Energiehout BV Staatsbosbeheer jaarlijks 400 ton NO2-uitstoot

Staatsbosbeheer kapt er lustig op los, om zo met hun houtkachel in Purmerend zowel de CO2 als Stikstof-uitstoot op te schroeven voor subsidie

We rekenden reeds eerder voor dat ‘Biowarmtecentrale de Purmer’ bij vol vermogen 800-1000 hectare bos per jaar opstookt. Ze blijken ook 3-400 ton NO2 uit te stoten per jaar, naast dat ze valselijk claimen CO2-neutraal te zijn. Terwijl er bij de stook van 80 duizend ton hout jaarlijks wel 120 duizend ton CO2 vrijkomt, 1,8 maal meer dan wanneer op gas was gestookt.

Ten onrechte staat dit met hout van Staatsbosbeheer (Energiehout BV) gevoerde Bomencrematorium van ‘Stadsverwarming Purmerend’ (SVP) niet bij ‘Emissieregistratie.nl’ geregistreerd. Voor die vervuiling beloont directeur-generaal Klimaat Sandor Gaastra (RVO) SVP jaarlijks met ongeveer 12 miljoen euro subsidie (bij SDE+-subsidietarief 33 euro per MWh)

Stook je alle Energiehout op dat Staatsbosbeheer in 2016 verkocht, dan stoot je meer dan 4 kiloton NOx uit. U rijdt straks dus 100 doordat ‘het beste overheidsbedrijf 2017’ u bedondert.

Vervuiling en natuurverwoesting die ‘groen’ heet

Energiehout BV, voor al uw extra CO2
Bomenstichting de Achterhoek meldde aan de Staten van Gelderland op gezag van de Oud-directeur van Staatsbosbeheer Frits van Beusekom, dat het houtsnipperbedrijf van Staatsbosbeheer Energiehout BV in 2016 voor 105 duizend ton houtsnippers verkocht.

Ongeveer de helft daarvan kwam uit eigen terrein, de rest kopen ze in. Dus ze kappen dan bij bovengrondse houtbiomassa van gemiddeld 100 ton per hectare meer dan 500 hectare bos per jaar in Nederland voor SDE+stooksubsidie.

Voor hun stookhouthandeltje gaat dan 1050 hectare bos tegen de vlakte. Daarvan is dan 800 hectare nodig voor de Biowarmtecentrale de Purmer. (bij stook van 80 duizend ton hout)

Ze staan niet geregistreerd….

Dat vraag naar stookhout kap-aanbod schept, het is ook aan de bossen van Staatsbosbeheer te zien, en het valt iedereen overal te lande op. Steeds vaker hebben de bomen in hun bossen last van oranje vlektyfus. Oranje stippen die het doodvonnis van de boom behelzen. De zaag gaat er in. Want je gaat natuurlijk geen gras en riet stoken, dat tjokvol water zit.

Voor 1 kilo hout stoken kun je bij 33 euro SDE+subsidie per MWh (indicatie: subsidieronde 2018) liefst 15 cent SDE+-subsidie krijgen van onze leugenachtige corrupte overheid ( RVO onder Sandor Gaastra en Meindert Smallenbroek). Dus per jaar vangt SVP dan 80 000.000 x 0,15 = 12 miljoen euro stooksubsidie. Per kilo hout (verbrandingswarmte gelijk aan bruinkool, 15 MJ/kilo) stoot je anderhalve kilo CO2 uit.

Of je nu in Drenthe of Noord Holland komt.. het is overal raak

Dus SVP stoot met Staatsbosbeheer jaarlijks 0,12 Mton CO2 uit. Ieder jaar opnieuw. Dus ieder jaar opnieuw laten ze 800 hectare aan bovengrondse houtbiomassa kappen. Ieder jaar komt die 0,12 Mton CO2 extra vrij. Pas na 40-80 jaar is die CO2 pas immers weer opgenomen in een bos.

Zwier van Olst is hier verantwoordelijk

De houtstoker van SVP zal in bedrijf blijven zolang de SDE+-subsidietoekenning strekt, dus 15 jaar. In die tijd stoten ze dan 15 x 0,12 =  1,8 Mton CO2. Dat voegen ze netto toe aan de atmosfeer. Hadden ze een zelfde vermogen met gas opgewekt, dan was daar 1 Mton CO2 bij vrijgekomen. (een factor 1,8 CO2 per MJ minder tov hout & bruinkool).

Dus netto draagt SVP met Staatsbosbeheer sterker bij aan het klimaatprobleem, wanneer je dat als probleem ziet. Niet voor niets zit Rabo-bankier Wiebe Draijer bij Staatsbosbeheer in de Raad van Toezicht. Die moet toezien dat er genoeg hout gekapt wordt voor zijn SER Energieakkoord (met Ed Nijpels, die andere klimaatcrimineel)

Bos bij SBB heeft steeds vaker last van oranje vlektyfus

Per hectare in ordegrootte honderden kilo’s
Het is relatief eenvoudig om daarnaast de stikstofuitstoot te berekenen van de stook van een hectare bos. Die stikstof bij bosverbranding bestaat vooral uit de plantaardige eiwitten die in hout zitten. Die eiwitten komen dan bij het verstoken als NOx vrij, voor het rekengemak nemen we nu NO2.

Daarnaast komt bij de verbranding van koolstof in het hout nog NOx vrij door binding van stikstof uit de lucht bij hoge temperatuur. Net als wanneer je benzine/diesel in je auto stookt, en dus de reden waarvoor we vanaf maart 100 km/uur moeten rijden.

Die NOx laten we hier buiten de vergelijking, maar is ook substantieel. Dat maakt onze berekening hier enkel uiterst conservatief, met plussen/minnen. Dat Staatsbosbeheer me niet kan beschuldigen van overdrijving, eerder van  ONDERdrijving.

De ordegrootte moet hoe dan ook kloppen.

 • Dus ik daag iedereen uit met een betere berekening te komen.

Er zijn wagonladingen studies die de N-flux meten en berekenen, waaruit je het stikstofgehalte van bos/hectare kunt halen, uit de gematigde en noordelijke klimaatzones. Neem bijvoorbeeld Finse bosbouwers in Plos One ‘Nitrogen Balance and Forest Fire’ (2017) een nauwkeurige meting doen aan bosopstanden, hoeveel stikstof zit er in bovengrondse bomenbiomassa.

Dan kun je er vanuit gaan dat je dan een betrouwbare indicatie te pakken hebt.

Hun opgegeven waarde is dan bij een (ongestoord) bos van 155 jaar liefst 126 kg stikstof (N) per hectare. Nu mag je daar best wat afhalen om Staatsbosbeheer te matsen. Ze oogsten niet uit zulk oud bos. Als je het naar beneden afrondt op 100kg/hectare voer je dus geen onredelijke hoeveelheid op. Aan de andere kant: in onze gematigde klimaatzone kan bos best weer eens hogere stikstofgehaltes hebben.

Bij de Finnen is de bovengrondse houtbiomassa maar 70 ton/hectare. Terwijl voor een gematigde zone die 100 normaal is. Heb je meer biomassa, dan ook meer stikstof per hectare, uiteraard…

Maar goed, we volgen nu deze Finse studie: wie een betere studie weet, wees van harte welkom.

Met deze waarde/indicatie rekenen we

Kilotonnen NO2-emissies
Stikstof (N) heeft atoommassa 14, NO2 een atoommassa 46 (met de 2 zuurstofatomen van elk 16). Zou je de 126kg/hectare stikstof per bovengrondse houtbiomassa nemen, dan komt er dus bij het verstoken 46/14 ( = 3,29) x 126 = 414 kg NO2 per verstookte hectare houtsnippers vrij.

Opnieuw doe je dan een aanname voor simplificatie: namelijk dat bij stook van die hout-eiwitten alle stikstof dan als NO2 vrijkomt. Het gaat hier om een indicatie. Gebruik je de naar beneden afgeronde waarde van 100 kg per hectare, dan komt er dus 329 kg NO2 per hectare gestookte houtsnippers vrij.

Nu geeft SVP op dat ze 800 ton verstoken. Dat is dus gelijk aan de hoeveelheid van 800 hectare bos, die je aan bovengrondse boombiomassa verbrandt.

Dan komt er in het positieve scenario dus tenminste 800 x 329 = 263 ton NO2 vrij, maar volgen we de Finse waarde dan zitten we op 331 ton NO2. Per kilo hout die je stookt, blaas je anderhalve kilo CO2 de lucht in. Stoken we de hele partij ‘Energiehout’ van 2016 op van Staatsbosbeheer dan komt er minimaal 345 ton NO2 vrij en waarschijnlijker meer dan 400 ton.

Lies, Damn Lies, Sustainability

Waar blijft de CO2 die SVP uitstoot?
Of de CO2 nu van gas of bos afkomstig is, dat maakt voor de opname van CO2 door nieuw bos niet uit. Bos dat je in de brand steekt voegt netto CO2 toe, die bijdraagt aan het broeikaseffect. SVP liegt dus dat hun stook CO2-neutraal is. Maar dat is een legale leugen: dat bosbrand plots CO2-neutraal en ‘groen’ mag heten, dat is namelijk politiek afgesproken in Brussel (bij de Renewable Energy Directive 2009)

Omdat je met die stook dan een ‘bespaarde CO2-tonnage’ vrijmaakt, die grote bedrijven (bv Shell, DSM) in het ETS-Emmissiehandelsysteem dan weer kunnen opkopen. Zodat zij geen last krijgen van klimaatbeleid wanneer Frans Timmermans voor 2030 steeds meer CO2-stoeltjes weghaalt die bedrijven willen bezetten.

Voor een diepere uitleg, zie het artikel van maandag waarom de ‘groene’ energiezwendel met geclaimde CO2-uitsparing is opgezet. (handel in CO2-tonnen met publiek geld stutten) Als je 1 maal snapt waarvoor de papieren CO2-zwendel bedoeld is ga je het zien. En dan is het zo moeilijk niet meer te begrijpen.

Je kunt je kinderen ook laten voorliegen door deze subsidieverbranders

SVP geeft ook rondleidingen aan schoolklassen.  Daarbij liegen ze tegen kinderen dat het in brandsteken van bos in een bomencrematorium plots milieuvriendelijk zou zijn. Terwijl bosbrand in het Amazonegebied of in Australie juist weer een milieuramp zou zijn.

Beter kunnen ze de ravage tonen die Staatsbosbeheer achterlaat om hun bomencrematorium aan de praat te houden:

Staatsbosbeheer (SBB) State Forestry Service receives 87 million euro’s of subsidies, and sells it’s wood for comparable amount

Beweringen van mensen die jaarlijks rond de 10 miljoen euro subsidie krijgen om bos in brand te steken kun je in die context zien. SVP en Staatsbosbeheer liegen voor subsidiegeld. Wie is de Ultimate Beneficiary Owner (UBO) van SVP overigens?

De verantwoordelijke ambtenaar van de Topmanagementgroep

De Koninklijke Oligarchie Nederland BV
De directeur-generaal die verantwoordelijk is voor deze zwendel heet Sandor Gaastra, het voormalige hoofd van de Rijkspolitie. Dus als iemand, die baas was van de Rijkspolitie, al zo grof mag liegen…. Hoe ver glijdt Nederland dan af tot corrupte bananenstaat, Nigeria aan de Noordzee?

Gaastra kan natuurlijk Minister Eric Wiebes als stropop vooruit schuiven, maar die heeft deze zwendel niet bedacht. Hij voert slechts het beleid uit van de ambtenarij, dus Sandor Gaastra, zijn RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek. Op orders van de UBO’s die op de subsidies willen binnenlopen.

En dat beleid is voor de belangen van multinationals en hun UBO’s weer in Brussel klaargestoomd na de lobby van GLOBE EU. Hun Anders Wijkman was als toenmalige ‘speciaal rapporteur’ voor de Europese Commissie namelijk verantwoordelijk voor de biomassa in de Renewable Energy Directive.

En GLOBE is weer de lobbyclub waar Gerben Jan Gebrandy in zit, die ook in de stikstofcommissie van Remkes (VVD) zat. Om te zorgen dat de boeren alle stikstoflast krijgen, als manier om met publiek geld hun grond te roven.

Wanneer Staatsbosbeheer houtsnippers stookt, stijgt ook de stikstofdepositie weer

Dit bomencrematorium werd op vrijdag de 13de (maart) in 2015 door Koning Willem Alexander geopend. Die Groene Draeck is met de UBO’s de baas van de Koninklijke Oligarchie Nederland BV, Nigeria aan de Noordzee.

Wiebes krijgt straks ook een mooi commissariaatje bij een bedrijf van de Koninklijke Oligarchie BV, als hij netjes binnen hun lijntjes blijft van dat beleid, waarvan de UBO’s met publiek geld binnenlopen. En hoewel zo straks duizenden miljarden euro’s aan klimaatbeleid verdampen, komt er geen grammetje minder CO2 de atmosfeer in.

Forest destruction for climate protection by State Forestry Service SBB

Behalve op papier dus, omdat het beleid is dat ze mogen beweren emissieloos te zijn. Terwijl een boer voor 500 kg stikstof per jaar al een minutieuze boekhouding bij moet houden, hoeft Staatsbosbeheer met SVP voor het duizendvoudige niets te registreren. Zo werkt het meten met twee (kli)maten in de Koninklijke Oligarchie BV.

Wie tot de gunstelingen van het beleid behoort, die hoeft immers zelfs zijn stikstof-emissies en CO2-emissies niet op te geven. Die krijgt juist miljoenen-subsidies, om zo op papier emissieruimte vrij te maken voor de ‘duurzame’ multinationals als klimaatbeleid heet onder hun voeten wordt.

 • PS: Nogmaals, ik heb geen emotionele binding met de bovenstaande berekening. Als je het beter kunt: geef vooral een betere! Dan ga ik niet huilen maar zijn we reuze blij. Wel kan ik me voorstellen dat je gaat huilen als je plots per jaar 10 miljoen euro subsidie misloopt.

23 Replies to “Energiehout BV Staatsbosbeheer jaarlijks 400 ton NO2-uitstoot”

 1. Wie kan hier tegen optreden dan ?
  Is daar geen instantie voor?

  Het is toch verschrikkelijk….hoe de staat ons beliegt en bedriegt…bedonderd en belazerd.
  De burgers moeten betalen omdat ze een openhaard hebben….te veel fijnstof…enz.
  En dit krijgt miljoenen.
  Leugenachtige bende hier met dit KABINET.

  Aftreden …weg der mee.

  1. @ Erik Rusthoven: het bevoegd gezag (de rijksoverheid) kan hier niet tegen optreden, want die zijn hier zelf uitvoerders en bedenkers van….

   Als de open haard bij een gunsteling van Sandor Gaastra en Meindert Smallenbroek staat (RVO) dan gelden andere regels. Ze meten letterlijk met twee klimaten. Dat komt omdat klimaatbeleid vanuit de belangen van bankiers en multinationals is opgetuigd, de UBO’s die ik al noem van ons corrupte bananenlandje

 2. Vergeet ook niet de brandstof met bijbehorende uitstoot die nodig is voor het vellen, verzamelen, versnipperen, opladen, transporteren en verwerken bij de centrale. Alleen al het versnipperen kost al 70 tot 100 liter dieselolie per uur. Deze klucht word al vanaf de opening van de centrale in Cuijk in 1999 opgevoerd en word alleen maar groter. Vorig jaar heeft de club van Vollenbroek nog geageerd tegen het ontbreken van een natuurvergunning van deze centrale waar N.b. naast biomassa ook vervuild slib mag worden opgestookt….

 3. Het verhaal wordt totaal niet eerlijk weergegeven. In Nederland is 330.000 hectare bos, de bij groei is ca 8m3 per hectare dat is tussen de 1,2 en 1,5 miljoen ton.
  Dit is exclusief snoeihout van particulieren, bedrijven, ns, waterstaat enz. Wanneer dit verrot komt er niet allen CO2 vrij maar ook CO, methaangas. Stikstof is hetzelfde echter zijn de moderne ketels voorzien van katalysatoren (eis Nederland) waardoor er veel minder stikstof vrijkomt.

  1. @Henrie: ‘niet eerlijk’? 🙂 Nee Staatsbosbeheer en SVP zijn eerlijk hahahahaha

   Voor de technisch manager van Bes Bolmann BV en Kara Energy Systems mag ik toch een wat concreter antwoord verwachten. Kom met een betere berekening,en als je gelooft dat die katalysatoren die NOx er uit halen: reken dan voor HOEVEEl. Je opinie is niet zo belangrijk

  2. @Henrie: Natuurlijk groeit een bos ook, maar er worden veelal gezonde Bomen en takken gekapt. Ook het zogenaamde ‘snoeien’ gaat inmiddels naar steeds grotere takken. De honger naar Bio hout stijgt veel harder dan de groei van onze bossen.

   De Bio centrales schieten als paddenstoelen uit de grond en waar is de grens als het hout op is? Ik zie als MTB er de kaalslag van de SBB bossen, als je af en toe in een particulier natuurgebied komt zie je heel duidelijk het verschil.

   1. Het ‘Bomen groeien terug’-argument is geen geldig argument hier. Ik reken immers voor dat dit voor de CO2-opname en verwante ‘CO2-neutraal’-claim niet uitmaakt.

    Henrie is belanghebbende in de energiesector dus hij heeft geen belang bij berekeningen, daarom leidt hij de discussie af met zijn opinies. Laat hem met een berekening komen die toont dat het niet klopt wat ik schrijf.

 4. Mooi stuk Rypke ,en mooi op tijd voor maandag.
  Waar we deze waanzin gaan aanvechten bij de Provincieale staten in Haarlem. Waar ook de genoemde ex boswachter bij is.
  Een kilo hout geeft , 15 cent subsidie , is weer een ijzersterke oneliner.
  Dankje.
  Gr aard
  Schoorlsebossemoetenblijven.nl

 5. NL is werkelijk een bananenkoninkrijk aan het worden. Buiten onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid, etc. is ook de energie sector volkomen de weg kwijt. Wat een land of beter gezegd, wat een regering!!!!!

  1. @ Arno: beter gezegd, ‘wat een bevolking’ die dit laat gebeuren, die mensen functioneren immers in een omgeving die hun gedrag tolereert, negeert & accepteert ipv corrigeert, dus zijn we een land van luie lamlendige egoistische zwakkelingen geworden

  1. Dave van den Hemel geeft de ENIGE snelwerkende methode weer; met de RAL 6XXX spuitbus het staatsbos in. Het oude legergroen kan ook. Uiteraard wel watervast.

 6. RyPke, kan jij ons ook uitleggen hoe er alleen al tijdens de verbranding van hout meer CO2 vrijkomt (in dit geval wel 120 duizend ton) dan dat al dit hout bij elkaar zelf weegt (namelijk 80 duizend ton, , maar de biowarmtecentrale Purmer zelf zegt op https://www.staatsbosbeheer.nl/zakendoen/inspirerende-voorbeelden/biowarmtecentrale-de-purmer 100 duizend ton)? Dat lijkt me natuurkundig gezien onmogelijk, maar misschien heb ik iets gemist?.
  En kan je me ook uitleggen hoe dat dan weer 1,8 x meer kan zijn dan bij de verbranding van aardgas, terwijl volgens de lijst emissiefactoren op https://www.co2emissiefactoren.nl/lijst-emissiefactoren/ de Well to Wheel CO2 uitstoot (dus inclusief die van productie en vervoer) van aardgas 1,890 kg per Nm3 is, maar die van houtchips 0,062 kg/kg? Dit terwijl er volgens vrijwel alle bronnen hoogstens 3 kg houtsnippers nodig zijn voor dezelfde hoeveelheid warmte als uit 1 m3 gas?
  Dan kom ik namelijk op 0,062 * 3 = 0,186 t.o.v. 1,890 = 1,890 / 0,186 = juist 10,16 keer MINDER.
  Niet dat ik wil beweren dat het daarom een goed idee zou zijn om onze bossen (die anders gedurende lange tijd CO2 opnemen) maar kaal te kappen en om op industriele schaal hout te verbranden in elektriciteitscentrales met een omzettings(dus verlies)factor van 2,6 of voor hoge-temperatuur warmtenetten met 10-40% transportverlies…
  Maar ik zie wel grote voordelen in het recyclen van afvalhout tot pellets (Well to Wheel CO2 uitstoot 0,035 kg / kg, 1,8 kg nodig i.v.g.m. 1 m3 gas, dus zelfs 30 keer minder CO2 uitstoot dan aardgas) voor het lokaal verwarmen van woningen. Zoals die van mij: https://peter.pgit.nl/wonen/een-duurzaam-verwarmingssysteem/

  1. @ Peter, Het gaat er om welke baseline je kiest. Hout dat niet verbrand wordt maar in het bos blijft liggen, of wat als grondstof wordt gebruikt geeft geen CO2. DAT hoort de nullijn te zijn wanneer je beweert dat hout stoken plots CO2neutraal zou zijn, want je past een grote verdwijntruc toe.

   Pas wanneer je het in de brand steekt, dan voeg je netto CO2 toe. En maakt het niet uit voor het netto broeikaseffect of je die CO2 nu met hout of gas vrijmaakte

   Aardgas is een schoner (geen stikstof in brandstof zelf) en efficiënter brandstof (Mjoule/kg) met een vele malen hogere verbrandingswaarde per gewichtseenheid, hout zit in de grootte-orde van bruinkool. Bovendien onttrek je ook nog alle mineralen uit het bos.

   Dus je logica klopt hier niet. Je kunt ook bos bijplanten om CO2 uit aardgas op te slorpen, dat zal het bos zelf worst zijn

   Dat is je nullijn, voor de rest kun je een hele detaildiscussie als mist creëren. Blijft dus staan dat je extra vervuiling genereert door op hout over te stappen in de vorm van extra NOx-en. Dus geef mij een berekening waaruit blijkt dat je met 80 (SVP)-100 (SBB) duizend ton hout verbranden geen 400 ton NOx zou genereren…

  2. @peter.
   Verbranden is verbinden met zuurstof. Het totale gewicht is daarmee na verbranding hoger. De eindproducten zijn voornamelijk CO2 en H2O.

 7. Ze gaan nu ook maaisel en bermgras opstoken. Begin steeds meer weerzin te krijgen om de groene container aan de weg te zetten. Het zijn dolle dwaze innovatie jaren, en hoe meer de ambitie doet groeien hoe linker het wordt. Onlangs verdiept in geothermie. Wat een risico neemt men waterdrinkgebieden. Ondanks dat vorig jaar al een verscherpte toezicht is bij enkele ‘misschien’ lekkages en dan valt het spoor dood, en gaat het de dodemansrit met als bestemming ‘klimaatdoelen’ verder. Het lijken wel tell sell reclames, een keukenmachine die ook nog voor je afwast, en die ook nog de koelkast weet aan te vullen. Terug naar geothermie, het, zoals ik het nu heb doorgenomen, veiliger om een kerncentrale neer te zetten. En tevens minder overlast, wat het geluid wat het boren maakt, doet je spoken in een horrorfilm.

  1. Beste Wim: probeer in je uitroepen iets van algemeen bruikbare waarde toe te voegen. Als dit je aan het hart gaat, welke talenten voeg jij dan toe om vandaag mee te werken deze zwendel te stoppen? Wat kun je?

 8. Volgens mij gaat dit artikel voorbij aan het feit dat gas stoken uiteindelijk niet CO2 neutraal is. Ik wil dan ook niet met een berekening komen over CO2.
  Maar stel voor er worden 4 bomen gekapt voor de biomassacentrale. Dan komt er 4 bomen Co2 vrij. Vervolgens worden er 4 bomen gepland. Die nemen zo de Co 2 van de verbrandde bomen weer op. Voor biomassacentraes is herplant noodzakelijk om co2 neutraal te zijn.
  Bij verbranding van gas komt ook Co2 vrij. We kunnen deze Co2 op opvangen door bomen te planten. Maar oponze aarde is op een gegeven moment geen ruimte meer hiervoor. Dus zoeken we nu naar andere mogelijkheden. Overigens raken fossiele brandstoffen ook op.
  Biomassa centrale is een alternatief. Wat is uw alternatief voor C02 klimaatneutraal energie op te wekken.

  1. @Godelieve:kom met een berekening die aantoont dat mijn NOx-uitstoot berekening niet klopt, dat is het onderwerp waar je hier nu aan voorbij gaat. 1 onderwerp per keer.

   En bewijs mij hoe het in brand steken van bos plots CO2-neutraal kan heten, waar het IPCC voor intensieve bosbouw en ontginning nog LUC-emissies rekent, die eerder 20% van het totaal uitmaakten.Dat zijn ook de emissies die men aan vlees/kg toekent. Zie ook hoe Olof vd Gaag zijn ingestudeerde PR-praatje blijft herhalen, het ‘framen’ van gekapt bos als ‘iets dat anders wegrotte en dat je nu benut’, dat frame van ‘reststromen’.
   Dat zou betekenen dat het hele LUC-emissieverhaal op de helling kan.

   Alsof je plots geen soil carbon meer hoeft vast te leggen en je alle organisch materiaal plots kunt opfikken, dat tot humus composteerde.

   Verder: bestel ons boek ‘Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei’ (Nieuw Amsterdam 2017) om je kennis bij te spijkeren, je wil om een mening hebben loopt uit de pas met het vermogen iets zinvols bij te dragen aan een discussie waarvoor je de technische expertise mist, en ook de interesse mist om je daar in te verdiepen. Je goede bedoelingen en gevoelens vind ik hier niet zo interessant, het beste kun je met volle toewijding gewoon moeder zijn en goede vrouw voor je man ipv in deeltijd wat met je handjes te wapperen voor een wildvreemde vent (je baas)

Laat een reactie achter aan daan Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *