Milieubeweging werd PR-agent Intensieve Mensenhouderij…

Kritische elementen door Globalisme tot eigen agenda aangewend

Bij een veehouderijbedrijf in Oudehorne Friesland sloegen honderden koeien op hol, zo meldt Melkvee, mogelijk dankzij tests met het 5G-netwerk dat World Economic Forum met haar techno-acolieten wil uitrollen voor ‘Het Internet van Dingen’.

Zoals milieuclubs lijden aan de naturalistische drogreden (als het ‘natuurlijk’ is, is het goed, maar parasitisme is ook ‘natuurlijk’), zo leiden techno-nerds aan de technologische drogreden; als iets technologisch mogelijk is, dan is het goed. (de atoombom is ook vernuftige technologie, concentratiekampen waren ook techno-vindingen)

En dan moet het.

Geïnformeerde geruchten doen de ronde, dat ook de massale bomenkap mede gemotiveerd is door uitrol van dat 5G-netwerk. Omdat bomen dikker dan 30 cm het datatransport op de gebruikte frequenties zou hinderen. Daar heeft uw Rechtse Hippie zich nog niet in verdiept.

5G, INternet van Dingen en Artificial INtelligence uit zelfde koker als klimaatfacisme (2030 Agenda)

De Vierde Industriele Revolutie; alles dat ‘smart’ heet
World Economic Forum en haar technoliberalen (geloven in ‘bevrijding’ door techniek) noemen die alsmaar voortschrijdende technocratisering ‘De Vierde Industriële Revolutie’. Je hoeft die kreet maar op je zoekmachine in te tikken, en de gecontroleerde agitatiepropaganda (social engineering = technodenken) die bij ons ‘de Vrije Pers’ heet papegaait het in regenboogkleuren.

Het idee van die uitbreiding van het WWW is dat je ook objecten en levende wezens (bij techno’s en hun bankiervampiers is alles ‘object’, een ‘asset’, onbezield) kunt ‘aansluiten’ op het WWW.

De benodigde hoeveelheid data-transport zou om een 5G-netwerk vragen, en de ‘nieuwe economie’ draait dan ook vooral om ‘data’ als het Nieuwe Goud. Je ziet verder een grote overlap tussen klimaatfascisten en adepten van Artificial Intelligence (lerende machines)

Resource Ecology; ‘anti-poaching’ = meer George Orwell

Het Leven offeren op altaar van Efficiency
Ook Wageningen UR (Resource Ecology) voert nu onderzoek uit in die ‘Internet van Dingen’-richting, dat je de nazikoeien van Frans Vera in de Oostvaardersplassen voorziet van zenders met bijvoorbeeld hartslagmeter.

En dat je dan bijvoorbeeld op afstand achter je computer een gedragsverandering in een koeienkudde kunt lezen. Ook wil 2030 Agenda-universiteit Wageningen UR vanuit de ruimte zo ‘biodiversiteit’ beschermen, een kreet die uit het zelfde technofascisme geboren werd. Het ‘natuurlijk kapitaal’ van globalist-bankiers, niets mag aan hun investeerdersklauwen ontsnappen.

Je voelt al, wat voor Orwelliaanse toepassingen hier voor mensen in het verschiet liggen. Net als bij het klimaatfascisme, zie je hier de denkwijze van ‘resource managers’, het technodenken. Alsof ALLEEN wetenschap en techniek HET antwoord bieden op alle levensvragen.

Op die techno-denkwijze leunt de hele moderne academie-industrie, en haar rechtvaardiging voor het jaarlijks verbranden van miljardensubsidies. Waarin samenleving is vervangen tot ‘productiemaatschappij’, die 1 kernwaarde nastreeft ten koste van alles: Efficiency. Dus noem je bomen ook voortaan ‘biomassa’, natuurlijk kapitaal, en mensen zijn ‘Menselijke Voorraden’ (Human Resources)

Zelfde idee

Woede tegen de machine
In ‘Fifty Key thinkers on the Environment’ (2001, Routledge) vind je van Heidegger tot Schumacher (1973) al de waarschuwing voor het techno-absolutisme waarop kritiekloos enthousiasme voor 5G en ‘Vierde Industriële Revolutie’ is gebaseerd.

 •  ‘Het Leven’  raakt ontheiligt en overbodig door technologisering, redeneren volgens de technologische drogreden. Zo is ongeveer de centrale kritiek sinds de Romantiek, als reactie op De Verlichting met haar aanbidding van Het Licht der Rede, de religie van ‘wetenschap’ (Scientisme; alleen wetenschap levert antwoord op al onze vragen).

Die kritische kijk was een groot deel van de oorspronkelijke milieubeweging doortrokken. Met opvallend veel (ex-) Duitsers, van nazi-mysticus Heidegger en Ernst Friedrich Schumacher (Klein is fijn, economie alsof mensen er toe doen 1973) tot Aldo Leopold, de grondlegger van ‘Conservation Biology’ in Amerika. En met de Noor Arne Naess ook inspirator van ‘Deep Ecology’.

Blijkbaar haal je de Germanen wel uit het bos, maar het bos niet uit de Germanen. Ze blijven ‘terug naar de natuur’ gaan of willen. 🙂

De centrale noemer in veel van hun kritiek: techno-effciency is een geestloze ideologie is die mens tot slaaf van de machine maakt, en Het Leven ontheiligt. Een aloude angst, die je natuurlijk al bij Frankenstein (1818) ziet van Mary Shelley.

Lucifer, de Lichtbrenger = Prometheus

De mens die slaaf van eigen creaties wordt. Al noemde Mary Shelley haar boek als ondertitel ‘De Moderne Prometheus’. Dat kerelthe uit de Griekse mythologie die het Godenvuur stal, om het bij de mensen te brengen. Dat Godenvuur zou je bij de Amerikanen ‘De Atoombom’ kunnen noemen.

In Prometheus herkennen we natuurlijk ook ‘Lucifer de Lichtbrenger’, het symbool van De Verlichting dat op de voorkant prijkte van de Theosofical Monthly.

En die toortsdrager zien we terug in het Vrijheidsbeeld van het Liberalisme-fascisme van de Amerikanen. De Lichtdragers van het Liberalisme, die een Nieuwe Wereld Orde nastreven (George Bush 1990), een Unipolaire wereld onder Anglo-Amerikaanse hegemonie sinds de Eerste Wereld Oorlog met 1 munteenheid die domineert (sinds 1973 de Oliedollar).

De Moderne Prometheus

Klein is Fijn, of is groot toch beter?
Je loopt dus het gevaar dat je ‘neo-Ludiet’ wordt genoemd of als de Amish gaat leven met paard en wagen, wanneer je ageert tegen nieuwe technologie als 5G en ‘Het Internet van Dingen’. Toch blijft de kritiek van die ‘orthodox’-groene denkers relevant tegenspel.

Zoals ‘Klein is Fijn’ van de Duits-Amerikaanse econoom Schumacher (1973), ‘Economie alsof mensen er toe doen’. Vooralsnog lijkt het dat het neoliberale technofascisme, haar ideologie van ‘economie’ versmald tot efficiency, en haar exploitatiebulldozer onoverwinnelijk is. Zodat we via 2030 Agenda in een mondiale ‘Intensieve Mensenhouderij’ geperst worden van de productiemaatschappij van Resource Managers, nu uit naam van ‘Het Klimaat’.

Uw Rechtse Hippie heeft al die techno-onzin alvast niet nodig, althans: wanneer het een ideologie wordt en middelen een doel op zich. Terwijl je Het Leven (het doel) tot middel maakt, en het Goede, Ware en Schone offert op het altaar van je enige waarde; ‘efficiency’. Een cultus van de Dood.

De meest efficiënte manier van leven is zelfmoord; al dat sentimentele gedoe tussen geboorte en verscheiden er uit filteren, zodat je eerder bij het einddoel bent

🙂 Die techno-denkwijze is al mainstream. Je noemt bomen ‘biomassa’, en een inwisselbaar object voor seksuele projectie ‘lekker ding’. Ontzieling van ‘het Leven’ is de norm.

..economie alsof mensen er toe doen (1973); Ernst Friedrich Schumacher

Dropouts in een reservaat, en ‘de rest moet wel mee’
Bij 2030 Agenda zie je dus, hoe het Technofascisme van Resource Managers en hun World Economic Forum zich in groene schaapskleren kleden van CO2: dat je de meest gunstige stof die mensen produceren voor vergroening, tot de doodsvijand van de planeet uitroept.

Door de ezels van de milieubeweging voor hun karretje te spannen, maakten de Resource Managers rond de Club van Rome juist de belangrijkste critici van Big Tech & Big Government onschadelijk via inkomensafhankelijkheid (subsidie & loterijgelden).

Sterker nog, milieuclubs werden (in NL) vanaf de jaren ’80 het marketingbedrijf van Corporate BV dankzij VVD’ers als Ed Nijpels en Pieter Winsemius.

Ons 1984

Het loont hier om je klassieken te kennen. Herlees zowel Brave New World (Aldous Huxley) als 1984 van George Orwell.

Het ‘je moet wel mee, of je wilt of niet’ vind je terug bij het in de gecontroleerde agitatiepropaganda (‘De Vrije Pers’) zo gehypete ‘Homo Deus’ van Yuval Harari. Op weg naar de menging van mens en machine (‘singularity’) zou er geen alternatief zijn. Je MOET wel mee, aldus Harari of je komt bij de achterblijvers.

In beide dystopische romans 1984 en Brave New World, vind je de  techno-kritische kant van de milieubeweging weggezet in ‘reservaten’. Mensen die weigerden met ‘het systeem’ mee te doen, en die daar dan als halve wilden leven los van ‘Het Systeem’. Huxley en Orwell (bedenker term ‘Koude Oorlog’) snapten zeer goed – afkomstig uit de Angelsaksische elite- hoe die elite dacht.

En waartoe dat seculiere technocratische denken leidt, zoals van Aldous zijn broer Julian Huxley, eugeneticus en oprichter WWF/IUCN.

Rockefeller Capital Management. Van die privatisering der Noordzee en ONZE visgronden voor Amerikaanse kapitaalhaaien is Wim van Urk de uitvoerder

2030 Agenda & 5G, ons eigen 1984.
Het is historisch eenvoudig te herleiden uit welke koker de ‘resource managers’ van 2030 Agenda komen. Die van Wallstreet en haar Wapenindustrie die ‘De Economie’ volgens militaire efficientie gingen stroomlijnen met de Managerial Revolution (1943). Een permanente oorlogseconomie, die George Orwell als ‘Koude Oorlog’ (1945) herkende.

Global Warming is een uitvloeisel van die Koude Oorlog, het klimaatmodelonderzoek en CO2-metingen in Manua Loa (1958) werden met militair geld gefinancierd.

De negatieve kant van de milieubeweging (Club van Rome; gij zijt een ‘kanker’), die lijkt veel op de militaire doctrine van dat liberalisme. De mens als planetaire plaag die uitgeroeid mag, onderdrukt, uitgezogen. Die negatieve kant heeft dus de positieve kant ondergesneeuwd, althans in de gecontroleerde agitatiepropaganda die hier ‘Vrije Pers’ heet.

Zodat de milieubeweging zoals zij nu is de grootste vijand werd van mens en natuur. Een met miljarden euro’s opgeblazen propaganda-entiteit die ons via belastingheffing wil uit laten zuigen.

Het valse groen, de milieubeweging ingekapseld door Corporate BV

Wat is het alternatief voor meer globalisme-technofascisme?
World Economic Forum werd mede-opgericht door de zelfde man, Rockefeller-protegee Maurice Strong die ook de klimaattop in Rio (1992) organiseerde waaruit alle huidige klimaatwaanzin voortkomt. Een zelfde vorm van wereldeenheids-denken en topdown afgedwongen ‘Resource Management’-ideologie. Met een denkwijze gebaseerd op een oorlogseconomie, zoals verwoord in The Managerial Revolution. (1943)

Al zolang de Globalisering gemeenschappen en haar landschappen opslokt in de efficiencygeest van ‘kostenreductie en grootschalig’ bestaat dus al de kritiek op die trend. Maar vooralsnog heeft die kritiek de hoofdfstroom niet omgebogen. De hoofdstroom heeft de kritiek opgeslokt tot eigen voordeel:

Meer neoliberalisme en globalisme. Groter, meer.

Abdij met ‘ommuurde tuin’ = het Paradijs

Aan mijn lezers de vraag; wat ziet U als krachtig en geloofwaardig alternatief? Alleen iets radicaal anders biedt uitweg, anders blijft het ‘een beetje meer/minder globalisme’. Om in militaire termen te blijven, zou je naar een machtsevenwicht moeten streven (Prins Von Metternich 19de eeuw), een multipolaire wereldorde van elkaar balancerende machten.

Daarbij kunnen wij als continentaal Europa ons weer heroriënteren, nu Donald Trump ook Amerika anders orienteert dan zijn voorgangers Obama, Bush en Clinton.

Moeten we weer Germaantje de Voorste in onszelf herontdekken? En net als Heidegger zijn? Volgens uw Rechtse Hippie zijn zowel de Naturalistische als de Technologische Drogreden een gevolg van De Verlichting en Secularisme. Dus alleen terugkeer tot Orthodox Christendom is dan een radicaal alternatief.

Orthodoxie als Nieuwe Rebellie.

2 Replies to “Milieubeweging werd PR-agent Intensieve Mensenhouderij…”

 1. Goed stuk Rypke daar is weinig tegen in te brengen.
  Je wordt al een concurrent van David Ike.
  Dat in de staat New York onlangs abortus toegestaan is tot 9 maanden doet mij dan toch maar voor het orthodox christelijke kiezen ,echt walgelijk die 9 maanden ,ontkenning van de ziel.
  We zijn behoorlijk de weg kwijt dat is duidelijk.
  Zoek je nog nieuwe inspiratie uit een duizenden jaren oude doos.
  Lees Anestasia wat begint met ,,de Zoemende ceder ,, het speelt zich af in de taiga in Rusland en leid je naar de ziel en het geeft de nooduitgang aan van onze technocratie .

  Gr aard

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *