Klimaat & Milieu (Thanatos) kastijdt, Natuur (Eros) bevrijdt…

De Friese versie van De Achterhoek, vlak naast de deur

Terwijl Friesland Campina & Unilever samen met de Corporate Maffia van ‘The Prince of Wales Corporate Leaders Group’ bij Brussel aandringen op een klimaatdictatuur (zero emissions in 2050), was uw Rechtse Hippie domweg gelukkig in een dwarsstraat.

En wel, de tegenpool van het menselijk verzinsel genaamd ‘Milieu’: De Natuur. Dat wat echt bestaat, groeit, bloeit. En dagelijks boeit zonder ons in kluisters te willen leggen, zoals ‘Het Milieu’-mensen met hun Ideologie van de Angst ons in de CO2-boeien willen: want dat is wat in die brief staat.

Bijgaande foto’s kunnen als visuele relativering dienen bij rampspoed van Al Gore zijn Klimaatcatastrofe, we waren gezond, gelukkig en vrij!

..boerenland met veldzuring en Wilhelminabos

De Heide ligt vlak naast de deur, het is zeg maar de Friese Achterhoek. Een coullissenland met eikensingels op een zandrug, die van de Friese Wouden naar Gaasterland loopt.

Een stukje ouderwets boerenland dat aan al te rigoureuze ruilverkavelaars ontsnapte. Daaraan grenst het Wilhelminabos van Wilhelminaoord. Dat was voorheen een sanatorium op een landgoed met wandelbos voor de lokale landheer, en nu een echt Fries Boerbos, met veel oude kronkeleiken en dood hout voor insecten en spechten.

Die spechten maken dat piep-geluid, alsof je basketbalschoenen over de sportzaalvloer hoort schuiven.

Het voorjaar barst hier uit haar voegen

Nu barste het voorjaar hier uit zijn voegen, de zwaluwtjes kwetterden van levensenergie, vliegjes vangend en uw Rechtse Hippie probeerde die tres rapide beestjes vliegend vast te leggen. Een betere foto houdt  U tegoed, het is even oefenen.

Boerenzwaluw achter de vliegjes aan, vol levensenergie

Op de weg naar dit Pastorale paradijsje, probeerde iemand in een BMW-7-serie tegen de autokont aan te drammen, die had haast. Dus dan druk je extra het rempedaal in, ga je even langzaam de aanloop nemen voor je die bocht dan eindelijk afslaat, terwijl BMW-7-serie er voorbij poogde te komen.

En dan lekker zwaaien 🙂 Nanana nanaaana….

Hoe mooi wil je het hier hebben?

In het Friese Boerbos kwam een Gekraagde Roodstaart ‘Hallo Rechtse Hippie’ zeggen, en dan is het handig als je de taal van de dieren verstaat. Je zou – afgaand op de waarneembare realiteit om je heen- niet zeggen, dat we nu in de grootste rampzaligheid leven die ooit in de Europese geschiedenis plaatsvond; De Klimaatverandering, en Al Gore is zijn profeet.

Gekraagde Roodstaart in het Friese Boerbos

Corporatisme door een coöperatie?
‘Het Klimaat’ is de Demiurg van het Globalisme, de valse god die de wereld in angstgreep houdt; morgen in mijn verhaal- bij boekbespreking over gnostici- kom ik op die Demiurg terug. U kunt mijn schrijf- en studeertempo toch niet volgen, geeft niet hoor….

Hier zien we alvast over ‘De Planeet’ deugsignalerende en per privejet globetrottende Globalistische Boeven -vergelijkbaar met de vroegere Landadel- die zich ‘Sie Ie Oo‘ noemen, Central Executioner Officer (expres fout geschreven hoor). Die dringen bij de Europese Sovjet aan op een beter subsidieklimaat.

Dat recht om U en mij met staatsgeweld te beroven- privaat gewin op publieke kosten ( = corporatisme)- komt vast te liggen in wetgeving. Als het Hein Schumacher van Friesland Campina- een COOPERATIE van 16 duizend boeren- en Hein zijn Unilevermaatjes zo uitkomt…

Zie dus het verschil tussen corporatisme (privaat gewin met publiek geld). En een coöperatie, waarin deelnemers eigenaar zijn van een samenwerkingsverband.

Bangmakerij om De Macht te grijpen…

Om hun criminele neigingen en leven in wereldvreemde bubbel (buffeten en boardrooms) een ‘publieke noodzaak’ te geven, dreigen de Sie Ie Oo’s met die inteelt-flapoor van het Britse Koningshuis (Charles) dan met de Zeven Plagen. Maar dan op doorgeleerd niveau. Prof.dr. Zevenplagen met zijn glazen klimaatbol, die beweert te weten wat het weer in ’t jaar 2100 zal doen…

Wat nog tot daaraan toe is, vroeger had je sterrenwichelaars. Nu klimaatwetenschappers. De waanzin hier is natuurlijk: dat mensen pretenderen ‘het weer’ op aarde ‘veiliger’ kunnen maken, door middel van een enorme klimaatbureaucratie. … De CO2-variant op de Berlijnse Muur, maar dan hoger….

De katholieke kerk van Sint Nyk, en zendmast van Spannenburg; daarop broeden slechtvalken

We citeren de brief, een ordinaire oproep tot centrale planeconomie Sovjet-stijl:

The impacts of climate change are already affecting our bottom lines: degrading worker health and productivity, disrupting our operations and supply chains, and damaging assets. Just last year the European heatwave threatened farmers’ crops, causing losses of nearly 7.98 billion euros and had demonstrable effects on public health and water availability. (…)

Nou, nergens last van, nog nooit zo gezond als nu, en niemand zo’n productief schrijver als uw Rechtse Hippie

Nou, ik heb me nog nooit zo gelukkig en gezond gevoeld, en het IJsselmeer zit nog vol water….Geen schaarste dus, om prijzen van water als ‘asset’ voor multinationals op te drijven. Nog nooit zo’n heerlijke zomer gehad als afgelopen zomer. Dus het warme zomerweer had zeker een effect op publieke gezondheid: al die blije mensen op terrasjes, in plaats van K-weer in de stromende regen.

De Horeca van Langweer draaide een topseizoen

Bangmakerij door ‘de Wetenschap’ geratificeerd…daar waar voor zulke dreigementen inclusief Apocalypse eerder een Pauselijke Bul nodig was. Bij de Klimapocalypse, de seculiere variant zijn de priesters door academieprostituees/linkse ambtenaren vervangen van faculteiten die zich ‘the science’ noemen.

En dan….Wanneer je slechts 7,98 miljard euro schade had wereldwijd, vertel je niet dat INBEV-bierbrouwer (1 van de ondertekenaars) mogelijk miljarden meer omzet draaide vanwege alle dorstige drinkers. Als de Klimazi’s en Milieumensen nu iets beheersen, is het dus wel ‘de kunst van het weglaten’…

OP pad door het Boerbos

Vergeleken met het SER Energieakkoord van Ed Nijpels en Wiebe Draijer, publieke kosten 107 miljard euro, zijn de kosten van die milde klimaatopwarming 20 maal minder dan de kosten van slechts het begin van klimaatbeleid.  Een beleid dat ons tienduizenden hectares bos kost, dat gedegradeerd tot ‘biomassa’ in bomencrematoria belandt (‘biomassacentrales’)

De brief onderstreept andermaal mijn theorie: dat het CO2-evangelie een bankiersproduct is, bedoeld om met Hete Lucht je omzetcijfers op te poetsen. Iets waardeloos via staatsdwang tot ‘asset’ maken. En dat bankiers een stel vampiers zijn, die van uw Rechtse Hippie allen gorgelend in hun bloed vannacht mogen sterven.

Wanneer we de nuance proberen te zoeken…. 🙂

Zicht op het ruilverkavel-landschap, waar de coulissen WEL werden gesloopt

Dus we vervolgen, wat heeft het Corporate Boeventuig nog meer aan de wereld te melden, behalve dat ze ons geld, landschap en lichaam willen roven met staatsgeweld.

As the physical impacts of climate change worsen, they threaten to create impossible conditions for businesses and investors. We need to move faster, (harder drammen RZ) and this transition must be economy-wide. (centrale planeconomie SOVJET+)

Businesses and investors cannot do this alone. ( = wij willen subsidie RZ) A clear, coherent vision from European governments and institutions for climate neutrality by 2050 at the latest will give us the long-term guidance we need to invest. It should also address the mid-term targets we will need to achieve climate neutrality.

To succeed, this strategy will need to go beyond the traditional climate focus, encompassing trade, transport, agriculture, innovation, industrial and infrastructure policies.It will need to be delivered with our workers and local communities. We are sensitive to the impacts that come with economic transition of any kind.

Zielige en harteloze meneer die vannacht in zijn slaap sterft

Sie Ie Oo van Friesland Campina Hein Schumacher is 1 van de ondertekenaars. Die handelt mogelijk weer op orders van vm-Rabobank-commissaris en Nutreco-maffioso Wout Dekker, nu commissaris bij deze grote melkboer. Wout Dekker haalde Wiebe Draijer bij de Rabobank, nadat Draijer het Nederlandse volk aan een verdrievoudigde energierekening hielp en de bomenkapperij van het Energieakkoord.

De ironie wil, dat Friesland Campina (Friesland) ooit in 1871 werd opgericht door 7 boeren. Oprichting van een cooperatie moest financiele uitzuiging voorkomen, door afnemers van de melk.

Nu ondertekent die cooperatie van 16.000 Nederlandse melkveeboeren dus een manifest, dat publieke uitzuiging met staatsgeweld bespoedigen moet.

Het Friese Boerbos, oude eiken, machtig mooi!

Het Friese Boerbos

Ook de boeren moeten aan de CO2-strop gehangen van Planet Proof, sinds Wout Dekker daar in 2017 als Rabo-rover binnenkwam. Dekker was eerder al lid van Hans Alders (Energiebeheer Nederland) zijn ‘Deltaplan Biodiversiteit’-coalitie als Nutreco-baas.

De Rabobank is met Wijffels en Bart Jan Crouwel al in 1998 op die Planetaire toer gegaan. Klimaat & Milieu zijn middelen om met ‘angst’ iemand in je hok te krijgen, alle boeren, burgers en buitenlui. Wat mij betreft krijgt Dekker een dikke hooivork tussen de ribben met zijn vals ogende papharses.

Kijk toch, zo’n kronkeleik, dat is Arbo-erotica voor bomenknuffelaars

Dat je klimaataflaten moet kopen bij Rabobankiers, zodat die corporatistische ( = privaat gewin met staatsgeweld) uitzuigers lekker hun internationale levensstijl financieren als klimaatgnostici. (zij als ‘ingewijden’ in het klimaatmysterie/de hysterie)

Dan komen we bij het Friese boerbos

Natuur = Vrijheid, maar willen mensen dat wel?
Nee, dan liever De Natuur, Het Leven. Je loopt zo’n ochtend met camera rond en bent helemaal vrij. Met ‘vrij’ bedoelen we dan natuurlijk ‘vrij van angst/zorgen’, niemand nodig hebben en zelf je beste vriend zijn.

Maar zoals de Parabel van de Grootinquisiteur bij Dostojewski al leert. Mensen kunnen daar helemaal niet tegen, vrij zijn. Ze zoeken steeds weer nieuwe onderdrukkers, mensen die ze in kluisters plaatsen, aan de ketting leggen en voortslepen.

Bij iedereen die steeds aan ’t mobieltje peutert, dan weet je: die heeft niet genoeg aan zichzelf. Alsof je dan van andere mensen- die dat ook niet hebben- dan wel die voldoening zou krijgen…. Of moeten die een bepaalde angst verdrijven? Uiteindelijk is ‘eenzaam’ niet meer dan ‘negatief beleefde vrijheid’…

Hier stond de tijd stil

Van Andere Zijde gezien

Mensen haten vrijheid, en zoeken steeds een afleider of onderdrukker/manager/leider, iemand die ’t ook niet weet die het dan voor hun moet weten.

Eenzaamheid is negatief beleefde vrijheid…

Mensen die elkaars gezelschap eisen….Zoals Lou Reed zong’ the Goddamn Social Life, it’s just Pain Dressed as Fun’. Schopenhauer vergeleek ’t niet voor niets met stekelvarkens die bij elkaar kruipen. Een goed boek- van iemand die WEL interessant is- en lekker biertje, of gewoon lekker bezig zijn, de natuur in. Alleen de gynaecoloog kan niet zonder vrouwen en hun kinderlijke gebabbel.

De boerderij met veldzuring op de voorgrond

…alhoewel, zo in het Friese Boerbos, dan had uw Rechtse Hippie best graag zo’n jong herderinnetje uit pastorale schilder-tafereeltjes ontmoet of bosnymf, met borstjes als dansende hindes, haar tepels prikkend in de stof van een luchtige blouse.

Hmmmmmmmmmmm, Hmmmmmmmm. Je ademt in en ruikt…

Ook dat is het voorjaarsgevoel, alsof je wel een heel dorp kan bevruchten: Leven! Oftewel, hoeveel duidelijker kan ik nu het verschil uitleggen tussen NATUUR-bescherming, eerbied en liefde voor Het Leven, de Eros en Scheppingsdrang, Levenskracht.

En de doodsdrift, Thanatos van Klimaat- en Milieufanaten: Angst voor het onzichtbare, leidend tot vernietigingsdrang om die angst te bezweren met Grote Offers.

Voor ‘klimaatneutrale’ mensen, zijn die prachtige eiken ‘biomassa’

Want de grootschalige vernietiging die ‘klimaatneutraal’- de bankiersvariant op ‘Zondenvrij’- brengt over mens en natuur, daar kun je best eens van wakker liggen. Wat mij betreft sterft Hein Schumacher vannacht nog in zijn slaap, of komt hij onder de auto. Wout Dekker, die wordt vandaag door een losgeslagen stier op de hoorns genomen.

Wiebe Draijer, die krijgt een dolle secretaresse op bezoek, de ‘m met een scherpe pen dwars door de nekslagader steekt. Omdat ie d’r zwanger maakte, maar z’n vrouw niet durfde te verlaten voor haar….Terwijl hij haar vanalles had ingefluisterd, Wiebe Draaikont.

Het ‘gerenoveerde’/toegetakelde ‘Bosschoord’, waar een stel VVD’ers de meer dan 150- jaar oude beuk omhakte

Nou, en zo nog 47 van die corporate boeven op schrift het hoekje om werken, maar we hebben nog wel wat anders te doen. Zoals lekker bier drinken.

Komende maand geeft uw Rechtse Hippie HIER in dit prachtige landschap dus zijn cursus Bullshitdetectie voor een bedrijf. En daarna gaan we natuurlijk lekker hier door de Friese Boernatuur zwerven.

Tien jaar terug al geschreven, past nog steeds geen speld tussen

Als huiswerk kun je alvast DIT artikel tot je nemen, hoe we de Ecologische Voetafdruk slachtten met 2 vooraanstaande ecologisch economen, een CO2-zondencalculator zonder enig raakvlak met de realiteit, de Natuur.  Aan CO2 is immers niets schadelijks voor de natuur, die groeit er enkel beter van. Dus hoe durf je zoiets ‘ecologisch’ te noemen?

Die paar graadjes opwarming, de natuur maalt er niet om, die menselijke zelfoverschatting. Natura, de geile Godin, ze gebruikt mensen enkel om het CO2-gehalte op te hogen in de atmosfeer, zodat de planten beter groeien, en Gaia kan vergroenen. Als Gaia nu iets NIET gebruikt voor vergroening, dan is dat ‘klimaatbeleid’.

Of mensen met hun belangen en ‘assets’ er onverdeeld gelukkig mee wegkomen, dat zal Haar een worstje zijn.

2 Replies to “Klimaat & Milieu (Thanatos) kastijdt, Natuur (Eros) bevrijdt…”

  1. Rypke,
    je maakt prachtige foto’s. Dat stukje over de specht… anderhalve maand geleden was ik met een groep kinderen op ‘taalkamp’ in het gebergte van zuid-oost Europa. Daar heb ik een kiekje genomen (amateur, inderdaad). De gaten in de bomen waren zó anders dan ik verwachtte van een spechtengat. Kan ik hier (in de reacties dus) een foto plaatsen die te zien is voor jou? Ik weet dat bij Hajo Smit en ‘Wintersportweerman’ een specifieke handeling gevolgd moet worden om foto’s te uploaden, maar of dat hier hetzelfde werkt…
    Mocht je deze ‘vervuiling’ (waaraan dus een vraag gekoppeld is, maar dat had je al begrepen) niet willen, prima, kan ik begrijpen.

  2. Wat een prachtig artikel! Zowel wat tekst betreft als foto’s! ‘Ze’ hadden het niet duidelijker kunnen maken dan in hun verklaring: dat álles bij al hun onzinnigheden alléén maar over geld gaat. Het is ongelooflijk… Dank voor je ontboezemingen met de hoofdrol voor de Natuur!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *