PvdA + Rabobank = NDC Mediagroep

PvdA + Rabobank = NDC

In deze tweede aflevering van ‘De Leeuwarder Courant, het Fake News van Friesland‘ bespreken we die andere eigenaar van de NDC Mediagroep naast FB Oranjewoud: de PvdA. Prioritair aandeelhouder was het Je Maintiendrai Fonds (nu 17%, daarvoor 100%), de financiële tak voor culturele beïnvloeding van de PvdA in het Noorden.

Haar bestuur bestaat uitsluitend uit (regionale) PvdA-prominenten, met belangen in de publiek gefinancierde grondopkoop van natuurclubs en klimaatclubs.

Zo verklaar je dus ook de agressieve wijze waarop LC/Dagblad van het Noorden zowel de ‘stikstofcrisis’ stookt als het klimaatvuurtje. Dat is namelijk de commerciele koers van NDC. Dat kun je ook zien op de werkkamer van hun commercieel manager, Jan Henk Hoekstra. Die bereidt NDC alvast weer op een nieuwe klimaatdram-campagne voor, de ‘Fossielvrije Weken 2020’.

Dat klimaatgedram van Leeuwarder Courant komt rechtstreeks ten goede aan de andere (schaduw-)eigenaar de Rabobank (FB Oranjewoud). Die bank handelt weer in ‘groene’ hypotheken (Green Bonds) op de kapitaalmarkt. Een PvdA- Polderkartelkwartetspel ontvouwt zich achter NDC, volgens de klassieke links-lullen-rechts-zakkenvullen-formule.

Het enige goede aan de Leeuwarder Courant is dus dat je hem vandaag nog kunt opzeggen: 088 0320 404

Ook in 2020 weer lekker klimaatdrammen, de werkkamer van commercieel NDC-manager Jan Henk Hoekstra

Fossielvrije Weken 2020 en schouderklopje van Jorrit Volkers (FB Oranjewoud, Deloitte&Touche) aan de muur
Voor een korte inkijk zonder dat je hoeft te lezen, zie de broeders in het goede van Blue Tiger Media die een boekje open doen over het JM Fonds. Dat is met FB Oranjewoud de eigenaar van NDC. En leer zo in enkele minuutjes over de bestuurlijke belangenverstrengeling tussen NDC en overheidsclubs.

Voorbeeld: Zo is de vrouw van de Commissaris van de Koningin van Groningen, Ruth Peetoom, weer bestuurder bij NDC Mediagroep. (Fries Dagblad, sinds 2013 NDC) Kortom, wie NDC Media consumeert, die consumeert de gevestigde belangen, gemasseerd met linkse verkooppraatjes. Een klassiek geval ‘links lullen, rechts zakken vullen’.

Wij vullen de broeders in het goede graag met onze nieuwsgierigheid aan, in dit tweede deel van ‘De Leeuwarder Courant, Fake News van Friesland’. In de eerste aflevering gingen we al even op bezoek bij FB Oranjewoud, de investeringsclub van Jorrit Volkers (Deloitte & Touche). FB Oranjewoud ontstond na de verkoop (2012) van de Frieslandbank-boedel aan de Rabobank.

FB Oranjewoud zet met hun ‘Export Academy’ met de Rabobank hier handeltjes op. FB Oranjewoud werd in 2013 hoofd-aandeelhouder van NDC (83%), nadat het JM Fonds eerder volledig eigenaar was van NDC. FB heeft een statutaire zetel in Leeuwarden, maar heeft het hieronder afgebeelde kapitale pand in Oranjewoud in bezit.

Trudy! Bij FB Oranjewoud op bezoek

Vandaag in deel twee dus het JM Fonds, dat 17% NDC-aandelen in bezit hield. Waarschijnlijk voor de inhoudelijke zeggenschap over ‘hun’ PvdA-kranten Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. Dat JM Fonds is namelijk de financiële tak van de PvdA voor culturele beinvloeding in het noorden.

De NDC verkoopt dus de klimaatpolitiek en agrarische politiek van de PvdA en haar milieuclubs. Dat is geen bewering maar constatering. Je kijkt bijvoorbeeld bij Jan Henk Hoekstra, de Business Development Manager van NDC de werkkamer binnen, en ziet meteen: ze gaan bij Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden ook in 2020 weer vol op het klimaatorgel blazen.

Op bezoek bij NDC 🙂

Jan Henk Hoekstra heeft de campagne voor de ‘Fossielvrije weken’ alweer klaar liggen. Trots stond daarnaast zijn door de Rabobank en Deloitte&Touche gesponsorde ‘Jonge Ondernemers’-prijs. Hij werd Ondernemer van het jaar in Sneek.

DUURZAAM 🙂 NDC in Leeuwarden op de oorkonde staat Jan Henk Hoekstra rechts, Trudy Links.

Op zijn bureau ligt ook het blad ‘Duurzaam’ van de windmolenindustrie: De bedrijfstak die op de miljardensubsdies aast, waar de PvdA zo voor campagne voert met haar NDC-media.

Dus we kunnen ook in 2020 weer de CO2-borst nat maken;  Voor een nieuwe ronde door de Leeuwarder Courant gepromote landschapsvernietiging, gesubsidieerde bomencrematoria (‘biomassacentrales’), vruchtbare landbouwgrond tot zonnefarms verbouwd. En dat alles als ‘groen’ en ‘duurzaam’ bejubeld. Voorbeeldje hieronder: in mijn jeugd vond ik hier nog grutto en kievitseieren, nu is die weide ‘verduurzaamd’..

‘zonneweide’ was eerder weidevogelgebied, is dit geen ‘landschapspijn’?

De kranten van de NDC-mediagroep (Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden, sinds 2013 ook Fries Dagblad) helpen steeds die landschapsvernietiging als ‘vergroening’ verkopen. Terwijl ze tegelijk blijven ‘boeren-bashen‘ als ‘vervuiler’ en ‘natuurvernieler’, met Ot en Sien-landbouw (‘circulair’) als enig alternatief. En Friesland moet dan dus de windmolenprovincie worden:

NDC haar commerciële koers voor haar eigenaren FB Oranjewoud en JM Fonds

PvdA-partijprominenten, provinciale politiek en Rabobankiers, ze hebben boerengrond nodig voor zonnefarms, braaklegging & Rewilding voor natuurclubs en subsidie voor windfarms. En de NDC helpt ze daarbij.

Jan Henk Hoekstra ‘Jonge ondernemer van het jaar in Sneek’ 2018, prijs van FB Oranjewoud-man Jorrit Volkers met Deloitte & Touche en Rabobank

Opnieuw, het is niet moeilijk om de belangen en connecties te vinden… Iedereen kan met een rondje internet al van alles vinden. Wat dus ook de vraag opwerpt, waarom ‘journalisten’ bij NDC nooit eens het eigen concern eerlijk zullen beschrijven. Hebben ‘journalisten’ van de Leeuwarder Courant geen internet? Dat controleren van de mediamacht moet Interessante Tijden dan dus maar doen…

Ha, ook met Diederik Dwangsom (PvdA) – de rechterhand van Frans Timmermans (Klimaatcommissaris PvdA) en we gaan lekker Klimaattoppen

De volledige eigenaar afgelopen decennia van de Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden, die in 1994 fuseerden onder NDC: dat was dus het JM Fonds. En het JM Fonds IS de PvdA.. Het Je Maintiendrai Fonds was 2008 nog prioritair aandeelhouder van NDC Mediagroep.

Het JM Fonds heeft een ANBI-status, maar levert sinds 2008 geen jaarverslag meer af. Ze droegen dus voor tientallen miljoenen euro’s aandelen over aan het in de vorige aflevering besproken FB Oranjewoud.

Jaarverslag JM Fonds 2008

Het kan niet anders, of die miljoenen waarmee FB zich inkocht bij het JM Fonds ‘haar’ media, zijn dus Rabobank-miljoenen. We zagen ook dat de ING Bank bij de transactie was betrokken, maar ING deed haar aandelen over aan FB.

Hoe die transacties precies gingen, dat moeten we nog uitzoeken. TIPS ZIJN ZEER WELKOM! Als JM Fonds tegelijk een ANBI-status behoudt, kunnen ze dus met subsidies schuiven blijven in het NDC-concern. Wie bij de noordelijke kranten nog enige journalistieke ethiek bezit, je kunt ons tippen en bij ons lekken.

Aanvankelijk gaf het JM Fonds meer bestuurders op in 2008, vergeleken met wat de Kamer van Koophandel nu opgeeft.  Nog steeds: Allen PvdA-coryfee.

De nog overgebleven bestuurders anno nu van het JM Fonds

Het PvdA-Polderkartelkwartetspel
Bij het JM Fonds zie je dat het bestuur uitsluitend regionale PvdA-prominenten uit de regio bevat. Velen van hen hebben daarnaast belangen in de natuurontwikkel-industrie. Een publiek gefinancierde bedrijfstak die aast op boerengrond, om dat braak te leggen: ook zo’n PvdA-plan uit 1987 alweer. Dus de eigenaren van NDC-kranten hebben ook een belang, in het stoken van het stikstofvuurtje door hun kranten.

Voorbeeldje:

Ali Edelenbosch was namens de PvdA lid van Gedeputeerde Staten in de provincie Drenthe.

Zij is voorzitter van de Raad van Toezicht en van de Raad van Advies van Het Drentse Landschap, bestuurslid van De12Landschappen (Fryske Gea, Groninger Landschap cs), lid van de Raad van Toezicht van het Instituut voor Natuur- en Milieueducatie (IVN). Maar ze is ook adviseur van Rewilding-club De Nieuwe Wildernis. Kortom, belanghebbend bij de stook door de Leeuwarder Courant/Dagblad van het Noorden van de ‘stikstofcrisis’: de publiek betaalde onteigening van boerenbedrijven.

Een van de JM Fonds-bestuurders, tevens PvdA-woordvoerder media en cultuur bij hun RTV Noord

Anderen die belang hebben bij de stook van het stikstofvuurtje zijn JM-Fonds bestuurders Jan Willem Kok, PvdA-statenlid in Groningen en voormalig JM Fonds-voorzitter Marian Jager-Woltgens uit Oosterwolde, familie van PvdA-coryfee Thijs Woltgens, en momenteel bestuurder bij het Waterschap Friesland.

Terwijl Jager-Woltgens dus niet meer in het bestuur zit van het fonds

In Oosterwolde staat nog steeds de Stichting Je Maintiendrai geregistreerd overigens. Marian Jager-Woltgens van het JM-Fonds, ze maakt ook deel uit van het hoofdbestuur van de Koninklijke Nederlandse Heidemij, en van het bestuur van het gewest Fryslân KNHM.

Zij was voorzitter van de Gebiedsgroep Natura 2000 Koningsdiep en bestuurslid van de Europarc Federation, de koepelorganisatie van Europese Nationale Parken. Ze oefende dus rechtstreeks invloed uit op de ‘natuurontwikkeling’ van de Poasens (Koningsdiep), het vergraven van door de Provincie Friesland aangekochte boerengrond tot Fakedal/Beekdal

Woltgens en Jan Willem Kok zijn./waren beide bestuurders bij de Koninklijke Nederlandse Heidemij (KNHM), de grootaandeelhouder van … Arcadis, het ingenieursbedrijf dat op de publieke miljoenen van ‘natuurontwikkeling’ binnenloopt.

Dus het bedrijf dat vroeger de Woeste Gronden tot boerenland cultiveerde, Arcadis (Heidemij), dat helpt nu door de provincies gekochte boerengrond tot nieuwe wildertreurnis/woeste gronden omzetten. Zie foto hieronder:

Arcadis van Groenfonds-bestuurder MMA Van Dis, loopt binnen op EHS. KNHM is de grootaandeelhouder van Arcadis

Nationaal Groenfonds = Rabobank + PvdA
We zijn nog niet klaar met het PvdA-polderkartelkwartetspel.

Bij die grondopkoop voor ‘Nieuwe Natuur’ ten koste van boerengrond, loopt nog een andere PvdA en Rabobank-link. En wel naar het door voormalig Commissaris van de Koningin in Drenthe, later Rabobank-commissaris- Wim Meijer (PvdA) opgerichte Nationaal Groenfonds. Dit Groenfonds diende 25 jaar lang als Rabobank-vehikel.

Het was een ‘revolverend fonds’ (geld verstrekken uit rentewinst), gevuld met publieke miljoenen van het Ministerie van LNV.

Dat Nationaal Groenfonds was dus niet ‘nationaal’ maar particulier. Het had een Oranje als voorzitter tot, ik meen 2012, Pieter van Vollenhoven. Deze Oranje (getrouwd met Prinses Margriet) is de vader van de eigenaar van het Zandvoortcircuit. Een circuit dat tegen alle stikstofregels bestand blijkt, waar boeren juist voor ‘gehalveerd’ zouden moeten… 🙂

De cultureel-financiele tak van de PvdA in het Noorden

Wim Meijer (PvdA) werkte in dit Nationaal Groenfonds samen met oa de toenmalige baas van de Heidemij: Maarten Menno Ulrich van Dis, tevens bestuurder bij Wageningen UR. Het ‘toeval’ wilde, dat ik bij bezoek aan Nationaal Park de Hoge Veluwe de -inmiddels geridderde- MMU van Dis tegenkwam.

Onder Van Dis transformeerde Heidemij naar het Arcadis dat vervolgens op natuurontwikkeling kon cashen met publiek geld, bijvoorbeeld nadat het Groenfonds de lening verstrekte voor boerengrond voor het Drents Landschap of Natuurmonumenten.

Wim Meijer is nu getrouwd (sinds 2010) met oud Kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA). En Verbeet is weer commissaris bij de Nova Media Holding. Dat is de holding waaronder de Postcode Loterij valt van PvdA-man Boudewijn Poelmann.  Dat is de grootfinancier van PvdA-milieuclubjes, die in de NDC Media weer boeren lopen pesten met hun stikstof’crisis’.

Ons kent ons op de netwerkborrel, zeg maar… Dus wie klaagt over ‘individualisering’, bij de PvdA is het nog een gezellige boel: iedereen helpt elkaar aan subsidie en werk…

Andere JM Fonds bestuurder

Ik zal handhaven/alle media links laten lullen en rechts zakken vullen
Je Maintiendrai (ik zal handhaven) staat voor de heldenrol die de stichting Je Maintiendrai zichzelf toedicht in de Tweede Wereld Oorlog, toen ze verzetskrantjes uitbrachten.

Zo ontstonden andere linkse krantjes als Trouw ook. Vervolgens is dat JM Fonds en daarmee de PvdA dus decennialang de koersbepaler geweest van zowel de Leeuwarder Courant als de Friese Koerier. En na de fusie met Dagblad van het Noorden in 1994 dus ook van de geesten van de reeds Rooie Groningers.

Het cliche ‘de Linkse media’ is niet voor niets ontstaan. Het is de realiteit. Dus vandaar dit fotografische grapje hieronder: 🙂

Grapje 🙂

Een lezer van Interessante Tijden maakte de foto in Photoshop even compleet, met de Parkeerplaats-aanduiding voor de busjes van de Leeuwarder Courant. Grapje moet kunnen, al kunnen die Rooie Mediarakkers slecht tegen zulke geintjes.

Zie dan ook de NDC-bus die al de klimaatpropaganda moet rondbrengen, vermomd als ‘journalistiek’. Het is geen toeval dat ze de CO2-kop van Dagblad van het Noorden ook afbeelden op hun busjes. Want NDC Mediagroep heeft met de Rabobank direct financieel belang bij de stook van klimaatvuurtjes, zoals Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden doen.

Lekker klimaatdrammen. Al dat oude papier en vervuiling met dieselbusjes door heel Friesland en het Noorden. Over CO2 gesproken

Om dan bij de in het begin gefotografeerde prijs terug te komen van de NDC-manager Jan Henk Hoekstra op zijn werkkamer. Daarop prijken de Rabobank en Deloitte & Touche als sponsor. Geen toeval…

FB Oranjewoud is voorgezeten door Deloitte & Touche-meneer Jorrit Volkers. En daar heb je dus de link: zijn Deloitte en de Rabobank (die Frieslandbank inlijfde) sponsorden weer de ‘Jonge Ondernemersprijs’  die Jan Henk nu trots boven zijn bureau hangt, schouderklopje van Baassie. Hoekstra doet wat Volkers graag ziet met de belangen die hij verkoopt.

Hier beelden we even Jorrit Volkers af, naast ‘De Macht’, Leeuwarder Burgermeester Fred Krone. Wie zit er nu aan het roer in Friesland?

Jorrit Volkers (FB Oranjewoud, Deloitte & Touche), rechts naast de ex- burgervader van Leeuwarden (links). Wie zit aan het roer?

Die Jorrit Volkers heeft ook koersbepalende zeggenschap over de NDC-dagbladen – zo stelde het NDC- jaarverslag 2016- bij redactionele inhoud van de 3 NDC-dagbladen. Die dagbladen hebben 1 overkoepelende hoofdredacteur, Evert van Dijk, die bij Jorrit Volkers aanschuift samen met de NDC-directie. Eenheidsworst voor ‘de belangen’ gegarandeerd.

1 hoofdredacteur voor drie ‘verschillende’ kranten 🙂

Evert van Dijk waakt er over dat er niets eerlijks verschijnt over de subsidiezwendel die ‘duurzaamheid’ heet.

Dus blijft de Leeuwarder Courant braaf jubelen over windmolens. Ze zullen niets melden over dikke kabels dwars door de Waddenzee voor de windfarms in de Noordzee boven de Waddeneilanden (Gemini cs). Je zult niets eerlijks lezen over Windpark Fryslan, waarvan Eneco de subsidiestroom (1,2 miljard euro) mag afnemen. Het energiebedrijf, waar de Rabobank bij in de race zit om over te nemen.

Niet verwonderlijk dat Dagblad van het Noorden selectief kritisch bericht, met economie-redacteur John Geijp als windmolen-verkoper.

Want voormalig NDC-directrice Jantje Schiphorst (naast Dina ‘Greenpeace’ Boonstra) kreeg een baantje in de Raad van Toezicht van ‘Groningen Seaports’. De Eemshaven wil zichzelf ‘in de markt’ zetten als de windmolen- en ‘duurzame’ energiehub van Nederland. Het havenbedrijf kan niet zonder de RWE-centrale die op hout wil stoken, voor een kleine 1 miljard euro subsidies en 10 Megaton CO2-uitstoot.

De Eemshavencentrale zou vanaf dit jaar voor 15% op hout gaan stoken

De Noordelijke Media ZIJN de PvdA
Het PvdA-Polderkartelkwartetspel rond de eigenaren van NDC-Mediagroep is nu bijna compleet. We bezien nog even de bredere verbanden tussen JM Fonds/NDC en PvdA-prominenten met hun belangen.

In de Waddenoligarchie zaten traditioneel veel PvdA-ers als bestuurder. Zoals de gesjeesde PvdA-bestuurder Tineke Netelenbos (Waddenzeehavens). Ook voor Co Verdaas hadden ze een Waddenbaantje (per 2014) na zijn zeer korstondig Kamerlidmaatschap, mocht het Wachtgeld op raken. Verdaas kreeg een nieuw ‘trilateraal’- Waddenoverlegorgaan onder zijn hoede van 2014-18 uit de Pvda-baantjescarroussel.

Voor ze Verdaas bestuurder maakten bij Waterschap Rivierenland.

De PvdA zit traditioneel ook bij Waddengas-boorder Shell/NAM sterk vertegenwoordigd, zoals met Shell-commissaris Guusje ter Horst., eerder Wim Kok en natuurlijk CEO Dick Benschop, de voormalige pupil van Joop den Uijl. Over ‘CO2’ gesproken 🙂 Margreeth de Boer (ex-VROM-minister) was burgermeesteres van Leeuwarden en bestuurder bij de afvalverbrander die aan de Waddenzee verrees: van OMRIN.

Tja, over CO2-emissie gesproken… De PvdA zit dik in Shell.

Nooit een artikel gelezen over die belangen-verstengeling in Leeuwarder Courant…. Terwijl de partijgenoot van de LC-redactie, Margreeth De Boer tegelijk in de adviesraad zat, die over de natuur van de Waddenzee moest waken. De Boer werd commissaris bij…Shell. Tot Ter Horst dat stokje in 2012 overnam.

Of neem voormalig VROM-minister en Commisaris van de Koningin Hans Alders (PvdA), nu energiebedrijfs-lobbyist.

Als gezant van Oranje in Groningen klustte Alders al voor een slordige 1,3 ton euro bij, naast zijn publieke salaris van meer dan 1 ton. Ooit iets over gelezen in de Noordelijke media? Als daarop het antwoord ‘neen’ luidt, snapt U nu dus waarom… De Noordelijke Media ZIJN de PvdA. Dat is geen bewering maar feitelijke constatering.

Zo was Henk Spoeltman in 2008 nog JM-Fonds bestuurder, die is nu mediawoordvoerder voor de PvdA. JM Fonds-bestuurder Klaas Dankert was Fries PvdA-gedeputeerde. JM-Fonds-bestuurder. Jannie van der Kloet (nu Tresoar) is ook een Leeuwarder PvdA-coryfee. En de oud bestuurder Wilfried de Pree was tot 1994 PvdA-Kamerlid na in 1971 als theoloog op ‘maatsschappijkritiek’ te promoveren, en ter Sociale Academie te gaan.

Het Fake News van Friesland…

Die kranten, waaronder de Leeuwarder Courant, hebben ieder weer een ‘onder’-hoofdredacteur, waaronder mijn PvdA(-of-erger) dorpsgenoot Sander Warmerdam.

Die was chef bij het door de PvdA (Hans Laroes = PvdA, Marcel Gelauff = PvdA, NPO-baas Martijn van Dam = PvdA )bestierde NOS-journaal (Economie).Via die PvdA-link (Diederik Samsom- Jan Henk Hoekstra? )verklaar je ook de komst van Dina Boonstra, de vice-voorzitter van Greenpeace- tot benoeming als NDC-directrice (tot 2018).

Greenpeace (Diederik Samsom) is ook een Rood Broeinest. Na in hun jonge onbezonnen jaren zich op links lullen toe te leggen, gaan de wereldverbeteraars na hun 40ste dan rechts zakken vullen. Met af en toe wat links gemoraliseer als jeugdreflex. Zo kwam Diederik Samsom ook bij de Raad van Toezicht van Energiebeheer Nederland terecht (staatsbedrijf met oa Gasunie), en nu zit hij al in Brussel.

Greenpeace…

Het enige goede aan De Leeuwarder Courant: je kunt hem opzeggen
En tot slot maken we het spelletje polderkartelkwartet af met de Rabobank. Die Rabobank slokte de Friesland Bank op in 2012. Daaraan brachten we nog even een bezoekje tussen Zaailand en Beursplein. Die Frieslandbank had zware messing deuren, en straalde zo degelijkheid uit, als afspiegeling van de toen heersende mentaliteit:

Het oude pand van de Friesland Bank, opgeslokt door de Rabobank.

NDC-hoofdaandeelhouder FB Oranjewoud ontstond 2013 uit (kapitaal van?) de verkoop van Friesland Bank naar de Rabobank. Daar kom je binnen via een pand met kitplaten van plastic en glazen vergankelijkheid. Als afspiegeling van de Moderne mentaliteit van ‘Too Big to Fail‘-Bonusjongens.

Nu maakt die Rabobank reclame voor ‘groene hypotheken, Green Bonds, die ze dan op de kapitaalmarkt weer kunnen verhandelen aan door de linkse media geworven Hipsters van de PvdA.

Jouw klimaatschuld is hun winst….

Dus dat je je energielabel ophoogt van C naar A, maar je kunt dat niet betalen. Geen nood, de aardige Rabobank van Wiebe Draijer (tevens SER Energieakkoord met Ed Nijpels) springt bij.

Diederik Samsom (PvdA) en de RVO-ambtenaar die de publieke klimaatmiljarden uitdeelt, Meindert Smallenbroek

Het lullige is, dat Diederik Samsom (PvdA) als voorzitter van de Klimaattafel Gebouwde Omgeving ervoor zorgde, dat ze je per 2021 kunnen DWINGEN om je huis PvdA-proof te verbouwen. Voor Samsom de rechterhand werd van Klimaatcommissaris Frans Timmermans. Dat ‘verduurzamen’ en ‘van gas los dwingen’, willen ze met een dwangsom afdwingen.

Zodat we hier al van Diederik Dwangsom spraken.

Rabobank handelt in hete lucht, met jouw ‘duurzame’ hypotheek als onderpand

Uw Klimaatschuld is HUN Winst…Dus zolang de NDC het klimaatvuurtje stookt met haar kranten Leeuwarder Courant en Dagblad van het Noorden. Zolang die ‘draagvlak’ scheppen, zoals dat heet, propaganda dus. Dan is het ”groene’ verdienmodel van de Rabobank gegarandeerd.

NDC = Propaganda. De Leeuwarder Courant is PvdA/Rabo-agitprop, het Dagblad van het Noorden evenzo.

Ook in 2020 weer lekker klimaatdrammen, de werkkamer van commercieel NDC-manager Jan Henk Hoekstra

Kortom, iedereen met een abonnement op de Leeuwarder Courant, Dagblad van het Noorden en Fries Dagblad, doet indirect een donatie aan de campagnekas van zowel de PvdA als de marketingafdeling van de Rabobank. Het enige goede voor een Friese patriot aan de Leeuwarder Courant, is dat je hem vandaag nog kunt opzeggen.

LC-doelgroep met de Nordic Walking stokken

Bel 088 0320 404 en zeg deze maand nog op, want anders zit je er weer een kwartaal aan vast. Tenzij je graag de PvdA-partijkas en Rabobank-kas direct en indirect steunt uiteraard. Zo luidt de conclusie van dit wonderlijke PvdA-polderkartelkwartetspel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *