Eidereend vreet 24-48 miljoen euro Zeeuwse mosselen per jaar…

Duitse mosselaars op Waddeneiland Sylt (DE), de buizen zijn om vestigend mosselzaad in te vangen, na het plankton-stadium

Alleen al op het Nederlandse (Westelijke) Wad vreten eidereenden- arctische zee-eenden die zich hier in 1906 vestigden- wel 4-8 miljoen kilo verse mosselen op van de kweekpercelen van Zeeuwse mosselaars. Dat is 10-20% van de aanwezige mosselen. Dit versgewicht vertegenwoordigt een winkelwaarde van 24-48 miljoen euro.

In Denemarken mag je op eidereenden jagen, net als in de rest van de wereld. In Nederland is de eidereend heilig verklaard, als belangrijke oorzaak voor de instelling van het Waddenfonds en het Mosselconvenant (2009)waar de Zeeuwen zich nu 10 jaar aan houden.

Hun aangepaste bedrijfsvoering door milieuclubs afgedwongen, inclusief predatieschade door eidereenden,  kost cumulatief wel honderden miljoenen euro’s. Die milieuclubs waaronder Natuurmonumenten sturen aan op het opblazen van dat convenant. Tijd voor een gepeperde schadeclaim?

Check de eidereend-recepten ‘Eating Sea Ducks‘ bij Honest Food.net

De eidereend schijnt goed te smaken
In Denemarken rond Waddeneiland Rømø weten ze wel raad met plaagdieren als de Eidereend; Dødskite! Jaarlijks is het jachtseizoen vanuit motorbootjes geopend tussen oktober en februari, zoals deze studie beschrijft van Karsten Laursen (2016). Tot 1992 was het gehele Deense Wad nog open voor jacht, sindsdien zijn grotere delen afgesloten.

Van Laursen bespraken we al zijn studie in Plos one (2014) waarin hij het verband tussen de toe- en afname van eidereenden en eutrofiering uit de doeken deed. Mestuitspoeling uit de landbouw correleerde volgens hen perfect met die toe- en afname, terwijl er ook een oorzakelijk verband bestaat (betere schelpdiergroei bij waterbemesting)

Rond de gehele kust van Rømø is het nog prijsschieten, zodat de eenden hun gedrag aanpassen bij de menselijke jagers. (optimal foraging theorie enzovoort) Liefhebbers van de wilde keuken kunnen bij het Amerikaanse Honest Food ook eidereend-recepten vinden. In Amerika rond Cape Cod maar ook aan de Pacifische kant is het gewoon open seizoen.

Eidereenden Eijerlandse Gat bij Texel

Bij ons in Nigeria aan de Noordzee werd die schelpdieretende zee-eend – die zich in 1906 als broedvogel (her?)vestigde- heilig verklaard. Omdat hij vanaf 1991 precies deed, wat milieuclubs en hun ecologen-activisten bij NIOZ/RUG aan het werk houdt;

 • achteruitgaan, na dat hij jarenlang in de lift zat.

Konden ze moord en brand schreeuwen, campagnes voeren en fondsen werven met de eidereend. Zich ‘nuttig’ maken op andermans kosten, wat van de Linkse medemens toch zijn hoofdactiviteit en levensdoel is.

Enkele massa-sterftes van eidereenden als in 2002 brachten een hele onderzoeks- en proceduretrein op gang. Zoals het EVA2-onderzoek van Bruno Ens (2004), en de beschuldigende vinger wees direct naar de mosselaars en kokkelvissers.

De zin die door ‘voortschrijdend inzicht’ nog relevant is uit dat onderzoek- zoals eigenlijk alle onderzoek van Imares en Alterra-staat traditioneel voorin:

De enige waarheidsgetrouwe weergave in de meeste onderzoeken van Buckler BV

Milieuclubs erkennen zelf: na 50 jaar mediakabaal en pesterij van onze kant blijft ’t slecht gaan
Dus veroorlooft uw Extreem Rechtse Hippie het zich, om gewapend met bierviltje en gepubliceerd onderzoek een eigen schaderaming te maken.

Stel dat je antikraak-miljonair Lenze Hofstee, milieuclubs en hun vrinden aanklaagt voor de schade die zij de visserijsector aandeden, ZONDER MEETBAAR ECOLOGISCH RENDEMENT, zoals zij zelf steeds in media roepen. Wat voor schadebedrag kunnen we dan aan denken? Uiteindelijk is de politieke wind gekeerd, en Bijltjesdag zal komen.

Zijn zij niet steeds de eersten, die erkennen dat al hun campagnes, loterijmiljoenen, subsidies en procedures niets helpen?

Immers, afgelopen mei riepen ze nog in koor met hun linkse agitatiemedia dat ’t Wad er zo slecht voor zou staan. Dit kabaal was nodig om de fondsenwerving mogelijk te maken (4 miljoen euro Waddenfonds) voor ‘Waddenmozaiek’, het ‘onderzoek’ waarvoor 1 veldcoordinator voor Natuurmonumenten in 4 jaar tijd een half miljoen euro publiek geld mag vangen.

Ook na 50 jaar Waddenvereniging geen enkel rendement voor al die miljoenen, en al die schade die ze de mosselvisserij en kokkelvisserij toebrachten

Stervende eidereend (en scholekster) aanleiding voor Waddenfonds
Zonder de eidereend-sterfte van 2002 was dat Waddenfonds mogelijk niet ingesteld (2006, wet op het Waddenfonds met Pieter Winsemius zijn betrokkenheid). Daarmee werden vervolgens voor 130 miljoen euro alle kokkelvissers  uitgekocht. Actiegroep Wilde Kokkels (Lenze Hofstee en de vrouw van Theunis Piersma bij NIOZ Petra de Goeij) legde de kokkelvisserij plat met beroep op de Habitatrichtlijn (Natura 2000), ik meen in 2004.

Daarbij beriepen ze zich in de rechtszaal:

 • a. op het voorzorgprincipe (omkering bewijslast naar beschuldigde, die moet onschuld 100 procent tonen_
 • b. op het wetenschappelijke gesjoemel van Theunis Piersma in 2001, die kersen plukte om het gewenste resultaat te krijgen. (dat een verband bestaan zou tussen schelpdierbevissing en uitblijven vestiging kokkelbanken)

  ‘De Groene Leugen’, zo noemen (mossel) vissers de naturalistische drogreden in Bruinisse

De mosselvissers verloren in 2008 door procedures van milieuclubs ook bijna hun bestaan. Zij starten de ‘Stop de Groene Leugen’-campagne, en wisten een doorstart af te dwingen. Zo dumpten zij een bak schelpen voor deur van de Waddenvereniging.

Zo sloten mosselaars en milieuclubs uiteindelijk vrede via een Mosselconvenant (2009), een ‘verduurzaming’-traject begeleid met onderzoek (Mosselwad, met onderzoeksgeld uit Waddenfonds)

Lenze Hofstee, antikraak-miljonair…: tijd voor een schadeclaim?

Mossel-Ferrari voor mosselfiets
De Zeeuwen moesten meer geld investeren in arbeidsintensieve hangcultures om minder te kunnen verdienen, je Mossel-Ferrari inruilen voor Mosselfiets’, zoals Cees Otte stelde in Bruinisse in 2011. Zodat vele Zeeuwse bedrijven in de rode cijfers geraakten.

Dit vooral dankzij de procedures van 1 anti-kraakmiljonair (Aeshna BV, en diverse holdings): Lenze Hofstee (bovenste foto), die nu als Stichting Wad (voorheen Wilde Kokkels) mag doen of de Waddenzee privaat terrein van Ragebol BV is.

Mosselvissers op Sylt, deels met Zeeuwse connectie

Staat van instandhouding ‘zeer ongunstig’
De nationale eendenkenner van Imares/Wageningen UR Mardik Leopold, u weet wel, die van de zwarte zee-eend, die stelde voor Alterra streefaantallen eidereenden op voor Natura 2000, die door natuurbescherming gehaald zouden moeten worden. ‘Minstens 8000 broedparen’ stelt het Alterra-profiel van de eend, wel twee maal zoveel als dat er eind jaren ’70 nog waren.

En tot die tijd geldt voor Natura 2000-doelen de ‘Staat van Instandhouding’ als ‘zeer ongunstig’, volgens ijkpunt 2004. We citeren het Alterra-profiel voor Natura 2000

De toestand van de broedpopulatie van de eider wordt als zeer ongunstig beoordeeld vanwege de slechte voortplanting in de recente tijd. Vanaf ca. 1975 (4.000 paren) is de broedpopulatie meer dan verdubbeld, maar na 1997 lijkt er sprake van een sterke afname. Het populatieniveau van 2003 en 2004 is circa 25% lager dan het referentiecijfer dat voor het oordeel ‘gunstig’ is vereist.

…de mosselkotter heeft de aard van de natuur als naam…

En voor de winteraantallen, die Lenze Hofstee met zijn verrekijkertje wil tellen:

Streefbeeld bij de landelijke instandhoudingsdoelstelling: Nodig is een leefgebied met voldoende omvang en kwaliteit voor een seizoensmaximum aantal van 115.000-140.000 eiders in het landelijke netwerk van vogelmonitoringsgebieden.

Dus de OPINIE van 1 ecoloog van Groen Links of erger, dat een populatieniveau ‘vereist’ is (voor wie? Voor Lenze Hofstee en wat biologisch dynamische subsidiezuigers) is genoeg, om voor honderden miljoenen euro’s schade aan te richten.

Dat ‘doen alsof je wetenschappelijk bent’, kun je uit Alterra-proza vertalen als ‘Staat van instandhouding van onze werk voor onze onderzoeksfabriek is zeer, zeer gunstig’. Bovendien heb je zo alle traditionele natuurgebruikers van de Waddenzee meteen bij de kloten; want het verzinsel van 1 eendendeskundige bij Alterra/imares is RECHTSGELDIG (….) gemaakt in ons Nigeria aan de Noordzee.

Natura 2000-profiel Eidereend Alterra, door 1 bioloog uit de duim gezogen, waarschijnlijk Mardik Leopold

Het wemelt ondertussen nog steeds van die eidereenden, je kunt ze overal op het Wad zien. Maar er zijn niet zoveel meer als in de kunstmatige populatiepiek-jaren ’80. Maar dat is normaal in de natuur, verandering is de norm. Alterra/Imares is anti-wetenschap, ze stemmen de natuur af op beleidswensen. In plaats van beleid op de natuurlijke realiteit.

Er kwam in 2005 een ‘Schelpdierbesluit 2015-2020’, dat stelde dat 85 procent van alle mosselzaad (jonge mosseltjes) dat uit de Waddenzee is opgevist op kweekpercelen op het Wad moest worden uitgezaaid. Zodat de eidereend van Mardik Leopold en Lenze Hofstee zich daarmee rond zou kunnen vreten.

Eiders Ducks at Helgoland. The arctic species shifted range southwards in ‘the age of global warming’ as opportunistic feeder on bivalves,

Gulzige eend vreet JAARLIJKS voor tientallen miljoenen euro’s ONZE mosselen
Nu blijkt die van oorsprong arctische exoot jaarlijks in de Westelijke Waddenzee wel 4-8 miljoen kilo mosselvlees op te kunnen, afgaand op schattingen van Anja Cervencl in Marine Biology (2015), met geld uit het Mosselwad-onderzoek. Dat is wel 10-20% van de aanwezige consumptiemosselen op een kweekperceel.

Wanneer je dat verse mosselgewicht in de winkel zou verkopen, zoals bij ‘De Mosselkwekerij’ uit Yerseke (sinds 1963) voor 5 euro 95, praat je dus over een vraatschade door deze arctische exoten van 24-48 miljoen euro per jaar.

Biologe Cervencl vloog met Imares-eendoloog Leopold rondjes over het Wad om lokale dichtheden te schatten. Ze blijken samen te scholen op de cultuurpercelen van de Zeeuwse mosselaars, om zich daar de hele winter rond te eten op kosten van Bruinisse en Ierseke. We zien bij Cervencl haar conferentieposter dat ze juist die cultuurpercelen opzoeken.

Omdat daar meer mosselen van de gewenste kwaliteit groeien, dankzij de inspanningen der mosselaars.

Presentatie Anja Cervencl: ze doen het om de Zeeuwen te pesten, de ###eenden 🙂

Eidereenden en zeesterren ruïneren zonder ingrijpen omzet
Dus niks ‘natuurlijkheid’, geef de eenden maar de plekken waar de meeste dikke mosselen groeien. Dat ze juist op cultuurpercelen beter groeien is geen toeval. Want de Zeeuwse mosselaars vegen de zeesterren er af, en die predatoren van mosselen kunnen in korte tijd zo’n hele mosselbank uitroeien. Pas boven een zekere mosselgrootte geeft de zeester het op, en is Mytilus edulis veilig voor die grijparmen.

Mossel en kokkelbank Westelijke Waddenzee in 2016, historisch goede zaadval sinds 1992.

Maar dan komt de eidereend op bezoek, want die lust alleen de grote. We citeren Cervencl haar publicatie in Marine Biology (2015):

The total consumption of M. edulis from culture plots by Eiders, calculated from the number of bird days from early November to late February, including all Eiders present on culture plots within a one-kilometre perimeter and assum-ing a mean daily consumption of 2.26 kg fresh weight of M. edulis (Nilsson 2005), was estimated at ~4.5 million kg (1,990,157 bird days) and ~8.2 million kg fresh weight (3,624,357 bird days) in 2008/2009 and in 2010/2011, respectively.

In December 2008, a total 29.7 million kg M. edulis was present on the culture plots, including only 15.8 million kg of consumption size.

In the beginning of the winter 2010/2011, the fresh weight of M. edulis on the plots was much higher, i.e. 47.5 million kg, including 28.9 million kg of consumption size (Wijsman et al. 2013). In the years 2004–2011, on average 39 million kg of M. edulis was harvested each year from the culture lots (Wijs-man et al. 2013). Presumably, no large M. edulis remained at the end of both winters on the culture plots

Mosselaars op Sylt maken hangcultures klaar voor invang zaad

Uw Rechtse Hippie bezocht Sylt, waar Duitse mosselvissers met Zeeuws tintje aan de hangcultures werken, een arbeidsintensief proces dat veel geld kost om zo minder te kunnen verdienen dan wanneer je gewoon bodemzaad opvist, klaar in een uurtje.

Normale leuke lui, die nog weten wat echt werken is….Er zijn nog zo’n 60 mosselbedrijven op het Wad actief van Nederland, Duitsland en Denemarken.

Die gebruiken minder dan 1 % van het Waddenoppervlak (4000 hectare van de 600 duizend). Nu kun je dus afvragen wat het rendement voor natuurbescherming is van al die extra lasten voor de mosselaars. Temeer omdat een stormseizoen in de winter wel 50 procent van de mosselbanken kan wegvagen op de Waddenzee.

Mosselaars van Sleeswijk Holstein met Zeeuws tintje van de S

En dan moeten de mosselvissers de Wadbodem behandelen alsof het broos vaatwerk is. Die stormachtigheid laten we morgen meer foto’s van zien op Sylt, het Shetlandeiland van de Waddenzee.

One Reply to “Eidereend vreet 24-48 miljoen euro Zeeuwse mosselen per jaar…”

 1. Vandaag in het AD, pag. 21:

  Barst in groen visserijakkoord
  De overeenkomst tussen de natuurorganisaties met de mossel- en garnalenvissers op de Waddenzee staat op klappen. De vissers zijn op z’n zachtst gezegd niet blij met het aangekondigde nieuwe onderzoek naar de toestand van de onderwaternatuur. Dat dient slechts één doel, schetst mosselvoorman Cees Otte uit Bruinisse de huidige verhouding: ,,Beëindiging van de visserij op de Waddenzee.”

  Dit is hetzelfde artikel dat op 22 maart in een regionale editie verscheen:
  https://www.ad.nl/zeeland/zeeuwse-mosselvissers-beducht-op-nieuwe-groene-leugen~ab49e06c/

  Ook het Dagblad van het Noorden besteedde er vandaag aandacht aan, in verkorte vorm:
  https://www.dvhn.nl/economie/Mosselvoorman-vreest-einde-visserij-Waddenzee-24305086.html?harvest_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *