‘In Uw handen beveel ik mijn geest’ (Psalm 31)

Deze kerk van Jannum stond er ook al in de tijd van de kruisvaart

Op de zondag geen profane boodschappen uit de Abdij, maar we vervolgen de lezing uit De Schrift met de Psalmen. In Psalm 31 vinden we het in het Lucas-Evangelie aan Jezus toegeschreven stervenswoord, dus dat hij aan het kruis bij het heengaan Psalm 31 citeerde: ‘In Uw Handen beveel ik mijn geest’.  

Orthodox Kruis met torenkraai in Hemelum

Dat hoeft niet enkel een stervenskreet te zijn dus, het betekent ook dat je zegt ‘bij God’s rechtvaardigheid wil ik graag horen’. Of wanneer je het naar het praktische vertaalt: bij welke mensen je wilt horen, en wat je zelf wilt zijn. Iemand met Hart en ruggengraat, Echt Mens, een uitstervend ras lijkt het tegenwoordig af en toe wel.

Psalm 31 is een gebed in nood, van een mens omringd door vijanden. Een toepasselijk gebed, nu de klimazi’s de macht in Nederland overnemen via 2030 Agenda, hun Toren van Babel met CO2-randje. een China-achtige klimaatpolitiestaat installeren. Niet alleen bij ons, maar in de gehele EU.

Je kunt het succes van de Klimaathype, hun immuniteit voor redelijke argumenten niet verklaren zonder de religieuze ondertoon te identificeren.

De klimaatreligie is verwant aan de theosofie en New Age, ze wordt ook wel evolutionair humanisme genoemd. Daarin evolueert de mensheid naar een planetair bewustzijn, wat ze ‘de transitie’ noemen. Het werk van de Jezuitische priester en evolutionist Teilhard de Chardin speelt bij de onderliggende ideologie van One-Worldism een belangrijke rol met zijn Omega Point-theorie en ‘noosphere’.

Het ecofascisme is een satanische religie

Mensen worden gezien als bijen in een collectivistische bijenkorf, ‘the whole’, dus meer in een Oosterse mensvisie. Waar de Westerse visie juist individuele vrijheid aan eigen verantwoordelijkheid koppelt. Daarnaast speelt de 10 april dit jaar ter helle gevaren occultist en futurist Barbara Marx Hubbard een rol, als ideologe van de klimazi’s.

Die futurist wilde het menselijk overschot na de ‘transitie’ als kankercellen uitroeien. Ze zag zichzelf als boodschapper van de nieuwe christus (satan dus) in haar boek ‘The Book of Co-Creation: An evolutionary interpretation of the New Testament.

De kanker-metafoor wordt veel gebruikt in de ecologistische hoek om mensen te beschrijven, zowel bij de Club van Rome als bij de held van de biodiversiteit-mensjes, Paul Erhlich, de Henry Kissinger van de ecologie.

…de duivel op afstand houden, altijd handig hier

De Zweedse onderzoeker Jacob Nordangard, een goede collega citeert Marx Hubbard aldus:

This act is as horrible as killing a cancer cell. It must be done for the sake of the future of the whole. So be it: be prepared for the selection process which is now (1980 RZ) beginning. We,the elders, have been patiently waiting until the very last moment before the quantum transformation (‘De Transitie!!’RZ), to take action to cut out this corrupted and corrupting element in the body of humanity.

It is like watching a cancer grow; something must be done before the whole body is destroyed… The destructive one fourth must be destroyed from the social body

De Abdij, uw Studiecentrum voor Natuurlijke Historie & Menselijke Natuur, met orthodox christelijke signatuur. Zonder God stel ik niks voor

Het ecofascisme dus. Meng Groen met Rood en je krijgt de kleur Bruin. Wanneer we dus door satansdienaren en Demonen 66 omringd zijn, hoe anders dan met God’s hulp kunnen wij de duivel naar de hel terugwijzen:

Bij U Heere schuil ik, laat mij nimmer beschaamd worden.

Doe mij ontkomen door uw gerechtigheid, neig uw oor totmij,red mij haastig.

Wees mij tot een beschuttende rots, tot een sterke vesting om mij te redden;

want Gij zijt mijn steenrots en mijn vesting, en om uws naams wil zult Gij mij voeren en leiden.

Gij zult mij trekken uit het net dat men voor mij had verborgen, want Gij zijt mijn veste.

In Uw hand beveel ik mijn geest;

Gij verlost mij, Heere, getrouwe God.

Ik haat hen die ijdele nietigheden vereren (zoals de Christenunie en ‘het Klimaat’ RZ)

ik immers vertrouw op den Heere

Ik wil juichen en mij verheugen over uw goedertierenheid,

daar Gij acht hebt geslagen op mijn ellende, hebt geweten van de benauwdheden van mijn ziel.

Gij toch hebt mij aan de vijand niet prijsgegeven.

Gij hebt mijn voeten in de ruimte doen staan.

Jezus die de Doodscultus van de Milieubeweging overwint

Met wat geschreeuw over ‘de linkse zus’ en ‘de politiek zo’ kun je de klimazi’s niet verslaan. Achter ‘groen’ zit een duistere geest die alleen met God’s hulp in Jezus Christus naam overwonnen wordt. Het is een religie, die je pas neutraliseert door het Klimazisme als zodanig te herkennen. Waarna je er een gezonde godsdienst tegenover zet, wetende dat mensen van nature religieus zijn.

In de christelijke theologie is dankzij Jezus zijn offer aan het kruis Het Kwaad in de wereld al overwonnen. Dus vind je geen offers meer in het christendom van dieren of zelfs mensen, zoals je dat in paganistische cultussen had.

Daarom hoeven wij niet nog eens de gehele mensheid en ons land te offeren aan de Klimaat-Baal, ook niet omdat die Vrijmetselaar-Paus Franciscus dat wil, die pedofielenbeschermer. Alsof wij Christus zijn offer op Golgotha aan een demonische entiteit moeten overtreffen. Alsof waren wij een stel Maya-priesters die duizenden vijanden offeren aan hun Zonnegod.

Je ziet, mensen zijn van nature religieus, het succes van de klimaatreligie toont dit opnieuw. Zie ook hoe de klimaatclub Extinction Rebellion religieuze symbolen gebruikt, hun logo is een Rune (dagaz)

Het logo van Extinction Rebellion = de Zandloper, gekanteld is het een Rune (dagaz)

Dus kun je het beste gewoon de goede godsdienst kiezen van God Liefhebben (Het Leven eerbiedigen) en Je Naaste als Jezelf, als basis van de vrijheid van het individu. Want er zijn ook valse religies, die het Kwaad op aarde dienen. En wie in Niets gelooft, gelooft in Het Niets, een vacuum waarin valse religie kan bloeien als de Klimaatreligie.

Of een vacuum waarin je De Vijand domweg niet herkent, omdat je onbekendheid met fenomenen verwart met het niet bestaan daarvan.

3 Replies to “‘In Uw handen beveel ik mijn geest’ (Psalm 31)”

  1. RZ, mooi stuk. U bent uw roeping van Prediker/Fotograaf niet misgelopen. Ik lees hierin ook een ‘Nieuwe Devotie’, zoals die van Geert Groote (ca. 1380). U stelt dat alleen de (Ware) Religie de (Valse) Religie, zoals het Ecofascisme, kan afwenden. Ikzelf verkeer in het Niets, volg uw redenering met sympathie, al zie ik het niet als oplossing. Daarvoor heeft uw, wat u noemt prozaisch werk, met analyse van de misdadige verstrengelingen van bankkapitaal, Greenspeak hysterici en politieke rattenvangers, teveel overtuigingskracht. Zoiets bestrijdt je niet met Religie. Het is immers geen 1380, maar alreeds 2019.

    Met andere woorden… Verzet!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *