Geen vuiltje aan Nederlandse lucht, wel groot milieuclubprobleem

Geen vuiltje aan de lucht, hoewel: je krijgt eerder mist wanneer de concentratie aerosolen hoger is (condensatiekernen)

Na het Fake News ‘De Amazone brandt door uw vleesconsumptie’ heeft de leugenpers van BNN/Vara- gestut met belastinggeld- alweer de volgende leugen paraat. ‘Nederlandse lucht behoort tot vuilste van Europa’.

Dat de Nederlandse lucht de smerigste zou zijn, dat bewijst hooguit – als dat waar zou zijn- dat de grootste en rijkste milieubeweging ter wereld- de Nederlandse- dan dus met al haar miljardensubsidies en loterijmiljoenen volstrekt ineffectief is geweest afgelopen 50 jaar. Men doktert hier dus met de definitie van ‘vervuiling’.

En daarom; blaas de Vijand niet groter op, maar doorzie de gebakken lucht van Groen Rupsje Nooitgenoeg. Bullshitdetectie werkt, als je maar kennis verzamelt prik je ze zo door. Dan pakken we onze milieuclubproblemen effectief aan.

Fake News: de CO2-compensatieindustrie zoekt fondsen

De Amazone voor uw bieflapje: FAKE NEWS
Vandaag agenderen we het enorme milieuclubprobleem dat Nederland heeft als Bullshitdetector. Dat milieuclubprobleem ontstaat door een overvloed propagandageld van de linkse ministeriele ambtenarij en de Postcode Loterij. Zoals jaarlijks 10 miljoen euro subsidie naar Milieudefensie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor ‘pleiten en beïnvloeden’.

Vooral dankzij die sloten marketinggelden is het in massamedia steeds 5 voor twaalf, de hel op aarde. Dikke kans dat het brandende regenwoud-verhaal ook met die BuZa-subsidies buiten proporties en waarheidsvinding werd opgeblazen. Terwijl we in realiteit nog nooit zo welvarend, langlevend, gezond waren, komt daar naar het schijnt ook de ‘vuilste lucht van Europa’ bij. Een kaartje dat toont, waar de meeste welvaart zich concentreert, maar dan negatief uitgelegd.

Fake News

Bij het nieuws over de Amazone die zou branden voor uw bieflapje, werden foto’s van vele jaren terug gebruikt. Er is juist een dalende trend in bosbranden. Bovendien vindt de veeteelt voor Braziliaans rundvlees op de Cerrado plaats, de savanne van Brazilië. Ook eet vee het sojaschroot ter aanvulling als krachtvoer, dus het afval van sojaproducten die voor menselijke consumptie waren bestemd.

Het voer van Nederlandse koeien is voor de helft gras, voor tientallen procenten mais dat hier is geteeld, en hooguit enkele procentjes krachtvoer met soja.

Zomerse koeien, een milieuramp?

Dus waar bos voor landbouwgrond sneuvelt, dan kan dat ook voor palmolie (voor cosmetica) zijn of voor biobrandstoffen, dus ‘groene’ energie. Zodra je maar iets verder kijkt dan een plaatje met uitroepteken, weet je al: hier steekt iets anders achter.

In dit geval: de CO2-compensatieindustrie zoekt een manier om je een CO2-schuld aan te praten, die je met geld moet compenseren. Nu de Klimaatwet van kracht is kunnen ze dat verdienmodel verplicht maken voor bedrijven, en straks ook burgers. Zie ‘Klimaatplein.com’ maar, waarnaar ook de ING-Bank verwijst

Zodat zij uit naam van CO2-compensatie dan land kunnen kopen voor bomenplant. Grondopkoop (en grondstoffen), dat doet de financiële sector nu als dekking van hun waardeloze waardepapieren. Een beslag op goedkope grond in Afrika en Zuid Amerika. Dus wie hier aan meewerkt, die helpt dus juist het internationale grootkapitaal en haar bankiervampiers.

Linkse medemensen zijn wat dat betreft de ‘Bruikbare Idioten’ van kapitaalpolitiek, zoals reeds voor Elsevier beschreven in ‘Geoliede Klimaatpropaganda’

Straks verplicht voor iedereen

Ik zoek de precieze details nog verder uit, heb over dit verdienmodel (bomenplanten voor klimaat) al geschreven, Nederlandse clubs lopen hier voorop met de Klimaatneutraal Groep die uit Stichting Face voortkwam

Banken en oliemultinationals willen zowel aan olie en gas verdienen, als aan het verbrandingsproduct CO2 via de handel in hete lucht ( = klimaatbeleid). Dus financieert de met de financiele industrie verweven valse elite al die propaganda waarmee de linkse media vol lopen. Zo hebben ze ook klimaatmeisje Greta en de klimaatspijbelaars in de markt gezet. 

Hooguit zie je dus hoe je met controle over massamedia mensen in de meest uitzinnige flauwekul kunt laten geloven. Meer dan milieuproblemen, kampt Nederland nu met een milieuclubprobleem: een overgesubsidieerde propaganda-industrie die dankzij de 1 september in werking getreden Klimaatwet tot de grootste vijand van mens, representatieve democratie en natuur werd.

Oosterzee aan Tjeukemeer, ‘ground zero’ van de hel op aarde 🙂

De Vuilste Lucht van Europa: Fake News
Bij de laatste oefening in haat-tegen- de-mensheid-propaganda, ligt de crux in de definitie van ‘vervuiling’. Kooldioxide (CO2) is geen vervuiling in klassieke zin (schadelijk voor volksgezondheid) maar een natuurlijk groeikasgas.

De lucht is hier in eeuwen niet zo schoon geweest, dankzij katalysatoren in auto’s, rookfilters op energiecentrales en de overstap van hout en steenkool naar het schone aardgas (CH4). Zo nam de concentratie van echte vervuiling als SO2 en NOx, fijnstof en aerosolen dramatisch af in afgelopen decennia.

Laat ik Simon Rozendaal zijn boekenverkoop maar stimuleren, die heeft al dit goede nieuws al in Jip en Janneke-taal uitgelegd in zijn Grote Goednieuws Boek en ook in ‘Warme Aarde Koel Hoofd’. Uiteraard gewoon gebaseerd op metingen, niet meningen.

Hoera, we staan in de file! Dankzij de Asielindustrie en ‘hoera vluchteling welkom’-clubs groeide de bevolking met 1,5 miljoen in 20 jaar

En laat ik ook verwijzen naar het boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ (Nieuw Amsterdam 2017) waar uw Rechtse Hippie de natuurhoofdstukken voor schreef. Je kunt alles wel blijven herhalen, maar propaganda is mijn ding niet. Ik doe onderzoek, haal dingen boven water.

Laat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen om de kennis tot zich te nemen die wij al voor u panklaar legden. Want zonder kennis, een eigen referentiekader en levensbeschouwing ben je als een grashalm in de wind. Met iedere mediascheet waai je dan al om, in plaats van te vragen ‘maar, is het ook waar’.

Geen vuiltje aan de lucht

Links werkt altijd Averechts
Het FB-alternatief ‘Behoud Bomen Arnhem’ kaapte ‘stop de bomenkap voor biomassa’ om zo te doen alsof Groen Links NIET zelf verantwoordelijk is voor dat klimaatbeleid. In plaats van dat het juist Groen Links is die deze waanzin van Klimaatcrematoria steunt met al die milieuclubs van ze, die Groen Links zijn gestut met Postcode Loterij-miljoenensubsidie.

Het is lovenswaardig wanneer je in verzet komt tegen die bomencrematoria van Eneco en RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek, maar wees wel consequent en biologisch coherent.

CO2 is geen vervuiling, zijnde slecht voor de volksgezondheid, maar juist goed voor de boompjes. Ook met extra stikstof gaan de boompjes beter groeien, er zijn studies in omloop die stellen dat door stikstofdepositie/bemesting bos wel 40 procent beter groeit. Ook dat is biologica.

Op rijke bodems (bv Flevopolder) groeien bomen immers beter dan op arme bodems, waar veel bos in NL op arme grond werd geplant. En zo kan er ook niet een vaste ‘veilige’ CO2-concentratie bestaan, waarin de aarde ‘hoort’ te verkeren. Dat is geologisch gezien natuurlijk BS, zijnde Bullshit. Al die ophef over CO2 maakt alle welvaart op ter bestrijding van het MINST schadelijke dat mensen produceren.

En het beleid richt zo meer schade aan de natuur aan dan zelfs de meest extreme opwarming. Zie hieronder: ook met 3 graden opwarming krijg je niet zo’n kapvlakte. Zo’n verwoesting, dat kan alleen klimaatbeleid van Meindert Smallenbroek (RVO) en Sandor Gaastra (Directeur Generaal Klimaat) aanrichten.

Forest destruction for climate protection

Ons bos en bomenlanen in rook op in gesubsidieerde Bomencrematoria (‘biomassacentrales’), ons in duizend jaar gevormde cultuurlandschap vernietigd door hagen van windmolens. Het failliet van de milieubeweging met haar linkse politiek kwam paradoxaal genoeg doordat ze nog nooit zoveel propagandageld en overheidsmacht hadden.

Zodat ze het milieu onleefbaar voor ons maken, linkse politiek geeft altijd haar zelfbevestigende wereldbeeld. Links werkt averechts.

Dit zijn de zelfde mensen, die tegelijk de overbevolking in Nederland stimuleren (1,5 miljoen immigranten in 20 jaar er bij) door iedereen tot Hitler-aanhanger te stigmatiseren die hun Asielindustrie van repliek dient. Dit zijn de mensen, die gesubsidieerde handjewapperaars uit de Randstad, die onze boeren en vissers belasteren, onze hardwerkende voedselproducenten.

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Linksigheid, een sociale pathologie in een massamaatschappij
Dat soort negatieve agitprop als ‘wij hebben de vuilste lucht’ is typisch voor de Linkse Medemens. Die wil via haatzaaierij en bangmakerij ons tot hun dictatoriale en infantiele wereldvisie dwingen, door De Staat als God’s plaatsvervanger op dienblaadje aangereikt.

Uiteindelijk ontstond Groen Links niet voor niets uit de Communistische Partij Nederland (CPN). De sociale pathologie en het kleuter-achtige gedram uit de traditie van Lenin, Stalin, Pol Pot en Mao bleef, maar nam slechts een ander kleurtje aan.

Of het nu ‘het dier’ is of ‘de allochtoon’ of ‘de aarde’. De linkse medemens gebruikt allerlei abstracties om de eigen vermeende verheven gevoelens mee te etaleren, vaak met een sloot belastinggeld daar achter. Omdat de onproductieve en parasitaire klasse, zijnde de ministeriele en provinciale ambtenarij ook van de linksigheid is.

Hun vriendjes. Ook de directeur van de Nederlandse Voedsel Waren Amateurs (NVWA), voorheen AID is zo’n Groen Linkse medemens. Mensen die naar een goed pak slaag solliciteren, danwel hooivork tussen de ribben, omdat ze dat meer dan verdiend hebben.

Uit ‘Men without chests’; Deugsignalering zoals door CS Lewis beschreven, zie CS Lewis Doodle op Youtube, die de literatuur van Lewis tekent

Haatzaaien tegen Hartelozen (Men without chests)
Het gaat de linkse medemens zelden om objectieve standaarden voor dierwelzijn (wat dat ook moge zijn), of naastenliefde (het zijn meestal urbane blanke mensen die bij de overheid werken of Niet Gekozen Organisatie/NGO, vaak zonder enige allochtoon in de kennissenkring) of de planeet (die redt zichzelf immers wel).

Ze willen louter de aandacht op ZICHZELF vestigen, en dus claimen ze het PATENT op dierenwelzijn, op naastenliefde en ecologische zorgen.

We zien- qua psychologie van moderne linkse mensen- een mix van wat Ortega y Gasset al beschreef in ‘The Revolt of the Masses’, wat CS Lewis al in 1943 voorspelde in ‘The Abolition of Man’: mensen zonder hart (‘men without chests’), ziel, die echter wel weten hoe ze hun intelligentie (hoofd) voor macht en opportunisme (maag, grijpen, handen) weten te gebruiken.

Het zijn juist vaak academie-ambtenaren die men nu ‘wetenschapper’ placht te noemen, wel slimme mensen die in hun wereldvreemde beschermde bubbel zich linkse standpunten kunnen permitteren.

Linksigheid is een sociale pathologie, nevenproduct van leven in een massamaatschappij met massamedia. Misschien wel gevolg van ‘de wet van behoud van ellende’. We hadden ’t nog nooit zo goed, maar juist als nevenproduct van welvaart krijg je linkse mensen: verwende kleuters die nog nooit werkelijk voor de kost hoefden te werken, kaliber Meindert Smallenbroek, de RVO-ambtenaar die onze Friese Zuidwestkust helpt verminken met subsidie voor Windpark Fryslan.

Archetypische Linksche Menschen

De pathologie van de Linkschmensch, die duidt op machtshonger ter compensatie van een inferieuriteitsgevoel, zoals de Unabomber al vaststelde.

En dat gecombineerd met geestelijke onvolwassenheid, een gebrek aan rede en verantwoordelijkheidsbesef. Het klimaatbeleid van RVO is een succes als alle geld is uitgegeven.

Wie zegt om dierwelzijn in veehouderij te geven en milieu, die ook nog volwassen is. Zou die op internet de veehouderij steeds de grond trappen, of ZELF een boerderij beginnen, en daar volgens eigen standaarden het goede voorbeeld geven?  Of zelf visserman worden, en laten zien hoe het dan volgens jou wel moet, in plaats van de overheid te misbruiken om je campagne-gedram te betalen.

Zodat boeren van bureaucratische wanhoop zelfmoord plegen, onze vissersfamilies het water aan de lippen gaat staan. Hoe onridderlijk kun je strijden, dat leerden ze van hun mentor Saul Alinsky die zijn boek ‘Rules for Radicals’ (1971) aan Satan opdroeg. Wat is Alinsky’s hoofdadvies?

  • Machiavelli maar dan met ‘moraal’ als vaandel, het valse gebruik van moraal als chantagemiddel tot de macht, moreel relativisme tot het uiterste doorgevoerd. Kortom; als de linkse medemens.

Een beetje de werkende medemens op internet belasteren tot planeetverwoester met miljoenen Postcodeloterij-subsidie gestut, daar heb je geen specifiek talent voor nodig. Je hoeft enkel leugenachtig en opportunistisch te zijn. Kortom, Linkschmensch. 

WNF-campagnefilmpje De ‘amazone brand voor uw vlees’-campagne krijgt direct opvolging in WWF-filmpjes

Wanneer Linkschmenschen doen alsof ze in wetenschap geinteresseerd zijn, dan gaat het de linkse medemens meestal louter om de sociale autoriteit van wetenschap, die hun verheven/vertekende zelfbeeld van sociaal gezag moet voorzien. Immers, anders zouden ze-  in plaats van leugenpropaganda verspreiden over ‘de aarde’ die op haar laatste benen loopt- wel willen weten hoe het werkelijk zit…

In plaats van te dwepen met scientisme en pseudoscience als ‘Planetary Boundaries’, de reframing van de Club van Rome haar ‘Grenzen aan de Groei’.

Gelukkig prikken steeds meer mensen door de valse spelletjes van de Linkschmensch heen, zelfs PvdA’ers als Ronald Plasterk worden wakker. Wat niet gek is, want Plasterk is een Beta-geschoolde wetenschapper die analytisch kan denken, iemand met achting voor waarheid. Kan hij Diederik Dramsom (nota bene een Delftse kernfysicus) niet corrigeren?

Rechtse Hippie: een hooivork! Zie ook ‘Farmers for Defense’: de boerenstand kookt van woede.

Het is niet dat je het er ‘niet mee eens’ bent. Zo veel mensen, zoveel visies. Het kan prachtig zijn, wanneer iemand feiten en inzichten aandraagt, zodat je denkt ‘hee, zo had ik dat niet gezien’. Rechtse Hippie is niet voor niets dialectisch. Een intact lichaam heeft een linker en rechterkant, een linker en rechter hersenhelft, is mannetje-vrouwtje, balans.

Waar het hier om draait, ligt vast in de definitie van Bullshit opgesteld door Harry G, Frankfurt, die uw Rechtse Hippie bij de Cursus Bullshitdetectie hanteert: No Concern for Truth.

Mensen die geen achting voor waarheid hebben, het diepste waarheids-relativisme aanhangen, louter voor de Macht. Dan open je de weg naar barbarij. Wie geen achting voor waarheid heeft, het mijn en dijn niet respecteert maar haar imperium bouwt op diefstal van de productieven (MKB, zelfstandigen, ambachtsmensen, vaklui), laat ten diepste geen andere optie dan een vorm van geweld

Dat ze een ‘Democratiefestival’ organiseren met Kasja Ollongren, de D66-dictator die het referendum afschafte. Het feest van democratie, zolang iedereen maar D66 of erger stemt. En daar dan niet de ironie van in willen zien. Hoe zielig ben je dan? Of beter gezegd: hoe (s)links? We moeten voor ze bidden, althans wanneer je christen bent.

Maar wie Heiden is, die mag ze van mij best met een bijl onder de kreet ‘Wodan Heerst’ te lijf gaan. Bij Thor!

5 Replies to “Geen vuiltje aan Nederlandse lucht, wel groot milieuclubprobleem”

  1. Mooi stuk weer. Die selectieve zorg voor de “Amazone branden” is ook weer zo’n onderwerp waar elke onbenul volledig in trapt. NASA wetenschapper Dr Roy Spencer ergerde zich onlangs groen en geel aan het gezeik over de “Amazone branden” en laat in zijn artikel mooi effe zien dat dit fenomeen jaarlijks terugkomt (arme boertjes die een stukje land platbranden voor hun eigen gewassen) en dat dit hele verhaal al een kleine 20 jaar afneemt. Sterker nog: de “Amazone branden” zijn dit jaar op het laagste niveau ooit. Lees zijn artikel, doorspekt met keurige tabellen etc, hier: http://www.drroyspencer.com/2019/08/selective-and-misplaced-outrage-at-brazils-president-bolsonaro-over-amazonian-fires/

  2. Mooi integrerend artikel en wederom een goede taalvondst: milieuclubprobleem!😏😘
    Dat is diepzinniger dan het voor de oppervlakkige waarnemer lijkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *