Valse CO2-‘winst’ Windpark Fryslan in kontzak ‘groene’ bankier

wij sparen 800 duizend ton CO2/jaar (….)

Anne & Tiete de Groot (Windpark Fryslan) claimen dat zij 0,8 Megaton CO2-emissies uitsparen per jaar met hun windfarm in Natura 2000-gebied IJsselmeer. Die uitsluitend papieren besparing levert papieren kapitaal op voor de CO2-emissiehandel (ETS), waarvan bankiers profiteren en multinationals als Shell, DSM, Unilever enz. 

Hoe meer windfarms er met subsidie komen, hoe meer uitbreidingsruimte multinationals op de CO2-markt kunnen kopen. Windmolens worden dus niet gebouwd voor energie, maar voor windhandel.

In 2018 leverde die handel in gebakken lucht (op papier vermeden tonnen CO2) al 144 miljard euro op. Een ton papieren CO2 is nu 20 euro waard op de Emissiemarkt. Dus hier: 16 miljoen euro per jaar in de kontzak van een integere groene bankier, die CO2-stoeltjes opkoopt. Voor bijvoorbeeld Shell, als die integere groene multinational meer emissieruimte gebruiken wil.

Dankzij de Nederlandse en Europese Klimaatwet wordt een ton CO2 op papier namelijk steeds meer geld waard voor bedrijven die groeien willen. Daarnaast haalde de Europese Commissie het overschot papieren CO2-ruimte in 2019 van de markt, om de prijs per ton CO2 kunstmatig hoog te houden.

Reuters januari 2019, het getal klopt wel want ook de DNB kwam al met zo’n grafiekje

Binnen ETS-landen geen CO2-besparing, enkel verplaatsing
Het ETS-emissiehandelsysteem is een CO2-stoelendans ingesteld door de Europese Commissie, die 2009 van start ging. Brussel stelt een limiet in per jaar voor het aantal CO2-stoeletjes voor grote bedrijven als DSM, Shell en bv hoogovens, voor iedereen die met Emissieregistratie.nl meedoet… en wie voor de Belastingdienst er toe doet.

Iedereen die meer CO2 wil uitstoten moet dus van andere deelnemers aan de stoelendans stoeltjes bij kopen.

…maar, je kunt ook ruimte maken, stoeltjes bij zetten door bijvoorbeeld een windfarm te bouwen. Daarmee claim je dan x-CO2-stoeltjes vrij te maken. Of je dat ook daadwerkelijk vrijmaakt, dat hoef je niet te bewijzen. Niemand meet immers in Europa hoeveel CO2 daadwerkelijk wordt uitgeblazen, dat gaat allemaal via papieren boekhouding.

Legt nu kabels langs hele A7 tot Nijehaske

Die hele boekhouding bij elkaar opgeteld is de ‘emissie’ in theorie. De EU zet een plafond voor emissies, zoveel CO2-stoeltjes mag je in 2020 bezet houden, 2019 enzovoort. Of 1 land nu meer zijn best doet dan de ander, maakt voor de totale CO2-emissie niet uit.

Als wij hier extra windmolentjes bouwen dan mag bijvoorbeeld Roemenie weer meer kolen branden. Dus netto op Europees niveau kan Nederland voor klimaatkampioen spelen, de achterblijvers bepalen het netto resultaat.

Het gaat er dus om binnen het ETS-systeem -zoals bij Anne de Groot zijn Windpark Fryslan- dat je op papier x ruimte vrijmaakt. Jouw geclaimde ‘vrijgekomen CO2-stoeltjes’, die kan een groot energiebedrijf dan weer innemen als die meer CO2 wil uitstoten. De Europese Commissie houdt enkel het ‘plafond’ (aantal stoeltjes als tonnen CO2) constant dat ze bepaalden per jaar.

CO2-neutraal!!!

CO2-koopruimte maken
Die CO2-stoeltjes willen ze dan jaarlijks met x% verder doen afnemen, net als bij stoelendans waarbij je na iedere dans weer stoelen wegneemt.

Dus in theorie moet de prijs van een ton CO2 (een stoeltje) dus steeds hoger worden, het wordt bij iedere dans lastiger een stoel te vinden: de vraagdruk neemt toe. Wil jij nog kunnen groeien als bedrijf, dan betaal je dus geld voor papieren CO2-besparing van het ene bedrijf om zelf door te groeien. H

et doet er dus ook niet toe of windfarms daadwerkelijk meetbaar (dat is het niet) netto CO2-emissies sparen.

Het gaat er om dat ze CO2-KOOPRUIMTE opleveren, een geclaimde ruimte. Dus dat je zoals Anne de Groot beweert, dat je een x-hoeveelheid gasopgewekte energie vermijdt.

Hoe meer windfarms op papier CO2-besparing claimen, hoe meer ruimte voor grote bedrijven overblijft om ruimte bij te kopen. Via een prijs per ton CO2. Daarom mogen ook mensen die bomen in de brand steken claimen dat ze CO2-emissies uitsparen, terwijl biomassastook veel vuiler is.

Want dat is een politieke beslissing geweest in 2009, net als bij die windmolens.

Aflatenhandel

‘Voortaan ben jij ‘groen’ want dat hebben we politiek afgesproken’.

Of dat ook waar is doet er bij ‘klimaatbeleid’ niet toe. De CO2-zwendel is immers bedoeld als publieke kapitaalinjectie om het (wankelende) monetaire systeem in stand te houden. De bubbel opblazen, onder leiding van ondermeer Frank Elderson van De Nederlandse Bank (DNB).

Dat Windpark Fryslan NOOIT 0,8MTon CO2 per jaar zal uitsparen kun je zien wanneer je die turbines bekijkt in het totale energiesysteem. Je kunt de claim van Anne de Groot- wij sparen 0,8 MTon CO2- omrekenen naar hoeveel aardgas (CH4) bij verbranding die CO2 zou produceren.

Dan kom je op 0,29 MTon aardgas. Wat zou je daar voor alternatief energie-besparends voor kunnen doen?

De meest efficiente energiebenutting om zeep, zie LEI-=Rapport ‘De Kas als Energiebron’ (2008)

Ten koste van duurzame tuinders
Zou je die 0,29 MTon aardgas verbranden (voor 50Mj/kg) dan zou je 4000 GWh aan energie opwekken, bijna 3 maal zoveel energie als dat Anne de Groot zijn windturbines genereren. (hij claimt 1500GWh per jaar te gaan produceren)

Stel dat je een duurzame tuinder in het Westland met warmtekrachtkoppeling die 0,29MTon aardgas laat gebruiken. Dan wekt hij er niet alleen elektrische energie mee op, maar hij gebruikt de warmte ook nog eens om uw tomaten en paprika’s te groeien. De CO2 is ook nog eens bruikbaar om de paprika’s mee te bemesten, die betrekken tuinders nu van Shell in Pernis.

 Zie maar dit LEI-rapport ‘De Kas als Energiebron’ (2008). Niets zo duurzaam qua energie-rendement als onze tuinders met warmtekrachtkoppeling: ze gebruiken ACHTENNEGENTIG PROCENT van alle energie. Voor elektriciteit, verwarming en voedselproductie in 1. Die warmte zouden ze ook aan huizen kunnen leveren, zodat die niet extra hoeven stoken (en extra CO2 produceren)

Die windmolens van Anne de Groot halen een rendement van ongeveer 30 procent, en maken alleen maar nutteloze wiebelstroom die het stroomnet destabiliseert. Ze zijn er ook niet voor de stroom, het zijn symbooldingen voor papieren emissieruimte, zoals we uitleggen..

Omdat Anne de Groot zijn wiebelstroom straks voorrang krijgt op het net, werden voor het Energieakkoord- waar Anne zijn zwaaipalen dankt – de WKK-tuinders geofferd. Ook moeten bestaande gascentrales met lager rendement draaien, om bij wegvallen van Wiebelstroom bij te springen.

Pal tegen de Waddenzee in Natura 2000, een compleet industrieterrein

Anne de Groot mag legaal liegen
Dus je snapt nu als het goed is, dat je dankzij De Groot zijn windfarm eerder MEER dan minder CO2 produceert.  Maar op papier spaart hij CO2 omdat politiek is besloten dat hij dat mag beweren. Dat mag De Groot beweren vanwege de emissiehandel van de EU. En de begeleidende ‘duurzame energie’-wet van de Europese Commissie (renewable energy directive)

Het ETS-systeem van Brussel ging op 2009 officieel namelijk van start, tegelijk met die zogenaamde Renewable Energy Directive. Twee handen op 1 buik-beleid dus. Uit die directive komt dat ‘duurzame energie’-doel van het SER Energieakkoord (14%). En  daaraan dankt ook Anne de Groot de 1,2 miljard euro SDE+-subsidies van zijn windfarm pal tegen de Waddenzee.

Want uit die EU-richtlijn kwam via Nationaal beleid ook de provinciale verplichting van Friesland om een x-aantal windmolens te plaatsen. (door Pieter Winsemius) Beide systemen,’duurzame energie’ en emissiehandel hangen dus nauw samen.

 • Ze gaan beide over de creatie van EN opvolgend de (aflaten)handel in papieren CO2-besparing. Hebben we dat gesnopen? 🙂 Als je dat snapt is de rest een eitje. De Klimaatzwendel heeft als DOEL de handel in gebakken lucht-papieren. Zie ook mijn uitleg voor Blue Tiger Media ‘hoe bankiers (en McKinsey) klimaatactivist worden’

Het 1 kan niet zonder het ander bij ‘klimaatbeleid’. De Europese Commissie stelt vast dat voor 2030 liefst 50% van alle CO2-stoeltjes moeten verdwijnen. Je snapt al wie deze dans ontspringen: zij die de vrijkomende CO2-stoeltjes kunnen kopen, papieren stoeltjes als de 800 duizend ton CO2/jaar door Anne de Groot vrijgemaakt met 1,2 miljard euro SDE+klimaatsubsidie.

Ondanks alle goede bedoeling leverde het niks op

Van ETS-flop naar top door dwangwetten
Toen Anne van Meindert Smallenbroek (RVO-ambtenaar) en Marco Klaassen (nu RIVM) zijn vergunning kreeg om onze Friese natuur te vernietigen, toen was er nog geen dwingende Klimaatwet. Nu wel. Al wist je toen al: dat was waar ze toen ook al op aanstuurden.

Eerder was de hele ETS-emissiehandel een flop. (zie bovenstaande grafiek) De prijs zou wel meer dan 30 euro moeten zijn om het ETS-systeem te doen werken. Maar dankzij economische krimp door de economische crisis daalde het verbruik van CO2-stoeltjes door grote bedrijven. Als je minder produceert en energie verbruikt, dan produceer je minder CO2.

De emissierechten werden sommige momenten bijna gratis.

Dus haalde de Europese Commissie al eerder ETS-rechten (CO2 stoeltjes) uit haar stoelendans weg, via het zogenaamde ‘Backloading’ (2014). Net als de Europese Centrale Bank zeg maar, die schulden opkoopt, maar nu dan de Europese Commissie die (waardeloze) CO2-waardepapieren uit een ongevraagde ‘markt’ haalt. Een ‘markt’ die zonder Klimaatwet geen enkele waarde vertegenwoordigt.

Geen geestelijk gezond mens zou ooit een ton CO2/gebakken lucht kopen (behalve tuinders voor de paprika’s). Zelfs Jesse Klaver niet..Wat heb je voor je verjaardag gekregen? Een ton CO2! Zoo jij blij! Hoera! Alleen door de Klimaatwet en overheidsdwang maak je van iets waardeloos (CO2) iets waardevols, een bij bankiers af te lossen schuld.

Kunstmatig van hete lucht waarde maken
De Europese Commissie greep dus in januari 2019 in(Market Stability Reserve) om de prijs van een ton CO2 op te drijven. Ze haalden 900 miljoen ton (dus 1000 equivalenten windparken Fryslan) van de markt, om zo de prijs op te drijven van een ton CO2. Ze stellen:

The 900 million allowances that were back-loaded in 2014-2016 will be transferred to the reserve rather than auctioned in 2019-2020.

Unallocated allowances will also be transferred to the reserve. The exact amount will only be known in 2020. However, market analysts estimate that around 550 to 700 million allowances could remain unallocated by 2020

Zo werd de CO2-prijs nu plots 20 euro per ton, waar deze eerst slechts enkele euro’s was.

Althans: Persbureau Reuters Fake News (in eigendom van Thomson, het maatje van Jacob de Rothschild) claimt op gezag van een kapitaalhandelaar dat die EC-maatregel oorzaak is van een plots giga-prijsstijging voor een ton CO2. Het kan echter ook  zijn: nu de Europese Klimaatwet in aantocht is, wordt het ieder’s plicht om CO2-ruimte in te leveren.

Handelaren speculeren alvast dat het dictaat van Parijs (2015) in dwingende wetten wordt omgezet.

Nu is de prijs ineens gestegen

Al 144 miljard euro handel in hete lucht in 2018
Oftewel: de vraag naar tonnen CO2-ruimte voor de kapitaalkrachtigen (bijvoorbeeld DSM, Philips, Shell) zal sterk stijgen, dus neemt ook de waarde toe van een ton CO2-papier. Papieren CO2-besparinghandel leverde in 2018 al 144 miljard euro op, zo stelt Reuters.

De hoeveelheid klimaataflaten die al in omloop zijn

Dat klopt wel ongeveer, want De Nederlandse Bank gaf ook zo’n bedrag op, zoals we al bespraken..

Nu is het ETS-systeem enorm complex en ondoorzichtig, ik snap ook (nog) niet alles, en experts in dit mistige doolhof zijn zeer welkom. Je kunt op Wikipedia lezen hoe het ongeveer in elkaar zit en het dan half snappen.

Sinds het Dictaat van Parijs

Klimaatbeleid = Economische krimp afdwingen, tenzij…
Maar de conclusie van dit verhaal moet je alvast wel begrijpen: de geclaimde 0,8 Megaton CO2-besparing per jaar van Anne de Groot (Windpark Fryslan) bestaat alleen op papier. En door de Klimaatwet is/wordt dat papier geld waard. Nu al 20 euro per ton CO2-papier.

En de handel in zulke ‘groene’ waardepapieren levert ‘groene’ bankiers al 144 miljard euro op.

Dus dan praat je over 0,8 miljoen x 20 = 16 miljoen euro per jaar die 1 of andere ‘groene’ bankier weer ergens in de kontzak kan steken. Met de groetjes van Anne en  Tiete, woonachtig aan het Klutenpad 14 in Creil, die voor het redden van bankiers/de planeet dan 1,2 miljard euro SDE+subsidies mogen cashen..

Kabels langs hele A7

Het doel van Klimaatbeleid is immers ook niet ‘het klimaat’, maar het maken van nieuwe ‘fiat currency’. Waarde uit papieren schuld. Want zoals de Europese Commissie immers zelf schrijft: toen de economie in 2008 bijna instortte, toen werden hun CO2-stoeltjes plots niks meer waard. Want niemand had nog ETS-rechten voor CO2-uitstoot nodig dankzij economische krimp nodig.

Economische groei loopt immers 1 op 1 met meer energieverbruik en dus CO2. Oftwel: klimaatbeleid is geforceerde economische krimp. En op Europees niveau willen ze natuurlijk wel een groei in investeringen. Ze gaan natuurlijk nooit economisch krimpen, want dan is de Europese Commissie en ons Ministerie van Financien ook haar belastinggeld kwijt.

4 Replies to “Valse CO2-‘winst’ Windpark Fryslan in kontzak ‘groene’ bankier”

 1. Er is inderdaad wereldwijd sprake van een groene aanval op de veeteeltboeren en landbouwers. Het laatste horrorhoofdstuk zijn de (aangestoken) branden in Australie die te vergelijken is met een bewust gecreeerd altaar van globale opwarming: https://www.youtube.com/watch?v=VW8u9q-BzPA (Ice Age Farmer: AUSTRALIA: BURNED ON THE ALTAR OF GLOBAL WARMING)

 2. Die branden in Australië meer dan 300 stuks blijken allemaal aangestoken te zijn door de Greta Thunberg sympathisanten.
  Ze willen haar hiermee helpen en het bewijs leveren dat de wereld nu helemaal in brand staat!
  In de Australische deelstaat New South Wales zijn sinds de bosbranden begin november uitbraken 24 mensen gearresteerd voor brandstichting, meldt de politie. In totaal 183 mensen moeten voor de rechter komen in verband met de bosbranden.
  https://nos.nl/artikel/2317623-24-arrestaties-in-australie-voor-opzettelijk-brandstichten.html?fbclid=IwAR0IYpInMKLGt_YubPOoZkQP4-VduloWq-G2HeaHbQM55RfkP0CcU-qq2CM
  https://www.nbnnews.com.au/2019/11/20/54-people-charged-with-bushfire-offences-since-august/?fbclid=IwAR23Vdp-gqxlBAIYyLpW9ZXMqIcPDAxswl_EN_Er-CQYfxaWWAWHfHSjR6E

  1. @Tjeerd, wat heeft dat nu weer met dit onderwerp te maken? En waarom zou je die nieuwsberichten wel direct als ‘waqr’ beschouwen?

   De Nieuwsindustrie online is er niet voor informeren en waarheidsvinding maar voor click-bite

   Het punt is: je bent zelf niet in Australie, kunt niets van het waarheidsgehalte controleren. En waarom zou je enig agendapunt maken voor je leven hier in NL voor iets dat men beweert dat in Australie gebeurt

   Het enige dat Het Nieuws dus doet is je geest bezet houden met iets dat voor je leven volstrekt irrelevant is en waar je niets voor of tegen kunt doen, terwijl er hier in je eigen omgeving legio zaken zijn die WEL je serieuze aandacht verdienen

   Wat in Australie gebeurt is de verantwoordelijkheid van de mensen die daar wonen. En die kunnen zichzelf prima redden

   OP Interessante Tijden moeten reacties over het behandelde onderwerp gaan.

   Ook moeten ze waardetoevoegend zijn, dus niet met ‘jezelf’ als onderwerp en lijdend voorwerp maar iets dat tot algemeen nut strekt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *