FB Oranjewoud, eigenaar Fake News van Friesland

Trrrrriiiiing 🙂 Op bezoek bij de grootaandeelhouder (83%) van NDC-mediagroep, eigenaar Leeuwarder Courant

Hoe werd de Leeuwarder Courant het Fake News van Friesland, verkoper van de belangen van Rabobank en windustrie? De Leeuwarder Courant is met Fries Dagblad (sinds 2013) en Dagblad van het Noorden eigendom van de NDC Mediagroep.

De NDC-aandelen zijn voor 83% in handen van het in 2013 opgerichte FB Oranjewoud. (nadat ze met ING Bank de boel opkochten, ING is daar uitgestapt). FB is eigenaar samen met de stichting Je Maintiendrai van de PvdA, die voor die tijd 100 procent van de aandelen bezat.

Nam met ING de NDC-mediagroep over als grootaandeelhouder

 Die stichting FB Oranjewoud komt voort uit de aan de Rabobank verkochte Friesland Bank, en haar ‘Vereniging Friesland Bank’. FB claimt de Friese cultuur te steunen, via een Stichting Cultuur FB Oranjewoud. Met haar ‘Export Academy‘ uit FB zich in de taal van het globalisme-liberalisme, Amerikaanse turbotaal. Steunt FB dus wel de Friese cultuur of ondermijnt deze haar juist?

De vlag van FB en haar klassieke pand aan de Lindelaan 1 in Oranjewoud

Wie leest nog Leeuwarder Courant, het Fake News van Friesland
Mijn ouders, 70+ zijn nog lid van de Leeuwarder Courant en sturen wel eens berichtjes toe voor ‘inspiratie’. Meestal in de vorm van vakinhoudelijke ergernis, waar dit de onderwerpen betreft waarin we enige kunde bezitten.

De enige reden om zo’n krant aan te houden, dat zijn de regionale berichten als ‘koe Garyp glijdt in sloot’ of ‘Advendo Franeker neemt aubade af’. Daarvoor blijft de regiokrant een onmisbaar medium, weten wat regionaal speelt. De regionale journalistiek is de koningin, omdat je dan schrijft over de mensen die je dagelijks kunt zien, het gewone echte leven in al haar tragiek.

Bij 95% van journaille ontbreekt verder een exacte achtergrond. Zelfs middelbare school natuurkunde is ze al te moeilijk, zo toont bijvoorbeeld het consequent foutief opgeven van windvermogens. De vruchten daarvan pluk je vrijwel dagelijks in wat zich ‘de kwaliteitsjournalistiek noemt’: Pretpakketjes van de PvdA of erger. De NDC was decennialang via Je Maintrien Drai Fonds (zie jaarverslag 2008) in handen van de PvdA, dus die constatering klopt feitelijk.

Nu kun je gewoon van inzicht over journalistiek verschillen, en ook politieke kleur. Daar zit een persoonlijk element van voorkeur in. Bij de vraag ‘wiens brood men eet’ kun je objectiever zijn. Dus vandaag tonen we ook, dat de EIGENAREN van NDC-Mediagroep geen enkel belang hebben bij fatsoenlijke journalistiek door NDC-kranten.

Jorrit Volkers (FB Oranjewoud), rechts naast de burgervader van Leeuwarden (links). Nu is Sybrand Haersma Buma de burgervader

Omdat hun handeltjes drijven op propaganda, niet op uitzoekwerk dat handeltjes blootlegt. Dus hier het verhaal over Noordelijke Mediaconcentratie, via haar huidige hoofd-aandeelhouder FB Oranjewoud: en die bezochten we in hun kapitale pand in Oranjewoud.. In een volgend deel gaan we nader op het JM Fonds in.

Trudy!

Met speurhond Trudy steken we ongevraagd overal de neus in

FB Oranjewoud is de grootste aandeelhouder (83%) van de NDC Mediagroep die weer de 3 Noordelijke dagbladen in bezit heeft. Het Fries Dagblad sinds 2013, en verder Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant die sinds 1994 al onder NDC vielen.

FB Oranjewoud is gevestigd in het prachtige pand aan de Lindelaan 1 te Oranjewoud, hier afgebeeld, waar we even op bezoek kwamen.

NDC Jaarverslag 2016/17

Openstaande vragen in dit verhaal zijn:

  • Waaruit kwam het kapitaal om zowel 83% van NDC-aandelen te kopen
  • Wie legde de link tussen FB en de door de Staat gesteunde witwasbank ING bij de opkoop van aandelen?
  • Met welk geld kan FB vervolgens ook nog allerlei kapitale panden kopen, naast dit pand?
  • Komt dat geld niet van de Rabobank? Immers, de statutaire zetel van FB ligt in Leeuwarden, waar het door Rabo opgeslokte Friesland Bank-kantoor stond. Het FB-kantoor in Oranjewoud is een vergader-centrum.

1 hoofdredacteur voor drie ‘verschillende’ kranten 🙂

Het pand aan de Lindelaan in Oranjewoud, kwam via de ILC-landbouwcomissie vanuit adelijke handen (Brocq van Scheltinga) in de jaren ’50 in handen van Frieslandbank. Die bank begon in 1912 als Zuivelbank, en wilde met de Raifeissenbank samen werken. Maar die Raifeissen ging later over naar de Boerenleenbank. De vervolgens uit fusie ontstane Rabobank- staat bij boeren nu bekend staat als Ruimt Alle Boeren Op. (Rabobank)

De Rabobank slokte de Frieslandbank in 2012 op als prooi van de financiele crisis van 2008. Die Friesland Bank kon niet op de staatssteun rekenen, die ABN AMRO, ASN, SNS, ASR Vermogensbeheer en ING wel toekwam. Nee, hier blokkeerde de mededingingsautoriteit met de Nederlandse Bank een fusie met een Rotterdamse zakenbank. De Friesland Bank moest dus kapot, opgeslokt door globalistenbankiers, als echte Volksbank…

Vergaderruimte

Zo werd Friesland Bank in 2012 door Rabo opgegeten, en de merknaam verdween. De Vereniging Friesland Bank (opgericht 1994, opgeheven 2011) en Stichting Friesland Bank (1 april 2011-12) – eigenaar van het pand Oranjewoud aan de Lindelaan 1, gingen over in de Stichting FB Oranjewoud, met statutaire zetel in Leeuwarden.

Die stichting werd  30-01-2013 gevormd uit een tussenvehikel, de Stichting Fryslan Boppe, die voor 8 maanden bestond. Die tussenpaus, volgde na 1 jaar op haar beurt Stichting Friesland Bank op. De doelstelling van dit Steunfonds:

Het verbeteren van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord Nederland. Zij mag daartoe uitkeringen doen met een ideële of sociale strekking.

Maar dan begrijp ik nog niet hoe ze aan het kapitaal kwamen om vrijwel alle aandelen in NDC te kopen…

De Linksewarhoofder Courant stuurt abonnees alvast de gewenste politieke richting uit. In plaats van WAAROM en WAT IS ‘schone’ energie

We zien dat de eigenaar van de drie grote Noordelijke kranten- de NDC Mediagroep-  ook 1 hoofdredacteur heeft (Evert van Dijk) voor die 3 kranten, Fries Dagblad, Dagblad van het Noorden (Groningen) en Leeuwarder Courant. Voor de redactionele koersbepaling schuift dan Jorrit Volkers van FB aan met de NDC-directie. Eenheidsworst-garantie, waarin de financiële mensen de inhoud meebepalen..

Alle weekbladen in Friesland, Groningen, Drenthe zijn ook in handen van NDC. Dus bepaalt een NDC-directie ook inhoudelijk de koers, zoals je uit de jaarverslagen kunt opmaken. Dus begrijp je de volksvijandige LC-koers van Klimaatagitatie en opengrens-fundamentalisme, hun propaganda voor globalisme (en de VNO-NCW, het Koningshuis enz).

Niet geheel verwonderlijk ook, wanneer je ziet dat de scheidend directrice van de NDC-mediagroep, Dina Boonstra commissaris was en Vice-Voorzitter bij…. Greenpeace, voor ze bij de NDC als algemeen directeur werd aangenomen door de aandeelhouders van NDC, die ook commissaris bij NDC zijn.

Nu werkt Dina Boonstra bij een Noordelijk promotie-medium van de Beloftenindustrie, NV NOM. Een investeringsclub die in theorie werkzaam is. Dit zijn dus mensen die door FB Oranjewoud zijn benoemd, of die zonder FB niet waren aangesteld.

Greenpeace…

Daarnaast was de van Friesland Campina afkomstige Jantje Schiphorst tot 2018 NDC-directrice (financieel). Die lanceerden ze vervolgens naar het Groninger Havenbedrijf, dat zich ‘Groningen Seaports‘ noemt. Die Eemshaven en Delfzijl moeten tot zeewindmolenparadijs van het Noorden uitgroeien: Het groene wensdenken op een bed van miljardensubsidies, een ‘transitie’ die energierekeningen van het volk dat wel werkt door het plafond jagen.

Deels gefinancierd (Funs Skjinne Enessie of zoiets) door de eigen energie-ruggengraat te verpatsen aan Zweden (Nuon) en Duitsland. (Essent)

Zonnige Toekomst 🙂 Delfzijl heeft nu de grootste van 60 hectare

Door die groene lastenverzwaring moet dat wat al werkt personeel ontslaan om kosten te besparen. Zo help je de trend, dat door gemeentelijke lastenstijging de bibliotheken en zwembaden dicht gaan. Om ‘De Transitie’ maar te betalen met haar miljardenbal.

Dus dan snap je ook een beetje waarom de Leeuwarder Courant (Aan Dirk) en het Dagblad van Het Noorden (John Geijp) voor reclamestunter van de windmolenindustrie dienen.

….

We zien hier meer de belangen van de Rabobank, niet het Friese volk en het MKB dat al wel functioneert, maar dat juist een economische knauw krijgt door ‘verduurzaming’. Het verveelvoudigen van de energierekening, en de toetakeling van het landschap waarvoor onze toeristen komen. Ten gunste van de Rabobank en grote bedrijven moeten kleinere bedrijven lastenverzwaringen slikken.

Numero Uno

Wie betaalt die bepaalt
Zo zitten de belangrijkste 3 noordelijke media dus geconcenteerd in de handen van enkelen, met 1 hoofdredacteur.

Zo is RTL Nieuws van Bertelsmann, net als Bol.com, wat Bertelsman online is. Bertelsman is ook eigenaar van de New York Times. Persbureau Reuters werd eigendom van media-magnaat Thomson, het maatje van David de Rothschild. Rotschild bezit een kwart van The Economist, de brenger van het klimaatevangelie voor bankiers en politici.

Een joint venture met de Rabobank…dus financierde de Rabobank dan de aankoop van alle NDC-aandelen?

Voormalige kwaliteitskrant NRC Handelsblad werd eigendom van Derk Sauer, het rode kapitaalmaatje van Boudewijn Poelmann van de Postcode Loterij. En die loterij is de grootfinancier van Greenpeace en al die klimaatclubs.

….

Deloitte en Touche = FB Oranjewoud
We namen dus even een KVK-verslag ter hand van FB Oranjewoud en haar culturele stichting, en keken wat haar bestuurders zoal aan handeltjes drijven. Je hebt bij FB Oranjewoud een commerciele tak, en de Stichting Cultuur FB Oranjewoud, met daarbij OOK de reeds vermelde Jorrit Volkers in het bestuur (sinds 14-7-2011) met Tjeerd Caspar van der Hoek en Jetze Botma.

Die Jorrit Volkers ze je ook opduiken in de context van de eigenaar van Leeuwarder Courant, de NDC-mediagroep.

Daarin is hij commissaris, die met de hoofdredacteur van de 3 kranten de koers bepaalt en het bestuur van NDC, zo stelt het NDC-jaarverslag 2017. Dus met Greenpeace-vrouw Dina Boonstra, die 2018 vertrok. Is Dina dan weer familie van de penningmeester van Oranjewoud Export Academy, Gooitzen?  Hoe kun je nu de Friese cultuur willen promoten, wanneer je een cultuurmarxist als directrice van je belangrijkste krant aanneemt?

Of moest het beslist een vrouw zijn bij NDC, omdat mensen zichzelf dan meer vooruitstrevend voelen? Dat streven past binnen de ideologie van het globalisme, haar 17 ‘Sustainable Development Goals’ (doel 5 & 10: als het maar geen blanke vent is die helder denkt…)

Nog een Boonstra

Volkers is dus hoge ome bij Deloitte en Touche, en Volkers uit zich daar in de taal van het globalisme. Dan heb je Rabobank niet als ‘oprichter’, maar ‘Founding Partner’.

Je hebt dan geen ‘leiderschap’ maar leadership, geen zakelijk advies maar ‘business advisory, Volkers is ook geen ‘decaan’ maar ‘dean’.  Stel dat een bedrijf – bijvoorbeeld Friesland Campina met al haar fabrieken- door gebrek aan ervaren technisch vakpersoneel van ongemak naar ongemak hobbelt, met miljoenen-verliezen door stilstaande productielijnen tot gevolg.

Heb je dan een vakman nodig, of nog een ‘manager’?

Nee, Volkers doet ‘industrial learning en technical leaning‘, yeah!!! Zelden zoveel taalvervuiling per vierkante centimeter gezien als bij FB Oranjewoud. Zulke taal getuigt van die halfslachtigheid van mensen met verholen minderwaardigheidscomplex…Kijk ons meetellen! Net als een klein kind dat mamma wil laten zien wat voor mooie tekening het maakte…

Geen aftrap maar ‘kickoff’ geen ‘sessies’ maar ‘sessions’

Voorop lopen in de eigen uitverkoop
Hoe kan zo’n club dan de Friese cultuur hier een steun in de rug geven, pardon een ‘boost‘ natuurlijk… 🙂 Vanuit Jorrit Volkers kun je ook die andere Amerikaanse turbotaal verklaren en de gastsprekers, pardon Guest Speakers en Thought Leaders (inhoudsloze blaaskaak), die ze bij sessies, pardon Sessions, uitnodigen.

En dan leer je niet onderhandelen maar ‘negotiations‘ met leerpuntjes op een A4t-je, pardon ‘factsheet‘, bij een plaatje waar ze een WENS-beeld neerzetten van twee hipsters, een ‘jonge succzzesvollle vrrouw’ (‘hittepetitsje’) en een neger die Friesland op de wereldkaart gaan zetten van klimaatpolitiek, 5G en Artificial Intelligence

Dat noemen World Economic Forum en Big Tech ook wel ‘De Vierde Industriële Revolutie’, herkenbaar aan kreten als ‘smart’. Topdown micromanagement door Big Tech. Daar voegt zich nu het Transhumanisme bij met haar Artificial Intelligence en ‘internet of things’ waarin mensen ‘dingen’ worden. Als uiting van een ideologie die de ziel van mensen als ‘data’ verkoopt. (Ter verdieping, lees Harari zijn overal gehypete ‘Homo Deus’)

Ze schetsen een ideologie als enig mogelijke toekomst. Volgens de technologische drogredenering, dat techniek – een middel tot een doel– gelijk is aan ‘moreel goed’. Zoals milieugekkies de naturalistische drogreden kennen: dat ‘de natuur’ gelijk staat aan ‘moreel goed’. Twee kanten van een heidense medaille, waar mensen menselijke creaties vergoddelijken. ‘Het Klimaat’ is ook een menselijke statistische schepping.

Boodschap Oranjewoud: ‘Wie helder denkt is een bange oude man…’

Van zulke bedrijfstheologen mag je geen Boerenverstand gebruiken, en zeggen ‘It Kin Net’. Want je moet een evenwichtverstorende kansenproza-ventilerende springer over de Chasm worden, nadat je allerlei veellijkende doch bij nadere beschouwing nietszeggende driehoek-schema’s en met pijltjes verbonden boxjes tot je nam uit de Chasm-presentatie van Anil Joshi, het personeel van Geoffrey Moore.

Willen is kunnen. Postmoderne magie in de polder.

Het enige Friese woord op de hele website van FB = Wolkom

Want gebruik je gewoon boerenverstand, dan bega je de hoofdzonde bij globalistisch nietszeggend Weg Met Ons-mensen. Dan ben je’conservatief’ en dus een bange oude man.In de ogen van de bedrijfstheologen die ze dan op Oranjewoud uitnodigen met de Amerikaanse kreet ‘Boost your export’.

.. De wie? Praet mar Frysk!

Bedrijfstheologen van Chasm komen op Oranjewoud bange mensen moed inspreken, terwijl het mij lijkt dat mensen de WEL talent en durf hebben juist NIET zo’n sessie nodig hebben. Dit lijkt mij zo’n typisch Noordelijke oefening in ‘Kaik ons euns meutell’n-sessie. Zoals je hier in Friesland ook ‘Kans op File!’-borden ziet, met uitroepteken van enthousiasme.

Bij Oranjewoud krijg je een Tsjakka-evenement met een Indier en Amerikaan, kansenproza in kort Amerikaans, die ‘young professionals‘ (nat achter de oren) en ‘entrepreneurs’ (NHL-stagiares) wegwijs maar vooral eigenwijs maken over hoe ze de wereldmarkt veroveren.

Terwijl onze grootste markt Duitstalig is. Ook de belangrijkste inkomstenbron van Friesland, samen met de agrarische sector, het toerisme, moet het van de Duitsers hebben. Maar niemand van die ‘jongeren’ die nog een woord Duits kan…

Dus Friese jongelui moeten de globalisme-agenda verkopen

Friese nat achter de oren-jongens en meiskes (High Potentials en Young Professionals) moeten dus in de pas van de ‘duurzame’ Rabobank lopen en haar globalisme, Artificial Intelligence (Transhumanisme, mens tot ‘data’ reduceren) en Klimaatpolitiek (mens tot human resources degraderen van de zelfde duivel, die Friesland leegkoopt en uitholt).

De Indisch_Amsterdamse spreker van ‘Chasm’….

Dat is precies wat Bas Ruter van Groen Links en de Rabobank ook wil, namelijk de vernietiging van de Friese Eigenheid voor zijn ‘Groene’ Globalisme-utopie (2030 Agenda), als potentiele opkoper van Eneco met haar windturbines IN de Waddenzee bij Delfzijl. De zelfde 2030 agenda waarvoor Koning Willem van O met Maxima nu India bezocht (met al die vrolijke felle kleurtjes)

Bas Ruter met Wiebe Draijer de Blended Finance Bitch van Rothschild Inc.

En zo’n club zegt dan dat ze voor de cultuur van Friesland opkomen? 🙂

Laten we dan nog wat personeel bij NDC en FB Oranjewoud natrekken, wat hun belangen zijn, en hoe we dat in de abominabele berichtgeving (qua journalistieke kwaliteit) van de Noordelijke kranten terug zien. Dat doen we in de volgende aflevering. Hier nog even ter afsluiting wat plaatjes van het prachtige pand, waar ze dan zulke onzin verkopen.

Het Friese wapen

Dus mijn ongevraagde advies voor FB Oranjewoud: Boek de Cursus Bullshitdetectie. Juist in deze interessante tijden is een dosis boerenverstand nodig en ruggengraat waarmee je miljoenen uitspaart, meer dan een op verholen minderwaardigheid gebaseerde beloftenindustrie die de provincie haar toeristische verkooppunt- het prachtige landschap- onherstelbaar verminkt.

One Reply to “FB Oranjewoud, eigenaar Fake News van Friesland”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *