Tennet-bazin erft miljardenstrop ‘Energiewende’ van Mel Kroon

Het Duitse Net moet fors uitgebreid; kosten voor Nederland

 Dankzij de aankoop van het Duitse elektriciteitsnet (2009) door de tot ‘CEO’ opgewaardeerde ambtenaar Mel Kroon moest 100%-staatsbedrijf Tennet in 2017 al 28 miljard euro’s op de kapitaalmarkt bijlenen. Voor 2030 zijn nog eens 35 miljard euro nodig om alleen al het Duitse Energiewende-beleid van Angela Merkel te bekostigen,

Mel Kroon’s Duitse avontuur maakte Nederland tot de risicodrager van de gevolgen van de Duitse Energiewende. Voor die Kat in de Zak vervijfvoudigde Kroon de directiebeloning afgelopen 10 jaar, om in september 2018 opgevolgd te worden door Manon van Beek (Accenture).

Manon is vooral deskundig over ‘gendergelijkheid’ en ‘vluchtelingentalenten’, dus dat komt helemaal goed daar bij Tennet. 🙂 Mel Kroon werd adviseur bij SC Heerenveen-sponsor ‘Groen Leven’.

We zien bij de bedrijven in handen van het Ministerie van Financien (Wopke het UBO-trekpopke Hoekstra) de constructie ‘Blended Finance’ in oervorm: privaat gewin, pubieke kosten/risico’s, bonnetjes weggemoffeld. 

Zoals iedere zichzelf respecterende maffiastaat betaamt, belegt de Staat der Nederlanden in gokverslaving

De Koninklijke Oligarchie Nederland BV bulkt van ‘Vreemd Vermogen’…
Dat de Koninklijke Oligarchie Nederland BV tot Failed State vervalt, Nigeria aan de Noordzee, dat gevoel bekruipt je wanneer je jaarverslagen door vlooit van staatsbedrijven. Bijvoorbeeld omdat de jaarverslagen van eigenaar het Ministerie van Financiën geen neutrale taal bezigen om je eerlijk te informeren, maar marketing-proza om een nadeel als voordeel uit te leggen.

Alsof het aangaan van miljarden-schulden eigenlijk winst is voor U, ja zelfs innovatief…

Het Jaarverslag Beheer Staatsdeelneming 2017  en de versie Beheer Staatsdeelneming 2018 toont de bedrijven waarin het Ministerie van Financien een commercieel belang heeft, zoals Schiphol ( 70%), Gasunie (100%). De Staat is ook bankier, via de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG, 50%), Volksbank ( SNS Bank, ASN Bank), de Nederlandse Ontwikkelingsbank (FMO) en de Nederlandse Waterschapsbank (NWB).

Ieder bedrijf afzonderlijk lijkt een Parlementaire Enquete waard, maar vandaag beperken we ons tot Kat in zak BV Tennet. Het bedrijf dat door Cowboy Mel Kroon Nederland tot risicodrager maakte van het Duitse klimaatbeleid. Voorlopig verhullen ze de publieke kosten daarvan, door geld op de kapitaalmarkt te lenen ( zogenaamd ‘Vreemd vermogen’).

Dat geleende vermogen verdubbelde in 5 jaar tijd naar 16 miljard euro (2018)

De overheid die bedrijfje speelt…

Groene Obligaties/Water Obligaties
De Nederlandse Waterschapsbank geeft al zogenaamde ‘waterobligaties’ uit om de additionele kosten van klimaatbeleid mee te financieren. Tegelijk azen Wallstreet-entiteiten als Rockefeller Foundation namelijk al op zulke ‘waterrechten’, als ‘veilige’ dekking van waardeloze waardepapieren: dus dat publieke voorzieningen in private handen komen, zoals bij onze nutsbedrijven al gebeurde.

Dan geef je het water van de Nederlanders op de kapitaalmarkt als onderpand van een lening met rente. Zo kun je dan elektrische auto’s kopen als Waterhoofdwaterschap, zonder dat de belastingbetaler direct tegen nog sterkere stijging van waterschapsbelastingen aan kijkt. Maar vroeg of laat komen die lasten ook op ons bordje..

Andere publieke banken geven zogenaamde ‘green bonds’ uit. Ze gaan schulden op de kapitaalmarkt aan met een groene belofte er bij, om zo publieke kapitaalinjecties voor infrastructuur als windturbines en ‘energiebesparend’ asfalt mogelijk te maken. Dus doodgewone obligaties- schulden- met een sausje klimaatkolder er over.

De Deense regering geeft al Groene Obligaties uit (staatschuld + groen gelul), Duitsland ook.

Bankiers gaan de planeet redden

En Nederland dus in groeiende mate ook via de banken van het Ministerie van Financiën. Zo merk je de kosten van klimaatbeleid niet meer direct, omdat de kostenposten onder algemene middelen vallen. De bonnetjes raken zo zoek. De Klimaatwet moet het monetaire systeem redden met publieke biljoenen-injecties.

Dat privaat gewin op publieke kosten, bonnetjes zoek heet eufemistisch ‘Blended Finance’. Klimaatbeleid is een coup van de bankaire sector op het publiek bestel, geleid door oa Frank Elderson van De Nederlandse Bank. De banken van het Ministerie van Financien (FMO, Volksbank, ASN) zijn via de PCAF ook aanjagers van de groene schuldenberg.

Daarom wordt ‘groene’ bankier Mark Carney (Bank of England = Rothschild) en partner in crime van Elderson nu ook al ‘speciaal gezant’ bij de Verenigde Naties voor ‘groene’ financiering: lees, het aanjagen van groene staatsschulden.

Om dan bij de ‘bedrijven’ van het Ministerie van Financien terug te komen:

Dat geleende kapitaal staat als ‘Vreemd Vermogen‘ op de balansen, ook bij Tennet zoals we zodadelijk zien.. Schuld dus.  De BNG-bank heeft 137 miljard euro ‘vreemd vermogen’ aangetrokken, dus schuld waarmee ze dan voor bankier speelt bij provincies en gemeenten die haar ‘klanten’ zijn. Publiek geld rondpompen met rente, dat komt dan als ‘dividend’ in het jaarverslag te staan.

En nu zijn dus ook energiebedrijven gelukkig, want de Staatsbank dekt de risico’s van ‘duurzaam’.

Dan lijken de publieke kosten aanvankelijk lager, maar de bonnetjes raken slechts zoek

De publieke banken lijken vooral te investeren in projecten waaraan commerciele banken zich niet wagen, tenzij de overheid miljarden injecteert. Dus niet renderende energieprojecten die resultante zijn van klimaatbeleid vanuit de Verenigde Naties (2030 Agenda), dat- we blijven herhalen- bedoeld is als biljoenen-injectie om het monetaire systeem te redden.

Zie daarover mijn uitleg voor Blue Tiger Media, te volgen voor iedereen met een IQ groter dan dat van een pinda:

De BNG-bank (50% Ministerie Financien, de rest bij gemeenten en provincies) werd opgericht in 1914 als geldschieter voor gemeentes en provincies .

BNG pompt nu GELEEND geld in de windfarms die Shell met Eneco bij Borselle bouwt. Een prachtig staaltje van het hier reeds besproken ‘Blended Finance’ van Wiebe Draijer’s Blended Finance Taskforce: privaat gewin, publiek risico, bonnetjes zoek.

Dat verdienmodel heet ook wel ‘duurzaamheid’.

Hoera…

De Staat verdient ook geld aan gokken, zoals via de Staatsloterij en Holland Casino. De Koninklijke Oligarchie Nederland BV haalt jaarlijks 639 miljoen euro omzet uit gokverslaving (Holland Casino). Maar… zo stelt de minister van Financien Wopke het UBO-trekpopke Hoekstra in het jaarverslag-intro;

Holland Casino werd Europees geroemd om zijn aanpak gokverslaving te voorkomen

En via de Staatsloten zetten ze ook een dikke miljard euro om. Dus dan snap je ook waarom de Postcode Loterij vrij baan krijgt, de financier van de Linkse Staat binnen de Staat. Want onze leugenachtige corrupte overheid bedrijft een vergelijkbaar handeltje.

Zoals dat een bananenmonarchie betaamt

Handelt de Nederlandse overheid ook in drugs? De Topmanagementgroep van Nederlandse topambtenaren lijkt wel drugs te gebruiken. Hoe dan ook, publieke bestuurders wagen ook graag een gokje, zo toont de zaak Tennet, onderwerp van dit opmonterende verhaal vandaag: hoe een goed geregeld en beschaafd land, Nederland tot Failed State en failliete bananenmonarchie implodeert.

Mogelijk gebruikte ook Mel Kroon van Tennet even een snufje coke voor het zelfvertrouwen, plots zwol hij op van ambtenaar tot ‘CEO’ die ‘Europese speler op de netmarkt’ wilde zijn. Sssnnnnffff, even een lijntje, en plots besloot hij Transpower in Duitsland te kopen. Niet alleen zijn ego werd zo opgeblazen, ook Tennet werd zo groter in Duitsland (76%) dan zij in Nederland (24%) was.

Eerst een korte geschiedenis, hoe het zover kon komen.

Lijk in de Kast Tennet

Tennet product Paarse privatiseringsmanie
Staatsbedrijf Tennet ontstond tijdens de Paarse privatiseringsmanie in 1998, door de splitsing van nuts- en netbedrijven. Qua constructie vergelijkbaar met de splitsing van de NS tot railbedrijf Prorail en de vervoerstak. De vervoerstak zou dan marktje spelen op 1 en het zelfde spoor.

Nu betaal je voor een retourtje Heerenveen-Amsterdam VIJFTIG EURO om bij forenzen samen opgepropt te zitten, 25 eurocent per kilometer. En je staat nog steeds plots midden in het weiland stil.

De overheid wilde bedrijfje gaan spelen. De god van De Markt zou volgens het geloof van neo-klassieke economen met zijn onzichtbare middelvinger vanzelf een mysterieus ‘evenwicht’ maken waardoor alles goedkoper zou worden. Minister van Economische Zaken Laurens Jan Brinkhorst (D66) zou ‘zijn hoed opeten’ wanneer energietarieven desondanks zouden stijgen.

In 2017 betaalde ik 72 euro per maand voor energie, 2015 nog 62 euro. Twee jaar later al 98 euro per maand, en dat is pas het begin. Brinkhorst was in de jaren ’90 ook lid van de adviesraad van Rockefeller-klimaatclub World Resources Institute die een ‘groene’ wereldregering nastreeft. (WRI, 1982 opgericht)

Al die kapitaalvernietiging was een terechte keuze, alle keuzes van Brinkhorst waren terecht! Ook al die MKZ-slachtingen…

Brinkhorst, vader van Laurentien van Oranje de planeetredder (Missing Chapter Foundation, Rewilding Europe), was degene die de kolencentrales liet bouwen, die milieuclubs nu met subsidie dicht willen voor 2030. Zo gaat ook de hypermoderne Hemwegcentrale (1996) in Amsterdam al dicht voor meer dan 50 miljoen euro subsidie.

Hoeveel hoeden heeft Laurens Jan inmiddels soldaat gemaakt? Hoe het ook zij, dankzij D66 in ‘Paars’ werd de publieke ruimte geprivatiseerd en het publiek bestuur. Zodat onze nutsbedrijven nu in Zweedse en Duitse handen zijn. En het stroomnet van Duitsland kwam in Nederlandse handen….

Met de bezoldiging van de Tennet-ambtenarij is het enkel beter geworden

Mel Kroon’s greep naar eeuwige roem/Doem
Mogelijk kreeg de Tennet-ambtenaar Mel Kroon op feestjes last van minderwaardigheidsgevoelens. Hij wilde ‘stroommarktje’ spelen en Sie Ie Oo genoemd worden, en minstens een half miljoen euro verdienen. Hij wilde samen met de ambtenarij van het Ministerie van Economische Zaken Europese Speler zijn op een niet bestaande ‘stroommarkt’.

Dus kocht de ambtenaar Kroon in 2009 voor 885 miljoen euro het gros van het Duitse net op, dat in handen was van Transpower. Een staatsbedrijf dat net voor enorme netkosten door uitbreidingen stond dankzij de enorme windfarms op zee helemaal in Noord Duitsland, tot het kleine eilandje Helgoland aan toe.

Je zou Transpower een Katze im Sacke kunnen noemen in Bruinkool-Duits.

‘Groen Leven’ het dankzij subsidie hardst groeiende bedrijf tussen het bedrijfsafval

In september 2018 werd ambtenaar-Sie-Ie-oo Kroon uitgezwaaid, hij nam voor dat jaar nog even een publiek salaris mee van 316 duizend euro voor 8 maandjes werk. De voor gendergelijkheid strijdende Manon Kroon nam het Sie-Ie-oo-stokje en dus de kat in de zak over.

Mel Kroon werd oktober 2018 adviseur bij de Heerenveense subsidie-casher ‘Groen Leven’, sponsor van SC Heerenveen.

Dankzij ambtenaar CEO Kroon bestaat van de bedrijfsomvang aan vastgoed en transportnetten van het Nederlandse netbedrijf plots 76% uit een Duits aandeel. Zo werd Nederland dus ook de risicodrager van Duitse klimaatavonturen. Op bladzijde 95 van jaarverslag 2018 lezen we

Het besluit van de Duitse overheid om alle nucleaire centrales in Duitsland te sluiten en in 2050 de energieconsumptie voor 80% duurzaam te laten zijn, hebben grote impact op de totale investeringsagenda van TenneT. Deze bedraagt € 35 miljard in de komende tien jaar, waarvan een substantieel deel in Duitsland.

Windturbines van Nordsee Ost boven Helgoland

Zes miljard euro extra voor aansluiting Nederlandse windfarms voor SER Energie-akkoord
Want die windstroom uit het Noorden van Duitsland moet helemaal getransporteerd naar midden Duitsland waar de gebruikers zitten. Dus moet Tennet voor miljarden euro’s kosten maken voor de DUITSE Energiewende. En dan komen dankzij het Energieakkoord en ‘het verkooptrucje van Henk Kamp’ nu ook de Nederlandse miljarden-investeringen bij.

Moesten windmolenaars eerder de aansluitingen op land zelf betalen, vanaf 2014 dekt Tennet die kosten, liefst 6 miljard euro tot 2023. Zodat ambtenarij bij de verkoop van het beleid door de rijkspropaganda-dienst Rijksoverheid.nl kan liegen ‘2,7 miljard euro minder subsidie voor windpark Borselle.‘ Volgens de logica ‘wij hebben je niet van 100 euro maar 50 euro beroofd. Vandaag heb je 50 euro bespaard’.

Verdubbeling schulden, daar komt nog minstens 35 miljard euro bij

Waar je als windmolenaar Eneco eerder extra SDE+-subsidies kreeg om ook de aansluitingskosten mee terug te verdienen, daar dekt Tennet die nu, en die rekenen ze door naar hogere netkosten op je energierekening. Inmiddels verdubbelde het aandeel ‘Vreemd Vermogen’ – dus geleend geld- in 5 jaar tijd naar 16 miljard euro.

En daar komen nog tientallen miljarden euro’ s extra schulden (vreemd vermogen) bij om het Duitse klimaatbeleid te financieren, waarvoor Tennet dankzij Mel Kroon’s avonturen verantwoordelijk werd.

Zo omvloerst mogelijk toegeven dat je een publieke kat in de zak kocht, blz 97 in Jaarverslag Beheer Staatsdeelneming

Algemene Rekenkamer negeren
Zie dat de Minister van Financien de Algemene Rekenkamer botweg negeert bij haar kritiek op de aankoop door staatsbedrijf Tennet van het Duitse net.  De waarschuwing van de Algemene Rekenkamer in 2015 was, dat Tennet door haar aankoop van het Duitse net in 2009 een Publieke Kat in de Zak zou worden. Dat Nederland betaalt voor Duitse problemen.

Die waarschuwing herhalen zij 2 jaar later. Want de Duitse multi-miljardenflop die Energiewende heet, komt dan op het Nederlandse bordje terecht. In september 2017 herhalen zij;

Het Duitse net brengt risico’s met zich mee, die in tegenstelling tot wat de bewindspersonen stellen, wel degelijk anders zijn dan de risico’s in Nederland. De minister van Financiën loopt het risico een financiële bijdrage te moeten leveren aan de Duitse investeringen.

En

Het uitblijven van extra kapitaal zal er in ieder geval toe leiden dat geld lenen voor TenneT duurder wordt, niet alleen voor Duitsland, maar ook voor Nederland. Om dit te voorkomen heeft de Staat eerder 600 miljoen beschikbaar gesteld.

De enige garantie die Financien-Minister Wopke UBO-trekpopke Hoekstra nu geeft op bladzijde 97 van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelneming (2017) is een loze bewering van Tennet. Dat de aankoop nodig was voor Nederlandse net-stabiliteit. Niet meer dan een bewering.  Wat wel vaststaat, is dat ze in 2017 stelden wel 28 miljard euro nodig te hebben, geld dat Tennet zelf niet in de kas heeft.

En in 2018 noemen ze al een bedrag van 35 miljard euro….

Blz 97 in Jaarverslag Beheer Staatsdeelneming

Duitse Kosten die vroeg of laat ergens op het N publieke kassabonnetje gemoffeld raken. Dat geeft Hoekstra ook zo omvloerst mogelijk toe op bladzijde 97 als hij stelt ‘de komende tijd zal blijken hoe de staat hiermee om zal gaan’.

Tennet pompt 6 miljard euro in de Nederlandse Noordzee voor 2023 (SER Energieakkoord Wiebe Draijer/Ed Nijpels)

‘Vreemd vermogen’ = schuld van 14,9 miljard euro in 2017
Wopke Hoekstra van Financiën helpt bij Tennet alvast om een nadeel- vreemd vermogen moeten aantrekken op de kapitaalmarkt bij gedwongen investeringen in Duitsland- als voordeel te verkopen in het Jaarverslag Beheer Staatsdeelneming 2017. 

Het Postbus 51-spotje ‘Let op geld lenen kost geld’ wordt door Wopke dus verkocht als ‘geld lenen levert geld op’.

Er werden in 2017 voor 1 miljard euro aan ‘Green Bonds’ (zo noemt Tennet ze) uitgegeven door 100 procent staatsbedrijf Tennet. Publieke Schulden op de kapitaalmarkt met een groene belofte daaraan gehangen. Dus, dat sukkelige ambtenaren van een staatsbedrijf tussen de Financiële Haaien van de kapitaalmarkt gaan zwemmen, in de hoop dat ’t goed afloopt:

Jaarverslag Staatsdeelneming Bedrijven 2017.Een nadeel verkopen als voordeel…Wopke het UBO-trekpopke

De Duitse naam voor zo’n groene James Bond heet ‘Schuld-Scheine‘..En wie in de Tweede Kamer begrijpt dan wat de ambtenarij hier schrijft in de kleine lettertjes?

Cijfers vanaf 2012 op basis van TenneTs ‘underlying’ accounting policies.

In tegenstelling tot de huidige IFRS weerspiegelen ‘underlying’ cijfers zogenoemde gereguleerde activa en verplichtingen voortvloeiend uit TenneTs gereguleerde activiteiten. Dit betekent dat bedragen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en die in toekomstige tarieven mogen of moeten worden verrekend, onder de activa of verplichtingen worden verantwoord.

??????????? Hier begrijpt een normaal mens helemaal niets van, en dan ben ik ook nog de allerdomste niet.

Groene ‘obligatie’ = SCHULD-scheine

Klopt dat ‘dividend’ wel dat het Ministerie van Financiën voorspiegelt?
Het bedrijf Tennet kan zich er nu op beroepen dat zij dividend uitkeren aan De Staat (de enige aandeelhouder). Maar hoeveel is dat? Slechts 141 miljoen euro in 2017. Terwijl we ook konden lezen dat het Ministerie van Financien eerder 600 miljoen euro moest bijpassen voor Tennet. Zit die publieke injectie ook bij dat ‘dividend’ verrrekend?

De Minister van Financien zijn verkopers laten die opbrengsten vergroot zien voor 2017:

BLZ 44, jaarverslag 2017: Zo LIJKT Tennet winstgevender dan Schiphol (Staatsbelang 69 %), terwijl haar aandeel vreemd vermogen (geleend geld) verdubbelde, en De Staat nog 600 miljoen euro belastinggeld injecteerde om de vermogens-positie van Tennet op de kapitaalmarkt gunstiger af te schilderen

Streep de Staats-injectie in de Tennetkas er bij weg (600 miljoen euro na 2011 aldus Algemene Rekenkamer). En is het dividend netto gezien dan niet gewoon NUL over de laatste 4-5 jaar?

Laten we ons dan verder verwonderen over de nog bescheiden directie-beloning in 2007; toen Tennet nog deed waarvoor ze wettelijk waren aangenomen, ons net stabiel, betaalbaar en betrouwbaar houden: dat koste maar 457 duizend euro directie-lasten per jaar.

Beloning directie jaarverslag 2007/8, in dat jaar vond al een verdubbeling plaats

Sinds net-cowboy Kroon stroom-marktje speelt met de Duitse Kat in de Zak in bezit noemt hij zich Sie Ie Oo.

En dan kost je nu eenmaal meer dan wanneer je ‘ambtenaar’ heet, voor minder dan een kleine zes ton euro (inc werkgeverslasten) komt ie niet meer opdraven, om dan voor 8 maanden werk in 2018 met meer dan 3 ton euro publiek salaris naar huis te gaan. Dus dan toucheert Kroon in 2017 in zijn eentje meer dan de gehele directie inclusief commissarissen nog deed in 2007. (zie jaarverslag Tennet)

Met de bezoldiging van de Tennet-ambtenarij is het enkel beter geworden

Alleen de Algemene Rekenkamer behield haar nuchterheid. Dit nuttigste publieke orgaan van Nederland stelde in 2015 nog over die aankoop:

Bron Algemene Rekenkamer 2015: Niet lezen als Uw humeur vandaag geen verdere schade mag lijden

Gelukkig hebben we de Tweede Kamer nog 🙂
Wat de Algemene Rekenkamer nog meegeeft:

Het bovenstaande roept de vraag op of de aankoop van een privaat buiten­lands elektriciteitsnet zoals Transpower wel past bij een activiteit waarvan de politiek heeft bepaald dat het in publieke handen moet blijven.

 

Manon kent haar prioriteiten!, wanneer je 35 miljard euro moet investeren in het Duitse stroomnet

We zien nu al dat de Algemene Rekenkamer haar woorden meer dan profetisch zijn. Gelukkig is de nieuwe ‘Sie Ie Oo’ Manon van Beek enorm deskundig. En wel over de volgende onderwerpen: topvrouw zijn, diversiteit en genderongelijkheid  en vluchtelingentalent…

Ze kent haar prioriteiten nu ze in 10 jaar tijd wel 35 miljard euro geleend geld moet steken in het Duitse net, dat voorganger Mel Kroon ons schonk als Deutsche Katze in de zak.

Tennet roept nu verkoopkreten als ‘Driver of the Transition’.  De met duizenden miljarden publieke euro’s gestutte verbouwing van een betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem naar de vernietiging daarvan. Plots moet een Nederlands netbedrijf ook in de Agora Energiewende-denktank plaatsnemen, dankzij Mel Kroon zijn Duitse avonturen….

Een incompetente gleuf die niets van energie snapt

Conclusie: Emigreer!
Zulke gansjes heb je inderdaad nodig om ‘De Energietransitie’ te leiden.

Want iedereen met enige kennis van zaken zou dat groene sprookje direct af kappen vanuit het publiek belang gezien. Die ‘transitie’ is  vooral bedoeld is als publieke biljoenen-kapitaalinjectie voor het monetaire systeem. (Zie voor de technische energie-kant ook ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’.)

Het was niet mijn bedoeling U te demotiveren, maar het lijkt mij verstandig om emigratieplannen uit het zinkende schip Nederland nader te bestuderen. Alleen met burgeroorlog en geweld is dit nog te keren, terwijl 98% van de bevolking nog in zalige onwetendheid leeft wat ze te wachten staat.

Het lijkt wel of The Powers that Be moedwillig afstomen op het totale faillissement van Europa, waarna China de boel kan opkopen…’s Werelds grootste CO2-emitter die niet met klimaatbeleid meedoet voor 2030.

2 Replies to “Tennet-bazin erft miljardenstrop ‘Energiewende’ van Mel Kroon”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *