RVO-subsidies visserij vervalsen concurrentie voor Big Fish…

Iglo was Unilever, nu van Amerikaanse investeerder, Deutsche See = P&P

Net als bij de uitbreiding van de boomkorvloot in de jaren ’70, tot overcapaciteit was bereikt, speelt de overheid opnieuw een kwalijke rol met visserijsubsidies. Nu mag je commerciële vloten met nieuwbouw uitbreiden onder de vlag van ‘innovatie’ en ‘duurzaam’.

Zoals via de WBSO-regeling van 1,2 miljard euro belastinggeld per jaar, en een ‘Demonstratie Energie Innovatie’ (DEI)-regeling van 6 miljoen euro subsidie per project.

Zo treedt concurrentievervalsing op ten gunste van de grote haaien die de Grondstof-globalisten (Wallstreet, The City) van dienst zijn. Big Government en Big Business zijn 2 kanten van 1 monopolie met zelfbeschikking van ondernemers en burgers als prooi.

Big Government is het maatje van Big Business, bedenk hoeveel belastinggeld die ‘Fischereischutz’ kost. De kleintjes aanpakken, het grote geld ongemoeid

De Staat geeft, De Staat neemt, De Staat zij geprezen
Veruit de meest schadelijke entiteit in Nederland heet ‘Rijksdienst voor Ondernemend Nederland’ (RVO), de ambtenaar-entiteit die voorkwam uit de Dienst Regelingen (Ministerie LNV) en Senter Novem. Die laatste publiek-private hybride was een soort lobbykantoor voor publiek geld vanuit het grootbedrijf. Dat je onder het mom van ‘innovatie’ met publiek geld zwarte cijfers kunt schrijven.

Of RVO-parasieten nu miljarden euro’s subsidie geven om bos tot klimaatzaagsel (pellets) te vermalen, om dat in klimaatcrematoria (biomassacentrale) te stoken. Of RVO-parasieten strooien volgens de laatste beleidsmode weer subsidies richting visserij.

Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO) Subsidie dient de machtsbasis van de Oligarchie, Big Business en Big Government

Die subsidiestroom richting de visserij loopt via meerdere potjes. Een van de grootste bronnen is subsidiepotje (EFMZV) van het Gemeenschappelijke Visserijbeleid (GVB) van de EUSSR.

Zo’n 120 miljoen euro aan publieke doekjes voor het bloeden wacht de Neder-visserij, uitgesmeerd over een 6-jarenplan. Dat klinkt meer dan ’t is, want 1 milieuclub Natuurmonumenten zet per jaar al 110 miljoen euro om, waarvan 40-50 miljoen euro subsidies.

Maar de ambtenarij geeft dat publiek geld weg uit de zelfde doelen en belangen: het vergroten van de macht van Big Government en Big Capital die publieke ruimte en publiek bestuur privatiseren. Van burgers en ondernemers afpakken, ten gunste van een klein cluppie geldhaaien.

Eerdere Europese visserijsubsidies zijn ook bij tientallen miljoenen euro’s aangewend door de grote jongens als Parlevliet en Van der Plas (P&P), om grote verwerkingsfabrieken en hallen te bouwen in Duitsland. Beetje van het type als hieronder:

Moderne industrie heeft veel weg van concentratiekampen

Of deze bedrijven ook subsidie kregen voor die hallen, is mij nog niet bekend, dus laten we daar om juridische redenen geen definitieve conclusies aan verbinden. Wanneer Angela Merkel je bootjes al doopt (in Sasnitz), moet de toegang tot zoete subsidiepotten alvast geen punt zijn.

Die publieke sigaren uit eigen doos, neemt ook de Nederlandse visserijsector gewilig aan. Mogelijk vanuit het gevoel van ‘recht op publieke compensatie’ van de schade die Brussel aan de visserij doet. De schade loopt over meerdere sporen

 • Natura 2000-bureaucratie uit naam van nepnatuurbescherming
 • Windturbine-beleid uit de Renewable Energy Directive (2009)
 • Privatisering van de zee (2030 Agenda/Strategie Noordzee 2030) met mariene reservaten, zodat vissers plots niet meer op grote stukken van de Doggersbank mogen komen.
 • Aanlandplicht, bedoeld voor de vismeelindustrie/aquacultuur, maar verpakt als ‘duurzame visserij’..
 • Verbod op Pulsvisserij.

Gezellig! Werken bij Deutsche See, een bedrijf van P&P

De aanlandplicht (discardban) betekent dat je plots alle ondermaatse gequoteerde vis moet aanlanden als kotter, tegen verlies. Wie daarvan profiteren, uw Rechtse Hippie zei het al jaaaaaaaaren. Corporate BV wil dat geen vis hoe klein ook aan haar winsthongerende kapitaalhaaien ontsnapt. En zoals altijd heb ik gewoon gelijk. Zie het krantje van de visserij-industrie haar ‘agenda’:

Wie profiteert er van de aanlandplicht? Corporate BV, en de familiebedrijfjes gaan gestrekt

Vis-‘afval’ heeft nooit bestaan, men bedoelt ‘dat wat je vroeger teruggaf aan zee’.

Terwijl je eerder uit naam van innovatie-subsidies en onderzoeksubsidies in Nederland die pulsvisserij uitbouwde. Moeten de vissers na Pulsverbod weer overstappen op de boomkor. En weer 40 procent meer gasolie stoken. Terwijl ze tegelijk subsidies weggeven vanwege ‘schonere motoren’ voor de CO2 en zo. (EIA, MIA, Vamil en DEI-regeling….)

Pelagisch bootje Cuxhaven, waarschijnlijk ook ooit met subsidie gebouwd…

Innovatiesubsidie levert standaard corruptie en concurrentievervalsing. Neem die MDV-schepen, miljoenensubsdies voor de bouw van nieuwe ‘duurzame’ bootjes met bijlboeg door Padmos gebouwd. Een operatie waarvan vervolgens enkel Big Fish profiteert, de jongens die handig bij subsidie uitdelen vooraan staan.

Dus De Staat geeft, de Staat neemt, De Staat zij geprezen.

Vanuit Rostock omgevlagd naar Letland, zelfde boot van P&P, hier Bremerhaven

Subsidie om te stoppen en subsidie om te beginnen
Maakt De Staat/RVO/Brussel eerst het toekomstperspectief van de visserij zo duister mogelijk? Dan betaalt de belastingbetaler vervolgens de vlootsanering. Want de overcapaciteit die de Nederlandse overheid in de kottervloot subsidieerde met Investeringsaftrek in de jaren ’70/80, die mocht de belastingbetaler weer wegsaneren vanaf de jaren ’90.

Volgens de Algemene Rekenkamer ging er tot 2009 ook nog 66 miljoen euro naar het uitkopen van bootjes. Wat op het thema ‘overbevissing’ geen enkele invloed heeft, zolang je evenveel contingenten houdt/visrechten die in de handen zijn geconcentreerd van een paar kapitaalkrachtige visserijbedrijven (UBO’s, ultimate beneficiary owners)

Oude visserijhaven Cuxhaven

Dan zijn er tegelijk ook weer stimuleringssubsidies voor ‘jonge vissers’, dus iedereen jonger dan 40 jaar kan een startpremie van 80 duizend euro krijgen.

Visserij op menselijke schaal in Cuxhaven, oude Fischereihafen

Dat loopt dan weer via provinciale en gemeenteloketten. Want op lokaal niveau willen kustgemeentes juist die visserij graag weer behouden als economische drager. Anders heb je straks helemaal niks meer als leegloopdorp, afhankelijk gemaakt van De Stad met wat forenzen met kantoorbaantjes.

En wat toeristen uit de Stad als uitruil. Zoals je dat ook in het treurige Cuxhaven ziet, waar de oude Visserijhaven via de Fishereimeile nu vooral toeristen moet trekken.

Oude visserijhallen ademen nog iets menselijks, nu vooral onderdeel toerismebranche

Subsidies verdelen om te heersen
Vanuit de Vissersbond is een speciale BV opgericht, Ursa Major (Grote Beer) van Derk Jan ‘de Grote’ Berendse en Johan Nooitgedacht. Om die sigaren uit eigen doos volgens strategisch eigenbelang te verdelen en heersen. Dat belandt vooral in diepe zakken en vergaderuutjes, 97 procent van de visserij ziet er niets voor terug.

Zie bijvoorbeeld het treurige debacle van de “Scholburger’, miljoenen euro’s subsidie om de schol te ‘vermarkten’ als goedkope snack met paneermiddel er om.

Dit ademt nog ‘gezelligheid’

Daarnaast trekt RVO enkele voorkeursbedrijven op de voorgrond, die ze dan als speciaal op hun website vermelden als de Ekofish Group. Een strategisch opererend bedrijf, dat kundig inspeelt op het Pulsverbod met nieuwbouw. Met Flyshoot-techniek en MSC-labeltjes, modelbedrijf voor de Grondstofoligarchie.

Ekofish hanteert precies het 2030 Agenda-proza van Big Fish en het Globalisme in Amerikaanse Haai-potential turbotaal.  ‘Global’ en ‘Future’ en ‘Sustainable’: duurzaamheid volgens globalisme-definitie van de Wallstreet Grondstof-haaien. Immers, wanneer je al generaties van vader op zoon vist, is dat niet al duurzaam?

Precies. Doe liever gewoon normaal en praat gewoon Nederlands.

Trudy is er ook gek op!

Niet toevallig nam Pelagocowboy Van der Zwan (Scheveningen) met zijn zeestofzuigers in oktober 2018 een belang in dit Urker bedrijf van de vijf ‘De Boer’-brothers.

De Vissserijnieuws schrijft het persbericht over met dat typische ‘high potential‘-proza dat we uit de stal van Big Fishbrother kennen (de Quota 500-aanvoerder), Parlevliet en Van der Plas (P&P), tevens eigenaar van grote Duitse bedrijven als Deutsche See.

Die overname kun je ook in globaliserings-perspectief zien, en de resulterende uitholling van lokale gemeenschappen. Waarbij De Staat als oligarchie, verlengstuk van Corporate BV handelt, met een harteloze ideologie als bindmiddel; Das Kapital, dat Waarde offert voor Winst (ten koste van alles).

Een exacte kopie van dit verhaal in de Visserijnieuws-special (blz 44-45, 15 februari 2019, nr 7)

Concurrentie-vervalsing met subsidie van RVO
In het krantje van de industrie, Visserijnieuws lezen we een exacte kopie van het propaganda-verhaal op de RVO-webstek hoe ze voor de ordinaire bouw van nieuwe scheepjes (extra vlootcapaciteit) miljoenen euro’s subsidie kunnen vangen.

Uiteraard nu onder de noemer ‘klimaat’ en ‘milieu’, versmald tot ‘energiepolitiek’. Of je verpakt ordinaire nieuwbouw voor je commerciële vloot als ‘innovatie’, en hoppa: daar komen de publieke miljoenen. Net als wereldvrede, je kunt niet tegen ‘innovatie’ zijn. Een toverwoord dat ‘de belangen’ dient van De Oligarchie.

Subsidietoekenning loopt via de Milieu Investerings Aftrek (MIA), de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) en de Energie Investerings Aftrek. (EIA). Daarnaast kun je via een DEI-regeling per project 6 miljoen euro subsidie krijgen.

Ongezellig, de nieuwe haven

De alleraardigste subsidie is de ‘Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk”. (WBSO) Liefst 1,2 miljard euro sigaar uit eigen doos looft onze leugenachtige en corrupte overheid uit, voor ieder bedrijf dat de belangen van De Oligarchie Nederland dient, de klimaatmode en de grondstofpolitiek van globalisten (2030 Agenda).

Met een combinatie van WBSO-subsidie en DEI-subsidie kon de Ekofishgroup zo weer ‘duurzame’ bootjes bijbouwen. En lachende derde zijn wanneer dankzij de wanprestaties van Ton IJlstra (Economische Zaken) meerdere Urker familiebedrijfjes onder water gaan.

…maar hier treedt de bureaucratie al in werking, Unser Gruss ist Mehr Europa!

Wie Pakt & Profiteert, en wie verliest?
Tegelijk kampen de familiebedrijfjes- die van de ‘vlaggetjesdagen’ en menselijke visserij-kneuterigheid, bij terugschakelen naar boomkor met meerdere problemen:

 • het benodigde motorvermogen voor vissen met boomkor is veel hoger, en dat hebben een aantal net teruggeschroeft dankzij pulsvisserij. Bijvoorbeeld met een nieuwe schonere motor, een giga-investering
 • met de aanlandplicht erbij hebben ze plots aanvullende verwerkingskosten en gebrek aan ruimte, nog meer lastenverzwaring
 • Papieren Duurzaamheid als ‘MSC’ werkt ook enkel lastenverzwarend voor familiebedrijfjes.

Zoals de vishandelaar in Cuxhaven ook vaststelde: NIEMAND in de winkel vraagt naar ‘MSC’, ze willen gewoon lekkere vis uit zee. Ecolabels kosten vissers vooral smakken geld.
MSC werkt alleen ten gunste van Big Fish en Unilever.

Profit & Profit heeft ook MSC. Wie geld heeft kan corporate duurzaamheid kopen, want papier is gewillig. MSC is ook voor globalisme ontworpen door Unilever-bonuskoning Anthony Burgmans, (later oa Akzo Nobel). Ook Mark Rutte werkte bij het koolvis verwerkende Kapitein Iglo (Unilever), Iglo is nu door een Amerkaans investeerder opgekocht.

Alles mega, recht,hoekig, Das Kapital, dikke kans dat ze hiervoor ook een subsidie kregen voor ‘duurzaam’ of ‘klimaat’.

Komende jaren zullen diverse Urker familiebedrijfjes dus omvallen. En de mariene grondstofhaaien van Big Fish, staan dan alvast klaar om ze op te kopen. Dus dat je vissers in loondienst krijgt van de mariene grondstofindustrie.

Niet voor niets zit de lobbyist van P&P, Niek Jan van Kesteren (CDA-senator, VNO-NCW) ook in het bestuur van DE Plaag van de kottervisserij Stichting de Noordzee. Een entiteit die door VNO-NCW-bedrijven op de been gehouden wordt en onze leugenachtige corrupte overheids-ambtenarij.

Tegelijk kan onze leugenachtige en corrupte overheidsambtenarij zichzelf weer vrijpleiten met ‘duurzaam’ en ‘innovatie’, nieuwe bootjes als vlaggenschepen voor de moderne visserij van Nederland.

P&P-kantoor Bremerhaven, er kwam ook een hoge LNV-ambtenaar werken, zijn naam houdt U van mij tegoed

Leugenachtig en corrupt mag hard ‘klinken’, de waarheid heeft een schel geluid en dat is niet de schuld van de auteur hier. Nigeria aan de Noordzee, de ambtenarij als verlengstuk van Corporate BV. Waar een hoge ambtenaar van LNV vervolgens gaat werken bij….P&P.

Geld en macht zijn het enige dat telt in een seculiere economie, waar de Oligarchie met subsidies haar machtsbasis bestendigt. Via corrumpering en consolidatie van eigenbelang. Terwijl- zie de foto hieronder- ook een eeuw terug speelden geld en macht een rol. Maar er bestond ook nog zoiets als sociale verantwoordelijkheid en sociale cohesie.

Dat zie je meteen aan de gehele uitstraling, van gebouw en de mensen.

De menselijke maat van vroeger

Das Kapital vernietigt alles van Waarde
Dus om samen te vatten: subsidies dienen meerdere strategische belangen die altijd in het voordeel werken van 2 partijen: Big Government en Big Business/Big Fish. Zij die de lasten verzwaren, en zij die deze lasten via Groot Groter Grootst kunnen betalen, bijvoorbeeld door ze op salariskortingen af te wentelen of de primaire producenten.

En doorberekenen aan klanten.

Immers; als garnalenvissers maar 2 euro 87 voor een kilo krijgen. Waarom betaal je als klant in de winkel uiteindelijk voor 100 gram al 5 euro? Aan wie komt die overige 47 euro toe?

De kleintjes die het DNA van werkend Nederland vormen met nog resterend sociaal besef, cement van uithollende visserijgemeenschappen die houden het nakijken. Omdat ze geen subsidiespecialist in dienst hebben, maar als visser gewoon doen waarom ze op zee gingen; om op vis te vissen.

De menselijke maat…

En zo ligt de ontmenselijking van de maatschappij en de uitbuiting van natuur mooi op schema, uit naam van ‘duurzaam’. (2030 Agenda) Aan de bouwwijze herken je ook de filosofie. Moet je de oude visserijhaven van Cuxhaven zien, iets waar je als mens direct ‘thuis’ voelt. Een bouwwijze die een gezamenlijkheid uitstraalt.

Terwijl die golfplaathallen en vrieshuizen de filosofie ademen van vlugge winst en parasiteren op mens en natuur. Bijna als een soort concentratiekampen met puntige hekken, prikkeldraad en bewakingscamera’s.

Moderniteit met haar concentratiekamp-allure

Dat je met witte petjes op achter een stalen hek zit, even peukje roken om weer uitgezogen te worden voor winstmaximalisatie. Momenteel zit Sea Shepherd op de hielen van Poederneus en Partners haar Annelies Ilena. Nu heb ik niets met dat Postcodeloterij-bootje vol links-liberale eigengeilers. Maar evenmin iets met die stofzuigers der zee.

De vraag die nog resteert is: willen we door de kat gebeten worden, of door de hond. Want zoals je kunt stellen ‘Weg met de Amerikanen en hun Globalisme’, wil je dan door de Chinezen uitgezogen worden? En zo kun je als Nederlanders ook stellen. P&P, dat zijn tenminste onze EIGEN stofzuigers der Deutsche See.

Duurzaam! MSC!

If You Can’t Join them, beat them to death
Nou ja, eigen…. We zien verder ook dat het enige onafhankelijke platform op internet van de in deelbelangen verstrikte Visserij er niet meer is. Visserijnieuws.PUNT.nl, linkt nu door naar het inmiddels door Visned/Vissersbond ingekapselde EMK, de actiegroep die Nooitgedagt/Visser voor eigen politiek aanwenden.

Wat dus inhoudt; gewillig meewerken aan de verdere privatisering van de publieke ruimte, de natuur en het publiek bestuur. ( = 2030 Agenda)

Baken Cuxhaven

Het zijn Interessante Tijden. Of had ik dat al eens vermeld? En zijn ook oplossingen te bedenken: If you can’t join them, beat them to death. Een NEXIT verlost ons van veel lastenverzwarende en averechtse regulering. Ook los van het Brusselse circus kunnen we prima wereldhandel bedrijven.

Klimaatbewust 🙂

En dat in combinatie met eerlijker concurrentie – dus herverdeling visrechten met spelers die tegenwicht bieden bij Big Fishbrother. En bovenal: het opheffen van RVO- dat miljardengat bij het ‘Ministerie van Klimaat’. Die Orwelliaanse entiteit elimineert onze zelfbeschikking en schoffeert eerlijk ondernemerschap.

Beleid bij RVO is een succes wanneer alle belastinggeld weer is opgemaakt. Zo verdampt bij het ‘Ministerie van Economie en Klimaat’ nu 4 miljard euro per jaar via 3000 werknemers. En dat is nog maar 1 ministerie, dat van ‘Economie’ verstand zegt te hebben.

3 Replies to “RVO-subsidies visserij vervalsen concurrentie voor Big Fish…”

 1. Het wordt tijd dat wij de klok gelijk zetten ,en dat de kleine familie bedrijven dezelfde rechten krijgen als de banken en verzekerings bedrijven ,Henk Grifhorst voorzitter Foundation World haelthy ocean Netherlands en Mkb adviseur

 2. “Nou ja, eigen…. We zien verder ook dat het enige onafhankelijke platform op internet van de in deelbelangen verstrikte Visserij er niet meer is. Visserijnieuws.PUNT.nl, linkt nu door naar het inmiddels door Visned/Vissersbond ingekapselde EMK, de actiegroep die Nooitgedagt/Visser voor eigen politiek aanwenden.”

  Hier begrijp ik niets van.
  Wat is er mis met https://www.visserijnieuws.nl/ ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *