2030, George Orwell in de Polder (1)

Het was een heldere koude dag in april, en de klokken sloegen dertien. Willem Smit, zijn kin weggedoken tegen zijn borst, in een poging te ontkomen aan de gemene wind, glipte snel door de glazen deuren van het Smart Future-Flatgebouw, maar niet snel genoeg om te voorkomen dat er een warreling van stoffig gruis met hem mee naar binnen stoof.

Aan het ene uiteinde van de hal was een gekleurd aanplakbiljet, te groot om binnenshuis te hangen. Er stond alleen maar een Aardbol op afgebeeld, Aarde, Gaia, de kwetsbare blauwe planeet, symbool van De Partij dat overal maande tot zorg voor Toekomstige Generaties.  Willem liep op de trap toe.

Het had geen zin om de lift te proberen.

Zelfs in de beste tijden werkte die maar zelden, en nu was de elektrische stroom beperkt tot de uren dat de zonnepanelen werkten. Dat was onderdeel van een duurzame energie-bewustwordingsactie ter voorbereiding van de Klimaatweek. Een week waarin menselijke zelfhaat werd gevierd en afkeer voor hun uitstoot waarmee zij Aarde beschadigen, ingesteld door Partijbaas Wijnand Duivendrek.

 

Klimaatdictatuur

De flat was op de zevende verdieping en Willem, die negen en dertig was en een spatader had boven zijn rechter enkel, ging langzaam en rustte herhaaldelijk onderweg.

Op elke overloop, tegenover de liftkoker, hing de propagandaplaat met de reusachtige 3D-afbeelding van Aarde aan de muur, dat eenzame ruimteschip in het heelal. Het was een van die afbeeldingen, die zo gemaakt zijn dat je bewust werd gemaakt van de kwetsbaarheid van alle leven op Moeder Aarde, Gaia die zo door de mensheid bedreigd werd, die Kanker voor de Planeet, waartegen de Klimaatsocialistische Partij haar Klimaatakkoord begon, en waarop politieke partijen besloten te fuseren.

WAT WAS JOUW CO2-VOETAFDRUK VANDAAG? stond er onder.

Binnen in de flat was een sappige stem bezig met het voorlezen van een lijst cijfers, die iets hadden te maken met het nieuwe SER 3-Jarenplan voor Duurzame Groei. De stem kwam uit een informatiekanaal op het 5G-Smartweb waarop iedere inwoner via een chip-implantaat was aangesloten als onderdeel van het Internet of Things. Voor uw en onze veiligheid. Je kon geen aankopen doen zonder aansluiting nadat contant geld was afgeschaft.

Vergroeid als mensen reeds met hun Smartphone waren hadden de meeste inwoners van Klimaatheilstaat NL- eenmaal voor het blok gezet- een implantaat geaccepteerd

Raad voor Kinder-Indoctrinatire met WWF van Laurentien van Brinkworst

Bij intrede in de Future-Smart-Flat krijgen de inwoners de voor hen relevante informatie geselecteerd over het 5G Wifi-kanaal ‘om U nog beter van dienst te kunnen zijn’. Camera’s met gezichtsherkenning passen het informatieprofiel aan op de in het computersysteem geregistreerde ingezetene, waarop de computer zijn persoonsrelevante diensten afstemt.

Bijvoorbeeld bij wat het koolstofbudget is dat de inwoner nog over heeft voor de dag. En welke handige tips en tricks hij kan uitvoeren om Aarde en Toekomstige Generaties geen verdere schade toe te brengen.

Willem drukte op de tiptoetsen van zijn smartphone om het volume aan te passen en nu klonk de stem wat zachter, al waren de woorden nog wel verstaanbaar. In openbare ruimtes kon het instrument afgezwakt worden, maar er bestond geen mogelijkheid om het helemaal af te zetten.

Hij liep naar het raam, een vrij kleine, tengere gestalte, waarbij de magerheid van zijn lichaam nog werd geaccentueerd door de groene overall die het uniform was van De Partij.

‘Diversiteit’ = ‘Als het maar geen blanke vent is die redelijk denkt’. 

De overall benadrukte de genderneutraliteit en diverse inclusiviteit van alle inwoners, en hun solidariteit met Aarde en haar Toekomstige Generaties.

Willem Smit zijn haar was uiterst blond, zijn gezicht van nature bloedrijk, zijn huid verruwd door biologische zeep en stompe Bioplastic-scheermesjes en de kou van de winter, die nu pas voorbij was dankzij de opwarming van De Aarde.

Het uitzicht van Willem Smit vanuit de Future Flat

Daarbuiten maakte de wereld, zelfs door het gesloten vensterraam heen, een koude indruk. Beneden in de straat joegen kleine wervelwinden stof en papiersnippers in spiralen omhoog, en hoewel de zon scheen en de lucht haard blauw was, scheen nergens enige kleur in te zitten. Geen boom, struik of groen doorbrak de monotonie van beton, glas en silicium van velden vol zonnepanelen.

Bomen, die onveilige plantaardige overlastobjecten waren reeds verwijderd en tot dienst van de Klimaatdoelen gemaakt in de biomassa-centrales, klimaatcrematoria van de Rijksdienst voor Onderwerping van Nederland (RVO) van het Ministerie van Klimaat. Vooral vanwege de gezondheidsschade die eikenrupsen gaven dankzij de opwarming van de aarde waren bomen massaal opgeruimd.

De enige kleur kwam van het blauw van de grote propaganda-biljetten die overal waren aangeplakt. WAT WAS JOUW CO2-VOETAFDRUK VANDAAG?, stond er onder, terwijl de Kwetsbare Aarde als eenzaam ruimteschip in het oneindig heelal haar appel op je leek te doen, voor de Toekomstige Generaties.

Beneden ter hoogte van de straat flapte een ander biljet, dat aan 1 van de hoeken was ingescheurd, stuipachtig in de wind en daarbij bedekte en ontdekte het afwisselend dit ene woord: KlimSoc, de afkorting van Klimaat Socialistische Partij Nederland.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

De fusiepartij van vroegere gelijkgestemde kartelpartijen CDA, VVD, Grristenunie, PvdA, D66 en Groen Links die na de Klimaatwet van Kameraad Eric Wiebes besloten dat individuele verschillen ondergeschikt dienden te zijn aan de Urgentie van Het Klimaatprobleem. Enkele ‘schreeuwers langs de zijlijn’ van populisten waren ge-elimineerd.

Niemand was de straat op gegaan toen Thierry Baudet werd doodgeschoten, zoals zij ook na de moord op Fortuyn koest bleven. De Klimaatwet kon stapsgewijs en geruisloos ingevoerd worden. De brave Nederlanders lieten zich in de klimaatfuik drijven door de Klimaatsocialistische Partij en haar bedrijfskartel.

Ver weg daalde een drone neer tussen de daken, stond een ogenblik stil als een bromvlieg, en vloog toen weer weg in een bocht. Het was een patrouille met Ollongren-drones, die bij de mensen door de ramen naar binnen gluurden om te waarborgen dat zij hun privacy op veilige wijze in acht namen.

Maar de patrouilles deden er niet toe. Alleen de Gedachtenpolitie van het Ministerie van Veiligheid deed er toe die alle inwoners tegen energieverspilling, discriminatie en haat beschermde voor Uw en Onze Veiligheid en veilig internet.

Via het Smartweb babbelde de stem van Rijksoverheid.nl nog maar steeds voort over de successen van het Negende SER Driejarenplan voor Duurzame Groei en de Vierde Industriele Revolutie, dat de gestelde duurzame energiedoelen meer dan in vervulling waren gegaan.

Het Smartweb met Smartmeters en Smartsensors kon zowel zenden als ontvangen.

Elk geluid dat Willem maakte en dat boven een heel zacht gefluister uitging en iedere beweging, zou er door worden geregistreerd. Bovendien kon hij zolang hij binnen het bereik bleef van Veiligheidscamera’s zowel worden gezien als gehoord.

Het was natuurlijk niet mogelijk te weten of je op een bepaald ogenblijk werd gadegeslagen. Hoe vaak of volgens welke methode, de Gedachtenpolitie voor bestrijding van Nepnieuws de lijn van iemand aftapte, was een kwestie van gissen, of je sociale mediakanaal spioneerde op kwetsende uitlatingen die emotionele schade aan De Partij en haar klimaatvarkentje Meindert Smallenbroek kon brengen.

Het was denkbaar dat zij iedereen voortdurend in het oog hielden. Maar in elk geval konden ze je persoonlijke verbinding met het Smartweb hacken wanneer ze maar wilden. Je moest leven- je leefde, uit een gewoonte die instinct werd- in de veronderstelling dat elk geluid dat je maakte door Sandor Gaastra werd afgeluisterd, en- behalve in het donker – werd nagegaan.

Willem bleef met zijn rug naar de Veiligheidscamera’s met gezichtsherkenning toestaan. Dat was veiliger; hoewel, zoals hij maar al te goed wist, ook een rug veelzeggend kan zijn. Op een kilometer afstand torende het Ministerie van Klimaat, waar hij in dienst was, hoog en wit boven het door biomassa-stook beroete landschap, een stad die door de stook van houtpellets permanent rook naar bosbrand.

Dit, dacht hij met een soort vage afkeer- Dit was Den Haag, de Smart-City van Klimaatgidsland Nederland, de dichtstbevolkte provincie van de Verenigde Staten van Europa, Koploper in het Mondiale Resilient City Network voor Klimaatinclusieve Toekomstige Generaties van 2030 Agenda.

Hij trachtte een of andere jeugdherinnering op te diepen, die hem moest duidelijk maken of Den Haag altijd zo was geweest als nu. Modernistische architectuur zo ver zijn hoog reikte met legbatterij-achtige woonkazernes als maquettes uit een 3D-printer.

De vanwege hun lage energieprestaties gesloopte historische wijken, daar warrelde stof van gips door de lucht. Wilgenroosjes bloeiden tussen de bouwputten voor nieuwe klimaatneutrale woonkazernes, gebouwd voor aanhoudende stromen Nieuwe Medelanders in de Inclusieve Maatschappij, de opvang van klimaatvluchtelingen voor 2030 Agenda.

Maar het had geen zin; niets was er over van zijn jeugd dan een aantal helder verlichte beelden, die opdoemden zonder iets van achtergrond en die meestal onbegrijpelijk waren.

Den Haag

Het Ministerie van Klimaat verschilde opvallend van elk ander voorwerp, dat er verder in zicht was. Het was een geweldige kantoortoren van glas, toespitsend tot een punt voorzien van een windturbine die tot 300 meter hoog reikte. Vanwaar Willem stond, was het net mogelijk te lezen, hoe in sierlijk schrift de nieuwe leuzen van de Klimaat-Socialistische Partij waren uitgelicht in energiebesparend LED-licht

Strijd tegen Klimaatverandering
Windmolens redden Aarde
Armoede is Duurzaam
Gelijkheid is Diversiteit
Liegen is Goede Marketing
Subsidie is Winst

George Orwell: 1984 (voor de televisiekijkers/stompzinnigen: dat is de bron van ‘Big Brother’)

Het Ministerie van Klimaat bevatte, naar men zei, bovengronds drieduizend klimaatneutrale kamers, en beneden overeenkomstige vertakkingen. Verspreid over Den Haag waren er precies nog drie andere gebouwen van soortgelijk voorkomen en grootte. Zij maakten met de reusachtige windturbines de omringende architectuur zo volkomen dwergachtig, dat je van het dak van het Smart Future-Flatgebouw ze alle vier tegelijk kon zien.

De Twee minuten Klimaat tijdens de Klimaatweek; ageren tegen Marcel Goldstein, die samenspant met de Twijlfelbrigade en de Fossielen om De Klimaatdoelen te frustreren

Het waren de gebouwen van de vier Ministeries, waartussen het hele bestuursapparaat werd verdeeld.

U bent net zo leugenachtig en corrupt als ons? Wees dan welkom bij Sandor Gaastra het klimaatvarken en Meindert Smallenbroek, het RVO-klimaatspaarvarkentje

Het Ministerie van Klimaat, dat zich bezighield met het afstemmen van de economie en haar cultuur op De Klimaatdoelen van Parijs, de bestrijding van Nepnieuws, Klimaatontkenning en controversiele inhoud, opvoeding en schone kunsten voor het Welzijn en de Veiligheid van de Aarde en haar Toekomstige Generaties.
Het Ministerie van Inclusiviteit, belast met de taak van kinderopvoeding tot Verantwoordelijke Wereldburgers via de Raad van Kinderen, Climate Smart Kids die hun ouders de les lezen, bestrijding van racisme, haat en discriminatie. Zij organiseerden ook het Festival voor Democratie.
Het Ministerie van Gezondheid, dat de CO2-neutrale rantsoenen van haar Climate Smart-citizens afstemt op de behoeften van De Aarde en haar Toekomstige Generaties.
Het Ministerie van Veiligheid, dat wet en orde handhaafde, dat waakte over privacy van De Partij, de handhaving van gebruikersvoorwaarden veilig internet met community guidelines, en dat personen met verdacht gedrag oppakte (Syri).

Het Ministerie van Veiligheid was bepaald het meest angstwekkend. Er zaten helemaal geen ramen in. Willem Smit was nooit binnen in het Ministerie van Veiligheid geweest waar Klimaatpotentaat Sandor Gaastra de scepter zwaaide tot hij hoofd van het Ministerie van Klimaat werd…..tot de volgende aflevering 🙂

  • PS: Abonneer je ook op de Epoque, en je krijgt september nog een aflevering te lezen, inclusief een dijk van onderzoeksjournalistiek over de huidige invoering van de klimaatdictatuur door oa Klimaatpotentaat Sandor Gaastra en zijn RVO-klimaatspaarvarkentje Meindert Smallenbroek, het miljardenlek waardoor nu 73 miljard euro SDE+-subsidies verdwijnen en maatje van Diederik Dramsom.

Abonneer je of bestel ‘m los via www.epoque.media

De duivel is een hoogmoedige geest, hij verdraagt geen spot. Dus in de komende Epoque een combinatie van feitelijke onderzoeksjournalistiek, en parodiërend proza over Klimaatheilstaat Nederland in 2030. Het angstaanjagende is dat je nauwelijks hoeft te overdrijven op veel punten. Orwell was dan ook een meesterlijk massapsycholoog

5 Replies to “2030, George Orwell in de Polder (1)”

  1. De fusiepartij van vroegere gelijkgestemde kartelpartijen CDA, VVD, Grristenunie, PvdA, D66 en Groen Links die na de Klimaatwet van Kameraad Eric Wiebes besloten dat individuele verschillen ondergeschikt dienden te zijn aan de Urgentie van Het Klimaatprobleem. Enkele ‘schreeuwers langs de zijlijn’ van populisten waren ge-elimineerd.

    Niemand was de straat op gegaan toen Thierry Baudet werd doodgeschoten, zoals zij ook na de moord op Fortuyn koest bleven. De Klimaatwet kon stapsgewijs en geruisloos ingevoerd worden. De brave Nederlanders lieten zich in de klimaatfuik drijven door de Klimaatsocialistische Partij en haar bedrijfskartel

    Zou het niet realistischer klinken als je uit gaat van een fusie partij van twee of drie partijen, die daardoor een grootte kans maken de grootste te zijn. En dus na verkiezingen aan zet zijn een regering te vormen. Je ziet het nu al gebeuren, nu pvda en gl bij elkaar kruipen, en over een fusie praten. Dit alles om te voorkomen dat een fvd de grootste partij zal worden. Dan is de fvd niet letterlijk vermoord, maar wel monddood.
    verder vond ik het laatste interview op cw ook wel heel toepasselijk op uw geschreven stuk. https://www.youtube.com/watch?v=TJIY140nagI
    eng figuur die teun.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *