‘Wie een kuil graaft voor een ander…’ (Psalm 7)

De antieke Statenbijbel, voortaan Iedere Zondag

Op de zondag geen profane boodschap uit De Abdij, het Studiecentrum voor Natuurlijke Historie en de Menselijke Natuur. Maar een schriftlezing uit de ge-erfde Statenbijbel, vandaag Psalm 7, waarin iemand die voor een ander een kuil graaft daar zelf in valt. Opnieuw aan David toegeschreven, een Psalm over een ‘God die alle dagen toornt’, rechtvaardige boosheid dus, en die je hardop als een lied moet reciteren.

Nieuwkoop hervormde kerk

Als talisman tegen de ‘boosheid der goddelozen’, die Europa met de laatste kruimels christendom door het klimaattoilet spoelen. De taal van de Bijbel is niet voor XD XD hashtag gemaakt, modern gefriemel. Het is als poรซzie en lied gecomponeerd, met cadans.

Heere mijn God, op U betrouw ik: verlos mij van alle mijne vervolgers en red mij; opdat hij mijne ziel niet roove als een leeuw, verscheurende, terwijl daar geen verlosser is.

Heere mijn God, indien ik dat gedaan heb, indien er onrecht in mijne handen is, in dien ik kwaad vergolden heb dien die vrede met mij had (ja, ik heb gered dien die mij zonder oorzaak benauwde):

zoo vervolge de vijand mijne ziel en achterhale ze, en vertrede mijn leven ter aarde en doe mijne eer in het stof worden. Sela

Sta op Heere, in uwen toorn, verhef U om de verbolgenheden mijner benauwers, en ontwaak tot mij: Gij hebt het gericht bevolen. Zoo zal de vergadering der volken U omsingelen: keer dan boven haar weder in de hoogte.

De Heere zal den volken recht doen; richt mij, Heere, naar mijne gerechtigheid, en naar mijne oprechthed die bij mij is. Laat toch de boosheid der goddeloozen een einde nemen, maar bevestig den rechtvaardige, GIj die harten en nieren beproeft, o rechtvaardige God!

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Ja laat de boosheid der goddeloozen een einde nemen. Het houdt me letterlijk uit de slaap, dat je Der Untergang op je af ziet komen voor 2030, terwijl 98 procent nog in een slaap is gehouden. Maar alleen in je upje kun je het niet, dus laten we God aanroepen. De energie van rechtvaardigheid, die de mensen verbindt die oprecht zijn, die de leugen haten.

Mijn schild is bij God, die de oprechten van harte behoudt. God is een rechtvaardig rechter, en een God die ten allen dagen toornt. Indien hij zich niet bekeert, zo zal Hij zijn zwaard wetten; Hij heeft zijnen boog gespannen en dien bereid,

en heeft doodelijke wapenen voor Zich gereed gemaakt; Hij zal zijne pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen. Zie, hij is in arbeid van ongerechtigheid en is zwanger van moeite: hij zal leugen baren. (Met ‘hij’ zal David wel Ed Nijpels bedoelen RZ). Hij heeft een kuil gedolven en dien uitgegraven, maar hij is gevallen in de groeve die hij gemaakt heeft.

Zijne moeite zal op zijn hoofd wederkeeren, en zijn geweld op zijnen schedel nederdalen.

Ik zal den Heere loven naar zijne gerechtigheid, en den naam des Heeren des Allerhoogsten psalmzingen.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

Amen, ons geloof en onze hoop is dat het Universum (ook) persoonlijk en moreel is, en dat het kwaad van Ed Nijpels en zijn klimaatmaffia vergolden wordt.

Door een ‘God die ten allen dagen toornt’. Wat klinkt die zin toch ook prachtig, zo ver verwijderd van wat ‘De Linkse Kerk’ van JHWH maakte. Dat nichterige gezeur over ‘twijfel’, ‘kwetsbaarheid’ en ‘broosheid’ van een kortgeknipte Subsidiepot van de PvdA-of-erger. Waar strijdbaarheid en duidelijk besef van Goed en Kwaad meer op zijn plek zijn anno nu.

God is lekker Rechts! ๐Ÿ™‚

Kerkje Zuurdijk, meer sfeervol worden ze niet geleverd

Zo voelen we ons ook een klein beetje ‘ten allen dagen toornend’ , wanneer je de corruptie en oplichting bovenhaalt waarin Nederland na afschaffing van het christendom in terecht kwam. De hysterie, de leugen. ‘God zij met ons’ staat niet meer op ons betaalmiddel. Dus werden wij de Human Resources van De Staat het nieuwe krediet, het Pound of Flesh van Shylock/Rothschild, en wat daar ook aan Mammon-personeel achter zit.

Zijn marionetten Emmanuel Macron, Usula von der Leyen en Mark Rutte

ย ‘hebben een kuil gedolven en dien uitgegraven (2030 Agenda), maar zij zjjn gevallen in den groeve die zij gemaakt hebben

Vandaag is het zondag, RUST-dag. We zijn niet 24/7 exploitabel door De Staat, die kan onze rug op. ย Een mooie dag dus geniet er van met je dierbaren.

5 Replies to “‘Wie een kuil graaft voor een ander…’ (Psalm 7)”

 1. Rechts of links maak niet uit God staat boven alle dingen Hij is groot de schepper van hemel en aarde. Alle profetie uit de Bijbel zijn vervuld. We kunnen aan de tekenen der tijd zien wat er nu in de wereld plaatsvindt ook door Gods woord voorspeld is. Het goede nieuws is dat zijn zoon Jezus die voor ons allemaal aan het kruis is gegaan terug komt en Hij zal regeren er zal geen honger ziekte oorlog haat jaloezie afgunst machtstrijd liefde voor het geld niet meer zijn. Een nieuwe wereld van liefde en vrede. Wauwww wat een vooruitzicht. Daarom stem ik altijd op Jezus.Ik

  1. @ Minne Prins

   Fijn dat u zulke onderbouwde kritiek geeft, behalve dat U zichzelf zo op de voorgrond wilt signaleren als ‘zie mij, ik beter mens’. Wat bistto een ‘Minne’… ๐Ÿ™‚

   had hier wat gezever over ‘de vluchteling’ en een zwakzinnige tirade tegen ‘het populisme’ in de plaats van Ed Nijpels en zijn klimaatmaffia gestaan, was ’t dan plots een geweldige uitleg?

  1. …ja die vergrijzende sterfhuizen, bastions van ‘de linkse kerk’ waar ze Jezus voor Karl Smouter Marx inruilden of een Karl Marx-light Sociale Academie zodat ‘Goed christen’ verwerd tot ‘altijd aardig gevonden worden’, liefst met zo’n niet gemeende glimlach op hun smoel alsof ze een keutel inhouden. Dat doet de predikant van Langweer ook, Aard Atheist-communist Veldhuizen

   Net als bij dat lachblad van ze, het inmiddels atheistisch-neocommunistische Trouw,. Een beetje met publiek geld de weldoener uithangen bij abstracties en mensen die een economische afhankelijkheidsrelatie met je hebben. En dan wat babbelen over ‘het beeeld van God dat wij NU hebbeeen..’ (dat kerkkrantje van Langweer dat ze hier in de bus douwen)

   Who Cares, uw individuele perspectief van God kan ons gestolen…Dat gebuig en geschuifel om bij de moderniteit maar aansluiting te vinden. Alsof je met voldoende geduld en lafheid vanzelf van pis nog parfum maakt. Oh nee, goed en kwaad zijn ook maar een kwestie van je perspectieeeef….

   De combinatie ‘linkse christen’ klinkt als ‘satans aanbiddende Jezus-volgeling’, hoe kun je ook maar iets goed keuren aan het zetbaasje van satan dat de lijken in de Goelag-archipel deed ophopen. En hun navolgers van Groen Links, opgericht uit de COMMUNISTISCHE partij, dus de satanspartij, moorddadige en leugenachtige goddelozen die ook Fortuyn omlegden, hoe walgelijk zijn levensstijl dan ook was.

   Pas wanneer alle linksigheid uit de kerk met wortel en tak is uitgeroeid, inclusief al die homo’s en pedo’s in de katholieke kerk die kinderen misbruiken op de brandstapel gezet zijn, geen PvdA-of-erger-vrouwen met gemakskapsel die hun wereldbeeld van de natte krant van de kansel af ranselen, zwijgen in de gemeente (zo zegt de Bijbel ๐Ÿ™‚ in plaats van de Bijbel bij Karl Marx/satan aan te passen

   Wanneer er kruisvaarders opstaan die voor christus strijden, dan wordt ’t weer wat…dan wordt het weer boeiend, ipv een leeglopend grijs sterfhuis waar men wat weeig over ‘broosheid’ babbelt en weer die weeige wereldvrede van Huub Oosterhuis.

   Heerlijk, dat Oude Testament en die taal, je pikt er zo wat van op ๐Ÿ™‚ Met wortel en tak uitrrrrroeien uit ons midden, laat het eens over je tong rrrrrollen. Zon sta stil boven Gideon, dat we pedo-OM’er Joris Demmink voor de vergadering der volken op de Dam anaal martelen, radbraken, onverdoofd castreren, vierendelen, Middeleeuwse gerechtigheid, met Ed Nijpels evenzo, George Soros hakken we in 1000 stukjes en voeren we aan de zwijnen.

   De inquisitie, die was zo gek nog niet, hohohohohohoho ๐Ÿ™‚

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *