‘Wilde Ganzen’ EU-subsidie promotie massa-immigratie

Brandganzen Workumerwaard

De Amersfoortse subsidie-NGO (1 miljoen euro) ‘Wilde Ganzen‘ van Kees de Jong krijgt sinds 2018 Europese subsidies om massa-immigratie te promoten, en om die immigratie te koppelen aan ‘klimaatverandering’ en marxistische genderpolitiek.

Het programma heet ‘Frame, Voice, Report‘ en moet in Nederland en Belgie de VN-Agenda 2030 door het keelgat schuiven, via de inzet van ondermeer NOS Fakenews. (in Vlaanderen heb je daarvoor ook The Shift van NRC Handelsblad-eigenaar Thomas Leysen)

Wij moeten ons volgens het Wilde Ganzen-jaarverslag 2018 weer ‘wereldburgers’ voelen, die met open armen al die IQ<80 wilde ganzen met hun legendarisch fokvermogen opvangen.. Onbedoeld zijn ‘Wilde Ganzen’ dus een prachtige metafoor voor het Westerse immigratieprobleem.

De term voor clubs als Wilde Ganzen is een schijnbare tegenstelling; Individualistisch Collectivisme, dat zowel over ‘links’ als ‘rechts’ werkt. De sociale en financiële lasten voor zelfbevrediging wentelen ze af op het collectief, wat ook het verdienmodel van ‘duurzaam’ is: privaat gewin op publieke kosten.

 Daarom geven we als conclusie een recept mee voor wilde gans. Hoe je ze eerst doodknalt, de nek om draait en ze vervolgens lekker oppeuzelt, geblust in Abdijbier.

Subsidie-initiatief van de notforprofit-industrie: Framevoicereport.com

Zielige Mensen-industrie vindt verlenging bestaansrecht in 2030 Agenda
Wilde Ganzen bestaat al 60 jaar, en bestaat vooral uit zogenaamde ngo-christenen uit de groenig-linkse hoek.

Mensen die hun sociale minderwaardigheids-complex willen compenseren, door bij mensen met economische afhankelijkheids-relatie de weldoener te spelen. Zodat ze eindelijk uit de hoogte kunnen doen, zich ‘iemand’ kunnen voelen. En dat met andermans geld. Die sociale gedragspathologie – de meesten associeren dat met ‘Typisch Links’ noemen we wel emotionele masturbatie.

Of idealisme-narcisme.

Mensen die zich wat minder zielig en eenzaam voelen wanneer ze tussen de behoeftige negertjes staan. Overmatige (humorloze) dierenliefde verklaar je ook uit die modernistische pathologie. Een dier dat de bazin afwijst laat ze meteen ‘inslapen’. Ze kunnen niet (openlijk) protesteren tegen opgedrongen affectie.

Zo ook, wanneer ngo-christenen zich onder mensen bevinden die wel een onafhankelijke, zelfredzame persoonlijkheid hebben. Dan voelen ze zich minderwaardig, omdat ze ten diepste niemand zijn. 

Daar komt weer een lichting gratis voedsel halen

Dat zo’n ‘linkse’ ( = zielige mensen) club subidie krijgt van de Europese Unie om de oligarchische VN 2030 Agenda te verkopen, het is geen verrassing voor vaste Interessante Tijden-lezers.

‘Links’ kan niet bestaan zonder ‘Rechts’ in de Koninklijke Oligarchie Nederland BV. Daarom zit de 2030 Agenda  promotieclub SDG Nederland  (van ABN Amro-bankier Herman Mulder) ook gevestigd bij de VNO-NCW aan de Bezuidenhoutse Weg 10 in Den Haag.

Uiteindelijk willen beide maar 1 ding: privaat gewin (emotionele en financiële zelfbevrediging) op publieke kosten. Dat is ook het verdienmodel van ‘duurzaamheid’. Geld verklaart hun gedrag, en narcisme, een typische eigenschap van modernistische mensen, die hun geestesinhoud aan massamedia en massa-onderwijs ontlenen.

Met een zielig verhaal (links) kun je poen scheppen, (rechts): krab mijn rug, ik de jouwe. Daarom nu eerst het geld…

Ganzenopvang: de eerste snee van de boer is voor de ganzen, voor 1000 euro subsidie/hectare

Not-for-profit-Miljoenenindustrie 
Wilde Ganzen is allereerst gewoon een fondsenwervend internationaal bedrijf, dat met zielige en tres rapide voortfokkende mensen met IQ<80 in ‘Het Zuiden’ fondsen werft. Vroeger diende dat de christelijke missie. Maar met ngo-christenen van de Christenunie of erger is alles politiek en commercieel: het genre kerken dat Gerrit Hiemstra (NOS Fakenews) uitnodigt om te huilebalken over CO2.

De Zielige Mensen/Dankbare Negertjes-industrie zet honderden miljoenen euro’s subsidie om per jaar en tientallen miljoenen euro’s Postcode Loterij-gelden. Denk aan HIVOS en Oxfam. Het Wereld Natuur Fonds doet dat met harige vachtjes, iedere doelgroep z’n gevoeligheid.

Alle Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) van de Not For Profit-markt blazen nu vol op het klimaatorgel, omdat hier de subsidietoekenning momenteel ligt. De Wilde Ganzen heeft een (jaarverslag 2018) omzet van 18 miljoen euro. Ze krijgen jaarlijks 9 ton euro van de Postcode Loterij. En meer dan 1 miljoen euro subsidie. Zulke mensen hebben geen belang bij oplossing van problemen, maar de bestendiging ervan.

Zo werkt dat ook bij klimaatbeleid dat nooit zal werken. De slagzinnen veranderen alleen wat. Zoals ‘we helpen de mensen zelfstandig zijn’ 🙂 In corrupte spilzieke landen waar je dus geen functionerende overheid hebt, zodat je uit het buitenland semi-overheidsorganisaties (ngo’s) importeert die intern beleidsfalen moeten oplossen.

2030 Agenda 🙂

Dus dan kun je zelfs beweren dat je ‘de klimaatverandering gaat stoppen voor 2030’.  🙂

Omdat je daarvoor subsidie krijgt. De koppeling ‘klimaat’ en ‘migratie’ komt uit de koker van 1 van de vele Niet Controleerbare Organisaties (NCO’s) rond de Verenigde Naties. Die moeten voor zichzelf met een staf van honderden academici (duur personeel) het bestaansrecht verlengen, in een wereld waar hun kosmopolitisch globalisme terrein verliest.

Dus daarom koppelen ze migratie nu aan klimaatpolitiek.

Massa-immigratie weer ‘bespreekbaar’ maken.

‘Seksuele oriëntatie bij je migratie-ervaring’
Een belangrijke speler is hier  het IOM van de Verenigde Naties. Met onderstaande wartaal – voortkomend uit het Global Compact for Migration (2016)– pogen ze werk voor zichzelf te scheppen op publieke kosten met private lastenverzwaringen.

Uit deze koker (2030 Agenda/Global Compact) komt dus al die genderwartaal van ‘beste reizigers’ bij de NS tot ‘Gendernonconforme Personen’ en een ‘Inclusiviteit’-ambtenaar. IOM heeft het zelfs over de ‘migration experience’. Alsof migratie iets is dat je overkomt in plaats van zelf aangaat:

Around the world, more people are on the move than ever before. Many of them are seeking new opportunities and a better life for themselves and their families. Others are forced to move due to disaster or conflict. Gender is central to any discussion of the causes and consequences of migration, whether forced, voluntary or somewhere in between.

It is recognized that a person’s sex, gender, gender identity and sexual orientation shape every stage of the migration experience.

….een einde maken aan ‘het weer’..

Als je migrerende homofiel bent, kom je via de achterdeur een welvarend land binnen, of zoiets. 🙂 Met wat subsidie van George Soros en 1 van zijn vele ‘mensenrechten’-clubjes. Mensenrechten zijn een gebed zonder eind: er is namelijk geen objectieve grens waar ‘recht’ ophoudt.

Met ‘rechten’ in de hand kun je al procederend voor klimaatdoelen, migratiedoelen en vuurwerkverboden de representatieve democratie slopen. En dat is ook een doel van 2030 Agenda/Verenigde Naties. Via ‘niet bindende’ verdragen schep je binding via juridisch activisme. Van mensenrechtenclubjes die net als Urgenda bij Klimaat dan ‘De Staat’ gaan dagen.

Voor hun verdienmodel en machtshonger.

…klimaat-massage voor de Global Compact op NOS-Fakenews

‘Zuiderlingen’- Zuigelingen Sociale Zekerheid
Tegen de wil van de Nederlandse bevolking in sinds Pim Fortuyn werd doodgeschoten (2003), willen de krachten rond de Verenigde Naties dus nog miljoenen mensen Nederland binnensluizen. Zonder dat de autochtone bevolking daar enige zeggenschap over heeft of krijgt. Ze doen dus of massa-immigratie een natuurverschijnsel is, in plaats van hun eigen ideologische keuze.

Nu door te beweren dat mensen voor CO2 op de vlucht zijn, zo schrijft Wilde Ganzen in de Toolkit Frame Voice Report:

De koppeling met klimaat

En wie weinig voelt voor de import van IQ<80-‘Zuiderlingen’ die hier zullen leven als zuigelingen van sociale zekerheid- je voelt het al aankomen- die is: nazistische extreemregse homofobe islamofobe klimaatontkennende antisemiet.

U kent dat onderhand wel;  Al die kreten voor ‘slecht mens’ om je moreel te chanteren en democratisch debat onmogelijk te maken: willen wij de keuze houden wie wij in ons huis toelaten?

Of vindt Wilde Ganzen-directeur Kees de Jong ook, dat de overheid hem mag verplichten ieder willekeurig persoon in zijn huis toe te laten? Nee natuurlijk: dat is nu wat we Individualistisch Collectivisme noemen. Emotionele masturbatie op andermans kosten.

Plug je item bij NOS Fakenews over de kansen en voordelen van miljoenen mensen met IQ<80

De Nederlandse Journalistiek (NVJ-Ambtenarij) is innig verweven is met de nonprofit-industrie en de ambtenarij van de Ministeries die hen financieren. (Buitenlandse Zaken, Ontwikkelingshulp) Dus we krijgen vanzelf Fake News-items over ‘migratie als kans’… NOS Fakenews probeerde afgelopen tijd al de term ‘Klimaatvluchteling’ te pluggen.

Nu weet je dus waar die propaganda vandaan komt, welke koker.

Daarom ook een speciaal hoofdstuk in hun ‘toolkit’ hoe je hun vriendjes van NOS Fakenews warm laat lopen voor een transgender-Afrikaan. Die na twijfels over zijn genderidentiteit als wilde braadgans komt aanvliegen, om hier voor de rest van zijn leven op onze kosten vetgemest te worden in Hotel Nederland.

Met voorrang bij sociale huurwoningen, waarvoor de autochtone bevolking 10 jaar of meer op de wachtlijst staat.. Het is met geld allemaal te verklaren, waarom Wilde Ganzen zo agressief gakken: onderstaande personeels-inventarisatie is maar de helft van wat op de loonlijst staat. Wie problemen oplost heeft geen werk meer, wie problemen schept des te meer:

Personeel van gansjes en vrouwelijke ‘mannen’

Wilde Ganzen hebben legendarisch fokvermogen
De naam ‘Wilde Ganzen‘ suggereert dat migratie een natuurverschijnsel is, dus dat migranten slaaf van de natuur zijn. Zoals ganzen een aangeboren migratie-instinct hadden. Maar we beeldden expres de brandganzen af uit Siberie, overwinterend in Zuidwest Friesland. Die vonden hier vanaf de jaren ’70 een gedekte landbouwtafel, terwijl de bejaging sterk afnam.

En in plaats van terug naar Siberie te vliegen, bleven die brandganzen nu in Nederland. Zo werd die arctische gans zelfs broedvogel die fokt als de brandganzen. Ten koste van de grasopbrengst van de boer. Het fokvermogen van ganzen is legendarisch, ze zijn gemaakt om gegeten te worden door poolvossen. Maar met al die zielige-dieren-clubs hier, moet je een papieren hel door, voor je 1 gans kunt schieten.

En zo fokken de wilde ganzen maar raak, zodat de populatie in 30 jaar tijd vertienvoudigde, met grote schade voor de landbouw in Zuidwest Friesland. Dus ‘Wilde Ganzen’, ze zijn onbedoeld een prachtige metafoor van massa-immigratie. 🙂

Wilde Brandganzen

Wilde Ganzen hanteert het onuitgesproken wereldbeeld, dat tres rapide fokkende wilde ganzen geen eigen verantwoordelijkheid hebben, zielige mensen zijn die hun bevoogding nodig hebben. Want bevoogding is hun verdienmodel. Dus dan is die migratie een recht, (inkomstengarantie) en logischerwijze dus andermans plicht.(betalingsgarantie)

Want een ‘recht’ is een plicht aan een ander je dat voorrecht te verlenen.

Alsof je dus verplicht bent iedereen in je huis toe te laten. Daarbij is je ‘natie’ gelijk aan al die huishoudens bij elkaar opgeteld. Zo stuiten we op de eerste schijnbare tegenspraak, waarmee je een groot deel van de klimaatindustrie en de zielige mensenindustrie begrijpt:

  • Individualistisch Collectivisme: met die term kun je zowel ‘rechts’ als ‘links’ zijn, begrippen uit de massamedia die weinig verklarend vermogen hebben.

Opvanggebied ganzen, net als bij asielzoekercentra op publieke kosten met private lasten

‘Links’; goed voor ons verheven zelfbeeld en macht
Net als bij klimaatbeleid vraagt de overgrote meerderheid niet om miljoenen Sub Sahara-medemensen van IQ<80 die niets toevoegen behalve sociale lasten. In andere landen is het volstrekt normaal daarvoor de grens te sluiten.

Een kleine minderheid legt dus haar wil op aan Nederland (en Duitsland, Frankrijk, Belgie enz) via het juridisch systeem, internationale verdragen. En via politiek gedram in hun massamedia, dankzij via astroturfing groot gemaakte Niet Gekozen Organisaties (ngo’s) van Non Profit-multinationals. Maar… zij willen niet zelf betalen voor de consequenties van het beleid dat zij aan het collectief opleggen.

Dat is Individualistisch Collectivisme.

Een miljoenenbedrijf….

Het collectief moet de lasten krijgen van de afgedwongen wensen van het zelfprofilerende individu. Kortom: we zien hier ‘idealisme’ als ultieme vorm van egoïsme, dat je een Westerse negerzorgplicht handhaaft. Omdat dit je verdienmodel is, en je emotionele masturbatie-vehikel als karakterloos mens met lage eigenwaarde. Tussen de behoeftige negertjes lijk je minder zielig.

De Wilde Ganzen zijn in een tiental landen actief, hieronder op een kaartje weergegeven. Ze moeten tientallen medewerkers – 90% vrouwelijke gansjes en softe vrouwelijke mannen- van salaris voorzien.

Hier vliegen de gansjes allemaal naar toe

Economische logica en kosmopolitische reislust verklaart hun warme steun aan gender-marxisme, klimaatpolitiek en de promotie van massa-immigratie als zogenaamd ‘mensenrecht’. Dat laatste is vastgelegd in het Global Compact on Migration, waarvan 2030 Agenda-topambtenaar Hugo von Meijenfeldt sinds oktober 2019 de nieuwe baas van is gemaakt.

Gevestigd bij de VNO-NCW aan de Bezuidenhoutse Weg in Den Haag.

De Global Compact on Migration is een juridisch activisme-product van de Mensenrechten-Industrie. Zoals het Urgenda-proces tegen De Eigen Bevolking (niet ‘De Staat’, want die is op de hand van Urgenda) toont, is juridisch activisme steeds meer bon ton. Zo schept de Mensenrechtenindustrie en het Klimaatindustrieel Complex werkgelegenheid voor zichzelf.

Collectivistisch Individualisme van Jaap Spier, hoogleraar ‘Global Challenges’ aan de UvA

Ex-Hoge Raad-lid Jaap Spier (1950), nu ‘Hoogleraar Global Challenges’ is daarvan een archetypisch voorbeeld. In media die de NGO-industrie helpen als Trouw en De Groene Amsterdammer werd Spier al op een schild gehesen. Omdat hij juridische argumenten bij elkaar zoekt om het bedrijfsleven bij zijn CO2-zwendel te betrekken van hun klimaatindustrieel complex.

Met zijn Principles on Climate Obligations of Enterprises.

Meneer Jaap Spier is een archetypisch individualist-collectivist. ‘De Pijn’ van effectloze klimaatlasten waarover hij voor de krant van de NGO-industrie spreekt (Trouw Fakenews), die zal voor Spier non-existent zijn met zijn publieke topsalaris. Anderen uit de private sector moeten betalen voor de narcistische zelfprofilering van Spier.

Ganzenplaag IJsselmeer

‘Rechts’: wij kunnen weer bouwen op publieke kosten
De bevordering van massa-immigratie valt juist bij zich als ‘rechts’ identificerende lobbyclubs als de VVD en CDA in vruchtbare aarde. Dat is gunstig voor de bouwlobby. Immers, alleen dankzij massa-immigratie groeit de bevolking, zo stelt ook het CBS vast. Zonder die immigratie zou de bevolking van Nederland krimpen, omdat de autochtone bevolking minder kinderen krijgt dan de vervangingswaarde van 2,1.

Dan valt er weinig te bouwen en asfalteren in de natuur, en van CDA/VVD moet al ons natuurlandschap kapot.  ‘Liever Banen dan Bomen’ zo voert de VVD campagne.

Gepolitiseerd geklets over ‘links’ versus ‘rechts’ helpt je niet om zinvolle observaties te doen. Kijken in termen ‘wie profiteert’ in financieel opzicht en machts-ideologisch opzicht des te meer. En dialectisch denken via ‘these + antithese = synthese’. Individualistisch collectivisme verklaart dan ook het gedrag van domregs.

Ganzen-asielzoekerscentrum

Immers; ‘rechts’ anno 2020 is niet meer dan het links van gisteren dat met rust gelaten worden wil.

Via ‘linkse’ wetgeving lopen zij op publieke kosten binnen in financiële zin. Links en Rechts – kreten van de Nieuwsindustrie- die hebben elkaar nodig voor de zelfde machtspolitiek. Ook die ‘rechtse’ media hebben hun klassieke ‘linkse’ boemannen nodig, anders verkopen ze immers niet.

Interessante Tijden is ‘links’ noch ‘rechts’: wij zijn reactionair, tegenover links-rechts, a-politiek. Ik ga nooit meer stemmen, en consumeer geen producten van de gepolitiseerde nieuwsindustrie.

Verkiezingen richten niets uit, want al deze thema’s vinden buiten de politiek om doorgang

Oud Rechts begrijpt de wereld niet
Zelfbenoemd ‘rechtse’ commentatoren als Syp Wynia weigeren door hun oude frame steeds de samenhang te zien. En dat is het internationale programma 2030 Agenda van de Verenigde Naties en het Global Compact on Migration met het dictaat van Marrakech. Ze blijven wat losse flodders schieten op nationale politici, en zelfs ‘de verkiezingen’ aanhalen.

Terwijl alle beleid en wetten over klimaat en migratie vanuit Brussel ontstaan en de Verenigde Naties, juist buiten de politiek om. Dat is ook de kern van 2030 Agenda: het buiten spel zetten van gekozen nationale politici, de opheffing van nationale grenzen en jurisdictie. Dat is het oprichtingsdoel van de Verenigde Naties: een ‘Verlichte’ wereldregering.

Grauwe ganzen, een ware plaag…maar wel lekker

Die VN formuleert schijnbaar losjes internationale verdragen die niet juridisch bindend lijken.

Maar die verdragen- opgesteld door lobbyclubs en juridisch activisten op conferenties- worden uiteindelijk wel nationale plicht. Of ze helpen dat dus via rechtszaken zo via De Staat afdwingen. Dat is wat eufemistisch ‘wereldburgerschap’ heet. Minder zeggenschap over je eigen land.

Trudy weet wel raad met een plaag van Wilde Ganzen

Zo zijn we ook aan het klimaatbeleid gekomen sinds de Rio Aardetop in 1992.  Toen begon Agenda 21, waarvan 2030 Agenda de nieuwe naam is.

En dankzij 2030 Agenda is het plots weer normaal om, tegen de wil van de overgrote meerderheid van de autochtone bevolking in, (net als bij de duizenden miljarden euro’s kostende CO2-zwendel) in Nederland jaarlijks een nieuwe bevolking te importeren met de omvang van de stad Leiden.

In een land dat reeds in de jaren ’70 door Koningin Juliana ‘overbevolkt’ werd genoemd. Toen er 4-5 miljoen minder mensen waren dan nu.

Verse gans, net gekregen van dorpsgenoot in Langweer

‘Idealisme- narcisme’ als ultiem egoïsme: 
De via de ngo-industrie, mensenrechten-industrie en bouwlobby aangewakkerde immigratieplaag, die lijkt veel op de ontstane ganzenplaag sinds de jaren ’70. Om die ganzen ‘op te vangen’ bestaan speciale landerijen als ganzenopvangplaats. Dan offeren boeren hun eerste snee (eerste grasoogst) tegen een publieke vergoeding van rond de duizend euro per hectare.

De mensen die voor al die ganzen zijn, en meestal tegen de jacht (vanwege hun verheven gevoelens = Individualistisch collectivisme), die kunnen zichzelf profileren als dierenliefhebbers. En de lasten voor die zelfprofilering wentelen ze af op het collectief.

Individualistisch collectivisme, het is eigenlijk infantiel egoïsme, de centrale karaktertrek van de Generatie ’68 en nageboorten, Genre Geert Mak BV.

Het eindresultaat….

Recept Wilde Gans
De Wilde Ganzen in Amersfoort zou je dus beter als de plaag van grauwe ganzen bestrijden. Neerknallen en de borsten kun je fantastische bijna biefstukjes van maken, gerookt of gestoofd in Abdijbier.

Laat het vlees even besterven, naar (wild)smaak 1 dag tot enkele dagen. Snij de ganzenborst in dunne plakjes. Snij uitjes en knoflook, voor de zoetigheid evt appeltjes. Mix die met roomboter in een bakpan. Voeg naar smaak zout en peper toe. Schroei in 30 seconden aan elke kant de borstfilets dicht, niet te lang om de malsheid te bewaren (ganzenvlees is gauw taai).

Blus dan af met bruin bier, en laat de borstjes sudderen tot de vleessaus is ingedikt. En dan: Smullen maar… Bij schrijven loopt het water alweer in de mond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *