Wiebe Draijer (Rabobank) hangt prijskaartje aan planeet

Wiebe Graijer

Rabo-gangster Wiebe Draijer verkocht richting de agrarische sector op 18 december de groene religie van het Ecofascisme. Hij vraagt financiële ‘compensatie’ voor een ‘Jammer Dat U Bestaat-schuld’, die via lastenverzwaring leidt tot Landbouwcollectivisatie, hier al Kolchoz 2.0 genoemd. 

In de leer van Draijer’s ecofascisme is alles dat U vandaag met Kerst doet en eet  ‘jammer voor de planeet’. Draijer verwijst daarom naar een rapport van de Food and Land Use Coalition, een Club van Rome-satelliet: die wil vanuit een kantoor in New York van de Verenigde Naties en Brussel dicteren wat op je bordje komt te liggen.

Ze willen biodiversiteitbelasting invoeren (‘true price’ & natural capital accounting, ‘verborgen kosten’…) Ze hangen kortom een prijskaartje aan moedertje de planeet, met een bankier achter de kassa. Ze maken Het Leven zo onbetaalbaar, tenzij je aan De Staat zit vastgeklonken. 

Maar onze Kerstboodschap luidt: dankzij de geboorte van Jezus Christus zijn die Heidense offers (‘compensatie’) niet meer nodig. Het enige offer dat Christus vraagt is je Ego, die bron van het Lijden, zodat je open staat om te ontvangen. 

Aflatenhandel voor Collectivistische economie (Green Deal) en uitroeiing MKB
Draijer wil- net als Frank Elderson (De Nederlandse Bank) de CO2-aflatenhandel tot standaard-praktijk verheffen, het ‘compenseren’ van papieren stikstof & klimaatzonden. Zie daarom ook mijn uitleg voor Blue Tiger Media over het verband tussen klimaatbeleid en monetair beleid: de financiele sector wil hun monetaire systeem redden met duizenden miljarden euro’s kapitaalinjecties uit klimaatbeleid.

Dus daarom wil Wiebe Draijer dat je klimaatduiten afdraagt aan de hier reeds besproken compensatiemaffia van de Climate Neutral Group. Dat Nederlandse bedrijf ontstond in 1990 vanuit de nutsbedrijven, die Stichting Face oprichtten. Floortje Dessing haar Greenseat valt er onder.

Face veranderde na schandalen over mensenrechten-schending in Oeganda (grondroof) de naam in Face the Future, vervolgens Business for Climate. Die business liep voor geen meter. Vervolgens heten ze Klimaatneutraal Groep aan de Arthur van Schendelstraat 650 in Utrecht.

En nu met de gedwongen compensaties in het vooruitzicht van de Green Deal gaan ze internationaal, hebben ze zelfs een ‘senior carbon advisor’.

… het is allemaal vreselijk urgent en zo,dus geef al je zelfstandigheid en vrijheid over aan de Verenigde Nazi’s

Kolchoz 2.0
De Stikstof-stropop en ook dat klimaatge-OH is slechts een afleiding van die centrale financiële agenda: Collectivisering 2.0 onder VN-vlag, Wereldbank en de BIS. Ze zoeken krediet om bijvoorbeeld goedkope grond op te kopen. Hoe meer schaarste in grond ontstaat, hoe meer ‘groene derivaten’ met landbouwgrond als dekking dan waard worden.

Draijer refereert in zijn blog ook aan de centrale agenda, die hier achter ligt: 2030 Agenda en de ‘Sustainable Development Goals’. Simpel uitgelegd: bankiers die het Groen Licht hebben gezien van Ziener Paul Polman gaan Moedertje de Planeet voor ons redden. Of U ze even geld geeft.

Daarom riep Wiebe Draijer maandag in het dagblad van de Van der Vorm-familie, Financieele Dagblad al dat ze ook de landbouwgronden centralistisch willen herverdelen.

Wat we hier Kolchoz 2.0 noemen moet hun realiteit worden: een landbouw in handen van banken, ASR, en multinationals, in plaats van familiebedrijven. Waar arbeid en grond goedkoop is, zoals Roemenie en Oekraine gaat de massaproductie heen. En hier in NL jatten ze dan boerengrond met publieke middelen, zogenaamd ‘voor de natuur’…. Voor die gesubsidieerde linkse clubjes van ze.

Dialectisch Fusie van De Markt en Marx = 2030 Agenda
Die boerengrond kan dan als ‘Natuurlijk Kapitaal’ dienen, een braakliggende en waardevaste achtervang van dat geldsysteem, dat immers al in 1971 de waardevaste ‘zon’ losliet; goud. Grond is een zogenaamde ‘security’ waar je waardevast in kunt beleggen, zeker wanneer je (met het LNV-Ministerie) kunstmatig grondschaarste maakt (‘natuurontwikkeling’) en prijzen zo opdrijft.

Niet voor niets werd de ex-minister van Financien dus de voorzitter van Natuurmonumenten: Jeroen Dijsselbloem.

De linkse subsidiemedia van het ‘hoofdredacteurenoverleg’ maken al reclame voor hun Natural Capital Agenda

Denk dus niet te zeer in ‘links’ versus ‘rechts’ maar in ‘macht’ en ‘geld. Wat maakt het immers uit of je linksom of rechtsom genaaid wordt… Wanneer je dat wat intellectueler omschreven wilt: het draait hier om een dialectische fusie van De Markt en Marx = 2030 Agenda.

Kortom: Collectivisme 2.0 is hun Agenda, maar dan dus nu ook onder regie van Politbureau 2.0: Een ‘regering’ van multinationals en bankiers die Het Groene Licht van Ziener Paul Polman (vm Unilever) gezien hebben.  Het zijn ook weer steeds de zelfde clubjes die er achter zitten als World Business Council on Sustainable Development en het World Resources Institute.

En steeds weer de zelfde financiers.

Het magstrale Grote Plan van de Food and Land Use Coalition

Net als op het 1 Dollar Biljet, goh wat toevallig 🙂

En och God, ze konden het weer niet laten. Even weer signaleren met dat driehoekje met ‘Uw Maaltijd’ in plaats van dat alziende oog, dat je ook in 2030 Agenda ziet bij SDG-Doel13: Klimaatactie.

Het Oog van Horus en het Alziend Oog uit het driehoekje van de Gnostiek

We zien weer die zelfde Globalistische miljardairs als financiers. Zoals de Mava Foundation van Luc en zoon Andre Hoffman, de respectievelijk mede-oprichter en president van het Wereld Natuur Fonds EN van Pharmagigant Roche. Rothschild doet mee via UK Aid en oh god, wat een verrassing. De Gordon and Betty Moore Foundation.

Dus alle linkse miljardairs die de planeet willen redden doen weer eens mee.

De Financiers van die Wiebe Draijer Coalitie

‘Verborgen kosten’ belanden via pseudo-wetenschap op je bordje
Bankiers en Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) als World Resources Institute en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) hebben verschillende aanvliegroutes bedacht voor het zelfde ding: een prijskaartje hangen aan de planeet, met een bankier achter de kassa. Dat noemen ze ook wel Natuurlijk Kapitaal.

Nederland is daarin al decennia voortrekker met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het PBL, via het door mij al 10 jaar terug in biologenkrant Bionieuws beschreven TEEB-rapport voor de Europese Commissie: zeg maar de Stern Review van ‘biodiversiteit’ en wat ze dan ‘ecosysteemdiensten’ noemen. Dat je een rietkraag en een roerdomp allerlei financiële diensten toekent.

Een van de belangrijkste advocaten daarvan heet overigens Gretchen Daily, pupil van de Henry Kissinger van de Ecologie: Paul Ehrlich. Dat is de ultieme ecofascist die al sinds 1968 mensen met kankercellen vergelijkt.

Sjoemelnatuur (2015), zie hier het volledige onderzoek

Zulke fantasie-wetenschap, daarvoor hebben ze het PBL ook opgericht, als verkoop instituut van de 2030 Agenda (voorheen Agenda 21). Zie voor hun frauduleuze werk ook mijn rapport Sjoemelnatuur. De daarin ontmantelde en wetenschappelijk frauduleuze MSA-indicator voor ‘biodiversiteit’, die gebruiken ze nu namelijk via de ASN Bank (Roel Nozeman) om biodiversiteitbelasting in te voeren. 

Zo zie je dus hoe ze meerdere wegen naar de zelfde Club van Rome maakten, zowel via ‘klimaat’ als via ‘biodiversiteit’. Beide hangen een prijskaartje aan de planeet met bankiers achter de kassa.

Nederland was hierin beleidsmatig voortrekker met de IUCN (waarvan ons Ministerie van Buitenlandse Zaken ’s wereld’s grootste financier is), RVO-ambtenaar Martin Lok (die werkt nu bij de Natural Capital Coalition) en de bankensector. (onder aanvoering van Herman Mulder en Herman Wijffels)

Nederland neemt bij de zogenaamde ‘Natural Capital Accounting ook het voortouw met de Wereldbank en hun ‘Wealth Accounting and the Valuation of Ecosystem Services’ (Waves).

Nederland is weer eens voortrekker van groene zwendel

Prijskaartje aan de planeet, bankier achter kassa
We herhalen hun ware intentie: Een prijskaartje hangen aan de planeet, met een bankier achter de kassa, betalen onder dreiging van overheidsgeweld. Wat zij dan ‘verborgen kosten’ noemen, ‘True Cost’ en True Price’: betalen dus, voor iets dat je vroeger niet hoefde betalen. Daar ontwikkelen ze dan met het PBL een pseudo-wetenschappelijke methode voor om dat wel in geld om te zetten.

Vergelijkbaar met een CO2-zondencalculator dus, door mij reeds ontmaskerd in de EOS. Maar ook met de Stikstofleugen. Je maakt met rekenmodellen een te compenseren probleem. Pas wanneer je ook technisch onderlegd bent doorzie je de zwendel. Maar je moet dan niet te lang als een beta-nerd blijven bakeleien over een onsje CO2 meer of minder. Kies een ruimere blik, zie het vraagstuk in z’n totaliteit.

Wanneer je dan ook nog kennis verzamelt over het monetaire systeem, heb je snel door: het klimaat- en ‘biodiversiteit’-verhaal is een bankiersproduct.

ABN Amro-bankier kletst over ‘verborgen kosten’…vanwege de leerling van Herman Mulder, Adriaan Ruiz en zijn True Price

Bedenk dat de hoofd-lobbyist van het Natural Capital-concept sinds 2012, GLOBE in Brussel OOK in de stikstofcommissie van Remkes zat: Gerben Jan Gerbrandy (D66). Ze werken volgens een nauwgezette langetermijn-strategie, en 2020 moet het jaar van Natural Capital worden.

De verantwoordelijke voor de Natural Capital-zwendel bij het PBL is Arjan Ruijs. Waar woont hij?

Ook ABN Amro doet mee. Waarschijnlijk komt dat door hun bankier Herman Mulder, 1 van de aanjagers van 2030 Agenda in Nederland. Zijn pupil Adriaan Ruiz promoot namelijk hetzelfde concept ‘True Price’, dus ook weer dat je ‘verborgen kosten’ bij bankiers moet afrekenen, nadat de wetenschapsfraudeurs van het PBL (of RIVM) daar een groen rekenfoefje voor verzonnen.

Het geheel belangeloze Eneco en haar Ecologische Voetafdruk: wetenschappelijk onzin, maar wel effectief in marketing

En daarnaar verwijzen ze ook in het rapport ‘Finance for One Planet’ (2016)… Zie je, dat ‘One Planet’ als naam symbolisch verwijst naar de ‘Ecologische Voetafdruk: Het waanidee dat we al meerdere planeten zouden gebruiken en dus Teveel zijn. (Earth Overshoot), dus dat we ‘compenseren’ moeten.

Het is allemaal het zelfde heidense idee, we noemen het niet voor niets ‘Ecofascisme’: Gij Zijt Teveel, Sorry dat U Bestaat. We moeten als christenen voor deze zielige en leugenachtige mensen bidden.

Biodiversiteitbelasting van de commerciële banken en het Ministerie van Financien ( =ASN Bank, SNS Bank, FMO)

Leven in NL wordt onbetaalbaar zonder Staatssteun
Dus nu begrijp je als het goed is, wat het ‘compenseren’ is waar Draijer op doelt. Niet alleen komt er klimaatbelasting over je voedsel waarmee bankiers dan grond en grondstoffen kunnen opkopen. Maar ook nog eens biodiversiteitbelasting. Zodat het hele leven onbetaalbaar wordt, want ook je energierekening gaat door het plafond.

Zo wordt gezond en fatsoenlijk eten uiteindelijk enkel bereikbaar voor de elite van het Politbureau 2.0. Want in 2030 Agenda (en die vrijmetselarij-onzin) zit een sterk elitistische component.

Alles dat Wiebe Draijer doet, zegt en schrijft maakt onderdeel uit van hun 2030 Agenda (met de Sustainable Development Goals). Daaraan doet ook Friesland Campina’s CEO Hein Schumacher mee, en z’n loopjongetje Marc Calon van LTO, Nutreco-maffioso Wout Dekker, al dat leugenachtige en sociopathische graaituig.

Ze willen boerengrond met publiek geld opkopen.Nature Today = LNV + Wageningen UR

‘Groen’ is hun dingetje. Een beetje knuffelhormoon (planeetje redden) bij testosteron, om het aan de vrouwtjes te vertellen. Fransie Timmermans zijn Green Deal is er uitvloeisel van: via torenhoge lastenopdrijving herverdeel je de welvaart, grond, en grondstoffen. En ons Ministerie van Financiën doet dus ook mee, als eigenaar van ASN Bank, Volksbank en SNS.

Voor de Linkse Medemens heeft 2030 Agenda alles in zich om hun machtswellust en rancune naar andere mensen te botvieren. Voor de rechtse medemens (VVD’ers) is het graaien geblazen. Zo vinden ze elkaar in een dialectische fusie van Het Kwaad, groen geschminkt met Goede Bedoelingen (de weg naar de Hel).

Dus: De Collectivisering/privatisering van de publieke ruimte en privatisering van het publiek bestuur = 2030 Agenda.

 • Praktisch gezegd: leven wordt in Nederland onbetaalbaar zonder staatssteun en het MKB/de Middenklasse gaat kapot. Maar dan dus planmatig met een groen verfje.

Bankiers gaan de planeet redden met het ministerie van Financien (Volksbank,ASN)

Middenklasse & MKB moet kapot = De Transitie
Omdat alles onbetaalbaar wordt in Nederland voor midden- en onderklasse hebben ze (World Economic Forum) voor de onderklasse ook het ‘Basisinkomen’ bedacht. Dat is een economischer klinkende term voor de ouderwetse ‘uitkering’. Alsof geld aan de geldboom groeit, zeg maar.Dat je geld met een druk op de knop kunt maken (zoals bankiers inderdaad doen).

Mensen die niets maken of presteren beloon je voor slecht gedrag, zoals de Linkse Medemens reeds gewoon was te doen. En de rekening leg je bij het MKB & Middenklasse.

Het MBK moet kapot via lastendruk, zodat de bankenmaffia haar Nieuwe Wereld kan scheppen van De Transitie ( = Rood-Groene Revolutie). We zouden dan een bestuur moeten krijgen onder ‘Verlichte’ CEO’s van multinationals als van de Groene Ziener Paul Polman (Unilever) en de DSGC-coalitie van JP Balkenende met Shell cs.

Biodiversiteitbelasting

Alleen multinationals en grootbedrijf blijven over, de middenklasse en MKB moeten kapot. Ouderwetse Marxistische politiek dus, maar nu met een sausje van De Markt. Zie ook mijn verhaal voor Elsevier Weekblad ‘Waarom milieuclubs (links) en Multinationals (‘rechts’) samenwerken’.

Links lullen rechts zakken vullen, plat gezegd. Je geweten groen poetsen, terwijl je families en hun bedrijven naar de afgrond duwt. Voor Moedertje de Planeet. Ecofascisme heet zoiets. Dat je de populatie van de bontgevlekte reetkever en papieren natuurdoelen boven de levens van mensen prevaleert.

Kort gezegd; ze zijn stapelgek.

Nederland is weer eens voortrekker

Speltheorie: Bootlegger-Baptist
Links-lullen-rechts- vullen is ook een officiële economische speltheorie, de bootlegger-baptist-theorie van Bruce Yandle. Op het eerste gezicht onwaarschijnlijke coalities kunnen een gezamenlijk doel najagen. Bijvoorbeeld milieuclubs die tegen Shell protesteren en Shell, vast doelwit van Greenpeace.

Terwijl Shell al in de jaren ’60 financier was van klimaatonderzoek en de CO2-theorie, dus al 20 jaar voordat Greenpeace oog kreeg voor ‘het klimaat’. Sterker nog, Shell financierde de oprichting van de Climatic Research Unit (CRU) in East Anglia in 1971.

Uiteindelijk hebben bedrijven die zelf meer verdienen dan de Nederlandse overheid ,veel minder last van knellende regels dan MKB. En zolang je het van je concurrenten maar wint blijf je spekkoper.

De Ambtenaar die dat 2030 Agenda-vehikel hier doordramde. Hij werkt nu bij de Natural Capital Coalition

Kerstboom van Koninklijke Oligarchie Nederland BV
Dus Wiebe Draijer viert graag een Groene Kerst over de rug van boeren, burgers en buitenlui. Dat maakt hem tot legitiem doelwit van vrijheidstrijders ter zelfverdediging.

Hieronder daarom alvast een organogrammetje van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, de VNG (Vereniging NL Gemeenten) en het IPO (Inter Provinciaal Overleg) horen er ook nog ergens te staan, maar dat lijken meer doorgeefluikjes. Als een kerstboom met ballen en slingers opgetuigd, zie je in 1 plaatje waar je wezen moet.

De blauwe pijltjes geven zakelijke en personele connecties aan, DNB = Nederlandse Bank. Dat bedrijf (met overlap tussen SER en VNO-NCW in de Bankraden) met het Ministerie van Financiën/Belastingdienst vormt het hart van de grootste criminele organisatie van dit land:

 • De Rijksoverheid.

Vul in de vakjes nog even de directeur-generaals in bij de ministeries, de CEO’s, directeuren.

Een organogram van de Koninklijke Oligarchie NL BV

Wanneer de boeren dan een goed doel zoeken voor protest, zoek Wiebe Draijer dan thuis op en geef ‘m z’n verdiende loon als bonus. In plaats van wat doelloos door de provincie te trekkeren. Of: In plaats van bij de koffiejuffrouw te protesteren (Geile Carola van LNV) of het Malieveld waar niemand woont die hier enig part of deel aan heeft.

Daarom mag je daar op het Malieveld ook demonstreren. Omdat het daar niemand pijn doet. Per definitie is het toch onzinnig, wanneer je toestemming van De Staat nodig hebt voor demonstreren. Is het dan nog wel een demonstratie?  Ja een demonstratie van ultieme braafheid en slaafsheid. Niemand is meer slaaf, dan hij die valselijk gelooft ‘vrij’ te zijn.

Ga maar eens bij het Koningshuis demonstreren 🙂  Dan staan er direct tot de tanden bewapende seriemoordenaars voor je neus, en sluipschutters op het dak. Daar zit dus de macht.

Een goede doelenlijst om tegen te demonstreren

Ieder vakje kun je nog verder uitsplitsen, zoals de NGO’s (De Groene 11, hun directeuren en afzonderlijke subsidies

Van de rijke ‘filantropen’ zijn vooral de Brenninkmeijers een plaag voor de samenleving, Fentener van Vlissingen, de Familie Loudon (steunt oa Commonland, de confiscatie van veenweidegebied), Gieskis Strijbis en de familie Van Vliet met hun Adessium Foundation (oa Rewilding Europe, Stichting de Noordzee, Oceana).

Maar vooral ook Joop van den Ende, die tuigde immers de Postcode Loterij op met Boudewijn Poelmann. Van den Ende leverde het zogenaamde ‘klapvee’. De Postcode Loterij hielp de Linkse Staat binnen de Staat bouwen met loterij-miljarden, met de ‘rechtse’ Van den Ende (Bootlegger Baptist!!!).

Overzicht rijkste families

Het valt je misschien op dat we de lobbyisten van de Eerste en Tweede Kamer relatief klein afbeelden. Omdat we een ceremoniële democratie hebben.

We kennen een grotere invloed toe aan de UBO’s (ultimate beneficiary owners) van de rijkste families en hun multinationals. Daarnaast natuurlijk De Groene Draeck, de constante factor in het Groene Evangelie sinds de jaren ’70 en hun Raad van de Staat: Het Recht dat voor de UBO’s & De Belangen kromstaat.

Dus ook Thom de Graaf is legitiem doelwit.

De Vice-Voorzitter van de Raad van Multinationals en Bankiers

Het Ecofascisme van Wiebe Draijer: een Heidense religie
Je kunt wel eindeloos over ‘stikstof’ soebatten, maar dat is maar een stropop. Je moet de hoofdlijn zien, hun ‘Grote Plan’. (2030 Agenda, waarvan Nederland een Europees voortrekker is) Ken uw Vijand: Het Ecofascisme. En ken ook jezelf, wat is datgene waarvoor je strijdt?  De Menselijkheid, zo lijkt mij.

Uiteindelijk draait daar de Kerstboodschap toch ook om?

Christus geboorte en offer bij Pasen aan het Kruis, dat betekent in de christelijke theologie de afscheid van Heidense Offers: Die offers zijn de ‘Compensatie’ van een onbestemd schuldgevoel waarover Draijer praat. Dat zit nu eenmaal in de menselijke natuur om zo te denken, we zijn van nature religieus.

Het christendom vormde een breuk met dat heidense primitivisme. Het enige dat je offeren moet van Jezus Christus is je Ego. Want pas dan sta je open om te ontvangen. Bij het Boeddhisme is je Ego ook de bron van het Lijden, maar die hebben weer geen oog voor het persoonlijke, het inter-menselijke.

Zo zie je dus ook (niveau 3 van onze Cursus Bullshitdetectie), dat je bij het Ecofascisme dus met een heidense religie te maken hebt, met satanische trekjes. De Groene Mammon vraagt mensenoffers. Die neutraliseer je door voor een gezonde godsdienst te kiezen.

Dus geniet vandaag met je dierbaren in dankbaarheid voor alles dat je gekregen hebt. Het kan je ook weer afgenomen worden..

7 Replies to “Wiebe Draijer (Rabobank) hangt prijskaartje aan planeet”

 1. “Maar onze Kerstboodschap luidt: dankzij de geboorte van Jezus Christus zijn die Heidense offers (‘compensatie’) niet meer nodig. Het enige offer dat Christus vraagt is je Ego, die bron van het Lijden, zodat je open staat om te ontvangen. ”

  Prachtige kerstboodschap. Kan je ook met Pasen gebruiken.
  Uiteindelijk draait het om de laatste zin. Jezus Christus is ons ten voorbeeld gegeven om te laten zien dat je door Christus ( nee niet Jezus) uit de Bron (God) = waarheid moet leven. En inderdaad daarvoor dien je je ego op te offeren.

 2. http://www.chinatalk.nl/rabobank-en-chinatalk-verzorgen-new-retail-innovation-in-china-inspiratiereis/
  En hier een nog een stuk over het sociale punten systeem. Wat deels te begrijpen is als je weet wat voor onbetrouwbare handels partners chineesen zijn. FC heeft ook al een paar miljoen verloren in de joint venture met een Chinees. En veel van die schurken vluchten dan weer naar Hongkong. Vandaar dat China meer macht wil over de regio.
  http://www.chinatalk.nl/chinas-sociaal-kredietsysteem-is-niet-wat-je-denkt/

 3. Een twitterdraad gemaakt uit boosheid over behandeling vd BlokkeerFriezen.

  Twitterdraad over @achmea, @Centraalbeheer_, #kozp, BlokkeerFries Sander Slijven, @RabobankGroup, @ING (beiden drugsgeld witwasbanken), @PvdA, BKB CampagneBuro, NDCMedia, Bill Clinton en Samhoud Consultancy.
  https://t.co/VbNvRCzTde

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *