Systeemknecht Sikkom (NDC Mediagroep) belastert boeren

Van ‘Het Systeem’

Tipt de RVO haar systeemknechten in de linkse media met boerensubsidies die ze verstrekt, om zo boerenprotest de kop in te drukken? Het systeem slaat alvast terug nu boeren in opstand komen, met gebruik van haar mediaknechten.

De letters van mijn verhaal over de eigenaar van NDC-mediagroep zijn nog maar net opgedroogd, of NDC-medium Sikkom mag met systeemknechten Willem Groeneveld en Rutger de Quay oude koeien uit sloten halen, tegen enkele gearresteerde boeren.

Onzin, hij schrijft de ‘feiten’ van instanties over als ‘feit’

 Bij boerenprotest gearresteerde boeren zouden in subsidies zwemmen, en hun protest zou onterecht zijn want overheidsingrijpen (lees opkopen grond & bedrijven met publiek geld) zou noodzakelijk zijn, zo verkoopt Groeneveld de mening van de overheid & milieuclubs als feit.

Gerard Driehuis (Groen Links) van Welingelichte kringen: Het is Sikkom met KK

Groen Links-kandidaatraadslid en Grachtengordeldier Gerard Driehuis van Welingelichte Kringen  mag het Fake News ‘boeren rijk van subsidie’ nog even aandikken, en de suggestie wekken dat ze subsidiemiljonair zijn.

Er zijn 4 miljoen boeren in Europa die 18 miljard euro Brusselse inkomensteun ontvingen. RVO keert het Nederlandse deel uit, 500 miljoen euro voor landbouwhectares. Ter duiding: RVO wil tegelijk dit jaar 11 miljard euro klimaatsubsidies uitloven aan bedrijven die bomen in brand steken, voor het klimaat.

Slechts 1 bio-centrale in de Eemshaven (RWE) krijgt 960 miljoen euro subsidie om duizenden hectares bos uit Amerika op te stoken. Milieuclubs krijgen per jaar ongeveer 200 miljoen euro campagnesubsidies. In totaal gaat ruim 1 miljard euro subsidie per jaar richting de natuurclub-sector.

FAKE NEWS…. Gerard Driehuis is Groen Links-raadslid en archetypisch ‘linkse media’/systeemknecht

De systeemknechten van Linkse Media ‘ontdekken’ plots, dat boeren in de EU zogenaamde ‘betalingsrechten’ ontvangen van 2-300 euro per hectare, ooit ingevoerd ter inkomenssteun van voedselproducenten, uit naam van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid. Europese inkomenssteun, waarmee linkse partijen instemden.

Koeien Fryslan Butendyks: ook Fryske Gea krijgt geld uit Betalingsrechten EU via pachters

Die steun vangen alle pachters van grond van de EU. Ook Natuurclubs als Groninger Landschap, Fryske Gea, en Natuurmonumenten. Die verpachten gratis van De Staat gekregen (ex-)landbouwgrond weer terug aan boeren, en eisen dan een deel van de betalingsrechten op. Zo vangt Fryske Gea voor Fryslan Butendyks ook Betalingsrechten, van de pachters die daar vee weiden.

De Linkse Media. Krijgt Driehuis subsidie voor Welingelichte Kringen?

En die Betalingsrechten komen nu plots van pas voor Het Systeem in de tegenaanval. Twee boeren zijn gearresteerd, die bij het Groninger Provinciehuis protesteerden. Tegelijk mogen boeren niet NOG weer een keer protesteren, want dan zet onze leugenachtige corrupte overheid zelfs het leger in.

Groen Links mag wel overal protesteren zonder dat wie dan ook ingrijpt

We bespreken even niet de 960 miljoen euro SDE+subsidie die Groningen Seaports-bedrijf RWE mag opstoken in de Eemshaven, in de vorm van tienduizenden hectares bos in acht jaar tijd. Ik bedoel, daar werkt NDC-pilaar Jantje Schiphorst nu in de Raad van Toezicht.

We zien hoe de overheid en haar linkse media consequent liegen en met twee maten meten. Zo wordt tegen boerenprotest direct politie en leger ingezet. Ook zag je bij NPO niet, hoe de politie (die borderlinecowboys in gele zeiljacks) in Groningen een oude boer die in discussie wilde in het gezicht sloeg, waarna de zaak escaleerde.

Klimaatstakkers mogen bedrijven en wegen blokkeren zonder een strobreed in de weg gelegd te krijgen. Ze mogen zowel de orde bij Koningsdag verstoren en de ABN Amro blokkeren. Die Klimaatstakkers krijgen daar zelfs subsidie voor. Zo krijgt Milieudefensie per jaar van het Ministerie van Buitenlandse Zaken 10 miljoen euro voor ‘pleiten en beinvloeden’.

Dus geld aan klimaatstakkers uitdelen, die dan gebouwen blokkeren en voor Wim Lex in de gracht springen. Nou ja, ook het Koningshuis vang 30 miljoen euro subsidie per jaar. Maxima vangt ook meer dan een ton euro subsidie voor haar baantje bij de Verenigde Naties.

Oude Koeien

Wat dit Fakenews van systeemknecht Rutger de Quay wel toont: de kwetsbaarheid van boeren, die in deze positie door de Europese Comissie zijn gedwongen uit naam van het GLB. Je kunt niet in de rechterhand bijten die je voert, dan slaat de linkerhand van hun media je terug in je gezicht.

De ultieme systeemknecht en clichee-bevestiging van ‘linkse media’- dus volksvijand- is wel Gerard Driehuis van Welingelichte Kringen, de ultieme linkse systeemknecht. Maar ook z’n linkse maatje Rutger Multiculti de Quay kan er wat van…

…zucht

. Zie slechts zijn resumee. Het is heel wel mogelijk dat De Quay en Driehuis elkaar via 1 of ander multiculticlubje of VN-sitcom kennen.

Wat Arjen Schuiling betreft, zijn vader (boer) is mede door alle beslommeringen rond regeldruk overleden, zodat Arjen door de stress nu kettingroker is.  Blue Tiger Media interviewde hem nog. En die Audi A8, so what: de duurste BMW 7serie is na 10 jaar afschrijving nog 7000 euro waard… Wat kost zo’n Tesla voor een linkse klimaatambtenaar, en hoeveel subsidie krijgen ze daar voor de aanschaf?

Dus dan is je vader net omgekomen, staat collegaboeren het water aan de lippen, en dan schrijft zo’n linkse rat Gerard Driehuis:

….

De suggestie wekken dat Schuiling eigenlijk superrijk is, en dat hij niet zeiken moet wanneer een door banken aangestuurde overheid, het op je bedrijf heeft voorzien onder valse voorwendselen.

Terwijl de linkse vrinden van Driehuis op de boerengrond uit zijn, uit naam van Stikstof, die ze met publiek geld uit de markt willen kopen, om bijvoorbeeld aan clubs als Natuurmonumenten over te dragen. Daarnaast azen Rabobank en ASR op de resterende pachtgronden en grond in boerenbezit. Het zijn de (met leningen verkregen) stallen en de grond (die in waarde verdubbelde afgelopen 25 jaar), die ze op papier ‘miljonair’ zou maken.

‘De Linkse Media’…..

Gerard Driehuis is dus de archetypische systeemknecht, de belangrijke reden waarom bijna niemand zijn linkse media nog gelooft, en popelt dat linkse tuig op de snavel te slaan. Een betere vraag is: krijgt Driehuis subsidie voor Welingelichte Kringen? Krijgt Sikkom van NDC-mediagroep subsidie?

With a subsidy-incentive of 43 euro’s per MWh, ten thousands of hectares of forest will be burned in Climate Crematoria

Het is goed mogelijk dat die subsidie-tip uit de overheid zelf komt (RVO) om zo boerenprotest te smoren. Dat kun je lezen bij de bericht-opbouw van Sikkom waar ze uitgebreid RVO-voorlichter Pierre Wimmers citeren. Onze leugenachtige corrupte overheid wil alle protest in de kiem smoren.

Forest destruction for climate protection

Tegelijk is RVO van zins om alleen al dit jaar 11 miljard euro subsidie weg te geven naar energiebedrijven die bomen opstoken. Per kilo hout die je opstookt kom je voor 15 cent SDE+-subsidie in aanmerking. Voor 11 miljard euro SDE+-subsidie kun je wel twee maal het Nederlandse bosoppervlak opstoken in houtvolume (bij 100 ton biomassa per hectare)

De subsidies die RVO uitdeelt, het kan niet op 🙂

Afgelopen jaar ging RVO meer dan 8 miljard euro klimaatsubsidieverplichtingen (SDE+) aan voor een honderdtal Nederlandse windmolenaars en bomenstokers die het Energieakkoord realiseren van Rabobankier Wiebe Draijer. Ter vergelijking met de inkomenssteun aan boeren vanuit Brussel is dat dus een veelvoud aan geld, voor een klein clubje klimaatelite.

Plots mag je wel gigastroomkabels dwars door de Waddenzee leggen voor een met 4 miljard euro publiek geld gesponsorde windfarm Gemini

Alle 4 miljoen Europese boeren ontvingen – zo vermeldt het Sikkom-bericht van NDC-media- 18 miljard euro inkomenssteun uit Brussel. Daarvan komt 900 miljoen euro bij tienduizenden Nederlandse boerenbedrijven terecht. Dat is evenveel subsidie voor Nederlandse boeren, als dat 1 windfarm van Eneco vangt (Luchterduinen) en 1/4 van wat de Windfarm Gemini vangt boven Schiermonnikoog. (4 miljard euro)

Onzin, een bizarre relatie tussen betalingsrechten en ‘miljonairs’, alleen in de windmolenindustrie en klimaatindustrie bestaat die relatie

Zie ook zo’n Willem Groeneveld, die voor de NDC ‘zijn’ (lees de overheid haar) zijn chemische en biologische onkunde als noodzakelijk feit verkoopt. Een beetje de Groninger variant op Karel Smouter. (De Correspondent, nu NRC Damesblad)

…De Fraude met meetstations waar hij niets van snapt gekarikaturiseerd tot ‘het verhaal gaat’

De Fraude van het RIVM met ammoniak-meetstations verdraait hij tot ‘het verhaal gaat dat er maar met 2 stations werd gemeten’. Nee, dankzij 1 verkeerd geplaatst meetstation dat in Vredepeel tegen een puntbron stond, maakte dat station bij Oostenwind wel 40 procent van de ‘landelijke’ ammoniakconcentratie uit. In totaal blies RIVM het ammoniakprobleem met 30 procent op door die fraude met een meetstation.

En van de relatie stikstof en natuur heeft NDC Mediagroep al helemaal geen kaas gegeten. Nee, ze bevelen als systeemknechten aan dat de overheid altijd gelijk heeft…

…Dus De Overheid is wat NDC Mediagroep betreft aan zet, om de Rabobank en milieuclubs aan grond te helpen

Zo gaat het dus met alle FAKE NEWS van de gevestigde media.

Hoeveel subsidie krijgt Sikkom en de NDC Mediagroep?

  • Dus: hoeveel subsidie kreeg NDC Mediagroep met haar kranten Dagblad vd Noorden, Leeuwarder Courant enz (bv Bedrijfsfonds voor de pers, en subsidie voor ‘bijzondere projecten’) om oorlog tegen het volk te voeren met haar systeemknechten?
  • Hoeveel subsidie kreeg Gerard Driehuis van Welingelichte krijgen?
  • Hoeveel subsidie krijgt Willem Groeneveld voor Sikkom?

Zie hier nog een vergelijking tussen de Brusselse landbouwsteun per boerenhectare, en die aan natuurclubs:

260 euro per hectare voor goedkoper voedsel, en 115 euro voor ‘vergroening’

Er zijn ook nog andere subsidies voor landbouw, dus volgens mij komt 900 miljoen euro subsidie dichter in de buurt dan 500. Hoe dan ook, milieu- en klimaatclubs krijgen voor afwezige maatschappelijke baten, behalve wat recreatie, MEER subsidiesteun, dan boeren die ons voedsel leveren.

Gelukkig hebben meer mensen de waarheid over de stikstofleugen gelezen, dan dat mensen Sikkom raadplegen,. De systeemknechten der Linkse Media en hun leugenachtige corrupte overheid zijn historie, het echte geluid overwint!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *