Psalm 31 op een Noord Duitse grafsteen

Meiner Zeit voor een oude Olm..

Op de zondag houdt uw Rechtse Hippie van de Abdij ‘Rustdag’; dus geen profane mededelingen, maar enkel een meditatie uit de oude Statenbijbel. Vandaag Psalm 31:16, zinsnede van een Duits-Protestantse Kraker;

Meine Zeit Stehet in Deiner Hande. Nun kan Ich ruhig sein, ruhig sein in Dir, Du gibst geborgenheit, Du kanst alles wenden, gib mir ein festes Herz, mach es fest in Dir.

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

We zijn hier niet meer zo van het protestantisme; dat haalde de bezieling te zeer uit geloof, om het te verruilen voor verafgoding van ‘het Woord’; dat je een set soms wat absurd klinkende stellingen voor letterlijk waar moet houden. Of dat dit ene kleine stukje tekst via persoonlijke interpretaties een heel eigen leven gaat leiden.

Zie ook dat Meiner Zeit in zo’n liedje een heel andere betekenis krijgt, dan wanneer je het in de context van Psalm 31 hieronder leest. Theologische formuleringen, woorden zijn dragers van De Geest van Inspiratie ( = inblazing). De woorden, letters zijn voertuigen van geloof, en formuleringen, woordkeuzes zijn belangrijk. Maar ze zijn niet De Geest zelf.

Formuleringen zijn belangrijk omdat je zo goed mogelijk wilt uitdrukken wat je wilt ‘over brengen’, en dat zijn niet de woorden maar de geest daar achter, Betekenis.

Inclusief eeuw oude herdenkingseik

Via die opvatting over geloof van ‘aanbidding van het Woord’, een intellectuele vernauwing, dan kom je net als Harry Kuitert zijn generatie als vanzelf tot atheïsme. En voor je het weet rooster je in de Hel, anderen in je atheïsme meeslepend. Of je wordt ‘liberaal’, dus ieder zijn eigen waarheidje tot Lesbische dominees aan toe, babbelend over ‘het beeld van God dat we TEGENWOORDIG hebben’.

Zo wordt de vergankelijkheid- dat van je ego en ‘jezelf’- de hoofdzaak terwijl je Eeuwigheid daar ondergeschikt aan maakt.

Het Woord was God, maar niet de letters zelf, het Woord was zijn voertuig. En woorden zijn natuurlijk pure magie: dat ik iets hier schrijf, waaraan iemand die dat op grote afstand leest Betekenis ontleent. Om aan die geest vervolgens handen en voeten te geven.

Telepathie met letters. Zoals de Bijbel ook door een afstand van duizenden jaren spreekt richting Nu, zodat de Geest handen en voeten krijgt.

Met zadeldakje, tussen Niebull en Tonder (DK) in

Psalm 31 is een nogal wanhopig gedicht, lees maar vanaf vers 10-16:

Wees mij genadig, Heere, want mij is bang; van verdriet is doorknaagd mijn oog, en mijne jaren van zuchten; mijne kracht is vervallen door mijne ongerechtigheid, en mijne beenderen zijn doorknaagd.

Vanwege alle mijne Wederpartijders ben ik ook mijnen naburen grotelijks tot eenen smaad geworden, en mijnen bekenden tot eenen schrik; die mij op de straten zien, vlieden van mij weg.

Ik ben uit het hart vergeten als een doode; ik ben geworden als een bedorven vat.

Want ik hoorde de naspraak van velen; vrees is van rondom, dewijl zij te zamen tegen mij beraadslagen; zijn denken mijne ziel te nemen.

Maar ik vertrouw op U, o Heere, ik zeg: Gij zijt mijn God.

MIjne tijden zijn in uwe hand; red mij van de hand mijner vijanden en van mijne vervolgers

IN het door de ZW-wind kromgetrokken Noord Friese landschap

Iets dat meer dan 2500 jaar geleden werd opgeschreven voor iedereen die in de verdrukking is. Het overbrugt de afstand van al die jaren, en kan met de woorden als voertuig De Geest overbrengen. Die kan dan handen en voeten krijgen, zodat er zelfs kathedralen uit de grond verrijzen.

Een vikingschip als graf

…en Scandinavische achternamen

Mooi verwaaid sfeertje over de dodenakker

Samen met Truusje. Hier wil ik ook wel dood liggen…

Aan radicalisme – de grootste vloek in de liberale eenheidskerk- hoeft niets mis te zijn, het is afkomstig van het Latijnse Radix, dat wortel betekend. Geworteld zijn. Wat wel mis is, dat is liberalisme-fundamentalisme dat iedere worteling met totalitaire aanhalingstekens voorziet.

Zodat je altijd op drift moet zijn, op de vlucht, nergens werkelijk een Festes Herz vindt. Dan ga je met haperende leerstellingen jezelf opleggen wat liberalisme en Protestantisme aan bezieling vermoordden. Je verafgoodt formuleringen, het Woord zelf. En die woorden zonder Betekenis kunnen dan niet langer ‘inspireren’, inblazen, zodat de Geest weer handen en voeten krijgt.

4 Replies to “Psalm 31 op een Noord Duitse grafsteen”

 1. Mary Poppins:
  I did want an ounce of conversations.

  Mrs. Corry
  I’m out of conversations, and I’m right out of words too.
  Ooooh, I do have some letters…
  (she spread out some letters)

  Mary Poppins
  Now, what words can we make?

  Mrs. Corry
  Rautoplex

  Bert
  Lapitoferus

  Jane
  Those don’t count, you made them up

  Mrs. Corry
  And where do you think words came from in the first place? Somebody had to make them up.

  Mary Poppins
  You know, we can always use the same letter more than once. Now let me see…

  1. Leuk citaartje, en idd, dit artikel gaat over Betekenis achter het Woord; maar wat wil je hier nu mee zeggen?

   a. Als je niets te zeggen hebt, zeg dan niets

   b. Verbreek de stilte niet tenzij je ‘m verbetert

   c. (mijn uitleg van artikel); woorden als afgodsbeeld verliezen betekenis, net als een auto stuurloos wordt waar je de chauffeur uit mietert

   d. ?

 2. Excuus Rypke, de verbinding viel weg en ik kon het niet meer afmaken. De preciese woorden die ik wilde zeggen ben ik kwijt, maar je tekst deed me denken aan al die woorden als ‘duurzaam’, biomassa, biologische voetafdruk etc. Dat wil zeggen, ze betekenen wel wat maar niet dat wat je denkt. In het musical citaat worden nieuwe woorden gemaakt. Zomaar alsof het niets is. Niemand legt vervolgens het woord ‘supercalifragilisticexpialidocious’ uit, maar als je het zegt blijk je zomaar ineens getrouwd. (zie hiervoor de film). Woorden als tovermiddel.
  Ik doe dat regelmatig met de kinderen in mijn klassen. Nieuwe woorden maken. Zo worden ze zich bewust dat taal ge- en misbruikt kan worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *