerend fenomeen. Wij, ‘de ingewijde experts’, die het voor ‘de wereld’ zo goed weten…

Nu formuleerde de ‘ingewijde elite’ van 27 voor de hele aardbevolking 17 levensdoelen, een ‘transitie’ naar de Betere Wereld, onder Anglo-Amerikaanse leiding met weer 1 lingua Franca van het globalisme: het Amerikaanse Engels. Mensen blijven het proberen. En het zal uiteraard ook weer glorieus mislukken.

2030 Agenda: transitie van nationale democratie naar globalistische technocratie

Niet zonder eerst onnoemelijk veel schade aan te richten. En op een andere wijze maakt het neoliberalisme haar eigen spraakverwarring. Door alles van Waarde te verwoesten, inclusief integriteit, waarheidsliefde, het Goede, Ware en Schone. Zodat mensen alleen eigen ‘meningen’ en ‘standpunten’ hebben- lees: belangen.

En elkaar in de basis van het Hart niet meer verstaan, zodat je elkaar ontmenselijkt. Toren van Babel-bouwers spannen het paard achter de wagen, maken van middelen een doel voor Het Grote Doel. Wie een mens tot middel verlaagt, verlaagt daarmee zichzelf ook tot ding. Wat die houding bewerkt konden we in de gruwelijke 20ste eeuw al zien.

Ons 1984

Dus nee, ‘De Planeet’, die draait haar rondjes wel, ‘het Klimaat’ is ook zo’n probleem niet. Wat het meeste bedreigd is op deze planeet: dat is de menselijkheid. Van God los- gelovend dat er geen Autoriteit boven zichzelf staat- dan doen mensen de gekste dingen. En ze krijgen het meest destructieve geloof dat bestaat.

Geloof in zichzelf…de eigen goede bedoelingen waarmee de weg naar de Hel is geplaveid.

One Reply to “Nieuwe Toren van Babel heeft 17 SDG-bouwstenen”

Laat een reactie achter aan annette Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *