‘Totalitair Tijdvak’: Overheid liegt vrijuit, waarheid ‘nepnieuws’

Censuur en propaganda, 2 kanten van 1 medaille

Syp Wynia waarschuwde al voor de ‘groene staatsgreep’ en politicoloog Sid Lukassen ziet het ‘totalitaire tijdvak’ aanbreken door uitsluiting van politieke invloed van de FvD en PVV. De scientistische heilstaat die ik 3 jaar terug in Elsevier Weekblad al voorspelde duwen ze nu in stroomversnelling door. De hele Westerse beschaving -specifiek de christelijke en humanistische traditie- gaat door het klimaattoilet.

Miljardair George Soros pleitte na de verkiezing van Trump al actief voor Facebook-censuur in Brussel. Want mede dankzij nieuwe media kon het populistische en conservatieve geluid eindelijk momentum krijgen. En of je er nog toeval wil zien in zijn enorme invloed of niet, die censuur wordt nu overal werkelijkheid, zoals we hier al aan den lijve ondervonden.

…De Zuiderzee, dumpplek voor winderige ambities

De windmolenmaffia (Anne de Groot) stuurde al de politie op me af, waar eerder het Ministerie van Klimaat al opbelde omdat ik Anne de Groot zijn subsidiegever en vergunningverlener Meindert Smallenbroek met naam en toenaam op FB noem. In een bericht dat honderden malen werd gedeeld. Even later werd ik alweer geblokkeerd: dus deel ook dit verhaal en ‘like’ het, zodat mensen op FB ’t toch kunnen lezen!

Dat het Ministerie van Klimaat de politie op mij afstuurt, misschien komt dat wel omdat de Directeur-Generaal Klimaat Sandor Gaastra ook hoofd van de politie was in een vorig leven:

Belde de politie mij daarom?

De Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO) is nu op zoek naar professionele klimaatdrammers, die U en mij gaan vertellen hoe wij in het CO2-evangelie passen die van een ‘niet controversiele achtergrond’ zijn… 🙂

‘Klimaatverandering tegengaan’, het stoppen van zonneschijn, het nat worden van water. Nog meer bewijs: Nederland is een totalitaire Maoistische Oligarchie

U bent net zo leugenachtig, Groen Links/D66 en corrupt als Sandor Gaastra? Wees dan welkom

De broeders van visserij-actieclub EMK werden nu OOK al van Facebook gecensureerd. Een advertentie werd geweigerd, waarin verband werd gelegd tussen de dood van minidolfijnen (bruinvissen) en de aanleg van windfarms. Dat verband zou ‘niet wetenschappelijk’ zijn. Waar het al bekend is dat ze doof worden en dood gaan.  Dus teken ook de EMK-petitie tegen de onrendabele en visgrond-verwoestende windmaffia.

Een prachtig initiatief van volks verzet tegen de Klimazi’s en hun groene heilstaat.

Terwijl de windmolen-lobbyisten van Van de Bron vrijuit hun propaganda als ‘factcheck’ mogen verkopen. Windenergie in ‘huishoudens’ opgeven het bekende werk. Alleen al de term ‘van de bron’ is misleidend. Je neemt stroom af van het net, niet ‘van de bron’. De wiebelstroom van windturbines is ongeschikt om direct aan ‘huishoudens’ te leveren. Backup-centrales van gas, kolen en kernenergie moeten het net stabiel houden.

FAKE NEWS, maar dan van de toegestane variant

Community Guidelines worden ‘Communism Guidelines’ (‘inclusiviteit’)
Dus wanneer je kritiek uit op de Groen Linkse schrijver van basisschoolboeken op Facebook, dan wordt je direct door Facebook geblokkeerd. Maar je mag wel openlijk genocide, abortus en sterilisatie verkondigen uit naam van ‘De Aarde’. Dat ‘iemand’ dan ‘iets moet doen’ aan ‘de’ overbevolking’ en ‘het zoogdier mens’, die ‘kanker voor de planeet’ zoals de Club van Rome stelde.

Iedereen die de christelijke en humanistische traditie afzeikt kan vol gas geven. Want mensen op 1 voet met dieren en natuur stellen- of dieren zelfs boven mensen plaatsen (vegetarier Adolf H.) betekent: een laarsafdruk in Christus zijn gezicht, zoals we dat afgelopen eeuw al zagen in de Goelag-archipel en de nazikampen.

Zelfs het citeren van kerkvader Augustinus levert mensen al een Facebookblokkade op voor ‘Hate Speech’. Jezus zijn verwensingen tegen de Farizeers en Rothschild in de tempel zou ‘Hate Speech‘ zijn. Je zou ook Arthur Schopenhauer niet meer kunnen citeren over vrouwen, Marcus Aurelius, Immanuel Kant. Of welke filosoof ook die van het steeds nauwer gedefinieerde ‘acceptabele’ taalgebruik afwijkt in ‘Community Guidelines’.

Communism Guidelines bedoelen ze.

Twee jaar voor doordrukken Klimaatwet door ondergetekende geschreven, alles komt 100% uit. Dit artikel krijgt straks ‘nepnieuws’-vlagje als je het deelt op sociale media…

En dan: Wat is ‘wetenschappelijk’? Is dat het zelfde als ‘waar’? Of ‘toegestaan’? Bij de nazi’s was Eugenetica ‘de wetenschap’, zie mijn verhaal over Scientisme (de ideologie die wetenschap als ENIGE antwoord geeft) in Elsevier Weekblad in 2016 alweer. Ik schreef:

In de krochten van internet kon je ze altijd al vinden: extreem-ecologische groepen als de Voluntary Human Extinction Movement. Die roept op tot het vrijwillig afzien van kinderen om de aarde te verlossen van de mensheid, zelfmoord is nog beter.

Relatief nieuw is dat oproepen die tot voor kort extreem klonken, steeds vaker in de media en wetenschappelijke bladen verschijnen. Pleidooien voor autoritair ingrijpen buiten de democratische orde om zijn steeds meer gemeengoed.

FAKE NEWS van Rijksoverheid.nl: minder uitgegeven subsidie dan gedacht (door wie?) opvoeren als kostenbesparing…’ Alsof je iemand op straat niet van 100 euro berooft maar 50 en zegt ‘ik heb je geld bespaard’. Heeft Ton Elias (Vereniging Voor Dieven) dit bedacht?

Je leest op Facebook de gekste dingen als ‘met bomenplanten keren we aardopwarming’. Je kunt klimaatverandering (pleonasme) niet tegengaan, dat ook volgens het VN-klimaatpanel IPCC voor de helft door Moeder Natuur zelf komt.

Ook op universiteiten ben je niet welkom wanneer je de onwelgevallige boodschap brengt: IJsbeer-bioloog Susan Crockford krijgt van haar universiteit zonder opgaaf van reden geen contract-verlenging. In Nederland moet je ook met de CO2-wolven meehuilen.

Zo zit bij NWO- de publieke onderzoeksfinancier – het voormalige hoofd PR van het internationale Wereld Natuur Fonds. DE verspreiders van de klimaatleugen dat die beer zou uitsterven.

Teken HIER de petitie van onze visserij-broeders

Is ‘wetenschappelijk’ datgene wat een paar door de overheid gekochte academici van Wageningen UR beweren voor subsidie? Dus binnenkort is ook kritiek op klimaatoverdrijving al ‘nepnieuws’, let maar op. Nepnieuws is de kreet die de globalisme- elite plakt als censuur op alles dat hun New World Order streven weerspreekt. Terwijl de Rijksoverheid.nl ons continue voorliegt.

Een Positief Effect op de Energierekening, FAKE NEWS door onze leugenachtige en corrupte overheid,  Henk Kamp van Vereniging Voor Dieven/Nijpelitaanse Klimaatmaffia

Of ze nu de opbrengst opblazen in niet bestaande ‘huishoudens’ of dat ze ‘x miljard minder subsidie’ als ‘besparing’ verkopen. De Regering Liegt. Dat ze roepen dat het 107 miljard euro kostende Energieakkoord de rekening ‘lager’ maakt, terwijl de rekening met 40 procent steeg en verder zal verdubbelen.

Ik betaalde in 2013 nog 60 euro in de maand, nu al 92 euro en straks ruim over de 100 of zelfs 200, gezinnen een veelvoud om de windmolenmaffia te kunnen subsidieren.

Wanneer ik bij Facebook een klacht wil indienen werkt de functie zogenaamd niet…

Dus de overheid, Henk Kamp en Mark Rutte mogen vrijuit en onweersproken liegen, maar wij mogen geen waarheid spreken.  Dan blokkeert Facebook je en ik mag ook geen bezwaar maken tegen blokkade na aangifte door zo’n Groen Linkse peuter-indoctrinator, Bart de Koning. Want dan werkt die functie zogenaamd niet. ‘Probeer het later opnieuw’. Maar hoeveel keren ik later opnieuw probeer: doet het niet.

Ik ben geblokkeerd van Facebook

Marionetten van het liberalisme-globalisme
Ook de mede door mij opgerichte en 8 jaar in stand gehouden website Climategate.nl kreeg dat ‘nepnieuws’-stempel al. De gecontroleerde linkse media als NRC en NU – waarvan de hoofdredacties al bij Kasja Ollongron op schoot zaten- die komen dan met een zogenaamde ‘factcheck’.

Bij linkse media die een ‘factcheck’ houden worden ‘feiten’ meestal versmald tot ‘geaccepteerde mening’. Het nette woord daarvoor is ‘consensus’. En dit is nog maar het begin. Zodra bijvoorbeeld Maarten Keulemans (Volkskrant) van de Partijlijn afwijkt, krijgt hij ook door de overheid betaalde klimaatcensuur op het dak (Bart Verheggen cs). Zodat hij ‘tot bescherming der lezer’ dan ook het partijgeluid naast kritiek plaatst.

Samen met bepaalde algoritmes versmallen ze zo de bandbreedte waarbinnen discussie mag plaatsvinden. Wanneer je ook de verslagen leest  van Bilderberg-conferenties leest, of van de European Council on Foreign Relations (van George Soros en zijn meisje Mabel), of bij de media-lakeien van het globalisme (CNNcs) dan zeggen ze dat die censuur nodig is voor ‘de liberale democratie’. Die zou door ‘het populisme’ (het plebs) bedreigd zijn.

Democratie is prachtig, behalve wanneer dat betekent dat je zelf macht verliest of zelfs maar moet delen 🙂

Het lezen waard, alleen wil Sid nog niet snappen dat je er als godloochenaar niet komt

Het Totalitaire Tijdvak
Ook politicioloog Sid Lucassen waarschuwde gisteren voor TPO al voor de komst van een ‘totalitair tijdvak’, waar we eigenlijk sinds begin dit millennium al in leven. Wie bepaalde opvattingen heeft, wordt namelijk als vanzelf van politieke deelname uitgesloten, ook wanneer een meerderheid die visie deelt. Lucassen schrijft:

Vandaag moeten we constateren dat er een brede flank is ontstaan van partijen en bewegingen die hoe dan ook worden uitgesloten van tastbare invloed.

De Klimaatwet was bijvoorbeeld inzet van de Provinciale Staten verkiezingen: daarna heeft de Eerste Kamer nog snel die wet erdoor geramd vlak voordat de nieuwe Eerste Kamer werd geïnstalleerd.

Forum voor Democratie won die verkiezingen maar werd in alle provincies buiten Limburg uitgesloten van coalities. Zo vernietigt men de legitimiteit van verkiezingen en van de democratie. De groep die men bij het Filosofisch Kwintet benoemt als ‘de elite’ neemt kennelijk aan dat de populistische kiezers zich er bij neerleggen dat zij nooit hun zin zullen krijgen.

Wijnand Duivendak was gewoon een ordinaire linkse terrorist

Meten met twee maten voor het Kartel
Niemand die bedrijfslobbyist Paul Rosemuler en lijsttrekker afrekent op zijn sympathieën voor totalitair links (Mao, Pol Pot). Hij is vol lid van het partijkartel, terwijl Marijke Vos tot de Raad van State toetrad, met bedrijfslobbyist van D66, Thom de Graaf als voorzitter. De man die Pim Fortuyn zijn graf in demoniseerde met ‘Anne Frank’-vergelijkingen. Een moreel abjecte en goddeloze man is dus de eerste adviseur van de regering.

Milieudefensie-ouddirecteur Wijnand Duivendak – tevens Groen Links- kan met terroristisch verleden gewoon Kamerlid worden.

En met Phon van den Biesen, de advocaat van Milieudefensie kan Groen Links in 2008 de letterlijke tekst van de Klimaatwet schrijven (zo schrijft Simon Rozendaal in ‘Warme Aarde, Koel Hoofd’) die ze nu invoeren, minus Derde Wereld-paragraaf er in. (maar via hun ngo’s Oxfam, de Nederlandse Investeringsbank, Hivos en Wageningen UR doen ze dat nu al wel zoals met het Green Climate Fund).

Van den Biesen werkte bij het advocatenkantoor van Britta Bohler (Van den Biesen, Prakken, Bohler), de advocaat van Pim Fortuyn-moordenaar Volkert van der G.

Nog zo’n instrument van de communistische ‘Deep State’

En die schrijft ons dus de meest totalitaire en kostbare wet uit het Nederlands staatsbestel voor, met goedkeuren van de valse elite/aka het Partijkartel. Afgekeken trouwens van de Britten, die ‘m dankzij de socialistische Fabian Society al eerder invoerden (2007) Dus staar je niet te zeer blind op ‘Groen Links’. Maar zie de verbinding met het internationale netwerk van het globalisme-fascisme waar ook het Koninklijk Huis steun aan geeft.

Feitelijk is Milieudefensie sinds de jaren ’90 tot publieke actie-organisatie gemaakt, Staat binnen De Staat met oogluikende goedkeuring ‘van boven’. Want het leeuwendeel van hun budget komt van De Staat. Nu komt 10 miljoen euro per jaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor ‘pleiten en beïnvloeden’. Dus dat hun advocaat Phon van den Biesen tegen overheids-onderdelen mag procederen die nog niet het Klimaatdictaat gehoorzamen.

Pas 15 jaar na dato gelezen

De Rode Koningin
Kortom, de uit de Communistische Partij voortgekomen club ‘Groen Links’ dicteert ons de wet, met goedkeuren van andere Kartelpartijen en het Koningshuis. Dat Groen Links dat kan doen, komt door steun uit de hoogste kringen. Het kan mede te maken hebben met de linkse inborst van het Koninklijk Huis. Beatrix sympathiseert immers met de gezanten van de meest moorddadige en goddeloze ideologie die op aarde de lijkenbergen opstapelde. Het Communisme.

Beatrix en Bernhard zijn sinds oprichting supporters van de Club van Rome (1968) die aan de basis van alle klimaatbeleid staan, inclusief Klimaatkindsoldaten (met de prins van Monaco).

De Subsidie-journalistiek komt op voor De Staat die haar financiert, met een WC-eend-‘onderzoek’…

De Rode Koningin Beatrix lanceerde Global Warming in 1988 in haar Troonrede, als aftrap van de voortzetting van de Koude Oorlog met andere middelen en vijanden (de eigen bevolking en cultuur). Ruud Lubbers was haar persoonlijke vriend (ook Club van Rome).  Hun persoonlijke vriend Pieter Winsemius was weer David Rockefeller-lakei, en Mabel is het meisje van George Soros.

Dus waar je in naam verschillende politieke partijen hebt, denkt iedereen globaal het zelfde; meer globalisme, ‘wereldeenheid’.

2030 Agenda, dit is wat ze willen, een China-achtige politiestaat

NeDDRland
Jesse Klaver verkondigt nu openlijk in de Tweede Kamer dat die Klimaatwet dient als bij Odysseus, die zich aan de mast vast liet binden. Oftewel: dat gekozen politici geen kans meer hebben om de meest kostbare beleids-misstap ooit te corrigeren. Dus je kunt al gewoon een openlijk pleidooi houden voor een totalitaire technocratenstaat in de Tweede Kamer, met instemming VAN die Kamer..

De geleidelijke afschaffing van nationale democratie ten faveure van globalistische technocratie kun je ongeveer dateren op 1988. ‘The Age of Global Warming’ (lees ’t boek van Rupert Darwall) begon na de Koude Oorlog, als voortzetting daarvan. Maar dan nu tegen de eigen bevolking. 

Wat nu als ‘steun van onderop’ wordt geframed (protesterende kinderen) in de gecontroleerde media komt dus ‘van bovenaf’. Ook Laurentien is nu klimaat-voorleesmoeder met haar Missing Chapter-foundation.

Al die lofzangen over Marxisme op Facebook geven mij een ONVEILIGE facebook-ervaring

…maar voorlopig zijn we nog niet opgepakt door de politie
Gelukkig heb je dankzij de alternatieve media de keuze om je breder te informeren. En dus knijpen ze nu domweg die vrije keuze af. Op termijn halen ze Interessante Tijden ook uit de lucht. Als vrije expressie de vrije ruimte houdt op het web, dan krijgt Ursula von der Leyen die totalitaire Klimaatheilstaat immers ook nooit ingevoerd.

Bedenk dat China een opstand van 1 miljoen mensen in Hong Kong uit het nieuws kon houden. (…) Zoals Sid Lukassen schrijft, kan dat in Europa ook het geval worden:

Het kan niet anders dan dat dit uitdraait op het steeds verder inperken van vrijheden, en dus op een Europees China. Dan is het de vraag of je niet nu al met man en macht in opstand moet komen, nu je het ziet aankomen. Want in China lukt het om een opstand in Hong Kong van een miljoen mensen uit de media te houden. Dat lukt in Europa nu nog niet – hoe is dat over vijf jaar?

Fake News Rijksoverheid.nl, ook het woord ‘duurzaam’ is een leugen. Hoe ‘duurzaam’ zijn molens die al na 3 jaar zijn verroest en onderhoud gebruiken?

Dus… wanneer wordt Interessante Tijden naar Siberië gestuurd door Kajsa en haar influisteraar George Soros? (haar partijgenoot Marietje Schaake zit ook in Soros zijn club). Wanneer krijg ik een brief van de politie om op het bureau te komen, om wat ik hier schrijf?

OP last van de atheïstische partij die onze organen zelfs al in beslag neemt (Donorwet), en de mogelijkheid tot inspraak afpakte (Referendumwet), en ook ‘verdachte personen’ registreert (wet Syri), OOK als die geen strafbaar feit begingen.

Je moet wel erg blind zijn om het nog niet te zien. Anti-windmolenactivisten heten al ‘terrorist’. Je wilt het bijna niet geloven, dat dit ons vrije Nederlandje overkomt.

En toch is het waar, al bijna zo ‘gewoon’. Zoals je ook dankzij de linkse media-agitprop accepteert dat de leider van de enige Volkspartij (PVV) permanent met gorilla’s om zich heen over straat moet. Omdat hij anders net als Pim Fortuyn wordt afgeslacht… Ook Thierry kan al niet meer zonder beveiliging. Maar stel dat iemand ‘boeh’ tegen Femke Halsema, bevriend met de vrouw van Volkert- zou zeggen.

Het kan niet anders, of de valse elite stuurt aan op geweld. Als excuus om via ‘de noodtoestand’ dan Noord Korea aan de Noordzee tot onomkeerbaar feit te maken.

6 Replies to “‘Totalitair Tijdvak’: Overheid liegt vrijuit, waarheid ‘nepnieuws’”

 1. ” Alleen harde actie werkt nog om wat Syp Wynia ‘de groene staatsgreep’ noemt te keren.. Deze overheid stuurt expres aan op geweld, als excuus om zo de wapens te trekken.”

  Als je weet dat ze daar op aan sturen dan lijkt mij het beter om niet in die val te trappen. Harde aktie heeft geen enkele zin. Ze proberen juist elke keer mensen op de been te brengen (Pegida, gele hesjes) als controlled oppositie. In Frankrijk heeft de overheid tijdens de demonstraties van de gele hesjes juist zelf het vandalisme geregisseerd als excuus om daarna keihard tegen de gele hesjes op te treden. De overheid heeft het machtsmonopolie dus met geweld ga je nu zeker niet winnen omdat ze voorlopig het grootste deel van de bevolking (althans in Nederland) nog onder controle hebben.
  Kijk naar de machtsbasis waarop het systeem gebaseerd is. En dat is geld. Degene die een alternatief heeft voor het geldsysteem heeft de macht om machtsbasis omver te werpen. Vergelijk het met de steen die het beeld in het visioen van Daniël in een laat storten. Wij moeten weer op elkaar leren vertrouwen in plaats van op geld en dus op degene die de macht hebben over dat geld.

  1. Ha Karin, ja hartelijk dank: die heb ik nog even verwerkt, en zo komen we bij Sandor Gaastra, directeur Generaal Klimaat die in vorig leven directeur-generaal Politie was. Dat komt van pas wanneer je de politiestaat invoert

 2. Wat gebeurd er als wij mensen, en de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf de geldkraan naar allerlei geprivatiseerde overheden geheel dicht draaien? Als de massa dat doet, en ook anticipeert op degene die het ongedaan willen maken (breng ze in beeld die deurwaarders en politie medewerkers dat vinden ze het ergste wat er is als hun relaties zien hoe ze daadwerkelijk handelen) dan valt het hele systeem als een kaartenhuis in elkaar. Rypke vooral doorgaan met je goede werk om het duister in het licht te zetten, rook ze maar uit dat criminele tuig dat structureel “diefstal” pleegt.

  1. “Wat gebeurd er als wij mensen, en de bedrijven in het midden- en kleinbedrijf de geldkraan naar allerlei geprivatiseerde overheden geheel dicht draaien?”

   Niets, dan draaien ze de geldkraan van de ECB wat verder open en klaar is Kees. “Geef aan de keizer wat van de keizer is”
   Maar wat gebeurd er als wij geen gebruik meer maken van hun geld?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *