Zo ziet ‘Fossielvrij’-droom Cindy Kroon (Vattenfall) er uit

Dit vertelt Cindy met trots ’s avonds aan haar kindjes

In Nederland startten Vattenfall (eigenaar Nuon) en Staatsbosbeheer de bouw van windturbines in het Robbenoordbos, als ‘proefproject’ voor wat het Innovatieplatform ‘Forest Windfarming’ noemt. Je kapt bos om in die natuur windturbines te plaatsen voor pachtsubsidies van 80-120.000 per jaar. 

Uit naam van ‘het klimaat’ worden in Duitsland al hele stukken bos gekapt om windturbines te plaatsen, ook dankzij de lucratieve subsidies. Daar verzet de Deutsche Wildtierstiftung zich tegen met de campagne ‘Kein Windkraft im Wald’. Bij ons verrijzen nu bunkers van de klimazi’s voor hun Klimatikwall in het bos.

Hierover vertelt Cindy ’s avonds met trots aan haar kindjes

Cindy Kroon, de Marketingloving Barbie, nieuw van Vattenfall!
Dit is de praktijk van wat ‘Directeur Klanten’ Cindy Kroon dus ‘met trots ’s avonds aan mijn kindjes kan vertellen’, in het propagandaboekje dat de voormalige NUON mij ongevraagd toestuurde. Ons nutsbedrijf is verkocht aan een Zweed met klimaatkolder in de kop. En die begint meteen te deugsignaleren dat je met windvaantjes en zonnespeeltjes de planeet gaat redden.

Van een normaal nutsbedrijf dus naar ‘nuts’ in de Angelsaksische zin van het woord: stapelgek.

Cindy, the marketing loving Barbie: is ze getrouwd met Ken?

Dus lezen we onder ‘iets om trots op te zijn’

We menen het en laten het zien: we gaan fossielvrij leven mogelijk maken. Dat kan ik met trots ’s avonds aan mijn kindjes vertellen. We helpen het klimaatprobleem echt oplossen (je bent voorgelogen Cindy, komen we zo op terug RZ), met aantoonbare prestaties (dan zou je in kernenergie investeren RZ).

Ik ben er trots op bij Vattenfall te werken. Hopelijk u ook om bij Vattenfall klant te zijn.

Forest Windfarming. Bos kaalkappen voor windmolens

Aldus de Vice President Costumers and Solutions, die even extra resoluut en vastbesloten poseerde als powervrouw voor haar linkedinfoto. Ze kan best wat;

Business goal: realize improvements in complex organizations/complex circumstances, together with your employees and always with the end customer and company goals in mind.

Yeah!. Dus tonen we met plaatjes en tekst wat Cindy de Marketingloving Barbie van Vattenfall nu in de praktijk voorstaat. Kort samengevat: Oh Denneboom, wat zijn je kapsubsidies wonderschoon. Voor de Dennemolens van Cindy. We komen al helemaal in de kerstsfeer…

Bomen kapotzagen, drie keer subsidiebingo, op de achtergrond in het bos verscholen het betonnen molenfundament. Anders vangt de molen te weinig wind

Drieklapper subsidie om natuur te vernielen
Nou Cindy, dan gaat Ken de Klimaatontkenner (zo worden wij die van rationele argumentatie en de natuur houden vaak uitgescholden) even van start, hou je vast..

Voor Staatsbosbeheer ligt de winst voor het vernielen van de natuur in liefst 3 soorten subsidie.

 1. Allereerst dus in de pachtsubsidie voor de grond, waarop Vattenfall haar subsidie-generatoren plaatst. Die bedragen doorgaans 80-120 duizend euro per turbine per jaar. Als dat bedrag niet klopt Cindy, trek aan de bel en geef even het correcte bedrag. Vattenfall betaalt die pachtprijzen vanuit de lucratieve SDE+subsidies die het Ministerie van Klimaat (RVO, Meindert Smallenbroek) ze geeft.

2. Staatsbosbeheer casht tegelijk OOK op de SDE+-subsidies. maar dan indirect voor alle gekapte bomen. Die stoken ze dan op in de ‘Biowarmtecentrale’ in Purmerend. Dat bomencrematorium van ongeveer 40 MW kan meer dan 1000 hectare bos per jaar opstoken, voor een SDE+subsidie van 33 euro per MWh warmte (2017), ongeveer 15 cent per kilo, in 2018 was de subsidie al 44 euro per MWh.

3. Alsof dat nog niet genoeg subsidie is. Ter ‘compensatie’ van het vernielen van vele hectares 80 jaar oud uniek loofbos, met mangrove-achtige trekken, kan Staatsbosbeheer met publiek geld dan ook nog eens boerengrond uit productie kopen. En daar kun je dan uit naam van ‘natuurontwikkeling’ en ‘natuurcompensatie’ nog eens SNL (natuurherstel) of LIFE+subsidies (Europa) omzetten.

Powered by Vattenfall

Dus voor het vernielen van de bestaande natuur kun je voor drie subsidie-rondes in aanmerking komen. Wat je ‘adding insult to injury‘ kunt noemen, iemand op de bek slaan en er een belediging achterna gooien.

Een kaalkapvlakte, Trudy snapte er ook niks van

Natuurlijk Kapitaal: ‘groen voor iets groenings’
Die perverse subsidie-prikkel om het bestaande landschap te vernielen bestaat overigens al sinds Rabo-bankier Wim Meijer (PvdA) en Pieter van Vollenhoven het particuliere ‘Nationaal Groenfonds’ begonnen (1992): een ‘revolverend fonds’ met publieke miljoenen van het Ministerie van LNV, gevestigd bij de Rabobank (tot 2015 in Hoevelaken, nu Amersfoort bij Triodos met Cees Veerman en Jolande Sap als bestuurders).

Zo werkt ook het ‘Natuurlijk Kapitaal’-concept nu, dat de banken van het Ministerie van Financien (bv ASN) omarmen met andere commerciele banken als de Rabobank en ABN Amro. Alles dat de overheid ‘groen’ noemt, ‘biomassa’, ‘biodiversiteit’ of ‘circulair’ maak je zo uitruilbaar als ‘iets groenigs’ op een kapitaalmarkt of via ‘groene’ fondsen. Andere namen zijn ‘biodiversity-offsetting’.

Je hangt dan een prijskaartje aan een hectare natuur, bijvoorbeeld bos.

Wie dat bos wil kappen, betaalt dan een x-bedrag voor die hectare gekapt bos (voorgerekend door bijvoorbeeld Planbureau voor de Leefomgeving PBL) in een compensatiepot als het Groenfonds. Of je geeft een ‘groen’ waardepapier uit voor dat bedrag, een zogenaamde Green Bond, te besteden aan een ‘groen’ project.

Het lijkt op een betonnen bunker in het bos van de nazi’s, dit is er 1 van de klimazi’s en hun Klimatikwall

Alles dat de overheid en banken ‘groen’ noemen is dus op de markt van ‘Green Bonds’ en ‘Natuurlijk Kapitaal’ uitruilbaar. Zo krijg je dus de bijzondere situatie dat je geld toe krijgt om natuur te vernielen. Dus dat je door het vernielen van bestaande natuur geld losweekt als ‘Natuurlijk Kapitaal’.

Alles dat de overheid en bankiers dus ‘groen’ durven noemen, ook het kapotzagen van groen, zowel windturbines in een natuurgebied als een natuurontwikkelingproject ten koste van boerengrond, of een bomencrematorium (biomassacentrale). Kortom, alles dat subsidie oplevert is voortaan ‘groen’, en onderling uitruilbaar.

Echt iets om met trots aan je kindjes te vertellen:

‘dus mamma loopt eigenlijk te jokkebrokken voor subsidiegeld mamma?’

Het fundament van de molen, met beukenbosblaadjes ingevallen

Van VOC-mentaliteit naar CO2-mentaliteit
Wat Balkenende de VOC-mentaliteit noemde, die staatsgefinancierde piraten-onderneming van de Heeren 17 en bankiers, dat is nu de CO2-mentaliteit geworden van de VNO-NCW en bankiers. Ditmaal zijn niet arme Indiers en West Afrikaanse slaven de klos. Nu staan op de te beroven en uit te zuigen koloniale klasse de eigen natuur en eigen burgers van klimaatpiraterij voor de CO2-mentaliteit.

Want U mag dit alles betalen via een binnenkort verdubbelde energierekening, via een SDE+-opslag, hogere energiebelastingen en hogere netwerkkosten. Het Energieakkoord voor slechts 14% ‘duurzame’ energie alleen al kost ons 107 miljard euro, waarvan73 miljard euro bestaat uit die SDE+-subsidies.

Voor het milieu!

De kabelaanslutingen

De wiebelstroom van wind en zon drijft de totale kosten op twee manieren op.

De landen met de meeste windturbines van Europa, Denemarken, Duitsland en Spanje hebben ook op afstand de hoogste stroomprijs per KWh. Omdat ze die vleermuismeppers en vogelmeppers financieren met een subsidie-toeslag. (bij ons SDE+, bij Duitsers ‘Einspeisegesatz)

Daarnaast betaal je steeds hogere netkosten om de wisselvallige wiebelstroom op te vangen. Het rendement van het totale energiesysteem neemt in Nederland mede dankzij ‘vergroening’ al sterk af (al met 40 procent in 15 jaar). Dat komt door de wilde fluctuaties in het aanbod van wind en zon, die je met fossiel vermogen moet opvangen.

Die achtervang-centrales moet je met veel lager rendement op en af laten schakelen. (zie grafiek hieronder)

Bruinkoolmijn RWE Hambach. Bruinkool is nodig in Duitsland dankzij alle windturbines en afschakelen kerncentrales

En hoppa, dan gaan in Duitsland de bruinkoolmijnen weer open en de bruinkoolcentrales op vol vermogen, mede om het vermogensverlies van 8 afgeschakelde kerncentrales te compenseren. ‘Fossielvrij’ met windvaantjes en zonnespeeltjes is kortom een ordinaire leugen voor subsidie, waarmee je de zaak verergert.

Echt iets om met trots aan je kindjes ’s avonds te vertellen.

“dus mamma helpt het klimaatprobleem eigenlijk alleen maar verergeren met al die windmolens?’…

Zo zag het er ongeschonden uit

…en zo nu, dit is wat Cindy ’s avonds met trots aan haar kindjes vertelt

…een kaalkapvlakte met asfaltweg, dit vertelt Cindy trots aan haar kindjes

Van Atlantikwall naar Klimatikwall en Ecologische Val = Vattenfall
Dus zo kunnen er nu opnieuw betonnen bunkers in het bos verschijnen, 80 jaar nadat de nazi’s de bunkers van de Atlantikwall bouwden in het bos, en lanceerinstallatiesvoor V2-raketten. Nu dus bunkers van de Klimatikwall van de klimazi’s van Vattenfall, die hun strijd tegen klimaatverandering met subsidie voortzetten.

Ik zou nu dus graag overstappen naar een energiebedrijf dat niet meedoet met deze natuurverwoestende subsidie-zwendel. Maar het lullige is, er is niet 1 echt groen bedrijf, dat bijvoorbeeld uitsluitend kernenergie levert. Of met gas opgewekt, al even schoon. Met een nieuwe generatie inherent veilige kerncentrales hoef je geen bos te kappen en je hoeft geen windturbines in de natuur te zetten.

Bovendien heb je dan stabiele CO2-loze stroom, terwijl je nu met die windturbines in het bos wisselvallige wiebelstroom opwekt. Zie maar hieronder een Septembermaand windenergie in Duitsland (2017). Dus volstrekt onbetrouwbaar:

Een September-maandopbrengst 2017 van alle windturbines van Duitsland.

Dus je moet gas- en kolencentrales als backup paraat houden. En windturbines zijn ook nog eens een ramp voor vogels en vleermuizen. In Duitsland meppen ze wel een half miljoen vleermuizen per jaar uit de lucht en duizenden roofvogels.

Tegelijk meppen de windturbines in het Robbenoordbos straks duizenden vogels en vleermuizen dood, want dit bos ligt precies op een trekroute. Het werkt als zogeheten ‘ecologische val’, een schijnbaar aantrekkelijke natuurplek die dodelijk blijkt.

Dus dankzij Vattenfall hebben we nu in het Robbenoordbos een Ecologische Val.  Zie hieronder in de ontheffing voor de natuurwetgeving, welke plant en diersoorten er voor Vattenfal’s ‘Fossielvrij binnen 1 generatie’ allemaal legaal gedood mogen worden en vernield.

Klimazi-bunker van de Klimatikwall: hier vertelt Cindy ’s avonds met trots over aan haar kindjes

Dus wanneer Cindy bij haar kindjes ’s avonds trots met verkooppraatjes aan komt zetten, dan beginnen ze te huilen

‘dus mamma helpt allemaal zielige vogels en vleermuisjes doodslaan en bossen kapot zagen boehoeeh, stomme mamma!

Vergunning RVO Dit mag allemaal legaal kapot en dood. Hierover vertelt Cindy met trots ’s avonds aan haar kindjes

Rijkscoordinatieregeling: bezwaarmaken is juridisch zinloos
Dit windturbines- in-bosproject viel onder de zogenaamde Rijkscoordinatieregeling (RCR), die dankzij Pieter Winsemius als interim-minister (2006/7) op VROM werd ingevoerd in 2008. Alle energieprojecten die onze leugenachtige corrupte overheid tot ‘groen’ bestempelt vallen onder die regeling. Dat houdt in dat juridisch bezwaar op natuurgronden onmogelijk is, althans: dat bezwaar zal geen effect hebben.

Die RCR betekent gewoon dat onze leugenachtige corrupte overheid voor zichzelf een vluchtgat in natuurregels oplegt, een vrijbrief geeft om de natuur te vernielen.

Hier was ooit ongerept bos. nu de Fossielvrije droom van Cindy

De vergunning om de natuur te vernielen van het Robbenoordbos werd afgegeven door de inmiddels bij het RIVM werkzame Marco Klaassen en zijn administratief medewerker Marcel Chaita. Klaassen is nu ‘afdelingshoofd Milieueffecten en Ecosystemen’ bij het RIVM, dat wetenschappelijke instituut dat de boeren tegelijk met papieren stikstoflast de maat neemt.

Marco Klaassen rommelde ook de natuurvergunningen voor Windpark Fryslan in Natura 2000-gebied het IJsselmeer en PKB-gebied de Waddenzee er door. Opnieuw, in een trekvogelgebied. Dat deed hij onder verantwoordelijkheid van directeur-generaal Klimaat Sandor Gaastra samen met RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek.

Fossielvrij!, Beton waar ooit een oud rijk loofbos stond

Echt iets om ’s avonds met trots aan je kindjes te vertellen:

‘dus mamma helpt mensen met dwang af van hun geld en hun natuur voor de subsidiewinsten van Vattenfall?’

‘subsidieloos windpark’ met nu al een claim van 130 miljoen euro

Schadeclaim 130 miljoen euro Boskalis voor ‘subisidieloos’ windpark
En zo zie je dus hoe ‘vergroening’ er in de praktijk op neer komt. Het betekent dat je bestaande natuur vernielt, en dan ook nog eens subsidiegeld toe krijgt. Overigens krijgt Vattenfall nu al een claim van 130 miljoen euro aan de broek van contractor-baggeraar Boskalis.

De Boskalis-CEO Peter Berdowski mocht er bij het medium van Boskalis-eigenaar Hal Investmens (Van der Vorm), BNR/FD Mediagroep speciaal over leeglopen.

Die claim zal gaan over het naar Vattenfall-klanten als ‘subsidievrij windpark’ geadverteerde Hollandse Kust Zuid 1&2. Daarin zijn waarschijnlijk de onderhoudskosten niet realistisch begroot, om het park zo politiek verkoopbaar te maken. Bij andere Nederlandse zeewindfarms moesten de helft van de turbines al na 10 jaar vervangen.

Klimazi-bunker van de Klimatikwall: hier vertelt Cindy ’s avonds met trots over aan haar kindjes

Daarnaast lijken de kosten vooraf laag, omdat je dankzij de lage rentes vrijwel gratis geld kunt lenen voor zulke projecten. Boskalis ziet de bui al hangen, dus ze adverteren bij de media van hun eigenaar (HAL Investments)- De FD Mediagroep alvast voor meer subsidie. Maar dan dus via de achterdeur.

Ooit was dit natuur

Beton waar ooit een prachtig loofbos voor vogels en vleermuizen groeide

De windfarm loopt door de Wieringermeer in…

Want wie zou nu toch de schadeclaim betalen, als Vattenfall die 130 miljoen aan Koninklijke Boskalis/Hal Investments betaalt? Waaraan rekenen ze dat door?

U, de belastingbetaler, via de RVO die bijpast.

Mij dunkt regelt Vattenfall dat wel uit naam van de duurzaamheid en het klimaat. Nog even stiekem 130 miljoen euro pinnen bij de belastingbetaler, om met trots aan je kindjes over te kunnen vertellen. Dat ‘subsidieloos’ ook maar een verkoopkreet was, en dat Cindy eigenlijk maar een beetje jokkebrok was.

Zo mooi was het, ’s zomers leek het wel op Brazilië

Immers, wat staat er in de contracten voor Hollandse Kust Zuid 1&2? Mij dunkt: de belastingbetaler dekt de risico’s af. Dat is immers het nieuwe financieringsmodel dat ze ‘duurzaamheid’ noemen, ‘Blended Finance’: privaat gewin op publieke kosten, bonnetjes zoek. Zie ook mijn uitleg daarover voor Blue Tiger Media:

Maar vanwege ‘de privacy’ zullen onderzoeksjournalisten en gekozen volksvertegenwoordigers nooit de contracten mogen in zien van de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) Weet Cindy ons met trots te vertellen wat voor clausules de contracten bevatten, wie de onderhoudsrisico’s afdekt?

Of kunnen je kindjes van trots dan niet meer slapen? Cindy, je werkt mee aan de grootste miljardenzwendel sinds de nazi’s ons land binnenvielen. Kap daar mee!

8 Replies to “Zo ziet ‘Fossielvrij’-droom Cindy Kroon (Vattenfall) er uit”

 1. Ik geloof dat Cindy vanuit een oprechte positieve intentie werkt en zich niet verdiept heeft in het complexe vraagstuk over: wat is de impact voor de wereld en zijn leefhabitat door het slopen van natuur?

  Met tranen in mijn ogen en ontzetting keek ik naar de oerang oetang die zijn frustratie uitte op een graafmachine in de bossen van Borneo die de oerbossen sloopt voor de aanleg van palmolieplantages.

  Het is een collectief mondiaal probleem wat de mens creeert en dat de leefbaarheid van deze planeet wordt vernietigd door menselijk gedrag is voor mij zo goed als zeker maar hoe snel en hoe dit gaat gebeuren is een complex vraagstuk evenals wat er nodig is om het tij te keren.

  Economische groei en de hebzucht naar geld als een universele wet ten koste van natuur en biodiversiteit zal de doodsteek worden voor leven op aarde denk ik, maar zeker weten doe ik het niet.

  1. @ Ruud Wagenaar, wat een zeldzaam stukje betekenisloos deugsignaleren waarbij je de eigen verheven gevoelens van ‘betrokkenheid’ wilt etaleren. Typische Linkse Eigengeiler

   Je ziet nu dus wat ‘uit oprechte positieve intentie werken’ bewerkt: het pad naar de Hel is met oprechte positieve intentie geplaveid. Daar heb je dus helemaal niks aan, behalve dat je dan kunt geilen op jezelf met plaat voor je harses

 2. Ik word beroerd en ziek als dit ik lees en zie. Dit kunnen onze actiegeile linkse garde toch ook niet goed vinden? Waar blijft hun gezond (?) verstand? WAKKER WORDEN EN ACTIE VOEREN LINKS EN RECHTS! !!! We moeten zij aan zij dit tegenhouden!

 3. Duidelijkheid geven van wat er werkelijk achter de schermen gebeurt is het beste medicijn naast burgers hierover met elkaar te laten praten. Elkaars ideeën en inzichten en zorgen delen helpt de burgers zich weer aar op te stellen. Kom naar mijn avond bijeenkomst op 5 maart a.s. de eerste in een mogelijk lange reeks waarin burgers met elkaar van gedachten wisselen over CO2 en de energietransitie. Mondige burgers maken straks het verschil.

 4. Subsidie bedragen zijn fors aan het dalen doordat de productiviteit continu stijgt. Bij zonneweides in de laatste ronde vorig jaar lag deze op maximaal 8,8 cent min de marktprijs. Gebeurd bij inschrijving ons project was op 8,6 cent ingeschreven en goed gekeurd. Bij windstroom op land ligt deze op maximaal 6 cent. Marktprijs stroom fluctueert in de loop van de jaren tussen 4 en 7 cent. Subsidie op stroom nadert langzaam zijn einde doordat deze steeds dichter bij de marktprijs komt. Zonnestroom en windstroom op land is veelal complementair, d.w.z. bij veel wind is meestal weinig zon en omgekeerd. Grootste stroomproductie met wind vind plaats in december en januari, warmtepompen voor woningen gebruiken dan ook de meeste energie. Deze groene revolutie is bij lange na nog niet op elkaar ingespeeld met verliezen voor natuur en landbouw. Bevolkingsgroei kent deze verliezen helaas ook waarbij deze dan eenzijdig op het bord van de landbouw wordt gelegd. Alles groen houd een vervijfvoudiging in van de huidige stroomproductie, er staat ons dus nog heel wat te wachten met een groene stroomproductie van 16% inclusief de biomassacentrales.

  1. @ Leon, geloof je jezelf als je stelt ‘de productiviteit stijgt’? Je kunt almaar hogere turbines bouwen, maar dat zegt niets over de toegevoegde waarde op het totale net. Immers, wiebelstroom uit zon en wind wordt met voorrang gedumpt op het net dat daardoor duurder in onderhoud wordt, afregeling en op/afschakelen backupcentrales

   Dus staaf je beweringen met cijfers van het rendement van het totale net: is dat gestegen? Nee, dat is sterk gedaald en zal enkel verder dalen.

   Of is het:de investeringskosten dalen dankzij kunstmatig lage rentes waarmee de ECB parasiteert op het spaargeld en de pensioenpotten

   en dan blijft staan dat je de natuur vernielt, en het resultaat ook nog eens ‘groene’ energie durft te noemen. Dus jij vind jezelf een ethisch mens Leon door te liegen? Wat vertel jij aan je kinderen Leon, dat je mag liegen voor geld?

   Geloof jij dat een maatschappij kan functioneren als mensen zo schaamteloos en opportunistisch op de loop gaan met de realiteit, daarbij zoveel schade aan de natuur en de bestedingsruimte van doorsnee-burgers veroorzakend? Schaam je je niet voor hoe je je gedraagt? Of weet je gewoon niet meer wat dat is?

 5. Ga je schamen, Vattenfall. Ik kan niet anders concluderen dan dat het om ‘Big Money’ gaat. De Natuur interesseert Vattenfall geen bal .. en dàt is een feit ..! STOP met deze projecten AUB ..!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *