Natuurmonumenten kost gemeenschap twee F16’s per jaar

Vliehors met F16 in actie

Al sinds de vroegste jeugd horen de F16’s en andere straaljagers bij de Waddenzee, maar samen met de Linksewarhoofder Courant voeren milieuclubs nu campagne tegen Defensie. Waarschijnlijk azen ze op de oefenterreinen van Defensie in het Waddengebied, waar onze F16 gisteren boven de Marnewaard oefenden.

Onze Krijgsmacht is echter vaak een beter natuurbeheerder dan de miljoenen-gesubsidieerde clubs als Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer.

Natuurmonumenten kost de belastingbetaler per jaar de kale aanschafwaarde van 2 nieuwe F16’s, en de honderden miljoenen subsidies die de Groene Taliban krijgt (clubs van Postcode Loterij), daarmee kun je alle squadrons onderhouden van de Krijgsmacht die juist jarenlang moest bezuinigen.

Kan een Leeuwarder Squadron niet koers zetten naar de klimaatstakkers van de Postcode Loterij en hun miljoenenkantoren kapotschieten?

ZIcht op oefenterrein Vliehors met tanks waarop de F16s mikken.

Er is nooit aangetoond dat die regelmatige verstoring door oefenende F16s een negatieve invloed had op de broedvogel-populaties of trekvogels. Hoewel je vogels wel ziet vluchten, als een helikopter overkomt. Dat is een fenomeen dat ze slechter hanteren.

Waar terrein voor recreanten of Groen Linkse tuthola’s met Beach Cleanup-aspiraties is afgezet is de verstoring juist vaak lager, dan die ‘beleefbare’ ATB- en massarecreatieterreinen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, terreinen die ze ook nog eens overbegrazen en kaalkappen voor ‘biomassa’- dat Staatsbosbeheer stookt in gesubsidieerde bomencrematoria. Dus laten we de zaak eerst in perspectief plaatsen.

De medische helikopter geeft vogels meer verstoring

Wie het boek ‘Missie Natuur, natuur en landschap op Defensieterreinen’ in huis heeft van ecoloog en natuurfotograaf Niels Gilisen weet ook, dat Defensie haar terreinen wemelen van de wildlife. En wie die terreinen zelf bezoekt, waar vind je zoveel zandhagedissen?

Zo ook de Vliehors met haar groenknolorchis, parnassia en nog broedende strandplevieren. Omdat er bijvoorbeeld niet steeds wandelaars komen te ‘genieten en beleven’, hijgende Nordic Walkers en vloekende ATB’ers.

Aanrader, over de natuurlijke rijkdom van Defensie-terrein

Waarschijnlijk aast de Postcode Loterij BV met haar Groene Taliban, aka de Milieumaffia op de terreinen van Defensie in het Waddengebied, dat ze die om niet van de overheid kado willen krijgen. Zoals dat in andere landsdelen al gebeurde. En dan is deze losse flodder op de cover van de Linksewarhoofder Courant een aanzet.

Overigens roofde de Waddenvereniging in 2012 nog de bovenste foto van mijn website, om die stiekem voor hun campagnes te gebruiken. Manieren hebben ze niet, het zijn meestal pathologische leugenaars van de PvdA of erger. Tegenover de Groene Taliban is de positie van dit huis: Smoke’m Out, No Prisoners Taken. Met wortel en tak uitroeien uit ons midden, die milieuclubs. Defensie kan daarbij helpen.

Ze azen op de terreinen van Defensie, terwijl Defensie een betere beheerder is/was. “De noordelijke pers’, was een of ander vrouwtje bij de Linksewarhoofder Courant

Natuurmonumenten, de ‘particuliere’ stichting kost de gemeenschap 40-50 miljoen euro per jaar, dus anderhalve F16 in nieuwe aanschafwaarde per jaar.  Voor volgend jaar begroten ze zelfs ZESTIG miljoen euro subsidie, dus de kale aanschafwaarde van twee fonkelnieuwe F16s.

Staatsbosbeheer kost liefst 87 miljoen euro subsidie per jaar, en daarnaast harkt die club 80-90 miljoen euro inkomsten uit ‘de markt’, als gesubsidieerde concurrentievervalsing.

Zelfde beeld, maar dan rechtop

Die milieuclubs aan het infuus van de Postcode Loterij (van ‘Natuur & Milieu’ en Staatsbosbeheer tot Milieudefensie en Natuurmonumenten), vangen per jaar gezamenlijk honderden miljoenen euro’s subsidie.

Daarmee kost de Groene Taliban de gemeenschap meer dan de Nederlandse F16-suadrons in onderhoud. Met al die miljoenen probeert de Groene Taliban de boeren, vissers en traditionele gebruikers uit het Waddengebied te pesten, samen met hun linkse media, hun klimaatstakkers als Harrum Eduns ur ur, de theaterdeskundige metroman die het patent claimt op klimaatwetenschap.

Tegelijk willen clubs uit Zeist als Vogelbescherming en de Waddenvereniging dan voor gesubsidieerde concurrentievervalsing spelen van de inheemse recreatiesector. Uw Rechtse Hippie luistert daarom liever naar een F16 die met de nabrander open door de lucht racet, zoals gisteren boven de Marnewaard (Lauwersmeer), dan dat negatieve gezeik over ‘kwetsbare teloorgaande natuur’ van overgesubsidieerde Klimaatstakkers en Pathologische Leugenaars van de Postcode Loterij.

Dat is pas irritant, en bovendien half waar/hele leugen.

Ondanks, of mogelijk dankzij al die miljoenen euro’s subsidie blijft ‘de biodiversiteit’ in de terreinen van milieuclubs maar kelderen…

Wanneer we de nieuwste campagnes van die milieuclubs serieus moeten nemen, dan ‘is de biodiversiteit in de duinen sterk afgenomen’ (zie recente vrucht van Waddenvereniging). Alweer kommer en kwelder. Dus de duinen die zij zelf met al die subsidies al die decennia beheerden, daarmee gaat het volgens eigen berichtgeving slecht. Wat zegt dat dan over je eigen effectiviteit en professionaliteit?

Wij vertalen dit bericht als: ‘wij azen op subsidies om bos te kappen uit naam van natuurbeheer’, en ‘wij azen op subsidie om in het kader van Stikstofmaatregelen de bestaande natuur toe te takelen.’ Dus het is maar de vraag of bijvoorbeeld Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer of ‘De Landschappen’ betere natuurbeheerders zijn dan Defensie. Wie de ravage zag die Natuurmonumenten op Schiermonnikoog aanrichtte weet: dat is geen vraag.

Natuurmonumenten opzeggen? Bel 035 6559911

Ook claimde de Groene Taliban een dramatische afname van ‘de’ vogelstand (het bekende ‘selectief winkelen in gegevens’), omdat ze miljoenensubsidies wilden voor een ‘actieplan broedvogels’, inclusief opgespoten vogeleilandjes in de Waddenzee: kortom, milieuclubs zijn nog nooit zo rijk gesubsidieerd.

De vraag die we liever stellen: besteden we liever geld voor deugdelijk materieel voor onze Krijgsmacht. Of blijven we sloten belastinggeld doneren aan Klimaatstakkers van Postcode Loterij-clubs, aka de Groene Taliban, en ‘De Strijd tegen Klimaatverandering’ (gebakken lucht en miljardenzwendel)?

F16 van Leeuwarder Squadron na oefensessie: Natuurmonumenten kost de gemeenschap wel 2 F16s per jaar (bij kale nieuwprijs 30 miljoen euro)

En dan krijgt Blauwe Subsidiedief Natuurmonumenten ook nog 4 miljoen euro Waddenfonds-subsidie voor onderzoek dat de visserij in de beklaagdenbank moet zetten in 2021.

Waarvan een half miljoen euro voor 1 veldcoordinator, dat vangt deze dan voor een parttime-baan in 4 jaar.  De Waddenvereniging besteedt 85 procent van haar ledengeld aan fondsen- en ledenwerving, en fraudeert met jaarverslagen om ‘fondsenwerving’ tot ‘natuurbescherming’ te verkopen. Sinds de Noordsvaarder is opengesteld, wordt het platgelopen door recreanten.

Noordsvaarder Terschelling, voormalig schietgebied, nu meer verstoring dan toen het nog gesloten was

Laten we dan liever concluderen, dat Defensie (tot voor kort) een minstens gelijkwaardige, of zelfs betere natuurbeheerder was dan Natuurmonumenten cs. Recent bouwden ze een zonne-industrieterrein in de duinen van de Vliehors met subsidie van RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek. En ze kapten op de Havelterberg alle oude loofbos. Mogelijk omdat ze na jaren bezuinigingen zo aan extra budget hopen te komen.

Onze regering besteedt meer subsidie aan ‘de strijd tegen klimaatverandering’ (gebakken lucht) van Klimaatstakkers dan onze Krijgsmacht.

Wie druk doet over misschien 10 miljard euro voor de Joint Strike Fighter, als F16-vervanger. Dat is minder dan 1/7de van alle subsidies voor windmolens en bomencrematoria uit het door Natuurmonumenten en de rest der Groene Taliban gesteunde SER Energieakkoord (73 miljard euro).

Noordsvaarder Terschelling, voormalig schietterrein

Wat uw Rechtse Hippie betreft, zet een squadron F16s dus koers richting die miljoenen-kantoren van de Groene Taliban en de Postcode Loterij, om ze tot rokende puinhopen te reduceren.

Voor de kosten van Wijnand Duivendrek zijn Klimaatwet, 500-1000 miljard euro kun je ook defensie-materiaal kopen waarmee je drie maal de oppervlakte van Nederland verovert. Zoveel land- 10 miljoen hectare- is namelijk nodig, wanneer je de helft van alle ‘groene’ energie op biomassa wilt draaien in 2050, dus voor de overstap van Koninklijke Olie naar bio.

Het rustieke plaatstje Marssum, met een Vechtende Valk die wil landen

Dus met al die klimaatambitie en gepraat over ‘energietransitie’, dan hebben we in de ‘strijd tegen klimaatverandering’ Defensie juist meer nodig dan ooit. Indonesië met al haar palmolieplantages heroveren?

De natuurlijke Sahara van NL, de Hors, eigendom van Defensie

 • Conclusie & oplossing: Je zou ook de terreinen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten aan Defensie kunnen overdragen, in plaats van andersom. Daarnaast: Al jaren pleit ik voor de volledige subsidiestop op die schatrijke milieuclubs, die ook al Postcode Loterij-miljoenen krijgen.

Zonder die subsidie ontstaat er weer een gelijk speelveld bij debat over de leefomgeving, en je bespaart per jaar honderden miljoenen euro’s gemeenschapsgeld. En je bent van al dat leugenachtige en negatieve gezeik af over hun broos vaatwerk-natuur. Er is een veel frissere kijk op natuur mogelijk, lees daartoe mijn natuurhoofd-stukken in ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ (2017, Nieuw Amsterdam)

5 Replies to “Natuurmonumenten kost gemeenschap twee F16’s per jaar”

 1. Goed! Je geeft me een andere frisse kijk op die kringen. Het is net een sprookje: kiezen uit twee kwaden. En ik denk wel eens kwaadaardig: had ik nu maar een vliegenmepper om ze uit de lucht te slaan.
  Maar ik kan me vinden in jouw uitleg hierover maar persoonlijk blijf ik een rot gevoel over die krengen houden. Voor mijn gevoel jagen ze de zon weg, jagen de wolken aan en verspreiden gehoor vervuiling. Maar ik zou het liefst terug willen naar de oertijd….misschien ook niet beter maar vast dichter bij God!
  Maar weet ik veel wat het beste is voor de wereld. Ik zie alleen maar verdeeldheid op elk vlak….misschien is dat wel mijn gevoel van onrust en chaos.
  Bedankt voor je uitleg en als er weer zo’n kreng overvliegt zal ik er aan denken!

  1. Ha Nicole, ja natuurlijk is het dubbel. Maar als je een krijgsmacht hebt, dan moet die kunnen oefenen. Dus ook onze F16s. Oorlog is ook dubbel. Moord en doodslag. Maar ja; je moet ook kunnen verdedigen wat je dierbaar is, als dat wordt aangevallen. Afzien van geweld is een holle kreet, als je het niet effectief kunt toepassen. Daarom train ik ook dagelijks om zo hard mogelijk te kunnen slaan. Dat ’t in 1 keer afgelopen kan zijn, mocht een onverlaat iets aanvallen dat je dierbaar is

   En vooruit, we zijn hier wel van ‘boys and their toys’. Als klein jongetje vond je die straaljagers al machtig, en ik benijd zo’n piloot als hij door de lucht racet. Dat moet geweldig zijn.

 2. Die “boys with their toys” hebben Syrië, een soeverein land met hun wapens bestookt, een land waar wij NIETS TE ZOEKEN HEBBEN, een enorme vluchtelingenstroom opgang gebracht, waardoor wij er hier met een heel stel mee-eters opgescheept zitten die onze cultuur komen “verrijken”. PS waar kwamen al die Toyota-trucks met al Haat-baarden eigenlijk vandaan.

  Rypke, jij was erbij in de Abdij Postel of de Achelse Kluis bij het interview met Pater Daniel Maes. Volgens mij had de NAVO al 29 jaar geleden moeten worden opgeheven, toen de Sovjet-Unie uiteen viel maar wij hebben ons met elkaar door alle sindsdien zittende kabinetten of ze nou links of rechts of Christelijk waren slag op slag laten bedonderen.

  De afspraken die in 1989-1990 gemaakt zijn, zijn keer op keer door de NAVO geschonden, onze militairen en burgers worden nog steeds door de z.g. onafhankelijke pers gehersenspoeld en nu is Rusland dan ineens onze “vijand” zodat het militaire apparaat zichzelf in stand kan houden!

  Oh, ja het enige lichtpunt is inderdaad dat de mil. oefenterreinen de zeldzame planten en dieren wat beter beschermd worden, deze keer even niet door “Verboden Toegang Natuurmonumenten”, of Verboden Toegang Staatsbosbeheer (eigenlijk Ministerie van Jeweetwel), maar door “Verboden Toegang Militair Industrieel Complex” -sorry, ik bedoelde natuurlijk Ministerie van Defensie.

  Kortom, ze vreten allemaal uit de zelfde ruif en ze pissen allemaal in de zelfde pot, en als belastingbetaler mag je ze allemaal aan hun inkomen helpen.

  Vriendelijke groet Remko Eissens.

  1. Beste Remko, als je reageert met zo’n lange reactie, doe dan ook aan tekstuele verzorging. Nu heb ik dat voor je gedaan.

   Je antwoord gaat over de zin van ‘Defensie’ in het globalistische ‘theater of war’….

   Mijn artikel gaat over de vraag ‘is Defensie als organisatie slecht voor natuur in NL’….

   Ander onderwerp zeg maar…

 3. Hier in Brabant heb je “Brabants Landschap” een NGO club die in mijn optiek altijd en overal aan ‘het verbeteren van de natuur’ bezig is. Dat ‘verbeteren’ doen ze met graafmachines, trekkers, enorme grondverzet machines, een paar handenvol stoere pickup trucks met zwaailichten, heel veel mensen en enorme budgetten. Zo waren ze recent voor de zoveelste keer weer het kleine beschutte eilandje (“Het Pompveld”) van bos in de enorme ruilverkavelde velden aan het verbeteren. De sloot was schijnbaar te smal, er stond iets bij van ‘verdroging voorkomen’ en het resultaat was een vlóót van tractoren, ik telde er 5 die tegeljik heen-en-weer aan het rijden waren met bakken vol klei. Twee grote grondverzet machines die begeleid door gebrul, gesis en grote rookwolken hun ‘natuur verbeterende werk’ aan het uitvoeren waren. De mooie kronkelende sloot die er lag, vol groen en riet, eendjes en hoentjes, is nu een anderhalve kilometer lange, 3 meter brede en volkomen steriele tankgracht, met perfect afgeschuinde wanden waar geen eend meer op kan klimmen. Waar de tractoren hebben gereden is alles weg. Geen woest florerend struikje, geen grassprietje staat er nog. Alsof er een bombardement uit de eerste wereldoorlog overheen is gegaan. Tuurlijk, het groeit wel weer terug. Over een jaar of 4-5 zal het er wel weer beter uitzien. Maar zo zonde. Al die verstookte diesel, al die energie, al dat géld. Natuur ‘een handje helpen’ is verworden tot een vorm van vrij destructief tuinieren in het groot. Inclusief gewenste en ongewenste planten en dieren, die actief bestreden worden met pesticiden en kogels. Tot er straks geen natuur meer is maar alleen maar steriele parken vol asfaltpaadjes.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *