‘Talrijk zijn de smarten van de goddeloze’… (Psalm 32)

Zalige zadeldak Jorwerd bij voorjaar

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, maar we lezen uit De Schrift de Psalmen met vandaag 32: De Zegen der Schuldbelijdenis. Wat Navy Seal Jocko Willink ‘Extreme Ownership’ zou noemen: tot in het uiterste geval eerst verantwoordelijkheid bij jezelf zoeken, in plaats van dat af te schuiven op anderen.

Immers, als iedereen zijn plicht doet, zit het met de rechten ook wel goed, dan kun je elkaar vertrouwen. Dan heb je ook geen bureaucratische politiestaat nodig, als papieren uiting van Goddeloosheid, de afwezigheid van Vertrouwen.

Wat de Bijbel je dus leert is een mentaliteit op basis waarvan je een beschaving kunt bouwen, en waarvan je landschap een afspiegeling is.  Het klassieke Friese landschap is van God doortrokken, en daarvan leggen we bij wijze van Requiem een impressie vast op Interessante Tijden. 

Grutto boven zadeldak Jorwerd

In een goddeloze maatschappij als China hangen nog steeds de portretten van ’s werelds grootste massamoordenaar, Mao. Met die communistisch-kapitalistische dictatuur doet onze leugenachtige corrupte overheid gretig zaken.

En daar zie je dat je een regering krijgt die tot het uiterste detail controle wil, gefaciliteerd door Silicon Valley, en de techniek die ze van de Amerikanen kregen/kopieerden.

Vandaag- zondag lezen we uit de Bijbel

Die regering kan ook tot het uiterste ieder individu controleren als marionetten aan digi-touwtjes. Dit dankzij de moderne technologie met elektronische gezichtsherkenning van honderden miljoenen CCTV-camera’s, gps, de afhankelijkheid van computers. Tenzij je in een berghutje op de prairie kunt/wilt wonen levend van een moestuintje, je zal wel mee moeten doen. Voor uw en onze veiligheid!

Of hebt U iets te verbergen?  Voor God niet, maar voor onze leugenachtige corrupte overheid heb ik alles te verbergen.

Vrije Grutto

Dus zodra je zit ingekapseld in het elektronische betalingsverkeer, je wilt gebruik maken van vervoer, je wilt iets kunnen kopen, je wilt toegang tot internet, je wilt iets kunnen publiceren… Dan kun je dus ook- gekoppeld aan dat sociaal-economische verkeer – als regering een Sociale Kredietscore introduceren.

Zoals onze EUSSR waarschijnlijk een Personal Carbon Allowance zal installeren: een persoonlijk CO2-budget, koolstofbonkaart, CO2-bestedingsruimte die voor 2030 gehalveerd moet. Uiteraard niet plots ineens, maar via tien tussenstapjes, te beginnen bij een kilometercamera in je auto en de ‘Slimme Meter’ in je huis.

Zoals ze nu al ‘extreme uitlatingen’ willen verbieden, dus wat De Macht niet bevalt want objectieve normen voor ‘extreem’ bestaan niet. Het eigen klimaat-extremisme van de Gristenunie, die godslasterende afvalligen, en de eigen goddeloosheid zullen ongetwijfeld uitgezonderd blijven.

Grutto grutto grutto, alvast voor de voorjaarsstemming

Sociale Kredietscore als ‘objectieve’ meter hoe ‘goed’ je bent
Het resultaat van al je gedragingen omgerekend in punten bij elkaar opgeteld, geeft in China een sociale puntenscore naarmate dit de overheid bevalt. Heb je iets naars over de overheid op internet gezegd, dan keldert je score en krijg je bijvoorbeeld geen toegang meer tot de trein.

Zo zal het onder de Green Deal van Frans Timmermans ook gebeuren, dat je bij overschrijden van je CO2-budget dus niet meer reizen mag.

Tel daarbij de door de Amerikanen en de Joden bedachte ‘terrorisme’-hoax, waardoor ons land al tot een wetteloze politiestaat is verbouwd waarin alleen De Belangen (staat letterlijk in de wet) heilig zijn. En zowel linksom (klimaat) als rechtsom (terrorisme, de vaaailighaait) denderen we af op een China-achtige politiestaat.

Oude zeekleiland met kreek uit de Middeleeuwen… voor 2030 vernietigd door de klimaatwaanzin

Bears bij Jorwerd.., nog NOOIT geweest….aan een slingerende kreek die nog overblijfsel van een zeearmpje kan zijn

Dat is een logische consequentie van goddeloosheid.

Geloof in God betekent een basaal Vertrouwen als uitgangspunt van het universum, je leven en uitgangspunt van omgang met andere mensen. Dat vertrouwen is een gok, je neemt een risico beschaamd te worden en zal ook worden teleurgesteld. Toch is die gok de moeite van je leven waard.

En wanneer je zelf weet dat je Extreme Ownership neemt, je schuift niet af, dan kun je tenminste een voorbeeld voor anderen zijn. Je legt anderen geen normen op die je zelf niet houdt, het basiskenmerk van de klimaat-fascisten.

Zalig zeeklei-Fryslan met Mantgum op de achtergrond

Liever God dan Mao of mensen die zich God wanen..
Valt het geloof in God weg, zoals bij ons afgelopen eeuw gebeurde… Mao maakte geloof illegaal naar zijn Westerse voorbeeld Karl Marx…Dan krijg je wantrouwen als basis van een maatschappij, dus angst en repressie.

En zo zet je de deur open voor haar wat sjieker klinkende evenknie, die ook de basis is van milieubeleid: Het Voorzorgprincipe. Better Safe than Sorry. Dat principe met omkering van bewijslast (bewijs jij maar 100 procent dat het niet zou kunnen gebeuren) is ook de kern van ‘klimaatbeleid’.

Dat drijft op de claim dat je een theoretische ramp in het jaar 2100 ten koste van je hele beschaving moet voorkomen. En bewijs jij maar eens dat het in 2100 NIET zo kan zijn…

Van veiligheid krijg je nooit genoeg, dus zullen er nooit genoeg bewakingscamera’s en spionagesystemen zijn, tot alle risico en dus ook menselijkheid uit de maatschappij is geperst. Er zullen nooit genoeg miljarden euro’s aan de Klimaatgod geofferd zijn, nooit genoeg windturbines in het landschap en de zee om de wispelturige Klimaatgod gunstig te stemmen.

Kikkers in de boerensloot

Zo snap je dus ook het verband tussen geloof in God- God is Watching Us- en persoonlijke vrijheid. Zonder God krijg je Big Brother en haar ‘groene’ variant; Big Mother, Moeder Aarde getrouwd met Vadertje Staat.

Vrijheid is afhankelijk van het vertrouwen dat jij een ander gunt, en het vertrouwen dat die ander jouw gunt. Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten. Bouw je een maatschappij op leugens, zoals Mark Rutte doet en zijn goddeloze regering van de godslasterlijke christenunie, D66 en de Corporatistische Dictatoriale Aso’s (CDA)- dan is de consequentie de verdere uitbouw van een politiestaat.

Nieuwe kikkerdril maken doe je samen…

Niet meer kunnen kopen of verkopen zonder het teken
Daarin is God door CCTV-camera’s vervangen, gezichtscanners, sociale kredietscores en CO2-budgetten. Dat Chinese Sociale Krediet-systeem lijkt al veel op wat Openbaringen beschrijft: dat zij die niet het teken van Het Beest dragen niet meer kunnen kopen of verkopen. Zijn getal is 666, zijnde Vod Vod Vod, oftewel de Hebreeuwse letters W W W.

U reageert ‘maar hu huh hah ha dat us allumaal toevvvall hu huh‘. U ventileert dan – waarschijnlijk onbewust – het goddeloze wereldbeeld, de moderne via massamedia gedicteerde orthodoxie.  Daarin gebeurt alles ‘zomaar vanzelf zonder oorzaak’. U bent dan deel van het probleem dat Goddeloosheid heet, en waardoor ook de beschaving op het hakblok ging die van Vertrouwen uitging.

Het schijnt dat de Duitsers een spreekwoord kennen ‘vertrouwen is goed, zekerheid is beter’. Al snel krijg je dan een Sicherheitsdienst.

De prachtige Redbadkerk van Jorwerd..

Hier geloven we niet – dat WILLEN we niet- dat het hele Universum zomaar vanzelf zonder enige oorzaak of zin ontstond of bestaat. Toeval is ‘de Voorzienigheid’ en God staat niet buiten maar binnen de geschiedenis. Gebeurtenissen hebben een oorzaak en zin, zijn uitingen van een (cumulatief) Wilsbesluit, geen natuurverschijnselen als een vulkaanuitbarsting of een regenbui die over ons komt.

Het zalige Friese zeekleiland

Als contrast, het strakgetrokken plastic raaigrasland van een CDA-stemmende superboer met Rabobank-schulden exact aan de andere kant van het pad genomen

Je besluit vandaag in de geest van goddeloosheid verder te gaan, of je bezint je daarop. Met je verstand kun je namelijk de redelijkheid van Godsgeloof inzien, en de onredelijkheid van je trotse weerspannigheid, die vooral leunt op geleende welvaart en een volle supermarkt. En dus hier dan de Psalm 32 die dat thema aantikt:

Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is;

welzalig de mens, wen de Heere de ongerechtigheid niet toerekent,

en in wiens geest geen bedrog is.

Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg

onder mijn gejammer den gansen dag.

want dag ennacht drukte uw hand zwaar op mij,

mijn merg verdroogde als in zomerse hitte.

Mijn zonde maakte ik U bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet:

Ik zeide: ik zal den Heere mijn overtredingen belijden,

en Gij vergaaft de schuld mijner zonde.

Daarom bidde iedere vrome tot U en tijde dat Gij U laat vinden,

zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren

zullen die hem niet bereiken.

Grutto

Gij zijt mij ene verberging, Gij bewaart mij voor benauwdheid,

Gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding.

Ik leer en onderwijs u aangaande den weg dien gij gaan moet;

Ik raad u; mijn oog is op u.

Weest niet als een paard, als een muildier zonder verstand,

welks trots men bedwingt met toom bit.

opdat het u niet te na kome.

Talrijk zijn de smarten van den goddeloze,

maar wie op den Heere vertrouwt, dien omringt Hij met goedertierenheid.

Verheugt u in den Heere en juicht, gij rechtvaardigen;

jubelt allen gij oprechten van hart.

Tureluur met zadeldakje Hilaard op achtergrond

Middelzeeland met uitzicht op Jorwerd

Vanuit dat Vertrouwen met je handen open om te ontvangen volgt ook een vreugde. Dat is een eigen dagelijkse ervaring, zodra je niet ‘je zegeningen telt’ maar optelt wat er allemaal zou ontbreken of misgaan. Dan krijg je meelij met jezelf, word je zielig.

Nu in de zelfde omstandigheden en verworvenheden kun je zowel het uiterste geluk als het dieptste ongeluk ervaren, afhankelijk van je eigen houding ten opzichte van het Universum. Zodra je met opstandige trots begint te steigeren kun je even snel met een bit bedwongen worden. Wat ben je zelf immers nu zonder God? Angstig Wormenvoer, controlegek.

Zadeldak Hilaard

Geloof in God is moeilijk voor mensen en de auteur is ook maar mens….Want ja: vertrouwen is mooi maar (valse) zekerheid is beter. Pseudo-objectieve normen die je in getallen en wetten uitdrukken kunt, als het maar ‘meetbaar’ is, tot bits en bytes om te rekenen, controle. ‘Meten is weten’, al hebben de meeste mensen geen idee WAT ze nu meten behalve een afgod van valse zekerheden.

Grutto grutto grutto

Dus dan toch maar de Sicherheitsdienst, gesteund door de afvallige godslasteraars van de Gristenunie… Uit Amersfoort dampt de zwavel, klinkt geween en tandengeknars.  Heb een goede zondag, en ik hoop dat de foto’s van het machtige Friese zeekleiland met haar zalige zadeldakjes je alvast in voorjaarsstemming brengen! En dat je ook ziet, wat nu de werkelijke bedreiging van dat prachtige landschap is:

Tureluur met oprukkend Leeuwarder ‘duurzaam’ industrieterrein

De Mammon uiteraard…. Het Kosmopolitische, dus grensoverschrijdende geldsysteem van de banken met rente over schulden, dus exponentiële schuld over schuld, dat zich niet aan fysieke, nationale en morele grenzen stoort: dat zuigt mens en natuur uit, zodat alles exponentieel moet groeien, uitdijen, opvreten, leegzuigen om de implosie van dat stelsel te voorkomen…

De zadeldak van de Mammon (Achmea)

Het is je eigen verantwoordelijkheid om je hier eens beter te informeren, dan wat de leugenpers van Nederland en hun journalisme, die narcistische vijanden van het volk je aansmeren. In plaats van de televisie als centraal altaar in de huiskamer te kiezen, maak bijvoorbeeld een heilige plaats in je huis waar je dagelijks een gebed opzegt voor andere dierbaren.

Dan is God het centrum van je huis, in plaats van de Mammon die je zijn visie vertelt. Gooi je eerst heel ‘moedig’ de deur dicht bij Jehova’s onder de kreet ‘aan de deur wordt niet gekocht’. En vervolgens zet je de tv aan, dus de deur open voor reclamerotzooi, laat je jezelf een wereldbeeld aansmeren en nutteloze rotzooi.

Of je gluurt op de mobiel, dat andere deurtje waar je op dopamine-prikkels aast in de vorm van likes, aandacht voor MIJ (mijn dopamine-verslaving)

Tell a vision. Televisie.

Machtige Friese Zeekleiland met Lions op achtergrond

Het zijn niet ‘de linkse’ mensen die het probleem zijn, je bent zelf het probleem omdat je (gedachtenloos) het systeem steunt en dient dat je uitzuigt, jij abonneert je op een krant die hun systeem bejubelt, jij geeft de NOS kijkcijfers en DWDD, jij doet mee met de Postcode Loterij die de Staat binnen de Staat financiert, jij luistert naar hun gerobotiseerde rotzooi op bv radio 538, jij laat alles over je heenkomen.

Niet ZIJ, waarna De Politiek het moet oplossen, dus ‘De Staat’ die juist het probleem is en die alsmaar uitdijt wanneer JIJ je verantwoordelijkheid niet neemt. Dat is Extreme Ownership, of in Bijbelse taal: De zegen der schuldbelijdenis, want ik schrijf hier niets dat ook niet direct een oproep aan mezelf is.

One Reply to “‘Talrijk zijn de smarten van de goddeloze’… (Psalm 32)”

  1. Bedankt Rypke voor je oproep om te vertrouwen en zelf verantwoordelijkheid te nemen. Ook mooi te lezen dat je ook aan jezelf schrijft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *