Leeuwarden Culturele Hoofdstad, anno 2019

De Culturele Hoofdstad anno 2019

Met groot ongenoegen bezochten we Leeuwarden, een door blowende criminegers verpest PvdA-stinkhol (op zondag) waar het culturele verval, wegkijk-mentaliteit, relativisme, modernisme en nihilisme van de generatie ’68 en de PvdA haar totale overwinning viert, in zowel mensen als architectuur.

Met het roemrijke Friese verleden vaak als museale folklore, façades waarachter de uitholling van globalisme en liberalisme versneld plaatsvindt. 

Geen ‘stadsplattegrond’ maar City Map. Kaik ons eunsss, wat sssain wai internasjonaaal

Het Weg-Met-Ons vermomd als ‘internationale ruimdenkendheid’ begint al, wanneer je vanaf het doolhof van de Haak Om Leeuwarden richting Goutum rijdt. Dan word je in het Amerikaans Welkom geheten (‘Welcome’), in plaats van Fries “Wolkom’. De Friese ‘elite’ als soapsterretje van Goede Tijden Slechte Tijden die dan ‘geheugenverlies’ heeft. ‘Ik weet niet wie ik ben.’ En daar kun je dan een aantal afleveringen- met reclame er tussen- op doorspelen.

Ze hebben ook geen ‘stadsplattegrond’ maar ‘City Map’.

De geprivatiseerde ruimte van de Openbare Bibliotheek

De voorheen prachtige Openbare Bibliotheek is nu- conform 2030 Agenda- geprivatiseerd voor Groninger contract-wetenschappers en academieprostituees in een University College Fryslan. Voor Systeemknechten en door De Staat betaalde beleidsprostituees, die hun gebrek aan wijsheid met Amerikaanse taal vermommen.

De Privatisering van de Publieke Ruimte. En dat noem je dan Fryslan University Campus, met de feitelijk onjuiste ‘Verfriezing’ van enkele decennia terug van de historische naam Frisia er tussen geplakt.

Wij zijn inwisselbare Niemand, Systeemknechten in massaproductie

Een Onderwijsfabriek die Systeemknechten produceert, met een interieur dat ook van een Australisch tankstation had kunnen zijn, van een vliegveld-wachtkamer in Madrid of een hotelketen in Berlijn. Inwisselbaar strak en modern, ontworteld. Laat me raden, ze doen vast ‘onderzoek naar hoe de klimaatverandering in het jaar 2200 de druivenoogst in Dokkum beinvloedt’, ‘Growth inhibition in grapes in Dokkum under climate change scenario’s.

Postmoderne pseudowetenschap.

Moderne dichteres met zichzelf bezig

En op het glas staat nog een (post)modern gedicht van de ‘Dichteres van Fryslan’ in het Engels. Daarin doet de dichteres slechts observaties om de aandacht op ZICHZELF te vestigen. Haar observaties doen er niet toe in algemene zin, maar moeten het belang van haarzelf benadrukken. ‘ZIJ ziet het’. Niet; ‘zij ziet ‘HET.’

Zoals alle moderne pseudo-kunst en moderne pseudo-wetenschap, ‘The Artist is Present’, van satanist Maria Abramovic, vriendje van de Clinton-maffia en de satanische VN- pedofiel John Podesta van de Ping-Pong-Pizza. Dat zij voor het Hemelse hekje mogen verschijnen voor hun wandaden…

De PvdA weer met haar obscene uitingen op subsidie; ze vergelijken Friezen met homo’s

Een PvdA-entiteit Tumba– gevestigd aan de Eewal- vervuilt de publieke ruimte met haar gesubsidieerde identiteitspolitiek. Ze vergelijken Friezen zelfs met homo’s. Zoeken ze ruzie of zo? In mijn jeugd was ‘vieze homo’ gewoon nog een scheldwoord, en toen deden mensen nog beduidend meer normaal, zijnde ‘menselijker’. Ik zie een correlatie.

Dat ze niet bijvoorbeeld direct reageren op die constatering ‘ja dat vund jaaaai normaal’... Die ‘houd je bek’-uitlating maar dan als ruimdenkendheid geformuleerd. Of; ‘ik denk zo ruim dat ik niet na wil denken’.

Het modernisme is 2 eeuwen na Immanuel Kant ook op Friese bodem gevestigd. Maar dan dus zonder dat de gelovigen daarin hier begrijpen dat ze dit onbewust aannamen…Omdat in Friesland na een eeuw Braindrain geen noemenswaardige intelligentsia meer aanwezig is, kaliber Obe Postma, dus bepaalt wat ‘van ver komt’ wat hier ‘lekker’ mag heten. De zelfde PvdA-meuk, maar dan opgesekst met Amerikaanse turbotaal.

Obscene uitingen van de PvdA: leer gewoon fatsoenlijk Nederlands spreken en zeik niet zo.

De PvdA is een kankergezwel voor de samenleving
Tumba bedoelt natuurlijk geen Friezen, maar die vijfde colonne van de PvdA. Die wietrokende criminegers van ze, Syrie-gaande kansenparels, het geimporteerde PvdA-stemvee, als ratten fokkende ‘haballagallbalalhlla‘ schreeuwende Rifmamma’s in tentdoek met de buggy vol kinderbijslag, die ook na X integratiecursussen nog steeds Tarzan-Nederlands spreken.

Als het meezit.

Dat je die beslist moet aannemen, anders wordt de PvdA boos. Terwijl hun obscene uitingen bij een geestelijk gezond ( = Klassiek) mens als vanzelf irritatie oproepen. Stel dat wij overal posters ophangen, en daar ook nog subsidie voor krijgen, zo’n ‘draagvlakcampagne’: ‘De PvdA is een ziekte voor de samenleving’. Kan dat niet op posters in de publieke ruimte hangen?

Wat mij betreft is dat even haatzaaiend als wat de PvdA ons met geheven vinger en subsidie opdringt. We nemen dit voorbeeld even, om te demonstreren hoezeer ‘Links’ – zijnde ‘De PvdA of erger…’- de publieke ruimte zich heeft toe-geeigend, de vanzelfsprekende brutaliteit. Terwijl: Autochtone Zelfhaat zaaien is ook haatzaaien.

Hoe obsceen en kwetsend zijn de boodschappen van de PvdA voor een Fryske Patriot die voor God en Vaderland leeft. Meer voor de eerste dan de tweede.

Wees als man blij dat je niet zo’n Jesse Klaver-dweil bent maar een vent.

En dan, wat is er mis mee om bij je Belcentrum (Callcentre) te kiezen voor mensen die fatsoenlijk Nederlands spreken, ABN. In plaats van dat lullige drek-accent met hupje omhoog van Diep-Friezen en hun wai sssain ssso ge’wOAnbleuv’n? ( = bekrompen, en dat gebrek als verdienste verkopen uit verholen minderwaardigheid)

Als je Nederlands praat, is dat schoon ABN. Praat je Fries, dan is dat Fries. En waar het Fries nog niet ‘geef‘ is, maar ver-Friest Nederlands, dan blijf je lezen en oefenen met de Friese Bijbel. De Hear is myn hoeder, ik bin neat brek! Of neem de Friese Fado van Nynke Laverman.

Doe je best maar, schop onder de reet en niet zeuren bij Vadertje Staat. Trots word je van zelfredzaamheid. Niet van subsidie-parasitisme, dat is voor losers. En waarom is er ‘durf’ nodig om te klagen bij zo’n PvdA-dweil van een ‘discriminatie’-bureau? Behalve dan uit schaamte dat je zo zielig bent, dat je zo’n bureau en de PvdA nodig hebt voor je zelf wat voorstelt…

Dat neemt dan zo’n kapitaal pand in beslag aan de Eewal met subsidie, Zeker PvdA!

Een PvdA-Grondwet, alles (met de grond) gelijk maken
Er is met hun PvdA-Artikel1 van die belachelijke Grondwet sinds 1983 (Non-Discriminatie, gij zult niet waarnemen wat gij ziet) meer durf nodig om een stukje als dit te schrijven. Hiervoor kun je aangeklaagd en aangevallen worden. Op Facebook word je dan direct er af gegooid. En iets vergelijkbaars wil Kajsa Ollongren ook met de vrije gedachte en vrije observatie op webzijdes doen. Hun ‘gelijkheid’ betekent vooral ‘wij hebben altijd gelijk, ook als we dat niet hebben’.

We hebben het hier echter vooral over de noodzaak tot rationaliteit en objectieve (zijnde ‘tijd- en plaatsbestendig’) standaarden om je observaties aan te toetsen.

Waarom zou een spraakgebrek een onmisbaar onderdeel van een gezonde menselijke identiteit moeten zijn. Of seksueel deviant gedrag? Je wilt onder de voetbal-douche toch veilig kunnen bukken om je shampoo-fles op te rapen. Bedenk eens wat Clint Eastwood overkwam in die gevangenisfilm, was het ‘Escape from Alcatraz’?..

Kortom, welke tijdloze Waarden doen er nu werkelijk toe? De Klassieke Deugden toch?

Erkend bedrijf voor Leernichten

Het Nihilisme
Bij de generatie ’68 en hun liberalisme/socialisme hoort ook dat pseudo-stoere gedoe over seks en drugs. Alsof zelfdrogerende grensoverschrijding van ‘moed’ zou getuigen, in plaats van levensverspilling. Nu maakte ik deze foto (hieronder) van een affiche, dat dierlijk nihilisme als ‘stoer’ verkoopt als ‘Fellatio, Religious People find it hard to swallow’. Hohohohoho, hu mor….

Op de achtergrond zie je een junkie in rolstoel de terp van Leeuwarden opklauteren. Dus je ziet het eindresultaat van die mentaliteit die ‘nihilisme’ heet.

Ooit werkte ik op de Gastenburg op de Wallen in Amsterdam in de Verslavingszorg. Dus dan snap je hoe zo iemand z’n benen kwijtraakt. Zitten ze in hun drugsroes, dan blijven ze nachtenlang, soms weken achter elkaar door lopen op blaren, die open wonden worden. Hele nachten door inkomsten sjacheren en dan weer basen.

Zo ontstaan steeds groter open wonden die je als personeel hielp verbinden. Wonden die zonder behandeling dood vlees worden tot hele voeten geamputeerd moeten.

Uitingen van nihilisme met het resultaat er achter…

Degelijk versus inwisselbaar
Om het verschil tussen ‘Klassiek’ en ‘Modern’ te illustreren qua mentaliteit, en hoe mentaliteit in architectuur ligt verankerd, zie hieronder, deze messing deur:

De degelijke messingdeuren van de oude Friesland Bank. Hier was je geld vertrouwd.

De Friesland Bank werd in 1912- of rond die tijd- gebouwd in Leeuwarden om lang mee te gaan, te blijven, en die pre-(post)moderne mentaliteit van plaatsvaste betrouwbaarheid stralen deze degelijke messing deuren ook uit. Dat zag je ook bij Hitler op de Koffie, zijn Kehlsteinhaus.

Al net zo degelijk, Germaans vakwerk 🙂 Friezen en Duitsers zijn Germanen

Vergelijk dat met de glazen tijdelijkheid der moderniteit, van de Rabo (betekent ‘rover)bank, die deze Friesland Bank opslokte in 2012. Met reclame voor een  ‘Nieuwe App’. We hadden al een Friese App: Epke.

Een glazen, staal en kitplaten-gebouw dat zomaar opgeheven kan, wanneer de Sie Ie Oo besluit dat hij dan meer bonus krijgen kan, na het personeel als ‘overcompleet’ op de maatschappij te lozen. Kortom: (Bijna) Alles aan de moderniteit is lelijk, inwisselbaar, eenvorming en nep, een leugen, de gebouwen en de mensen.

De glazen inwisselbaarheid van de vervanger, de moderne Rabobank

Een kenmerk van ‘moderne’ mensen is dat ze alleen nog kunnen subjectiveren (net als vrouwen), meestal zonder te weten wat dat is. Noo ssseg, wot BEN jaaaai neugatief. Een uitspraak is meteen identiteit in pathologische zin.

Omdat ze dom zijn gemaakt dankzij massamedia en modern onderwijs. Dus, val je een ‘standpunt’ aan omdat het slecht is doordacht, dan reageren ze ook meteen persoonlijk: ‘jai mag nie oordeuluh‘, omdat ze zichzelf identificeren met een inwisselbaar standpunt dat ze ook maar ergens in een massamedium of van TV oppikten. Een reactie die begint met ‘ik vind’, een ‘IK-boodschap…

Zo zal de reactie op dit schrijven dan ook direct van persoonlijke aard zijn in psycho-somatische zin.  Zoals een Friese PvdA’er zou reageren die ik hier niet mag discrimineren: ‘Wot bun jaai gefrustreeurrr...’

Brrrr

Die Freudianisering (de term ‘gefrustreerd’ in seksuele connotatie komt van Freud’s pupil Wilhelm Reich) die mensen van massamedia oppikten als ‘eigen’ reactie, die reflecteert een wereldbeeld: het Modernisme. Een kenmerk van moderne mensen is dat ze karakterloos zijn, geen eigen opvattingen hebben.

Zoals alle moderne gebouwen ook identiteitsloos zijn, van glazen doorzicht, hoekig, gebouwd met ‘efficiency’ en ‘behoeftenmaximalisatie’ als waarden.. Ontmenselijkt.

Misschien dat ze daarom ook direct agressief reageren, wanneer je ze op die nietszeggende meningen betrapt, die opinie-kledingstukken in de aanbieding bij de krant gekregen.  Nuchter gezien kun je een modernist enkel in z’n eigenwaan laten, anders heb je meteen ruzie. Zeg je ‘er zit een gat/vlek in je opiniekleding’, dan reageren ze ‘doe eens positief’.

Overal vervuild, gevandaliseerd en die geldfallus van Abe Bonnema domineert

Waar mijn ‘schrijven met de hamer’ juist moet werken om door dat subjectivisme van de navelstreek te slaan, om zo tot algemene geldigheid te komen. Mijn ergernis is geen navelstreek-dingetje, met pillen, seks, alcohol tot zwijgen te brengen, maar komt voort uit observaties in algemene zin, getoetst aan een standaard van Zijn.

Een standaard die ook los van mij, wormenvoer, bestaat, ook als JIJ dat daar niet mee eens wilt zijn. Die al duizenden jaren bestond.

Qua taalgebruik zijn er verder nogal wat mainstream-Romans geschreven, die aanmerkelijk verder gaan. Lees ook ‘Celine’ zijn ‘Reis door het Einde van de Nacht’! Maar helaas, ik praat grotendeels tegen proleten, mensen die meer dan 140 tekens als een boek beschouwen: hoe groter de televisie, hoe kleiner de geest.

Het oude pand van de Friesland Bank, opgeslokt door de Rabobank, dat modernistische gedrocht er achter.

En vrouwen. Die hebben geen zelfstandig geestesleven, maar zijn een representatie van hun sociale omgeving. Is de omgeving rebels, dan zijn ze het ook. Is de omgeving conservatief, idem. En als ik dit opschrijf subjectiveren ze direct, worden ze persoonlijk. Jaja, daar komt Freud al aankakken, de filosoof van vrouwenbladen, Sigmund Fraud.

Nee, met meer seks, alcohol en pillen veranderen mijn observaties niet. Modernistische vrouwen zijn ook lelijk, inwisselbare hoeren en irritant.

Moderne architectuur, pislelijk, inwisselbar en onmenselijk…Met het enige klassieke pand nu geprivatiseerd voor een Onderwijsfabriek met Amerikaanse naam

Modern Life is Rubbish
Kortom, hoe meer je massamedia ontwend raakt, die kansels van de Modernistische Kerk die geestesziekte normaliseerden, hoe meer je enkel nog in de gezonde natuur komt, en met geestelijk gezonde (Klassieke) mensen omgaat, hoe langer je in een dorp met grotendeels normale blanke mensen woont, hoe meer je dus opvalt hoe snel het sociaal-culturele verval in steden gaat. Een intuïtief iets, je morele antenne slaat rood uit.

Dat is ook iets dat Modernisten niet snappen, omdat die alleen ‘gevoel’ (kleine hersenen) en ‘intellect’ (grote hersenen, spitsvondigheden) erkennen maar geen ‘hart’, intuïtie.

Gebouwd op terugverdientijd, modernistische en onmenselijke rotzooi

Tegen de ziekte genaamd ‘(Post)Modernisme’ helpt geen 80 miljoen euro Culturele Hoofdstad Subsidie. Daarmee boetseer je de façades, je smijt wat met Amerikaanse taalvervuiling, terwijl de Duivelse Details voor iedereen die nog discrimineren kan, waarnemen wat hij ziet, zichtbaar blijven voortwoekeren. Je ziet de Leugen waarin je gedwongen werd te leven, en schudt het stof van je voeten om daar hard weg te rennen.

Uitingen van Nep, alles aan moderniteit is Fake, inwisselbaar, verplaatsbaar, nietszeggend. En uit die mentaliteit van relativistisch nihilisme komt ook de opvatting voort dat er niets werkelijk Fries bestaat. Alles enkel smaakjes. En dat je al die allochtonen hier maar naartoe moet slepen voor nog meer smaakjes en onbenullige dingetjes.

Jouw klimaatschuld is hun winst….’Duurzaamheid’ is gewoon oplichting, alles is nep

Vanuit die moderne mentaliteit komt ook de slapheid voort, zodat openbaar drugsgebruik en criminaliteit maar blijven voort etteren. Vind nog eens iemand met rechte rug, die standhoudt.

Terwijl, al die allochtone criminelen, het is uiteindelijk niet meer dan een logistiek probleem. Ik bedoel: Hoeveel Blingbling- Eritreers passen er in een zeecontainer? En als er dan wat zeecontainers over boord glijden, nou, jammer dan… Wat mij betreft zetten we dan ook de gehele PvdA op transport. Uiteindelijk zijn het HUN allochtonen, zij hebben ze gewild. Wij niet.

Een andere oplossing is dat je iedereen die PvdA stemde, herhuisvest in 1 flat met al die kansenparels in 1 getto, dus gewoon lekker van bovenaf gedwongen, op socialistische wijze.

Hoe snel zijn ze dan genezen?

Jacobse en Van Es! 🙂

De Pavlov-PvdA-reactie is dan ‘extreeeeeem rechts‘. Omdat ze die term zelf uitvonden voor die nationale variant op hun socialisme. Alles dat rechts van ‘Links’ (het ‘goede’) zit moet wel slechter zijn. Dat was namelijk hun truc, die politisering van het leven, verdeel en heers. Zodat de spirituele dimensie, de tijdloze Normen in de openbaarheid taboe werden, en uiteindelijk enkel de hardste schreeuwer met de meeste marketing ‘waarheid’ wordt.

Terwijl die dimensie er wel is, voor iedereen die er oog voor heeft.  Zonder die dimensie zijn mensen ook weerloos, omdat je geen meetlat los van jezelf hebt waaraan je fenomenen kunt spiegelen. We zijn hier dus niet ‘rechts’ maar reactionair, staan tegenover Links-Rechts.

Dus ‘Niet van deze tijd, en daar trots op’.

De tegenstelling ‘links-rechts’ is een ‘linkse’ vinding van de PvdA. Die Partij van de Antichrist ontstond niet voor niets uit een beweging die ‘De Doorbraak’ heette: het doorbreken van de levensbeschouwelijke zuilen Confessioneel, Liberaal, Socialistisch. Zodat er maar 1 zuil overblijft, namelijk de Rode, waar de rest slechts terugtrekkende bewegingen maakt en vooral met geld bezig is.

Geloof je het zelf?

Want de PvdA-of-erger nam het onderwijs, media en academia over, terwijl brave ‘rechtse’ middenmensen, die ‘hardwerkende Nederlanders’ wat aanwerkten, om in het Parlement er achter te komen dat alles al via academia, lobby en media is beklonken.

Niets zo zielig als ‘die hardwerkende mensen’. Voor wie werk je dan? Voor je tweede keuken en grotere tv? De Moral Higher Ground is alvast bezet door de tegenpartij.

Mensen die zich ‘rechts’ noemen zijn dus op zijn best het links van gisteren, met hun zelfde wereldbeeld van de natte krant, even vlak massamens. Als die over ‘Onze Westerse Waarden’ beginnen, dan kun je bijna alleen maar huilen, tenen krullen. Ze stamelen iets over ‘zwarte piet‘ en over ‘de vrraaaihaaait‘. Zucht.

Wat wil je met die vrijheid bereiken, dat is je waarde. Niet de vrijheid an sich.

Mooi heh, zo’n oude repenautomaat

Ze bedoelen vaak met die ‘vrijheid’: ‘Leave Me Alone With My Mobile Phone‘, en ‘ik wil centjes en wippen’. Vrijheid in de totalitaire BV Nederland is ‘bestedingsvrijheid’. Zonder geld kun je niks en ben je niemand in een Economie. Een Domregse begint ook altijd over De Eeukonnomie. Net als Karl Marx, die mensen ook via economie definieerde. Kortom, modern ‘rechts’ is het links van eergisteren.

Je kunt er dus niks mee, met het immer verliezende en dagelijks terugtrekkende Domregs, dat zichzelf vooral definieert als ‘Boos op Links’. Een ‘Niet-Links’ iemand is ook links gedefinieerd.

Dat identiteitsloze zie je ook aan het eenvoudige verraad van ‘rechtse’ politici. VVD’ers, die hebben geen overtuigingen of standpunten. Je hoeft slechts met een zak geld te rinkelen en plots zitten VVD’ers in je kamp. Net als PvdA’ers, het zijn nihilisten, modernisten, Waarden-lozen, inwisselbare eigengeilers, slapjanussen en lafbekken, mensen die voor Niets leven.

‘Internationaal’, hij bedoelt ‘islamitisch’, de bomgordelburger, Fatwah-fallafel

Dus nee, in Leeuwarden willen we in levende lijve niet meer terugkomen. Zo verontrustend, omdat je ziet dat het vanaf nu enkel erger kan worden in Nederland. Vanwege de lafheid, slapheid en weerloosheid van moderne Westerlingen, gemuilkorfd door de PvdA-of-erger en hun systeemknechten bij academia en de media, die kerkkansels van moderniteit die geestesziekte en zwakheid normaliseerden.

Daarom, wat is het dus belangrijk dat er zoveel mogelijk Friese Natuur overblijft: dat je zo aan de moderniteit kunt ontsnappen en geestelijke gezondheid kan bewaren, kan definieren wat ‘geestelijk gezond’ is buiten de enge voorschriften van de Freudiaanse kwakwetenschappen en hun Big Pharma.

De havik jaagde mee langs het meer… He heh, weer uit die stinkende rot-stad weg, dat PvdA-stinkhol

Dat je in het bos loopt, het gekras van kraaien die het onheil aankondigen, de Angst der Corviden die dan in de vorm van een vrouwelijke havik over scheert, de geur van herfst en rotting onder de kalende eiken. Als pijl uit de boog van de natuur, die sensatie van het Zijn, Habicht, naar het Germaanse Haber, Grijpen, hebben…

Een moment dat je vasthoudt. In de hoop dat je door het te delen anderen aansteekt ook op te letten, een kraai krast nooit zomaar… Hoe gemakkelijk loop je namelijk het echte leven voorbij, zie je signalen niet en tekens, door er domweg geen acht op te slaan. Of door angstvallig weg te kijken, als houding ter overleving die je jezelf eigen maakte..

2 Replies to “Leeuwarden Culturele Hoofdstad, anno 2019”

  1. Een paar jaar geleden maakten we een alfabetfietstocht door Friesland-west: de kleinste dorpjes met een kerk of klokkentoren waren daarbij het doelwit. De Q was Quatrebras, helaas zonder kerk, maar met kroeg, dus dat voldeed. De X was voor Exloo, want je moet toch wat.

    Maar om een beetje on topic te blijven: onderweg zagen we vaak oude spullen op de stoep te koop staan. Topper was de vrieskast die werd aangeprezen met het bordje ‘DiepFries’. Heerlijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *