Boosheid op het web, heel logisch eigenlijk

Rustgevende foto’s van de realiteit, zo mooi kan ons Fryslan zijn…

Stel je voor dat je in een dictatoriaal regime leeft, een systeem dat je dwingt om urenlang alleen voorover gebogen te zitten vastgeplakt aan een stoel, kijkend naar een schermpje dat uit naam van ‘het nieuws’ louter negatieve prikkels voert. Hoe zou je dan op die prikkelmarteling reageren, behalve uit machteloosheid en boosheid.

Want zittend achter zo’n scherm kun je niets meer DOEN dan op digitale wijze je vuisten ballen. En dan roep je ‘boeh’ in vele variaties, je eigen digitale aanwezigheid kenbaar makend op het web. En dan gebeurt er ook nog eens niets, behalve dat de zandloper van ‘Je Leven’ weer wat korreltjes loosde van de bovenste naar onderste kolom.

Ljip

Ja, hooguit veranderen er wat 1-nen en nullen op een server, die zich vertalen in ‘likes’, smileys van andere avatars (webpersonen die je niet ziet) die in gelijke toonaard Boeh! roepen, of een ‘mening’ heel vrij uiten waarover ze nauwelijks of geheel niet nadachten. Meningitis.

Dat moet wel erg frustrerend zijn. Zo krijgt uw Rechtse Hippie dan ook op het Jehova-verhaal van gisteren allerlei boze uitroepen die in de prullie landen, veelal mensen die zichzelf willen etaleren over je rug. De leukste van Kees van de Braam laat ik hier alsnog even door:

Moet je christen zijn om die klimaatwaanzin te doorzien?Ā Hou toch op rukker, alsof het mysterie noopt om godgelover te worden.

šŸ™‚ GRRRRRRR

Het OERRR-Friesland

Mediapsychose
Gooi het er uit, laat het los, laat het gaan. Uw Rechtse Hippie blijkt daarnaast ‘zuur’ te zijn, stom, heel jammer enzovoort. Ach ja. De meest voorkomende WEB-boodschappen zijn IK-boodschappen in zelfverheffende zin via een maaiveld-reactie. Daar maakte je jezelf ook schuldig aan, in onderdanige ‘voor het scherm zit’-houding (gebogen nek) op het toetsenbord mitraillerend.

En meestal denk je later; was dat nu nodig?

In een andere positie, wandelend in de natuur zou je nooit zo reageren. Zodra je ‘buiten’ bent, voel je al anders dan ‘binnen’.

Vandaar de foto’s hier van Friese maaivelden in de Maaitiid. De Maaitijd, het Friese boerenwoord voor ‘voorjaar’. Kom even met de voeten in de klei terug, vanuit het digitale maaiveld dat menselijke interactie nivelleert tot nullen en enen.

Gruttogruttogrutto

Natuurlijk herkent iedereen die behoefte om eens heel boos te reageren, wanneer je in zo’n onnatuurlijke houding naar een scherm moet kijken. De inhoud van wat je zegt doet er dan ook weinig toe. Per definitie is dat ook onmogelijk, wanneer 95% van webmensen ook massamens is.

Een wereldbeeld gebouwd op massamedia, dus op geloof in ‘journalistiek’, alsof het filter van wereldvreemde pretpakketjes – die OOK achter een beeldschermpje zitten- een betrouwbaar venster op de realiteit biedt. Een ‘actualiteit’ die haar actualiteitswaarde aan GROTE LETTERS! met uitroepteken ontleent.

Om je naar de adverteerder te trekken, terwijl de zzzjoernaliest weer zijn/haar geijkte links-liberale onzin op je loslaat, en als ze dat dan overtuigend doen krijgen ze De Tegel; het bord voor je linkse harses.

Aanval op de kraai

Zoals de moderne natuurbeweging ook leunt op een vreemde waardering van je natuurlijke omgeving. Alleen als het ‘achteruit gaat!!!’ of ‘zeldzaam!!!’ is, dan zouden planten en dieren de moeite waard zijn. Maar wat heb je aan natuur die je bijna nooit ziet, die Girodieren van de Postcode Loterij en haar Non Profit Industrie?

Het leuke aan zeearenden- nu ook te zien bij Langweer- is dat je ze nu overal in Nederland kunt zien, mits je weet hoe je ze herkent en ziet. Daarom dus ons eigen concept van Landschapsvreugde. De algemene natuur, die je uit de mediapsychose helpt tillen, een staat van agitatie.

Die pleziernatuur is het belangrijkste, niet dat virtuele regenwoud in Verwerggie.

Met de kievit, ‘el Tero’ in het Spaans

Het kwade komt door ‘anderen’, het goede door ‘jezelf’
Natuurlijk mag je me terecht uitschelden voor ‘Jerk‘. Och ja hoor, zoals alle kerels spoelden we de leidingen wel eens door wanneer ze onder te hoge druk staan.Ā Ach. Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen. Wij zijn slechts verlangende wezens, wormenvoer waarvan de zandloper dagelijks loopt tot het graf zich opent en ons opslokt.

De grootste zonde in de liberalistisch-nihilistische maatschappij is ‘onveilige seks hebben‘, een meisje in de supermarkt kwam er spontaan mee en kreeg instemmende bijval van andere mobieltje-typende Tindertoiletten.

Dus hebben we – naast het Orwelliaanse Ministerie van Klimaat (ook een vorm van angstbezwering) zelfs een Ministerie van Veiligheid, als reflectie van de massageest die ontstaat dankzij mensen die voorovergebogen achter schermpjes zitten, roepende ‘de overheid doet niet genoeg’..

Taalgebruik zegt veel over de cultuur van Neder-Avondland.

De Zandloper

Dat je fysiek als openbare ruimte fungeert, dat is ‘normaal’, sinds Wilhelm Reich (‘De Seksuele Revolutie’ 1933) hielp om menselijke lichamen naar Marx’ voorbeeld te collectiviseren. Zelfs je ‘privacy’ moet door De Staat bewaakt, en wie ziet daar de Paradox?

Maar doe ‘het’ dan wel ‘veilig’. Het Oudste Beroep van de Wereld is een soort vrijwilligerswerk geworden, iedereen die een paar uur toneel speelt mag naar binnen. Opnieuw: wie zonder zonde is…

Al ligt in die ‘vrijheid’ tegelijk een grote bron van ongeluk, onrust, agitatie, zoals bij alle ‘revolutie’, en energie die zo verdampt die je niet in iets constructievers steekt: bijvoorbeeld om de macht van De Staat juist in te perken met private initiatieven. Alles dat Marx bedacht, het perkt privaat handelen in tot ‘boos morren op het internet’ en betekenisloos contact.

Bij alles dat Beelzebub verzint, de Heer der Vliegen ontstaat chaos, het tegendeel van ‘Harmonie’. Zo voeden wij Het Beest op het www/666.

April was een gemiddeld maandje voor IT, geen uitschieters, met 1411 als dieptepunt (de zondagpreek)

Wie zichzelf kent en eerlijk is, die weet dat hij werkelijk niets heeft om zich op voor te staan, als verlangend en behoeftig stukje wormenvoer. Idealiter noopt dat zelfinzicht ook tot een zekere bescheidenheid richting de medemens.

Al is dat laatste best moeilijk, en blijft wel gelden; ‘als je een fraudeur ziet en je zegt niet Fraude; ben je er dan zelf niet 1?’ Misschien is even goed tekeer gaan zo slecht niet, als je daarna dan ook jezelf onderzoekt: is er in mij terechte aanleiding tot persoonlijke kritiek, dat je netto meer slecht dan goed bent?

  • Iedere beschuldiging, is er ook 1 richting jezelf.

Helaas leven we in een meritocratie, waarin zelfinzicht vervangen is door ‘ego’ en ‘imago’, je valse zelfbeeld opblazen en etaleren. Alsof al het goede dat je overkomt door ‘jezelf’ is veroorzaakt. En gaat iets mis, dan zijn het ‘de anderen’/omstandigheden. Dank je ook je DNA aan ‘jezelf’?

Al het goede dat MIJ overkwam is vooral dankzij goede ‘leraren’, mentoren die op Het Pad kwamen: wat/wie bracht ze daar?

Niets aan veranderen…

Onnatuurlijke houding
Het einde van April is genaderd, een gemiddelde Interessante Tijden-maand, dus daarom dit meer contemplatieve verhaal.

De helaasheid der dingen gebiedt, dat de artikelen die je zelf het leukst vindt om te maken en te schrijven veel MINDER worden gelezen dan een ‘Boeh’-boodschap. Mensen op het web reageren het beste op negativiteit. Mijn theorie is heel eenvoudig: dat heeft minder met standpunten te maken alswel je fysieke positie.

GRRRRRR

In een onnatuurlijke, passieve en ongezonde houding, je ogen vernielend achter een beeldscherm reageer je eerder geirriteerd. Bovendien, als de inhoud terecht boos stemt, zoals bij de bomenkapperij, komt dat vooral omdat je dat in je eigen omgeving ook ‘live’ hebt gezien en dus met echte observaties kunt combineren.

Een uiting van eerlijk gevoel, in een Systeem dat levende wezens tot ‘te managen’ grondstoffen reduceert met RVO-Schreibtischmorder als Meindert Smallenbroek.

De grutto zie je ook nog, maar wat minder dan in de jaren ’50-’90’

Met boosheid hoeft niets mis te zijn, wanneer dit je tot handelen kunt aanzetten zodat je het kwade ten goede keert. Zoals je ‘negatieve’ eigenschappen als ijdelheid ook kunt gebruiken om meer te sporten.

Keer je het kwade niet ten goede, dan raak je enkel gefrustreerd. Volgens mij is dat ook wat je in de massamedia-maatschappij automatisch kweekt; gefrustreerde mensen. Al die negatieve prikkels, zonder dat je er een uitweg voor vindt.

Voor je het weet, keert dat naar binnen, krijg je hart en vaatproblemen, stressziekten. Of je blijft enkel zitten en roepen dat ‘De Overheid’ het moet doen, tot de maatschappij een bureaucratisch infarct krijgt. Dat je alles politiseert, je eigen handelingsruimte uit handen geeft aan mensen die je in het echt nooit hebt gezien.

Mensen die ook maar wat aanrotzooien voor eigengewin, handelend op basis van die zelfde mediaprikkels in plaats van begrip van de situatie.

Klassiek Friesland

Rare wereld, die ‘normale’ wereld. Toch? Nou ja, om U gerust te stemmen dan vandaag een serie foto’s van ons prachtige Friesland, het klassieke oerland met kerkje zoals dat in de Hoge Middeleeuwen zich vormde.

‘Het Nieuws’, de braaksels en excrementen der ‘zjoernaliestiek’ die consumeert uw Rechtse Hippie al jaren niet meer, die handlangers van De AtheĆÆstische D66-Staat, wiens uitroeptekens altijd gepolitiseerd concluderen: ‘De overheid doet niet genoeg!!!/geef ons meer bureaucratie’. ( het enige dat ‘de overheid’ doet is met ambtenaren).

Terwijl we mopperend op onze stoel wachten tot ‘iemand’ dan ‘iets’ doet aan ons zelfbevestigende wereldbeeld.

Laat mij staan.nl

Zonder massamedia ben je dan steeds beter geĆÆnformeerd door dagelijkse studie in De Abdij, het studiecentrum voor Natuurlijke Historie & Menselijke Natuur. Al raak je dan steeds verder verwijderd van wat gebruikelijke mensen als ‘normaal’ typeren in de Open Inrichting Nederland.

Wat raadplegen we dan wel?

De Middeleeuwen beginnen steeds actueler te worden.Ā Zelfs de oude Griek Aristoteles verovert met zijn Historia Animalia en Scala Naturae 2500 jaar na dato weer de Wageningse academie. Nadat hij in de Hoge Middeleeuwen het voorbeeld was voor Sint Thomas.

….de zandloper laat iedere dag wat korreltjes varen, terwijl u zich achter een schermpje opwindt

Daarover morgen meer. Vooralsnog concluderen we; De OVERHEID is niet onze vriend, maar die Leviathan is onze grootste vijand. Hoe kan die nu Uw problemen en grieven oplossen wanneer u met De Massa (wie zijn dat) maar zoveel mogelijk boos kabaal op het internet zou maken?

En stel dat U nu hier op dit moment de absolute vrijheid zou krijgen: wat zou U dan nu met die vrijheid doen, waar je nu gelooft daarin beperkt te zijn? Ik, ik ga lekkere broodjes halen, en straks weer op zoek naar de zeearend. In Langweerder Wilderness Lies the Preservation of the World.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *