Vrijmetselarij en de ‘nieuwe openheid’ = brutaliteit

Fryske Illuminaasje in Leeuwarden

Je vindt het driehoekje met oog op het 1-Dollar biljet, je komt dit symbool voor ‘geheime kennis’ van de Vrijmetselaars overal tegen wanneer je beter oplet. Ook in Friesland staat een lodge van de Vrijmetselarij, een soort uit de hand gelopen netwerkborrel voor spiritueel geïnteresseerde samenzweerders die Lucifer aanbidden, ‘De Friesche Trouw’. Onder het mom van wereldverbroedering en wollige menslievendheid, beïnvloeden ze de wijze van bestuur en manier van denken in een cultuur.

Net als op het 1 Dollar Biljet

Het Friese Complot
Hoe zou zo’n offer-rite in het Fries klinken? ‘No, juh, Lussssif’r mei de skerpe Sss, wat seist ‘r fan juh, die wereldheersssskappei, kist Us hjir yn Fryslaan ik ’n bytsje op wei helpe, dat wy alle macht krije en die Heege Heer’n yn Den Haag ‘it hin en wer krije kinne‘….

Dat Lucifer ook in een deuk ligt bij de Friese riten, en zelfs God hier Partij voor de Duivel (PvdD) kiest, over de grond van de hemel rollend van het lachen. En toch zit er natuurlijk een serieuze kant aan dit verhaaltje.

Omdat het de invloedrijke en intellectueel ontwikkelde mensen zijn die lid zijn van een ‘loge’. Een beetje volgens de mentaliteit ‘liever helderziend dan een grote televisie’. Zo beroept de Friese loge zich er op dat een vriend van Stadhouder Willem IV lid hun pand kocht, Willem van Haren, Grietman van De Bildt en dichter, naast vele andere prominenten.

Ze hielden een expositie, waaruit blijkt dat Vrijmetselaars vele culturele stromingen en denkrichtingen hielpen vormen, van atheisme en Verlichting tot Romantiek.

Ook het Fries Museum heeft zo’n oogje. Het is wel mogelijk dat de sponsor, de architect Bonnema Vrijmetselaar was,..

Vanaf 1945 praktiseren ze wat zij ‘De Nieuwe Openheid’ noemen, alsof de deuren open staan (zoals ze nu met open dagen aankondigen). Die openheid kan overigens ook betekenen, dat ze hun culturele beinvloeding zo brutaal en openlijk deden, dat niemand er nog acht op slaat. Omdat iedereen hun uitvindingen nu als ‘normaal’ beschouwt, zo van ‘zo doen en denken wij’.

Of de Vrijmetselaars beginnen last te krijgen van hun eigen werk van ont-kerstening, dat ze weer zieltjes pogen te winnen voor hun netwerkborrels.

Het kan ook zo werken, dat de sociale versplintering/verdeel-en-heers-mentaliteit die Vrijmetselaar-ordes via culturele beïnvloeding bij ‘de massa’ veroorzaakten in hun strijd tegen het christendom, betekent dat ook niemand meer van hun clubjes lid wil worden. Zodat de boel vergrijst.

De Grijsmetselarij. Moet je met een stel bejaarden en hangvellen een orgie houden, ‘ssssatan‘ flieberend terwijl het kunstgebitje van de Grootmeester uit z’n ingevallen mond valt. Nou, gezellig…

De Friese Loge

Moderne betovering
Dat driehoekje met oog staat voor de elite met de hogere kennis, de Gnosis, die los zweven boven de basis van de pyramide. Die basis, dat zijn de niet-leden van onze club, die alleen voor ‘ingewijden’ en genodigden is.. .Het serviele plebs, dat te dom is en dom gehouden wordt, bijvoorbeeld met brood en spelen, massamedia als de Leeuwarder Courant en het NOS Journaal.

De massa voer je met rotzooi en (klimaat)onzin, net als bij ‘De Vijand’ in oorlogstijd. Bij een oorlog is bedrog het beste wapen tegen je vijand, zo leert Sun Tzu al. Dus met massamedia als het NOS Journaal kun je mensen dom houden, ze valse religies leren als het klimaatgeloof via eindeloze herhaling van de zelfde leugen tot mensen die herhaling als ‘main aiguh waarhait‘ beschouwen.

Met name academici zijn vatbaar voor sociale beinvloeding en geleerd aangeklede drollen als ‘klimaatwetenschap’. Wanneer je hun ego van ‘betrokken wereldburger’ maar streelt, en je strooit wat subsidie.

Die techniek heet ‘social engineering‘. Ben je goed  als marketeer en kun je krachtige logo’s verzinnen als dat van de Fake-Grassroots-club ‘Extinction Rebellion‘ (een zandlopertje waar de tijd op is) dan kun je goud verdienen. Professionele marketeers en PR-mensen zijn de moderne Harry Potters die met hun PR-toverstafje de massa’s in beweging krijgen. Of je nu een oorlog in Irak verkoopt of ‘de strijd tegen klimaatverandering’.

Illuminati-tempel Berchtesgaden, inclusief De Morgenster

Non-Dualiteit, Voorbij Goed en Kwaad
De wijze waarop gnostici kennis van ‘Het Hogere’ zoeken verschilt per orde, zo kun je bijvoorbeeld bij Michel Onfray lezen in ‘Hedonistisch Christendom’. Je hebt ordes die ‘Verlichting’ zoeken in morele en seksuele transgressie. Dus orgies, drank- en drugsgebruik, seksueel misbruik van kinderen. Het idee is dan, dat je juist door tot in het extreme bedrijven van zonden tot hoger (zelf)inzicht zou komen.

Het werk van Georges de Battaille is daarvan een uiting, van wie de uitdrukking ‘Le Petit Mort’ (De Kleine Dood) komt voor het orgasme. Maar je hebt natuurlijk ook ordes die geen kindertjes offeren en orgies houden om tot hoger inzicht te komen. Dus juist ordes, die deze wat duisterder varianten weer bestrijden. Zo veel mensen, zoveel wensen, dat zal bij de gnostiek niet anders zijn.

Wel delen ze het idee dat ‘Goed’ en ‘Kwaad’ niet bestaan, wat ze ‘non-dualiteit’ noemen, en wat Nietzsche ‘Jenseits von Gut und Bose’ noemde. Voorbij Goed en Kwaad. Die morele opvatting komt ook veel tot uiting in Vrijmetselaar-religie als de Theosofie. Theo (= God) & Sofie (Wijsheid) betekent letterlijk ‘Kennis van God’, goddelijke wijsheid.

Net als de Vrucht van de Boom der Kennis, waarmee Lucifer in de vorm van een slang Eva verleidde in het Paradijs (In Bijbelboek Genesis). Neem je daar een hap uit, dan krijg je het appeltje van de Apple-computer. Je wilt ‘Als God’ zijn, maar verliest zo het Paradijs, waarnaar mensen onderhuids blijven verlangen. Je zult maar Theo heten, dan word je dagelijks als God aangesproken. 🙂

1 dollar

De Toren van Babel (her)bouwen = 2030 Agenda
Het doel van zulke Vrijmetselaars en verwante ‘Gnostici’ is wel het zelfde, inwijding in ‘Het Hogere’ om zo macht te verkrijgen. Inclusief dat aloude verlangen sinds de Toren van Babel, dat men 1 taal zou spreken en elkaar zou begrijpen. Dat idee van wereldverbroedering via 1 wereldbestuur, zien we nu terug in de moderne variant op Babylon: 2030 Agenda, 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen.

Social Engineering vanuit een VN-kantoor in New York ter wereldverbroedering. Zie ook het Earth Charter dat Koningin Beatrix met oa Ruud Lubbers in het Vredespaleis lanceerde in 2000, een vervangende wereldreligie waarin Aarde als persoon wordt aangesproken.

Dat Earth Charter en 2030 Agenda, de moderne Toren van Babel met 17 bouwsteentjes in vrolijke kleurtjes voor ‘Het Plebs’,. Dat is qua ideologie een typisch Vrijmetselaars-product. Die verstikkende wolligheid, en daaronder schuilen aloude koloniale intenties. Immers, het multiculti-geloof is ook kolonialisme, een wens tot wereldmacht maar dan wolliger uitgelegd.

Hier zie je al hoe belangrijk het is om de Bijbel te kennen. Wie de Bijbelverhalen niet kent, die kent ook niet de symboliek en verhalen die ook de Vrijmetselaars gebruiken. Je hebt zelfs mensen die zich er trots op beroepen dat ze de Bijbel niet kennen, alsof je dan ‘slim’ en ‘nuchter’ zou zijn.

Terwijl je dan natuurlijk gewoon ijdel en oliedom bent. Opgevoed door de natte krant – meestal van de PvdA of erger- en je televisie als kansel voor je ‘eigen mening’. Die ‘eigen mening’ is je ook maar aangepraat. Die mening pikte je op, omdat dit je sociaal opportuun leek, zo van ‘als ik dit zeg, dan kan ik sociale punten scoren’. Dit huis consumeert geen massamedia meer. We zijn hier niet zo bijgelovig, dat we zelfs in de onzin van ‘de journalistiek’ geloven.

Shell wappert de homo-vlag

Kennis is Macht
Vanwege hun 2030 Agenda, zie je nu overal van Texel tot Tenerife, Wageningen Universiteit en het Shell-tankstation die regenboogvlag wapperen, het heidense geloof van Wereldverbroedering zonder Christus er in. Het bewijs dat dit ‘toeval’ zou zijn- zijnde zomaar vanzelf zonder enige gedachte of coördinatie er in- is uiterst mager, en bovendien a-historisch.

Dat is namelijk 2030 Agenda, de Post 2015 Development Agenda van het High Level Panel of Eminent Persons met ondermeer kindermisbruiker John Podesta van de Clinton-maffia, de kringen van Epstein cs.

Regenboogvlag Oudeschild Texel, opgehangen door De Staat

Of je nu de thematiek van Harry Potter kent en ‘De Steen der Wijzen’, of de alchemisten, het is zo oud als de wereld dat mensen kennis nastreven om zo boven zichzelf en anderen uit te stijgen. Niet voor niets geldt het adagio ‘Kennis is Macht’. Vrijmetselaars draven daar dan mogelijk iets in door.

Dus wie macht wil zoekt die kennis, waar niet iedereen toegang toe heeft. En ‘kennis’ is net als ‘denken’ een vorm van ‘zien’, dus net als dat oogje. Wie niet weet wat hij ziet, die ziet niks. ‘Feiten’ zijn betekenisloze prikkels, zonder theorie van de wereld, een doordachte duiding. Nog steeds weet 95% van de brave massamedia-consumenten niet wat 2030 Agenda is. Maar als je het eenmaal weet, dan zie je het overal terugkomen sinds ze dat in 2015 begonnen op te dringen.

Zie maar op de bijgesloten afbeeldingen.

(Omgekeerde) Regenboogvlag Lakenhal Ieper (BE)

Tot ‘Beste Reizigers’ bij de NS aan toe. ( = doel 5 en doel 10 va 2030 Agenda) Het Genderneutraal aanspreken van mensen ter wereldverbroedering, alle verschillen wegnemen zodat er geen onenigheid meer kan zijn. Alle rassen, geloven en volken mixen in 1 grote blender zodat ze geen oorlog en ruzie meer maken.

Dat is een typisch Vrijmetselarij-idee.

2030 Agenda: de Tore van Babel van deze tijd

Doorslaggevende culturele invloed
Als het gaat om culturele beïnvloeding hebben Vrijmetselaars dus al eeuwen een stevige vinger in de pap. Anders kun je de Verenigde Staten ook niet stichten, en de grondwet daarvan opstellen, je zegeltje op een Dollar-biljet drukken. Of het is andersom, pas wanneer mensen invloed krijgen worden ze Vrijmetselaar, want het is een club voor genodigden.

Hoe het ook zij, van diverse Vrijmetselaars werkt de invloed in cultuur tot vandaag door. Dus in zaken die vroeger abnormaal waren, maar nu algemeen aanvaard. Je helpt dus de geest van mensen beïnvloeden, zodat ze je idee accepteren. Of dat ze zelfs bezeten van je idee raken, en de handen, voeten en laarzen van je worden. Zolang ze maar onbewust zijn, dus in het onderste deel van de pyramide blijven.

Aleister Crowley, de grote inspirator van de popcultuur van seksuele transgressie en drugsgebruik was een vrijmetselaar (Golden Dawn). De Beatles beeldden hem af op hun Sgt Peppers Lonely Heartsclub Band-album, Jimmy Page (gitarist Led Zeppelin) ging in zijn huis wonen, een ‘haunted house’.

Ook de Red Hot Chili Peppers verwijzen naar Crowley zijn ‘Sex Magik’. Dat je dus via het orgasme tot Verlichting komt, zelfkennis en het Hogere door onder de Gordel af te dalen. Een oud gnostisch idee, maar dan met de heerlijke baslijntjes van Flea verpakt. Mijn voorbeeld vroeger als bassist.

‘Sex Magik’ = seks-rituelen van Crowley

De Nieuwe Openheid
Over ‘nieuwe openheid’ gesproken, de popcultuur koketteert openlijk met satan,  seksuele transgressie en drugsgebruik. Zelfs kleine kindertjes leren al dansen en kleden als een hoer, terwijl ze zingen ‘I want to have sex on the beach, come on move your body’. Heel onschuldig allemaal. 🙂

Iron Maiden heeft een liedje ‘Moon Child’ dat naar een boektitel van Aleister Crowley verwijst. Moon Child is satan. Iron Maiden noemt de eigen Boeing 747 gekscherend ‘Flight 666’, het vliegtuig waarmee ze hun internationale tours houden.  Dat gekscherende kun je op twee manieren uitleggen:

 • 1. hahah, wij willen alleen maar een beetje stoer doen, net als kleine kinderen
 • 2. haha, wij doen alsof Het Kwaad niet bestaat, dus dat alles relativistsch is

Kan de duivel het stuur overnemen?

De eerste variant is alleen maar dom. De tweede is vrij duister, een breuk met de christelijke denktraditie. Want Het Kwaad bestaat in die traditie en is bepaald geen speelgoed.

Tegelijk zie je dus overal uitingen, die ‘het Kwaad’ wegrelativeren. Voorbeeldje: Zoals mensen dat nu zelfs (geheel onbewust) doen met hun kinderen, door Halloween te vieren: de aanbidding van de Dood, dat je een dodenmasker op je kindje schildert. Dat doe je enkel als je onwetend bent over de symboliek er achter, dus dat je bij die onderbasis van de pyramide hoort.

Halloween heeft de zelfde ideologie als ‘duurzaamheid’, wat ook een doodscultus is die louter destructie brengt. Afbraak van het landschap, de natuur, de welvaart, alles moet kapot.

De tweede variant is dus de filosofie van de popcultuur van nu: Goed en Kwaad bestaan niet, alles is een kwestie van je perspectief. Dat is dus een ideologie die niet ‘zomaar vanzelf’ ontstaat. Want het christendom leert precies het tegengestelde. Het is dus een ideologie die van vrijmetselarij afkomstig is.

Dat morele relativisme is ook de filosofie die ‘historici’ als het flieberende metromannetje Rutger Bregman verdedigen, zijn havermoutpapfilosofie-boeken die meteen op alle boekentafels liggen en bij alle TV-programma’s verkocht worden. Plots is Bregman overal met z’n Homo puppy, het a-historische idee dat ‘de mens’ in principe’ een ‘goed’ wezen is. Via sociale autoriteit en sociale bevestiging krijgt iets sociale status: en dat is de beste verkooptechniek om mensen iets aan te praten. “Iedereen doet het’.

Wie roept ‘dat je hem plots overal op een schild gehesen ziet, dat is toeval’; wat voor bewijs heb je voor die overhaaste conclusie? En wat bedoel je met ‘toeval’, geef een definitie?

DE plaat die de Romantiek definieert, de Bergwandelaar van Caspar David Friedrich (1818)

De muziek van Iron Maiden is ook steengoed, hun album Seventh Son of a Seventh Son draait nog steeds rondjes in de audiospeler van de auto. Culturele beïnvloeding werkt ook alleen via zaken die je als ‘goed’ ervaart.

Een andere vrijmetselaar is Caspar David Friedrich, de 19de eeuwse Duitse schilder die de Romantische schilderkunst als het ware definieerde, de composities die je ook bij National Geographic-natuurfoto’s tegenkomt. De bergwandelaar die boven de mist van onwetendheid uitstijgt om Het Goddelijke te aanschouwen. Typisch gnostiek idee.

Johan Wolfgang Goethe was lid van de Illuminati (Vrijmetselaars die Verlichtings-radicalen waren), en die kennis is relevant als je zijn Faust-bewerking leest. De Faust is het als toneelstuk geschreven verhaal, over een geleerde die zijn ziel aan de duivel (Mephistoles) verkoopt voor alle kennis van de wereld.

Die hoofdpersoon had bijna Goethe zelf kunnen zijn. Al jatte hij het verhaal van Christopher Marlowe, de tijdgenoot van Shakespeare.

Dikke regen/hagel en sneeuwolken boven Berchtesgaden Nationaal Park, de eigen poging tot Caspar David Friedrich

Het Vrijheidsbeeld = Lucifer
De stichters van de Verenigde Staten waren Vrijmetselaars, zowel George Washington als James Madison. Over het algemeen kijken mensen, ook christenen positief terug op hun erfenis, zoals hun Declaration of Independence. En natuurlijk de Amerikaanse Grondwet die burgerlijke vrijheden zo goed verankert met een beroep op God als hoogste autoriteit. Ik schreef al, je hebt verschillende ordes, zowel duistere als goedbedoelende.

Al geldt dus uiteindelijk: de weg naar de Hel is met goede bedoelingen geplaveid. En Links werkt altijd Averechts. Aan de andere kant; je moet toch wat, en je moet als mensheid ook wat proberen.

Maar het kan dus zijn, dat die ordes met verschillende kleuren twee kanten van 1 medaille zijn. Namelijk van mensen die Christus niet als opgestane incarnatie van God willen erkennen, die De Dood overwon. Zoals het klassieke christendom leert. Dus is het niet gek, om in de Vrijmetselarij de religie van de tegenpartij te zien.

Op het hier afgebeelde 1-dollarbiljet vind je dus het Vrijmetselaars- symbool, het driehoekje met oogje er in. Dat stamt dus van de Gnostiek, ‘gnosis’, wat staat voor (geheime) kennis, die je niet deelt met de massa. Members Only. Een beetje als het studentencorps, inclusief ontgroening maar dan met de aanbidding van Lucifer er bij. Het lijkt op Jaarclubs van studenten, die spelen elkaar later ook allemaal baantjes toe. Netwerken heet zoiets.

Dus wie weet is zo’n Vrijmetselaars-ritueel dan een wat uit de hand gelopen netwerkborrel…

Lucifer de Morgenster

Het Paard van Troje
De Gnostiek heeft veel verwantschap met oosterse mysterieleer, die al 2500 jaar teruggaat, de Theosofie komt uit die hoek voort, het streven naar ‘wereldverbroedering’, wereldeenheid zoals bij de Verenigde Naties (1945, einde Tweede Wereld Oorlog) en haar voorloper de League of Nations (1918), die met het eind van de Eerste Wereld Oorlog (1914-1918) ontstond.

De ‘illuminati’ bestaan echter pas sinds eind 18de eeuw, dat waren Verlichtings-radicalen die de ideeën van De Verlichting ( = illuminati, verlichten) wilde verspreiden.

Dus de munteenheid van de Supermacht die de standaard zet voor de wereld, en waarop de Euro is afgestemd, die draagt het symbool van de Vrijmetselaars. Het driehoekje met het oog er. En het licht der rede er omheen, dat ook wel als Morgenster wordt geduid en natuurlijk Lucifer, het licht der rede (Lucis = Licht). Die morgenster vind je ook op de punt van de driehoek van een Illuminati-tempel.

Hun Vrijheidsbeeld is ook Lucifer, afkomstig van de Theosofie. Wie dat niet weet, die ziet het niet. Dus zoals we al stelden: ‘De Nieuwe Openheid’ is vooral ‘de nieuwe brutaliteit’. Iets zo openlijk neer zetten, dat mensen er geen acht op slaan. En een ‘Vrijheidsbeeld’, dat klinkt net als het Gezondheidsbeeld of het Gratiseten-beeld. Daar kun je nooit op tegen zijn.

Vergelijk het met het Paard van Troje bij de oude Grieken. Dat Trojan Horse, haalden de verdedigers van Troje uit nieuwsgierigheid zelf binnen. En dat luidde de eigen ondergang in, want er kwamen ’s nachts Griekse soldaatjes uit die Troje verwoestten. Kortom: het idee achter de Gnostiek is al zo oud als de Westerse beschaving.

Lucifer, de Lichtbrenger, net als het Vrijheidsbeeld

Dus wie weet zijn die ‘sterren’ uit de vlag van de Verenigde Staten ook die ‘morgenster’, net als de sterren uit de vlag van de Europese Unie. Wie het weet, inclusief degelijke bronnen: meldt het ons… Freddy Heineken was Vrijmetselaar, en die heeft ook zo’n ster op dat vrij vieze bier van ‘m. Heeft dat ook verband?

Roman Crowley 1917, ook songtitel van Iron Maiden

We zijn slechts nieuwsgierig, het is leuk om dingen te ontdekken die je eerder niet wist of zo gezien had. Dat is ook wat Interessante Tijden haar definitie van ‘het nieuws’ is. Wat je eerder niet wist of zo had gezien…. Terwijl: ‘actualiteiten’ zijn slechts overhaaste en slecht doordachte historie.

Illuminati-tempel Berchtesgaden

Nederlandse vrijmetselaars
In Berchtesgaden, waar Hitler zijn commandocentrum bouwde, de woonplaats van zijn mentor Dietrich Eckart, kwam je ook zo’n Iluminati-tempel tegen. De Illuminati zijn in Beieren begonnen, ook Johan Wolfgang Goethe was lid. Hieronder dus de lodge in Leeuwarden. Wie er oog voor heeft, gaat het vanzelf zien. De meeste mensen zullen Berchtesgaden bezoeken, zonder er ooit acht op te slaan.

Veel ‘klimazi’s’ zijn ook lid. Zo geloof ik dat milieuclub-goeroe Jan Paul van Soest vrijmetselaar is en ook Pieter Winsemius, het zetbaasje van David Rockefeller in NL. Mensen die naar wereldsocialisme en internationalisme streven, een beetje als D66 of erger…

Jan Paul van Soest zijn maatje, een psychiater Eric van Praag (een vrijmetselaar) belde me namelijk op toen ik in Amsterdam woonde, op last van Jan Paul van  Soest. We hebben nog een biertje gedronken in Cafe de Zwart. Hij kwam mijn ‘nieren proeven’, nadat ik Jan Paul van Soest op z’n piemeltje had gestaan met een sarcastisch artikel over zijn boek ‘De Aarde heeft Koorts’.

Dat was veruit het grappigste klimaatboek ooit geschreven, met voorwoord van Prinses Irene… Ook Irene moet wel vrijmetselarin zijn, met haar theosofische gezweefteef.  Net als Herman ‘hogere wijsheid’ Wijffels. Ze leuteren altijd zo vaag en groen-idealistisch, en uiteindelijk zijn ze vooral uit op macht en een groot landgoed. (Dat van Wijffels ligt bij Maarn)

Het oogje in de Driehoek, in het MH17-Monument bij Vijfhuizen

Ziende blind zijn
Wanneer je het MH17-monument op Google Earth ziet, dan herken je daar ook dat driehoekje met oogje in. Dat verwerken van zo’n symbool zou typisch voor vrijmetselaars zijn. Ze communiceren met elkaar via symbolen, waarvan zij wel de betekenis begrijpen maar de meeste andere mensen niet. Zodat je er domweg aan voorbij loopt. Het ‘ziende blind zijn en horende doof’, een uitdrukking die ook uit de Bijbel afkomstig is.

Daarom schreef ik al: liever Christendom dan alleen maar dom. Ken uw klassieken!

De Verdomming die het onderwijs nu je kinderen leert via ‘Thema-onderwijs’ ( = politieke indoctrinatie, waarbij je feitjes zoekt bij een politiek thema), dat moet ook een Vrijmetselaar-idee zijn. Allemaal serviele en dociele klimaatreligie-gelovigen kweken, zoals via de Nieuwswaarde-methode van de CED-Groep. Een pyramide-basis van dociele volgers kweken, de Klimaat-Jugend.  En die ‘Raad van Kinderen’ van Laurentien van aangetrouwd Oranje.

Ze maken nu reclame voor

Ook dat Ziende Blind Zijn is iets ‘normaals’ uit het dagelijks leven. Wanneer je iets wel/niet weet, kijk je anders tegen een zaak aan.

Ook ben je niet ‘nuchter’ wanneer je niet van het bestaan van iets afweet, maar gewoon onwetend. Je onbekendheid met fenomenen, het is iets anders als het ‘niet bestaan’ ervan. Of dat je quasi-nuchter roept ‘ik heb die onzin niet nodig’, omdat je aan je televisie, een beetje eten en wippen genoeg gelooft te hebben. Dan ben je niet nuchter, maar gewoon een proleet, die gedachtenloos/geheel onbewust de massacultuur omarmde van het modernisme.

Ook on-geloof is een geloof.

Waar het hier om draait is: als je iets niet ‘weet’ loop je gewoon voorbij aan iets belangrijks dat voor je neus ligt. Hoe dommer de massa, hoe meer ‘iedereen’ aan de Nieuwe Openheid voorbij loopt.

Hier herken je dus een kern van de symboliek van het ‘oogje’ in een driehoekje. Door kennis ga je ‘zien’. Zo werkt fotografie trouwens ook. Pas als je weet wat je wilt zien, ga je echt kijken en maak je ook betere foto’s. (niet de bijgesloten foto’s, maar bijvoorbeeld mijn Friese landschapjes)

Beter Kijken, leren Zien is een mechanisme van Het Leven.

De Friese Loge

Praktijkvoorbeeldje?

Wanneer je weet dat de Noordelijke Media in handen zijn van de Rabobank en de PvdA, dan kun je immers ook plots beter hun berichtgeving duiden, en vooral ook: datgene waarover ze weigeren te schrijven…omdat dit tegen de belangen van hun eigenaren ingaat.

Een goede manier om iets te verbergen, is om het gewoon openlijk neer te leggen zodat niemand er acht op slaat. De Nieuwe Openheid van na ‘De Doorbraak’. Ik wist 40 jaar lang niet dat de Leeuwarder Courant de PvdA IS. Een collega bij de Telegraaf wist dat ook niet…Zolang mensen de betekenis niet kennen van iets, ‘zien’ ze het niet, ook niet als het voor hun neus ligt. Dat is een alledaagse ervaring.

Voor de allerdomsten onder mijn lezers: nee, ik zeg niet dat de Noordelijke Media dus..zzzz. Ik leg het mechanisme uit van ‘ziende blind zijn’..

Ook het Fries Museum heeft zo’n oogje. Het is wel mogelijk dat de sponsor, de architect Abe Bonnema Vrijmetselaar was,.. Veel kunstenaars en architecten zijn dat namelijk

En zo werkt ‘Ziende Blind Zijn’ niet alleen in de dagelijkse praktijk, maar ook bij het on-alledaagse. Zo keek ik naar het logo van het Fries Museum. En verrek…. Ook daar zit zo’n oogje in. Je gaat het zien als je het doorhebt, sprak JC. Wie meteen roept: ‘toeval’: wat voor bewijs heb je voor die overhaaste conclusie? Duidt dat niet op een gesloten en beperkte geest, ‘geïnformeerd’ door massamedia?

Een gebrek aan nieuwsgierigheid en kennis is nog geen ‘nuchterheid’. Je verraadt dan overigens direct je modernistische wereldbeeld, alsof ‘de dingen zomaar vanzelf gebeuren’, meestal zonder daarvan zelf bewust te zijn

Daarom is ‘Non-Discriminatie’, artikel 1 uit de Grondwet sinds 1983 van Herman Tjeenk Willink (PvdA) ook het gebod om Ziende Blind te zijn.

Gij zult niet waarnemen wat gij ziet, want dan sta je hun ‘wereldverbroedering’ maar in de weg. De Staat bepaalt wat je mag zien en denken, zijnde ‘de top van de pyramide’. Dat is geen ‘links’ idee, maar dus een Vrijmetselarij-dingetje. Heb ik daarvoor ‘voldoende bewijs’, die oneindig rekbare stelling? Nee, voor wie het niet wil zien niet. Maar het bewijs dat alles ‘zomaar vanzelf’ gebeurt is veel magerder, en bovendien a-historisch.

Net wat voor nieuwsgierige mensen, open dag

Toeval is wat je toevalt, en dat gebeurt niet zomaar. De dingen gebeuren omdat mensen in een idee geloven en daarnaar handelen. Zo kun je ook uit de greep van een ‘betovering’ of wereldbeeld komen. Wanneer je eenmaal herkent dat iemand je met propaganda bestookt,  of het wereldbeeld herkent in opvattingen die je ook maar ergens oppikte.

Dan werkt de propaganda niet meer. Want onderhuidse/ondergordelse beïnvloeding werkt alleen bij mensen, die niet door hebben dat ze beïnvloed worden. Dan heb je ook kennis gekregen, en daarmee meer greep op de poort naar je eigen geest. Dan hanteer je plots een ander geestelijk deurbeleid, en ben je strenger bij wat je wel en niet binnenlaat in de danszaal van je geest.

Daarom lijkt het mij ook schadelijk dat mensen zich zo achteloos inlaten met ‘Halloween’, de verering van De Dood, spokentochten.

Eikenloof en Zonne-symbool, het Luciferaanse geloof

Het lijkt allemaal onschuldig, maar dat is het niet. De geestelijke wereld is geen speelgoed, en de beste truc van de duivel is je doen geloven dat hij niet bestaat. En dat is wat die achteloze omgang als bij Halloween ‘het klootjesvolk’ onbewust leert, net als Iron Maiden die doet of de duvel niet bestaat.

En dat is niet zo, zo weten Vrijmetselaars en ook ondergetekende uit eigen ervaring. Het Kwaad, een idee/demon waarvan je ‘bezeten’ kan raken bestaat, wanneer je er een deurtje naar open zet.

Earth Charter (Steven Rockefeller/Unesco) Het Eerste Gebod van onze nieuwe staats-ideologie onder Rutte 3

En als je het dan over de kracht van symbolen wilt hebben, laten we dan afsluiten met de Swastika op Herman Goering zijn jagersagenda. Het Kwaad bestaat niet? Is Kwaad enkel een kwestie van smaakjes, en ‘je perspectief’?  De Swastika is afgeleid van een Hindoe-woord, dat ‘voorspoed’ zou betekenen. Dat kan ook andermans tegenspoed worden, zo leert de historie ons…

Die Svastika hadden de nazi’s van de Theosofie gejat, via hun geheime genootschap de Thuler Gesellschaft (die nog steeds bestaat!!!). En de Theosofie, die wereldeenheid-religie met het ‘Earth Charter’ (2000) van vm Koningin Beatrix, dat is wat de Vrijmetselarij bezighoudt, net als de aan de Verenigde Naties verbonden Lucis (…) Trust.

Rare jongens, die Vrijmetselaars. Frjemd Spul, die Fryske Illuminaasje…

6 Replies to “Vrijmetselarij en de ‘nieuwe openheid’ = brutaliteit”

 1. Ik wil niet de suggestie wekken dat de vrijmetselarij demonisch is, maar het volgende is wel lezenswaardig en opmerkelijk:

  …Het Europa van de XXIe eeuw is een bond geworden van min of meer democratische staten: de Verenigde Staten van Europa…
  …Die bond van de Verenigde Staten van Europa was opgericht na een reeks binnenlandse twisten en buitenlandse oorlogen, die samenhingen met de bevrijding van Europa van het Mongoolse juk en had de kaart van Europa ingrijpend veranderd. Maar nu werd die bond bedreigd, niet door onderlinge conflicten tussen de naties, maar door de politieke en sociale partijen.
  De politieke leiders van Europa, leden van de zeer machtige broederschap van de vrijmetselaars, voelden het gemis van een uitvoerende macht. De Europese eenheid, die met zoveel moeite verwezenlijkt was, dreigde elk moment weer uiteen te vallen.
  In de Bondsraad (Comité permanent universel) heerste geen eenstemmigheid, omdat het niet gelukt was om daarin alle plaatsen in te laten nemen door “ingewijde” vrijmetselaars. De onafhankelijke leden sloten afzonderlijke coalities met elkaar en daardoor dreigde er een nieuwe oorlog…

  Vladimir Solovjov, 1899
  Uit: Korte vertelling van de Antichrist (antiquarisch wel verkrijgbaar)

  Bron tekst: https://verbodengeschriften.nl/html/korte-vertelling-over-de-antichrist.html

 2. Ik moet zeggen dat ik er ook behoorlijk mee bezig ben… als je iets weet, wil je meer weten (en dan ben ik nog waarschijnlijk slechts éénoog 😉 in het land der blinden). En dan is het meeste niet meer wat het ooit leek.

  Die vijfpuntige ster (staat het voor de 4 elementen + spirit/’geest) lijkt bijna alomtegenwoordig. Als we schoenen/jassen voor de kinderen gaan kopen is het moeilijk iets te vinden waar die vijfpuntige ster niet op staat En dan komt ie (even snel om me heen kijkend) voor op…bestek, feestvlaggetjes een onschuldig aandoende kinderserie als ‘paw patrol’ enzovoorts.

  Als je jezelf uit nieuwsgierigheid gaat pijnigen met muziek die ‘in’ is (doe ik uit zelfbehoud bijna nooit overigens :-)) vliegen de driehoekjes met ogen, bliksemflitsen en vijfpuntige sterren je ook al om de oren.

  Serieuzer wordt het als je zoon ‘kanjertraining’ op school krijgt (christelijke school, valt onder bijzonder onderwijs). Onder termen waar je niet tegen kan zijn kom je in feite regelrechte sociale programmering tegen. Wat de groep doet is goed. De methode is naar eigen zeggen gebaseerd op behaviorisme (te vinden onder kopje ‘kenniscentrum’ op http://www.kanjertraining.nl). En de bedenker van de methode (Gerard Weide) haalt dezelfde nihilistische/relativistische uitspraken (er is geen ‘goed’ en ‘fout’ gedrag) van stal als nu algemeen is.

  En ja, nog een voorbeeldje van ziende blind: optreden van madonna op eurovisie 2019.

  https://www.youtube.com/watch?v=VG3WkiL0d_U

  (sorry voor de herrie)

  1. Kijk naar het graf van CT Russell, oprichter van de JG. Ook een alziend oog. Hij hoorde er ook bij. Net als de oprichters van de Mormonen en 7e dag Adventisten. Alles is er mee doorspekt. We leven in Babylon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *