Martin Scholten (WUR) hangt veehouders aan klimaatstrop

De aanstichters van boerenlasten-verzwaring die willen cashen op CO2-schuld

Stichting  Wageningen Research wrijft onze boeren met haar statutaire eigenaar, het Ministerie van LNV een klimaatschuld aan van 3,5 Megaton CO2. Boeren worden mogelijk via de Klimaatwet gedwongen te betalen voor Wageningen UR haar CO2-onderzoeksbon voor ‘klimaatslimme landbouw’ van Martin Scholten, die tevens zitting heeft in de Adviescommisie Stikstofproblematiek.

3,5 Megaton CO2 per jaar is minder CO2 dan wat door Meindert Smallenbroek (Directeur Energie & Omgeving RVO) met ongeveer 2-3 miljard euro gesubsidieerde  klimaatcrematoria (‘biomassacentrales’) van RWE per jaar de lucht in (gaan) blazen, door tienduizenden hectares bos uit Amerika op te stoken.

Dus de ‘oplossing’ die het Ministerie van Klimaat faciliteert van het klimaatprobleem (bio-centrales) krijgt subsidie om MEER CO2 uit te stoten, dan wat boeren moeten BIJ betalen om die CO2-hoeveelheid weer te verminderen. Nu uit naam van ‘klimaatslimme’ landbouw. Als dit geen boertje pesten is, wat dan wel?

Hoezo? Om Wageningen UR aan ‘klimaatslimme’ inkomsten te helpen

Klimaatslim Wageningen UR en milieuclubs aan subsidie helpen
Het nieuwe initiatief – voorproefje van wat straks verplicht wordt- heet ‘Klimaatslim Boeren op Veen’. Daarbij kunnen boeren die reeds vaak op de armoegrens leven, voor 500-750 euro per hectare EXTRA lastenverzwaring ‘oplossingen’ van Climate Smart Wageningen UR aanschaffen. Zoals ondergrondse drainage van veen waarmee WUR-onderzoekers al wat aanklooiden.

Of het financieren van Groen Linkse klimaatdram-clubjes met hun bi o di ver si teit. Grond onder water zetten voor cranberryveldjes en lisdodde, rept de wervingsbrochure over.

Met aanvullende subsidie/sigaar uit eigen doos, subsidie om Wageningen UR zo aan extra inkomsten te helpen. In de wervende brochure worden boeren als kinderen aangesproken door Els whatels communicatie met ‘Je’ en “jij’.

Elementaire beschavingsregels lijken bij deze leugenachtige en corrupte overheid al ver te zoeken.

Beleefdheidsvormen bij de overheid: Iemand? Je jij jou,  jij lulletje rozenwater waarmee we naar willekeur kunnen sollen

Provinciale Milieufederaties (ieder ruim 1 miljoen euro subsidie/jaar) helpen zichzelf met hun CO2-bank aan krediet via aangeprate klimaatschuld: dat ze ‘de biodiversiteit’ ( = alles dat ze uit hun mouw schudden) gaan ‘herstellen’ door je land onder water te zetten. We beschreven dat al in onze Groene Hart-reportage ‘Bodemdaling Groene Hart cash CO2-bank?

De nullen en 1-nen van dat digi-artikel zijn nog maar net op het web opgedroogd….. en daar gaan ze dus al.

Zie je wel, nog meer lastenverzwaringen…zodat Milieufederaties met hun CO2-bank zichzelf weer aan het werk helpen

Klimaatbeleid stoot meer CO2 uit dan boeren moeten besparen
Laten we die extra klimaatopgave voor boeren (3,5 megaton CO2, waarschijnlijk aangesmeerd door Hans Blonk), die onder andere uit veenweides en koeienkonten zou dampen, eens duiden op nationale schaal (ongeveer 200 Mton)

Bedenk dat een beetje kolencentrale (rond 1500 MW) per jaar gemakkelijk 3-5 Megaton CO2 uitstoot. Ook wanneer je die ombouwt tot energiecentrale, die bos uit Amerika verstookt. Zoals dat nu gebeurt bij de voor bomenstook verbouwde Amercentrale (Geertruidenberg) en de Eemshaven-centrale van RWE.

Die verstoken per jaar makkelijk tienduizenden hectares bos, ….En voor het via houtstook in de lucht blazen van vele megatonnen CO2 geeft het Ministerie van Klimaat alleen al RWE dan een geschatte 2-3 miljard euro exploitatie- subsidie.(SDE+)

  • Dus boeren moeten onder de Klimaatwet BIJ betalen voor klimaatdoelen, terwijl energiebedrijven miljarden-subsidie mogen cashen om die door boeren via veenweides en koeienkonten (uitsluitend op papier) uitgespaarde hoeveelheid weer de atmosfeer in te blazen. Als ‘oplossing’
  • We zagen al dat ze boeren willen dwingen hun veestapel te krimpen voor ‘het klimaat’ (die 3,5 Megaton). En niet geheel toevallig zit ‘Klimaatslimme’ Martin Scholten’ in de PAS-commissie;

Hup Holland, het ernstige milieuprobleem gevisualiseerd, de onzichtbare ‘CO2-uitstoot’

Fawlty Towers klimaatbeleid (‘don’t mention the biomass-emissions’)
Energiebedrijven mogen van het Ministerie van Klimaat beweren dat ze CO2-neutraal stoken, terwijl ze enkel een surplus de atmosfeer in blazen. Wat zo’n centale in een uur aan hectares opstookt, dat heeft teruggroeiend bos pas over 40 jaar weer opgenomen.

Vroeger was ‘ontbossing’ toch een milieuprobleem. Hoe kan ‘ontbossing’ met tienduizenden hectares per jaar dan nu een oplossing zijn van een klimaatprobleem? Leg dat eens uit? Eeh…. We laten ’t voor de grap nog even zien.

Dus DIT hieronder is een klimaatprobleem, die haas die z’n dansje maakt in de veenweide van het Groene Hart:

Dit land is geclaimd voor ‘koolstofvastlegging’….

En DIT is de oplossing van ons Ministerie van Klimaat voor dat klimaatprobleem. 🙂

De Eemshavencentrale zou vanaf dit jaar voor 15% op hout gaan stoken, als ‘oplossing’ voor een klimaatprobleem 🙂

Met een paar miljard euro subsidie-kado ga je het vanzelf zien :-). Nou vooruit. Nog 1 keer. DIT hieronder is een ernstig klimaatprobleem, die veenweides en koeienkonten, waar we 3,5 Megaton CO2 op gaan ‘besparen’, door klimaatslimme Martin Scholten en Wageningen UR aan Co2-krediet te helpen en door boeren van hun inkomsten (koeien) te beroven:

Het ernstige milieuprobleem van CO2-uitgassende veenweide en koeienkonten

…en DIT blaaspijpje in de Eemshaven, goed voor 3-5 Mton CO2/jaar – die ze geschikt maken voor gesubsidieerde bomenbijstook- hieronder…Dat is ‘de oplossing’ het Ministerie van Klimaat (Meindert Smallenbroek RVO) subsidieert :-). Oftewel, wat anders is dit ‘klimaatbeleid’ dan ‘fuck the farmer’.

Bedenk dat ze dan ook roepen dat schapen per kilo vlees  wel 51 kilo CO2 zouden emitteren, waarbij ze met hun gekochte ‘deskundige’ Hans Blonk iets positiefs (schapen krijgen veel graasruimte) verpakken als klimaatprobleem.

Dus de op de dijk grazende schapen zijn ’t milieuprobleem. Maar die ronkende blaaspijp op de achtergrond de oplossing, wanneer hij eenmaal is verbouwd om tienduizenden hectares bos uit Amerika bij te stoken 🙂 Welkom in Klimaatbeleidland.

Wat voor milieuramp veroorzaken die schapen daar? Don’t mention de houtstook van RWE op de achtergrond…

Nogmaals, met een flinke zak subsidie van Meindert Smallenbroek ga je het vanzelf zo zien. En hieronder nog een visualisatie van het ernstige milieuprobleem dat ‘CO2-uitstoot van veenweide’ heet in het Klimaatslimme boeren-projectgebied Rijn en Gouwe.

Groene Hart, het ernstige milieuprobleem gevisualiseerd…

 Meten met twee Klimaten
We zien steeds hoe LNV-ambtenarij en Klimaat-ambtenarij meet met twee klimaten. Zoals ze boeren via hun gekochte ‘milieu-deskundige’ Hans Blonk ook een CO2-footprint per hectare aansmeren. Ja, we noemen de verantwoordelijke beestjes bij naam. Instanties zijn niet verantwoordelijk, personen wel.

Ook opmerkelijk is dat iemand, die op watervlooien/roeipootkreeftjes promoveerde (Scholten) nu plots van ‘circulaire landbouw’ verstand heeft.

Tegelijk moeten boeren dus kosten maken, om Wageningen UR aan meer werk en internationaal onderzoeks-prestige te helpen. Omdat Stichting Wageningen Research in 2011 een verklaring tekende voor ‘Climate Smart Agriculture’.

Een verklaring om uit naam van ‘meer onderzoek’ te kunnen cashen op CO2-credits. Een vorm van kapitaal in ‘te compenseren’ papieren tonnen CO2. Via afpersing door Staatsdwang krijgen die papieren tonnen financiele waarde. En zo maakt Wageningen UR als stichting van het Ministerie van LNV en de Topmanagementgroep (directeuren generaal departementen) een soort CO2-boekenbon voor Wageningen UR, in te ruilen tegen onderzoeks-vouchers.

Dus CO2-schuld voor boeren is krediet voor ‘meer onderzoeksbaantjes’ voor Wageningen UR, de Rabobank en voor de milieuclubs die door LNV en de provincies gesubsidieerd worden.

Vroeger was de Landbouwuniversiteit er om de boer te ondersteunen. Nu is dat andersom, zo mochten we al constateren bij de bejegening van vissers door onze klimaatslimme Martin Scholten als Imares-directeur. Boeren en vissers, de primaire productie, zij zijn er nu om wat ik het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) noem aan het werk te houden.

Wanneer je als boer of visser dus in de ‘verdediging’ springt, begin dan niet over je ‘economische’ waarde. Want de gesubsidieerde onderzoeksindustrie en milieuclubs zetten veel meer (publieke) miljoenen om. Wat het Ministerie van LNV met milieuclubs en Wageningen UR hier presteert, dat is vooral op MOREEL vlak verwerpelijk. Je begint bij een waarden-discussie.

Deze vorm van ‘verduurzaming’ betreft een vorm van staatsgedwongen financiële afpersing. Criminaliteit, maar dan met idealistisch verkooppraatje toegedekt.

Hier begon de ellende

 PvdA-griculture, klimaatslimme zelfverrijking
Wat ‘Climate Smart Agriculture’ werkelijk is, dat bepaalt hun ‘Position Paper’ uit 2014 van Jan Verhagen, Theun Vellinga en Francesca Nijenhuis

Climate Smart Agriculture is an integrated approach to achieve food security in the face of climate change, while also mitigating climate change and contribute to other development goals

Andermaal, een ander middel om de 2030 Agenda van de multinationals uit te voeren (Unilever cs). De concentratie van grond en grondstoffen in steeds minder maar steeds grotere handen.

Zie daartoe mijn veenweide-reportages in Rijn en Gouwe en het Groene Hart van Nieuwkoop over de CO2-bank.

De andere naam voor Klimaatslimme landbouw is ‘duurzame intensivering’. Dat onze boeren moeten inleveren, zodat Wageningen UR met van die PvdA-projectjes in zielig Afrika daar de landbouw een voorsprong helpt geven. (De Rudy Rabbinge-school, Rabbinge gaat ook prat op zijn goede contacten met Kofi Annan)

Kortom, alle kleine boeren die voor de Rabobank geen geld opleveren moeten over de kop, zoals men nu ook de vissers uit naam van Agenda Noordzee 2030 aan de strop hangt. Nu niet enkel met stikstof maar ook de klimaatstrop. Want boeren moeten weer extra lasten maken, waarop het Bureaucratisch Academisch Complex (BAC) dan weer kan cashen..

Zoals reeds gesteld: de Klimaatwet is er om via staatsdwang iets waardeloos (hete lucht op papier, CO2) tot krediet om te zetten. Een schuld die je via investeringen moet inlossen, zodat het wankele financiele systeem nog even langer overeind blijft. Iedere euro die je uit naam van ‘klimaat’ afperst van de 1, daarvan profiteert natuurlijk een ander.

Persoonlijk Hoogleraar Wim de Vries regelde de PAS-strop
Wageningen UR is als instrument van Rabobank en de PvdA al decennia verantwoordelijk voor de sloop van de sociale en ecologische infrastructuur van het platteland.

Door eerst overproductie aan te jagen en vervolgens via de stikstof-strop, die door hun tot ‘Persoonlijk Hoogleraar’ benoemde gereformeerde Wim de Vries werd opgetuigd. Dat stikstofbeleid kwam uit de Zure Regen-hype voort, maar ‘morfte’ als het ware in maatregelen die voor ‘de natuur’ gunstig zouden zijn.

Natuur en klimaat groeien in de praktijk echter uit tot machtsinstrumenten van LNV, het ministerie dat weer handelt in het belang van de UBO’s (Ultimate Beneficiary Owners) van het internationale grootbedrijf. Zie ook de samenstelling van de Remkes-commissie. Met Gerben Jan Gerbrandy (D66) die deel uitmaakt van Brussels lobbybedrijf GLOBE: die lobbyen oa voor Unilever.

De Commissie Remkes, die boeren op het menu zet van de grondopkopers. Met Climate Smart Martin Scholten er in, en biodiversiteit ( = grondroof) Louise Vet en Gerben Jan Gerbrandy.

Ze trokken boeren in een moeras van aannames, beweringen en modellen als muur rond wat je ook gewoon machtspolitiek kunt noemen. Zo werden boeren  de speelbal van kwestieuze milieuregels over ammoniak. Beleid waarvan zelfs de onderbouwende metingen door het RIVM via fraude tot stand komen. Mijn bericht daarover werd meer dan 25 duizend keer gelezen.

Door instituten als het Planbureau voor de Leefomgeving ( = Ministerie I&M), RIVM en Wageningen UR opgetuigde ‘wetenschap’, dient zo vaak als mistgordijn rond financiele politiek. Je maakt zo een academische ‘noodzaak’ voor beleid dat LNV-ambtenaren en de UBO’s van het grootbedrijf goed uitkomt.

Arcadis van Groenfonds-bestuurder Maarten Menno Ulrich Van Dis, tevens Wageningen UR-bestuurder, liep binnen op EHS Alles dat in Nederland gebeurt, hoe ‘gek’ het op het eerste gezicht ook lijkt. Achter alle ‘gekte’ zit een methode, en een UBO die daar schatrijk van hoopt te worden.

Zie maar hoe Arcadis bijvoorbeeld op de Natuurontwikkel-industrie is binnengelopen, als ex-staatsbedrijf Heidemij….De voormalige baas van die Heidemij, Menno Maarten Ulrich van Dis, die was weer mede-oprichter van het particuliere ‘Nationaal’ Groenfonds van de Rabobank, een Stichting die mede door het Ministerie van LNV werd opgericht.

Dat zogenaamde ‘revolverend’ fonds kreeg de Oranje Pieter van Vollenhoven (vader van de geldjongen die het Zandvoortcircuit uitbreidt in Natura 2000-gebied) als voorzitter. Dat fonds moest de grondopkoop minder afhankelijk maken van democratische inmenging. Met geld dat voor ‘natuurcompensatie’ bestemd was, daarmee financieren ze nu zelfs de stook van bos in biomassacentrales.

In het dagelijks bestuur van die stichting zitten nu Jolande Sap en Cees Veerman. Ze verhuisden vanuit een pand van Rabobank in Hoevelaken naar een pand van Triodos in Amersfoort in 2015. Het is mogelijk dat Natuurmonumenten mede dankzij die belangenconcentratie nu ook naar Amersfoort verhuist… Hoe dat precies zit, dat zoeken we nog uit.

4 Replies to “Martin Scholten (WUR) hangt veehouders aan klimaatstrop”

  1. Je bent Hester Maij, ook nog vergeten te benoemen, Ze kan inmiddels rustig aan het lobby circuit beginnen nu ze uit de politiek is, in het verleden is ze al een ingelijfd in de VN, dus ik acht de kans groot dat ze hier en daar agenda 21 nog wel een zal bepleiten om voor de boeren gezinnen op te komen, want daar doe je het voor, zoals ze zelf schrijft.
    En hand aanpakken waar nodig.
    https://www.magazine-on-the-spot.nl/nspconferentie/swot-analyse-van-houtskool-naar-scherpe-lijn/
    https://www.tubantia.nl/hof-van-twente/gedeputeerde-hester-maij-uit-delden-klaar-met-politiek-je-zit-er-voor-die-agrarische-gezinnen~a4bcaba5/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *