2020: Alles onder Controle….

Prison Planet onder ‘Surveillance Capitalism’

Het motto voor dit nieuwe jaar kan zowel opmonterend zijn als onheilspellend, en dus beginnen we met foto’s van de penetentiaire inrichting Veenhuizen in wat vroeger het Hollandse Siberie genoemd werd.

Ongekozen Eurocraten gaan met de Koninklijke Oligarchie Nederland BV nu steeds verder de klimaatduimschroeven aandraaien voor het nieuwe verdienmodel van Surveillance Capitalism, wat we al Intensieve Mensenhouderij noemden. Stapje voor stapje, steeds een nadeel uitleggend als voordeel en voor Moedertje de Planeet ( = globalistische technocratie) .

Hollands Siberie, gaan ze ook motorclubs verder verbieden en alle ongedwongen sociale verbanden frustreren?

Voor uw en onze veiligheid….
Vrijheid in een economie als de Koninklijke Oligarchie Nederland BV is ‘bestedingsvrijheid’. Die neemt ook dit jaar steeds verder af door inflatie en lastendruk om een imaginaire klimaatcrisis te bezweren. Opgetuigd door academieprostituees in dienst van de Topmanagementgroep (topambtenaren) en de Ultimate Beneficiary Owners (UBO’s) van de belangrijkste multinationals en banken van dit land.

Zo heeft iedereen tot op zekere hoogte een onzichtbaar enkelbandje omgekregen. Je zit vastgeketend aan je digitale chantabele ik, je Burgerservicenummer waarmee je ge-REGIS-treerd bent. (regis = ‘heerser’) Omdat je letterlijk een onderpand bent van de Staatsschuld, de Obligaties die De Staat uitgaf op de Kapitaalmarkt om haar gat in de hand te vullen..

Wel 70 procent van de mensen ontvangt een vorm van ‘toeslagen’, is dus afhankelijk Big Mother. Als het aan 2030 Agenda-adepten ligt wordt dat 100%: dat noemen ze dan ‘Basisinkomen’.

Overal zijn onzichtbare ketens in de vorm van betalingsverplichtingen en schuld, loonslaven en forenzen in een openluchtgevangenis.

They try to build a prisoooon….

Surveillance Capitalism
Je ziet nu ook die reclameborden langs de weg ‘dag benzinebonnen, hoera de MKB-brandstofkaart’. Omdat Christine Lagarde van de ECB ook via die weg naar een cashloze economie toe werkt, waarin al je transacties te volgen zijn. Zoals je nu bij de bank ook plots met zo’n kleurcode extra moet inloggen via een scanner. Dat wordt straks een gezicht-scanner. Helemaal voor uw en onze veiligheid! Lekker makkelijk!

Waarop De Staat dan ook registreert hoeveel CO2-budget je deze maand nog over hebt, je Personal Carbon Allowance (Koolstofbonkaart), die voor 2030 immers gehalveerd moet. Want de energiestoeletjes moeten gehalveerd bij de klimaatstoelendans van de Klimaatwet.

Dat is 1 stapje naar het doel – de technocratische politiestaat- van hun Vierde Industriele Revolutie, waar je in China al een voorafschaduwing van kan zien:

 • je hele doopceel op 1 chip en je komt ergens alleen in via gezichtsherkenning, en alleen wanneer je gedrag afgelopen tijd voldeed aan de eisen van onze leugenachtige corrupte overheid. Jouw ‘data’ zijn hun handel, dat is wat ‘Surveillance Capitalism’ inhoudt.

De technologische mogelijkheid schept zo haar eigen werkelijkheid, volgens de voorstanders een onvermijdelijkheid. Terwijl dat natuurlijk onzin is, want we hebben de keuze een andere weg en filosofie te adopteren.

Gevangen in Veenhuizen…

Het regent nu al overal ge- en verboden, energieregistratieplichten, vuurwerkverboden, verbod op motorclubs, verbod op ‘extreme uitlatingen’, een kritische pers die de macht controleert is vervangen door een media aan de leiband van The Powers that Be.  Het Parlement dat de regering moet controleren is verworden tot een zootje lobbyisten voor special interest.

Je hond mag steeds meer eetgelegenheden en cafe’s niet meer in vanwege bizarre hygiene-eisen. Of het begint dat ze niet meer een bakje water mogen geven. Omdat ze ook katten en honden willen uitbannen uit naam van ‘het milieu’, met als tussenstapjes het scheppen van sociaal ongemak.

Zoals ze ook het roken totaal willen verbieden. Je maaltijd moet onder controle van technocraten samengesteld van de Food and Land Use Coalition, we gaan van verse vis uit de Noordzee naar vieze kweekvis,  Jacques Wallage vernietigt namelijk onze visserij voor de Agenda Noordzee 2030 (doel 14 van 2030 Agenda).

Zoals ze onze boeren willen elimineren (Doel 15 van 2030 Agenda), om zo met publiek geld aan grond te komen. Het zijn Interessante Tijden, wanneer je eenmaal ziet wat er werkelijk plaatsvindt.

They try to build a prisoooon….

Stem je ‘Nee’, dan krijg je er Twee
Met steeds meer vaart rollen ze dus hun 2030 Agenda uit, die kreten als ‘inclusiviteit’ en ‘gendergelijkheid’ komen regelrecht uit die VN-koker (SDG doel 5 en 10). Hoeveel kracht heeft de Nederlandse volksgeest nog om daar effectief weerstand tegen te bieden?

Wanneer 40% van huwelijken al strandt, dus de belangrijkste relaties waaruit nieuw leven voortkomt, hoe sterk zijn andere spontane sociale verbanden dan nog?

2030 Agenda: Globalisme-Fascisme in vrolijke kinderkleurtjes met leuzen waar je onmogelijk tegen kunt zijn, letterlijk.

Wie hoopt ‘zo’n vaart zal het toch niet lopen met het totalitaire Europa’, even een realiteits-check… Wie van de Europese Commissie hebt U gekozen? Had U bij de verkiezingen gestemd voor een partij die halvering van CO2 boven alle andere maatschappelijke doelen stelde bij de campagne? Kwam die Klimaatwet niet ineens uit de lucht vallen?

Nederland zei NEE tegen de Europese Grondwet, dat veranderden ze in ‘Het Verdrag van Lissabon’ en een Ja.

En dan…. dat het vast zal meevallen, dat dacht de vader van Amerikaans-Libanees auteur Nassim Nicholas Taleb ook als Libanees zakenman. Die dacht ‘moslims en christenen leefden hier eeuwen vreedzaam naast elkaar. Het zal toch niet’…. en toen kwam in de jaren ’80 de Libanon-oorlog die de Joden ontketenden, zodat de hel van burgeroorlog losbrak.

Hollands Siberie. Kraanvogels bij Veenhuizen

Alles onder controle in positieve zin (door overgave en loslaten)
Resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Taleb schreef daarom (2012) het boek ‘Antifragile, Things that gain from disorder’, letterlijk ‘anti-kwetsbaar’ wat zoiets betekent als flexibel. Wat de Chinezen ‘Kung Fu’ noemen, vaardigheid.

Hierin ligt het opmonterende aspect van ‘alles onder controle’. Je kunt de omstandigheden in je omgeving niet beheersen, hoezeer je ook ‘veiligheid’ en ‘geen gedoe’ nastreeft. Maar je kunt wel trainen in flexibiliteit, aanpassingsvermogen, (vooral ) ook door fysiek en geestelijk fit te zijn en blijven. Door met geestverwanten samen te werken, vangnetten te maken, alternatieven te scheppen.

Tegelijk kon je nog nooit zo makkelijk geestverwanten vinden.

Hollands Siberie met Assen op de achtergrond

CO2 opslaan, dan de positieve vorm
De Bijbel draagt christenen op om een Licht te zijn in de wereld, niet een zwart zuigend gat. Dus dat is een opdracht, want een leven van ‘stille wanhoop’ met dito verzuring ligt altijd op de loer. Wanneer je niet dagelijks werkt dat te voorkomen. Ben je fit in plaats van gebukt onder stress, dan ben je ook meer weerbaar.

Dat verzuren gebeurt letterlijk wanneer er teveel CO2/koolzuur in je bloed en longen achterblijft in plaats van meer frisse zuurstof.

Daartegen werkt bijvoorbeeld de Wim Hof-methode, ‘The Iceman’ zijn ademhalingsmanier waardoor je bij de meest uiteenlopende omstandigheden meer weerbaar bent. Maar hij doet niets anders, dat niet al bekend was in andere disciplines zoals Martial Arts.

Hollands Siberië

De eigen methode is de dagelijkse oefening van Kung Fu-vormen, een ritueel gevecht tegen jezelf. Niet dat je daar steeds ‘zin’ in hebt, in tegendeel. Maar zo overwin je iedere dag een aspect van zwakte door discipline. En via discipline kun je een vorm van bevrijding vinden. Zie ook de podcasts van Jocko Willink en je laat jezelf meteen mentaal oppompen. Weer een vent zijn die verantwoordelijkheid neemt en geen mietje.

Ik wil mijn leven wel geven voor mijn vrijheid, mocht de Klimaattirannie me in zo’n situatie brengen. Als Zelfstandige Zonder Pensioen (ZZP) moet ik toch al dood voor het 65ste levensjaar. En dan: Leaver Dea as Slaef fan Frans Timmermans. 

Hoe zit dat met U?

Hollands Siberie

Wat hebt U over om uw vrijheid te verdedigen, nu de klimazi’s het land overnemen, 75 jaar nadat de nazi’s werden verslagen?

De Totalitaire en technocratische Geest is nooit uit Europa verdwenen, haar utopische denken van wereldverbeteren via staatsgeweld. Het nazi-doel van 1 Verenigd Europa onder Duitse leiding (Ursula) is alvast gerealiseerd. Ook de ideologie van Lebensraum is exact gelijk, die ‘persoonlijke levensruimte’ heet nu CO2-voetafdruk.

Het enige verschil met het historisch fascisme en het Ecofascisme van de Eurocratie: Voor ecofascisten zijn niet volken van een bepaald ‘ras’ teveel. Maar alle mensen zijn teveel als CO2-uitstotende planeetbedervers. Behalve de klimaatkosmopolieten zelf op hun luxe drijfpaleizen, die superjachten als van klimaatactivist Leonardo di Caprio.

En private jets waarmee ze naar Davos en klimaatconferenties vliegen om moedertje de planeet te redden.

Lekker bier drinken bij de oude molen van de gevangenis

Wel een beetje plezier maken, geen zure zeurkous worden…

Zingt z’n parelende winterliedje

Met de eigen huis-roodborst

We wensen U een effectief en strijdbaar 2020 toe. Het meer menselijke Nederland zoals onze voorouders dat aanreikten, dat is de moeite waard om te verdedigen tegen de technocratische geest die ontmenselijkt, om schijnveiligheid af te dwingen die ‘meetbaar’ moet zijn in een digi-dictatuur.

Als reactionair mens – tegenover ‘links’ en ‘rechts’- en representant van het analoge tijdperk (ruiken, proeven, voelen) maken we pas op de plaats. We zijn niet van deze tijd en daar trots op. Alles van Waarde is weerloos, dat wat er in het Leven echt toe doet is onmeetbaar, alleen het waardeloze laat zich in bits en bytes vangen.

Scores, getallen, het zijn de valse zekerheden der Waarden-lozen, en aan China is werkelijk geheel niets te benijden, ook het eten niet (wat U ‘Chinees’ noemt is Indonesisch).

5 Replies to “2020: Alles onder Controle….”

 1. Dank voor de goede wensen, mooie fotos en en advies…
  ‘Had U bij de verkiezingen gestemd voor een partij die halvering van CO2 boven alle andere maatschappelijke doelen stelde bij de campagne?

  Ik stem niet. En zeker niet voor greenspeak.

 2. @Elten:
  Zo jammer dat u niet stemt. Daarmee percentueert u de stemmen omhoog richting de verkeerde kant. U zou alles moeten doen om juist dat te voorkomen.
  Niet stemmen is beetje struisvogel..?

  1. “Niet stemmen is beetje struisvogel..?”

   Wat heb t u alk bereikt door te stemmen? Ongeacht waarop gestemd hebt (maakt toch niets uit) zijn we vanaf de WOII gekomen waar we nu zijn. Een stem op de landelijke politieke partijen is een stem op bestendiging van dit beleid. en van het systeem van vriendjes politiek. Wat zegt u, we leven in een rechtstaat waar de Trias Politica heerst? Wie zijn de wetgevende macht 1e en 2e kamer, de uitvoerende macht ( het kabinet of de regering) en de
   rechterlijke macht (rechters en openbaar mi(nis)sterie.
   Deze 3 machten hangen van vriendjespolitiek aan elkaar. Waarom dacht u dat er kabinet bestaat uit partijen die dacht u dat het kabinet uit voornamelijk 2e kamerleden die samen bepalen wat het beleid wordt, zonder de bevolking ooit te vragen wat ze willen (nou ja één keer over Europese grondwet,is zodanig slecht bevallen dat ze dat maar gauw weer afgeschaft hebben = referendum). Een dan hebben we de rechterlijke macht nog . Het hoogste bestuurlijke rechter (rechtspraak tussen staat en burger) waar alle benoemingen politiek bepaald zijn https://www.historischnieuwsblad.nl/nl/artikel/28406/benoeming-raad-van-state-altijd-politiek.html. . En kijkt u voor de aardigheid eens even naar de vice president (de baas onder Willem Alexander) van de RvS https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_vice-presidenten_van_de_Raad_van_State_(Nederland). Als dat onafhankelijk is dan bedoelen ze waarschijnlijk onafhankelijk van het klootjesvolk.
   Maar dan zijn we er nog niet zie aan wie al deze lieden de eed afleggen(trouw zweren) als ze eed afleggen. Juist niet aan het volk, maar aan de koning. Met andere woorden we leven in een dictatuur die vermomd is als democratie waar het volkswil zou worden uitgevoerd. En ik ken geen enkele politieke partij de oligarchie van de plutocraten ter discussie stelt. Dus dan is de vraag gerechtvaardigd wie er een struisvogel is. Is dat degene die niet stemt of juist degene die wel stemt.

   Artikel over het buiten werking stellen van het recht van de bevolking https://herstelderepubliek.wordpress.com/2019/12/25/landbouwcollectief-sleept-minister-voor-de-rechter/

   1. @Jan S,
    U heeft wellicht gelijk in alles wat u opsomt. In veel dingen ben ik het met u eens en ben daar ook fel tegen gekant. Maar er zijn tegenstanders van dit verrotte systeem. En die tegenstanders hebben uw en mijn stem nodig om ergens te komen, ook al wordt die door met name de NPO en mutsen zoals Jinek weggehoont, belachelijk gemaakt, geframed…
    Nietsdoen is geen optie meer. We moeten iets. Ik heb het hier al vaker gezegd: Het is oorlog maar slechts weinigen zien dit.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *