Werd kerncentrale Tsjernobyl expres opgeblazen?

Dat vlekje raakt de industrie niet meer kwijt…

Dankzij een veiligheidstest vond het grootste ongeluk in de geschiedenis van de nucleaire industrie plaats, een PR-catastrofe die ze nooit te boven kwamen. De webzijde van de industrie- Euronucleair Society– die haar moet ‘promoten’ zegt voldoende: een kaal en fanatasieloos primitiefje. Terwijl de oppositie en die van de windustrie van kleurige flashplayers knalt.

De kernfysici golden aanvankelijk juist als klimaatredders, omdat ze het alternatief voor fossiele energie zouden zijn. Anti-kernenergie activisten als Wijnand Duivendak en Greenpeace waren daarom in de jaren ’80 nog ‘klimaatsceptisch’. Omdat ze de in de jaren ’80 plots opduikende Global Warming-paniek zagen als truc van de kernindustrie.

De website met een jaar oude info zegt genoeg: en dit moet de industrie ‘promoten’ 🙂

Het Postcode Loterij-effect
Twee zaken bepalen dat Nederland de Europese hekkensluiter van kernenergie is met een lullige 482 MW: de explosie van Reactor 4 van de Lenin-centrale op 25 april 1986 bij Tsjernobyl. En het Postcode Loterij-effect, die grootfinancier van het groen geverfde Rode obstructiecircuit van Nederland.

 • Een negatief PR-geschenk uit de hemel voor Greenpeace en de fossiele brandstofindustrie.
 • En het Postcode Loterij-effect, de ongeveer 1 miljard euro propaganda-geld die sinds 1990 vloeide naar clubs als Wereld Natuur Fonds en Greenpeace om negatieve reclame te maken.
 • En mogelijk, effect 2+, de aanwezigheid van Shell als nationaal bedrijf dat wel vaart bij de handel in olie en gas. Met momenteel gas als ‘transitiebrandstof’.

  Atomausstieg

Dus geen wonder dat kernenergie en dat andere alternatief, kolen in ons land zo verketterd worden. Beide zijn concurrent van de olie- en gasboer.

Een pondje uranium-235 geeft via kernsplijting evenveel energie als 4 miljoen liter benzine, dus je kunt er gemakkelijk 60 miljoen autokilometers op rijden. Een wagenpark van 2400 auto’s kan daar ’n heel jaar op toeren bij gemiddeld Nederlands kilometergebruik. Op een pondje.

Nederland Europese hekkensluiter in 2016 Bron Euronucleair Society

Met hun politieke oppositie tegen kernenergie, het enige serieuze alternatief voor fossiele brandstoffen, bepalen ‘De Groene 11’ in Nederland met hun loterijmiljoenen en miljoenensubsidies- die ze dankzij loterijgefinancierde lobby bemachtigen- dat je beter bos kunt stoken in bomencrematoria, dan uranium in een kerncentrale.

Terwijl de onder afgebelde kerncentrale in Doel enkel waterdamp ademt, gaat er bij de bomencrematoria dan duizenden hectares bos in vlammen op. Het eerste- kernenergie- verketteren de milieufanaten waar ze kunnen. Het kappen van bos om op te stoken, dat heet echter ‘groen’.

Zie daar wat de kracht van propagandageld kan doen, zolang een maatschappij op basis van massahysterie- aka, de ‘journalistiek’- haar politici laat informeren. Mediabudget bepaalt wat ‘waar’ heet bij de massa, los van de technische specificaties.

Franse kernstroom

Kern splijten tussen de geiten
Je vraagt je verder af: als je een kernreactortje op een onderzeeer kunt zetten en die opereert daar veilig, waarom zou je niet zo’n reactortje op wijkniveau kunnen plaatsen? Dat je met een pondje Uranium heel Langweer voor de komende 20 jaar geheel zonder fossiele brandstof warm en van stroom voorzien houdt. Of stoken op plutonium, ook het kernafval kun je namelijk prima als brandstof nuttigen.

Als er nu iets ‘decentraal’ zou zijn, om een toverwoord uit de groene stal van stal te halen. Die reactor past zo in een boerenschuur. Als boeren al 80 duizend euro (pacht-)subsidie krijgen om een windturbine te plaatsen, of zelfs 6000 euro per hectare per jaar voor een ‘zonnefarm’: waarom zou je dan een deel van een boerenschuur niet voor een reactortje in gewapend beton kunnen reserveren?

Heb je een zorgboerderij, wat geiten en….een kernboerderij, kern splijten tussen de geiten… 🙂

Kerncentrale Doel (BE) de Belgen hebben er 7 in bedrijf. En dus hebben ze ook al die windmolens niet zo nodig in dat kleine landje

Veiligheidstest ruïneerde stralende toekomst
De hele groene droom van kernenergie vloog op 25 april 1986 door het 900 ton zware dak van Reactor 4 in Tsjernobyl. Zoals het in 2005 gepubliceerde boek ‘The Chernobyl Nuclear Disaster’ beschrijft wil de ironie: dat het grootste ongeluk in de kernindustrie plaatsvond dankzij een in alle haast doorgedrukte veiligheidstest op orders van het Ministerie van Energie.

Daarover zo meer.

De Sovjet Unie liep op haar laatste benen, economisch en energetisch. De nieuwe president Gorbatsjov met dat moedervlekje op ’t voorhoofd moest nieuw elan brengen. Maar die zat net 13 maanden in het zadel. De oude partijstructuur stond nog overeind, inclusief de onwil tot openheid van informatie.

Zodat bij de ergste kernramp in de civiele geschiedenis- we rekenen de 2 atoombommen van de Amerikanen met 200 duizend doden niet mee- een Monty Python-achtige reactie eerst domineerde. ‘Oh, it’s just a fleshwound’….

Terwijl de Zweden al 2 dagen later verhoogde stralingsniveaus maten, en hun eigen kerncentrales aan minitieus onderzoek onderwierpen, moest de hoofdingenieur verantwoordelijk voor de Tsjernobyl-centrale de topdogs in het Sovjet-bestuur nog overtuigen dat hij ‘geen grapje maakte’..

Bomencrematorium op de ‘ecosysteemdiensten’ van Staatsbosbeheer ‘haar’ bossen

De Russische autoriteiten stopten alles in een Sovjet-doofpot om internationaal geen flater te slaan, met als effect dat daardoor ook een PR-catastrofe volgde. Want Westerse media gingen vervolgens met de wildste speculaties aan de haal over meer dan 3000 doden, die ‘Het Nieuws’ werden.

Ook kwam de hulp te laat op gang. Een Sovjet-technicus op de Russische Ambassade in Berlijn informeerde heeeeeel voorzichtigjes bij Duitse collega-kernfysisi:

Zeg ehh, stel eh, nou, in theorie heh, stel dat…. je hebt een brandje heh in de grafietkern van een reactor, klein fikkie maar hoor eh, niets aan de hand behalve dat ’t dak van de reactor er af is, maar stel……..

Hoe zouden jullie dat aanpakken?

Terwijl de Geigertellers van Finland tot Hongarije al uitsloegen.. Het Sovjetbestuur was namelijk meer bezorgd over de viering van 1 Mei, de Dag van de Arbeid. De kern van grafiet- die dreigde nu- blootgesteld aan de open lucht- volledig te verbranden met temperaturen die tot 2600 graden oplopen.

Niet alleen zou alle aanwezige bluswater dan als radioactieve dampwolk tot een explosief mengsel van waterstof-zuurstof ontleden en exploderen. Ook zou de Uraniumkern smelten (meltdown) en het grondwater in lekken.

De Reactor van Tsjernobyl, een beetje zoals de tegeltuinen van Tokkies er ook uitzien met hun Zenmeubilair

Verkeerd ontwerp deel van oorzaak
Allereerst de toedracht: het reactorontwerp van de enorme Tsjernobyl-centrale die heel Oekraine van stroom kon voorzien deugde al niet. Bij stroomgeneratie op laag vermogen, werd de kern onstabiel. Dus dat dan plots de temperatuur enorm kon oplopen. De atoomingenieurs losten dat probleem op door steeds op hoog vermogen te draaien. Maar daardoor was er wel eerder onderhoud nodig door slijtage.

Maar daarnaast zat er nog een extra fout in het ontwerp. Omdat de reactor zo groot was, kon je niet snel op de rem trappen, mocht de kernreactie uit de hand lopen. Normaliter laat je een moderator van bijvoorbeeld koolstof (grafiet) tussen de kernbrandstof zakken in enkele seconden. De kettingreactie stopt en je voorkomt oververhitting.

Bij de reactor van Tsjernobyl werkte die ‘noodrem’ pas na 20 seconden, zo lang duurde het voor de rem op zijn plek zat. Kortom: de Tsjernobyl-reactor was GEEN representatief voorbeeld voor een normaal functionerende veilige reactor.

Bomencrematoria Primco en van Nuon, milieuschadelijker dan de centrale van Tsjernobyl (voor explosie althans)

Disaster, slecht gesternte
En dan de combinatie van menselijke fouten. De hoofdingenieur van de kerncentrale was net twee dagen voor partij-overleg weggeroepen, toen plots van bovenaf de order kwam; voer een stresstest uit. En die moest snel gebeuren, want voor 1 mei moesten alle reactoren weer online draaien. Dus moesten zijn vervangers die test uitvoeren.

Maar om de test te doen, zonder dat de noodsystemen met watersproeiers de reactor zouden ‘blussen’- terwijl daar nog geen aanleiding toe was- hadden ze het alarm bij de stresstest maar uitgezet. Dus: alle noodsystemen stonden uitgeschakeld. Alleen op een computeruitdraaitje konden ze het temperatuurverloop in de reactor lezen.

Met belangenbehartiging voor Staatsbosbeheer

Ze schakelden het vermogen omlaag, tot de reactor- zoals bij ingewijden bekend maar niet bij hun- op het lage vermogen draaide waarbij hij instabiel wordt. Dus dat plots alsnog een kettingreactie ontstaat en de temperatuur vervaarlijk omhoog schiet.

Toen ze alsnog op de noodrem wilden trappen, duurde dat te lang: 20 seconden en daarvoor rommelde al uit het diepste van de kern het geluid als van een aardbeving.

Toen de ingenieurs vervolgens rondliepen te inspecteren wat er was gebeurd, konden ze al door het dak de sterren zien: een Disaster was geboren, wat letterlijk ‘slecht gesternte’ betekent. Uiteindelijk zou het partijbestuur van de SOVJET hen voor ernstige nalatigheid de cel in gooien, evenals de hoofdingenieur die weg was op partij-overleg. Als zondebok voor eigen nalatigheid.

Gebeurde het nu Expres?
Een knagende vraag die uw Rechtse Hippie sindsdien bezighoudt is: zou er opzet in het spel zijn geweest, dat er een spion in het ministerie van energie zat van Amerikaanse zijde. Niet dat je zoiets kunt bewijzen, maar het idee is alvast spannend. En er zit een militaire en economische logica achter, die bij de Amerikanen reeds was toegepast. 

Daartoe komen we bij het ongeluk, een Meltdown van de Uraniumkern van de kerncentrale van Three Mile Island in Pennsylvania USA op 28 maart 1979.

Diverse theorieen circuleren uit de kernfysische wereld dat hier opzet in het spel was. Omdat de opvolging van menselijke fouten TE toevallig was.

Alsof dat nog niet voldoende was: geheel toevallig kwam TIJDENS de nasleep in media het ongeluk een Hollywoodfilm op de markt, The China Syndrome (met Michael Douglas en Jane Fonda) waarin het scenario werd uitgespeeld hoe water in Pennsylvania vergiftigd raakt door…. een nucleair ongeluk met een kerncentrale.

Na Three Mile Island (1979) gingen 100den projecten in de mottenballen, en vele nucleaire bedrijven failliet

Het mag bekend zijn dat Hollywood de culturele arm is van de CIA. Momenteel zijn de bekendste Hollywood-acteurs ook de verspreiders van het Groene Geloof. Dat je met windvaantjes, een Toyota Prius en Tesla de wereld redt. Onderschat niet de culturele kracht van Hollywood. Mijn beeld van de Tweede Wereldoorlog vanaf de jeugd is er ook in grote mate door gevormd.

Modes, levensstijlen, ze zijn er door (mede)bepaald, van ‘Rebellen zonder Oorzaak’ tot Easy Rider.

Amerikaanse milieuclubs zijn traditioneel ook gefinancierd door Walllstreet-entiteiten. Het Amerikaanse ‘Natuurmonumenten’, The Nature Conservancy heeft bijvoorbeeld een Goldman Sachs-bankier als directeur, en Bechtel als sponsor.

Het effect was dat het Amerikaanse kernprogramma later in de ijskast ging, vanaf 1977 kwamen er vervolgens geen nieuwe ontwerpen meer van de grond. Ook werden zelfs projecten voor nieuwe kerncentrales – deels in aanbouw- in de jaren ’80 nog stopgezet. Al sinds de jaren ’80 is het aandeel kernenergie in de USA niet verder gegroeid, rond 20%. (al is dat het RELATIEVE aandeel, het absolute opgestelde vermogen groeide natuurlijk wel mee met het energieverbruik)

Dankzij schaliegas streefde ‘natural gas’ de kernenergie zelfs voorbij vanaf 2007.

Ook gaan de Amerikanen heel anders om met hun kernafval: ze ‘verglazen’ het afval zodat je er niets meer mee kan. Terwijl je de splijtproducten van een kernreactie ook opnieuw kunt opstoken. Dat je het ‘opwerkt’ en hergebruikt, zoals de Fransen doen met een faciliteit in Le Havre.

Daarmee redt je de wereld ook niet…

Geïnformeerde speculatie
Wanneer je- sinds Nixon de goudstandaard losliet- een oliedollar hebt, die gedekt wordt door fossiele brandstoffen. En je helpt bij het veroorzaken van de Oliecrisis van 1973, waardoor het Club van Rome Rapport Grenzen aan de Groei (1972) bij ons bestseller werd. Zodat we bij een nog bestaande overvloed aan olie, het ‘schaarste’-gevoel tussen de oren kregen.

Dan heb je gaan baat bij een energievorm die daar serieuze concurrent van is. Laat staan dat je machtsparadigma- dat leunt op ‘schaarste’- aan diggelen gaat door energie in overvloed.

Want in reactie op die crisis van 1973 gingen Frankrijk en Zweden massaal over op kernenergie. Daardoor is Frankrijk nu op afstand de meest CO2-arme stroomopwekker van Europa, een factor 5 beter dan ‘voorbeeldland’ Duitsland.

Bruinkool Tagebau Hambach, de vervanging van Merkel haar Atomausstieg

Je kunt dan beter investeren in milieuclubs die roepen dat ’t met zonnespeeltjes en windvaantjes wil. Ookal is dat natuurlijk bullshit. Daarnaast dienden de Amerikaanse centrales traditioneel voor de wapen-industriele productie van plutonium. Enige bemoeienis van het militair industrieel complex & haar CIA met de kernindustrie, die lijkt dus niet zo ver gezocht.

En dan: het NOS Journaal probeert ons immers ook wijs te maken dat een leger ‘Russische Trollen’ onder ons is 🙂 En men wilde Trump’s verkiezing tot president ook al op Russisch conto schrijven… Dus waarom niet omgekeerd; Een Amerikaanse spion die zich opwerkte in de Sovjet-hierarchie gaf de opdracht tot die fatale stresstest.

Het gros van de Golan is miliair terrein

Uiteindelijk wist ook een Mossad-spion in de militaire hierarchie van Syrie op te klimmen. Om daar toen de opdracht te geven bij alle bunkers een uit de lucht herkenbare boomsoort te planten. Zodat al die bunkers er bij de aanval op de Golan-hoogte er aan gingen.

Hoe het ook zij: de kernramp van Tsjernobyl werkte als katalysator voor de ontmanteling van het SOVJET-imperium, wat ook een Amerikaans belang was. Na de door het Groene Geloof ingelijfde Gorbatsjov, kwam de dronken zwakkeling Jeltsin ‘aan de macht’.

Die stortte op advies van Wallstreet-econoom Jeffrey Sachs met verkeerde investeringen Rusland de armoede in. En het land transformeerde tot een corrupte oligarchie, met een zuiplap die de Russen voor lul zette.

Bomencrematorium

En nu de Russen een eigen zelfstandige sterke leider hebben, die voorlopig van geen wijken weet. Een leider die precies doet, wat de Amerikanen al decennia doen; je energievoorraden strategisch inzetten, bijvoorbeeld door de Europeanen met je aardgas aan je te binden (Nordstream 1 en Nordstream 2).

Wanneer de Amerikanen zelfs Saoudi Arabie van hun wapens voorzien sinds de jaren ’70, enkel omdat die Islamitische staat hun van olie voorziet. Eerst komt de energie (het eten van naties), dan de moraal. Dus dan schrik je ook niet terug voor sabotage van kerncentrales. De Israeli’s bombardeerden immers ook de kernreactor van Saddam Hoessein in de jaren ’80.

Ook hielp de CIA bij een coup, die de broodmand van Rusland van ze hielp afpakken; Oekraïne, hun graanschuur.  Je kunt het internationale nieuws niet goed begrijpen, zonder ook een geostrategische component mee te wegen. Al zul je nooit 100% waterdicht bewijs daarvoor vinden. Maar dan, hoeveel bewijs is ‘genoeg’?

Aannemelijke waarschijnlijkheden zijn geen bewijs. Maar wel een ‘frame’ om dat bewijs te vinden.

Kernwapens als kans

Hoe het ook zij: Wat er werkelijk gebeurde in aanloop naar 25 april 1986: wie waren daar nu werkelijk bij? De gevolgen kennen we wel. Tot 2005 lag de bouw van nieuwe kerncentrales in Europa volledig stil. Pas recent worden er weer enkele nieuwe bijgebouwd, zoals in Finland.

Wanneer de nieuwe Finse kerncentrale wordt bijgeschakeld in 2020- zo schrijven Partanen en Korhonen (Nieuw Amsterdam 2019)- produceert hij direct evenveel vermogen als alle Deense windturbines bij elkaar sinds de jaren ’90. Dus ook met ‘vertraging’ zijn ze op afstand de kampioen in ‘van het gas af’.

De veel grotere kracht van ‘groene’ miljardenpropaganda en Hollywood voorkomt echter, dat ‘de massa’ daar ooit weet van krijgt.

7 Replies to “Werd kerncentrale Tsjernobyl expres opgeblazen?”

 1. Mooi stuk!

  De kracht van de zionist wordt alleen maar groter en die van de toegewijde geopolitiek geinteresseerde christen alleen maar kleiner.
  Putin is wel een overtuigd orthodox christen. Wellicht met de orthodixe broers in Hemelum en ( prov ) Groningen ( als ik me niet vergis) gaan we een andere toekomst tegemoet.

  Een ding kan de zionist niet te tenietdoen en dat is de wederkomst!

  Dus de toekomst is zonnig de reis maar de reis ernaartoe beroerd

 2. De sabotage in de kerncentrale van doel waar een iemand ongefilmd en ongezien voorbij 7 controlepunten tot bij de stoomturbine geraakt en daar het droge carter van dee turbine laat leeglopen in de sump-tank.

  Wees maar gerust dat er heel wat alarmen en noodvoorzieningen genegeerd of uitgeschakeld werden alvorens iemand dat klaar kan spelen.

  De dader is bovendien nooit gevonden !

  Resultaat Turbineschoepen van de rotor zwaar beschadigd statormoest helemaal nagekeken en afgeregeld worden…

  Rotor uitgebouwd en per vrachtschip naar ?
  Voor revisie en plant maanden stil.

 3. Heb gelezen dat de waterstofkernfusie eindelijk werkt en dat het patent in handen is van Lockheed Martin, grootleverancier aan het Amerikaans industrieel complex, en ze zetten de ontwikkeling van de kleine, bijna schone energiebronnen gewoon in de ijskast oa vanwege de belangen van de ‘OPEC’ en de koppeling van de dollar aan de olieprijs. Telegraafcolumnist Leon de Winter schreef erover in z’n column plm half augustus! Wind-en zonneenergie overbodig dus en electra bijna gratis….!! Spaarlampen en dure led-verlichting overbodig: weggegooid geld. Conventionele uraniumcentrales zijn alleen nog interessant voor militaire kernwapentechnologie en het is onnodig nog meer lang radioactiefblijvend afval te produceren wat honderdduizenden jaren (heel duur) opgeslagen dient te worden! Nucleaire energie is door het afvalprobleem zoiets als met een vliegtuig gaan vliegen terwijl er nog geen landingsbaan aangelegd is: onzinnig en duur. Fusie moet het dus worden! Over de Co2/global-warming paniek kan ik verwijzen naar Youtube: Energiewende am Ende. Ook dr Judith Curry en dr Bill Hopper laten niet veel heel van het gammele en rammelende Co2 gelost gestoeld wordt door paniekzaaiers die met indrukwekkende rampscenario’s allerlei maatregelen in het leven roepen die niet alleen qua nut onzinnig lijken maar ook nog eens ten koste van onze portemonnee gaan dwz onze welvaart komt zwaar onder druk te staan. Waterstofgasconverters zodat waterstofgas de brandstof van de toekomst wordt: het distributienetwerk is er al en een geleidelijke overgang op electra( electromotoren) via waterstofgas is betaalbaar en haalbaar! Nu, vanwege het Rothschilds dollar-olie-bankcartel is de VS bezig Iran te provoceren( Golf v Tonkin: een fake Pearl Harbor, 9/11-een Pearl Harborachtig incident om oorlogen in Afghanistan en Irak te construeren…)
  Wat heeft Bolton bedacht als fysieke beschuldiging van Iran’s agressie, waarschijnlijk door de “zeer betrouwbare” Saudische prins Bin Salman beschuldigd! WO3 in de maak. Alleen de ‘Elite’ kan nog ( vergeefs ) hopen er goed doorheen te komen. Het lijkt bijna Alien-terraforming vooral als je weet wie dr Barrie Trower is en wat die vertelt over de 5G-aanval op de mensheid. Gr Ben

 4. Tja, de russen spelen het slimmer en weten wel weg met kernenergie: https://www.trouw.nl/home/rusland-biedt-afrika-kernenergie-maar-voor-wat-hoort-wat-~a684b750/

  Oók bouwen ze kleine, drijvende kerncentrales voor afgelegen gebieden: https://www.ad.nl/buitenland/tsjernobyl-op-ijs-rusland-laat-drijvende-kerncentrale-te-water~aeb30688/

  Ook andere bedrijven weten wel hoe je kleine reactoren kunt bouwen: http://thorconpower.com/

  En wij hier ons maar blijven richten op zwaaipalen, zonnespeeltjes en (zoals jij het noemt) bomencrematoria.

  Ik zal me kapot lachen als ze er uiteindelijk achter komen dat ze op het verkeerde paard hebben gegokt, maar daardoor wel de economie van ons land kapot hebben gemaakt (‘snik’).
  Maar hun fouten zullen ze dan wel niet toe willen geven, hoewel GroenePies toch al enigszins begint terug komt op hun bomenbiobrandstofstandpunt: https://www.duurzaamnieuws.nl/greenpeace-wil-naar-rechter-vanwege-bijstoken-biomassa-in-kolencentrales/

 5. 1: Waar gaan ‘we’ heen met het ‘afval’? Zover ik weet is er geen oplossing voor dat probleem, maar zover ik nu kan inschatten is dat juist het doel van bepaalde lieden – ik noem het maar ‘de club’- dat de wereld stuk, of in ieder geval in vreselijke verwarring moet geraken. Anders begin je mínstens met bezuinigen, lijkt mij.
  Er is zóveel winst te behalen als de wereld genormaliseerd wordt.

  2. Wat mij opviel is de overeenkomst met 9-11. Ook toen moest alles plat ivm een oefening. Nou, de rest weten we. (Nou ja, weten sommigen.)

  3. Ik denk dat er helemaal geen problemen zouden zijn, niet met energie, niet met economie, enzovoorts, als sommigen zich zouden onthouden van (negatieve) manipulatie op megaschaal.

  4. Wat mij ook opvalt is de ironie van veel zaken. Bomen kapot maken en éven van de warmte genieten is achterlijk te noemen, maar men zet er nog trots een bord bij ook.
  Ergo, ze vertonen vaak ook nog een ‘apart’ soort humor, vooral als ze newspeak gaan gebruiken. Dan maken ze ambtenarentaal waar je bijna naar van wordt.

  conclusie: Het is inderdaad goed mogelijk dat Sjernobyl ‘gebruikt’ is om een agenda door te drukken. Maar, om daarom dan kernenergie te verkiezen boven andere manieren van energieopwekking, en zonder eerst te kijken naar absoluut mogelijke besparingen, lijkt mij niet wijs. Er ís eigenlijk helemaal geen energie-probleem. We hebben haast niets nodig. Maar, nogmaals: Als men niet kan garanderen dat men dat verdraaide gemene goedje – zo lijkt het tenminste te zijn – dat overblijft uit die centrales, niet onschadelijk kan maken zonder verder leed te veroorzaken, dan zal men niet voor ‘de slechte’ spelen.
  Maar, zucht, leer mij de mensen kennen. Ze doen het dus juist.

 6. Grappig. Zoals jij rondliep met de gedachte dat het een vorm van “opzet” kon zijn, had ik dat de laatste tijd ook, maar dan vanuit Soviet-kant. Wetende wat de consequenties in het Westen zouden zijn (de anti-nuclaire beweging werd ook al ruim gestimuleerd).
  En wetende dat de ruime energievoorraden in Rusland dan een afzetmarkt zouden hebben.
  Maar die variant heb ik verder nog niet goed doordacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *