Navolgers van Christus veranderen water in Bier…

Het doel van de reis in het glooiende boerenland van de Vlaamse Westhoek

Op de zondag houdt uw Rechtse Hippie van De Abdij rustdag, dus een schriftlezing uit de antieke Statenbijbel. Op Bevrijdingsdag, een feestdag past het beste Johannes 2:1-11, Jezus die water in wijn verandert als gast op een bruiloftsfeest, nadat zijn moeder Maria hem waarschuwt: ‘de wijn is op, wat nu?’

Begeleid met foto’s van het glooiende boerenland van de Vlaamse Westhoek, waar de navolgers van Christus het beroemde West Vleteren bier brouwen. Daarvoor komen mensen van heinde en verre om in de bierfile te staan.

In het Vlaamse boerenland van de Westhoek, waar de Eerste Wereld Oorlog werd uitgevochten. Zonder boeren geen bier….

In het landschap liggen her en der nog de doden van de Eerste Wereld Oorlog (1914-1918), wat iets extra weemoedigs meegeeft aan deze Vlaamse uithoek die De Westhoek heet, je ruikt bijna de Noordzee en zit dicht tegen Frankrijk aan.

Het is Maria die Jezus zijn hulp inroept, ‘doe je ding’. Aanvankelijk heeft Jezus daar geen trek in, moet hij nu al de Wonderjongen uithangen. Straks nog genoeg te doen, zoals na deze passage. Dan haalt hij de zweep door de tempel. Na zijn moeder af te blaffen, gaat Jezus overstag, omdat ‘wijn op’ gelijk staat aan ‘einde feestvreugde’.

Een van de plekken in Vlaanderen waar het beton niet domineert, maar ook onder druk door de ‘Immer Mehr’-groeidoctrine van bankiers & globalisten

Het getuigt van Protestantse zuinigheid van de organisatie, dat ze te weinig drank in huis hebben, van die mensen die ‘genieten maar met mate drinken’, oftewel zeikerds die zuinig aan hun glas nippen. Op een gezellig feest moet er natuurlijk genoeg te zuipen zijn. Hoeveel dat is, daar zijn geen objectieve maatstaven voor.

Zoals ‘gezellig feest’ ook voor iedereen verschilt. De 1 houdt van massa-evenementen en drukte, de ander gruwt daarvan en is het meest blij in een kleiner intiem gezelschap. Is er een ‘objectieve maat’ aan de hoeveelheid vreugde?

Een klassieke ‘uithoek’, periferie

Het prachtige boerenland…En die roestige bordjes, niets aan veranderen

Uw Rechtse Hippie zou volgens technische definities alcoholist zijn, wanneer je dagelijks ongeveer een litertje bier drinkt, net als in de Middeleeuwen. En na het bier volgt dan de maaltijd, een varkentje of vis die goed moet kunnen zwemmen. Je mag ook dagelijks eten, ben je dan eetolist?

Met het strakke lijf van een niet meer zo jonge God die bijna in een palindroom leeft, dan kun je het hebben.

Met graven uit de Eerste Wereld Oorlog

Dagelijks Noodzakelijke Hoeveelheid (DNH)
Dus het stigmatiseren en verziekelijken van overtuigde wijn/bierdrinkers is onzin. Want er bestaat dus geen objectieve hoeveelheid, omdat iedereen verschillend is. Iedere wijn/bier-drinker kent zijn/haar Dagelijks Noodzakelijke Hoeveelheid (DNH), die minimum dosis die je gebruikt om goed te kunnen functioneren in dit aardse tranendal.

Dus wat is ‘genieten maar met mate drinken’ dan?

Wij drinken genoeg.

Hun naam zal voor eeuwig herinnerd worden… God kent de zijnen…

Waar de 1 na 2 flesjes pils al wartaal uitslaat, begint uw Rechtse Hippie bij een tripel of 6 te denken; nou, die zit, zodat je met minder geoefende drinkers in gezelschap wat achterloopt qua meligheid. Daar zal een stukje gewenning een rol kunnen spelen.

Dat je tegen iemand aankijkt die al tipsie is, terwijl je zelf net dat rozige gevoel krijgt, wat ik ‘de optimale feeststerkte’ noem; aangeschoten en blij, klaar om de wereld te veroveren, maar zonder bijwerkingen. Die vermijdt je idealiter, want wie al een hond heeft wil niet ook nog een kater.

Zoals deze Amerikaanse Zuster, die gewonden verzorgde en die uiteindelijk zelf sneuvelde

Je drinkt omdat je vrolijk wilt genieten, niet om ziek te worden. En met die vrolijkheid is wijn in de Bijbel doorgaans geassocieerd, zoals deze webstek Wijn in de Bijbel beschrijft, van een theoloog. Goede gesprekken voer je ook met een drankje er bij.

Was Jezus Germaan geweest, dan had hij water in Bier veranderd. Nu doen zijn navolgers dat, de monniken van de Abdij van Sint Sixtus, waar de fotoserie over gaat in het prachtige boerenland van de Vlaamse Westhoek.

Waar je de hopstaken van Poperinge vindt, het ingrediënt dat de bitterheid geeft aan bier en houdbaarheid.  En de boeren leveren natuurlijk het gerst. Zonder boeren geen bier, het is de landbouwersdrank, en in de zomer zie je de gersthalmen meewaaien met de zeewind.

Meewaaiend met de zeewind, foto in vroege zomer genomen..

Van heinde en verre komen mensen bij de bierverkoop hier in de file staan, om het zeldzame nat te bemachtigen. Nadat ze eerst via de telefoon een bestelling moeten doen bij een gelimiteerde oplage. Je mag maar 1 of 2 kratjes (a 40 euro) per keer mee nemen, opdat je ze niet als handelswaar stiekem doorverkoopt. In Amsterdam zijn niettemin zaken die dat wel doen, voor 15 euro per flesje.

Met een limiet aan de brouwcapaciteit en een prijs voor ‘wereld’s beste abdijbier’- de Vleteren 12- maken de monniken zo hun eigen mythe, iets schaars dat iedereen wil hebben.

Sfeertje Westhoek, het boerenland

Naast de Abdij heb je het gastenhuis ‘In de Vrede’. Nu zou je ‘De Westhoek’ dat stukje Breugheliaanse boerenland in de uithoek van Vlaanderen, tegen de zee en Frankrijk aan, De Uithoek’ kunnen noemen. Een plek waar je normaliter geen mensen bij massa’s aantrekt, omdat het voor hun gevoel ‘te ver’ is.

Wel, zelfs op een November-maandag zit het er vol, en de verkoop draait overuren. Zo met de bierverkoop kunnen de monniken financieel zelfstandig zijn, en bij die economische basis ligt ook de mogelijkheid om geestelijk en cultureel zelfstandig te blijven.

….maar het gasthuis ‘IN de Vrede’ zit gevuld zelfs in november

En zo komen we dan bij Johannes 2:1-11, tot aan die andere palindroom, die je pas bij 22 weer bereikt. De Statenbijbel verhaalt:

En op den derden dag was daar een bruiloft te Kana in Galilea, en de moeder van Jezus was aldaar; 

en Jezus was ook genood, en zijne discipelen tot de bruiloft. 

En als er wijn ontbrak (….), zeide de moeder van Jezus tot hem: Zij hebben geen wijn (….)

Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb ik met U te doen? Mijn ure is nog niet gekomen.

De Bierverkoop

..dus met tegenzin gaat Jezus op de wondertoer, hij ziet ook de uiterste noodzaak in van het welbegrepen eigenbelang.

Zijne moeder zeide tot de dienaars: Zoo wat hij ulieden zal zeggen, doet dat. 

En aldaar waren zes steenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Jooden, elk houdende twee of drie metreten.

Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En ze vulden ze tot boven toe. En hij zeide tot hen: Schept nu en draagt het tot den hofmeester. En zij droegen het

IN de file voor het beroemde bier

Als nu de hofmeester het water dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet van waar de wijn was, maar de dienaren die het water geschept hadden wisten het), zoo riep den hofmeester den bruidegom

..en hij zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard. 

Dit begin der teekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galilea: en zijne disscipelen geloofden in hem. 

Inladen

Bierdrinken gaat om dat gulzige, de grote frisse slokken die de G-spot in je keel prikkelen. Aaaahhhhh, en dan, terwijl ik het schrijf komt ie al, die glimlach na de teug op je gezicht. Ha! Goede (rode) wijn, dat geeft die tinteling die ook door je neus gaat. Dus geniet en drink zoveel als noodzakelijk, maar niet zoveel als ziekelijk.

Bij de ‘inkom’…

Opdat je op het Smalle Pad niet te zeer loopt te zwalken maar koers houdt. Wel discipline hebben en ethiek, maar ook weer niet te fanatiek. We besluiten met nog wat foto’s van dat prachtige glooiende boerenland rond de Abdij van West Vleteren, het Oude Europa en haar eigen christelijke traditionele geloof waarvan je houdt, dat sinds 1914-1918 onder druk staat door globalisering en nivellering, betonnisering.

Tot de roestige bordjes aan toe, alles ‘klopte’ nog, toen we er enkele jaren terug op bezoek kwamen. Niets aan vernieuwen.

In het lieflijke boerenland van de Westhoek

De hertjes (een ree is geen hert maar je noemt ze zo) bij de hopstaken

Zo zien de hopstaken er nu rond deze tijd uit

Wandelen door het boerenland

Naar de Mariagrot naast de Abdij

Met openlucht kapel

Een bijna geil uitziende Maria in de Pelgrimskapel van Sint Sixtus Abdij, daar maak je zo nog wat kinderen mee

Kaarsje opsteken in Pelgrimskapel van Sint Sixtus Abdij

En dan in Ieper de gevallenen gedenken in de Eerste Wereld Oorlog

Oh ja, de vorige zondagspreek ging over Job, en het boek Job pakken we volgende week weer bij de kop…Met dodenherdenking achter de kiezen en nu Bevrijdingsdag, dan passen de foto’s van de Westhoek beter.

Rechtse Hippie, de RIPPIE in De Abdij, het Studiecentrum voor Natuurlijke Historie & Menselijke Natuur

  • Vergeet niet om de FB-pagina van Interessante Tijden te ‘liken’ als je de beelden sfeervol vond of iets van de tekst opstak dat je aansprak. 
  • Wil je meer reportages als deze helpen mogelijk maken, voeg je dan bij de incidentele en regelmatige donateurs met een duit voor bier (10 euro), boeken (25 eu) en benzine (100eu) op Stichting MWenB. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Rechtse Hippie.
  • Bij 100 eu of meer krijg je de nieuwe milieufilosofie van ons, ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’  (Nieuw Amsterdam 2017) als boek gestuurd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *