Hamer en Timmermans verspijkeren NL tot Vogelaarwijk

Eritreers die CO2 opslaan (Koolzuur in Heineken) om hun Ecologische Voetafdruk tot Eritreese standaard te verlagen ūüôā

De Volkskrant (PvdA) vermeldt op 1 webpagina dat Ellen ‘Prachtwijk’ Vogelaar (PvdA) is overleden, en dat dankzij ‘Ella Vogelaar met Turbo-Injectie’, Mariette Hamer (PvdA) van de Sociaal Economische Raad (SER) haar advies nu boetes dreigen voor iedere werkgever die liever een blanke man aanneemt die helder denkt. (‘discriminatie’)

De Sociaal Economische Raad (SER) is met Willem Drees door het Koningshuis in 1951 ingesteld om de sociaal-economische koers te dicteren in PvdA-stijl, als resultante van ‘De Doorbraak’ (1940-45: Voorbereiding oprichting PvdA op 1 januari 1946). De Doorbraak beijverde de omvorming tot Seculiere Heilstaat met De Staat als God’s plaatsvervanger. De Doorbraak wilde namelijk een nieuwe seculiere politiek, met enkel ‘links’ en ‘rechts’ (van de koning)

Wij noemen deze belangrijkste parlementaire adviesclub van de Oranjes ‘De Raad der Goddelozen’ naar Psalm 1, omdat die in ’s Heeren wetten dus geen welgevallen heeft. Wanneer je huispredikant de¬†athe√Įst¬†Nico Ter Linden was, dan verbaast dat je niet, die Feuerbach voor proleten.

Hamer en Eurocommissaris Frans Timmermans (PvdA) zijn het Rode gereedschap van Oranje, net als Ed Nijpels en Wiebe Draijer die ons land door het klimaat- en massamigratietoilet spoelen. Wat op nationaal niveau ‘gewone gekte’ lijkt, is methodische gekte op internationaal niveau.

Er zit een plan achter dat de Familie van O. helpt uitrollen met lieden als Soros, Rutte en Macron: 2030 Agenda en The New Urban Agenda. De hele wereld 1 grote gemixte ‘duurzame’ Prachtwijk met kansenparels.¬†

Twee berichten, zelfde koker, de SER = Koningshuis

Mariette Hamer, het Rode Gereedschap van Oranje
Twee denkwijzen naast elkaar in het Partijblad der PvdA, die komen uit de zelfde anti-nationalistische koker. De zelfde post ’45-ideologie van wereldsocialisme en wereldliberalisme van de Verenigde Naties, stromingen Rood en Blauw die onder Paars met elkaar fuseerden tot het huidige ‘Groen’ (Corporatisme, privaat gewin met publiek geld, ‘duurzaam’).

De Raad der Goddeloozen

Wat als De Doorbraak begon (1940) en tot PvdA leidde in 1946, en zo vooral de ‘Liberalen’ (eufemisme voor ‘asocialen’) in de kaart speelde: de Lange Mars naar een Seculiere Heilstaat onder internationalistisch bestuur. Met ‘Mensenrechten’ (oprichtingsdocument VN) uit HG Wells zijn ‘The New World Order’ (1940) als seculiere vervanging van 10 Geboden uit het door de Rode elite gedumpte christendom.

Daarin schreef Fabian Society-lid (Britse PvdA) Wells dat ‘socialism unavoidable’ zou zijn. Via Herman Tjeenk Willink (vice-voorzitter Raad van State en PvdA) werd daartoe op 1983 de Grondwet ingrijpend aangepast met het ‘nondiscriminatie’-artikel op 1, op voorspraak van de Kabinetten Den Uyl. (voor 1980 al).

Zo kregen wij een unieke Grondwet: 1 die de Staat tegen haar burgers beschermt, in plaats van andersom, we werden formeel een wereldsocialistische dictatuur, met welvaart op de pof en aardgasbaten afgedekt en wollig gelijkheidsproza.

Artikel 1 uit onze Grondwet is weer exact Artikel 1 uit HG Wells zijn ‘The New World Order’, sinds 1983 in de grondwet dankzij de PvdA

Dat Internationale socialisme/liberalisme is nog steeds de ideologie van ons Duits-Argentijnse Koningshuis, dienaren van het Wereldliberalisme/socialisme (2030 Agenda en haar ‘inclusiviteit’, SDG-doel 5 & 7) en het Ecofascisme als sponsoren van de Club van Rome. Ook Prins Claus zat bij alle Linkse Nieuwe Wereldorde-clubs, zo kun je ook lezen in het werk van Peter Siebelt, de ‘spion’ van Links.

Dat laatste ‘Gij Zult de Blanke Capabele Man en Vrouw haten’- advies komt van die zelfde Sociaal Economische Raad (SER) waarvan PvdA-dinosaurus Mariette Hamer (ZIE CV met nevenfuncties) door het koningshuis tot voorzitter is uitverkoren.

Die SER is in 1951 door Koningin Juliana ge√Įnstalleerd. ¬†Zodat het koningshuis buitensporige invloed kon houden op de sociaal economische koers van NL. Terwijl Bernhard von Lockheed-affaire zum Bilderberg buiten de deur neushoorntjes ving en Starfighters vloog.

Mariette Hamer, het Rode Gereedschap van Oranje

Hamer is zeg maar ‘Ella Vogelaar met Turbo-Injectie’. Een ‘ongekozen pretslet van de salon-socialistische jetset’: Wanneer ik dat even heel divers als Nederrapper mag zeggen, Yo!.

Dat gereedschap van Oranje rolde vanuit de politiek het publiek gefincancierde lobby- en baantjescircuit in. De kartelcaroussel die we met de mantel der eigenliefde toedekkend ‘poldermodel’ plachten te noemen. Wat ze in het buitenland ‘corruptie’ noemen, bij ons toegedekt met ‘onafhankelijke’ adviezen waarvan de adviesgever en haar lobbyisten zakelijk en politiek van profiteren.

Kom Nederlanders niet van hun vrome zelfbeeld afhelpen en geheven vinger: wij zijn een ‘net land, een liberale democratie’!

2030 Agenda: ‘Boete voor Discriminatie’ = doel 5 en 10.

Nationale gekte is Internationaal Methodische Gekte
Het ‘Grote Rode Plan’ voor een nieuwe wereldorde na 1945 kreeg vele nieuwe gedaantes, in 1992 werd het Agenda 21 en sinds 2015 heet dat dus 2030 Agenda. En zo is er op het Ministerie van Buitenlandse Zaken ook al een ambtenaar ‘inclusie en diversiteit’ benoemd uit naam van het ‘Grote Plan’ 2030 Agenda (zie hierboven). Die moet alles wegpesten wat blanke man is en nog rationeel denkt.

En zo druppelt via alle kanalen het Internationaal Socialistische ‘Wereldplan’ (Post 2015 Development Agenda = 2030 Agenda, was ‘Agenda 21’) op nationale, provinciale en gemeentelijke bordjes.

Verenigde Naties: aanwakkeren migrantenstromen die ze nu ‘statenlozen’ noemen, dat klinkt zieliger

Dus wie ook dacht, dat die stroom asielzoekers nu wel eens over zijn top was, en dat Nederland in de jaren ’90 al overvol was. (‘Vijftien miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde’) Nee, dit is nog maar het begin. En alle kritiek moet monddood, hier met boetes, daar door kritische politici in de rechtszaal te vervolgen, en daar door kritische websites uit de lucht te sommeren als ‘nepnieuws’…

Maar haatzaaien tegen autochtonen die hun werk goed doen, geen probleem bij de Nationale Propaganda Organisatie (NPO)

Men wil van Nederland een Intensieve Mensenhouderij maken (Tristatecity & Smart City), als onderdeel van een Wereldsocialistische Heilstaat waarvan het Europese Project het summum representeert. En de New Urban Agenda, micromanagement van stad en platteland in 175 doelen omschreven. (Habitat III, doel 11 van 2030 Agenda) ¬†En ‘duurzame’ huizen bijbouwen op de dankzij de FAKE-stikstofcrisis vrijkomende boerengrond.

Neem hier kennis van mensen!!

Om al die ‘statenlozen’ -zoals zandnegers nu eufemistisch genoemd worden door de VN (waar Maxima een lucratief baantje heeft)- op te vangen. Dat hebben ze via het VN-Global Compact onderling afgekaart. Wat op nationaal niveau ‘gekte’ lijkt, dat is op internationaal niveau dus Methodische Gekte. Er zit een plan achter.

Ook een slecht plan dat gedoemd is tot chaos en mislukking is een plan. Het resultaat is niet de weerlegging van het bestaan van dat plan. Dat Hitler de oorlog verloor, bewijst niet dat de nazi’s niet bestonden. Zo ook bij de klimazis’.

…nog meer asielzoekers

De Tyranosaurus van Goede Intenties
Hamer gaf dit voorjaar in het bijzijn van de Argentijnse ‘statenloze’ Maxima Culpa voor Sociaal Economische Raad (SER) al een Hate Speech tegen ‘witte mannen’.

Ik heb die term twee maanden terug nog zien staan uit haar mond op de SER-webpagina. Maar die term is nu van het SER-web verwijderd, het NOS Journaal vermeldt de ‘witte mannen’ nog wel verwijzend naar haar toespraak, en de Volkskrant rept van ‘Boze Witte Mannen’: Hate Speech dus, maar dan van het legale soort.

Vijandbeeld van het wereldsocialisme

De Rode Tyranosaurus van Goede Intenties Hamer vertelde trots deug-signalerend waarom ze 1 of andere academische zandneger van de UvA had aangenomen in de SER, Hallah Gorashi die ‘Hoogleraar Diversiteit en Integratie’ is. Wat leer je als hoogleraar dan, behalve politiek gekleurd lobbyisme? Dat alles ‘gelijk’ moet zijn, 1 grote Rode Eenheidsworst.

Het bootje van Bea van O.

En zo zien we dus wat Nederlanders bijna liefkozend ‘poldermodel’ willen noemen, belichaamd door de SER, niets is dan Netwerkcorruptie en anti-democratisch despotisme voor private belangenbehartiging. Kudo’s Het ‘Liever Rood dan Dood’-Koningshuis.

Zie ook de multicommissaris Hans Alders (PvdA), voormalig Koningshuis-commisaris in Groningen, die als lobbyist voor Energie Nederland met SER-Kroonlid Wiebe Draijer onze energierekening door het plafond mocht jagen. Hoe die van Hamer een warm afscheid kreeg bij 1 van zijn tientallen nevenfuncties, hier de Omgevingsraad Schiphol die met geluidsmetingen en normen sjoemelt.

Hans Alders was Commissaris van het Koningshuis in Groningen, en verdiende toen al 2 ton bij in bijbaantjes. Bij ons heet ‘corruptie’ het ‘poldermodel’. Goedkope energie afsluiten, zodat zijn energiemultinationals met SDE+subsidies voor windfarms kunnen binnenlopen.

SER, de Raad der Goddelozen die in ’s Heeren wet geen welgevallen heeft
De realiteit is dat die in 1951 door het Koningshuis ge√Įnstalleerde SER buitensporige invloed heeft op nationaal beleid, ook het Klimaatdictaat komt er vandaan. We noemen de SER dan ook ‘De Raad der Goddelozen’, met ‘kroonleden’ als Ed Nijpels en Wiebe Draijer, nu Rabobankier.

Dat klimaatdictaat- dat ons landschap en nationale economie ruineert, ten faveure van banken en multinationals- is net als dit ‘sociale’ beleid tot conferenties van de Verenigde Naties te herleiden. Toevallig ziet Mariette Hamer ook toe dat het onderwijs naar Klimaatakkoord-maatstaven wordt aangepast.

Dat Huis van O. is sinds oprichting al sponsor van de Club van Rome en steunpilaar, de verbreiders van de groene ‘Weg Met Ons’-ideologie, waar hun Prins van Lockheed Affaire al de grootste Groenwasserette van het grootbedrijf in het leven riep: het WWF. Laten we ook niet de rol van Mabel Nat Broekje van Bruinsma van Oranje, voorzitter van George Soros zijn European Council on Foreign Relations.

European Council on Foreign Relations-voorzitter Mabel ‘Nat Broekje van Bruinsma’, club van George Soros

Of Laurentien, die via de Raad van Kinderen en haar Missing Chapter Foundation uw kinderen inzet voor politieke manipulatie van het bedrijfsleven. Om ze te conformeren aan de 17 SDG-doelen van het Wereldliberalisme dat de Verenigde Naties en haar internationale ‘Liberals’ uitrollen.

Deze mensen en de Nederlandse Leugenpers hebben 1 ding gemeen hebben met de Nederlandse Leugenpers: de continue haat tegen Trump, Poetin, Salvini en alle nationalistische leiders die tonen dat er een levensvatbaar alternatief is voor hun ideologie.

Niet ‘waarom een gekozen president afzetten, alweer truc democraten’ maar ‘weigeren impeachment’, met foto van De Grote Boze Trump

Zie ook hoe de Volkskrant Trump weer framet als ‘iemand die niet wil meewerken’. In plaats van dat de rancuneuze democraten – steunpilaren van het Wereldliberalisme van George Soros BV- nog steeds het verlies van Hillary Clinton kunnen verkroppen, en daarom alles uit de kast blijven trekken om een door het volk gekozen president af te zetten. Let op, in 2020 gaat Hillary Clinton het weer proberen.

Diversiteit voor Laurentien van O. en haar VN-doelen

De realiteit is dat de rol van ons koningshuis alles behalve ceremonieel is en dat we wel een ceremoni√ęle democratie hebben. Had ik eerst ook niet door , maar het is wel zo. De macht ligt bij de mensen die je niet bekritiseren mag. Koning Willem Alexander een ‘proleet’ noemen omdat hij zijn klassieke 17de eeuwse werkkamer sloopte/verbouwde tot modieus modern heet ‘majesteitschennis’.

Raad voor Kinder-Indoctrinatire met WWF van Laurentien haar Missing Chapter Foundation

Terwijl je gekozen parlementari√ęrs als Geert Wilders ongestraft met de dood mag bedreigen. Dat Kamerlid riep1 maal wat 90 procent vindt in de wijken waar je met Kansenparels moet samenleven. En die wordt al 7 jaar door het OM vervolgd.

En oh ja, wie is er ook maar weer de baas van het hoogste rechtsorgaan in Nederland, de Raad van State? De Koning, aan wie ik 16 augustus mijn speech bij die Raad van State richtte bij de opzegging van mijn vertrouwen in de Rechtstaat.

Recht bestaat voor wie in de Koninklijke Oli(e)garchie voor De Belangen krom staat, zijnde de Familie Van O. en nog enkele tientallen families als de Brenninkmeijers, Van Lanschots enz die de UBO’s zijn van bedrijven hier. *(Ultimate Beneficiary Owners)

Het bootje van Bea van O.

Timmermans verbouwt Europa tot Groene Sovjet
Hun PvdA-partijtijger Frans Timmermans moet Nederland tegelijk helpen ombouwen tot technocratisch heilstaat zoals de wereldliberalistische elite voorstaat (2030 Agenda). En daartoe zien we Wim Lex al met zo’n AI-bril op, bij een Zaandammer congres voor Artificial Intelligence.

Waar men via Artificial Intelligende-algoritmen de burgers 24/7 in de schedel kan kijken, en ‘early warnings’ kan halen uit het dan volledig gedigitaliseerde betalingsverkeer.

Hoera Timmermans, dat andere Oranje-gereedschap van Soros, Macron cs

Of U geen ‘verdacht gedrag’ vertoont en het nog op de hals haalt stukjes als deze te schrijven. Zodat men je vastlegt in het Systeem Risico Indicatie (Syri). Nederland en de EU moeten een soort China worden via de Grote Sprong Voorwaarts die ze ‘De Transitie’ noemen.

Ook in de Volkskrant vandaag, met Wim Lex aanwezig

Dus pas maar op dat je De Belangen niet bedreigt van De Koninklijke Oli(e)garchie. Of wanneer je tegen deze of gene zandneger je stem verheft, dat ze dan op afstand je rekening kunnen blokkeren. De Natte Droom van Rood, dat is en was altijd totale controle over uw denken en doen.

En als religie krijgen we dus de Klimaatreligie: een soort mystieke Wereldeenheid, zoals Koningin Beatrix die in 2000 in het Vredespaleis afkondigde bij lancering van het Earth Charter.

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie, in het Vredespaleis door Beatrix en Lubbers gelanceerd.

Dat is de koers die Nederland op moet van de Wereldliberalistische elite (2030 Agenda). En wie deze koers dwars zit wordt eerst in de gecontroleerde media vermoord (qua reputatie), met de bekende kreten van ‘extreem rechts’ en ‘nazi’. En als dat niet werkt op straat neergeschoten.

Waarna Bea haar paard als dank vernoemt naar de killer die allang weer op vrije voeten de Marathon loopt, met behoud van uitkering.

Psalm 1: De Raad der Goddeloozen = De SER

It is Madness, yet there’s method in’t
Ach ja, de Familie van O en hun Groene Draeck. Wat zijn ze kortom vele malen machtiger dan je vroeger dacht.¬†Laurentien heeft nog maar net een nieuwe hobby, de Raad voor Kinderen, en 2 jaar later heb je al het eerste ‘Kindervragenuurtje’ in de Tweede Kamer, en in de boardrooms van de Nederlandse Bank tot energiebedrijven. Politiek Kindermisbruik, zoals je dat ook bij het klimaatmeisje ziet van de door de Oranjes gesponsorde Club van Rome.

Wanneer de Familie van O. het principe ‘Noblesse Oblige’ respecteerde, het goede voorbeeld gaf zou je er geen problemen mee hebben. Maar nu?¬†We zijn hier niet beslist republikeins, meer God en Vaderland, en dan vooral meer God dan vaderland. Fryslan Boppe!

Het instituut Koningshuis zijn we in het geheel niet tegen, een mooie traditie, iets van continuiteit. Wel vraag ik mij af: is Willem Alexander wel gelovig christen, of is hij een aanbidder van Lucifer, zoals die globalistische Luciferianen als John Podesta (Eminent Person van de VN), Emanuel Macron en George Soros?

Gezien de adviezen die de SER geeft in Koningshuis naam, een Raad der Goddelozen hebben we er weinig fiducie in.

‘Onafhankelijk’ is in Nederland een eufemisme voor ‘corrupt’

Dan moeten we dus bidden voor Willem Alexander dat hij zich bekeren mag, en ons land wegleidt uit deze waanzin op nationaal niveau.

Maar een ‘gekte’ dus, die op internationaal niveau methodisch is georganiseerd. Afgekaart door een Liberal Jetset ( vernoemd naar de mensen die met een ‘jet’ vliegen van klimaatconferentie naar klimaatbuffet), die vrijwel sinds geboorte volledig los leven van de realiteit van 95-99% van de bevolking, die ze als ‘populisten’ minachten.

Om de Hamlet te citeren: It is madness, yet there’s method in’t.¬†En zo zie je dus dat de werkelijke macht in Nederland niet in het Parlement ligt. Maar in hun baantjes daarna, wanneer ze de Koninklijke Oli(e)garchie hun gedienstigheid hebben bewezen. Dan kom je hogerop.

We herinneren het ons nog best..

Het zou mij niet verbazen, dat ze ook Thierry Baudet zullen neerschieten wanneer ze ‘m via de media niet klein krijgen met hun bekende ‘hate speech‘ over ‘extreem rechts’.

Hoe zal Beatrix haar volgende paard na Volkert dan noemen? Ooit toen ik nog in Amsterdam Zuid woonde, kwam ik de dankzij het Huis van Oranje ten val gekomen De Roij Zuidewijn nog wel tegen met zijn Rhodesian Ridgeback honden. De wandelende boodschap van zijn levensverhaal: kom niet aan de Oranjes en hun Belangen, want dan maken ze je kapot. Leuke familie!

We herinneren ons allen nog hoe zuur Ad Melkert keek, toen Pim Fortuyn na een monsterzege de draak met hem stak. Nou, kijk eens waar onze Ad als ‘onafhankelijk adviseur’ terecht is gekomen? Bij het Hoogste Rechtsorgaan van baas Wim Lex, de Raad van de Koninklijke Oli(e)garchie.

Ad Melkert, die de VNO-NCW belangen met ‘het recht’ in overeenstemming brengt

En uiteraard is Ad Melkert ook SER-lid, als lobbyist voor de VNO-NCW. Dat hij de Rechtstaat in overeenstemming brengt met De Belangen van deze Bananenmonarchie, zijnde de Koninklijke Oli(e)garchie. Het Huis van O. zorgt goed voor haar onderdanen.

Dus wanneer ik hier als Sint Joris op de tenen ging staan van de Groene (Rode) Draak. To Hell with the Devil, en dus bid ik God om bescherming tegen De Boze in Christus naam Amen. Majesteit, U staat niet boven God, bekeer U.

Sint Joris verslaat de Groene Draak

Het bootje van Bea van O.

Overigens zijn we hier ‘Links’ noch ‘Rechts’ (van de koning), we zijn eerder Reactionair, niet van deze tijd en daar trots op. Naast bekering tot het Christendom, hebben we nog een zeer praktische oplossing in de aanbieding. De opheffing van de SER:. De Raad der Goddelozen hebben wij geen welgevallen meer in, God en Vaderland wel…

One Reply to “Hamer en Timmermans verspijkeren NL tot Vogelaarwijk”

  1. Soms denk ik ook wel eens dat het misschien wel een stuk eenvoudiger is. Dat mensen, en dan vooral politici in dit geval, zich domweg vervelen. Het zijn natuurlijk over het algemeen wel mensen die ‘iets kunnen’, het intellect daarvoor hebben en een enorme ambitie hebben om ‘iets te worden’. Als je dan met emmers politiek talent zit opgescheept als individu, maar je kunt er niks mee omdat er niks te fiksen valt, dan ga je dus op zoek naar zaken die ‘gefikst’ moeten worden met niet meer reden dan jezelf intellectueel proberen te bevredigen. Dan krijg je van die volkomen ontspoorde figuren als bijvoorbeeld Rob Jetten, die gisteren in een paginagrote advertentie zichzelf op de borst klopt wegens zijn ‘knokken’ om ‘zeer urgente problemen in Nederland’ op te lossen. Vrij lachwekkend wel om de problemen te zien die hij benoemt. Kunstmatige non-issues, in extrema uitvergroot en gedramatiseerd tot welhaast mythische proporties. Want ook Rob Jetten wil het liefste ‘de redder des vaderlands’ zijn, net als √°l die vele andere politici die staan te trappelen om hun stempel op de geschiedenis te kunnen drukken. Ze buitelen over elkaar heen om ons en ‘de generaties na ons’, ‘te redden’ van een naderende apocalyps. Die paar uitverkorenen leiden de kudde naar veilige droge gronden. Vroeger noemde men dat megalomaan, grootheidswaan, of zelfs een Godcomplex. Nu is dat normaal. De hele toon is hysterisch geworden, alsof je constant naar een Netflix serie zit te kijken. Er worden veel te grote woorden gebruikt in de trant van ‘onomkeerbaar’, ‘urgent’, ‘uitsterven van soorten’, wereldwijde apocalyptische scenario’s vliegen je rond de rode oortjes. Spannend! Niet voor niets zijn rampenfilms zo populair. Mensen hebben een aanstaande ramp nodig om te functioneren. Anders gaan we ons vervelen. En je ziet wat er van verveling komt; politici gaan iets zoeken om zich druk om te maken, om hun ei kwijt te kunnen. Aandacht trekken om hun ego te strelen. En aandacht is aandacht, √≥√≥k negatieve aandacht. Dus gaan ze ruzie zoeken. In het geval van Nederland proberen ze alsmaar ruzie te zoeken. Dan weer met de boeren, dan weer met mensen die in een auto rijden, dan weer met mensen die vlees eten, of met mensen die gewoon een andere mening hebben. Maar pas op; je maakt als Nederlandse politicus alleen ruzie met mensen die √≥nder je gesteld zijn. Nooit met boven je gestelden. Die lik je hun hielen. Kortom: uit pure basale verveling ga je lekker hard trappen naar beneden, en lekker hard likken naar boven. Net een klierig kind. Misschien is het wel zo simpel.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *