Frank Elderson (DNB) mengt CO2-aflatenhandel in geldsysteem

Bij dit bericht past wel een sombere foto, de ondergaande zon van volksdemocratie dankzij het klimaatfascisme. Linksom of rechtsom komt er een politiestaat

De Nederlandse Bank is met onderbaas  Frank Elderson mondiale aanvoerder bij introductie van CO2-aflatenhandel met hun ‘Network for Greening the Financial System (NGFS). Ze mengen klimaataflaten als waardepapieren in het geldcircuit, Green Bonds die hun waarde ontlenen aan dwingende klimaatwetgeving.

Die CO2-aflatenhandel zou 90 duizend miljard dollar (….) opleveren voor 2030 volgens ‘groene’ Mark Carney van de Bank of England. Die aflaten zijn in hun waarde volledig afhankelijk van dwingende wetgeving voor CO2-reductie als de Europese ‘Green Deal’ (het Groene Dictaat), en ook de Urgenda-rechtszaak helpt de CO2-zwendel.

Dus we krijgen beprijzing van CO2, de handel in af te kopen klimaatschuld als valuta, en een persoonlijke klimaatbonkaart (Personal Carbon Allowance).

Nu moeten CO2-aflaten de Toren van Klimaatbabel helpen bouwen van De Transitie, het streven naar een mondiale bankiersdictatuur van Surveillance Capitalism. Daarin zijn ‘Uw Data’ het nieuwe goud, en de nieuwe religie is ‘Groen’. Zonder digi-spionage kun je geen klimaatdictatuur handhaven.

Nederland koploper in ‘Groen’ bankieren

Koop je klimaatschuld af bij de bank bij klimaatstoelendans 2030
Lees ter verdieping ook mijn bericht ‘Klaas Klimaat Knot (DNB, BIS) Smult in Londen van inktvis. De DNB-president waarvan Elderson de onderbaas is: Nederland is op Europese schaal met haar commerciele banken 1 van de internationale spelers en met haar BIS-boardmembership een spil bij het maken van financieel beleid met ondermeer de Bank of England. ( = Rothschild)

In hun rapporten onderzoeken DNB-bankiers met hun economen van centrale banken en de BIS, hoe je die aflatenhandel kunt mengen in het financiele systeem. Maar ook in de huishoudboekjes van de nationale economieen. Plots hebben we dan niet alleen een Staatsschuld van honderden miljarden euro’s.

We hebben voor 2030 ook nog een Klimaatschuld van 50% CO2-aflaten die we af moeten kopen, ter waarde van meer dan duizend miljard euro.

‘CO2-krediet, een Green Bond als betaalmiddel om ons landschap voor eeuwig te verminken

De Staat haalt in een klimaatstoelendans de helft van de stoeltjes weg voor 2030. En wie niet op tijd een stoeltje weet te kopen, die is ‘af’. Die moet CO2-tax betalen, of compensatiebelasting aan private firma’s betalen. Klimaatcash kun je alleen met overheidsgeweld aftroggelen. Immers, geen weldenkend mens betaalt graag voor gebakken lucht.

Bankiers willen handelen in ‘groene’ hypotheken. Bijvoorbeeld dat je als huiseigenaar gedwongen wordt om je huis Urgendaproof te verbouwen. En als je dat niet kunt betalen, dat ze je dan kunnen dwingen met dwangsom een lening te nemen. Die zogenaamde ‘Green Bonds’, groene hypotheken, daar handelt Rabobank al in. Ze maken er ook reclame voor.

Rabobank handelt in hete lucht, met jouw ‘duurzame’ hypotheek als onderpand

Voor volgers van Interessante Tijden is het geen enkele verrassing, dat een door De Staat betaalde klimaatactieclub (Urgenda) gelijk krijgt van De Raad van de Staat. Loket 1 helpt Loket 2.

Zonder dwingende wetgeving is CO2/gebakken lucht niets waard. Dus een door De Staat betaalde actieclub die buitenparlementair regels afdwingt, je kunt er commercieel gezien niet zonder als ‘groene’ bankiers. Pas wanneer je gedwongen wordt via Staatsgeweld om je CO2-schuld te compenseren, gaat de klimaataflatenhandel geld opleveren voor bankiers.

Het rapport waar ook de pensioenfondsen en de DNB al aan refereren

En dat is wat ze al jaren van plan zijn, zo kun je in hun eigen rapporten lezen. Het NGFS-rapport is als die andere rapporten voor groene zwendel: je trekt een groen mist op van ‘gezaghebbende wetenschap’ rond aloud boerenbedrog. Een probleem verzinnen met jezelf als oplossing.

Je ziet dat na ‘Parijs’ (2015) een explosieve groei in de handel ontstond van ‘Green Bonds’. Er werden voor meer dan 150 miljard dollar aan Groene Aflaten verhandeld. Zoals ‘groene’ hypotheken, dat een bedrijf CO2-maatregelen neemt en daarvoor bij de bank leent.

De hoeveelheid klimaataflaten die al in omloop zijn

Klimaatzwendel moet financiële systeem levend houden
De Rypothese is hier nogmaals mee bevestigd: dat de klimaatzwendel de bankensector met haar wankele financiele systeem (een bubbel drijvend op fiat currency) aan een extra investerings- en kapitaalinjectie moet helpen.  Dat kun je zelf lezen in rapporten van De Nederlandse Bank. En het PFAC-collectief van commerciele banken dat deze aflatenhandel wenst.

Schermschoten uit hun rapporten zijn hier bijgesloten. Je ziet dat Nederland DE internationale aanvoerder is bij het ‘Greening’ van het financiele systeem.

Geklets over klimaatvluchtelingen, terwijl je enkel geld wilt cashen

De DNB is zelfs mondiaal aanvoerder en coordinator van die invoering van aflatenhandel. Samen met de hier reeds beschreven BIS in Basel waar DNB-directeur Klaas Knot 2-maandelijks vergadert.

Maar ook de bank van de technocratisch-Maoistische dictatuur China doet mee, het land dat tot 2030 in het geheel geen CO2-reductie hoeft te plegen als grootste CO2-emitter. Maar ik denk dat China als voorbeeld meedoet, om te tonen hoe je burgerrechten verwatert.

Frank Elderson (DNB) is aanvoerder, met de DNB als kernlid van het bestuur van de BIS in Basel

Klimaatpolitiestaat
De Klimaatagenda kun je immers niet implementeren zonder ook een China-achtige surveillancestaat in te voeren. Dus kilometerkastjes in de auto, die je een kilometerquotum opleggen uit naam van ‘het klimaat’. En een ‘slimme meter’ in huis die bijhoudt of je niet al over je maandelijkse toebedeelde CO2/energiebudget zit.

Dus je kunt bij de nationale klimaatstoelendans denken aan zaken als ‘Tradeble Energy Quota’ (TEQ), van de bovenparlementaire Britse APPGOPO, en Personal Carbon Allowances (PCA). Een klimaatbonkaart. Andere namen zijn Personal Carbon Trading, Carbon Quotas, Personal Carbon Rationing and Tradable Permits.

IN 2030, een CO2-equivalentenbonkaart bepaalt hoeveel je nog mag bewegen deze maand

Je krijgt een ‘cap’ op je energiebudget, dat moet gehalveerd voor 2030. Zit je daar overheen, dan detecteert je Slimme Meter dat  je Persoonlijk Energiebudget is overschreden. Vervolgens krijg je automatisch van je klimaatactievoerende energiebedrijf- zoals Vattenfall( ‘Fossielvrij binnen 1 Generatie’)- een hogere rekening ter ‘compensatie’ van je klimaatzonde.

Een klimaatbonkaart

En dan beloven ze je dat ze daarmee extra windmolens zullen planten en bomen op van Afrikanen geroofde goedkope grond, of op grond die met publiek geld van onze boeren is gestolen. (CO2-compensatie) Zo komt dan dus CO2-compensatiekrediet als investeringskapitaal in omloop.

Straks straffen ze je ook wanneer je niet meedoet, af te lezen aan je Slimme Meter

En zo kun je dan aan de ontzagwekkende bedragen komen, waar ook de gouverneur van de Bank of England, Mark Carney aan refereert. Een van de weinige intelligente journalisten, James Corbett kwam er mee aanzetten, uit Carney zijn augustus-lezing:

Met dank aan 1 van de weinige nog echte journalisten, James Corbett die deze figuur uit de augustus-speech van Carney haalde

US$ 90 TRILLION!!!! het boterbriefje van Moedertje Planeet en Vadertje Staat
Negentig duizend miljard dollar voor 2030. Dus nog bijna negen maal zoveel als het hier vaker aangehaalde bedrag van 10 duizend miljard, waar JP Balkenende zijn multinationalcoalitie DSGC op doelde. Of de ‘how to generate the trillions’ for sustainable development waarover onze overheid met World Economic Forum en OECD in Addis Abbeba (july 2015) vergaderde.

Zo financiert de Nederlandse regering nu ook de belastingdienst in Nigeria en Ghana om ook daar meer belasting op te halen, voor het Addis Tax Initiative. Voor het klimaat/duurzaam blablabla. Iedereen moet met iedere transactie op het digitale stelsel aangesloten van de bankenmaffia.

Dat is wat ze dus Blended Finance noemen, waarbij onze Wiebe Draijer namens de Rabobank in een Blended Finance Taskforce zit. Privaat gewin op publieke kosten, bonnetjes zoek = duurzaamheid. Dan bij controle van CO2-zwendel geldt ineens de ‘privacy’-wetgeving om de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) af te schermen die hier gruwelijk gigantisch brutaal op gaan cashen.

Voor Moedertje de Planeet, getrouwd met Vadertje Staat.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66

Het zijn kortom Interessante Tijden. Linksom of rechtsom krijgen we de klimaatpolitiestaat, politici kunnen daar niets tegen doen. Urgenda helpt daar een beetje bij. Maar ook anders was die politiestaat al door onze Tweede Kamer met de Klimaatwet aangenomen, en de Green Deal van de ongekozen klimaatdictator Frans Timmermans en zijn  EUSSR.

Frank Elderson leeft er goed van, het redden van Moedertje de Planeet

Surveillance Capitalism
Big Brother is al lang geinstalleerd, om ook te zorgen dat uw klimaatschuld wordt afbetaald. Mensen kregen al hun bankrekening geblokkeerd omdat ze in Syrie op bezoek waren. Zo gaat dat straks ook wanneer je iets naars op het web over de klimazi’s hebt gezegd of zoals ik hier: over Frank Elderson.

Of wanneer je weigert een ‘Slimme Meter’ in huis te nemen of klimaatspionagekastje in je auto. Of dat je vanwege ‘gebruikersvoorwaarden veilig internet’ geen toegang meer krijgt, nadat je iets naars zei over Urgenda en al die belangeloze redders van Moedertje de Planeet.

Daarom gaat alle cash ook uit de roulatie, let maar op wat Christine Lagarde doet. En zie hierboven nog het filmpje van Shoshana Zuboff die de term ‘Surveillance Capitalism’ uitlegt, de handel in je ‘data’ als het nieuwe goud. Zonder verregaande digitale spionage gekoppeld aan bankiersdwang, dan kun je ook die Klimaatwet niet uitvoeren.

Tegelijk helpt die Klimaatwet en al dat minitieuze boekhouden van CO2 en de Meldplicht Energiebesparing van RVO, dat je ieder facet van je bedrijf en leven als ‘data’ moet overhandigen aan The Powers that Be. Zodat zij die data voor eigen gewin kunnen gebruiken, en je tot het betalen van hun CO2-schuld kunne dwingen.

Daartoe dient ook het Global Reporting Initiative van bankier Herman Mulder, gefinancierd door ons Ministerie van Buitenlandse Zaken sinds de jaren ’90.

DNB zegt te weten hoe je CO2-voetafdruk kunt meten

Conclusie: Een Neo Feodaal Systeem is terug
We maken de herleving mee van de aflatenhandel van de katholieke kerk, met Nederland als koploper bij de klimaatreligie. Die aflatenhandel groeide afgelopen 10 jaar al van vrijwel nul euro naar honderden miljarden euro’s door klimaatbeleid.

Toen begin 16de eeuw bloeide handel in aflaten om de Sint Pieterkerk te kunnen financieren. Nu moeten we de Toren van Klimaatbabel financieren die De Transitie heet, de heidense Klimaatreligie, verwant aan de theosofie en New Age van One-Worldism/ One Planet: Moeder Aarde-verering (zie het Earth Charter van prinses Beatrix en haar zoon Koning Bilderberg, gelanceerd in het Vredespaleis in 2000).

Bankiers poetsen hun geweten groen: Mark Carney

Nederland was al het eerst land ter wereld waar een koolstoftax werd ingevoerd (1990). Nederland was ook de financier van het Brundtland-rapport (1984-86), de springplank voor klimaatbeleid (Rio 1992). Met dank aan ons Koningshuis en Ruud Lubbers (Club van Rome). Het Koningshuis benoemt ook de DNB-bestuursleden en Bankraden, evenals de ‘Kroonleden’ van de SER die ook deels in de Bankraden zitten.

En het Koningshuis is de baas van de Raad van State die Urgenda gelijk geeft.

Het bootje van Bea van O.

Nu doet onze Koninklijke Oligarchie er nog een schepje bovenop. Op weg naar een Neo-Feodale bestuursarchitectuur, waarin banken, multinationals en Niet Gekozen Organisaties (ngos) de lakens uitdelen. Dat is 2030 Agenda: privatisering van de publieke ruimte en het publiek bestuur, met de groetjes van De Groene Draeck en Koninklijke Olie.

Tegelijk heeft gas- en oliestaat Quatar midden in hun winkelcentrum in de hete woestijn een ijsbaan, zo melden welingelichte kringen. En er is nog gemakkelijk voor een halve eeuw gas. Dus dat je niet denkt ‘ze doen het voor het klimaat’. Je moet onderhand wel ontzaglijk naïef en stupide zijn om dat te geloven.

Ook Jensen begrijpt het al…De ‘klimaatcrisis’ is slechts 1 grote zwendel, en onze massamedia lichten je op

Is er dan toch nog een lichtpuntje? Dat bent U, wanneer U vandaag ook besluit uw rug recht te houden en niet mee te doen, juist wanneer ze je gaan dwingen. De meeste Nederlanders zijn echter bang en gedwee, slecht geïnformeerd (door massamedia) dus ik voorzie dat ze de klimaatdwangdictatuur vrij moeiteloos invoeren.

Hoeveel mensen gingen er immers de staat op toen ze onze klimaatsceptische premierkandidaat Pim Fortuyn doodschoten. Nee, zolang de supermarkt maar gevuld is en het huisje warm!

3 Replies to “Frank Elderson (DNB) mengt CO2-aflatenhandel in geldsysteem”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *