Kustenares moest viskotter van Wad-promotiekaart wissen…

Zo was de originele kaart

De Waddenoligarchie van windmolenaars, multinationals, milieuclubs en ambtenarij deelt mee dat Wadvissers een urenbeperking krijgen tot 600 visuren per jaar, waar nu 4800 is toegestaan. Dat zou tot faillissementen leiden van vele garnalenvissers.

We zagen dat al aankomen in de 3 jaar terug (24 december 2016) gestarte procedure met Wob-verzoek gericht aan Sieben Poel van Rijkswaterstaat.

Het officiele maar nog deels verzwegen doel van de Waddenoligarchie is om de visserij geheel weg te krijgen. De politiek tegen de vissers, is van zelfde doel en komaf als die tegen onze boeren:  de sloop van economische dragers van het platteland ten gunste van globalistisch georienteerde stedelingen. (zie The New Urban Agenda van de VN)

…blijkbaar zijn het meer dan ‘geruchten’, als je het ook al ‘voorstel’ noemt

2030 Agenda, doel 14: Life Below Water
De bron van de berekening van die urenbeperking is Wageningen UR, de stichting van het Ministerie van LNV. Die zou 2019 voor die berekening als basisjaar/referentie hebben gebruikt voor het aantal daadwerkelijk geviste uren op de Waddenzee. Dat is precies het jaar, waarin onder de noemer van het MSC-label de Nederlandse, Duitse en Deense garnalenvissers al tot urenbeperking werden gedwongen.

Dus alles behalve representatief. Dat advies past in de tendens, van Wageningen UR als uitvoerder van 2030 Agenda. Alle trans-nationale instituten werken daar aan mee.

Het is maar 1 anecdotisch voorbeeld uit velen, maar wel illustratief: Vorig jaar op een Waddenzee-conferentie in Leeuwarden kwam ik de Duitse kunstenares Birgit Bertz tegen. Die maakte promotiekaarten van Werelderfgoed de Waddenzee, waarop aanvankelijk op de achtergrond een vissersschip figureerde. Die viskotter moest zij van het Waddensea Secretariat verwijderen, en vervangen voor een zeilbootje.

De multilaterale organen als Waddensea Secretariat voeren 2030 Agenda uit, de privatisering van de publieke ruimte en de energiepolitiek die via Verenigde Naties en Brussel op lokale bordjes komt. Daarin past immers ook doel 14 ‘Life Below Water’: het afpakken van visgronden, zoals je dat ook op de Noordzee ziet. Zoals ze ook goede landbouwgronden braak leggen voor ‘nieuwe natuur’..(doel 15, Life on Land)

Onderdeel van internationale politiek, via de Verenigde Naties en Brussel op Nederlandse bordjes gelegd. We blijven het herhalen, dat is 2030 Agenda. 2030 Agenda. 2030 Agenda!!!! Goddorie, knoop dat nu eens in jullie botte hersens en informeer je, in plaats van je op het Haagse te richten en gekozen politici.

Zo moest hij worden van het Waddensea Secretariat, zonder visserschip

Installatie Waddenoligarchie
Onder Stientje van Veldhoven ( D66) als lobbyist van Natuurmonumenten kwam al de roep om ‘1 Waddenautoriteit’ in het Regeerakkoord van Rutte 3.

Een ‘autoriteit’ die een publiek-privaat-mengsel zal zijn, zodat je als burger en MKB niet meer weet uit wiens naam die spreekt.  Die bestuursconstructie past in 2030 Agenda, de privatisering van de publieke ruimte en het publiek bestel/de coup door banken en multinationals.

Noordzee 2030

De Waddenzee moet een soort ‘duurzaam’ recreatie- en jeugdheropvoedingsparadijs worden, waar private stichtingen als Natuurmonumenten en Waddenvereniging zich als pseudo-overheid kunnen gedragen.

Deels werken die Ngo’s als groenwasserette van bedrijfsbelangen en ambtelijke belangen (zie ook het Investeringskader IKW, waarin ongeveer 170 miljoen euro Waddenfondsgeld is reserveerd voor ondermeer energiepolitiek). Daarin is geen plaats voor levensvatbare en economisch weerbare (visserij)gemeenschappen, alles moet buigen voor Het Grote Doel.

Wie geen eigen economische dragers heeft is immers ook monddood en afhankelijk. Macht werkt via afhankelijkheid. (bv subsidie)

2030 Agenda:in vrolijke kinderkleurtjes met leuzen waar je onmogelijk tegen kunt zijn, letterlijk.

Een belangrijke rol in de installatie van die politiek, vervulde Pieter Winsemius, hier reeds besproken. Die stelde niet alleen de Wet op het Waddenfonds in (2006) met bankier Wim Meijer, maar hij hielp ook bij de verknoping van milieuclubs in coalities. Zodat iedereen ‘His Master’s Voice’ spreekt.

En dus hoor je ook niets van protest door Natuurmonumenten wanneer windturbinekabels dwars door de Waddenzee komen door oesterbanken en over ‘kwetsbaar natuurgebied’.

Lobby-collectief PRW zit bij Rijkswaterstaat op kantoor. Iedereen verantwoordelijk = niemand verantwoordelijk

Dit alles is gesanctioneerd door de Raad van State, waar ik op 19 augustus mijn vertrouwen in de Nederlandse Rechtstaat opzegde.

Hierover ging mijn 3 jaar durende procedure inzake de Waddenoligarchie, nadat ik een Wob-verzoek stuurde naar Sieben Poel en Aante Nicolai op 24 december 2016. De Raad van State besloot afgelopen 16 november dat de bewijslast niet bij de overheid ligt, maar bij mij moet liggen wanneer de overheid informatie achterhoudt. Een overheid die je herhaaldelijk al op leugens betrapt.

Oftewel: de overheid (hier Sieben Poel en Aante Nicolai van Rijkswaterstaat) kan zich met de private belangenpartijen waarmee ze zich indekt, ongestraft van controlerende partijen afsluiten als een oester.

Een zelfde geldt bij de Europese klimaatpolitiek, de vanuit de Centrale Banken en Multinationals wordt aangejaagd. Wat ze ‘De Transitie’ noemen is de afschaffing van een nationaal-democratisch bestel, ten gunste van een privaat internationalistisch kartel.

Waddenmozaiek. Pseudo-wetenschap met selectief gebruik van gegevens en selectieve focus op risico’s

Globalisme wil traditionele gemeenschap kapot
Ook de Roussant zal niets uit de onderhandelingen kunnen slepen buiten ‘nou dan worden het nog 1000 uren’, en vervolgens een houdjebek-subsidietje. Immers, door met hun huisvesting onder het MSC-kartel (WNF/Unilever en P&P) akkoord te gaan, tekenen ze ook voor het beleid om ieder visserschip haar vangsten te monitoren tot het visje nauwkeurig en ‘bijvangsten’.

Het is de zelfde onderhandelingsstrategie die D66 ook tegen de boeren gebruikte, en die Greenpeace gebruikt om visgebied te kunnen sluiten.

Ze zetten in op halvering van de veestapel of wel 80 procent visgebied op slot. En als ze er dan een kwart uitslepen hebben ze ook gewonnen. Wie zegt ‘wij willen nul’ is zo al gedwongen in te leveren.

Meer dan de ‘links-rechts’-tegenstelling is het probleem hier: Globalismepolitiek versus lokaal-nationale belangen. Linkse mensen uit de D66/Groen Links-stal zijn altijd internationalisten. VVD’ers zijn dat ook als slaafjes van multinationals evenals CDA’ers.

De belangrijkste protagonisten van ‘groen’ dat zijn juist VVD’ers & CDA’ers, vaak uit de McKinsey-stal: Robert Reibestein, Pieter Winsemius, Ed Nijpels, Wiebe Draijer, Jules Kortenhorst.

Plots mag je wel gigastroomkabels dwars door de Waddenzee leggen voor een met 4 miljard euro publiek geld gesponsorde windfarm Gemini

Sociale Duurzaamheid belangrijker dan wazige ecologie-doelen
Wanneer in het natuurdossier een redelijk overleg bestond en mogelijk was, dan zou ik pleiten voor Sociale Duurzaamheid, iets waarvoor zo’n MSC-labeltje geen enkele aandacht heeft. Omdat MSC is opgericht voor de belangen van Unilever cs, de grote jongens: Hun mogelijkheid om grondstoffen te traceren op een wereldmarkt.

Wat die sociale duurzaamheid betreft is ‘Fair Trade’ zo gek nog niet, maar dan nu dus voor je eigen voedselproducenten. Geef onze boeren en vissers garantie dat de mensen die ons voedsel oogsten niet slechter krijgen betaald dan de tussenhandel.

Hoe kan immers een visser maar 3 euro per kilo krijgen, terwijl garnalenbakjes voor 50 euro de kilo in de supermarkt liggen? (Nu met de kerst plots voor de helft). Aan welke strijkstokken hangt dan die overige 47 euro, of 40 euro wanneer je transport en verwerking (Marokko) er af haalt?

Waarvan kunnen Waddengemeenschappen van Wieringen tot de Sylt nu leven als ook de visserij is gekeeld en de boerenstand is afgedroogd (zoals Natuurmonumenten al met de boeren op Schiermonnikoog deed)?

Pal tegen ‘Werelderfgoed’ Waddenzee in Natura 2000, een compleet industrieterrein

Het is ‘gekte’ maar er zit methode in: 2030 Agenda
De ‘groenen’ hebben het antwoord al: van energiesubsidies voor hun Green Deal-politiek. Het stilletjes uitknijpen van de dragers van het platteland om hun landerijen en visgronden als energieplantage van De Stad te maken, dat past in 2030 Agenda.

Daarnaast zullen kernleden van de Waddenoligarchie bijvoorbeeld uit het Wouter Bos Fonds hun miljarden kunnen toucheren voor idioterie als “Holwerd aan Zee’.  We leven in Interessante Tijden, waarin Gekte het Nieuwe Normaal is. Die ‘gekte’ vanuit het traditioneel perspectief is echter methodische gekte.

Vrije Visserij van zee jagen (zeereservaten) = SDG doel 14 van 2030 Agenda

Het heet 2030 Agenda. Zonder daar oog voor te (willen) hebben, begrijp je de samenhang niet en blijf je maar wat op ‘Den Haag’ en ‘de politici’ focussen. Terwijl 1 belangrijk doel van 2030 Agenda nu juist is om gekozen politici definitief op een zijspoor te zetten. Die worden op zijn best de lakeien van de private machten als banken, multinationals etc

Zie maar waar Mark Rutte straks een commissariaatje of mooi baantje krijgt. Dikke kans dat dit een grote bank zal zijn of zijn oude werkgever, Unilever. Het is dus hoog tijd voor een Fishermens Defence Force, die samen met de boeren ten strijde trekt. Deze leugenachtige corrupte overheid laat ons niets dan een vorm van geweld als legitieme zelfverdediging.

Natuurmonumenten etaleert haar gezindheid aan de Klimaatreligie

Een zelfde- je hebt niets te vertellen maar mag wel alles betalen- zie je immers bij de klimaatreligie.

We moeten ons land terugveroveren op het globalisme, zodat een gezonder machtsevenwicht ontstaat tussen lokaal en internationaal. Het Paradijs zal niet aanbreken, maar je kunt wel naar een situatie werken waarin je niet geheel wordt afgemaakt en uitgekleed. En waarin je de schade die de globalisten aanrichten zoveel mogelijk beperkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *