Klimazi’s

Kabouter Allesmoetkapot, Frans Timmermans is echt stapelgek op ongezonde wijze

Klimaatactivisten als Kabouter Allesmoetkapot Frans Timmermans zijn vijanden van de menselijkheid, vrijheid en de natuur. Ze dienen de zelfde Malthusiaanse ideologie van Lebensraum (Ecologische Voetafdruk) en mensverbetering (eugenetica) Klimazi’s dus, zo leg ik hier uit in ’20 minuten’ bij Blue Tiger Media:

Ook het idee van Duitsland als leider van een Verenigd Europa onder de ideologie van Lebensraum en Eugenetica, kortom een ‘wetenschappelijk’ management is bepaald niet nieuw:

Dat andere Nazi-idee, Verenigd Europa, door Wallstreet (Jean Monnet) doorgezet en de Bank for International Settlements (BIS)

Je kunt bij mij de Cursus Bullshitdetectie boeken om bij de spraakverwarring rond milieu en klimaat de angel er uit te halen, en tegelijk de essentie te vatten:

Reactionaire Fries; boek de cursus via Rypke @ Interessantetijden.nl

We zijn ‘links’ noch ‘rechts’, maar reactionair, a-politiek. Bij de cursus komt dan ook vooral het filosofisch-religieuze aspect aan bod dat verborgen ligt onder discussies.

7 Replies to “Klimazi’s”

 1. In de actualiteit vandaag. “Een biljoen euro voor het redden van de planeet en dat is nog maar een begin” voor Timmermans. Ja ja, hij is trots.

 2. Wat de rol van Timmermans in de wereld geschiedenis zal zijn weet ik niet precies. Maar onderstaande interview vond ik wel heel toevallig hoe het grafiekje van ingo heel erg lijkt op de grafiek van siegfried bok. Wat je ook vind van hun verhaal. Gek is het wel. Kijk van 1 uur naar het verhaal van siegfried. En vergelijk dat met ingo zijn ook nog voorspel grafiek in het andere filmpje.
  https://youtu.be/9wTX3CGeOJ8
  https://youtu.be/cktiCN6dfk8

 3. Rypke, ken je het boek Ecology Ideology and Power van Donald Gibson? Ik las op Amazon een korte recensie van het boek :´Quigley meets Gore´Op basis daarvan heb ik het aangeschaft.
  Het boek van Gibson is een herdruk uit 2000 is een echte aanrader. Hoofdstuk 2 (German ecologists and British aristocrats) behandelt de oorsprong van de klimazi beweging. De Duitse nationalist Moritz Arndt schreef in 1815 het eerste conservationistische epistel (over de zorg en het behoud van bossen). Een leerling van hem was de romtanticist en antimodernist Wilhelm Heinrich Riehl. Ernst Haeckel zette het voort en stichtte de Duitse Monistische Liga (ecologie en het noord europese ras) en trad op het eind van zijn leven toe tot de Thule societeit (wortel van het nationaal socialisme)

  1. Wanneer je de 3 video’s had bekeken die ik met BTM maakte, dan was je vraag reeds beantwoord, ja dus, ogenopenertje van een Amerikaans onderzoeker die zelf nadacht en de goede vragen stelde

   1. De eerste 2 gesprekken (groene McKinsey clan& astroturfing) zijn geweldig. Ik vond dat de video over de klimazi´s minder duidelijk was. Je noemde inderdaad het boek van Gibson maar je gaat dan citeren in het Engels uit het boek. Dat maakt het niet duidelijker voor de gemiddelde YT- kijker. Ik miste de Duitse namen en organisaties die het Britse gedachtengoed in Duitsland ingang deden vinden. Maar dit onderwerp is ook te uitgebreid voor 20 minuten. Dus wellicht nog een deel 2 voor het onderwerp kimaatnazi´s.

 4. Ernst Haeckel introduceerde het gedachtengoed van Charles Darwin en het (Britse) sociaal darwinisme in Duitsland:

  Ernst Haeckel (1834-1919) was the man who brought Darwinismus into German intellectual life. Not only did he succeed in establishing his interpretation of the strictly scientific aspects of Darwin as the correct view for a generation of scholars, but he went far beyond science to establish a unique German form of social Darwinism (Gasman 1971). This social Darwinism combined an almost mystical, religious belief in the forces of nature (i.e., natural selection as the fundamental law of life) with a literal, and not analogical, transfer of the laws of biology to the social and political arena. It was, in essence, a romantic folkism synthesized with scientific evolutionism. It included the standard Darwinian ideas of struggle (Kampf) and competition as the foundation for natural law , and therefore social law, with a curious “religion” of nature which implied a small place for rationalism, the lack of free will, and happiness as submission to the eternal laws of nature. Blut und Boden were the reality of human existence.

  http://www.biokemia.fi/Stein2.htm (Biological Science and the Roots of Nazism
  The Promotion of racist doctrines in the name of science)

  Het onderzoek van Donalsd Gibson is voor een groot deel gebaseerd op het werk van de Joods Amerikaanse hoogleraar George Mosse (o.a. Nazi culture; ook in het Duits vertaald en tweede hands te krijgen). Mosse schreef veel over de (volks)cultuur van Nazi Duitsland en de invloed van het achttiende en negentiende eeuwse denken op het nationaal-socialisme.

 5. Volgens de dissertatie (2005) van historicus Pierik stond Johann Herder (18e eeuwer) aan de wieg van een ‘organicistische opvatting over naties’ die doorsijpelde naar de biologie (Darwin) en de geografie (Kjellen, Haushofer (Lebensraum), Mackinder (Heartland)):

  De negentiende eeuw is wel de tijd van de profeten genoemd. Nieuwe ideeën vochten in heel Europa om voorrang. Idealisme stond hoog in het vaandel, maar engagement was niet zonder gevaar.1 Het denken over land en vaderland was in de loop der jaren veranderd. Onder invloed van Johann Gottfried Herder (1744-1803) had zich een organicistische opvatting over naties breed gemaakt. Hierbij ging men ervan uit dat landen – net als mensen, dieren en planten – een periode van opkomst, groei, bloei en sterven kenden. Zolang zich deze tot beeldspraak beperkte was er weinig aan de hand. Maar Herders organicistische ideeën sijpelden ook door naar de wetenschap. Onder invloed van Charles Darwin vestigden dergelijke gedachten zich ook in het politieke en wetenschappelijke jargon en denken. De beeldspraak was identiteit geworden.2 Geografie werd politieke geografie en politieke geografie baarde de geopolitiek.
  Karl Haushofer was Duitslands belangrijkste exponent van de geopolitiek. Geopolitiek probeert, in de woorden van zijn tijdgenoten de geopoliticologen Richard Hennig en Leo Körholz, de invloed van de geografie op de bevolking en het bestuur van een land te onderzoeken op wetmatigheden.3

  https://ia801005.us.archive.org/15/items/KarlHaushoferEnHetNationaalSocialismeTijdWerkEnInvloedPerryPierik2006/Karl%20Haushofer%20en%20het%20Nationaal-Socialisme%20Tijd%2C%20Werk%20en%20Invloed%20-%20Perry%20Pierik%20%282006%29.pdf

  Je derde gesprek in de Groningse Blauwe Tijger studio is ook echt goed doordacht BTW.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *