Bankier-schandknaap Jeroen Dijsselbloem bij Natuurmonumenten…

Nieuwe bankiers-loopjongen bij Natuurmonumenten

De benoeming van bankiers-loopjongen Jeroen Dijsselbloem tot voorzitter van Natuurmonumenten EN voorzitter van de Raad van Toezicht van Wageningen UR, bevestigt andermaal de werkhypothese van Interessante Tijden: dat de Blauwe Subsidiedief uit ’s Graveland gebruikt wordt als pion van bankiers bij grondpolitiek. 

Onder Dijsselbloem als Financien-minister gingen Nederlandse pensioenen met 1 pennenstreek richting Europa. Als er 1 club bedreven is in ‘privaat gewin op publieke kosten’, dan is dat Natuurmonumenten wel. Zie ook het jaarverslag 2018 weer, waar de niet-leden/belastingbetalers weer veruit de grootste donor zijn van de ‘particuliere’ natuurclub.

Noem mij 1 andere club aan de conservatieve zijde van het politieke spectrum, die gratis over bijna 50 miljoen euro belastinggeld kan beschikken, EN nog eens 16 miljoen euro uit de Postcode Loterij. Van de tienduizenden hectares gratis van De Staat gekregen grond, verpachten ze bovendien bijna 13.000 weer aan bv boeren…

Jaarverslag 2018

Wanneer Dijsselbloem net als voorganger bij Natuurmonumenten Hans Wijers (ING, Shell) ook nog toetreedt tot de Trilateral Commission, is het feest helemaal compleet. Daar word je geen lid van, maar je wordt ‘genodigd’, wegens bewezen diensten aan het technocratisch globalisme waarvoor oprichter en bankier David Rockefeller stond (JP Morgan Chase). Birds of a feather, flock together.

Corien Worttman-Kool, het CDA-gansje dat per ongeluk ‘CEO’ werd van het ABP-pensioenfonds is daar ook al lid van geworden, nadat ze beinvloedbaar bleek voor het groene klimaatgeloof.

Dat je de pensioenen helpt mobiliseren voor het World Economic Forum en bankiers die WEL de lusten van ‘groen’ – versmald tot CO2-beleid- willen maar niet de lasten. PvdA-partijgenoot van Shell, Dik Benschop was al lid van de Trilaterals. Klaas Knot van De Nederlandse Bank ging plots ook gekke dingen over CO2 roepen toen hij lid werd van die bankiers-denktank.

Blablabla

Dus dikke kans dat Jeroen ook Trilateral wordt, en dan iets gaat raaskallen over ‘onze kindskinderen’. Terwijl hij enkel voor de bankenmaffia van Goldman Sachs cs (Mario Monti is lid) hun inkomsten moet regelen. Hij ‘krijgt er energie van’, die energiepolitiek van globalist-bankiers die veel grond gebruiken om al hun tot ‘biomassa’ gedegenereerde natuur te exploiteren.

Die denktank van technocratisch globalisme, Trilateral Commission is in 1973 opgericht door JP Morgan Chase Bankier David Rockefeller en de nationale veiligheidsadviseur van de VS: Zbigniew Brzezinski. David was ook de Amerikaanse vertegenwoordiger van de Bilderberg-conferenties.

Ben je nog niet bekend met het fenomeen ‘technocratie’; lees dan het boek van Patrick Wood en volg zijn website Technocracy News

Ze streven naar de IDEOLOGISCHE variant op globalisering, wat ook ‘New World Order’ heette in de woorden van George Bush.

Een unipolaire (1 hoofdmacht) wereld onder Wereldbank/VN-gezag of iets dat daarbij in de buurt komt. Ze hebben in tophotels steeds leuke conferenties, zoals deze van hieronder in 2017 in Londen, met vertegenwoordigers van de gekochte Corporate Media. Hun globalisme-propagandisten van BBC en ‘The Economist van Rothschild (25% belang), die ‘de kwaliteitsmedia’ zouden zijn, omdat ze hun globaliserings-politiek helpen verkopen.

Al eerder spreker bij de Trilateral Commission

Net als de Bilderberg-groep zien Trilaterals zichzelf als informele discussiegroep. Ze vergaderen dan in tophotels en A-locaties, afgeschermd voor de buitenwereld over thema’s als ‘hoe verslaan we het Populisme’. Ze zijn enorm voor ‘liberale democratie’, wat inhoudt dat ze democratie geweldig vinden als iedereen maar D66 of erger stemt.

Zijn ze gek, of moeten we ze meer brood en spelen geven?

Anders ben je ‘populist’, en ben je voer voor social engineers, die zich afvragen: zijn ze gek, of gebruiken ze meer brood en spelen?

 Nee letterlijk, dan vragen ze zich af of ’t komt doordat je te weinig te eten kreeg of geld. In plaats van dat je vanwege de menselijkheid en spirituele redenen ernstige bedenkingen hebt bij een Nieuwe Wereldorde gedicteerd door atheistische wereldbankiers…

Wie ’t niet met ons eens is, die is gek…

Ben je als wereldbankiers in paniek, dan schaf je referenda af, want die dekselse populisten zijn tegen jouw bankiers-variant van ‘democratie’, lees: ‘open grenzen en alles mobiliseren voor het grootkapitaal’.. We zien ook dat Jeroen Dijsselbloem al spreker was op een conferentie van de Trilateral Commission in 2017, waarin het spook van het ‘populisme’ er van langs kreeg.

De globalisten zijn in paniek sinds Brexit, de verkiezing van Trump en nu ook nog eens de Gele Hesjes in Frankrijk. Dus worden ze steeds agressiever met hun globalisme-agenda, onder het motto ‘nu of nooit’. Wanneer je Jeroen D. voor de bumper krijgt, schroom dus niet om gas te geven. 🙂

…misschien kennen ze elkaar via de Trilateral Commission

En dan….Mensen die GEEN invloed hebben overdrijven haar graag, terwijl mensen die WEL invloed hebben deze bagatelliseren.

…het maakt nogal wat uit of een discussiegroep de president van de Europese Centrale Bank bevat, of Pietje om de hoek. En of uit die discussie vervolgens beslissingen voortkomen die onze levens dicteren. Of dat nu de vorming van een Europese UNIE betreft, of het ontstaan van de Euro. Ook Louise Fresco is lid van de Trilateral Commission, net als Annemiek Fentener van Vlissingen van SHV Holdings,.

Trilateral Commission (globalisme-actieclub van bankier David Rockefeller)

En Eli Leenaars, van de ING Bank is ook lid, de bank waar Hans Wijers ook voor werkte toen ze voor ongeveer 800 miljoen euro schikten met het OM om strafvervolging te voorkomen. De eerdere voorzitter van Natuurmonumenten, Pieter Winsemius was ook lid en schreef voor bankier David Rockefeller het mondiale ‘transitie’-plan ( = klimaat & energiebeleid) op basis van zijn bij McKinsey uitgewerkte organisatieschema. (1990).

Over de lobby-invloed van David Rockefeller zijn Trilateral Commission, die ook presidenten afleverde als Jimmy Carter

Om zicht op het werk van de Trilateral Commission te krijgen dien je de studies van econoom Patrick Wood en Anthony Sutton te kennen, ‘Trilaterals over Washington’. En Patrick Wood zijn laatste boek ‘Technocracy, the Hard Road to Global Order’. De denktank is een talent-poel van politici, academici en corporate bv, waaruit de wereldbankiers hun ‘talent’ selecteren dat de eigen agenda gezind is.

Die agenda is in het kort: technocratisch globalisme, het idee dat academische ‘experts’ van bovenaf het wereldtoneel moeten dirigeren en kunnen optimaliseren. Het zelfde denken als bij ‘klimaatbeleid’; een paar technocraten draaien even aan de CO2-thermostaat en ‘it’s a miracle’, we krijgen een optimaal weer in het jaar 2100.

Ook Corien Wortmann Kool (ABP Pensioenfonds) en Louise Fresco (Wageningen UR zijn van Trilateral Commission)

Ook het social engineering programma 2030 Agenda van de Verenigde Naties met haar ‘duurzame ontwikkelingsdoelen’ is (deels) een kind van de Trilateral Commission en de belangen daarachter van werelbankiers.

Op de ledenlijst van 2016 prijkte ook de hier reeds vermelde Rabobankier Wiebe Draijer. Die heeft ook een baantje om zogenaamde ‘Groene Financiering’ los te weken voor wereldbankiers, met de Blended Finance Taskforce. Het FD berichtte al over de PR-campagne voor het verdienmodel van ‘groene’ bankiers. Privaat gewin op publieke kosten. Wat ze ‘Green Finance’ en ‘Blended Finance’ en Public Private Partnership (PPP) en People Planet Profit (PPP)

Er circuleren vele verschillende namen voor 1 van de politieke wind afhankelijk verdienmodel, waarbij je op hete lucht wilt cashen (CO2).

Kwetsbare en ernstig bedreigde vogelaars bij Groene Jonker van Natuurmonumenten

Wanneer Dijsselbloem roept ‘de natuur staat ernstig onder druk’, dan mag hij ook wel even vertellen dat dit komt dankzij zijn bankiersvriendjes. Die degradeerden met hun Club van Rome bomen tot ‘biomassa’ die je kunt stoken in bomencrematoria. (‘biomassacentrales’)

Trilateral-Vriendje Wiebe Draijer duwde als SER-voorzitter het Energieakkoord door dat de belastingbetaler alleen al aan directe SDE+-subsidies wel 73 miljard euro kost tot 2023. Voor de energiepolitiek van de wereldbankiers is veel grond nodig en grondstoffen. Dus mogelijk dat hun Jeroen op de post bij grootgrondbezitter Natuurmonumenten een rol van invloed kan spelen.

Nieuwe Natuur van Natuurmonumenten, met volgens mij mijn eerste waarneming van Anopheles atroparvus ( de Hollandse poldermalaria-mug, zie rechts boven)

We gaan het zien… In de tussentijd kun je Natuurmonumenten het beste opzeggen, dat deed uw Rechtse Hippie 9 jaar terug al na er eerder met liefde excursies voor te geven. Gecorrumpeerde geldclub, waar je niet langer mee geassocieerd wilt worden. Je belt 035-6559911, en doe Jeroen D. even de groeten als je wilt.

 

One Reply to “Bankier-schandknaap Jeroen Dijsselbloem bij Natuurmonumenten…”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *