Bij Sint Joriskerk geen peetvader Groene Draeck

Toen Jelle nog bij leven was, werd al wel een straatnaam naar hem vernoemd

We sluiten de Jelle Zijlstra-week af met de foto van het doodlopende laantje dat naar deze peetvader van Koning Willem Alexander is vernoemd. De Nederlandse Bank & BIS-president (1967-1981) met vakantieboerderij in De Tike blijkt in Wassenaar begraven in 2001.

De symboliek is alvast wel aardig. Dat iemand die dus Minister van Staat was, adviseur van het Koningshuis en hun ‘Groene Draeck’ niet bij een Sint Joris Kerk kan liggen als machtigste Fries van de 20ste eeuw.

Sint Joris versloeg de Groene Draak

De Koninklijke Oligarchie Nederland BV
Toen Beatrix de Groene Draeck kreeg van de Friezen- ik meen toen ze Koningin werd in 1980- moest bij de naamgeving toch de legende van Sint Joris en de Draak bekend zijn. Zouden ze die naam expres gegeven hebben?  Sint Joris van Cappadocie (303) is ook beschermheilige van de Engelsen sinds 1212 (Saint George), en beschermheilige van Richard Leeuwenhart bij de Tweede Kruistocht.

Sint Joris zou tijdens de christenvervolgingen door Keizer Diocletianus de marteldood zijn gestorven. Dat was de laatste Heidense keizer die nog een serieuze poging deed om het christendom de nek om te draaien. Voordat Constantijn het christendom tot staatsreligie van het Romeinse Rijk zou maken en Byzantium zou stichten (het Oost Romeinse Rijk in Constantinopel)

Sint Joris doodt de Groene Draeck

Zoals we hier vaststelden, is het Koningshuis met hun Bilderberg-cirkel (Rockefeller/Kissinger) een drijvende kracht achter de klimaatreligie en de Club van Rome, die op het landgoed van David Rockefeller in 1968 ontstond.

Dus 1 jaar nadat Willem Alexander werd geboren, toen werd Zijlstra als enige eenvoudige burger peetvader van de huidige koning gemaakt door Prins Von Lockheed-Affaire zum Aussendentur-Wippen bis Bilderberg, en het vorstenpaar Beatrix en Claus.

Het bootje dat de Friezen schonken aan Bea van O.  Nu van Koning Willem van Oranje, waarvan Jelle Zijlstra de peetvader was

Sint Joriskerk

Ook Jelle Zijlstra gaf als BIS-president over dat ‘Grenzen aan de Groei’-rapport dus een lezing in het Paleis op de Dam, voor een speciaal door Koningin Juliana bijeengeroepen evenement. Beprijzing van ‘vervuiling’ was hij voor. Maar Zijlstra zou zich gekeerd hebben tegen het met miljarden euro’s subsidie volpompen van failliete bedrijfsmodellen.

Dus de wisselvallige energie-methodes die nu ‘duurzaam’ heten en waar de overheid dan het exploitatieverlies moet dekken.Laat staan dat Zijlstra een ‘Wouter Bos’-fonds zou goedkeuren, een privaat fonds met publieke miljarden voor bedrijven die uit zichzelf niet renderen.

Bea van O.

Overigens is zo’n oligarchische financieringsconstructie geen unicum in Nederland. Want toen Jelle Zijlstra nog leefde, werd wel vanuit de Rabobank (1992) met Pieter van Vollenhoven en (oud-Commissaris van de Koningin) Wim Meijer het ‘Nationaal’ (lees: particulier) Groenfonds opgericht, om boerengrond met publiek geld op te kopen voor natuurclubs.

Zulke particuliere fondsen met publiek geld, dienen beleid minder gevoelig te maken voor democratisch ingrijpen.

Waar Oosterbierum ligt, dat kun je op deze grafsteen zien…

De Hand van Jelle bij Financiën
Tot in de jaren ’90 zou de economische visie van Jelle Zijlstra voortleven, de Zijlstra-norm (loonmatiging, bezuiniging) zou als Zalm-norm voortleven.

Niet voor niets werd er dus in 1982 een ‘Akkoord van Wassenaar’ gesloten in Zijlstra’s woonplaats met VNO-NCW en FNV (dus SER-leden en SER-Kroonlid Jelle Zijlstra, in zijn woonplaats) voor loonmatiging en bezuinigingen. Met Onno Ruding van het pas gevormde CDA op het Ministerie van Financien, het belangrijkste ministerie, kwam dat voor elkaar.

Het Historisch Nieuwsblad schreef in 2001 (zonder Zijlstra zelfs maar te noemen) dat beleid aan Zijlstra’s pupil Onno Ruding toe op het Ministerie van Financiën. Ruding werkte daarvoor als baasvoor het IMF (vanaf 1977). Maar het begrotingsbeleid en het ‘Akkoord van Wassenaar’ was de blauwdruk van Zijlstra’s financiele beleidswens als BIS/DNB-president.

Dit nadat Joop Den Uyl (1973-77) de schatkist-inhoud op PvdA-wijze verjubelde, er in slaagde van een begrotingsoverschot een tekort van 10 procent te maken. Zeker PvdA!

Familie?

De Groene Draeck (Bilderberg) & David Rockefeller
Dat Zijlstra het gesmijt met subsidies mogelijk kritisch bejegenen zou, moet niet verhullen dat het CDA’ers zijn die de Klimaatreligie het meest fel steunen sinds conceptie. Een motief: om een nieuw soort religie te vinden voor ‘de mensheid’ die ze onder unilateraal wereldbestuur wilden plaatsen sinds 1945 de Verenigde Naties werden opgericht. Voor de wereldvrede/macht van wereldbankiers.

Het CDA en het Koningshuis waren met Ruud Lubbers al Club van Rome-supporter, Lubbers was ook bevriend met Trilateral Commission-lid Gro Harlem Brundtlandt: de Noorse premier en internationaal socialist die het begrip ‘duurzaamheid’ in de jaren ’80 haar huidige betekenis gaf. (Our COMMON Future, kortom het wereldeenheids-geloof)

De jongste zoon van Jelle Zijlstra

CDA’ers (bv Jaap de Hoop Scheffer) bemannen de denktanks van het Klimaat-Industrieel Complex en haar gewapende evenknie, het Militair Industrieel Complex.

De ‘Strijd tegen Klimaatverandering’ is strijd tegen de eigen bevolking. De Liberale wereldelite wil daarnaast het ‘einde van de geschiedenis’ forceren op militaire wijze, overal ‘liberale democratie’, die ze met het financiele circuit dan makkelijk kunnen domineren. Het ‘breng democratie met bommen’-project, dat momenteel Iran op het oog heeft.

Slaaf van Sillicon Valley in Oosterbierrum kijkt nederig op zijn instructie-apparaatje

Onno Ruding was vice-voorzitter van de Amro Bank, na daar al investeringsbankier te zijn vanaf 1971.  Hij werd een harde kern-lid van de Koninklijke Oligarchie en het internationale machtcircuit, en Ruding is nog steeds lid van de Amerikaans-globalistische lobbyclub ‘Network 2020’. 

Mensen die de Unilaterale Wereldorde onder Amerikaanse hegemonie nastreven. Hij was ook bestuurder bij de RTL-group, dus dan zie je ook de connectie met Aart Jan de Geurs (CDA) die CEO van de Bertelsman Stiftung (de aandeelhouders) is. Ruding is ook lid van de Trilateral Commission van (wijlen) David Rockefeller.

Die Rockefeller-clan is de grootverkoper van de klimaatreligie, zo leert ook het boek dat ik voor jullie nog bespreek van Zweedse broeder in het goede Jacob Nordangard, politiek wetenschapper. We gaan zijn boek nog uitgebreider bespreken. Hier alvast een voorschot. De boodschap is alvast; ‘het Milieu’ heeft een ‘links’ imago, maar de ideologie heeft juist haar wortels bij (extreem)rechts en het grootkapitaal.

Aanstichter Klimaatreligie, oprichter Trilateral Commission, schaduwpresident VS in de tijd dat Jelle Zijlstra ‘baas’ van NL was met het Koningshuis

In the book you can read, among other things, about the close links between Time Magazine and the Rockefeller family. Time-Life Building is part of the Rockefeller Center and Time-Life founder Henry Luce was included in one of the panels for the Rockefeller Brothers Fund’s ”Special Studies Project” in the 50s (in this very ambitious report, led by Henry Kissinger, the seed was sown to make climate change to the most critical issue for humanity).

If it becomes possible to interfere actively in the big processes with the atmosphere, the results are likely to transcend national boundaries. The problems that will then arise must be handled on an international basis. (RBF Special Studies Project)

Svante Arrhenius’s disciple, meteorologist Carl-Gustaf Rossby, graced the cover of Time Magazine in 1956 and foretold a time to come. The book analyses the Rockefeller Family’s surprisingly important role in building up the climate issue internationally.

The Rockefeller family’s long-standing battle against climate change contains elements of sophisticated propaganda techniques, futurism, and New Age philosophy, aiming at a complete transformation of the whole earth system, including economy, ecology, culture, and humanity itself.

Ook familie van Jelle Zijlstra?

Nu Onno Ruding nog onder de groene zoden
De globalistenclub Network 20/20 geeft Onno Ruding’s palmares als volgt weer, ook zo’n intieme vriend en globalistisch geestverwant van De Groene Draeck van  Wim Lex & Mea Maxima Culpa:

Mr. Ruding worked at the Ministry of Finance, The Hague (1965-1970), Amsterdam-Rotterdam Bank (AMRO Bank), Amsterdam (1971-1976) and, later, as a member of the Board of Managing Directors of AMRO. He was Executive Director of the International Monetary Fund (IMF), Washington, D.C. from 1977-1980.

From November 1982 until November 1989 he served as the Minister of Finance of The Netherlands, for the Christian Democratic Party (CDA). From 1990 until 1992 Onno Ruding was Chairman of the Netherlands Christian Federation of Employers (NCW).

From 1992 till 2003 Mr. Ruding was Vice Chairman of Citicorp/Citibank in New York. In 2002 he became Chairman of the Board of the Centre for European Policy Studies (CEPS) in Brussels, the largest independent (…) think-tank in Europe. (hoe kan een ‘denktank’ dus lobbyclub nu ‘onafhankelijk’ zijn, en onafhankelijk van wat’…RZ)

He is a (nonexecutive) Director of Corning Inc., Corning, RTL Group, Luxemburg and Holcim, Zurich and Chairman of the Board of Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), The Hague, as well as a member of the International Advisory Board of Citigroup, New York.

In 2002 he became Chairman of the Board of the Centre for European Policy Studies in Brussels, the largest independent think-tank in Europe. Dr. Ruding is a member of the Trilateral Commission and the Pontifical Council Justice and Peace, Rome. He is Chairman of the Board of the National Museum Palace Het Loo, Apeldoorn.

Rustplaatsen wordt niet lang meer rust gegund door kerkbesturen die leden verloren dankzij het modernisme (wat mensen ‘secularisatie’ noemen)

Er liggen wel andere Zijlstra’s bij de Sint Joriskerk van Oosterbierum, ook een Jelle W. Zijlstra die familie kunnen zijn geweest. Ook zie je dat in de moderne tijd met bezuinigende kerkbesturen niets voor eeuwig is. Een Zijlstra-graf staat op de ‘ruiming’-lijst. Zoals Peter Karstkarel al vaststelde in zijn boek over grafcultuur in Friesland, ‘Dag Lieve Moeder’ verdwijnt een heel stuk verleden op deze manier.

Zo kun je het rondje om de kerk afleggen met een hogere omloopsnelheid, die bij de moderne tijd past

Een eeuwige rustplaats bestaat in de moderne tijd met haar hoge omloopsnelheid niet meer. Je mag al blij zijn als je 10 jaar blijft liggen. Dus zo vond ik ook dit graf, dat het ‘rondje om de kerk’ een meer eigentijdse invulling gaf.

Ook het Globalisme onder Amerikaanse hegemonie mist steeds meer slagkracht, zo kun je lezen in het proza dat de lobbyclub Network 20/20 bezigt. Netwerk 20/20 werd opgericht door Patricia Huntington in 2003, waarschijnlijk familie van Samuel Huntington (The Clash of Civilisations)

Network 20/20 was established in the wake of the September 11 attacks to further a deeper understanding of foreign affairs. As nationalism and isolationism increase, the need for frank and informed discussion of global affairs that involves both the private and public sectors grows stronger.

‘Ik Ben Goed’ is wat hier staat. Deugsignalering voor klimaatreligie van De Groene Draeck

Ruding en geestverwanten als George Soros (waar Mabel van  Oranje voorzitter is van zijn European Council on Foreign Relations) bewaken ‘Het Grote Plan’, waar Mark Rutte zich ook zo hard voor inzet. En Fransie Timmermans. Zodat je nu overal auto’s ziet rondrijden die ‘groen’ deugsignaleren. Ik rij op ‘groen gas’ = ‘ik ben goed’, de nieuwe globalisme-religie.

Al even betekenisloos als die andere signaalwoorden ‘vrijheid en democratie’. Dat je referenda afschaft en persvrijheid aan banden wilt leggen onder de noemer ‘nepnieuws’ en ‘Russische infiltratie’, uit naam van de liberale democratie.

Elke dag iets meer vrij van klimaatzonden van De Groene Draeck

Dus van mij mogen ze gewoon onder de groene zoden met hun klimaatreligie. Het traditionalisme en nationalisme hebben meer toekomst, ook om de almacht van bankiers te kunnen beteugelen en hun kapitaalverkeer. Fryslan Boppe. Tot slot weten we nu dus:

Us Dr. Jelle leit yn Wassenaar yne groppe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *