Geldwolf in ijsbeervacht dekt Aardedollar met ‘natuurlijk kapitaal’

Theorie bevestigd dat bankiers de groene hype uitvonden, morgen meer op IT (Natural Capital)

Sinds kort bestaat de Earth Dollar: een cryptomunt die reeds voor duizenden miljarden aan Zwitserse Franken is gedekt met een ‘absolute’ waarde van 3,2 duizend miljard euro, de door ‘deskundigen’ toeberekende waarde van ‘diensten’ die land, water en lucht van de planeet  zouden leveren. Die noemen ze ‘Natuurlijk Kapitaal’ .

Mondiaal zouden we wel 33 duizend miljard dollar aan ‘ecosysteemdiensten’ verbruiken die nog niet verrekend worden, en zo zou de planeet ten onder gaan. Zo’n door ‘deskundigen’ bepaald bedrag is wat economen ‘intrinsieke’ waarde noemen, van boven opgelegd. Versus de ‘relatieve’ waarde van goederen, die van de prijs van andere goederen in een markt afhangen.

De vorming van die cryptomunt Earth Dollar is het voorlopige sluitstuk van de Natural Capital-lobby.

Die Aardedollar bevestigt mijn theorie dat bankiers – conform de Malthusiaanse ‘groene’ ideologie van de Club van Rome- terug willen van Relatieve Waarde (Een prijs die afhankelijk is van andere goederen in een markt in tijd en plaats) naar Absolute Waarde (centralistisch door ‘deskundigen’ en overheid bepaald, intrinsieke waarde, net als bij taxatie van een bedrijfswaarde).

Ijsbeer in Nederland

De geldwolf in ijsbeerkleren
De Earth Dollar heeft haar eigen webstek, en is volledig afhankelijk van de mate waarin lobbyisten hun werk doen, om Natuurlijk Kapitaal in de wet te verankeren. Dat is wat ‘The Earth Dollar becomes more valuable as we COLLECTIVELY protect and preserve the planet’ betekent.

Economisch Collectivisme, waarbij Verplicht Meedoen de waarde van een financieel product bepaalt. In die lobby zijn ze steeds meer succesvol, want Natuurlijk Kapitaal is plots overal. Wat 2 vragen opwerpt:

 • van WIE zijn de banken uiteindelijk, wie is de Ultimate Beneficiary Owner (UBO)
 • van WIE is Nederland en de rest van de Planeet? Wie is de planetaire UBO?

‘Groene’ Lobbyclub  GLOBE EU met de Internationaal Socialist Hemmo Muntingh ging in 1992 van start in het hoofdkantoor van de Fabian Society in Londen: op die Fabiaanse socialisten komen we zo terug. GLOBE zit nu in Brussel en D66’er Gerben Jan Gebrandy is 1 van hun lobbyisten. GLOBE – met oa Al Gore- is sinds 2012 de belangrijkste lobbyist voor ‘Natuurlijk Kapitaal’ , samen met oa de Rockefeller Foundation, Wallstreet dus.

Ze trekken daarin de multinationals mee die onze boeren in hun greep houden. Zoals Unilever en FrieslandCampina.

Het idee is dat je geldbedragen hangt aan zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’. Dat een rietmoeras eigenlijk wel miljarden euro’s waard zou zijn, omdat ’t CO2 vastlegt en regenwater opslaat. Of dat een veenweide eigenlijk onder water moet, zodat je CO2-uitstoot en dus klimaatrampen voorkomt via veenoxidatie.

Commonland wil controle over nog eens 125 duizend hectare boerenland

Zoals stichting Commonland voorrekent van ex-IUCN-directeur Willem Ferwerda zou liefst 4,3 duizend miljard dollar verloren gaan door ‘overbegrazing, infractructuur en vervuiling’ in ‘natuurlijk’ land. Om dat verlies in door ‘deskundigen’ bepaalde ‘instrinsieke’ waarde te compenseren, dan zou je Waterschappen en Willem Ferwerda moeten betalen voor dat onder water zetten.

Zodat die veengronden weer een ‘ecosysteemdienst’ leveren, klaar terwijl U wacht.. Maar ook bij Shell aan de pomp kwamen we zondag al een afspiegeling tegen van ‘natuurlijk kapitaal’, Staatsbosbeheer en Shell, een lekker stel:

Nu nog vrije keuze straks verplicht bijbetalen voor het ‘natuurlijk kapitaal’ van Staatsbosbeheer aan de pomp

Eigenlijk verdient het arme Staatsbosbeheer (80-90 miljoen euro subsidie per jaar) veel meer geld van U en mij. Want ‘hun’ bossen leggen CO2 vast. En eigenlijk zou de 40K boven Balkenende-norm ambtenaar-directeur Sylvo Thijssen ook voor die ‘ecosysteemdiensten’ van ‘zijn’ bossen betaald moeten krijgen.

Terwijl die bomen nu ‘gratis’ al die CO2 opslaan, wat vroeger ‘groeien’ heette. Dus dat je bij Shell aan de pomp- bovenop de reeds duurste benzine van de wereld door accijns- ook nog eens je CO2-schuld mag afkopen. De pompbediende achter glas had zo’n ‘CO2-Neutraal’-trui aan.

Hun idee is, dat je bijbetaalt om ‘CO2-neutraal’ te zijn.

Maar gelukkig… er is een oplossing voor het feit dat u leeft en CO2 uitademt. Shell kan uw CO2-equivalent omrekenen in een geldbedrag, dat ze dan Staatsbosbeheer bijbetalen om boompjes voor te planten. Allerlei ‘diensten’ die je nu gratis zou krijgen als een ‘veilig klimaat’, die zouden volgens het concept van ‘natuurlijk kapitaal’ dus extra beprijsd moeten worden.

Zodat Corporate BV op onze kosten ‘groen’ kan doen.

Staatsbosbeheer (SBB) State Forestry Service receives 87 million euro’s of subsidies, and sells it’s wood for comparable amount

Dat gaat nu nog vrijwillig. Maar straks betaal je bij Shell dan dus verplicht bij om de kas van Staatsbosbeheer te spekken. Natuurlijk kapitalisme, het moet namelijk in het jaar 2020 via een internationaal VN-verdrag via Brussel tot wetgeving worden.

Ik hoorde dat je nu al verplicht CO2-compensatie moet bijbetalen op de boot naar Ameland. Extra belasting dus, maar dan nu direct geheven voor en door het bedrijfsleven.

Nu nog facultief, maar na 2020 mogelijk verplicht bijbetalen

True Cost, Ecosysteemdiensten, Natuurlijk Kapitaal
Dat concept ‘natuurlijk kapitaal’ heeft als de achterliggende vraag: VAN WIE is de aarde? Van iedereen en dus van niemand?

Die planeet met haar ‘gratis’ benutte land, lucht en oceanen, zou sinds Garrett Hardin’s Tragedy of the Commons (1968) als commons bekend gaan staan: gemeenschappelijke weidegronden die van iedereen en dus niemand zijn, met ecologische wildwest-praktijken tot gevolg. Je ziet dus ook waar COMMONland haar naam vandaan haalt.

Of klimaatconsultant Jan Paul van Soest zijn ‘De Gemeint’. (gemeenschappelijke weide) Je ziet ’t overal, als je eenmaal weet waar te kijken.

De Club van Rome en economen als Roefie Hueting, Ceaucescu-Roegen, Herman Daly eva wilden al die herberekening van het BBP forceren; dat je ook het ‘opbruiken’ van schone lucht en water zou meetellen bij je nationale huishoudboekje.

Het netto effect van zulke voorstellen, die een ABSOLUTE waarde toekennen aan relatieve gebruiksgoederen is natuurlijk een grootschalige vorm van welvaartsherverdeling. Socialisme.

Bomencrematorium draait op de ‘ecosysteemdiensten’ van Staatsbosbeheer ‘haar’ bossen

Daly en companen waren dan ook  nogal omstreden bij de economen die doorgaans het nationale beleid dicteerden vanaf WOII, die uit de meer liberale en conservatieve school. Zeker die rond Reagan en Thatcher, die meer volgelingen waren van Adam Smith. Die ‘vrije markt’-volgers geloven niet in absolute waarde, die centralistisch is bepaald. Maar in relatieve waarde, die door ‘de markt’ bepaald is..

De denkwijze rond ‘natuurlijk kapitaal’ en absolute waarde, kreeg sindsdien vele andere namen en lobbyisten, “True Price’ bijvoorbeeld van Adriaan de Groot-Ruiz, pupil van bankier Herman Mulder. Of True Cost, True Prize, overal als paddestoelen schiet het zelfde idee in iets andere naam uit de grond.

En Herman Mulder is weer pupil van Sir Merwyn King van oa de London School of Economics en Bank of England ( = Rothschild)

1997 in Nature, het startschot voor het concept na Rio Aardetop (1992)

Biljoenen dollars voor ‘ecosysteemdiensten’
De eerste studie, die na de Aardetop in Rio (1992, verankering mondiaal klimaatbeleid) in een gezaghebbend blad- Nature- het concept ‘natuurlijk kapitaal’ in de academische ideenmarkt zette, dat was Robert Constanza ’s value of the world’s ecosystem services and natural capital'(1997). Zij stelden dat wel 33.000 miljard dollar aan niet verrekende ‘ecosysteemdiensten’ opgebruikt zouden worden per jaar, tweemaal het mondiale BBP

We have estimated the current economic value of 17 ecosystem services for 16 biomes, based on published studies and a few original calculations. For the entire biosphere, the value (most of which is outside the market) is estimated to be in the range of US$16-54 trillion (1012) per year, with an average of US$33 trillion per year.

Because of the nature of the uncertainties, this must be considered a minimum estimate. Global gross national product total is around US$18 trillion per year.

Sindsdien verschenen er ettelijke studies die voor het gebruik van de oceanen, het land en grondwater allerlei bedragen rekenen die in de biljoenen lopen per jaar.

Of je er nu VOOR of TEGEN schrijft, dat doet er niet toe. Zolang er ter academie over geschreven wordt, krijgt het concept een doorgeleerd krediet. Het wordt Prof.dr.Onzin.  En sociale autoriteit bepaalt in politiek en media het geloofwaardigheidsgehalte.

‘Biodiversiteit’, een amorfe ‘groene’ entiteit als inwisselbaar bankier-krediet, studie 2009

De Europese Commissie gaf opdracht voor The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB)-studie in 2008. Onder aanvoering van Deutsche Bank-bankier Pavan Sukhdev, mede-gefinancierd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en ik meen ook VROM: het PBL deed mee.

Dat TEEB-concept zit nu ook in Europese wetgeving verankerd, nadat het door Europese Doema (EP) is aangenomen.

Alsof we eigenlijk biljoenen euro’s aan zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’ zouden verdampen, die niet in rekening gebracht worden. En dat je straks met een bankier van Moeder Aarde moet afrekenen. Concepten als ‘bio’-massa en ‘bio’-diversiteit worden dankzij al de ‘diensten’ die ze op het papier van Pavan leveren, plots verhandelbare ‘assets’ in de handen van Global Resource Managers.

De Natural Capital Declaration

Wie zit bij Moeder Aarde achter de kassa?
Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) bedacht voor dat TEEB-rapport al een vormloze ‘biodiversiteit’-parameter, de Mean Species Abundance (MSA).

Bij die MSA staat ‘meer agrarisch landgebruik’ gelijk aan ‘verlies van biodiversiteit’. Mondiaal zou in het jaar 2000 nog 73% van ‘de’ biodiversiteit over zijn, zo berekende PBL met die MSA-graadmeter, ook voor de OECD. Of we even urgente maatregelen nemen, lees: meer Brusselse regels ten gunste van bankiers…

En dan 4 jaar later de nationale variant

Je voelt ‘m al aankomen: BIJ WIE moeten die zogenaamde ‘diensten’ dan betaald worden? Toch niet bij Moeder Aarde zelf? Sinds wanneer heeft Gaia een eigen kassa? Men bedoelt dus; BIJ BANKIERS, en hier zien we hoe de Aardedollar dus al een lange aanlooptijd heeft in lobby en beleid. Vervolgens is er in 2012 al een ‘Natural Capital Declaration’.

En in 2016 heeft het PBL dan ook de Nederlandse Variant op Natuurlijk Kapitaal klaargestoomd. Waarna er in 2018 ook een ‘Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal’ is geïnstalleerd:

Biesmeijer moet een frauduleus concept van academisch cachet voorzien

Men heeft de tijd genomen, maar het idee ligt al even op de plank te wachten op invoering.

De Wolf in IJsbeervacht…Fabian Society Logo bij London School of Economics

Fabius en zijn graduele verovering: de wolf in schaapskleren
Met die actualiteit in gedachten, is het vervolgens nuttig een stukje geschiedenis te nuttigen over het evolutionair socialisme. De geleidelijke afschaffing van eigendom, zodat alleen enkele topdogs nog eigendom hebben: die verdelen in hun oneindige wijsheid dat eigendom dan op een rechtvaardige manier. 🙂

Het logo van de Fabian Society (opgericht 1884) in Londen is een ‘wolf in schaapskleren’, danwel een geldwolf in ijsbeerkleren.

Zij wilden de hele maatschappij gradueel omvormen tot socialistische heilstaat. Dus niet via RE-volutie zoals de marxisten, maar via E-volutie.  Geleidelijk via overname van de maatschappelijke instituties als media en universiteiten. Tot alle academies en massamedia zo links als de neten zijn. Heeh, dat zijn ze nu ook…

Fabian Tony Blair in 2003. Onder Blair kwam de Britse Climate Change Act tot stand

Daarom vernoemden de Fabians zich naar de Romeinse generaal Fabius, wiens tactiek niet directe confrontatie was, maar uitstel. Guerilla, de tegenstander laten komen.

Fabians stonden aan de basis van de Londen School of Economics (1895), dat in haar Fabian Window het logo van die club heeft; die geldwolf in schapenvacht. Die LSE is nu 1 van de sterkste voorstanders van kostbaar klimaatbeleid. Fabians richtten de Labour Party op (1900) En ze brachten economen als John Maynard Keynes voort met zijn ‘New Deal’ voor Roosevelt.

HG Wells was ook een Fabian, die schreef ‘The New World Order’, waarin hij de mensenrechten formuleerde, die via socialist Tjeenk Willink bij de Raad van State in 1981 bij ons Artikel 1 in de Grondwet werden. Tjeenk Willink stond ook aan de basis van het Nationaal Millieubeleidsplan ‘ Zorgen voor Morgen’ (1988), waarin de 40-50% CO2-reductie voor 2030 uit de huidige Klimaatwet al staat voor geschreven.

Hoofdstuk 6: ‘The New World Order’ HG Wells 1940. HG

Conservapedia citeert 1 van de oprichters George Bernard Shaw (1889) over de doelstellingen van Fabian Socialism:

The Fabian Society aims at the reorganization of Society by the emancipation of Land and industrial Capital from individual and class ownership, and the vesting of them in the community for the general benefit. In this way only can the natural and acquired advantages of the country be equitably shared by the whole people.

Goh, wat aardig van ze, de Fabians hebben echt het beste voor met de hele mensheid (Beehhh). Shaw vervolgt:

The Society accordingly works for the extinction of private property in land and of the consequent individual appropriation, in the form of Rent, of the price paid for permission to use the earth, as well as for the advantages of superior soils and sites

Dus ze streefden naar onteigening van grond en een pachtsysteem, ‘voor permissie om de aarde te gebruiken en de voordelen van superieure bodems en plaatsen’. Net als wat de Earth Dollar eigenlijk verbeeldt. Dan is nog steeds de vraag: wie profiteert dan van dat rechtvaardige wereldsocialisme, en WIE bepaalt daarvan de voorwaarden?

Natuurlijk Kapitaal: van wie is Nederland en de Nederlanders?
De vraag die we hier proberen op te helderen is: IS er wel een verschil tussen de huidige privatisering van publieke ruimte en publieksgoederen die sommigen ‘Neoliberalisme’ noemen. En het streven van wereldsocialisten sinds 1884: het opheffen van privaat bezit, opmars naar een pachtsysteem met aan de top een ‘rechtvaardige deskundige herverdeler’.

Want de uitkomst is wat telt: WIE zit er aan de knoppen bij de herverdeling van alle vruchten van arbeid en land?

Of dat nu een wereldbankier is of een wereldsocialist, wat maakt dat uit? Zie hoe Tony Blair (Labour) immers een lucratief adviesbaantje kreeg bij JP Morgan Chase, als adviseur voor 2 miljoen pond per jaar. Fabian Society-man Tony Blair kreeg de zelfde functie die John Loudon (maatje David Rockefeller) als eerste vervulde bij de Chase bank.

En de nazaat van DIE John Loudon zit nu weer achter de stichting Commonland. Klein wereldje, daarzo aan de top van de pyramide…

Economisering van de openbare ruimte: Commonland van ecofascist Willem Ferwerda, de kosten van ‘Commons’ voorgerekend met Natuurlijk Kapitaal/TEEB-methode

Koos Biesmeijer, onze Lord Stern van Biodiversiteit…
De Britse Climate Change Act (2008) van Tony Blair stond weer model voor onze Klimaatwet. En hoe kregen ze die wet door het Britse Parlement? Dankzij ‘Lord Stern’ van de London School of Economics (LSE). Stern rekende een astronomisch schadebedrag voor, wel 5 procent van het BBP per jaar wanneer we niets zouden doen tegen de CO2-catastrofe die vooralsnog enkel in computers bestaat.

OP basis van absolute waarde en zonder afschrijvingen mee te rekenen.

Dat campagnegetal van 5% BBP voor ‘inactie’ bij klimaat, het verpletterde Stern alle politieke oppositie bij de Britten. De Climate Change Act kwam tot stand met Fabian Society-man en nu JP Morgan Chase Tony Blair.  Dat zelfde politieke truukje wilden Pavan Sukhdev en het PBL herhalen met ‘biodiversiteit’ via TEEB, de biljoenen euro’s ecosysteemdiensten die verloren zouden gaan.

Voorloper op het IPBES (Oxford University Press 2014)

TEEB met haar ‘ecosysteemdiensten’/natuurlijk kapitaal moest in 2009 de ‘Stern Review van Biodiversiteit’ worden, zo schreven Dieter Helm en Cameron Hepburn in ‘Nature in the Balance, the Economics of Biodiversity’ (2014).

Alleen viel de impact van TEEB op het publieke debat tegen, zo schrijven de auteurs in Nature in the Balance. Dus kwam er in 2012 het IPBES, een IPCC voor Biodiversiteit. Dat manifesteerde zich vorige week met de paniek over ‘1 miljoen soorten die uitsterven’,  het nepnieuws dat NU.nl en RTL Nieuws de ether in slingerden. Maar ze geven nog niet op 🙂

We kregen in 2018 een Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal in Leiden, Koos Biesmeijer die hier de IPBES-boodschap van geleerd randje moet voorzien. Biesmeijer moet zeg maar de Lord Stern van Biodiversiteit voor ons zijn. Al lijkt Biesmeijer vooral de ‘Bruikbare Idioot’ van de bankiervampiers achter dat concept.

Geef dat ‘Linksche Thuigh’ wat sociaal prestige en subsidie, et voila, dan rennen ze al voor je…

Waardecreatie uit hete lucht & schuld

Van WIE is Nederland?
Klimaat en Biodiversiteit zijn twee kanten van een Fabiaans ideaal; de geleidelijke verovering van de instituten en maatschappij voor het wereldbankieren/wereldsocialisme. En de Earth Dollar lijkt daarbij hun nieuwe Cryptomunt, die meer waard wordt wanneer je met Staatsdwang (Klimaatwet) al die ‘Ecosysteemdiensten’ als CO2-vastlegging omzet in (belasting)geld.

Welvaartsherverdeling, heel Fabiaans eigenlijk. Toen De Staat de banken ‘redde’ in 2008…kun je niet beter zeggen dat de Banken de Staat overnamen? Wij, de Nederlanders werden met verdubbelde staatsschuld opgezadeld en voeren nu met Ierland en België de ‘geld lenen kost geld’-liga in Europa aan. Een schuld van liefst 330% van het BBP, alleen Japan ligt nog hoger met 400%.

Dus van WIE is Nederland nu? Van haar schuldeisers toch? En waar halen die het krediet vandaan, dat De Staat weer leent? Uit het niets…Papieren Obligaties. Stel dat De Staat der Nederlanden dat papier nooit terugbetaalt, wat is dan de achtervang voor die papieren IOU’s? Voelt U ‘m al aankomen:

Het kapitaliseren van de natuur = Natural Capital.

NATUURLIJK KAPITAAL, de inventaris van Nederland, onze bomen, mensen, huizen, grondstoffen. Zoals ze al bij Griekenland deden, maar ook bij de HEMA. Natuurlijk kapitaal lijkt een beetje als groene bedrijfs-taxatie, dat je met ecologen als groene taxateurs de absolute waarde van de failliete boedel van Nederland bepaalt, net als bij een bedrijf dat je wilt opkopen.

Dat is Natural Capital Accounting.

We moeten de rente over die schuld met echte goederen, grondstoffen en arbeid inlossen bij Shylock BV, als het Pound of Flesh, onderpand van de BV Nederland aan Soros en Rothschild… Net als bij de HEMA die de aankoopschuld van Private Equity-investeerders moest aflossen, door inboedel te verkopen en personeel te ontslaan. Plunderen heette dat vroeger, nu Global Governance en ‘duurzaamheid’.

Hoe meer groene wetgeving ons helpt uitkleden en onze natuurlijke omgeving (alle bomen, land, grondstoffen): hoe meer een Aardedollar dan aan waarde wint.

Of zit ik er nu helemaal naast? Uw Rechtse Hippie kan fouten maken, maar is ook weer niet op zijn achterhoofd gevallen. Volgens mij werkt ’t allemaal zo bij die Wolf in IJsbeervacht. Die smeltende ijsbeer, schuldgevoel oproepen om de schuldenberg van ‘ontwikkelde’ landen op te vangen.

One Reply to “Geldwolf in ijsbeervacht dekt Aardedollar met ‘natuurlijk kapitaal’”

 1. Een koekje van eigen deeg voor de geldwolven in ijsbeervacht.

  Mooi artikel, had het zo nog niet bezien/begrepen.Zeer leerzaam en inspirerend.

  Hier een concept van mijn hand,

  First steps in policy making of a Monetary Planetocracy.

  True profit calculation as a solution for eco-accountability and human wealth

  Darwin’s “survival of the fittest” theory explains the ecological crisis. In contrast to man’s ancestors, now, the fittest is the richest in terms of money. Financial profit increases exponentially along with planetary debt, since inferior products with negative climate impact are cheaper to produce and sell than sustainable products. The planet doesn’t collect debts from an individual but from an entire society and with considerable delay. In other words; the current economy encourages eco-damage rather than eco-accountability. Considering the nature of the fittest in society, we believe that in order to promote eco-accountability and human wealth, our economy needs to redefine the concept of profit.

  We developed the MoneyPlan, a framework for true profit calculation, based on the existing model of planetary accounting. MoneyPlan redefines the capitalist model to match the actual variables (including the eco-cost), MoneyPlan inventories’ the needs for a decent life (to underpin a holistic approach to basic income) and MoneyPlan proposes a framework that is beneficial to society to actually stand a chance against the current economic reality of unfair competition (by launching a cryptocurrency and monetizing planetary profit).

  MoneyPlan presumes that consumers lack freedom of choice because they lack the resources to pay for the most sustainable option, when there is a cheaper alternative. The human urge for self-preservation is greater than the urge for planetary preservation, although there is an imminent co-dependency between both. MoneyPlan wants to help consumers make sustainable choices by
  1) making planetary preservation a benchmark for profit
  2) monetizing this profit through a new cryptocurrency and
  3) providing a guaranteed fulfilment of basic needs, alongside the monetary system as we know it today.

  The core concept is built around a mechanism- adopting current monetary policy logic and methods- that accepts that neither the consumer, nor the producer or the state will pay the calculated SPCS, instead it monetizes the planetary costs not made for a particular product compared to the market standard.
  In today’s economy it should operate as virtual (in)visible hand closing the gaps of unfair competition between A, companies making huge financial profits by operating high SPCS, and B operating at low SPCS and low financial profits.
  While providing all Universal basic Needs to sustain in the era of automation and robotics. Al within the planetary boundary and accounting frameworks. Based on prof. Johan Rockström’s Earth 3 Model. Giving sense to AI, gathering mass open source Data and avoiding all politics.

  A Monetary planetocracy can let the planet rule and inventories’ value and issue its own currency to prevent it from going bankrupt…with people as middleman.
  Its meant as a tool that operates within the cracks in society and environment made by Neo liberal capitalism to gradually restore them. To slowly turn it into a P2P,global commons and resource based economy.

  Reaching a hand to irrational capitalism by supporting and reminding it to it’s first and second Law ; Always protect the investment and Maximize profit. Certainly when the totality of Human investments are at stake and there is no real profit.

  Exploring the dynamics of a Monetary Planetocracy

  Central Processing Unit

  CPU combining planetary and social accounting frameworks within the safe operating space of the planetary boundaries and social development goals, it gathers data from consumers through the input of Universal basic needs, connects these needs to producers, provides producers with a transparent production platform and funding to establish Zero cost production. It quantifies avoided costs, monetizes them to fund the universal basic needs, which flow back to the producers.
  Since 2017 the total value of data surpassed that of oil, turning it into one of the most valuable assets in the world. If we could create a black box where all the data flows are processed and stored. This could be used for self-analysis, For calculating both your carbon footprint and your contribution to society. To own, democratize and monetize data. With such a tool it would be possible to actively manipulate and change the behavior of markets, businesses and governments instead of letting them manipulate users/citizens. It could be a sound base for our common apolitical voice, to reunite an atomized humanity driven apart by polarizing forces of market and state. By starting a critical universal discourse about our basic needs, we might find common ground and common sense on what we need to be human.

  (1)Neoliberalism created the need for tools to calculate planetary and social costs and boundaries. New frameworks like PB’s, earth 3 model, TCA/FCA/EFCA, planetary accounting are already operational, albeit not at full capacity, because therefore more data is required.
  The total annual amount of uncovered planetary costs (debts) equal the annual loss of value of the world’s ecosystem services and natural capital. Now It also determines the amount of funds to invest in the UBN/ regenerative economy. The total annual amount of social debts are much more difficult to allocate, yet way more easy to resolve. the last fifty years demonstrated a major round of global social progress .Once our basic needs are fulfilled there is no (or much less) use in questioning the social cost of anything.

  (2)The UBN component now has a budget and an eco-accountability framework to invest in basic needs and zero cost consumption, this is all confined within the PBs, with a democratic automatic rough consensus tool (Code).

  (3)A redistribution of Power and responsibility for a more inclusive citizenship model, to let people voluntarily be part of their self-created eco-accountability.
  To promote equality and secure Universal basic needs in the age of automation and robotics through an a-political consensus about basic human and planetary needs.
  This model supports mass sustainable consumption through mass participation. Instead of being passive and paralyzed ecologic, economic and politic recipients of a monologue users become empowered active contributors in a global dialogue community.
  They only have to fill in their basic needs, ranging from food, housing, energy, services, transport, technology to communication and information. Such a system would allow users to make adjustments at any time, making it a liquid dynamic process. There would be no discrimination of any kind ,this system would transcend and ignore gender, age, class, race, political and religious belief. Basic needs are location specific, so, outcome will vary locally. It is most likely to become a global commons using blockchain and notational technologies to identify and operationalize entities within this beautiful, simple, symbiotic yet complex system. To wich we will later refer as a symplex system.

  (4) CPU informs co-operative producers about available funds to invest in and provide the Basic needs, timing, quality, quantity, efficiency, production methods, techniques ,CPU guides producers into full transparency

  (5) Feedback loop for (4) +calculating and reporting on needed adjustments ,and effectively avoided SPCS

  (6) Provides mass sustainable production and services with full transparent traceability. and by doing so it generates the currency to invest and support liquidity for the basic needs.

  (7) Feedback loop to improve efficiency, processes, models, quantities + transparency control mechanism for consumers.

  (8) Incentivizes Neo Liberal players to make more true profit and less true costs.

  (9) The possibility to monetize activities that are currently not included in the GDP, being those of non economic nature, resulting in net social and planetary benefits, e.g. care; health; social work; household work; education; sharing economy; commons; investing in nature; science; arts. Gathering input and thus creating authority through empirical data related to human and planetary well being. In order to compliment and relate GDP with a more ‘realistic’, down to earth, measuring device such as GPI (General Progress indicator) or
  IWI (Inclusive Wealth Index).

  (10) CPU provides Data in feedback loop to support GPI and IWI calculation.

  (11) NLC, technology, automation and robotics gave birth to the arguments and the need of a Universal Basic income.

  (12)UBN answer this needs

  (13) Flaws in use and value of GDP gave us GPI and IWI

  (14) GPI and IWI compliments, enriches and deepens the GDP index

  (15 and 16) New hybrid forms of cooperation between economic and non economic actors are already emerging.

  UBN: Universal basic Needs (we chose to work with basic needs because income refers to a privately owned asset, While basic needs refers to commonly owned and allocated resources to secure basic human rights)
  NLC: Neo liberal capitalism
  PB’s:Planetary bounderies
  SPCS:social and planetary costs
  MoneyPlan: Monetary Planetocracy
  TCA/EFCA/FCA: a new method of accounting that includes all formerly externalised planetary and social costs.

  “We have a challenge. We have to create a culture around technology that is so beautiful, so meaningful, so deep, so endlessly creative, so filled with infinite potential that it draws us away from committing mass suicide.” So we talked about extinction as being one and the same as the need to create an alluring, infinitely creative future. And I still believe that that alternative of creativity as an alternative to death is very real and true, maybe the most true thing there is.
  In the 50’s Norbert Wiener’s book “The Human Use of Human Beings” described the potential to create a computer system that would be gathering data from people and providing feedback to those people in real time in order to put them kind of partially, statistically, in a Skinner box, in a behaviorist system, and he has this amazing line where he says, one could imagine, as a thought experiment — and I’m paraphrasing, this isn’t a quote — one could imagine a global computer system where everybody has devices on them all the time, and the devices are giving them feedback based on what they did, and the whole population is subject to a degree of behavior modification. And such a society would be insane, could not survive, could not face its problems. (Jaron Lanier)

  If you want to build a ship, don’t drum up people to collect wood and don’t assign them tasks and work, but rather teach them to long for the endless immensity of the sea.(Antoine de Saint-Exupéry)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *