‘Al legert zich een leger tegen mij’… (Psalm 27)

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, maar een lezing uit De Schrift. We vervolgen de Psalmenreeks met Psalm 27, ditmaal zonder afbeeldingen omdat de mediabibliotheek van de webzijde plots kuren heeft, sinds gisteravond. Hij laadt geen beelden meer op, en de beelden die er al wel inzitten beeldt hij plots als miniplaatjes af, die hij dan niet -zoals normaliter- gecentreerd plaatst maar links neerzet.

De hele zondagochtend waren we al bezig met probleem schieten, terwijl het buiten fotoweer is, maar de stoorzender is nog niet gevonden. Het kan dus ook een digi-aanval van buiten zijn. Je ziet dat ook bij Marijn Poels die via Facebook zijn film niet kan delen. Niet al mijn berichten hier zijn ook even gunstig voor de Krachten die Zijn.

Dus een beetje goddelijke hulp kunnen we wel gebruiken. Je ziet hoe kwetsbaar en vergankelijk het digitale is, veel meer dan het analoge. Want er hoeft maar een nieuwe versie van een programma te zijn, een nieuw bestandsformat voor je afbeeldingen, of een nieuw digi-frame en het oude kan dan al onleesbaar zijn of niet meer werken. Om nog te zwijgen van alle nieuwe computer-versies, updates enzovoort.

Wat dat betreft kun je de digitalisering wel zien als versnelling van cultuurvernietiging. Manuscripten kun je nog duizend jaren bewaren, de Bijbel is 2500 jaar lang door de schrijvers zo getrouw mogelijk overgezet, inclusief de rafelranden. Dat je in Kronieken de overschrijver ziet stellen ‘de verhalen van die en die, en zus en zo, zijn die niet beschreven in het boek X’…

Ook Psalm 27 is een samenstelling van 2 losse liederen met andere schrijfwijze en boodschap volgens mijn handleiding uit 1951, Bijbel met Kanttekeningen. Die zijn samengevoegd, en we citeren hier het eerste gedeelte.

Maar een doc, jpeg of raw-format kan al over 10 jaar niet meer leesbaar zijn. En daarnaast krijg je door de digitalisering een toenemende afhankelijkheid. Iedereen kan een pen of typemachine oppakken en gaan schrijven. Maar veel minder mensen weten hoe je een programma moet schrijven. Een handjevol mensen beheert de inhoud van een WordPress-programma. Facebook is een vinding van de CIA, dat heette voor februari 2004 nog ‘Lifelog’.

Je krijgt zo dus een nieuwe Technocratische Priester-kaste van Nerds, die veel meer macht krijgen dan goed kan zijn voor ons….Al die techies uit Silicon Valley die wraak op de mensheid willen nemen en boos op God zijn, omdat ze vroeger zo gepest werden….

Psalm 27 gaf voor mij een inzicht, dat bij de ‘ont-modernisering’ van mijn geest aansluit. Het modernisme benadert Godsdienst vanuit de mens. Slagzinnen als ‘alle spreken over Boven komt van Beneden’, of ‘De Mens Schiep God’, waarin geestelijke afstomping als Hoger Inzicht worden verkocht.

Maar dan is er niks aan. Dat je wat begint te zeuren over morele leefregels, waar ik me alleen aan wil houden als dat mezelf goed uitkomt.

Of nog erger: Dat je ‘Heiliger dan Gij’ wilt overkomen, ‘zie mij eens aan al die regels houden’, wat een ‘goed mens ik ben’. Of wanneer je maar heel sociaal voelend doet enzovoort, dat Sociaal Werkers-Christendom. Dat je heel empathisch moet doen en zijn….

Brrrrr.  Voor een beetje wollig en aardig doen heb je God niet nodig.

Alleen voor God word je godsdienstig
Het enige aan het christelijk geloof dat de moeite waard is, dat is dus God zelf en hoe Hij zich in Christus als persoon openbaarde. De ware Inspiratie, Inblazing. Zoals ik dat 1 maal mocht ervaren dik 20 jaar terug, die combinatie van ontroering en verwondering, dicht bij de ervaring wanneer je eerste kind wordt geboren. (Of zoals bij mij, mijn neefje)

Het Antwoord op het Diepste Verlangen, ik wens het iedereen van harte toe, God wat moest ik een potje janken, ook bij terugdenken schieten de tranen in de ogen…. Vanaf dan dwaal je niet meer, maar kun je God Zoeken, omdat je weet wat je wilt vinden. Van daaruit komt de rest dan vanzelf met horten en stoten, vallen en opstaan, en gedeeltelijk afvallen.

Pas nu, door alle moderne (politieke en maatschappelijke) ontwikkelingen en de eigen kennistoename van afgelopen 10 jaar komt daar ook de rationele bevestiging bij: kijk, zoals in de Bijbel staat, zo werkt de wereld ook ongeveer, en het maakt niet uit of je dat metaforisch leest of letterlijk. We noemen dit feit – Zonder God is er niks aan- expres zo, omdat ik vorige week een vriend ontving, theoloog en filosoof die zich atheïst noemde.

Een beetje uit de Kuitert-stal, maar dan mis je dus helemaal het belangrijkste punt. Godsdienst draait om God zelf als Zijnde Realiteit, niet om godsdienst, of een lesje vergelijkende mythologie. Dan kun je net zo goed Roodkapje lezen als De Bijbel. Daar zit ook vast een moraliserende boodschap in, maar dat gemoraliseer kan me gestolen.

Ook die verhalen over Griekse of andere heidense ‘goden’, die gemythologiseerde voorouders die elkaar allemaal streken flikken ergens op de Berg Olympus. Het zijn er zoveel, je raakt de draad kwijt, net als bij die Germaanse sprookjes uit de Edda, je komt om in de reuzen, trollen en halfgoden en denkt op ’n gegeven moment; ze zoeken het daar maar uit in de Midgaard….

Het monotheïsme van de Bijbel is dus uniek, en ook het meest Waar omdat het God beschrijft zoals Hij is, EN hoe mensen werkelijk zijn zonder opsmuk. En zo lees je dan ook Psalm 27 :

De Heere is mijn licht en mijn heil, Voor wien zou ik vrezen?

De Heere is mijns levens veste, voor wien zou ik vervaard zijn?

Toen boosdoeners op mij afkwamen om mijn vlees te eten – mijn tegenstanders en mijn vijanden- zijn zij zelf gestruikeld en gevallen.

Al legert zich een leger tegen mij, mijn hart vreest niet, al verheft zich een krijg tegen mij, nochtans blijf ik vertrouwen.

Een ding heb ik van de Heere gevraagd, dit zoek ik:

te verblijven in het huis des Heeren al de dagen van mijn leven,

om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel.

Want Hij bergt mij in zijn hut ten dage des kwaads, Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent, 

Hij plaatst mij hoog op een rots.

En nu heft mijn hoofd zich op boven mijn vijanden rondom mij; 

daarom wil ik in zijn tent offeren offers met geschal, ik wil zingen, ja psalmzingen den Here.

Heb een goede Zondag!

 

3 Replies to “‘Al legert zich een leger tegen mij’… (Psalm 27)”

 1. De wegen van WordPress en je hosting zijn ondoorgrondelijk maar meestal is er door een of andere update iets veranderd aan de bestandsrechten van de betreffende uploadmap op de server. Om in de ziel te kijken en de zaak te corrigeren heb je Filezilla of zo nodig.

 2. Hallo Rypke,

  Ps 27 : 5 ….Hij verhoogt mij op een rotssteen.

  Vgl eens met Exodus 33 : 21 en 23.

  Mozes op de steenrots.
  En de Steenrots is Jezus Christus. Immanuel…..God met ons!

  Goede zondag toegewenst en een hartelijke groet,
  Jan.

 3. Zag bij toeval de film van Marijn Poels en moest meteen aan jou denken en toen zag ik al dat je de film al kent. Ik ben verbijsterd…. er zijn echt wel kwade krachten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *