Betere naam ecologenblad: ‘De Leugenachtige Natuur’…

De Leugenachtige Natuur

In Ecologenblad ‘De Levend Natuur’ is het natuurglas altijd halfleeg zodat de subsidiezak gevuld kan worden. Trendbreukje: het novembernummer zet ‘succesvolle soorten’ in een waterig winterzonnetje, om hun natuurbouw-industrie van krediet te voorzien. Een verzameling beweringen, halve waarheden, hele leugens, politiek-financieel activisme en geschiedsvervalsing, vaak met dr.ir-titel ervoor: zo kun je de redactionele inhoud typeren. 

Met een sneer naar ‘de boer’, waarvan ze de grond op publieke kosten willen afpakken met de Natura 2000-directie van het Ministerie van LNV. (hun Wageningse geestverwanten, die Carola Schouten aansturen).

Oplossing? 

Het ontslag van de Natura 2000-directie bij LNV. Daarnaast kunnen we honderden miljoenen euro’s subsidie per jaar bezuinigen op milieuclubs en hun pseudowetenschappers in Groningen, Wageningen en Nijmegen die dat toch enkel aan reclame en zichzelf uitgeven, en natuurbouw waarbij zompige ganzenplaaglandjes ontstaan, begraasd door Prozacpaardjes.

Lastenverlichting redt de natuurlijke landschappen en de mensen die dat helpen tot stand brengen. De adoptie van het Ecomodernisme als Groen Alternatief voorkomt de grootste humanitaire en ecologische ramp sinds de Tweede Wereld Oorlog: Klimaatbeleid.

De 75% insecten verdwenen-mediahype in beeld

Ik lieg, hij loog, wij ecologen
Hoewel ergernis bij ieder artikel de hoofdmoot vormt bleef ik lid van ‘De Levende Natuur’, bij wijze van ‘Ken uw Vijand’. Het meest storend is hun ‘meten met twee (kli)maten-attitude, en de claim van de Morele Hogere Grond…Men veinst wetenschappelijkheid, voor subsidie-opportunisme en zelfaanbidding.

Dit proza komt op het conto van de Groen Linkse klimaatkosmopoliet Paul van Bodegraven- we betrapten deze oplichter al eerder- die deze maal in de redactie zit:

Dramatisch gaat het met de weidevogels (klopt RZ). Zij gaan ten onder aan de moderne landbouwpraktijk (half waar RZ) en niets of niemand heeft het tij nog echt kunnen keren (ondanks dat jullie miljarden euros Postcode Loterijgeld en subsidie kregen, en dankzij die plasdras-natuurontwikkeling waar geen weidevogel zit RZ)

Niet veel beter gaat het met de biomassa aan insecten, de media hebben er veel aandacht aan besteed. (een met frauduleuze statistiek aan elkaar geplakte insectenval-studie in Duitsland van Caspar Hallman, waarin alle 4 hoofdzonden van slechte wetenschap zaten uit de Cursus Bullshitdetectie RZ)

De diversiteit aan planten en dieren (hoe meet je ‘diversiteit’ en waar? RZ) gaat nog steeds achteruit (dan mag wel meer nadruk liggen op overbevolking door immigratie RZ), de nivellering in het land zet nog steeds door (beweringen die vooral de auteur als ‘maatschappelijke betrokken mens moeten etaleren, zonder onderbouwing RZ)

En terwijl we dit schrijven protesteren de boeren overal tegen de stikstofregels, in het land met de slechtste luchtkwaliteit van Europa (totale onzin RZ, de lucht is in stedelijke omgeving in eeuwen zo schoon niet geweest, zo tonen ook de metingen bij Cabauw: maar overstap van aardgas op ‘biomassa’ kan letterlijk roet in het eten gooien RZ)

Waar je bloemen hebt, verschijnen direct insecten.

Een kolossale fout
We kunnen alvast vaststellen dat het artikel van Arno van der Pluijm ‘de recente toename van het epifytische dwergwratjesmos in Nederland’ een kolossale fout bevat. Die lijkt doelbewust zo gelaten om boeren zwart te maken En om het Communistische Crisisgevoel in stand te houden, nodig voor de Groen Linkse ontwortelingsideologie. (“De Transitie’) Zo blijft het glas altijd halfleeg en blijft de subsidiezak vol.

Na te constateren dat de vervuiling door SO2 (zwaveldioxide) afnam (dat komt door de overstap op aardgas) en gunstig werkt voor epifyten, roept hij het volgende (blz 227)

De tegelijkertijd toegenomen stikstofbelasting van de lucht door ammoniak (…. en stikstofoxiden afkomstig van de landbouw en verkeer waren bovendien NIET ONGUNSTIG voor epifyten de voedselrijke neutrale schors prefereren, zoals dwergwratjesmos.

Exhibit 1

De volledig papieren ‘stikstofcrisis’ ontstond door een rechtszaak van hun vriend en geestverwant die de PAS onderuit haalde. Niet omdat de stikstofdepositie was toegenomen. Dat kun je immers uit de gegevens van het RIVM en Wageningen UR zelf afleiden. De boeren hun veestapel kromp van 1987 tot afschaffing van het melkquotum immers met wel een  miljoen koeien.

Of die metingen kloppen is zelfs niet eens bekend. Wat wel bekend is toont sterke AFNAME van stikstofuitstoot

Zowel de ammoniakuitstoot van de agrarische sector als de NOx-uitstoot namen juist af, zo kun je uit de gegevens afleiden. Zo je ergens, los van je politieke overtuiging, overeenstemming moet zien te bereiken. Dan is dat op basis van meetgegevens, mits de kwaliteit daarvan voldoende is. Dit zijn de gegevens die er liggen. Die tonen een afname in ammoniak-uitstoot van de landbouw tot 1/3de van de uitstoot in 1990.

Dus kan er dan geen applausje af voor de miljarden euro’s die boeren voor die prestatie bijeen moesten melken?

…2/3de verdwenen insecten teisteren de pinken de hele dag, zodat ze de hele dag moeten staart-zwaaien en kop-schudden

De Leugenachtige Natuur
Linksche Medemenschen kennen geen zondenbesef/zelfrelativering, en dat spat van iedere pagina van De Levende Natuur. Zo zij interesse in een onderwerp etaleren, dan dient dit vaker om zichzelf op de voorgrond te zetten als ‘Beter Mensch’. Met die bekende Oost Indische Doofheid, selectieve verontwaardiging en blindheid voor de eigen zwakke redeneertrant.

Ergernis wekt vooral de kunst van het weglaten. De afwezigheid van iedere kritische blik op de consequenties van eigen vrome intenties voor ‘het klimaat’ en massa-immigratie (hun partij Groen Links).

Zo staan ecologen dan steeds voor de natuur als een soort vertoornde godheid, die 1 op 1 met HET Milieu zou samenhangen in een 19de eeuwse visie waarin een ‘natuurlijk evenwicht’ zou zijn verstoord door De Zondige Rechtsche Mensch. Dat religieuze idee is het narratief van hun Postcode Loterij-industrie.

Zo kan een Linksche Medemensch ook bijzonder begaan zijn met dwergwratjesmos en het blauwgroen trechtertje, al die wegkwijnende Girodieren en Postcode Loterij-plaagsoortjes, als etalage van zijn hyperbeschaafde gevoeligheid. Iets waar U niet aan kunt tippen, gij barbaar!

Zicht op oprukkend Leeuwarden vanaf Jorwerd met grutto, mei 2015

Lastenverlichting redt de natuur (en de menselijkheid)
Aan de zijde van wat zich tegenwoordig ‘rechts’ noemt is het al even bar. Men roept iets over roofvogels en vossen dood knallen voor de grutto. Bij de VVD hoor je weinig meer dan ‘de natuur mag niet in de weg zitten van de VNO-NCW’.  Regel nul uit de cursus Bullshitdetectie missen we zowel linksom als rechtsom: de wil en liefde voor waarheid.

Logisch gevolg van het Modernisme (zie The Abolition of Man van CS Lewis), als opponent van de drieledige Klassieke Mens: modernisme ontkent hart/ziel, dus hou je intellect (hoofd) en grijpgraag opportunisme (handen) over. Interessante Tijden is daarom Reactionair, wij staan tegenover rechts-links.

Sjoemelnatuur (2015), zie hier het volledige onderzoek, hoe PBL en milieuclubs je voorliegen over ‘biodiversiteit’

Wanneer je dan toch een oplossing wilt realiseren waarvan mens en natuur profiteren: lastenverlichting over de gehele linie. Kortom, precies het tegendeel van wat het Kabinet Klaver1/Rutte3 nu presteert.

Hoe meer schulden, hypotheken en lasten je kwijt bent, hoe meer je overhoudt voor je omgeving, datgene waar het in het echte leven om draait. Uiteindelijk trekken boeren het boerenland strak- zie je ook die bijna plastic raaigrasmatten waar zelfs de paardenbloem zeldzaam werd- dankzij slechte betaling enerzijds (melkgeld al 15 jaar gelijk) en lastendruk door de stikstof-hoax en Rabobank anderszijds.

Het grootwinkelbedrijf permitteert het bijvoorbeeld zichzelf om liefst 120 dagen te wachten het uitbetalen van een factuur. Een boer die door onwil van zijn bank 1 dag te laat zijn BTW betaalt, is direct 5000 euro boete kwijt aan onze leugenachtige corrupte overheid.

Raaigraszee Reahus

Hier geldt dan ook de keiharde natuurwet: Links ( = lastenverzwaring) werkt averechts. Vrome intenties koop je niets voor. Het probleem ligt linksom en rechtsom aan de wortel van ons bestaan: geld, onkosten. Je kunt steeds meer de natuur exploiteren om er geld uit te trekken voor bankierswinsten en uitbreiding van de Totalitaire Bureaucratie.

Maar voor ons landschap en menselijke waarden moeten we de optie van lastenverlichting en kostenbesparing onderzoeken. Ook schreef ik de natuurhoofdstukken voor het alternatief voor de Groene Handel in Angst van de oude milieubeweging. Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei. Geen windturbines maar kerncentrales! Een subsidiestop voor milieucampagneclubs en Milieufederaties.

Zijn er werkelijk geen bloemen meer op het platteland? IJsbrechtum bij Sneek

Met reclame in 4 kleurendruk en internetvervuiling groeit geen bloem meer. En die ‘nieuwe natuur’ met ganzenplaaglandjes en prozacpaardjes: nergens vind ik bewijs dat die natuurbouwlandjes zoveel natuurrijker zijn:

Pools boerderij-paard (Konik) voor nieuwe Wilder-treurnis, daar door mensen neergezet

Dus zetten we de bijl in de financiering van Groen Links gejank. Dan hou je jaarlijks al 200 miljoen euro over waarmee je de stedelijke omgeving kan verfraaien met natuurlijke elementen, biodiverse bedrijfsterreinen!

Een anti-schuttingoffensief, dat je die voor mooie hagen vervangt, kale straten met fruitbomen beplant. Hoera, Eerbied voor Het Leven, in plaats van dat eeuwige negatieve gezeik over De Planeet, het ego van planetaire proporties van Frans Timmermans.

…de buizerd het broeden onmogelijk maken en bosjes kapot zagen = ‘predatiebeheer’

Op 30 januari 2020 hebben we in Eindhoven ons Cornucopia-Congres, verwijzend naar de hoorn van overvloed. Hoewel de menselijke stupiditeit oneindig is, de Leugenachtige Natuur van mensen door Klassieke Beschaving getemperd dient te worden, moeten we niet vergeten dat ook menselijke inventiviteit onuitputtelijk is.

De Ultimate Resource. Wat bij Ecomodernisten- merendeels van die Betanerds- nog mist is de aanspraak op Niveau3, de Morele Hogere Grond: Ecomodernisten voorkomen namelijk een humanitaire en ecologische ramp die dreigt dankzij de Green Deal van Frans Timmermans.

De grootste bedreiging voor de natuur nu, dat is milieu- en klimaatbeleid dat via gigalastenverzwaring de menselijkheid en natuurlijkheid vermoordt.

2 Replies to “Betere naam ecologenblad: ‘De Leugenachtige Natuur’…”

  1. “Hoe minder schulden, hypotheken en lasten je kwijt bent, hoe meer je overhoudt voor je omgeving, datgene waar het in het echte leven om draait. Uiteindelijk trekken boeren …”.

    Minder moet meer zijn. Maar wat een waarheden weer, verder. En, wat kunnen we doen?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *