Hoe Natuurmonumenten verviel tot volksvijand, leden rennen weg…(1)

De pruim explodeert, God’s eigen vuurwerk voor huis

Hoe kon de ooit prachtige club ‘Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten’ afzinken tot wat we hier (Non)profit Industrie noemen, uitsluitend uit op geld en politiek gewin, vijanden van boeren, burgers, vissers en buitenlui? Een serie in een aantal afleveringen kan helderheid bieden. Vandaag: het verkeerde personeel…(ezels, marketeers en liberalen)

De strategie zou zijn; minder strategieteams en reclame, meer normaal doen

Het Nonprofit Industrieel Complex door Operatie Winsemius
Het verval van beschaving in Nederland is af te lezen aan voorheen keurige instituties die corrumperen en teloor gaan. Bij Natuurmonumenten lopen de leden – waaronder uw Rechtse Hippie-  zo hard weg, al 40-50 procent sinds 2002, dat de (+80 FTE) reclame-afdeling van de club ex-leden uithoort vanwege een ‘meerjarenplan marketing- en communicatie’.

De wanhoop slaat toe, nadat ze eerder al de OERR-kindleden van hun ouders tot ‘lid’ promoveerden; zodat de leegloop op papier minder erg lijkt.

Jaarlijks lopen tienduizenden leden bij Natuurmonumenten weg, en dit jaar kan de club onder de half miljoen zakken. Dit nadat in 2002 bijna een miljoen mensen lid waren gemaakt. De hulp van de Postcode Loterij (met Pieter Winsemius als commissaris) haar miljoenen blies sinds 1990 kunstmatig het ledental op vanaf ongeveer 3-400 duizend.

Zo kon de club dankzij Operatie Winsemius een ‘maatschappelijk draagvlak’ veinzen, met leden die evenveel waard zijn als ‘veel vrienden’ op Facebook. Het blijkt dat ware liefde niet te koop is, want even hard implodeert nu de zaak terwijl de club rijker en politiek machtiger is dan ooit, met wel 40-50 miljoen euro subsidie per jaar

Privatisering publieke ruimte = natuurlijk kapitaal, Natuurmonumenten als groene schaamlap industrialisering IJsselmeer (het zogenaamde TBES)

Vaarwel dankzij ‘Operatie Winsemius’
Het eigen afscheid van Natuurmonumenten kwam in 2010, na er eerder met liefde excursies voor te geven. Toen zag je hoe de club in een ‘Coalitie Wadden Natuurlijk’ onderdeel is geworden van het neoliberale Globalismeproject genaamd ‘Privatisering Publieke Ruimte’, hier tot vervelens toe al besproken. En door vele onderzoekers al 25 jaar lang op de korrel genomen (zie boektitel hieronder)

Wat multinationals, Wereldbank en bankiers eerder uitvroten in de Amazone, dat doen ze nu bij onze eigen ‘Indianen’ en indiginous peoples uit naam van ‘biodiversiteit’ en ‘klimaat’. Het platteland uithollen.

Het zijn juist de ECHTE liefhebbers die Natuurmonumenten vaarwel zeggen, althans in de eigen bekendenkring: zoals een bevriende herpetoloog, een vrouwelijke jager-verzamelaar, Maria Quist, en velen met nog een werkend brein/kritisch denkvermogen.

Voor de neoliberalisering van natuurclubs tot ‘non profit industrieel complex’ is hun oud-voorzitter Pieter Winsemius (VVD) als bankier-slaafje hoofdelijk verantwoordelijk. En daarmee in opvolging Herman Wijffels (World Connectors, Rabobank) en de CDA-graaier en Wakker Dier-sponsor Cees Veerman, en voorzitter Hans Wijers. Babyboom-barbaren die onze beschaving uitverkochten.

Dit is wat Henk Staghouwer en zijn partijgenoot Bas Eenhoorn uitvoeren

Van Winsemius kwam het idee van verknoping van het sjieke Natuurmonumenten in actie-coalities met het evenzeer verpeste Wereld Natuur Fonds (WNF), maar ook Greenpeace en andere ‘milieuige’ entiteiten. Zodat de identiteit van Natuurmonumenten kon verwateren, en zo politiek meer bruikbaar werd.

Terwijl sjiek Natuurmonumenten in 1973 zich nog van milieu-actvisme distantieerde, en daarvoor maar ‘Natuur & Milieu’ als afsplitsing oprichtte. Winsemius sloopte het ‘Vereniging tot behoud’ er uit, om er een marketing-entiteit van te maken voor zijn Globalisme-project als hulpje (1990) van bankier David Rockefeller (JP Morgan Chase en oprichter Trilateral Commission) en de Club van Rome.

Bij Natuurmonumenten bestaat het gros van het personeel natuurlijk uit ezels en vrouwen, kaliber ‘vergeef hen Heer, zij weten niet wat zij doen’. Mensen die geen weet hebben op welke wijze Natuurmonumenten misbruikt is voor de duistere agenda’s van mensen als hun Trilateral Commission-man Hans Wijers (Shell, ING), de huidige voorzitter.

Mensen als Winsemius zijn de echte ‘schurken’ in dit verhaal. Uitverkopers.

Oude meidoorn, ontkomen aan het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB, alles grootschalig recht en strak) van Sicco van Mansholt (PvdA)…

Groen is bij uitstek een kapitalistending
‘Het milieu’ kreeg een ‘links’ imago door massamedia. Maar ‘imago’ en realiteit zij 2 verschillende zaken.

Een minder historisch revisionistische analyse, toont dat vanaf de jaren ’70 het CDA’ers (Lubbers, Wijffels, Mulder) en VVD’ers (Reibestein, Winsemius, Nijpels) zijn die via de Club van Rome ons aan het milieuglobalisme hielpen, en die ook de eerste ‘Milieu’-ministers leverden.

Traditioneel was ‘groen’ een ‘rechts’ elite-dingetje. En met ‘elite’ is niks mis, zolang die het adagio ‘Stand Verplicht’ maar hanteren. (noblesse oblige). Mensen hebben leiding nodig. Het gros van het stemvee wil het liefste ook dat anderen voor ze beslissen terwijl ze wat tv-gluren, 95% van mensen is domweg te dom en democratie een illusie.

🙂 Natuurmonumenten staat op instorten, ledental keldert al jaren met tienduizenden per jaar

Het was juist LINKS dat na de Tweede Wereld Oorlog verantwoordelijk was voor de grootste natuursloop, zoals Sicco van Mansholt (PvdA) met zijn techno-plan (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en plan 1968) dat het gehele Europese Agrarische landschap uitholde.

Pas nadat de Goelag-archipel (onthulling dodenkampen communisme) het Communisme voor ieder weldenkend mens failliet verklaarden, stapte ‘links’ over op ‘Groen’, rond 1980. (Toen werden ‘De Grunen’ opgericht, daarna ‘Groen Links’ uit protestantse sektes en de CPN)

De ‘Klimaatmars’ en hier reeds besproken ‘Natural Capital’ waar Natuurmonumenten ook in verknoopt zit met ‘Marker Wadden’ (te gelde maken van natuur voor bankiers) komen uit de zelfde kokers van oa de Rockefeller Foundation/Wallstreet/Wereldbank en World Economic Forum…

Een eikje ontkwam aan de ruilverkavelingen volgend uit het Gemeenschappelijke Landbouw Beleid (GLB) van Sicco van Mansholt (PvdA)

Ook ‘Biodiversiteit’ komt uit de koker van een Wereldbank-bioloog, tevens WWF: Thomas Lovejoy.

Die geopolitieke context is onmisbaar om nationale trends te verklaren. Omdat wij als Neder-kikkerland via de Europese Unie een kolonie zijn van Wallstreet als semi-koloniaal land, is alles dat uit Amerika overwaait vanzelf ook hier staand beleid. Of het nu de juridisering van de maatschappij is, mediahysterie, verdomming, uitkleding van het onderwijs, ‘counter culture’, Earth Day (1970), marketing-technieken, ‘biodiversiteit’ (1986)

De Technocratische Liberalisering is een Wallstreet/The City-ding.

Bij mensen die hun wereldbeeld ontlenen aan massamedia/lachbladen lijken trends ‘zomaar uit de lucht’ te vallen. Maar met als keerpunt ongeveer 1990, zien we een duidelijk waarneembare globalisme-agenda (privatisering publieke ruimte en bestuur), die ook de corrumpering van instituten als gevolg heeft. Waarbij ‘Natura 2000’ (Habitatrichtlijn 1992) van het maatje van Al Gore, Hemmo Munting ook een rol speelt.

Daarover meer in een volgende aflevering, we hebben daar overigens al ettelijke malen over geschreven hier.

Jong vervangt Oud

Waarom opzeggen Natuurmonumenten je burgerplicht is?
De wijze waarop Natuurmonumenten met wetenschap omspringt in campagnes- botweg liegen en overdrijven- en vooral hoe zij met traditionele natuurgebruikers omgaan, die ze uit die publieke ruimte pesten. Dat was de druppel, na eerder al Vogelbescherming op te zeggen.

Ook die club uit Zeist- waar uw Rechtse Hippie sinds het eerste Vogelaartje begin jaren ’80 lid van was verviel tot een neoliberale campagne- en cashmachine. Je probeert er nog iets goeds in te zien, maar er werkt gewoon het verkeerde personeel. Links-Liberale seculier-urbanen met een wereldbeeld ontleend aan massamedia-agitprop: kortom mensen met een vals zelfbeeld van ‘Gutmensch’.

Klassieke barbaren, zoals beschreven door Jose Ortega y Gasset.(1930) en voorspeld door CS Lewis in ‘The Abolition of Man (1943).

Geen achting voor waarheid, harteloos en liefdeloos, het gecorrumpeerde menstype dat de moderniteit kweekt. Exemplarisch daarvoor is hun PR-mannetje Bjorn van den Boom, een leugenachtig flikkertje en opportunistisch oplichtertje. Net als de PvdA-campagneman die hij opvolgde, Thilo Wallaert.

Het Friese Boerbos vanochtend…

…omdat het verkeerde personeel er werkt; links-liberalen
Kortom precies zoals al dat ‘Linksche Thuigh’, waaronder we ook Arjan Berkhuysen rekenen. En vele anderen die naar een welverdiend pak slaag solliciteren. Wanneer Bijltjesdag komt, en zij komt spoedig 🙂 staan hun namen in Het Grote Boek.

Daar probeerde uw Rechtse Hippie nog iets van redelijkheid bij los te weken, hij woonde vroeger zelfs OOK op Droevendaal.

Maar ook andere onafhankelijke bronnen bevestigen het gedrag van Bjorn; onbetrouwbaar, leugenachtig en opportunistisch. Kortom, een typische ‘groene’. Wat je bij afspraak in een oogopslag zag, die combinatie van karakterzwakte en opportunisme, maar wat bij gezellig drinken en eten dan op de achtergrond raakt.

Lijsterbes loopt uit

Je intuïtie liegt niet, al HOOP je dat het niet zo is. Maar bij ‘Het Linksche Thuigh’, liberale massamensen is ‘hoop’ eufemisme voor ‘uitstel van teleurstelling’.

Je kunt met zulke mensen niets. Pas wanneer je macht en geld hebt, vind je ze plots in je kamp. Want dat is het enige wat ze interesseert. Is het geld er niet, dan zijn ze ook zo weer weg. Waarden-loze mensen, net als VVD’ers die vooral op hun bonus zitten wachten. Zo verkwanselden ze ook hun historie, door bijvoorbeeld ‘De Visscherij’, de uitvalsbasis van Jac P Thijsse bij het Naardermeer te verkwanselen voor geld

Om dan zo’n zielloos bezoekerscentrum elders uit de grond te stampen, in de hoop meer massa te trekken vanaf de snelweg. Met hun ‘Rondje Naardermeer’ krijgen ze weer publieke miljoenen om dat prachtige gebied verder toe te takelen voor ‘De beleefbaarheid’. Nadat ze eerder al LIFE+-subsidies kregen om het natuurlijk ontstane oerbos daar kapot te zagen. Alles voor het geld.

Daarom zijn zulke narcistisch gestoorden ten eerste al niet in staat in te zien DAT ze een probleem hebben. Want ‘wij zijn goed omdat wij dat vinden’, bij de links-liberale ‘zjoernaliestiek’ is het eender.

Weemoedig over de rijke historie

Natuurmonumenten uit het Duits afkomstig…
Om dan toch iedere aflevering met een opmonterende noot af te sluiten, als 1 van de laatste klassieke natuurbeschermers van Nederland. Het is nog niet helemaal verloren, mensen met hart voor de zaak bestaan nog. Een van hen lijkt Marga Coesel. Zij spit voor de Heimans en Thijsse-stichting in de archieven, om de rijke historie van natuurbescherming boven te halen.

Zie daarom ook dit KNNV-boek over de schrijver van ‘Onkruid’, zijn botanische wandelingen in de Haarlemmer duinen rond 1886.

Wat zou ik dit boek graag toevoegen aan de Abdij-collectie

Wat ik nog niet wist is dat deze vader van psychiater Frederik van Eeden (van Walden & ‘De Kleine Johannes’), juist de inspirator van Jac P Thijsse was. Van Eeden senior hielp Thijsse waarschijnlijk aan de naam ‘Natuurmonumenten’, als aanduiding voor te bewaren landschappen bij de opkomende industrialisatie.

Toen rond 1880 brak de zogenaamde ‘Tweede Gouden Eeuw’ aan, en in rap tempo gingen kleinschalige landschapjes voor de bijl.  Van Eeden senior was juist iemand, die het liefste als Stoïcijn (zie bv Marcus Aurelius) alleen in de natuur rondliep om van mensenzaken te ontvluchten in de stad.

De meer populistische onderwijzer Jac P was meer geschikt om de natuurbescherming te populariseren met zijn optimistischer en mensvriendelijker toon.

Al lijkt de term ‘Natuurmonument’ volgens Coesel aan het Duits ontleend, dankzij de belangrijke inspirator van Van Eeden senior: Alexander von Humboldt met zijn ‘Naturdenkmalen’. Vanzelfsprekend zou je zeggen, want wat zou natuurbescherming zijn zonder die Romantische traditie sinds Friedrich Schiller waar ook JJ Rousseau aanstichter van is. Gebalanceerd door rede hoeft daar helemaal niets mis mee te zijn.

De Abdij in bloei

We hopen de titel ‘Onkruid van Van Eeden’ nog aan de Abdij-collectie toe te voegen. Iemand moet het licht der Traditie aanhouden, of weer opnieuw ontsteken. En dat wil uw Rechtse Hippie graag doen, met geestverwanten die het Hart nog op de goede plaats hebben. Mensen die niet wachten tot ‘ze’ eindelijk ‘iets’ gaan doen (wanneer er subsidie is) maar die het zelf al waarmaken.

Je kunt HIER opzeggen, ook online…

Om niet medeplichtig te zijn aan de verdere privatisering van publiek bestuur en de publieke ruimte: zeg vandaag nog Natuurmonumenten op. Bel 035 655 99 11

66 procent mindere hommel die voor huis al nectar vindt

Koop met de uitgespaarde tientjes vandaag nog een fruitboom, plant deze en vier het voorjaar. Wat een mooie dag vandaag!

One Reply to “Hoe Natuurmonumenten verviel tot volksvijand, leden rennen weg…(1)”

 1. Rypke,
  Vandaag heb ik de reactie van Natuurmonumenten op de noodkreet van de Zeeuwse mosselvissers behandeld.
  Voor die noodkreet: zie mijn reactie op Interessante Tijden 22 maart 2019.

  Op twitter.
  Volgens jou zonde van de tijd, maar het kost heel weinig tijd.
  Beschaafde interactie met Alje Zandt (Natuurmonumenten)
  Met Arjen Kok (Natuurmonumenten) en Marcel Modde (journalist) in cc.
  Hier de zonde:
  https://twitter.com/BertBervoets/status/1111625471144480768

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *