‘Rechts’ kan van Eco Nostra (‘Links’) nog veel leren…

Pas 15 jaar na dato gelezen

Het lezen van Eco Nostra (Peter Siebelt 2003) wekt onbedoeld een zekere bewondering voor de intelligentie en strategie van mensen uit het netwerk rond dieractivist Volkert van der Graaf, de wijze waarop zij ‘het gezag’ een pootje lichten en ‘het systeem’ gebruikten tot eigen voordeel.

Een ‘spekkoek’ met verschillende onderling verbonden lagen van politiek, academia, stichtingen, media en activisten groeide in de jaren ’70/’80 uit de Kraakbeweging met haar marxisten, dierenbevrijders en anarchisten.

Inmiddels geldt voor de dierenbevrijders uit de Volkert-stal de tragiek van Animal Farm; je kijkt van links naar rechts, en ziet niet meer wie nu wie is. Veel clubs van ‘Links’ werden zelf de totalitaire globalisten die ze in de jaren ’80 als Kraakbeweging nog bestreden.

Droef, Wageningen waar ik als student woonde, Net als Volkert van der G, moordenaar van Premier-kandidaat Pim Fortuyn

Volkert van der Graaf- moordenaar van Pim Fortuyn (2002) woonde op het hippiekamp Droevendaal in Wageningen, net als uw Rechtse Hippie. Nu ontmoette ik eindelijk de auteur van het boek ‘Eco Nostra’ (2003), Peter Siebelt. Die functioneerde als onderzoeker en journalist in de jaren ’80-’90 als ‘luis in de pels’ van het linkse actie-wezen dat uit de Kraakbeweging ontstond.

Hoewel je al veel weet van het reilen en zeilen van wat vissers ‘De Groene Leugen’ noemen, vul je dankzij het werk van Siebelt toch wat gaten in de puzzel.

Om eerlijk te zijn, overheerst voor de in de jaren ’80 werkzame activisten de bewondering, de wijze waarop zij zich organiseerden, macht en (publiek) geld veroverden en dat onder het vernis van ‘The Moral Higher Ground’. Gevoed door wantrouwen tegen ‘Het Systeem’, dat je ook in pop- en rockmuziek hoort als ‘Rage Against the Machine’.

Eigenlijk zijn ze ook representanten van de jeugdcultuur, die vanaf de jaren ’60 uit Amerika overwaaide, inclusief het milieuglobalisme (Earth Day 1970). Gecontroleerde oppositie van de Oligarchie, het Grote Geld dat nationale rechtstaten ondermijnt. En bij die ondermijning komt ‘het Klimaat’uitstekend van pas.

Het eigen ‘Nieuw Droevendaal’ heet De Abdij, inclusief de kippen Stientje en Judith

Door het wegvagen van de intellectuele vleugel op ‘rechts’ sinds 1968, dicteren de linkse nazaten van het jaren ’70/’80-activisme in de media tot de dag van vandaag de voorwaarden van het gesprek. Ook domineren ze het onderwijs, het programmeren van kinderen met klimazisme.

En ze regeren tot voor kort ook de media. Daardoor hoorde vrijwel niemand nog van het grondige onderzoekswerk van Peter Siebelt. Had hij gunstig over ‘links’geschreven, dan was hij al lang door publieke omroep, Vara en alle kranten op een voetstuk gezet.

Het groene surrogaat voor het christendom uit de internationaal-socialistische stal, het dicteert nu ook het bedrijfsleven. Tot in de Jumbo-supermarkt hangt zo’n aardbolletje plus uitingen in rechtzinnig klimaatgeloof. Een van de activisten uit het Volkert-netwerk van de jaren ’80 heet Arthur Mol en die is nu Rector Magnificus van Wageningen UR.

De universiteit helpt het globalisme-programma implementeren, 2030 Agenda, dat in de jaren ’80 als ‘duurzaamheid’ gestalte kreeg (Gro Harlem Brundtlandt, bevriend met Ruud Lubbers, de groene CDA-premier van de Club van Rome).

Reuzenbalsemien uit de Himalaya, verrijkt onze flora

Spekkoek, samenhang in lagen
Peter Siebelt beschrijft de activistische basis van Groen Links/PvdA als Maffia, de Eco Nostra. Tot vandaag blijven zij onze boeren en vissers terroriseren met lastenverzwaringen en medialaster, deels vanuit academia uit naam van ‘de’ wetenschap die ze in pacht claimen.

Siebelt beschrijft de Eco Nostra als een spekkoek met 5 lagen. Een goed georganiseerd netwerk met in de bovenlaag de ‘fatsoenlijke’ politici als Jan Pronk, Eveline Herfkens, Groen Links- en PvdA-Kamerleden.

Daartussen vind je alle vertegenwoordigers in media (bv Vara, Volkskrant), academieland. En er onder nog de actieclubs die ook illegaliteit niet schuwen. Samen vormen zij 1 geheel, dat 1 doel nastreeft van anti-Westerse nivellering. En uiteindelijk natuurlijk; alles voor de macht.

Daarbij hoort het bekende taart gooien in de gezichten van ideologische tegenstanders, al dan niet met stront en kots er in. Maar ook blokkade-acties bij multinationals als Shell. Tot moord en fysiek geweld aan toe dus, acties waarvan de bovenlaag zich dan op papier kan distantiëren.

Terwijl op papier fatsoenlijke politici en bestuurders, voor ideologisch geweld op eigen wijze natuurlijk wel het opinieklimaat scheppen. Zoals dat zich nu bij Thierry Baudet herhaalt; het framen van je tegenstander als ‘nazi’ en racist, zoals door het linkse NRC Damesblad in bruin uniform.

Bij Pim Fortuyn kwam de nazi-metafoor te pas en te onpas uit de hoge hoed, maar 20 jaar eerder al bij Janmaat en iedereen die De Linkse Kerk ongunstig leek.

Een exacte kopie van de strategie tegen Fortuyn, die wacht iedereen met kritiek op De Linkse Kerk. Die premierkandidaat had al niets op had met het klimaatgeloof, zoals Siebelt beschrijft. Toen roerde iedereen de ‘nazi-nazi’-trom. Zoals de huidige voorzitter van de Raad van State, Thom de Graaff (D66). Of partijvoorzitter Bas Eenhoorn (VVD), Hans Dijkstal en natuurlijk PvdA’ers en Groen Linksers.

Gezamenlijk demoniseerden zij de kale premierkandidaat het graf in. Zodat de grenzen nog 17 jaar lang open bleven voor ongekend hoge immigratiestromen, en de klimaatdictatuur nu onafwendbaar lijkt. (2030 Agenda, toen nog Agenda 21)

Het was er hartstikke gezellig, mijn eigen tuin is ook naar Droef gemodelleerd

Eigen Inlichtingendienst
De Linkse maffia bevatte kernleden als Wijnand Duivendak en het eigen onderzoeksbureau Jansen & Jansen van Eveline Lubbers. Dat bureau verzorgde en verzamelde de inlichtingen over doelwitten van acties, bijvoorbeeld tegen multinationals maar ook dierhouderij. Ze legden hele bibliotheken aan, waar Krakersboekhandel het Fort van Sjakoo in Amsterdam nog een reliek van is.

Toen uw Rechtse Hippie voor Het Parool in 2001 een reportage over Sjakoo maakte, wilden de medewerkers nog steeds hun achternaam niet vermelden. Vanwege de politie enzo.

Ik sprak ook hun advocaat Frans Panholzer, en tot op zekere hoogte ben je eenvoudigweg geestverwant: gezond wantrouwen tegen ‘De Staat’, kritische blik op Corporate BV, liever de menselijke maat dan Mega: daar is niets mis mee.

Als journalist kom je ook op vriendschappelijke voet met hun KAFKA-onderzoek naar pandjesbazen in Amsterdam. Ze zijn goed in het winnen van media-sympathie.

Het juridisch goed onderlegde bureau Jansen & Jansen (naar model van Kuifje) stond de kraakbeweging met haar activisten met raad en daad bij, wanneer ze door de politie opgepakt waren. In de jaren ’80 concentreerden acties zich op dierhouderij, gemotiveerd door ‘dierenbevrijding’-gedachtengoed dat de filosoof Peter Singer populariseerde.

Moderne aanhangers van Singer zijn Paul Cliteur van het als ‘rechts’ bekend staande Forum voor Democratie. Al 1 voorbeeld van hoe ‘links’ gedachtengoed alle vleugels verovert. Mits academisch genoeg ingekleed, om het intellectuele imago van personen in kwestie te strelen.

Hier zie je de sneetjes beter waaruit het bruine vocht stroomt. Niet voor niets wordt morfine-afgeleide Heroine op straat ‘bruin’ genoemd.

AntiMilitarisme bijna militair georganiseerd
Daarnaast bezat het linkse actiewezen een sterk anti-militaristische tak, met acties tegen overheidsdiensten. De goed georganiseerde en vaak academisch onderlegde (je kon nog eindeloos studeren met uitkeringbehoud) activisten waren vaak de BVD (nu AIVD) te slim af.

Of ze dreven zelfs ronduit de spot met die overheidsdiensten.

Bijvoorbeeld door een boek uit te geven, waarin alle inspecteurs en BVD-spionnen met naam en toenaam werden onthuld, vooral uit Nijmegen, het krakersbolwerk. In hun strijd tegen de Kapitalistische Staat en haar militarisme waren ze op militaire wijze georganiseerd. Zoals ‘anti-fascisten’ met hun gewelddadige intimidatie vaak niet van de fascisten zijn te onderscheiden.

Volkert kon bij zijn studie Milieuhygiëne opbloeien in de Wageningse kraakbeweging rond De Wilde Wereld. En hun Boerengroep.

Droevendaal Wageningen: Het was er heerlijk wonen als student, met de kippen en in het groen

Volkert specialiseerde zich in acties voor ‘dierenbevrijding’. Hij terroriseerde boeren in de omgeving, die stalvergunningen aanvroegen. Door met zijn maatje Sjoerd van der Wouw (nu Wakker Dier) continue juridisch  bezwaar bij de Raad van State aan te tekenen, blokkeerde hij zo het merendeel van die vergunningen met grote schade voor dierhouders tot gevolg.

Zo werk je wanneer je hersens hebt en een goed netwerk. Je hoeft inhoudelijk hun uitgangspunten niet te steunen, om toch een vorm van bewondering te koesteren.

Dat ze acties ondernamen die ‘niet mogen’ (van wie?), wat is de schade vergeleken met wat VVD ‘ers als Ed Nijpels zogenaamd ‘legaal’ aanrichten? Of bankiers die de belastingbetaler voor miljarden een pootje lichten.

Enkel omdat ze niet gepakt worden, heet het geplunder van de Rijkman Groenink’-lieden van deze wereld dan geen criminaliteit? Ook het gebruik van geweld hoef je niet principieel af te wijzen, bijvoorbeeld uit zelfverdediging. De meeste mensen zijn niet ‘goed’ van zichzelf, maar hooguit te slap, bang en traag om iemand te schaden.

Droevendaal, waar ik als student in Wageningen woonde. 

Een eindeloze geldstroom vanaf 1990 dankzij ‘Het Milieu’
Activisten op ‘links’ weten hoe ze het systeem gebruiken kunnen, om dat systeem te melken en te bevechten. Daarin verschillen ze geen haar van mensen met ‘rechts’ zelfbeeld, versmald tot seculier-liberale graaiers uit het VVD-segment.

Overal weten ze de weg naar subsidiepotjes, en ze weten met hun politieke connecties in de bovenlaag nieuwe subsidiepotjes aan te boren. Zodat de maatschappij zelf betaalt voor haar eigen ontwrichting.

Met de oprichting van de Postcodeloterij komt een schier oneindige miljoenen-stroom op gang, om het progressieve nivelleringsdenken tot mainstream te verheffen. Opnieuw met een bijna duivelse denkwijze er achter; dat je het ‘klapvee’ van rechtse burgermensen en hun televisies gebruikt om zichzelf met hun eigen hebzucht te ondergraven.

Where the poppies grow: papaver van naaste verwant Papaver somniferum waaruit je met inkepingen het bruine sap kunt oogsten, grondstof van morfine

Zodat de ‘ngo’s (Niet Gekozen Organisaties), al die als paddestoelen uit de grond geschoten linkse stichtingen nu meer macht en geld hebben dan de meeste politieke partijen.

Duivendak noemt zich nu ‘klimaatactivist’ en vliegt in die hoedanigheid de wereld rond.  Terwijl zijn geestverwanten van anti-kernenergieclubs als Peer de Rijk (broer van zijn vorige ‘partner’ Mirjam de Rijk) en hij zelf dat CO2-verhaal in de jaren ’80 nog zagen als hoax van de kernlobby.  Zo schrijft Duivendak zelf in ‘Het Groene Optimisme’.

Maar ook een Zweedse diplomaat bevestigde mij hoezeer Greenpeace toen nog het klimaatalarmisme wantrouwde. Je ziet dus enige flexibiliteit in hun ‘ideologische motivatie’; alles dat in de kraam van marxistischer nivellering past en macht helpt vergroten is welkom.

Handel in Angst, kernactiviteit van Greenpeace, nu ‘mainstream’

Links wordt extreem Rechts (Klimazi’s)
Vanaf de jaren ’90 zie je dus ook de geleidelijke fusie opkomen van ooit fanatieke anti-globalisten en harde kern-globalisten via de klimaatbeweging. Een globalistische milieubeweging, die uit de elitekoker van de Club van Rome komt en het Koninklijk huis, Ruud Lubbers, Rockefeller-marionet Maurice Strong en de rijke miljardairs als Soros met ‘progressieve opvattingen’.

Momenteel is bijvoorbeeld Bill Gates 1 van de belangrijkste aanjagers van de klimaatideologie (2030 Agenda, nieuwe naam Agenda 21 waar alle klimaatbeleid uit voortkomt)

Corporate Roversbende VNO-NCW is belangrijk stoker klimaatvuurtje, ook via sponsoring milieuclubs

De belangrijkste financieringsbron van klimaatagitatie- naast de overheden op alle niveaus- zijn nu miljardairs die hun geweten afkopen door ‘progressieve’ doelen te financieren. Zie ook mijn verhaal voor Elsevier ‘Hoe Milieuclubs en Multinationals elkaar helpen’. Juist de VNO-NCW en hun witteboordcriminelen als Hans de Boer zijn nu lobbyist voor de Klimaatwet die Duivendak claimt te hebben bedacht.

Ook de Rockefeller-dynastie grossiert in het financieren van ‘progressieve’ stichtingen, met hun Rockefeller Foundation en Rockefeller Brothers Fund. Uit die laatste kwamen actieclubs tegen onze vissers voort als Oceana. Andere voorbeelden zijn het Worldwatch Institute.

Liesbeth van T. De ‘Baptist’ voor de Bootleggers van VNO-NCW

Conclusie; had ‘rechts’ maar de helft van organisatiegraad van ‘links’
Siebelt lijkt met Eco Nostra de illegaliteit van acties te willen veroordelen. Die insteek komt ideologisch gezien nogal pover over, alsof je enkel ‘goed’ zou zijn als Law Abiding Citizen die braaf van wieg tot graf consumeert, grote tv kijkt en als VVD-barbaar roept ‘de natuah mag nie in duh weg zittuh’. Wat zich ‘rechts’ noemt, is merendeels herkenbaar aan een zekere afgunst richting de macht en organisatiegraad van ‘links’.

Je kunt je ook afvragen, hoe ‘Progressief’ in alle lagen van de spekkoek van politiek tot media het discours kan bepalen. Zodat wat zich ‘rechts’ noemt eigenlijk de zelfde agenda deelt, maar ‘beetje minder’. Het zelfde gezwam over vrouwen en homo’s, en ook ‘het Milieu ‘maar dan wat minder.’

…meer belastingheffen zodat nep-ondernemers hun kasboekje kunnen spekken: VNO-NCW van witteboordencrimineel Hans de Boer

De linkse acties uit de jaren ’80-’90 vereisten durf, organisatie en ze toonden intelligentie.  Vergelijk dat georganiseerde dan eens met wat zich ‘rechts’ noemt, wat zich beperkt tot  consumptiegezwam tussen de Rolex-advertenties, een derde keuken, een tweede huis, zenmeubilair bij een tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan.

En dat culminerend in de ultieme geestesleegte van een VVD-campagneslogan. Gewoon. Doen. Oeh. Oeh. Natua mag nie in duh weg zittuh. Mensen met grote televisie en kleine geest.

Prominente VVD’ers zijn nu juist DE spil van de klimaatbeweging

Animal Rights wordt Animal Farm
De overwinning van Progressief sinds ’68 kan als totaal beschouwd worden.

Wat zich ‘rechts’ noemt vandaag de dag, het heeft geen intellectuele vleugel van betekenis. En het is vooral herkenbaar aan ‘wij hebben hekel aan links’. Angst. Terwijl ze grotendeels (onbewust) het progressieve gedachtegoed omarmden van geklets over homo’s en vrouwen tot klimaat. De een hekelt ‘De Islam’, waar ‘Links’ het vooral op het christendom gemunt had en heeft.

Maar ook binnen de FvD zijn velen die het atheisme/marxisme omarmen met een Totalen Krieg tegen alle godsdienstigheid, om dat te vervangen door meditatie en een Intratuinboeddha in de tuin of vensterbank.

Wel het gegraai en stupide gelul, maar niet de hersens, zo kun je ‘rechts’ omschrijven.

Dus zou je na het lezen van Eco Nostra liever links worden. Wat Siebelt in veroordelende zin poogt te omschrijven in Eco Nostra, die activisten van de jaren ’80-’90 inspireerden veel meer. Wat slachtoffergelul over ‘de hardwerkende mensen van Nederland’ inspireert niet om ook van hormonen kolkende jeugd te motiveren.

Die activisten met uitkering werkten minstens zo hard.

Zij GEbruikten hooguit het systeem waardoor die brave ‘hardwerkende’ burgo’s zich laten uitzuigen. Dat Klapvee kun je ook als stomme sukkels zien. Henk en Ingrid, de grijze muis en zijn plofreet met gemakskapsel, die af en toe wat boos en verongelijkt iets roepen op internet over ‘stomme Islam!’.

Om dan weer met zak chips de TV aan te zetten, meespelen met de Postcode Loterij die linkse clubs financiert op hun kosten.

En dat geklets over ‘terrorisme’ en ‘De Veiligheid’, risico-mensen die De Staat zelf binnenhaalt. En wie sponsorde in Syrië recent nog IS-terroristen met 27 miljoen euro?

Mark Rutte en de Nederlandse regering. Om tegenwoordig ‘terrorist’genoemd te worden, hoef je enkel openlijk boos te zijn over windturbines in je achtertuin, daar neergezet met de permanent gemaakte Crisiswet (2010 Hirsch Ballin) Je hoeft slechts ‘de Belangen’ van de Oligarchie Nederland te schaden om ‘verdacht persoon’ te zijn (Syri-registratiesysteem)

Je zou kortom beter de goede kanten van de vroegere linkse (anarchistische) kritiek beter ter harte nemen, inclusief gezond overheidswantrouwen. Nu krijgen vooral de kruimeldieven De Staat op hun dak, omdat ambtenaren daartegen de held durven uithangen en makkelijker scoren.

Het neo-Marxistische Trouw geeft haar achterban even een kontje. Sible Schone is de verkoper voor Gasterra en Essent

‘Links’ werd zelf het establishment, en kent zo haar eigen tragiek. Haar vroegere voorvechters liggen nu in bed met de vroegere ideologische tegenstander. Zoals actievoerder Sible Schone (Milieudefensie, WNF), die zich door Gasterra en Essent laat betalen.

Diederik Samsom (Greenpeace, PvdA) kreeg ook een baantje bij het gasnetbedrijf van De Staat, Energiebeheer Nederland. Het Systeem dat ze bevochten, bood een aardige synthese tussen de tegendelen; die van ‘het redelijke midden’ genaamd ‘geld’ en ‘je hypotheek betalen’.

Uiteindelijk is er dan ook weinig verschil tussen monopolie-kapitalisme (corporatisme) en Das Kapital van Marx, de zelfverrijking met Staatsgeweld waarin de VVD grossiert.

Wie had het ooit zien aankomen. Dat de ‘liberalen’ met Groen Links meestemmen voor de Klimaatwet, die Kraker, RaRA-crimineel en inbreker Duivendak claimt te hebben bedacht. (Onzin, de Klimaatwet komt van de globalisten als Tony Blair, Zweden kreeg er ook 1)

En dus keken we van rechts naar links, en van Groen Links naar VVD. En we zagen niet meer wie nu wie was…

One Reply to “‘Rechts’ kan van Eco Nostra (‘Links’) nog veel leren…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *