‘Onafhankelijke’ Louise Vet (NIOO, WNF) met Club van Rome in bed

Onafhankelijk als ‘democratisch’ bij DDR

Van Liberalen bewondert uw Rechtse Hippie het vermogen in de eigen leugens te geloven, wanneer je ze maar vaak genoeg herhaalt. Hoe vaak je jezelf ook ‘onafhankelijk’ laat noemen als voorzitter van ‘Deltaplan Biodiversiteit’.

Iedereen met een internetaansluiting ziet bij Louise Vet (NIOO-KNAW) dat dit woord evenveel betekenis heeft als ‘Democratisch’ bij de DDR, of de ‘democratisch’ gekozen Mobutu van Democratische Republiek Congo.

Deze vrouwelijke variant op Jan Rotmans ligt met de Club van Rome in bed, en misbruikt continue de sociale status van haar KNAW-positie voor globalisme-activisme. Ook is milieuhuppelmeisje Vet lobbyiste voor het Wereld Natuur Fonds, net als Rewilding-adept Han Olff.

De Club waarvoor Mobutu als CIA-acoliet in 1970 nog 10 duizend euro van zijn Zwitserse Rekening haalde, als lid van Prins Bilderberg (oprichter WNF) zijn 1001-club-zakennetwerk.

Ook Vet haar links-liberale AIRMILES-sparende acoliet Paul van Bodegraven (wandelreisbureau en KNNV-hoofdredacteur) noemde Vet weer ‘onafhankelijk’ in het artikel hieronder in De Levende Natuur; het subsidieblaadje van de natuurherstel-industrie.

Daarin bedelt die linkse homofiel weer om subsidie. Want het publieke geld voor de publieke zelfverheffing van Louise en haar ‘kwartiermakers’ is er nog niet.:

Onafhankelijk als Harry Potter-bezwering

Repressieve wolligheid; “Verbinden’ in ‘coalities’ 
Vet zit tot haar nek in allerlei financiële belangen die ze als ‘onafhankelijk’ voorzitter van ‘de kwartiermakers’ van Deltaplan Biodiversiteitherstel kan dienen. Al was het maar om onderzoek-subsidie binnen te trekken voor NIOO-KNAW. Alsof het hogere wiskunde is, insecten in je tuin krijgen.

Plant wat fruitbomen, vlinderstruiken en in no time zijn ze een ware plaag, die ‘verdwenen insecten’.

Fruitbomen planten, dat kun je ook zonder Prof.dr.-titel en duur onderzoek: wat is dit voor bijensoort?

Toverkreten als ‘verbinden’, die zijn de taak die globalisme-activist Vet is toebedeeld. Dat ‘verbinden’ kun je ook uitleggen als ‘de mond snoeren’. Dat niemand meer voor zichzelf mag denken. Iedereen moet in het hok van een specifieke visie op natuur, het Globalisme-Alarmisme van de Club van Rome (1968) en Wereldbankiers (‘biodiversiteit’ van Thomas Lovejoy).

Op die wijze verknoopte onze huisglobalist van McKinsey en David Rockefeller’s Trilateral Commission, Pieter Winsemius ook Natuurmonumenten al in allerlei actie-coalities. De wollige taal van ‘verbinden’ en ‘samen’ betekent in de praktijk vooral dat je niet meer onafhankelijk en kritisch mag zijn. Een intelligence-strategie.

Amerikaanse wildernisideologie implementeren in Nederland (rewilding met oa Han Olff)

De mond dicht verbinden voor globalisme-belang
Door al die coalitie-verknoping en belangenverstrengeling houdt Natuurmonumenten nu haar mond, wanneer windturbines in natuurgebied verschijnen. Omdat ze met WNF en Greenpeace zijn verknoopt en een lobbycoalitie Groene 11. En omdat ze via inkomensafhankelijkheid (subsidie) tot voertuig zijn gemaakt van de Oligarchie BV Nederland. Groenwasserette van Corporate BV.

Louise Vet moet dus (al dan niet bewust) iedereen in het hok drijven van multinational-belangen en de Club van Rome. Want dat is waar ‘bio-diversiteit’ net als ‘bio-massa’ voor staat, net als Natural Capital; uit de stal van Wallstreet-miljardairs en ‘filantropen’ als Bill Gates, Ford Foundation, Rockefeller Foundation.

De zakelijke cirkel waarin WNF-oprichter/oplichter Bernard van Lockheedaffaire tot Buitendendeurneuker al in bivakkeerde. Tot hij in 1973 van bankier David Rockefeller moest opkrassen als Bilderberg-voorzitter. Waarna Rockefeller’s Chase-adviseur John Loudon (tevens Shell-president) ‘Prins’ Bernhard verving als voorzitter van het Wereld Natuur Fonds.

Ook daar trad Bernie af toen de Lockheedaffaire openbaar werd. Je hoeft de geschiedenis van ‘groen’ maar te bestuderen, en je bent IETS minder naief over wat die mensen nu werkelijk voorstaan. Geld en Macht met knuffelbaar vernis. (Panda, het symbool voor hun invloed in China na Cultureel Revolutionair Mao via Henry Kissinger)

De KNAW; beleids-prostituees van het Eurofederalisme

En dan ook die term ‘biodiversiteit’, bedacht door Amerikaanse globalisten voor de eerste Conservation Biology-conferentie in 1986 in Washington DC. Opgezet door de acolieten van Paul Erhlich, zijn pupil Michael Soule en natuurlijk E.O Wilson, de man die de helft van de planeet tot Wildernisreservaat wil maken.

Die Half Earth zagen we overigens al terug bij de gebroeders Howard en Eugene Odum, respectievelijk cyberneticus (oorsprong ‘Systeemanalyse, van Club van Rome’s IIASA) en ecologie-popularisator.

KNAW-budget ook volledig op payroll van de beleidstrein

De onafhankelijke besteding van 140 miljoen euro subsidie
De KNAW waarvan Louise belangen behartigt, die is ook ook even ‘onafhankelijk’.

Ze hebben alleen al in 2016 ruim 142 miljoen euro (Europese) onderzoeksubsidies te verdelen, toegekend om het Eurofederalisme van academisch randje te voorzien. Dus moeten ze als ‘Climastitutes’ (klimaatprostituees) dus permanent schreeuwen dat De Planeet ten onder gaat, ‘maar er zijn nog onzekerheden’ (wij willen meer onderzoek kunnen doen’).

Ze moeten al die verdampte miljarden euro’s gemeenschapsgeld voor grotendeels nutteloos onderzoek rechtvaardigen.

Alleen al Wageningen UR verdampt zo jaarlijks 400 miljoen euro, en dan: tegen welke publieke baten? Neem alleen al het werk van hun ‘persoonlijk hoogleraar’ Wim de Vries, waardoor de boerenstand met miljarden euro’s lastenverzwaring wordt opgezadeld (PAS, en stikstofknijpen voor ‘biodiversiteit’)

Bij uw Rechtse Hippie voor huis gonst het van de bijen, hommels en zweefvliegen; laat mij je tuin eens zien Louise?

Pas tegen het pensioen, gaan ze dan plots moedig, kritisch en onafhankelijk doen, die academieprostituees.

Mobutu met zijn luipaardhoedje was overigens 1 van de 1001-club waarmee Prins van Lockheedaffaire tot Buitendendeurneuker het eerste kapitaal vergaarde voor Wereld Natuur Fonds (WNF) waar Louise ook lobbyist/bestuurder voor is.

Iedere zakenman, danwel dictator, 1001 in getal uit Meesterspion Bernhard zijn globalisten-netwerk haalde even 10 ruggen van de Zwitserse Rekening. En dan kon Bernie mooi neushoorntjes vangen in Afrika, met huurlingenlegers op ‘stropers-jacht’/mensen zonder proces of rechtsgang dood knallen. Het waren toch maar van die zwarten, die zich zo rapide voortplanten…(Project Lock)

Een lekker stel 🙂 Natural Capital, Klimaat & ‘Biodiversiteit’, allen uit de koker van globalismepolitiek Club van Rome & Wallstreet-miljardairs

Excelleren in veelzeggende nietszeggendheid
Zelfaanbidder (liberaal) en globalisme-lobbyist Louise Vet, acoliet van de Club van Rome, ex-katholiek is ook vaste predikant bij de Springtijsekte van Wouter van Dieren op Terschelling. En dus lobbyist- bestuurder bij de groenwasserette van multinationals, Wereld Natuur Fonds.(WNF), opgericht door CIA-spion Prins Bilderberg.

WNF is het reclamebedrijf dat ’t gros van haar budget verdampt… aan reclame en fondsenwerving, zoals uw Rechtse Hippie toonde in ‘Het Wereldbestuurfonds‘ (2012), het onderzoek werd door alle media opgepikt van Zembla en Radio 3, tot De Telegraaf en 1 Vandaag.

Zodat ze- in combi met de Zembla-docu ‘Der Pakt mit dem Panda‘ van Wilfried Huisman ‘hoeps’, even 60 duizend leden kwijt raakten. 🙂 Joehoee! 🙂

‘The Links between Key Environmental Groups, Big Business and Government’.

Dat deed ze toch mooi even pijn, die globalismeclub van Springtij-bestuurder en VVD-vicevoorzitter Robert Reibestein, tevens WNF-lobbyist en van George Soros zijn cluppie (European Council on Foreign Relations met Mabel Nat Broekje van Bruinsma van Oranje als voorzitter).

Ook al net zo ‘onafhankelijk’ als Louise de Onafhankelijke. Ook Ed Nijpels noemt zich ‘onafhankelijk’, dat is echt zo’n woordje voor liberalen van ‘wij hebben schijt aan U’/geilen op onszelf. Een bende criminelen kortom, die achter de tralies hoort. Zoals Bernhard ook in de diepste kerker hoorde, maar daar dankzij zijn sociale positie mee weg kwam. Ook ‘onafhankelijk’ dus, SS-prins Bernhard de Neushoorntjesvanger.

‘Onafhankelijk’ betekent dus de Liberale waarheidsopvatting; als IK het wil geloven is het waar… Dat je objectieve waarheid ontkent, en je individuele perspectief Absoluut maakt. Dan kun je ook nooit ongelijk hebben, en altijd onzin blijven verkopen zolang iedereen dat maar (gedwongen) slikt. De VVD-variant op “Warheit ist was Die Partei Fragt’.

Ook Wereld Natuur Fonds en Springtij, Reibestein

Of neem ook deze esoterische geloofs uitspraak, dat de reclameafdeling van NIOO-KNAW laat optekenen uit de mond van Vet, bij de krant van Herman Wijffels en zijn Duurzame 100-World Connectors (Earth Charter-verspreiders)

‘De trend staat voor een brede benadering: alles hangt met alles samen, bodem, lucht, water, natuur en landbouw.’

Pas door naar die samenhang te kijken, kun je het verlies van insectensoorten en andere vormen van biodiversiteit zien voor wat het is: een gevoelige klap die onze hele leefomgeving minder veerkrachtig maakt en uit balans brengt. Alleen al daarom is ecologie bij uitstek ‘de wetenschap van de 21ste eeuw

Zelfbevlekking van dat andere Worldconnectors-podium van Wijffels/Mulder, dagblad Trouw en haar ‘duurzame 100’

Ik lieg, hij loog, wij ecologen. Zeg dan gewoon ‘wij willen tot in de einder onderzoekssubsidie’. Bovendien ventileert Vet geen WETENSCHAPPELIJKE maar IDEOLOGISCHE uitspraken, verwant aan de hardnekkige mythe van ecologie; de ‘Balance of Nature’, het Natuurlijk Evenwicht’ dat ‘uit balans’ zou raken. (zie ook Picket & Kolosa 2007)

Dus wat ‘doet’ Louis nu; Louise, toon mij je tuin, dan kan ik zien of je ook werkelijk om natuur geeft, of alleen om jezelf.

Selectief Alarmisme betaalt academische rekeningen

Ezels en Schurken; Louise Vet is een Egostreeltje/ezeltje
Nu stelde een hoogleraar ecologie tegenover me, 1 van de weinige nuchtere mensen in ecologenland, waar 95 procent een politiek ideoloog is; Je tegenstanders komen in 2 gedaantes, zo sprak mijn vader zaliger. Ezels en Schurken.

Louise is een ezeltje, net als Wouter van Dieren. Je voedt hun ijdelheid, geeft ze wat subsidie. En ze zijn dankbaar pion voor je destructiepolitiek. Voer maar eens een gesprek met Louise, het is een ondraaglijk licht huppelmeiske, dat gewoon maar wat roept dat haar valse zelfbeeld streelt. Iedereen weet, dat Louise Vet Egostreeltje heet.

Dus bidden we voor haar, vanuit De Abdij, met de komst van Pasen in gedachte; Heer Vergeef Louise Elisabieth Maria Vet, zij weet niet wat zij doet. Een handig ezeltje, maar niettemin Iiiaaaaa.

Samen! Verbinden! ( = wij dulden geen onafhankelijk denken of tegenspraak)

Wat haar Deltaplan Biodiversiteit betreft; dat is nu al een succes. Het genereert aandacht voor het valse zelfbeeld van Louise. En je houdt weer een hele horde volstrekt nutteloze academici aan het werk, gezeteld aan het Toernooiveld in Nijmegen. Veruit de meest ”biodiversiteit’-arme en meest kale plek van Nederland.

Zo’n typische architectonische vrucht van technocratisch denken, waar ook ‘biodiversiteitherstel’ op stoelt. Dat ambtenaren topdown de wereld even gaan verbeteren, als alle oppositie maar even de bek houdt (‘Verbinden’), en niet waarneemt wat hij ziet:

…het insect- en vogelloze hoofdkantoor van Sovon aan het Toernooiveld in Nijmegen. Aan de vruchten herkent men de boom

Kop houden en doen wat Grote Broer/’de’ wetenschap zegt. Bij Radboud Universiteit heb je de zelfde links-liberale homofielen en eigengeilers, die zich kleden in militaire kreten als ‘kwartiermaakuurrrr’ en ‘aanjager’.

Ambtenaren dus die wat vergaderen tot de subsidie op is. En is alle publiek geld op aan zelfbevlekking in vierkleurendruk, dan scheidt ook het Deltaplan Biodiversiteit er mee uit. Ondertussen plantte uw Rechtse Hippie zonder een cent subsidie zijn tuin vol met fruitbomen.

Het zoemt en gonst hier

En van die ‘dramatische achteruitgang’ van ‘de’ insecten is hier alvast geheel niets te zien. Bij U wel?

Wat is dit voor Hommel?

Abdij met ‘ommuurde tuin’ = het Paradijs

One Reply to “‘Onafhankelijke’ Louise Vet (NIOO, WNF) met Club van Rome in bed”

 1. https://www.youtube.com/watch?v=gFYBzEPmC7o
  https://www.youtube.com/watch?v=8sjXsMCd_5c
  https://www.youtube.com/watch?v=bbWWYmereaw

  Drie aardige filmpjes van louise vet, waar op zich niet heel veel op aan is te merken, denk ik als boer.
  In het filmpje over poep doet ze wel een opmerkelijke uitspraak, ze keert zich tegen de biobased economie, waar haar wur collega Theo Vogelzang binnen de wur wel aan trekt, en nu bij zijn nieuwe baantje bij landschappen nl, de boel wil verbinden. volgens mij gaat hij daar de rommel die op het land van het fryske gea groeit verkopen als biobased economie spul voor in de grote oven in de eemshaven. en co2 rechten verzilveren in de natte veen polders.
  Maar wat is er in die 4 jaar gebeurt( klimaat agenda) waarin vet zich tegen biobased uitlaat en meer voor behoud van koolstof kring loop in de bodem is. dus ook geen dierlijke mest vergisten, want dan verbrand je de koolstof die anders terug zou gaan naar het bodemleven op de grond.
  Rare draai heeft ze gemaakt, lijkt mij. En wat over het verdien model, waarom moet dat via natuur inclusief GLB subsidie. Waar ze voor pleit op de bijeenkomst van panorama nederland in leeuwarden vorige maand. Gezond voedsel is toch het mooiste verdien model wat er is. weg met de pille draaiers. de koe verzameld wel alle nutriënten uit het gras en door de melk en vetvlees krijgen mensen op het noordelijk halfrond zo al eeuwen voldoende vitemine D binnen om gezond rond te huppelen. We hoeven alleen maar wat grens en markt bescherming te regelen en de boer vaart er wel bij, net als de bevolking.

  in het andere filmpje hier onder slaat ze wel de plank mooi mis, en zie je dus ook direct wat het intellect is van deze mensen. 15000 liter water voor een kg rundvlees. en water raakt op. volgens mij verdampt er elk jaar weer wat zee water. dat is prima te gebruiken op het land..
  https://www.youtube.com/watch?v=48yFWouoVFg

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *