Waddenleaks: Wat geeft de Koninklijke Oligarchie prijs?

Persbericht

Na eerder zes weken uitstel te vragen, zal de Raad van State woensdag 6 november uitspraak doen over Operatie Waddenleaks. Ze kondigen dat zelfs met een persbericht aan. Mijn zaak betreft het al 3 jaar door Rijkswaterstaat-bestuurders Sieben Poel (Hoofd-Ingenieur Directeur Noord) en Aante Nicolai vertraagde verzoek tot openbaarheid rond de inrichting van het Waddenbestuur. 

1 van de verantwoordelijke bestuurders Aante Nicolai van de directie Noord Rijkswaterstaat. Hij draagt een dubbele pet

In dat Waddenbestuur bouwde Rijkswaterstaat (de beheerder van de Rijkswateren als Waddenzee en IJsselmeer) een belangendiscriminatie en belangenverstrengeling in, zodat bepaalde voorkeurspartijen vooraan kunnen sluiten bij toekenning van Waddenfondsgeld. Mijn Wob-verzoek, dat ik op 24 december 2016 aan Aante Nicolai en Sieben Poel richtte, dat kun je HIER downloaden.

Die belangendiscriminatie van particulieren is strijdig met de Grondwet (Behoorlijk Bestuur), en is ook niet te rechtvaardigen op basis van bestuursrechterlijke artikelen. Zo tuigde Rijkswaterstaat met provinciebestuurders een oligarchische structuur op rond Waddenbestuur. Daarbij profiteren de mensen zelf financieel van het beleid dat zij (helpen) opstellen.

Die belangenverstrengeling is ook de definitie van ‘oligarchie’. Commercieel profiteren van je nabijheid tot staatsmacht. Het modern eufemisme daarvoor is ‘duurzaamheid’.

Sieben Poel liegt op de website van PRW dat PRW ‘niet in de sturingslijn’ zit. Terwijl medewerkers van bestuurlijk verantwoordelijke instanties in PRW zitten. Hij kreeg nu in Zuid Holland een baan van RWS

De Waddenoligarchie
Vandaar de term ‘De Waddenoligarchie’. Al geldt die oligarchische structuur dus eigenlijk voor de wijze waarop heel Nederland functioneert, niet alleen Waddenbestuur. Het is nu zelfs de nieuwe bestuurlijke norm (“Blended Finance’) die men als doel van ‘De Transitie’ aanduidt van 2030 Agenda.

Maar ook even op kleine schaal een specifiek voorbeeldje: het zoontje van Pieter van Vollenhoven krijgt direct zijn vergunning om zijn Zandvoortcircuit uit te breiden, waar de boerenstand ‘gehalveerd’ zou moeten voor ‘stikstof’. Nederland is gewoon een corrupt bananenland. En zo ook bij de Waddenoligarchie. Het verschil is nu dat die corruptie steeds openlijker en brutaler plaatsvindt. Dus in alle bestuurslagen.

Wie bij de tot ‘beheerder’ benoemde particuliere clubs en onderzoeksclubs hoort, zoals het jaarlijks reeds met 50 miljoen euro gesubsidieerde Natuurmonumenten, die kan tot meer dan 80 procent van de projectkosten vergoed krijgen uit het Waddenfonds. Andere particulieren die tot ‘gebruiker’ zijn gedegradeerd kunnen achteraan sluiten, komen voor maximaal 40 procent vergoeding in aanmerking. Als ze al in aanmerking komen.

Plots mag je wel gigastroomkabels dwars door de Waddenzee leggen voor een met 4 miljard euro publiek geld gesponsorde windfarm Gemini

Vrome verkooppraatjes over natuurbescherming (en/of ‘het klimaat’) dienen hier vooral ter zelfverrijking en dubbele standaarden. Neem nu de oorverdovende stilte rond de 89 zwaaiende Eifeltorens in PKB-gebied de Waddenzee van Windpark Fryslan, waarin de Provincie Friesland 127 miljoen euro publiek durfkapitaal steekt. Of neem de dikke kabels die RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek laat trekken dwars door de Oostelijke Waddenzeebodem.

Het heeft duizenden euro’s gekost om dit proces met een jurist tot aan de Raad van State te voeren, geld dat ik met sympathisanten en donateurs bijeen moest brengen. Rijkswaterstaat kon met tonnen euro’s publiek geld mij drie jaar afpoeieren, met gebruik van maar liefst 3 publiek betaalde juristen. Zonde van deze verspilling van belastinggeld, want Sieben Poel had gewoon mijn vragen kunnen beantwoorden.

Dat basale normbesef bij het openbaar bestuur had 3 jaar energieverspilling gescheeld. Maar bij het Nederland dat sinds de jaren ’90 ontstond, bestaat dat fatsoen niet meer. We zijn ook geen beschaving meer, en hier ligt de kern van het probleem.

de Wadden-Oligarchie onder directie van Sieben Poel (Rijkswaterstaat) en de Waddengasboorders van de NAM

Hieronder de uitleg van de zaak door  de Raad van State:

Bij besluit van 13 maart 2017 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu (thans: de minister voor Infrastructuur en Waterstaat) besloten tot openbaarmaking van documenten op grond van de Wet openbaarheid van bestuur. [appellant] heeft verzocht om inzage in stukken over het toekomstig beheer van de Waddenzee.

De minister heeft dat verzoek gedeeltelijk ingewilligd. In verband met de persoonlijke levenssfeer (…..RZ) van de betrokkenen zijn persoonsnamen en contactgegevens onleesbaar gemaakt. In het besluit van 23 januari 2018 heeft de minister besloten tot aanvullende openbaarmaking van informatie.

Overzicht organisaties uit beheer Waddenzee uit Anderson en Elflix. Onder Sieben Poel zijn verantwoordelijkheid zijn daar nog meer clubs bij gekomen, waaronder een baantje voor Co Verdaas

De Raad van State is ook maar onderdeel van de Koninklijke Oligarchie der Nederlanden, met een D66-bedrijfslobbyist als Vice-Voorzitter. De Raad van State is (mede) een opvanghuis van de baantjescarroussel van het polderkartel. Zelfs Ad Melkert werkt er. Melkert is tevens VNO-NCW-lobbyist bij de Sociaal Economische Raad (SER), nadat hij eerder richting Verenigde Naties werd gekatapulteerd.

Zijn VN-baantje aldaar is nu door het gesjeesde Defensie-meiske Hennis ingenomen, het ondraaglijk lichte wicht dat de teloorgang van publiek bestuur belichaamt.

Waddenleaks

Maar als je geluk hebt, tref je raadsheren met nog wat rechtstatelijk eergevoel die zich niet geheel willen laten inkapselen door ‘De Belangen’. Mijn redevoering bij de Raad van State op 19 augustus ‘Opzegging vertrouwen in de Rechtstaat‘, kun je via deze link nog eens lezen. Die titel (en inhoud) van de redevoering weerspiegelt ook mijn verwachtingen voor de uitspraak morgen.

Nederland is – zo ziet iedereen die voorbij de façades graaft- een onthutsend corrupte bananenmonarchie, de Koninklijke Oligarchie.

 

3 Replies to “Waddenleaks: Wat geeft de Koninklijke Oligarchie prijs?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *