‘In hun mond is niets rechts’

Welzalig de man, die niet wandelt naar de raad der Goddeloozen…

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, het studiecentrum voor natuurlijke historie en de menselijke natuur. Maar een schriftlezing uit de Statenbijbel waarin we door de Psalmen gaan en deze luidop reciteren, alsof we in het theater op de planken staan. Vandaag Psalm 4 en 5. 

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Ook deze Psalmen schrijft de Bijbel weer aan David toe, en het is duidelijk dat ze werden geschreven om gezongen te worden. Want Psalm 4 heet ‘Een Psalm Davids voor den opperzangmeester, op de neginoth’.

Mijn advies is dat je dit eens luidop reciteert, al was het maar om zo’n Radio 538-nederrapliedje uit je hoofd te wissen dat zich viraal opdringt.

Mocht je daar aan worden blootgesteld, in een snackbar of winkel waar ze Q-music draaien of even erg; Radio 535. Zo’n lispelend stadsjoch dat in het Negerlands reciteert ‘ikzwirretje schatje jai bent die maisje voor mai onze liefde sghaaa nooi voorbai‘. Ahu, En dan in het refrein de vrouwelijke jankstem van een discosnol die in paarhouding danst.

Of nog erger, blanken die doen alsof ze crimineger zijn. Low Culture. Bij de beesten af.

Prachtig Fries zadeldakje van Longerhouw

Al die landen van ze klinken ook naar tromgeroffel, of het nu Boemerdeboemeroembie is, Oegandaboemerdebamba of Camaroeneboemerdeboem, danwel een Makakenkreet als Kwakuhohu. Iets dat promiscuïteit, burgeroorlogen en billenschudden bewerkt en sloten Ontwikkelingshulpgeld doet verdampen richting luipaardhoedjes met heksendokter en Zwitserse rekening. ‘Bloemfontein’ klinkt toch veel mooier dan ‘Oeh-oeh-ooeleboele’.

Terug naar de natuur, je kunt er ook in doordraven..

Waarom moet lage cultuur met ‘popmuziek’ als dictatuur over de publieke ruimte hangen?  Nee, dan liever een weemoedige melodie als Pavane van Ravel. Of de Nocturnes van Chopin, een Gregoriaanse Litanie, virtuoze Flamenco. Stel je voor, dat je de Jumbo-supermarkt in loopt en ze draaien ‘Morente’ van klassiek gitaar-virtuoos Vicente Amigo.

In plaats van een lispelende crimineger die over zichzelf opschept of loopt te schelden op 4-kwartsmaat. Of zo’n verdraaide robotstem van een pornopopje dat ‘Bulief in Jorself’ predikt/de jeugd bederft.

We voelen uw reactie als gehersenspoelde postmodern al komen: ‘Jaaa, dat vund jaaaai’...

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Nou goed, je kunt dus beter weer met gevoel voor dramatiek een Psalm reciteren. De Bijbel is natuurlijk een hoeksteen van Westerse cultuur naast de klassieke filosofie van Plato tot Kant. Ken uw Klassieken! Het is duidelijk dat koning David zich weer eens in de nesten geholpen heeft. Want hij zingt in Psalm 4 (1-4):

Als ik roep, verhoor mij, o God mijner gerechtigheid! In benauwdheid hebt Gij mij ruimte gemaakt; wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang zal mijne eer tot schande zijn? Hoe lang zult gij de ijdelheid beminnen, de leugen zoeken? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd: de Heere zal hooren als ik tot Hem roep.

Het leven was in de bronstijd al geen gevulde koek.

Toch mooi wanneer je dat hemelse privilege op de goddelozen voor hebt als christen. Al was het maar dat je Liberals – in wiens mond niets ‘rechts’ is- zo kunt noemen, ‘goddelozen’, het klinkt ook gewoon goed. Mensen zonder geweten, die geloven zelf ‘goed’ te zijn. Op het eind weet David te reciteren dat hij het goede kan verwachten, al ziet hij het in de 8 verzen voor die laatste regel niet zo zitten.

Statenbijbel

Liberals verwensen ‘in wiens mond niets rechts is’…
Psalm 5 is een grote verwensing aan het adres van David zijn vijanden, links liberale milieuactivisten die het hele Westen door het toilet van zelfhaat willen spoelen, maar dan vertaald naar het Israel van lang geleden. Die Psalm eindigt in regel 13 met het loffelijke vooruitzicht ‘Want Gij Heere, zult den rechtvaardige zegenen, Gij zult hem met goedgunstigheid kronen als met een rondas.

Aan het begin is David niet zeker of de Heere hem wel hoort. Reciteer maar luidop mee

O Heere, neem mijne redenen ter oore, versta mijne overdenking. Merk op de stem mijns geroeps, o mijn Koning en mijn God! Want tot U zal ik bidden.

Des morgens, Heere zult Gij mijne stem hooren, des morgens zal ik mij tot U schikken en wacht houden. Want gij zijt geen God die lust heeft aan Goddeloosheid (harr harrr 🙂 RZ) de booze zal bij U niet verkeren. De onzinnigen zullen voor uwe oogen niet bestaan; Gij haat alle werkers der ongerechtigheid.

Bijbel in klooster Koningshoeven

En dan gaat hij vol gas tegen de Liberals, als ware David uw Rechtse Hippie:

Gij zult de leugensprekers verdoen; van den mens des bloeds en des bedrogs heeft de Heere een gruwel. Maar ik zal door de grootheid uwer goedertierenheid in uw Huis ingaan, ik zal mij buigen naar het paleis uwer heiligheid in uwe vrees.

Heere, leid mij in uwe gerechtigheid, om mijner verspieders wil, richt uwen weg voor mijn aangezicht. Want in hunnen mond is niets rechts, hun binnenste enkel verderving, hunne keel is een open graf, met hunne tong vleien zij.

Verklaar ze schuldig o God! Laat ze vervallen van hunne raadslagen; drijf ze henen om de veelheid hunner overtredingen, want zij zijn wederspannig tegen U.

De Bijbel leert het al: Links werkt Averechts. Als in iemand’s mond niets ‘rechts’ zit, dus linkse bakerpraatjes vol zelfrechtvaardiging. Dan loopt ’t slecht af. 🙂

Laudato Si ‘Ecologische bekering’…

Laudato Si, ‘Ecologische bekering’ in een Vaticaan met homobordelen
Ik las net het boek ‘De Dictator Paus’ van Marcantonio Colonna over ‘Het Pausschap van Franciscus van Binnenuit’ (De Blauwe Tijger 2019). Ik wist niet dat de katholieke kerk en het Vaticaan van binnen zo verrot waren. Met complete homobordelen, en uiteraard het seksuele misbruik van vooral jonge jongens, daarnaast de financiële schandalen.

De geest van de Seksuele Revolutie en Liberalisme maakte van het Vaticaan en ook vele kloosters 1 groot homo- en pedofielennest. Oftewel, het is een satanskerk geworden. Had je vroeger moedige Kruisridders die de Saracenen klop gaven, nu enkel nog een stel reetridders die zich met vrouwelijke bijnaam lieten aanspreken. Dat laatste beschreef Collonna, naast bankierschandalen.

De totale uitholling van de morele autoriteit van de kerk.

Volgens de auteur slaagt of wil Franciscus de kerk niet hervormen om deze goddeloze betonrot te verwijderen, waarmee de kerk in de afgrond wegzakt. Wel zagen we dat Franciscus met zijn Groene Encycliek Laudato Si (2015) poogde bij het Links Liberale mediacircuit in een goed blaadje te komen met oproep tot ‘Ecologiche Bekering’.

Dus kun je wel CO2-aflaten kopen, maar pas op bij het knielen! 🙂  En moeders pas op uw kinderen…

Aarde-aanbidding terwijl je kerk vol zonde zit

Een beter voorbeeld is dan Bishop Robert Barron van Californie. Wanneer je diens uitleg en intellect volgt, dan zou je bijna katholiek worden. Na ‘De Dictatorpaus’ denk je weer; we blijven hier nog maar wat aandokteren in De Abdij, onze Orde der Alcoholisten, een kaarsje opsteken iedere ochtend voor de zieken die je kent. Lekker abdijbier drinken.

Het Jezusgebed reciteren en het Onze Vader. Psalmen reciteren waarin je vijanden er flink van langs krijgen, in de woorden van David. En dan is’t voorlopig wel goed zo. Een fijne zondag

One Reply to “‘In hun mond is niets rechts’”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *