‘Systeemanalyse’: Rik Leemans (WUR) en de ‘steen der wijzen’…

IMAGE, de Steen der Wijzen van Rotmans en Leemans

In de wekelijkse cursus Bullshitdetectie vandaag: Net als ‘de klimaatcrisis’ komt de ‘ecologische crisis’ voort uit prognoses en opinies van computermodellen: een soort academisch Nintendo-spel voor gepromoveerde volwassenen vermomd als ‘wetenschapper’.

In de ontwikkeling van virtuele uitsterfscenario’s met schuivende biomen (klimaat-gerelateerde vegetatiezones) speelt Nederland al decennia een hoofdrol met RIVM en PBL (bv Michel Bakkenes) als vehikel van de Club van Rome (IIASA, ‘Systeemanalyse’).

De naam van het vakgebied ‘Milieu-systeemanalyse’ van Wageningers als Rik Leemans verraadt de technocratische en totalitaire pretenties: Dat je de planeet opvat als reguleerbaar en volledig kenbaar ‘systeem’ waarbij je als ambtenarij aan de knoppen kunt draaien. Wanneer je ‘de steen der wijzen’ maar hebt gevonden.

Leemans zijn discipline komt voort uit de Cybernetica, afgeleid van ‘Kubernetes’ (Plato) dat ‘aan het roer zitten’ betekent. Systeemanalyse = De Oude Wil tot Macht achter nieuwe modellen van RIVM en Wageningen UR verscholen.

Of de kievit bij Leemans zijn ‘transitie’ gebaat is….

Neeeeeh, niet de kievit!….??
‘De Kievit trekt niet meer naar Frankrijk!!’…. zo huilde Wagenings professor systeemanalyse Rik Leemans over het Museumplein, bij de door Wijnand Duivendak (Milieudefensie) georganiseerde en door de belastingbetaler gefinancierde klimaatdemonstratie (2009), dankzij z’n vriendin Jac Cramer op de post van VROM-minister. De doodse stilte van algehele verslagenheid die toen viel…

Na een eeuw met een Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Killing Fields van Pol Pot, de Goelag-kampen in de USSR.. Je dacht alles wel gehad te hebben. Maar dan word je door zo’n respectabele onfeilbare academicus even op de prioriteiten, ja ‘De Feiten’ gewezen…, ja welhaast op je nummer gezet.  De klimaatcrisis, waardoor ‘de kievit niet meer naar Frankrijk trekt’ (….) omdat ’t klimaat een graad veraangenaamde in 1 eeuw.

NEEE niet ook de Kievit????!!!! …Spandoeken zakten van moedeloosheid naar de grond van het Museumplein, een gesnik hief aan… 🙂

Al wat Professor Rik’s gezaghebbende mond spreekt, dat moet wel van de Hoogste Waarheid zijn. Waar wij als Friese boeren slechts door emoties en onderbuikgevoelens gekweld worden, en dus bevoogding gebruiken. …… Die kievit HOORT naar Frankrijk te vliegen, anders… eh, ja, ehh, wat anders eigenlijk?

Kieviten vormen na de broedtijd groepjes op trek, in de groep schuilen ze voor bv roofvogels (net als hun verwanten de goudplevieren)

‘Geen grotere leugens dan De Feiten’
Oftewel, we schreven vorige week al ‘Geen grotere leugens dan ‘de feiten‘. De feiten de je op de voorgrond trekt, kun je niet los zien van de theorie van de wereld die je aanhangt, en wat je juist niet laat zien.Daarin herkennen we al fout 3 & 4 uit de cursus: valse exactheid en kersen plukken. Ook zien we bij de waar gebeurde anekdote, al een andere fout: nummer 1, het IJkpunt: wat is je nullijn van kieviten-welzijn?

Nu wil die kievit- die voor de vorstgrens uittrekt op zoek naar onbevroren bouwland om een pier te prikken- hier ook vaker in de wintermaanden een regenworm uit de modder trekken. Wanneer de bodem niet bevroren is, wat dus gunstig is. EN je hoeft niet meer weg te vliegen, EN je kunt gewoon pieren steken blijven. Wanneer ze naar Frankrijk zouden trekken, dan wachten Franse boertjes met hagelgeweer ze op.

Hij heet de Ljip in het Fries, El Tero in het Spaans, die voorjaarsbode die in’t voorjaar zo vrolijk duikelt boven stoppelland.

De Ljip wakkert bij iedere Fjildman het libido aan. Een vogel die bij de Echte Friezen opvallend vaak op de grafsteen staat, zo verbonden zijn de Oprjochte Friezen met hun natuur en land. Maar nu hij niet meer naar Frankrijk trekt, zal dat allemaal mogelijk niet meer zijn in het jaar 2100!! Want als professor Rik het zegt dan dienen wij in aanbidding voor Het Klimaat ineen te zijgen, vol schaamte over ons Kleine Geloof…

De kievit (‘die niet meer naar Frankrijk trekt’ :-), de Ljip op veel Friese grafstenen te vinden

Nee. Laten we het hele land vol windmolens zetten die kieviten uit de lucht meppen, en 1000 miljard euro spoelen door het klimaattoilet. (niveau 2, hoeveel goed per euro)  Zodat de Kievit weer naar Frankrijk trekt! Professor Rik heeft ‘De Feiten’ en wij met onze onderbuikgevoelens en emoties dienen slechts het zwijgen opgelegd.

We zien dat hier op niveau 1 van de 4-niveaus spraakverwarring (wat is gemeten, geweten) een claim wordt gedaan. Terwijl je in realiteit op niveau 3 & 4 (ideologie en politiek) een claim legt, waar je ‘koste wat kost’ (hoeveel goed per euro, niveau 2) je zin wilt.

Kortom, geen grotere leugens dan ‘de feiten’. Zodra de Linkse Medemens ‘de feiten’ claimt, weet je dus dat hij gaat liegen dat ’t gedrukt staat. Om z’n ideologie te verkopen met beroep op academisch gezag, zonder ‘achting voor waarheid’: klassieke bullshit dus (no concern for truth). Bullshit met prof.dr. ervoor blijft natuurlijk gewoon prof.dr. Stierenfecaliën.

Greep op de toekomst = magazine van Rik Leemans

Rik Leemans is een bijzonder mens!
Bij Rik Leemans hebben we dus met een bijzonder Wagenings kleinood van doen. Op zijn werkkamer hangt namelijk een gewichtige oorkonde, de Nobelprijs voor de Vrede samen met Al Gore bekomen in 2007. Vanwege zijn bijdragen aan VN-Klimaatpanel IPCC, culminerend in het van klimaatfouten uitpuilende AR4-rapport (werkgroep 2 zat tjokvol onzin).

Wat betreft die bijdrage van Leemans aan dat Klimaatpanel, vraagt U dan, dat zo’n gewichtige sociale erkenning vermag?

Wel, onder de hoede van Joseph Alcamo bij het RIVM in Bilthoven ontwikkelde Rik Leemans in de jaren ’90 een soort Nintendospel voor academici, het vegetatieve deel daarvan: IMAGE 2.0, zijnde een ‘Integrated Model to Assess the Greenhouse Effect’. Dat je in de computer hele klimaatzones opschuift, en vervolgens (bijvoorbeeld, versimpeld gezegd) beweert te weten welk gewas je in het jaar 2100 in Kentucky of Oost Groningen kunt verbouwen.

Rotmans & Leemans, een lekker stel

Als al je ontelbare aannames kloppen die je in dat ‘Het kan vriezen, het kan dooien’-klimaatmodel inbouwde. Jan Rotmans werkte ook aan Image, het project is geheel door het immer leugenachtige RIVM geinitieerd. Hij werd begeleid door Rob Swart en Hans de Boois, het project onder aanvankelijke supervisie van Koos Vrieze. Rob Swart (RIVM/Wageningen UR) zit hoog in de globalisme-boom.

…blz 69: volgens klimaat-‘wetenschapper’ Rob Swart moeten wij ook ons bewustzijn verruimen. Kortom: zelfde ideologie (wij willen wereldmacht) andere modellen

Rotmans zijn begeleider Swart schreef ook mee met het door Steven Rockefeller en de Rockefeller Foundation betaalde rapport ‘The Great Transistion’ (2002). Daarin bepleiten Swart en consorten op blz 63 een werelddictatuur aanbevelen. In die totalitaire hoek moet je deze heerschappen zoeken, onder de camouflage van ‘de’ wetenschap. Het zijn gewoon drammerige linkse engerds:

From above, the expanding needs for global governance would move greater decision-making to the international context. From the side, businesses and civil society (= Niet Gekozen Organisaties, NGO’s RZ) would become more active partners in governance.

De begeleider van de startfase, nog steeds bij Wageningen betrokken

De wil tot macht met modellen
Rik Leemans claimt klimaatkennis over boreale boszones, zijn boreale filosofie zeg maar (noordelijk), hoe bomen bij opwarming het hazenpad richting kou zouden kiezen. Ik heb nog nooit een boom zien vluchten, maar in de computer van professor Rik schijnt het niettemin mogelijk te zijn.

Zo ook bij modellenbakker Joseph Alcamo, de voormalige RIVM-baas. Die is net als Cynthia Rosenzweig en vele andere IPCC-‘team’-leden afkomstig van het door de Club van Rome opgerichte modellenbakkers-instituut IIASA in Laxenburg (Oostenrijk) voor Applied System Analysis: systeemanalyse.

Het IIASA, opgericht door Club van Rome

Ook Leemans werkte voor dat IIASA (applied systems analysis). En zijn professoraat is dan ook in ‘systeemanalyse’. Dat betekent dat je eerst iets verzint dat niet in de natuur bestaat (je samenraapsel aannames dat je ‘systeem’ noemt), en daar vervolgens je analyses op loslaat.

Om verwonderd over de uitkomsten dan naam en faam te maken bij mensen die even intellectueel corrupt zijn, danwel van iedere wetenschapsfilosofische inzichten gespeend. Voor je het weet heb je dan academische status, en uiteindelijk is Waarheid slechts ‘Wat de Partij Vraagt’.

Rik leemans wil greep op grond met Future Earth, een 2030 Agenda vehikel van de VN

Zo ook bij Rik Leemans, want hij is nu baas over allerlei prestigieuze ondernemingen, als het technocratisch-utopisch programma ‘Future Earth‘: een politiek geïnspireerd ‘onderzoek’-programma dat 2030 Agenda van de Verenigde Naties tussen de oren moet rammen, vanuit de geologisch gezien valse aanname dat we in een geheel nieuw tijdvak leven, het ‘Antropoceen’.

Je ziet ook waarom uitgeverij Elsevier afwilde van het klimaatsceptische Elsevier Weekblad, en dus haar ‘Elsevier’ titel moest inleveren. Want Reed Elsevier wilde graag meeblazen op het klimaatorgel, zoals met het door de Rockefeller Foundation in het leven geroepen pseudo-discipline ‘Planetary Health. En Leemans is 1 van de editors van zo’n ander Elsevier-klimaatblaadje:

Dus daarom moest Reed Elsevier van ‘Elsevier Weekblad’ af…

Weg met het Systeem!
Wij als Rechtse Hippie zijn meer van de leus ‘weg met het systeem’. Want de aarde is geen ‘systeem’. En ecosystemen zijn slechts menselijke scheppingen, denkcategorieen, bedoeld om de complexe realiteit hanteerbaar te maken. De keuze voor de kreet ‘systeem’ is niet onschuldig.

‘Earth Systems’-theorie is namelijk de technocratisering van de Gaia-theorie van James Lovelock, die we hier reeds vaker bespraken; de aarde als zelfregulerend organisme, als ware zij zelf een levend wezen..De chemicus Lovelock was (en is) een datagedreven wetenschapper, die bijvoorbeeld ontdekte hoe de zwaveldeeltjes uit schuimalgen (methylsulfide, zie foto hieronder) in zee, werken als klimaatregulator.

Omdat die deeltjes condensatiekern vormen voor waterdamp, en zo wolken vormen. Waaruit weer regen valt op land. Gecombineerd met theorie over ‘zelforganisatie’, kwam Lovelock met microbioloog Lynn Margulis vervolgens op het idee, dat de aarde zelfregulerende eigenschappen heeft, zodat de planeet voor leven geschikt blijft. Die onvouwde hij in ‘Gaia, a new look at life on Earth’ (1978): een boekje dat je gelezen moet hebben!

Schuimalgen zijn belangrijk bij regulering van klimaat via wolkenvorming, zo ontdekte James Lovelock (methylsulfide)

The Great Transition: Wil tot wereldmacht met modellen in gekleed
Tot zover niets aan de hand. Lovelock bleef in het domein van de wetenschap. Bij systeemanalyse, zie je echter dat ze vanuit een politieke wens (Great Transition), het domein van wetenschap gebruiken om die politiek van sociaal aanzien te voorzien.

De term ‘systeem’ voert een joekel van ee pretentie in, verwant aan de ‘wil tot macht’. Namelijk het idee, dat je aan de knoppen van dat systeem kunt draaien, wanneer je maar volmaakte kennis bezit. Zie enkel hier de officiële pretentie, die men het model IMAGE 2.0 toedicht bij het IPCC, zijnde het UNFCCC:

IMAGE 2.0 was developed at RIVM in the Netherlands (Alcamo, 1994). It takes a global approach with the entire earth system as the subject of investigation. Its main use is scenario analysis of the issue of anthropogenic climate change due to the greenhouse effect. It is Integrated because it is designed to simulate the dynamics and interconnections between three major subsystems of the globe, namely, climate, biosphere, and society.

Men doet dus een claim op kennis van bijna magische proporties, alsof men in de computer greep op de gehele wereld krijgt.

De modellen kunnen wiskundig knap in elkaar zitten. Maar de vaste volgers van de Cursus Bullshitdetectie weten al fout 2: Rotzooi er in, Rotzooi er uit. Je kunt zo op zijn best steeds nauwkeuriger de plank volledig misslaan.

Dus de lezer die de cursus Bullshitdetectie goed volgde snapt al: wat verkoop je uiteindelijk met IMAGE 2.0 behalve academische bluf? Bullshit, zijnde ‘No Concern for Truth’… Meer ‘Lust for Power’…greep op de wereld willen, met een gnostische pretentie dat jij als ‘ingewijde’ de volmaakte systeemkennis bezit, of bezitten zult.

Deze discipline is ontworpen vanuit de ‘Cybernetica’, die bij MIT (Norbert Wiener, Jay Forrester) een vlucht nam. En MIT voerde het eerste Club van Rome-rapport uit.  Cybernetica is afgeleid van het Griekse Kubernetes, dat ‘sturen, aan het roer zitten’ inhoudt, voor het eerst door de totalitair Plato gebruikt (De Republiek)

De modelbakkers met hun ‘Wereldsysteem’, ze zijn bijna als Harry Potter en de “Steen der Wijzen’. Het IMAGE-model is Leemans zijn ‘Steen der Wijzen’.. Neo-Platonisten die ‘De Idee’ boven de saaie realiteit verkiezen.

Wij zullen volmaakte kennis in 1 kristallen bol samenbrengen = Rik Leemans

Systeemknechtanalyse
Tot de wederkomst van Jezus Christus aan toe en de opname van de 144 duizend rechtvaardigen bij het Laatste Oordeel, je kunt met IMAGE 2.0 alles tot achter de komma voorspellen. In theorie. Wanneer je zelf de parameters ontwerpt. Dat het misschien wel 144,223 duizend geredde rechtvaardigen zullen zijn bij Klimageddon in het jaar 2100.

Stel dat er onder die rechtvaardigen ook zwangere vrouwen zitten, dat je hun toekomstige baby’s ook meerekent. Dan verfijnen we het model, zodat we die ook meerekenen. Of stel dat zij die in het Vagevuur eerst beproefd worden uiteindelijk toch zaligheid zullen ontvangen? Dan praat je toch over minstens miljoenen extra rechtvaardigen die het Heil zullen ervaren in het Nieuwe Jeruzalem in 2100.

Maar omdat we wetenschapper zijn en onszelf respecteren, zeggen we dan wel ‘maar er zijn nog onzekerheden’. Het model moet nog ge-feintjoend. (lees: wij willen meer onderzoeksubsidie om tot in den einder Nintendo voor volwassenen te spelen)

Essentiele literatuur om het verschil tussen ‘liegen’ en ‘bullshit’ te duiden

Natuurlijk parafraseer ik de inhoud van het IMAGE-model, maar of je er nu ‘Rechtvaardigen’ invoert of de CO2-opname van sparren in Siberië: het idee is het zelfde. Een aangeklede drol, zijnde Stierenfecaliën. U snapt nu als het goed is de essentie van een ‘model’ van de werkelijkheid, zoals Leemans die bakt.

In de woorden van de grote filosoof The Big Lebowsky:

‘Well, yeah, that’s eh, just your opinion man’…

Dat is een mening, die met academisch aplomb en technische aankleding meer politiek recht van spreken claimt dan Fries Boerenverstand. Want wij hebben hier slechts onderbuikgevoelens en emoties weet U.  En dus bevoogding nodig van bankiers, Groen Links, ngo’s en moeten gehalveerd door Tjeerd de Groot.

Met mmv Rob Swart (Wageningen UR/RIVM) in 2002 geschreven, betaald door Rockefeller Foundation. De Wil tot Macht maar dan met andere modellen

Als systeemknecht bakt Leemans, net als de staatsprostituees van RIVM en WUR analyses die de globalistische technocratie (2030 Agenda) van pas komt, bij de greep op grond en grondstoffen (natural capital) uit naam van klimaat & milieu. Je kunt de vruchten van zijn modellenbakkerij dus als ‘systeemknechtanalyse’ typeren.

Korter gezegd: Rik Leemans is zielig.

One Reply to “‘Systeemanalyse’: Rik Leemans (WUR) en de ‘steen der wijzen’…”

  1. Dag Rypke,

    Ik zat me terzijde nog eens af te vragen of je referentie naar ‘de steen der wijzen’ ergens ook een bewuste verwijzing was naar die term binnen de alchemie, de voltooiing van ‘ het grote werk’ enzo. Waarin ‘het grote werk’ dan geen chemische toestanden zijn maar de ‘perfectionering van de mens’. Link met vrijmetselarij… ‘het perfecte bouwwerk’ … totale slavernij voor de massa, mede mogelijk gemaakt door… computersystemen.

    Groeten,

    Bas de Bruijn

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *